پاورپوینت پیوند جاودان (درس 4 پیام های آسمان کلاس هشتم)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت پیوند جاودان (درس 4 پیام های آسمان کلاس هشتم) دارای 19 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت پیوند جاودان (درس 4 پیام های آسمان کلاس هشتم)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت پیوند جاودان (درس 4 پیام های آسمان کلاس هشتم)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت پیوند جاودان (درس 4 پیام های آسمان کلاس هشتم) :

پاورپوینت پیوند جاودان (درس 4 پیام های آسمان کلاس هشتم)

پاورپوینت درس 4 پیام های آسمان هشتم پیوند جاودان

قابل ویرایش

رنگ بندی و استفاده از افکت های متعدد به همراه تصاویر مرتبط با این درس .

این پاورپوینت شامل 19 اسلاید از متن اصلی کتاب می باشد .

مناسب جهت دانش آموزان و معلمان برای تفهیم بهتر مطالب درسی .

ارائه درس به بهترین نحو و زیبایی هر چه تمام تر در کلاس.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

کانال های یونی به عنوان هدف برای درمان سرطان (ترجمه فارسی)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 کانال های یونی به عنوان هدف برای درمان سرطان (ترجمه فارسی) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کانال های یونی به عنوان هدف برای درمان سرطان (ترجمه فارسی)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی کانال های یونی به عنوان هدف برای درمان سرطان (ترجمه فارسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن کانال های یونی به عنوان هدف برای درمان سرطان (ترجمه فارسی) :

کانال های یونی به عنوان هدف برای درمان سرطان (ترجمه فارسی)

نمونه مقاله

چکیده: سرطان یکی از علل اصلی مرگ و میر در جهان است. درمانهای مرسوم، عوارض جانبی شدید و میزان ماندگاری پایینی دارد. مهم است که اهداف درمانی جدید و استراتژی برای بهبود افزایش پیامدهای بالینی بیماران مبتلا به سرطان کشف شود.
کانالهای یونی پروتئینهای غشایی تخصصی هستند و نقش مهمی در فرایندهای مختلف فیزیولوژیکی بازی میکنند. مطالعات اخیر نشان داده که بیان غیرطبیعی و یا فعالیت تعدادی از کانالهای یونی مثل،کانالهای ولتاژ K +، Na + ، +CA2، کانال TRP، و کانالهای یونی خانواده مخاطی Na+/degenerin ، در رشد/تکثیر، مهاجرت و یا تهاجم سلول سرطان نقش دارند. در این بررسی، ما به طور خلاصه دانش موجود در مورد نقش کانالهای یونهای مختلف در توسعه سرطان را بررسی میکنیم.

کلمات کلیدی: کانال های یونی، سرطان، اهداف درمانی، کانالهای حساس به ولتاژ K+، Na+، CA2+، کانال TRP، خانواده مخاطی (اپیتلیالهای Na+/degenerin کانالهای یونی)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

پاورپوینت طرز قرار گرفتن بیمار در وضعیت های جراحی (پوزیشن های جراحی)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت طرز قرار گرفتن بیمار در وضعیت های جراحی (پوزیشن های جراحی) دارای 30 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت طرز قرار گرفتن بیمار در وضعیت های جراحی (پوزیشن های جراحی)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت طرز قرار گرفتن بیمار در وضعیت های جراحی (پوزیشن های جراحی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت طرز قرار گرفتن بیمار در وضعیت های جراحی (پوزیشن های جراحی) :

پاورپوینت طرز قرار گرفتن بیمار در وضعیت های جراحی (پوزیشن های جراحی) ،در حجم 30 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
اهداف آموزشی:
اهمیت وضعیت دادن مناسب

صدمات وخطرات وضعیت دادن در طول عمل جراحی

تخت جراحی و ضمائم آن

انواع پوزیشن های جراحی و توجهات قبل ،حین وبعدازعمل

وضعیت دادن به مددجو توصیف کننده فعالیت هایی است که توسط پرسنل اتاق عمل ،جراح ومتخصص بیهوشی جهت ایجادبهترین وضعیت ممکن وبیشترین زاویه دیدمحل عمل جهت عمل جراحی یاپروسیجرتهاجمی صورت می گیرد.

پرسنل اتاق عمل بایستی میزان دانش خود رادررابطه باموارد زیر ارتقابخشند:
تشخیص عوارض احتمالی مربوط به وضعیت دادن
قراردادن مددجودروضعیت های مختلف
انتخاب ابزاروتجهیزات مناسب براساس نیازمددجو
آماده کردن تخت دروضعیت های مختلف
استفاده ازابزاروضعیت دهی باتوجه به توصیه های عملی وکارخانه سازنده
قراردادن مددجوروی تخت جراحی
شناسایی نواحی مستعد زخم بستر
حفظ امنیت مددجو
و…

پاورپوینت طرز قرار گرفتن بیمار در وضعیت های جراحی (پوزیشن های جراحی)
فهرست مطالب:
اهداف آموزشی
مواردی که پرسنل اتاق عمل بایستی میزان دانش خود را در رابطه آنها ارتقا بخشند
مددجویان آسیب پذیر
نکات مراقبتی وایمنی
الف: نکات مراقبتی
ب: نکات ایمنی
صدمات و خطرات پوزیشن دادن
صدمات تنفسی
صدمات عصبی
صدمات ستون فقرات
صدمات سیستم عروقی
کشیدن عضلات
بیماران پیر و ناتوان
توجه به بافت نرم
‌ضمائم تخت عمل
قطعات اضافی
انواع وضعیت های مورد استفاده در اعمال مختلف جراحی
وضعیت سوپاین یا دورسالDorsal or Supain Position
وضعیت ترندلنبورگ یا سرازیری Trendelenburg Position
وضعیت ترندلنبورگ معکوسReverse Trendelenburg Position
منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 30 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

پاورپوینت تجربیات جهانی مرمت شهری

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت تجربیات جهانی مرمت شهری دارای 28 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت تجربیات جهانی مرمت شهری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت تجربیات جهانی مرمت شهری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت تجربیات جهانی مرمت شهری :

پاورپوینت تجربیات جهانی مرمت شهری (شهرهای: استانبول، توکیو، دمشق، هرات، ساماریندا، نین بو ) ،در حجم 28 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه

بخشی از متن:
ترکیه
استانبول
استانبول کهن شهری است به جای مانده از روزگاران کهن و پر از خاطره های تاریخی، دگردیسی این شهر در ابتدا رمی، سپس مسیحی، بعد از آن بیزانتین، دست آخر اسلامی و امروزه جهانی، سبب گشته است تا مرمت و نوسازی شهری به عنوان امر قطعی برای معاصرسازی این شهر و تعریف مجدد آن در شبکه شهرهای جهانی تلقی شود.
نکات قابل توجه در مرمت شهری استانبول عبارت است از:

هدف اصلی مرمت در استانبول: احیا و اعاده حیثیت تاریخی شهر به عنوان یک شهر جهانی.

2. هدف کالبدی : اولویت بخشیدن به طرحهای بهسازی و نوسازی شهری.

3. هدف اقتصادی: تقویت بنیه اقتصادی شهر از طریق جذب گردشگر و ایجاد فضاهای شهری جاذب و درآمدزا.

4. هدف اجتماعی: خارج کردن شهر کهن از دست بینوایان و اقشار کم درآمد جامعه و ایجاد فضای شهر درخور عصر حاضر.

5. هدف فرهنگی: توجه دقیق به نقش تاریخی – فرهنگی شهر قدیم و معاصرسازی آن.

6. سیاست ها و راهبردهای کالبدی:
الف- خروج صنایع مزاحم از شهر کهن.
ب- ایجاد فضاهای جدید در استخوان بندی شهر کهن برای جلوگیری از فرسودگی و معاصرسازی آن.
و…

پاورپوینت تجربیات جهانی مرمت شهری
فهرست مطالب:
استانبول، ترکیه
معرفی شهر و مسدله بافت فرسوده
نکات قابل توجه در مرمت شهری استانبول
توکیو، ژاپن
نکات قابل توجه درمرمت شهری توکیو
دمشق، سوریه
معرفی شهر و مسئله بافت فرسوده
اصول کلی طرح
توان اهداف نوسازی شهرکهن دمشق
نکات قابل توجه طرح مرمت شهری در دمشق
هرات، افغانستان ( قبل از جنگ )
معرفی شهر
نکات مورد توجه
ساماریندا، اندونزی
معرفی شهر و مسئله بافت فرسوده
اهداف طرح نوسازی منطقه قدیمی ساماریندا
نکات اصلی مرمت شهری د رساماریندا
نین بو، چین
معرفی شهر و مسئله بافت فرسوده
نکات مورد توجه در مرمت شهری نین بو
منبع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 28 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26 اسلاید)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مبانی نظری حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مبانی نظری حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مبانی نظری حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید :

مبانی نظری حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید

توضیحات: 62صفحه فارسی (word) با منابع کامل

تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پروپوزال و پایان نامه

خلاصه ای از کار:

رضایت به عنوان مبنای صلاحیت مراجع داوری بین المللی

اجباری نبودن صلاحیت مراجع داوری بین الملل

زمانی که جنگ و نزاعی بین دول رخ دهد و دولت ها خواستار حل اختلافات با یکدیگر در مراجع قضایی باشند، قراردادهایی منعقد می سازند. هرگاه میان دو دولت، اختلافی ایجاد گردد و قرار بر آن رود تا دولتی دیگر، بدان رسیدگی کند ممکن است قراردادی، پا به عرصه ظهور نهد که مربوط به حقوق معاهدات است. که در آن، نوع اختلاف، حدود آن، اختیارات داور، نحوه صدور حکم، سرشکن ساختن هزینه ها، قابل تجدید نظر بودن آرا و… مطرح است که مربوط به قانون داوری است و این بدان معناست که هرگاه، میان دو دولت، اختلافی ایجاد شود، قضات منتخب آنان، بر بنیاد مقررات حقوقی، به حل اختلاف مذکور، مبادرت می ورزند.

………………..

گفتار اول بررسی مفاهیم داوری و صلاحیت

تعریف داوری

در روابط بین‌المللی،‌ داوری به عنوان روش مسالمت آمیز حل اختلافات بین دولت ها، به شمار آمده است. که ماده‌ی 37 کنوانسیون1907 لاهه، راجع به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، آن را تعریف نموده است: «موضوع و هدف داوری بین‌المللی، فیصله‌ی دعاوی دولت هاست، بر مبنای احترام به حقوق و داورانی که خود، انتخاب می‌نمایند». [1]

ولی همانگونه که مشخص است موضوع فوق تعریف دقیق وکاملی به نظر نمی رسد. در واقع، ما نمی توانیم در اسناد بین المللی تعریفی جامع از داوری بیابیم. بند الف از ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی ایران [2] بیان می دارد: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.»[3]

………………….

تاریخچه داوری

داوری، از نظر تاریخی، دارای قدمت زیادی است و از زمانهای بسیار دور، این روش حل اختلاف وجود داشته است[4]. در دوران باستان، در بین‌النهرین و خصوصاً بین شهرهای یونان و نیز در قرون وسطی، از این روش، به منظور حل اختلافات سیاسی و مرزی استفاده می شده است. در محدوده‌ی فرهنگ اسلامی، از همان صدر اسلام، ‌داوری به عنوان یک روش حل اختلاف، به کار گرفته شده است و داوری‌هایی که در زمان حضرت رسول اکرم (ص) و نیز در زمان حضرت علی (ع) جهت حل اختلافات، اعمال گردیده، مشهور هستند و ارزش تاریخی آنها، بر همگان روشن است[5]. اما می‌توان گفت که تاریخ داوری بین‌المللی جدید، از زمان قرارداد منعقده‌ی بین انگلستان – آمریکا، یعنی قرارداد «جی»[6] در سال 1794 آغاز می شود.

………….

نهاد داوری بین المللی

در مورد این موضوع که چه زمانی داوری بین المللی محسوب می شود، در نظام های مختلف حقوقی معیار واحدی وجود ندارد:

مثلا برخی از نظام ها داوری را زمانی بین المللی می دانند که لااقل یکی از طرفین اختلاف در خارج از آن کشور اقامت داشته باشند. مانند سوئیس. برخی از نظام ها نیز داوری را بین المللی تلقی می نمایند در صورتی که یک از طرفین در خارج سکونت داشته باشد یا اینکه محل تجارت یکی از طرفین در خارج باشد و یا اینکه محل اجرای بخش مهمی از تعهد در خارج از کشور باشد. مانند ایتالیا[7].

در فرانسه داوری زمانی بین المللی است که ناظر به مصالح تجارت بین الملل باشد (ماده1504 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب جولای2007)[8] و منظور از آن هرگونه عملیاتی است که مبادله کالا، مال، خدمات یا پرداخت را بر فراز مرزها در برداشته باشد و یا حداقل به اقتصاد دو کشور ارتباط پیدا کند و به منافع تجارت بین الملل ارتباط داشته باشد و دعوای ناشی از آن یک دعوای بین المللی و داوری ناشی از آن هم یک داوری بین المللی است. ( بر این معیار انتقاد شده است که وضوح کافی ندارد و حدود آن مشخص نیست)

قانون نمونه آنسیترال[9] 1985(در بند 3 ازماده یک) و بازنگری سال2010، داوری را بین المللی می داند:

………………..

صلاحیت[10]

صلاحیت عبارت از قدرت و توانایی قانونی دادگاههای دادگستری یا مراجع غیر دادگستری برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات و حل و فصل آنهاست .

صلاحیت یکی از مسائل مربوط به نظم قضایی است. قضات محاکم می بایست قبل از رسیدگی به هر دعوایی، تشخیص دهند که دعوی و اختلاف عنوان شده داخل در محدوده صلاحیت و توانایی قانونی آنهاست یا خیر. در صورت داشتن صلاحیت مکلف به رسیدگی و در صورتی که از خود نفی صلاحیت کنند و یا یکی از اصحاب دعوی ایراد به صلاحیت کند و مورد قبول باشد ، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صلاحیتدار ارسال می نمایند.

با به واقعیت نزدیک شدن نظریه دهکده جهانی، مشکل اجرای عدالت در فراسوی مرزها با توجه به تفاوت در محتوا، ساختار و رویه دادرسی کشورها بیشتر شده است این امر مشکل چگونگی تعیین صلاحیت دولتها برای امور مربوطه را به وجود می‌آورد . اصل صلاحیت دولت‌ها، به منزله رکن بنیادی جامعه بین‌المللی مدرن، توسط آنها در قلمرو مرزها بر روی اتباعشان اعمال می‌شود. در مورد پذیرش صلاحیت در حقوق بین‌الملل میان حقوق‌دانان اختلاف نظر بسیار وجود دارد و این امر آنگاه شدت می‌یابد که کشوری به صورت یکجانبه و خارج از قراردادی بین‌المللی، صلاحیت جهانی را وارد قوانین خود نماید. بیشتر دولت‌ها به دلیل آنکه چنین اصلی با اساسی‌ترین منفعت ملی، یعنی اصل صلاحیت سرزمینی تضاد دارد، همواره با تردید با آن برخورد کرده‌اند.[11]

صلاحیت در چارچوب بحث حاضر به معنای چارچوب مجاز برای رسیدگی دادگاه به یک پرونده است و اگر

دادگاهی از صلاحیت برای رسیدگی به موضوع برخوردار باشد، یعنی اختیار قانونی برای بررسی آن موضوع و

تصمیم گیری در باره آن مساله را دارد. بعضی از انواع صلاحیتهای قضایی عبارتند از:[12]

……………..

بحث صلاحیت در داوری بین المللی

با امضای قرارداد داوری، صلاحیت رسیدگی به دیوان داوری یا داوران اعطا می شود. البته داوران باید موافقت خود را با این ماموریت اعلام کنند و قبولی داور، شرط شروع رسیدگی های داوری است(معمولا قراردادی نیز با داور منعقد می شود) زیرا قبول مسئولیت توسط داور برای وی تعهداتی ایجاد می کند که در راس آنها، مکلف به رسیدگی به اختلاف و صدور رای است و فقط در صورت داشتن عذر موجه از انجام این تکلیف معاف خواهد بود.

……………

شرط داوری

قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت یکی از دلایل توجیه کننده استقلال شرط داوری است. این قاعده اجمالا به این معناست که دادرس یا داور جهت رسیدگی به ایرادهایی که نسبت به صلاحیت او می شود صلاحیت دارد و تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت و نیز قلمرو صلاحیت داور، با خود اوست. قلمرو این قاعده نسبت به دو دسته ازایرادها قابل بررسی است:

……………..

گفتار دوم داوری ها

داوری های اختصاصی و ویژه[13]

داوری هایی که تحت قواعد یک موسسه داوری انجام نشود را داوری موردی گویند. با این وجود، ممکن است طرفین بر یک سری قواعد همچون قواعد آنسیترال توافق کرده باشند. ممکن است آنها در این مورد توافقی نکرده باشند که در آن صورت داوری تنها تحت چارچوب قانون داوری مقر داوری انجام می شود. در واقع در اینجا داوری تحت نظارت سازمان خاص نیست و این طرفین هستند که قانون حاکم، محل داوری و تشریفات رسیدگی را تعیین می کنند. حسن کار در این است که چون خود طرفها داوران را مشخص می کنند امکان درز اطلاعات به بیرون بسیار کم است، در حالیکه در داوری سازمانی امکان دارد مثلا از دبیرخانه سازمان اطلاعات درز کند. عیب داوری موردی این است که همه چیز به اراده طرفین بستگی دارد و این امر می تواند در کار داوری اختلال ایجاد نماید مثلا یکی از طرفین در تشکیل دیوان داوری کارشکنی نماید و یا اینکه اگر برای موضوع تعیین داور برای طرف ممتنع از پیش مکانیسم خاصی پیش بینی نشده باشد (از قبیل اینکه مقام ناصبی مانند رئیس اتاق بازرگانی بین المللی تعیین شده باشد)، داوری با مشکل مواجه می شود.

…………….

داوری های نهادی

داوری سازمانی یا نهادی، به داوری‌هایی می گویند که توسط یک دیوان داوری انجام می گیرد که به طور دائمی فعالیت دارد و قواعد و تشریفات خاص خود برای داوری را دارد. به عنوان مثال، اتاق بازرگانی بین‌المللی[14] یک مرجع داوری سازمانی یا نهادی است که از سال 1992 شروع به کار نموده است. این مرجع دارای قواعد و تشریفات خاص خود برای داوری می باشد. این دیوان که برای حل و فصل اختلافات میان دولت‌های ایران و ایالات متحده آمریکا پس از بحران گروگان‌ گیری کارکنان دیپلماتیک و کنسولی کشور آمریکا در ایران و بر اساس بیانیه‌های الجزایر تشکیل شده است، یک دیوان سازمانی یا نهادی داوری به حساب می آید و قواعد و تشریفات خاص خود را برای رسیدگی دارد. دیوان داوری ورزش[15] نیز یک دیوان دائمی داوری به حساب می ‌آید. این دیوان که برای رسیدگی به اختلافات ورزشی و عمدتاً در رابطه با بازی‌های المپیک ایجاد شده است دارای تشریفات و قواعد خاص خود برای رسیدگی می ‌باشد و یک دیوان دائمی داوری محسوب می گردد. همچنین در آمریکا «انجمن آمریکایی داوری[16]» وجود دارد که موسسه‌ای غیرانتفاعی و خصوصی است و دفتر مرکزی آن در نیویورک است و در سال 1926 تأسیس شده و فعال بوده است. «موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم[17]» نیز از سال 1976 به عنوان یک نهاد داوری بین‌المللی تأسیس شده و بویژه در حل و فصل دعاوی مربوط به قراردادهای بازرگانی شرق – غرب داوری کرده است.[18]

……………….

فصل دوم گونه های اعلام رضایت نسبت به صلاحیت مراجع داوری بین الملل

داور یا داوران بین المللی، وقتی صلاحیت رسیدگی به اختلاف بین دو دولت را دارند که اصحاب دعوی، با تراضی و تمایل و به موجب قراردادی این حق را به آنان داده باشند، که اشکال این اعطای حق به این صورت می­باشد:

الف) قرار رجوع به داور

قرار رجوع به داور یک نهاد حقوقی است که از حقوق داخلی به حقوق بین الملل راه یافته است و آن عبارت از توافقی است که طرفین اختلاف موجود را به داوری ارجاع می­نمایند و امروزه با وجود داوری­های اجباری،هنوز این توافقات از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار است.[19]

…………….

گفتار اول زمان اعلام حق شرط

تعریف و فواید حق شرط

حق شرط یا تحفظ یا تحدید تعهد در حقوق بین‌الملل به معنای خودداری از اعمال بخشی از مقررات یک معاهده توسط یکی از طرف‌های آن معاهده است. کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات حق شرط را اینچنین تعریف کرده ‌است:

«بیانیه یک ‌جانبه‌ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به یک معاهده صادر و با آن قصد خود را اعلام می‌کند که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاهدات به هنگام اجرای آن معاهده نسبت به خود را نمی‌پذیرد یا آن را تغییر می‌دهد»

……………..

براى اعلام حق شرط چهار فرض متصور است:

1. اعلام حق شرط در زمان مذاکره

عهدنامه وین سال 1969 ذکرى از مرحله مذاکره به میان نیاورده و بر همین اساس هم برخى از حقوقدانان این عدم ذکر را دلیل بر نفى حق شرط در مرحله مذاکره دانسته اند; به دلیل آنکه مقنّن در مقام بیان مراحلى بوده که حق شرط در آن ها جارى است[20]. به عبارت دیگر، مى توان گفت: فرق است بین “حق شرط” و “قید شرط “در عهدنامه وین ” قید شرط “پیش بینى نشده است. این اصطلاح آثار حقوقى مواد دیگر معاهده را بین کلیه طرف هاى معاهده و یا بین طرف خاص و کلیه طرف هاى معاهده و یا بین دو عضو معاهده توصیف و محدود مى کند و یا تغییر مى دهد.

………………..

گفتار دوم نقش و اثر حق شرط نسبت به معاهدات

همان گونه که در حقوق معاهدات بین المللى آمده است، معاهدات به سه گروه تقسیم مى شوند:

1.معاهدات دو جانبه; 2. معاهدات چندجانبه; 3. معاهدات همه جانبه.

در این بخش ما درصدد این هستیم که بدانیم حق شرط در کدام یک از این اقسام پیاده مى شود و چه اثر و نقشى مى تواند ایفا نماید:

1.معاهدات دو جانبه[21]

معاهده دوجانبه چون ماهیت طرفینى دارد و قاعدتاً بین حق و تکلیف متعاهدان نوعى تعادل و هماهنگى موجود است، ظاهراً قید و شرط خلاف طبیعت این نوع معاهدات است. به عبارت دیگر، چون مزایا و منافعى که هریک از متعاهدان از آن ها بهره مند مى شوند با تکالیفى که به موجب آن بر عهده آن ها تحمیل مى شود نوعى تعادل و توازن دارد. از این رو، حق شرط مخالف خصوصیت طرفینى آن معاهده است. حتى برخى از حقوقدانان تصویب مشروط این گونه معاهدات را به معناى امتناع از تأثیر متن موجود و پیشنهاد براى انجام مذاکرات جدید بین دو دولت تلقّى مى کنند و مى گویند: به دلیل آنکه رضایت یک طرف به شرط دولت دیگر به آن شرط اعتبار مى دهد، شرط اصولا با این گونه معاهدات تناسبى ندارد، بلکه به پیشنهاد جدیدى مى ماند که براى گشودن باب مذاکرات مطرح شده است که اگر طرف دیگر با این پیشنهاد موافقت کند، معاهده انعقاد مى یابد، و گرنه معاهده وجود خارجى نخواهد داشت.

………………..

ب)پذیرش حق شرط

پذیرش ممکن است به صورت صریح باشد و ممکن است به صورت ضمنى باشد. پذیرش حق در صورتى است که دوازده ماه از اعلام حق شرط گذشته باشد و سایر کشورهاى متعاهد اعتراضى را اعلام نکرده باشند.

همچنین قبول متعاهدان ممکن است سه صورت داشته باشد که عبارتند از[22]:

مقدّم بر اعلام شرط: در صورتى است که در مذاکرات، متعاهدان قبل از اعلام شرط، اظهار رضایت خود را نموده باشند، بعداً شرط اعلام شود.

مقارن با اعلام شرط:در صورتى است که هنگام اعلام شرط، متعاهدانِ دیگر رضایت خود را به اعلام کننده شرط بیان کنند.

………………………

گفتار سوم: بررسی یک قضیه راجع به حق شرط و کیفیت آن

از آنجا که در مباحث این فصل از مشروعیت و عدم مشروعیت حق شرط سخن به میان آمده است، به نظر می­رسد که فهم درست این موضوعات نیازمند بیان یک رویه عملی است؛ لذا در ادامه­ی بحث یک مثال عینی به صورت مختصر ذکر می­گردد.

1.نظریه مشورتی دیوان در پرونده حق شرط بر کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی

مجمع عمومی سازمان ملل متحد[23] (طی قطعنامه 16نوامبر 1950[24] ) مساله مربوط به حق شرط ها برکنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی را برای اخذ نظریه مشورتی با عبارات زیر به دیوان ارجاع نمود:

………………….

گفتار پنجم: قانون قابل اعمال توسط دیوان داورى

براساس بند «ب» مادّه 6 کنوانسیون یکى از وظایف شوراى ادارى، تصویب مقررات مربوط به نحوه شروع داورى و آیین رسیدگى آن است؛ لذا از نظر مقررات شکلى حاکم بر آیین دادرسى، مصوّبات شورا قابل اجراست و چنانچه خلائى وجود داشته باشد، طبق مادّه 44 خود دیوان داورى تعیین تکلیف خواهد کرد. هم‏اکنون دیوان داورى مرکز براساس مقررات شکلى آیین رسیدگى داورى مصوّب سال 1965 م. و اصلاحات بعدى عمل مى‏کند.

……………..

گفتار ششم:حکم داورى، شناسایى و اجراى آن

مواد 48ـ 55 کنوانسیون به رأى داورى صادر شده در چارچوب کنوانسیون ایکسید مى‏پردازد.

بخش چهارم کنوانسیون (مواد 48 و 49) به محتوا و شرایط رسمى رأى و به اختیار دیوان در اصلاح اشتباهاتى که ممکن است از سوى داوران رخ داده باشد، توجه دارد.

بخش پنجم کنوانسیون (مواد 50 ـ52) به تفسیر، تجدید نظر و ابطال رأى اختصاص دارد. تفسیر و تجدید نظر رأى داورى معمولاً در هر مکانیسم و مؤسسات بین‏المللى داورى سازمانى و یا خاص پیش‏بینى شده است و باید از سوى دیوان داورى که رأى را صادر کرده است، به اجرا درآید. همچنین مادّه 52 کنوانسیون که ابطال رأى داورى را به طور مفصّل شرح مى‏دهد، قابل توجّه است. قصد دولتهاى متعاهد براى مستثنا و یا حداقل محدود کردن دخالت دادگاههاى داخلى در مکانیسم حلّ و فصل اختلافات ایکسید به روشنى در این مادّه دیده مى‏شود. در مقایسه با قواعد دیگر، نظام ایکسید داراى سیستمى از ابطال رأى است که دادگاههاى داخلى را از مداخله در آراى ایکسید ممنوع مى‏سازد. این امر در نوع خود پیشرفت قابل توجه‏اى در زمینه حقوق حلّ و فصل دعاوى سرمایه‏گذارى است.

…………….

اول شرط بر معاهدات بین المللی

ممکن است در زمان امضاء یا پس از انعقاد یک موافقتنامه بین المللی، کشوری بخواهد با قبول آن موافقتنامه در مجموع عضویت آن را بپذیرد؛ ولی چون بعضی از اصول موافقتنامه را با منافع یا عادات و رسوم خود مغایر می­بیند حاضر به قبول تمامی آن اصول نمی­شود. لذا برای جلوگیری از بر هم خوردن شکل ظاهری موافقتنامه و بهره مندی کشور مزبور از بعضی مزایای آن، عملکرد دیپلماتیک راه حل ساده و راحتی را در نظر گرفته است که استفاده از «قاعده حق شرط» یا «حق رزرو» نامیده میشود. استفاده از حق شرط از نیمه دوم قرن نوزدهم نسبتاً رایج شده و مخصوصا در مورد عهدنامه چند جانبه زیاد بکار برده می­شود.

…………………..

گفتار اول مفهوم وتعریف حق شرط

عهدنامه وین، حق شرط را این گونه تعریف کرده است:”حق شرط عبارت است از: بیانیه اى یک جانبه که یک کشور تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به یک معاهده صادر مى کند و یا به وسیله آن، قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقى بعضى از مقرّرات معاهده نسبت به خود بیان مى دارد”[25]

بعضى از حقوقدانان نیز سعى نموده اند تعریفى از حق شرط ارائه نمایند تا مفهوم آن را روشن تر برسانند که به چند نمونه از آن اشاره مى شود:

…………..

تاریخچه و پیشنه حق شرط

از نظر تاریخی برای نخستین بار، مجلس جمهوری فدرال آلمان در زمان تصویب عهدنامه دوستی و همکاری 1936آلمان و فرانسه، با افزودن مقدمه ای موجب شد تا از وسعت اجرایی عهدنامه، تا حد زیادی کاسته شود.[26] برخی نیز بر این باورند که سابقه طرح این نهاد در حقوق بین الملل و حقوق معاهدات به اواخر قرن 19 میلادی و شکل گیری معاهدات چندجانبه بازمی گردد.[27] به عنوان مثال دولت فرانسه در دوم ژوئیه 1890 در هنگام امضای سند عمومی کنفرانس بروکسل در رابطه با ” لغو بردگی”[28] نسبت به تفتیش و بازرسی کشتی ها اعلام شرط نمود. به دنبال این اقدام شاهدیم که در ” کنفرانس های صلح اول و دوم لاهه ” که در سال های 1899و 1907 برای نخستین بار این موضوع به طور عام پذیرفته شد. متعاقب این، کمیسیون حقوق بین الملل تعریفی را از حقوق شرط ارائه نمود. براساس این تعریف ” حق شرط بیانیه یک جانبه ای است که به هر شکل یا عنوان توسط یک دولت یا سازمان بین المللی به هنگام امضا، تصویب، پذیرش، تأیید رسمی و یا الحاق به معاهده ای و یا در زمان صدور اطلاعیه جانشینی به معاهده مذکور نسبت به آن دولت یا سازمان بین المللی ابراز می گردد .” این تعریف تلفیقی از تعاریف ، کنوانسیو نهای وین 1969 بوده که به رغم انتقادات برخی حقوقدانان مورد پذیرش قرار گرفت و عملکرد دولت­ها نیز آن را تأیید نمود.[29]

……………………….

تحولات مفهوم حق شرط

حق شرط یا تحفظ یا تحدید تعهد در حقوق بین‌الملل به معنای خودداری از اعمال بخشی از مقررات یک معاهدهتوسط یکی از طرف‌های آن معاهده است.

…………………

مرجع صلاحیت دار برای تشخیص مشروعیت یا عدم مشروعیت حق شرط

از مضمون کنوانسیون 1969 وین مشخص است که دولت های طرف معاهده می توانند در مورد مشروع و نامشروع بودن حق شرط ها اظهار نظر کنند. ماده 20 این کنوانسیون متضمن این مفهوم است.

در گزارش گزارشگر ویژه کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق اقلیت ها، خانم هامپسون[30]، یکی از تفاوت های معاهدات حقوق بشری با سایر معاهدات، نقش ارکان نظارتی معاهدات حقوقق بشری می داند. بحث مطابقت حق شرط با موضوع و هدف معاهده، بحثی مطلقا مربوط به اعضای معاهده نمی باشد بلکه چنانچه ارکان نظارتی بخواهند وظایف خود را اعمال نمایند، باید در خصوص رزروها و اعتراضات صورت گرفته در مورد آن ها، بررسی کنند. این موضوع زمانی قابل توجه می شود که رزروی مشابه رزروهای قبلی توسط کشور دیگری صادر می شود ولی اعتراضی به آن صورت نمی گیرد[31].

………………………

نقش دولت ها

طبق کنوانسیون وین دولت های طرف معاهده صلاحیت ارزیابی حق شرط های وارده بر کنوانسیون را دارا هستندکه در قالب “اعتراض” تجلی می یابد. اما باید سه گونه حق شرط را از هم متمایز کنیم:

1- رزروهای مطابق با موضوع وهدف معاهده و مجاز از نظر معاهده

2- رزرو های مغایر با موضوع و هدف معاهده

………………..

مهم ترین روش‌های بین‌المللی داوری

مهم ترین روش‌های بین‌المللی داوری که عمدتا تجاری نیز هستند،عبارتند از:

1.آنسیترال[32]

کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد (آنسیترال) قواعد داوری را در سال 1976 و سپس 1985 مورد تصویب قرار داده است. این مقررات استفاده جهانی دارد. برخلا‌ف قواعد داوری سازمان‌های بین‌المللی دیگر ، قواعد آنسیترال اداره جریان داوری را پیش‌بینی نمی کند بلکه به موجب این قواعد، هیئت داوری می تواند روال داوری را به گونه‌ای که تشخیص می دهد، اداره کند. مشروط بر این که با طرفین اختلا‌ف به طور یکسان برخورد شده و فرصت کافی و کامل برای طرح مسائل و مشکلا‌تشان و دفاع موثر آنان داده شود .

………………


[1] The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes: )Article 37( International arbitration has for its object the settlement of disputes between States by Judges of their own choice and on the basis of respect for law. Recourse to arbitration implies an engagement to submit in good faith to the Award.

[2] ACIC: Arbitration Center of Iran Chamber

[3] جنیدی، دکتر لعیا، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوق تهران، 1381،ص81

[4]. Taube, (M): les Origines De L’arbitrage international, in: R. C. A. D. l., 1932., vol. 142 (TV) p.p.5-115.

به نقل از جنیدی،پیشین،ص91

[5]. مراجعه شود به: عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اقلیتها براساس قانون قرارداد ذمه، گوشه‌هایی از مفاهیم حقوق بین‌المللی از نظر فقه اسلامی، تهران، نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم، 1362، ص 188 به بعد، خدوری، مجید، جنگ و صلح در قانون اسلام، ترجه‌ی سعیدی، غلامرضا، تهران، چاپ سینا، 1335، ص 347 به بعد.

[6]. قرارداد جی (Jay) که به نام عاقد آمریکایی ن، جان جی، شهرت یافته است، راجع به روابط دوستی و تجاری و دریانوردی بین آمریکا و انگلستان است که بعد از جنگ‌های استقلال، بین این دو کشور منعقد می‌شود تا اختلافات فی‌مابین، حل و فصل گردد. حل اختلافات از طریق یک کمیسیون مختلط عملی می‌گردد و آراء این کمیسیون، تأثیر بسزایی در پیشرفت داوری های بین‌المللی داشته است.

[7] سیفی، سید جمال، قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال، مجله حقوقی، سال 77، شماره 23،ص71

[8] code de procédure civile français

[9] UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law

[10] Competence

[11] کلا‌یوام، اشمیتوف، ترجمه، اخلا‌قی، بهروز و دیگران، حقوق تجارت بین‌الملل، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ اول، 1378،ص171

[12] Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of

International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law;

http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.htm

[13] Ad hoc

[14] ICC : International Chamber of Commerce

[15] Court of Arbitration for Sport

[16] AAA : American Arbitration Association

[17] AISCC : Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce

[18] اسکینی، ربیعا، اختیار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه تهران، شماره 25، 1369، ص ص 34-36

[19] میر عباسی،باقر،حقوق بین الملل عمومی،تهران،نشر میزان،چ چهارم،ج دوم،1389،ص114

[20]کلود آلبر کلییار، نهادهاى روابط بین الملل، ترجمه هدایت الله فلسفى،تهران، نشر نو، 1368،ص212

[21]Bilateraltreaties

[22] CAVARE, LOUIS,op.cit,p.125

[23] G.A : General Assembly

[24] Reservation to Multilateral Convention, 478(v)

[25]عهدنامه وین 1969، ماده 1، بند د

[26] کاظم­زاده، محمد،استفاده از حق شرط در معاهدات بین المللی ، مجله حقوقی، شماره هشتم.بهار-تابستان1387،ص203

[27] طاهری شمیرانی، صفت­الله، حق شرط به معاهدا ت، مجله سیاست خارجی، سال سیزدهم، شماره1،ص127

[28] Brussels Conference Act of Abolition of slavery 1890 (full title: Convention Relative to the Slave Trade and Importation into Africa of Firearms, Ammunition, and Spirituous Liquors)

[29] Shaw N. Malcolm, International Law, London: Cambridge University Press, September 25, 2003,p822

[30]Hampsvn

[31]عسکری،پوریا،حق شرط بر معاهدات حقوق بشری،تهران،شهردانش،1390،ص72-71

[32]UNCITRAL

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بررسی معیارهای استاندارد شیر

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی معیارهای استاندارد شیر دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی معیارهای استاندارد شیر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی معیارهای استاندارد شیر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی معیارهای استاندارد شیر :

بررسی معیارهای استاندارد شیر

فرمت فایل: ورد – Word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 6

تعریف استاندارد :

استاندارد در لغت به معنی نظم ، قاعده و قانون است . لیکن در رابطه با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، این واژه اینگونه تعبیر می شود : معیار و روشی که بر اساس آن کیفیت یک کالا و خدمت ، مورد مقایسه و سنجش قرار می گیرد .

از جمله وظایف مؤسسه استاندارد ، انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد در راستای ارتقاء محصولات تولید شده داخلی و کمک به بهبود روش های تولید و کارایی صنایع می‌باشد .

تعاریف و اصطلاحات :

پاستوریزاسیون : فرایندی است حرارتی ، بر مبنای استقامت مقاوم ترین میکروب بیماری زای شناخته شده در مدت زمان مشخص ، برای از بین بردن تمامی میکروبهای بیماری زای شیر و به حداقل رساندن میکروبهای غیر بیماری زا با حفظ حداکثر ارزش غذایی آن .

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

پاورپوینت گشتالت در معماری

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت گشتالت در معماری دارای 46 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت گشتالت در معماری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت گشتالت در معماری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت گشتالت در معماری :

پاورپوینت گشتالت در معماری

گشتالت

شکل کلیتی قابل رویت وجدا کننده فرم از زمینه اش واز ویژگی آن دو بعدی بودن آن است. این کلیت تاثیر عاطفی روانی خاصی بر انسان دارد که مورد مطالعه روانشناسان بوده ودر زبان آلمانی این کلیت را گشتالت میگویند.

تئوری گشتالت اصول تقرب، تشابه، انسداد، استمرار و هم جهتی به عنوان عوامل خارجی و اصول آشنایی و آمادگی ذهنی را به عنوان عوامل موثر بر تشکیل طرحواره ها و ادراک زیبایی فرمی معرفی می کند.

نظریه های اساسی گشتالت

1 – برابری (مقابله) شکل و زمینه:

از نظر تکنیک ادراک تصویر دو بعدی ، هر شکل یا صورتی بر روی یک زمینه قرار گرفته است و یکی جلو و دیگری پشت آن قرار دارد. معروف ترین نمونه برای این واقعیت جام روبین است .

2– سطوح کوچکتر زودتر به عنوان شکل دیده می شوند:

سطوح نسبتا کوچک تر به عنوان شکل دیده می شوند و قطعات مجزای اطراف اشکال خود را به صورت زمینه ای واحد و یکپارچه نشان می دهند .

پاورپوینت گشتالت در معماری
فهرست

زیبایی شناسی

نظریات زیبایی شناسی

تقسیم بندی زیبایی شناسی

گشتالت

نظریه گشتالت و نظریه جزء بینی

نظریه های اساسی گشتالت

قوانین گشتالت

قانون مجاورت

قانون مشابهت

قانون زیاده نمایی یا شکل خوش

قانون بستگی

قانون تداوم مطلوب

قانون تجربه


برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

پاورپوینت اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی دارای 24 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی :

پاورپوینت اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی (درس 10 مطالعات اجتماعی کلاس نهم)

پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی نهم

اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی

قابل ویرایش

رنگ بندی و استفاده از افکت های متعدد به همراه تصاویر مرتبط با این درس .

این پاورپوینت شامل 24 اسلاید از متن اصلی کتاب می باشد .

مناسب جهت دانش آموزان و معلمان برای تفهیم بهتر مطالب درسی .

ارائه درس به بهترین نحو و زیبایی هر چه تمام تر در کلاس.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

پاورپوینت اختلال روان پریشی مشترک چیست

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت اختلال روان پریشی مشترک چیست دارای 36 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت اختلال روان پریشی مشترک چیست  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت اختلال روان پریشی مشترک چیست،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت اختلال روان پریشی مشترک چیست :

پاورپوینت اختلال روان پریشی مشترک چیست

پاورپوینت اختلال روان پریشی مشترک چیست شامل 36 اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد . این پاورپوینت برای دانشجویان روانشناسی وسایر دانشجویان مرتبط کاربرد دارد. در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس پاورپوینت اختلال روان پریشی مشترک چیست
فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را دانلود نمایید .

مقدمه

در اختلال روان پریشی مشترک (Shared psychotic disorder) یک یا چند نفر در نتیجه ی رابطه ی نزدیک با فردی روان پریش که هذیانی است سیستم هذیانی پرورش می دهند.

معمولا در این اختلال دو نفر درگیر هستند و اصطلاح حماقت یا جنون دو نفره برای این جفت به کار برده می شود. گاهی سه نفر یا بیشتر یا کل اعضای یک خانواده در گیر هستند.

برخلاف اسکیزوفرنی که بدون عامل تحریک آمیز بیرونی ایجاد می شود اختلال روان پریشی مشترک در بستری از رابطه ی نزدیک پرورش می یابد که در آن سابقه ی وابستگی بیمارگون وجود دارد.

فرد غیر روان پریش گرفتار سیستم هذیانی فرد روان پریش شده و به طور برابر دچار عقیده ی غیر منطقی می شود. اگر این دو نفر جدا شوند فردی که قبلا روان پریش نبوده به احتمال زیاد به عملکرد و تفکر بهنجار بر میگردد.

این اختلال خیلی نادر است. در موارد معدودی که این اختلال تشخیص داده شده معمولا در بین اعضای یک خانواده یافت شده است. به طوری که اغلب موارد را دو خواهر تشکیل می دادند.

در درجه ی بعدی فراوانی این اختلال به صورت ترکیبات مادر/فرزند,پدر/فرزند, و شوهر/ همسر است. گاهی این اختلال بین دو دوست یا عشاق یافت می شود.

تعریف.
شامل نظام هذیانی است که بین دو یا چند نفر مشترک می‌باشد؛ قبلاً اختلال پارانوئید القایی یا جنون دوتایی خوانده می‌شد.

و …

پاورپوینت اختلال روان پریشی مشترک چیست
فهرست مطالب

مقدمه
تعریف
همه‌گیرشناسی
سبب‌شناسی
تشخیص
نشانه‌ها
علائم
درمان
پایان

عنوان : اختلال روان پریشی مشترک چیست

فرمت : پاورپوینت

حجم : 1.47 مگابایت

تعداد صفحات : 36

پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بررسی ارتباط سلامت اداری و سازمانی با سبک مدیریت مدیران مطالعه موردی: استانداری ایلام

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی ارتباط سلامت اداری و سازمانی با سبک مدیریت مدیران مطالعه موردی: استانداری ایلام دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی ارتباط سلامت اداری و سازمانی با سبک مدیریت مدیران مطالعه موردی: استانداری ایلام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی ارتباط سلامت اداری و سازمانی با سبک مدیریت مدیران مطالعه موردی: استانداری ایلام،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی ارتباط سلامت اداری و سازمانی با سبک مدیریت مدیران مطالعه موردی: استانداری ایلام :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سبک مدیریت مدیران و سلامت سازمانی بودها ست نوع تحقیق برحسب هدف و براساس شیوه های گرداوری داده ها توصیفی ازنوع پیماییشی به شیوه همبستگی است جامعه اماری شامل کارکنان ستاد استانداری ایلام که تعداد کارکنان 203 نفر بوده که نمونه اماری براساس فرمول کوکران و جدول مورگان بصورت تصادفی نسبتی ازاین جامعه به تعداد 115 نفر انتخاب گردیده اند براساس اطلاعات بدست آمده وضعیت سلامت اداری و سازمانی مدیران استانداری ایلام مطلوب ارزیابی شده 65/8 درصد و سطح نهادی آن بالاترین میانگین 72/8 رادرمیان سطوح سلامت سازمانی دارا بوده است درزمینه سبک رهبری مدیران باید گفت حسب اطلاعات بدست آمده تقریبا 100 درصد ازافراد نمونه مدیران دارای سبک مدیریتی مشارکتی بوده اند و درباره سایر سبک ها شامل مدیریت امرانه و سبک مدیریتی دلسوزانه و سبک مدیریت مشاوره ای درمیان گروه مدیران داده ای مشاهده نگردید اما باعنایت به ازمون همبستگی انجام شده مشخص گردید که میلان سلامت سازمانی و سبک رهبری مدیران رابطه معناداراماری وجود ندارد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید