مبانی نظری اندازه گیری عملکرد، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مبانی نظری اندازه گیری عملکرد، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری اندازه گیری عملکرد، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری اندازه گیری عملکرد، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مبانی نظری اندازه گیری عملکرد، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن :

مبانی نظری اندازه گیری عملکرد، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن

توضیحات: 60صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه مدیریت دولتی، بازرگانی، سازمان، اجرایی، DBA، MBA بحران، تحول و سایر گرایش ها مانند منابع انسانی، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

اندازه گیری عملکرد

عملکرد، اصطلاحی است پیچیده که در برگیرنده کلیه مفاهیمی است که موفقیت یک شرکت و فعالیتهایش را در برمی گیرد. مار و نلی[1] معتقدند ارزیابی عملکرد فرآیندی است که عملکرد شاغل با آن اندازه گیری می شود و هنگامی که درست انجام شود، کارکنان، سرپرستان، مدیران و نهایتا سازمان از آن بهره مند خواهند شد[25].

آتینسون و وال[2] ارزیابی عملکرد را توصیف نظام دار نقاط قوت و ضعف عملکرد فرد یا گروه در رابطه با اجرای وظایف محوله تعریف می کند. ارزیابی عملکرد در بعد استفاده از منابع اساسا در قالب شاخصها ی کارایی بیان می شود[26]. همانطور که جدول (2-1) نشان می دهد نگرش به عملکرد طی سالها توسعه یافته است [27].

……………….

چارچوب های ارزیابی عملکرد

یک چارچوب ارزیابی عملکرد سازمان را در فرآیند ساخت یک سیستم جامع ارزیابی کمک می نماید. این چارچوب محدودیتها، ابعاد و روابط میان این ابعاد را روشن ساخته و سبب می گردند ساختارها با جزئیات کاملتری ارزیابی گردند[56]. در اصل یک چارچوب ارزیابی اطلاعات کاملتری نسبت به یک نظریه در اختار سازمان قرار می دهد اما از سوی دیگر اطلاعات کمتری از فرآیند واقعی ارزیابی نسبت به یک سیستم ارزیابی برای سازمان تهیه می نماید [57]. برای هر سازمان بسته به نوع فعالیت و عملکرد خود دو نوع چارچوب ارزیابی را می توان متصور بود: 1- چارچوب ساختاری[3] و 2- چارچوب رویه ای[4]. در چارچوب ساختاری ماهیت عملکرد برای مدیریت ارزیابی مدنظر قرار می گیرد ولی در چارچوب رویه ای، الگویی مرحله به مرحله برای ارزیابی عملکردها منطبق با استراتژیهای سازمان معرفی می گردد [56].

………………

جدول 4- مقایسه چارچوب های ارزیابی عملکرد

چارچوب

محقق

نوع چارچوب

ابعاد ارزیابی

چارچوب سینک و توتل[5]

[58]

رویه ای

ماتریس ارزیابی عملکرد

[59]

ساختاری

هزینه، غیر هزینه، محیط داخلی و خارجی

……………………….

– سیستم های ارزیابی عملکرد

به استناد نتایج مطالعات و تحقیقات صورت گرفته، ‌الگوها و فنونی که اشاره می‌شود متداولترین روشهای اجرایی فرایند ارزیابی عملکرد در سازمانها به خصوص در سازمانهایی می‌باشند که کارآیی خود را به اثبات رسانیده‌اند………………

……………….

– انتخاب اولیه سیستم های اندازه گیری عملکرد

بعلت تعدد سیستم های ارزیابی عملکرد، از این رو نیازمند یک غربال اولیه بر اساس معیارهایی می باشیم. مواردی که در این انتخاب نقش اساسی می توانند داشته باشند عبارتنداز:

……………………

جدول 6- ویژگی های رویکردهای متداول اندازه گیری عملکرد

سیستم ارزیابی

محقق

ویژگی ها

کارت امتیازی متوازن

[92و91و6]

  1. رویکردی جامع است
  2. بین جنبه های مالی و غیرمالی توازن ایجاد کرده است
  3. چشم انداز و استراتژی را به کسب و کار عملیاتی ترجمه کرده است
  4. تعامل بین سنجه ها بوسیله روابط علّی و معلولی تحلیل شده است
  5. از طریق کارتهای امتیازی جزئی تر در تمام سازمان جاری می شود

…………………………………

……………………………………

– کارت امتیازی متوازن

سیستم اندازه گیری عملکرد کارت امتیازی متوازن ابتدا توسط” کاپلان” و “نورتون” در سال 1992مطرح شد. آنها با نقد روشهای اندازه گیری عملکرد سنتی که مبتنی بر معیارهای مالی بودند ضرورت استفاده از معیارهای غیر مالی را مطرح کردند. سپس با ارائه یک سیستم جامع که هم معیارهای مالی و هم معیارهای غیر مالی را در……………

…………………….

– دیدگاه های کارت امتیازی متوازن

پیشتر به ویژگی های محدود کننده شاخصهای مالی اشاره شد. در حالی که چنین شاخصهایی یک بازنگری عالی از آنچه در گذشته اتفاق افتاده است، را امکان پذیر می کنند، ولی جهت پرداختن به ساز و کارهای ارزش ساز در سازمانهای امروزی مثل دانش و شبکه های روابط، نارسا و ناکافی هستند. می توان شاخصهای مالی را……………….

…………………

الف( دیدگاه مالی

دیدگاه مالی به دلیل ارتباط مستقیم با خواسته های گروههای ذینفع )مالکان، سهامداران، بانکها، دولت و… ) نقطه تمرکز مدیریت و فعالیتهای کنترلی قرار گرفته اند. گرچه شاخصهای فرآیند و در برخی مواقع شاخصهای مربوط به کارکنان، در برگیرنده مباحثی از جمله دیدگاه مالی بوده است، اما تأثیر آنها بر روی اهداف مالی سازمان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. دیدگاه مالی می تواند به عنوان مبنایی برای فرآیندهای مربوط به مشتر ی و دیدگاه کارکنان محسوب گردد. در واقع این دیدگاه نقطه شروعی برای شناسائی اهداف مالی سه دیدگاه دیگر )دیدگاه مشتری، دیدگاه فرآیند، دیدگاه کارکنان( بوده و نهایتاً اینکه موفقیت سه دیدگاه دیگر از طریق دیدگاه مالی اندازه گیری می شود. هر یک از شاخص های اندازه گیری، بخشی از زنجیره علت و معلول است که می بایست جایگاه خود را منطبق با اهداف مالی پیدا کرده و همچنین برآورد کننده بخشی از اهداف استراتژیک سازمان باشند. در این دیدگاه به سوالات اساسی زیر پاسخ داده می شود [99]:…………….

………………

ب (دیدگاه مشتری

……………

ج ( دیدگاه فرآیند های داخلی

…………….

د( دیدگاه رشد و یادگیری

…………

– مزایا و معایب کارت امتیازی متوازن

نتایج اولیه از سازمان هایی که کارت امتیازی را برای ارزیابی سازمان خود انتخاب نموده اند، نشان می دهد که این سازمان های توانستد بسیاری از موانع پیاده سازی استراتژی را در سازمان خود به کمک این رویکرد برطرف نمایند. مطالعات جامعی که از موانع تحقق استراتژیها در سازمانها صورت پذیرفته است، موانع را در 6 حوزه دسته بندی کرده اند که بطور خلاصه در شکل (2-5) نشان داده شده اند. [113و78و77].

…………………..

جدول 9- معایب و مشکلات سیستم کارت امتیازی متوازن

محدودیت

شرح محدودیت

محققین

توضیحات

بیان تنها روابط یک طرفه

بیشتر فاکتورها و شاخص های موثر در استراتژیها دارای اثر پذیری و اثرگذاری بوده و از این رو روابط دوطرفه مورد نظر می باشد.

[123]

پیشنهادی مطرح نگردیده است.

امکان محاسبه اشتباه درباره اثر استراتژیهای تدوینی

کارت امتیازی بسبب آنکه قادر به کنترل تاخیردر فاکتورهای اساسی محیطی نیست، نمی تواند بدرستی میزان اثرگذاری استراتژیهای تدوینی را بیان نماید.

[123]

استفاده از CSFs ها در ابعاد مورد بررسی

………………….

………………………

– نظام های کنترل تشخیصی و تعاملی

پیچیدگی محیطهای رقابتی، توجه به ایجاد سازمانی پویا را سبب گردیده که مدیران سازمانها باید برای رسیدن به موفقیت به تدوین استراتژیهای مناسب و انتقال موثر آنها به کارکنان و کنترل اجرای استراتژیها توجهی بیش………………

……………….

منابع و مآخذ:

[1]

Niven, P., (2002), Balanced Scorecard Step by Step: Maximizing Performance and Maintaining Results; New York: Wiley.

[2]

Simons, R., (2000), Performance Measurement and Control Systems for Implementing Strategy, Prantic Hall Inc.

[3]

Bisbe, J. and Malagueno, R., (2009) , The choice of interactive control systems under different innovation management modes, European Accounting Review, Vol. 18, pp. 371-405

[4]

Kaplan, R. S., & Norton, D. P., (1992), The balanced scorecard—measures that drive performance, Harvard Business Review (January–February) 70 (1), 71–79.

……………………

……………………


[1] Marr and Neely

[2] Atkinson and Wells

[3] structural framework

[4] procedural framework

[5] Sink and Tuttle

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد‌ پروژة آماری متغیر تصادفی -درصد شرکت کنندگان در آزمون شیمی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مقاله در مورد‌ پروژة آماری متغیر تصادفی -درصد شرکت کنندگان در آزمون شیمی دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد‌ پروژة آماری متغیر تصادفی -درصد شرکت کنندگان در آزمون شیمی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد‌ پروژة آماری متغیر تصادفی -درصد شرکت کنندگان در آزمون شیمی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد‌ پروژة آماری متغیر تصادفی -درصد شرکت کنندگان در آزمون شیمی :

پروژه آماری متغیر تصادفی -درصد شرکت کنندگان در آزمون شیمی

جامعه :کلیه شرکت کنندگان در آزمون شیمی

نمونه : 250 نفر از شرکت کنندگان که به طورتصادفی انتخاب شده اند
موضوع مورد مطالعه (متغیر تصادفی ) :
درصد شرکت کنندگان در آزمون شیمی
روش جمع آوری داده : استفاده از داده های از پیش تهیه شده .
نوع متغیر : کمی پیوسته
اندازه جامعه : کلیه شرکت کنندگان در آزمون شمی (1000 نفر )

جدول فراوانی :
F تجمعی درصد F نسبی F نسبی xi fi حدود دسته
50

50

37

80

42

30

11
N=250

نمودار مستطیلی

نمودار چند بر با استفاده از نمودار مستطیلی :

نمودار دایره ای :
برای سهولت کار دسته ها را نا گذاری می کنیم .

نمودار دایره ای بر حسب درصد

نمودار دایره ای بر حسب درجه

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله دی الکتریک و کاربرد آن

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مقاله دی الکتریک و کاربرد آن دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله دی الکتریک و کاربرد آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله دی الکتریک و کاربرد آن

مقدمه
( 1 ـ 1 ) تعریف دی الکتریک
( 1 ـ 2 ) نظریه الکترو استاتیک
پتانسیل الکترو استاتیکی
( 2 ـ 1 ) پلاریزاسیون ( قطبی شدن ) دی الکترویکها
( 2 ـ 2 ) قابلیت پلاریزاسیون اتمی
( 2 ـ 3 ) جامدات یونی
ثابتهای اپتیکی فلزات
( 3 ـ 1 ) گذردهی فضای آزاد
( 3 ـ 2 ) گذر دهی مختلط
( 3 ـ 3 ) اندازه گیری گذر دهی
( 1 ـ 3 ـ 3 ) گذدر دهی نسبی de
( 2 ـ 3 ـ 3 ) اندازه گیری با استفاده از پل
( 3 ـ 3ـ 3 ) سلولهای اندازه گیری
( 4 ـ 3 ـ 3 ) روشهای مدار تشدید
( 5 ـ 3 ـ 3 ) اندازه گیریها ی خط انتقال
( 6 ـ 3 ـ 3 ) اندازه گیریهای میکرو موج
( 4 ـ 1 ) قطبش پذیری
( 1 ـ 4 ـ 1 ) قطبش پذیری نوری

مقدمه

از زمانیکه آزمایشهای ابتدایی روی الکتریسیته ساکن جهت منزوی کردن بار الکتریکی ساکن توسط مواد دی الکتریکی که بار را به خارج هدایت نمی کنند ، صورت گرفته ، لزوم مطالعه مواد دی الکتریکی با توجه به نیاز عملی به عایقها احساس گردید . کهربا ، موم ، شیشه از جمله اولین مواد عایقی بودند که کاربرد عملی داشتند . با ظهور جریان الکتریکی خواص این مواد باید بیشتر ، مطالعه می شد تا برای مقاصد کاربردی مورد استفاده واقع شده و عکس العمل آنها نسبت به اعمال یک میدان ، معین و
مشخص گردد . خواص عایقی در ماده را می توان به قدرت دی الکتریکی تعریف
کرد

از همان آغاز شناخت الکترو استاتیک توانایی مواد دی الکتریک در افزایش ذخیره‌ باریک خازن شناخته شده بود . کاربرهای جریان الکتریکی فرکانس بالا در ارتباط با رادیو ، تقاضاها را برای خازنهای ظرفیت بالا ، قدرت شکست بالا و ابعاد کوچک افزایش داد . برای رسیدن به این خواسته ها مواد در الکتریک زیادی آزمایش بر حسب قدرت دی الکتریک و گذردهی با توجه به کاربردشان در این حوزه رده بندی شدند و تقاضا برای مواد بهتر افزایش یافت . در موفقیت آمیز بودن هر نوع جستجو برای مواد جدید یا بهبود آنها در حوزه بخصوصی ، اطلاع از سازوگار اساسی که در ارتباط با ویژگیهای به خصوص آنهاست ، شرط اساسی است . این کار نظریه دی الکتریک است که با محاسبه رفتارها کروسکوپی بر حسب ساختمان مولکولی و اتمی ، ما را به این آگاهیها می رساند

یک نظریه کامل، که  رفتار دی الکتریکی هر نوع ماده ای را در بر داشته باشد کار بینهایت دشوار است و احتمالاً هر گز امکان پذیر نیست . با وجود این « مدلهای » نظریه دی الکتریکهای کاربردی بر حسب فرضیات ساده شده مجهزی بنا شده اند . با بکار بردن این مدلهای نظری ، خواص معینی که  با تغییرات پارامتریهایی که با آزمایش می توانند بررسی شوند ، پیش بینی می شود . میزان ساختمان اتمی یا مولکولی ماده بنا شده است ، موفق باشند می تواند دانش لازم را جهت جستجو در محیطهای الکتریکی مختلف مورد استفاده قرار گیرد . افزون بر این ممکن است خواصی که  تاکنون توسط آزمایش مشاهده نشده اند پیش بینی شوند . بعنوان مثال در قرن نوزدهم ، نظریه های رفتار دی الکتریک ، امکان قطبش خود به خودی یا « فرو الکتریسیته » را پیش بینی کردند

در صورتکیه تا سال 1935 اولین ماده فرو الکتریک کشف نشده بود

بطور خلاصه برای درک کامل رفتار دی الکتریک به دانسته های نظری قبلی در جهت شروع بحث کاربرد عملی ، درک توسعه های جدید و محاسبه خواص غیر عادی ماده مورد نیاز است جهت فراهم کردن مبنای لازم برای بررسی مدلهای نظری ، به واکنش نظریه الکترو ا ستاتیکی و آگاهی از اندازه گیری و پارامترهای ماکروسکوپی نیازمندیم . در ابتدا نظریه الکترو استاتیک را مورد بررسی قرار می دهیم

سپس پلاریزاسیون در دی الکتریکها و قابلیت پلاریزاسیون و جامدات دی الکتریک یونی را بررسی می کنیم . بعد از آن به بررسی گذردهی و  انواع آن پرداخته و سپس انواع قطبش پذیری شکست در مایعات دی الکتریک پرداخته و در آخر  حالتهای خاصی را که به برای دی الکتریکها رخ می دهد بررسی می کنیم


فصل اول :

( 1 ـ 1 )  تعریف دی الکتریک

وقتی عایقی را در یک میدان الکتریکی با شدت معمولی وارد کنیم ، الکترونها در داخل ماده در ابعاد اتمی و یا مولکولی مقید می ماند . بنابراین میدان
می تواند توزبع بارهای اتمی را تغییر داده ابعاد و آثار قطبی شدن که باعث تغییرات اساسی در میدان الکتریکی در ابعاد ماکروسکوپیک است بوجود

آورد . عایقهایی را که خاصیت قطبی شدن از خود نشان می دهد ، دی الکتریک می نامیم

( 1 ـ 2 ) نظریه الکترو استاتیک

قانون کوبن ؛ نیروی ربایشی یا رانشی بین دو ذره باردار  و  به فاصله r را نیروی الکتریکی می نامیم  ، که به کمک قانون کوبن می توان اندازه نیروی الکتریکی بین دو ذره باردار را محاسبه کرد

                                  ( 1 ـ 1 )

میدان الکتریکی ؛ هر بار الکتریکی در هر نقطه از فضای اطراف خود ، خاصیتی ایجاد می کند که به آن میدان الکتریکی می گویند . و یا می توان میدان را بطور کمی و به کمک نیروی که میدان بر بار الکتریکی واقع در میدان وارد می کند تعریف کرد : نیروی وارد بر سیکای بار الکتریکی مثبت را در هر نقطه ، میدان الکتریکی در آن نقطه می گویند

شدت میدان الکتریکی بصورت روبه رو تعریف می شود

                                           ( 2 ـ 1 )

شدت میدان الکتریکی یا قدرت میدان ، پارامتر مهمی در مهندسی برق ، بخصوص در ارتباط با قدرتهای شکست مواد عایق می باشد . شدت میدان الکتریکی تابع محیطی است که در آن حضور دارد

چگالی شار الکتریکی ؛ چگالی فشار الکتریکی را به  D نشان می دهیم و آن را بصورت رابطه ( 3 ـ 1 ) تعریف می کنیم و می بینم که چگالی فشار فقط تابعی از بار و موضوع آن است و به خاصیت محیط بستگی ندارد

                                    ( 3 ـ 1 )

                                    ( 4 ـ 1 )

مثال 1 : با در نظر گرفتن  در مرکز کره ای به شعاع r کل فشار عبوری از سطح از حاصل ضرب D در مساحت سطح بدست می آید ، یعنی

مشاهده می شود که مجموع فشار عبوری از سطح کره با  باری در مرکزش با اندازه بار برابر است و از شعاع کره مستقل است

قانون گؤس ؛ قانون گؤس را می توان به زبان ریاضی به صورت زیر تعریف کرد

                                              ( 5 ـ 1 )                            مثال ( 1 ) در قانون گؤس برین بصورت تصمیم می بابد که برای هر سطح بسته ای شامل مجموعه ای از بارها ، شار خروجی از سطح با بار محصور شده برابر
است

در رابطه ای که برای قانون گؤس نوشتیم ، ds المانی است با مساحت ds و جهت آن توسط امتداد عمود بر سطحش تعیین می شود

شکل ( 1 ـ 1 ) . قانون گؤس

                                                               D

                                       D n

ما می توانیم برای تعیین میدان موجود در محیط دین الکتریک ( باگذرده 4 ) بین رساناها از قانون گؤس استفاده می کنیم . و همچنین رابطه  در صورتی برای دی الکتریک کاربرد دارد که محیط دی الکتریک همگن باشد

قانون گؤس را برای ناحیه ای که شامل توزیع بار است بصورت زیر است

                           ( 6  ـ 1 )

در جامدات توزیع یکنواخت بار ، انتگرال حجمی به سادگی از حاصل ضرب چگالی در حجم بدست می آید هر چند که در حالت کلی این یک انتگرال سه گانه خواهد بود که فقط در صورتیکه چگالی بار برحسب مکان دقیقاً معلوم باشد ، قابل حل است


پتانسیل الکترو استاتیکی

اگر در یک محیط ، میدانی وجود داشته باشد و بار نقطه ای واحد درآن قرار گیرد ، کار انجام شده روی این بار بین دو نقطه A  و B را اختلاف پتانسیل بین A و B
می گوییم و بصورت زیر نشان می دهیم

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

پاورپوینت برج خیارشور اثر نورمن فاستر

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت برج خیارشور اثر نورمن فاستر دارای 20 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت برج خیارشور اثر نورمن فاستر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت برج خیارشور اثر نورمن فاستر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت برج خیارشور اثر نورمن فاستر :

پاورپوینت برج خیارشور اثر نورمن فاستر

دانلود پاورپوینت برج خیارشور اثر نورمن فاستر

این پاورپوینت در 20 اسلاید تهیه شده است.

پاورپوینت برج خیارشور اثر نورمن فاستر
فهرست مطالب اسلایدها :

مقدمه

زمینه پیدایش اکوتک

معماری اکوتک

اصول و مبانی معماری اکوتک

اکوتک و رابطه آن با طبیعت

مصالح ساختمانی:

پوشش ساختمان ها

معماری هایتک

شرق لندن

30 St Mary Axe

برج سنت ماری لندن

منابع

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله پایدارسازی پروژه های صنعت ساخت ولزوم مدیریت موثردانش درآنها

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله پایدارسازی پروژه های صنعت ساخت ولزوم مدیریت موثردانش درآنها دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پایدارسازی پروژه های صنعت ساخت ولزوم مدیریت موثردانش درآنها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله پایدارسازی پروژه های صنعت ساخت ولزوم مدیریت موثردانش درآنها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پایدارسازی پروژه های صنعت ساخت ولزوم مدیریت موثردانش درآنها :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: 16
نویسنده(ها):
نیما گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشدمعماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
رضا گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت پروژه وساخت دانشگاه هنر تهران

چکیده:
استفاده ازانرژیهای تجدیدپذیردردنیای امروزقابل انکارنبوده و برای توسعه پایداردرهمه بخشها به خصوص صنعت ساخت و سازمحتاج درک روابط و داشتن دیدگاهی مناسب دراین زمینه هستیم انرزیهای مناسب درصنعت ساخت و سازبسیارفراوان بوده اما کاربرد همگی آنها به دلیل مشکلات فنی اقتصادی سیاسی و حتی اجتماعیبا چالشهای فراوانی روبرو است اگرپروژههای مخلف این بخش را بتوان درزمینه مصرف انرزی به صورت پایداروموثرمدیریت نمود میتوان انتظار تغییرات و پیشرفت های قابل توجهی را دراینده نزدیک داشت بایدتوجه داشت که این بهره برداری محتاج ایجادزیرساختهایمناسبدرزمینه های متفاوت درگیر است انجام مطالعات دقیق و همه جانبه برای دستیابی به پایداری مصرف انرژی کاری حساس و دشوار و البته ضروری به نظر می رسد باتوجه به ماهیت پیچیده پروژه های بخش ساخت و سازوسرریز زمان و هزینه درآنها مشکلات فراوانی درمراحل مختلف کارقابل مشاهده است کاربرد انرژی های تجدید پذیرهرچنددشوار و پرهزینه می باشد اما درصورت مدیریت صحیح دانش و کاربرد به موقوع و براساس قابلیتهای محل موردنظر می توان راهکاری اصلی برای انتخاب استراتژی پیشرفت صنعت ساخت و سازکشورباشد فرایندهای مدیریت دانش بعنوان استراتژی پیشنهادی جهت امکان بهره برداری ازموفقیت ها واحتراز ازشکست های واقع شده درسایرپروژههای مشابه میتواند امکان بالقوه مناسبی برای افزایش کارایی مصرف انرزی و توسعه پایداردرطیف وسیعی ازپروژه ها برعهده داشته باشد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

طراحی نرم افزار سایپا یدک

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 طراحی نرم افزار سایپا یدک دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طراحی نرم افزار سایپا یدک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی طراحی نرم افزار سایپا یدک،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن طراحی نرم افزار سایپا یدک :

طراحی نرم افزار سایپا یدک

چکیده مطلب :

این برنامه سیستم فعالیت های یکی از نمایندگی های سایپا می باشد ، که سعی شده است در این برنامه ، محیطی راحت وهمچنین به دور از سیستم دستی را برای کاربر فراهم کند .

به طور کلی روند کار در این برنامه به این قرار است : خودروی برای تعمیرات ابتدا به واحد پذیرش مراجعه کرده وبعد از ثبت اطلاعات وتایید به سالن تعمیرگاه منتقل می شود و پس از انجام تعمیرات مالک بعد از تصویه حساب وثبت عیب خودرو وفاکتور قطعات استفاده شده ،خودرو را ترخیص می کند.

دراین برنامه امکانات زیر گنجانده شده است :

1. امکان درج ، ویرایش ، حذف و نمایش مشخصات مالک خودرو و خودرو

2. امکان درج ، ویرایش ، حذف و نمایش کالاهای ورودی به انباروخروج از انبار

3. صدور فاکتور قطعات استفاده شده برای مشتری

4. امکان جستجو در حالت های مختلف

5. امکان گزارش گیری از وضعیت موجودی انبار در هر لحظه وهمچنین وضعیت کالاهای ورودی وخروجی در یک تاریخ مشخص یا در یک محدوده ی زمانی مشخص.

6. امکان گزارش گیری از وضعیت خودروهای پذیرش شده وترخیص شده به همراه چاپ گزارش

7. تغییر نام کاربری وکلمه عبور کاربری

برای طراحی این برنامه از نرم افزارهای Visual Basic 6.0 (زبان برنامه نویسی) وپایگاه داده استفاده شده برای این برنامه Sql Server 2000 می باشد وبرای ایجاد فایل راهنما از نرم افزار Workshop Compiler استفاده شده است.

طراحی نرم افزار سایپا یدک
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………. 5

کار با نرم افزار ……………………………………………………………………………. 6

طراحی فیزکی ………………………………………………………………………………. 38

بانک اطلاعاتی وجداول آن …………………………………………………………………. 40

نمودار ER …………………………………………………………………………………. 47

تجزیه وتحلیل سیستم ………………………………………………………………………. 48

دیاگرام متن ………………………………………………………………………. 49

دیاگرام جریان داده ها در سطح کلی ……………………………………………. 51

DFD پذیرش خودرو …………………………………………………………… 52

DFD ترخیص خودرو ………………………………………………………….. 53

DFD انبار ………………………………………………………………………. 54

DFD جستجو …………………………………………………………………… 55

کد نویسی ……………………………………………………………………………………. 56

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله نقوش و خطوط روی سکه های دوره ساسانی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله نقوش و خطوط روی سکه های دوره ساسانی دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقوش و خطوط روی سکه های دوره ساسانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نقوش و خطوط روی سکه های دوره ساسانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقوش و خطوط روی سکه های دوره ساسانی :

نقوش و خطوط روی سکه های دوره ساسانی

پیش گفتار
به استحضار می رسانم مطالب پیش رو تحت عنوان نقوش و خطوط روی سکه های دوره ساسانی می باشد. این مطالب شامل سه بخش: بخش اول تاریخچه سکه بخش دوم نگاهی گذرا به تاریخ ساسانیان و سکه های ساسانی و بخش سوم مقایسه جزئیات مربوط به حکاکیها تمثال ها سکه های عهد خسرو دوم تا یزدگرد سوم بخش چهارم و جمع بندی و نتیجه گیری می باشد.

امیدوارم در شناخت این علم گامی هر چند کوچک برداشته باشم و تلاش های این حقیر از ارزش اثر نکاهد و از هر گونه نقصان و ضعف درآن پیشاپیش عذرخواهی می نمایم. جا دارد در اینجا به عنوان شاگرد سپاسگذاری و قدردانی ویژه خود از استاد گرانقدرم دکتر بهرام زاده ابراز دارم. در پایان لازم می بینم از سرکار خانم شیرخدایی مسُول محترم کتابخانه موزه ملی ایران و دیگرهمکارانش نهایت تشکر و قدردانی را به عمل آورم.

مقدمه
سرزمین ایران عهد تمدن های با شکوهی بوده که آثار آن در حالی قرون متمادی با وجود آسیب های زمانه تجارت و آتش سوزی و بوالهوسی افراد جاهل هنوز پا برجا ایستاده و حکایت از عضمت گذشته و تاریخ و تمدن مردمان این سرزمین مینماید. از جمله آثار به جای مانده سکه ها می باشند که سکه ها ازمعتبرترین منابع تاریخی محسوب می شوند و نقوش وکتیبه های حک شده برآنها حاوی اطلاعات ارزشمندی است.

سکه نمایانگر اوضاع سیاسی، هنری، اقتصادی و نگرش های مذهبی است و می توان بخش مهمی از شاخصه های فرهنگ و تمدن یک جامعه را از آنها دریافت کرد. در واقع یکی از شاخصه های مهم باستان شناسی علم سکه شناسی است و همه سکه ها نه تنها از لحاظ علمی مهمند و گویای بسیاری از حقایق زندگی بشری است بلکه شناخت آن و آگاهی به آن را منش های گوناگونی را می طلبد سکه ها در دوره ساسانیان تابلوی تمام نمای ایده ها و اندیشه های حکومت جهت انتقال و ارائه به مردم بوده است.

چکیده
با توجه به گستردگی علم سکه شناسی در این مطالب به بررسی سکه های دوره های ساسانیان اکتفا شده است. قبل از این بررسی ما ایتدا به شرح تاریخچه سکه پرداخته سپس نگاهی گذرا به تاریخ دوره ساسانیان داشته وحکاکی را در مورد سکه های دوره ساسانیان را مطرح نموده ام. برای بررسی سکه های دوره ساسانیان به ترتیب سلسله های پادشاهان، سکه های آنها را معرفی نموده و تصاویری ازاین سکه ها را گردآوری کرده ام.

در قسمت های بعد به مقایسه جزئیات مربوط به حکاکی ها و تمثال های سکه های عهد خسرو دوم تا یزدگرد سوم پرداخته و در آخر به معرفی چند ضرابخانه و چگونگی آنها در شهرهای مختلف و جمع بندی و نتیجه گیری اکتفا شده است.

فصل اول
تاریخچه سکه

تاریخچه سکه
سکه شناسی نام جدیدی درادبیات ما می باشد و آن را از واژه لاتین Namismatic گرفته اند که سکه و تمام مسائل آن را دربرمی گیرد و علاوه برآن این اصطلاح به هر چیز کوچکی که بر روی آن کتیبه ای است و به نوعی مورد تبادل و تجارت مردم قرار می گیرد نیز اطلاق می شود.

علت وجودی سکه این است که تجارت اولین احتیاج بشری است مبادله به هر صورت که باشد منشاُیی از احتیاج دارد از گرفته تا مبادله کالا و اصول آن عبارت است از فروش بازار و خرید مایحتاج و برای تجارت معنای اخص کلمه مبادله کالا می باشد کالا به نواحی دور دست حمل یا صادر و از نواحی دور وارد شود بنابراین یافتن و کوبیدن و احداث راه به صورت کوتاهترین فاصله مورد لزوم پیدا کرد و موقیت جغرافیایی ( فا صله ) مورد مطالعه قرار گرفت و برای یاقتن راههای کوتاه لازم بود از جهت یابی و نشانه گذاری استفاده شود و علائم زمینی بروز کرد.

جنگل و آسمان خورشید و ماه ستارگان صور فلکی به خدمت بشر درآیند و به این جهت علم به احوال زمین و جغرافیا و هیئت پایه گذاری شد. ارتباط تجاری انسان را با فضا آشنا و به فکر استفاده از فضا و در نتیجه بازاریابی نمود. بازار خرید مایحتاج و فروش مازاد به صورت مواد اولیه و مصنوعات محصولات ) و برای تصرف فضای جغرافیایی جنگ یعنی یگانه وسیله اثبات حقانیت شروع شده و برای پیروزی در جنگ ها اختلاف سطح مطالعه گردد.

خلاصه اینکه فضای جغرافیایی اهمیت یافت و تصرف و نگهداری راهها، فاصله لازم شد و قوای نظامی پشتوانه اقتصاد گردد و جهت تسلط بر دیگران اختلاف سطح و تصرف گردید مانند ( گذرگاههای کوهستانی، ارتفاعات ) و علم جغرافیایی خصوصا از طرف تجار و جهانگردان تشویق گردید. آخرین وسیله و کاملترین آن بلکه برای تجارت و بعد ار احساس اشکالات تجارت پایاپای تهاتری جنس به جنس ) اختراع شد و در واقع می توان گفت تکامل یافت چون تجارت پایاپای دارای اشکالات عدیده بود که اجمالا شرح داده می شود.

1- تجارت پایاپای به سهولت ممکن نبود چون توازن قیمت ها و تعادل آنها با وزن اجناس مشکل بود.
2- جنس دو طرف متعامل مورد احتیاج هم نبوده و وجود متعامل ثالث و رابع لازم می شد.
3- حمل کالا به محل خرید مایحتاج ضروری و اغلب برای خرید یک جنس چند جنس دیگر بایستی دست به دست بگردد و در نتیجه یک عده اجبارا شغل پر دردسر تجارت قدیمی را که مواجه با عدم امنیت و وسایل حمل و نقل و غیره بوده ) پیشه ساختند.

4- سایر اشکالات از قبیل انقلاب اوزان و مقادیر که امروز هم وجود دارد و خشک سالی و قحطی و شیوع امراض و عدم امنیت و ;
بنابراین لازم آمد وسیله دیگری که مورد قبول همه باشد اختراع شود و وسایلی که به وجود آمد به طور خلاصه چنین است:
1- قطعات مختلف و بالاخره تخته وسیله تجارت شد ( چوب خط).
2- قطعات فلزات قیمتی مانند طلا و نقره که * انواع و وسایل تجارت نامبرده بالا و مطمئن تر و مداوم تر بود و همیشه مشتری داشت.

3- اسکناس چاو*و* چک و سفته پول قدیم دارای دو پشتوانه بود: الف) وزن خود سکه که همیشه معادل فلزهم وزن خود بعد از وضع سه درصد مخارج ضرابخانه ارزش داشت. ب) قدرت نظامی و سیاسی و اقتصادی سکه که اعتبار آن را تضمین می کرد. مانند سکه های امپراطوری هخامنشی که همیشه بین تمام تجار جهان آنروز جریان و اعتبار داشت. ج) بعداز انتشار چاو ( اسکناس فلزات قیمتی و احجار.

ویژگی سکه خوب
1- به طور کامل ضرب شده باشد.
2- آنچنان از بین نرفته باشد که شناختن آن را مشکل سازد. مخصوصا اسم صاحب یا محل ضرب و سال ضرب حتی الامکان مشخص باشد.
سوراخ یا آنچنان نداشته باشد که مانع شناختن سکه گردد.

سکه های جعلی
بعضی جاعلان آثار باستانی از روی سکه های قدیمی که قیمتی ترند سکه هایی را می سازند که در بعضی مواقع مورد شناخت انواع سکه می خورد.

فصل دوم
سکه های ساسانی

سکه های ساسانی
سکه ها در طول دوران ساسانی مخصوصا برروی سه فلز نقره، برنز و طلا ضرب شده است. و در موارد معدودی از سرب و یا مخلوط برنز و سرب در اصطلاح * نیز سکه هایی در دست است.
ترتیب اوزان: در درهم های ساسانی به دو صورت است.

نخست سکه های درهم کوچک به وزن 55/3 گرم تا 88/3 ( یعنی حدود وزن متوسط سکه های نقره شاهان پارسی) که سکه های پاپک شاپور پاپکان و اردشیر اول ( در دوره شاهی پارس ) را شامل می شود و سپس سایر سکه های درهم ساسانی که وزن متوسط آنها از 10/4 گرم تا 30/4 گرم است. از سکه های نقره در اوزان نیم درهمی یک ششم درهم نیز ضرب می شده است.

سکه های یا برنزی وزن ثابتی نداشت و بیشتر در اندازه های چهار درهمی حدود 16 گرم و نیز اوزان کوچکتر از آن ضرب می گردید.
سکه های طلا که از زمان اردشیر اول رواج یافت، در اوایل دوره به وزن تقریبی 2/7 گرم ضرب می گردید و سپس در دوره های بعد به دلایل مختلفی وزن آن کاهش قابل توجه ای یافت.

در روی سکه های ساسانی تصویر شاهان با دیهیم های مخصوص و متنوع رو به سمت راست نقش شده است و در اطراف آن نام و یا القاب آنان * گردیده است. نقش آتشگاه در پشت سکه ها از ویژگی های سکه های ساسانی به حساب می آید که در واقع نمایی از محل برگزاری مراسم تاج گذاری شاهان ساسانی بوده است.

به جز سکه های اردشیر اول و برخی سکه های نقره ی شاپور دوم، اردشیر دومپ، شاپور سوم و بهرام چهارم بر پشت سکه های شاهان ساسانی و در دو سوی آتشگاه تصویر تمام قد شاهنشاه و ایزدانی چون اهورامزدا، آناهیتا و میترا نیز نقش شده است.

این تصاویر بر پشت سکه ها تا زمان حکومت هرمز دوم به خوبی مشخص و قابل شناسایی است. و از آن زمان به بعد این پیکره ها به صورت کلیشه ای نقش می شده است. دربرخی از سکه ها بربالای آتش دان و در میان شعله های آتش ( یا هاله نور) تصویری از سر و شانه ایزدان و یا * شاهان ساسانی پیشین به چشم می خورد.

فصل سوم
بررسی سکه ها

بررسی سکه ها
سکه های اردشیر اول
از اردشیر اول سکه هایی در اوزان های مختلف شامل درهم، چهار درهم، نیم درهم و کوچکتر از آن بدست آمده است سکه های اردشیر اول غالبا از جنس نقره بوده و طلا، مس یا برنز نیز سکه ضرب می شده است. چهار درهم هایی از جنس پتن ( آلیاژسرب و برنز) از اردشیر اول به جا مانده که به نظر می رسد این سکه ها بر روی سکه های چهار درهمی های اواخر اشکانیان دوباره ضرب شده است.

بنابراین برخی نمادها برروی سکه های ساسانی از زمان اردشیر اول آغاز شده و در دوره های بعدی نیز نمادهایی برآن افزوده گردید. مهمترین این نشانه ها شامل نماد * ایزدی یا نشانه شاهی نماد وجود جسمانی یا نشانه جانشین شاهی نماد هلال ماه و ستاره * همان نشانه ویژه فرمانروایی پارس» نماد سه نقطه که یادآور سه گوهز برهما * در آئین هندوان بوده است.

* بر سکه های اردشیر اول نمادهای گوناگون دیگری چون حلقه روباندار ماه ستاره یا خورشید نقش گردونه سه پره یا نشانه گردباد نمادی بر کلاه شاهان * ( نشانه فتح * ) نقش شاهین یا عقاب « نشانه فتح انطاکیه » نقش کنگره دار (نماد اهورامزدا و; به چشم می خورد. سکه های اردشیر اول به 6 نوع اصلی تقسیم شده که برخی از آنها دارای تقسیم بندی های فرعی دیگری هستند.

1- سکه اردشیر و بابک پدر اردشیر (I)
2- سکه اردشیر با تاج پارتی و تاج مهرداد دوم اشکانی (I I)
3- سکه اردشیر با تاج تلفیقی پارتی و تاج کنکره دار(III )
4- سکه اردشیر با تاج کنکره دار(IV )

5- سکه اردشیر با تاج کره نوین و کلاه چسبیده به سر(IIV )
6- سکه اردشیر با سربند و موهای دسته شده بالای همانند نقش برجسته اردشیر درتنگ آب فیروزآباد سکه با نقش نیم رخ اردشیر (VII )
خطوط: نوشتار بر روی سکه اردشیر با تاج نخست ( I ) ( تصویر از روبرو اینچنین است).

Bagi artakhshatr malka
« خدایگان اردشیر شاه »
و بر پشت آن Bareh bagipupaki malka
« پسر خدایگان پاپک شاه» نوشته شده است.

بر روی سکه های اردشیر با کلاه پارتی (II) به پهلوی چنین نوشته شده است.
مزدا پرست خدایگان اردشیر شاه ایران
Mazdayasa bagi artaphshati malka airan
*
Mazdayasn bagi artouthshatra malkan airan
مزداپرست خدایگان اردشیر شاهنشاه ایران.
بر روی برخی از سکه های اردشیر به صورت کامل چنین نوشته شده است.

Mazdayasn bagi artouthshatr malkan maka airant mino – chitrimin yazdan
بر پشت سکه های اردشیر به پهلوی نام آتشگاه اردشیر به نشانه سرآغاز تاریخ گذاری * شده است.
به معنای آتش اردشیر Norazi artarhshtr
این نوشته نشانه نوشتار* آتش شاهی می نماید آتش شاهی اشاره به جایگاه * است که مراسم تاج گذاری شاهنشاه در آن برگذار می گردید و به نام شاهنشاه ساسانی نامیده می شده است.

ظاهرا * سالهای حکومت شاهان ساسانی از زمان بنیادین آتشگاه ها محاسبه این نوشتار درون ظرف آتش دان بزرگ با شعله های انبوه قابل مشاهده است. شعله های آتش بر روی پاچه اصلی و ستونی بلند زبانه می کشد و پاچه های جانبی آتش دان بر دو طرف به شکل دست های شیر بر روی دو سر قرار گرفته است.

بر سکه های مشترک اردشیر اول شاپور اول (VII) که به نشانه واگذاری قدرت از پدر به پسر ضرب شده چنین نوشته شده است.
Shapuhri malka airan miuo chitri /min yazdan/
شاپور شاه ایران که چهر/ از ایزدان دارد/

سکه های شاپور اول
بر روی سکه های شاپور اول نیزنمادهای ماه و ستاره با حلقه روباندار و دربرخی سکه ها تاج با سر شاهین نقش شده است. در روی سکه های شاپور چهره شاه را با تاج های متفاوت می بینیم. سکه های شاپور را بر اساس تنوع در شکل دیهیم می توان به دو گروه اصلی تقسیم نمود.

1- سکه های با تاج کنگره دار حجاب بزرگ در بالای آن
2- سکه های با تاج به شکل سر و گردن شاهین
سکه های نوع نخست (I) خود به چهار و به عبارتی پنج تیپ فرعی تقسیم می شوند.
تغییرات در بعضی از این تاج ها بسیار ناچیز بوده و در مواردی تنها تعداد گردن بند شاه موجب تمایز سکه می گردد. در اطراف نقش چهره بر گرداگرد سکه به پهلوی شاه را اینگونه معرفی نموده است.

Mazdayasn bagi shapuhri malkan airan mino chitri min yazdan.
در پشت سکه های شاپور مراسم تاج گذاری درکنار آتش به تصویر در آمده است و در دو طرف آتش در کنار پیکره های ایستاده سمت راست پیکره اهدا کننده حلقه قدرت نام مالک آتش به عنوان گاهشماری به پهلوی نوشته شده است.

نورازی شپوهری به معنای آتش شاپور Narizi shapuhri
نقش طرح تاج در سکه های شاپور متفاوت است .در سکه های ستاره تاج شاپور به صورت ویژه ای طراحی شده است. این تاج بدون شک کلاه خود * شاپور بوده که مشابه آن در سنگ نگاره « تنگ آب» فیروز آباد تصویر شده است.

از شاپور اول سکه های نقره با عیار پایین بسیاری بدست آمده است که با توجه به شواهد بدست آمده به نظر می رسد همان سکه هایی باشد که به عنوان خراج از دولت روم دریافت شده سپس بر روی آنها مجددا سکه های شاپور نقش می شده است از این گونه سکه ها نمونه ای مشاهده گردیده که به دلیل ضرب ناقص، تصویر بخشی از سکه رومی در حاشیه متن سکه شاپور قابل مشاهده و تشخیص بود. تصویر سکه ای * از قباد اول ساسانی که بر روی سکه ای رومی دوباره ضرب شده است در دست بود که در قسمت مربوط به دوره حکومت قباد ارائه می گردد.

سکه های هرمزد اول
سکه هایی که هرمزد در روزهای پیش از تاج گذاری رسمی در ارمنستان ضرب کرد، سکه های یک درهمی بود که بر روی شانه هرمزد نماد شاهی نقش شده و نوشتار آن به صورت ویژه چنین است..

مزدا پرست خدایگان اهورمزد بزرگ شاه ارمنستان
بر روی سکه های پس از تاج گذاری رسمی که در برخی از آنها نماد جانشینی بر شانه شاه نقش شده است چنین نوشته شده است:
مزدا پرست خدایگان اهورمزد شاهنشاه ایران و ایزدان که چهر از ایزدان دارد.
Mazdayasn bagi auhrmazdii malkan airan va airan mino chitriMinyazdan.

در پشت سکه سمت راست آتش دان تصویر ایزد مهر میترا با شعاعهای نورانی برگرد سر و حلقه شهریاری در دست در حال اهدا به شاه دیده می شود. و در سمت چپ آتش دان تصویر شاه با دیهیم شاهی به چشم می خورد. در نمونه ای دیگر تصویر ایزد با * آناهیتا و شاه بر پشت سکه نقش شده است شاخه « برسم » ویا ابزاری در دست دارند بر پشت برخی سکه ها تصویر اهورامزدا و برخی دیگر پیکره اردشیر اول در کنار آتشگاه به تصویر در آمده است. نوشتار بر پشت سکه ها چنین است.

نورازی اوهرمزدی Nara zi auhrmazdri به معنای آتش اهورامزدا
سکه های بهرام اول
در سکه های بهرام اول نیز نماد حلقه قدرت و حلقه روباندار به چشم می خورد و تاج شاه گویی * با شعاع خورشید گون همانند تاج ایزدمهر است. نوشتار برروی سکه:
Chitrimin – anranmino – mazdaya bagi varahrab varahran malkan malka airanv yazdom.

مزداپرست خدایگان بهرام شاهنشاه ایران وایزدان که چهر از ایزدان دارد.
نوشتار در پشت سکه:
نورازی ورهران Narazi varahran به معنای آتش بهرام
بر پشت سکه های بهرام اول، در دو سوی آتش دان تصاویر اهورا مزدا و شاهنشاه با تاج شاپور اول و در نمونه ای دیگر با تاج بهرام اول دیده می شود. بر پشت دسته دیگر از سکه ها تصویر میترا به جای پیکره اهورا مزد نقش شده است.

گوناگونی نقش ها در پشت سکه های بهرام اول تنها به جهت مشروع جلوه دادن پادشاه و جانشینی شاپور اول بوده است. با نفوذ روز افزون موبد موبدان کرتیر در دربار ساسانیان پس از مرگ بهرام اول بهرام دوم به پادشاهی رسید * همچنان از سریر قدرت دور ماند.

سکه های بهرام دوم
سکه های بهرام دوم دارای گوناگونی بسیاری است که براساس تغییرات نقوش در رو و پشت سکه از همدیگر باز شناخته می شوند. تاج بالدا ( بال شاهین یا * ) به جهت یاری جستن از ایزد بهرام بر تارک شاه جای گرفته است. به تصویر کشیدن نقش چهره ملکه و وایعهد بر سکه های بهرام دوم به تقلید از سکه های رومی صورت پذیرفته است.

از بهرام دوم سکه هایی با نقش چهره شاه به تنهایی و نقش چهره شاه و ملکه، چهره شاه و ولیعهد و نیز شاه در کنار ملکه که چهره ولیعهد در برابر ان نقش شده است به تعداد یافت شده است.

طبقه بندی سکه ها چنین است:
– سکه با تصویر بهرام دوم به تنهایی
– سکه با تصویر بهرام دوم و چهره ملکه در کنار هم
– سکه با چهره بهرام دوم ملکه و ولیعهد

نوشتار روی سکه های بهرام دوم همانند سکه های بهرام اول است.
Mazda bagi varahram malkan malka airan va aniroun min – chitri min yazdan.
مزدا پرست خدایگان بهرام شاهنشاه ایران و ایزدان که چهر از ایزدان دارد.

بر روی برخی سکه ها با نقش بهرام دوم و همسرش، واژه شهپوهر* به معنای شاپور * بانوی بانوان یا ملکه ملکه ها در کنار سایر القاب آمده است و یا بر سکه ای طلا از بهرام دوم سکه * چنین نوشته شده است:
***
نوشتار بر پشت سکه های مختلف بهرام دوم به شرح زیر می باشد:
نوراورهران Nuravarhouran
آتوری ورهوران Aturi varharan
نورازی ورهران Nurazi varharan

آتوری زی ورهران Atur zi varahran در پشت برخی از سکه های بهرام دوم تصویر همسر شاه در کنار سمت راست آتش دان نقش شده است.
در این دسته از سکه ها که از گروه سکه های سه رخ بهرام دوم محسوب می شوند حلقه ای روباندار نشان شاهی در دست ملکه در حال اهدا به شاه دیده می شود.

سکه ای * از بهرام سوم
تصویر شاه بر روی سکه مانند سکه های ساسانی رو به راست نقش شده است. و تاج شاه شباهت زیادی از تاج موجود بر سکه های سیمین و مدال منصوب به بهرام سوم دارد. موهای جمع شده شاه تاج با خطوط عمودی و ریش کوتاه در این سکه، همانند مدال و سکه های سیمین منصوب به بهرام سوم است. مهمتر از همه نقش ایجاد شده بر پشت این سکه و علت آن است.

در پشت این سکه نقش پیکره مردی سوار بر اسب می باشد که رو به راست ایستاده و حلقه ای را در دست راست خود گرفته است. این نقش همانند نگاره های تاج بخشی بجا مانده از دوره ساسانیان بوده که در آن مظهر اهورا مزدا و یا موبد موبدان سوار بر اسب و یا پیاده حلقه قدرت را به پادشاه اهدا می نموده است. در این سکه نقش پیکره اسب همانند پیکره های تاج بخشی بهرام دوم، اردشیر اول و; طراحی شده است.

بر سمت راست سکه، در پشت پیکره اسب با خط پهلوی خلاصه ای از نام بهرام به صورت * گردیده است. به هر حال اگر قرائت نوشتار بر پشت این سکه ها را خلاصه ای از نام ورهران بدانیم و تشابه ظاهری نقش چهره شاه را در این سکه و سکه های سیمین و مدال منسوب به بهرام سوم را در نظر بگیریم نتیجه این خواهد بود که بهرام سوم در دوره ای که از سلطنت کنار گذاشته شده بود و نیز در بخش هایی از ایران به ضرب سکه پرداخته است.

تنها علت ضرب چنین سکه ای این می تواند باشد که بهرام سوم از سکه به عنوان یک برگ تبلیغی اعتراضی استفاده نموده و در این گیرودار بابه تصویر درآوردن نقش موبد موبدان که در آن زمان کرتیر بوده است با حلقه قدرت خویشتن را برگزیده ایزدان وشایسته سلطنت دانسته است و خواسته تا حقانیت شاهی خویش را در برابر * ثابت نماید.

سکه های *
سکه های * به علل مختلف دارای گوناگونی در نقش بوده که از جمله این علل می توان ضرب سکه در زمان حکومتش در ارمنستان را نام برد که همزمان با سلطنت بهرام دوم و سوم ضرب گردیده است. او کونین این سکه ها را معرفی نموده و معتقد به اصیل بودن آنها است. اما کوپل این قبیل سکه ها را سکه های ضرب جدید می داند.

در برخی از این سکه همانند سکه بهرام دوم در مقابله با سیاست بهرام دوم، تصویر خود و ملکه را در کنار هم نقش کرده است. در این سکه ها * خود را *** و دربرخی دیگر *** معرفی می کند.
نوشتار بر روی سکه های زمان شاهنشاهی ** :
مزداپرست خدایگان * شاهنشاه ایران و ایزدان که چهر از ایزدان دارد.

Mazdayasn bagi narsehi malkan malka airan va aniroun min – chitri min yazdan.
بر پشت سکه های درون ظرف نقش آتش گاه و * مراسم تاج گیری، نوشتار آتش * و یا آتش شاهی نوشته شده است. نقش نمادهای شاهی و جانشینی در پشت سکه های * نشان دهنده نگرانی * در اثبات حقانیت پادشاهی خویش در برابر بهرام سوم است. در حالی که این نمادها بر روی سکه های بهرام سوم مشهود نیست و تنها بر روی سکه مسی این پادشاه آن هم بعد از شکست خوردن از * قابل بررسی است.

آتش نرسی Narazi narsehi **از سکه ها شاهی Malki است.
سکه های هرمزد دوم
نوشتار بر روی سکه هرمزد دوم همانند سکه های هرمز اول بوده و در پشت سکه نوشتار زیر به چشم می خورد.
Nuria zi auhirmaazdi
و در برخی از سکه های دیگر
Aturzi auhrmazdi
آتوری زی اوهرمزدی به معنای آتش هرمزد

واژه های دیگری با معانی مختلف بر بعضی از سکه های این شاه دیده شده است از جمله:
– به معنای Afdi
– -به معنای اعتماد و توکل Mapsth – apst
– به معنای مهر ایزد میترا Mitr
– به معنای پیروز Piroch

– به معنای سالار و فرمانده Radif
– به معنای Varid
– به معنای خدایگان و واژه های متعدد دیگر Dhia

در این سکه ها نقش تاج بالدار، در واقع بال شاهین به نشانه ایزد بهرام بر تارک شاه مشاهده و در پشت سکه ها در داخل آتش الهه مهر و * ایزد بهرام به تصویر درآمده است.

سکه های شاپور دوم
نوشتار بر روی تعداد کمی از سکه های شاپور به طور کامل او را به عنوان شاه ایران و غیرایران از نژاد ایزدان معرفی می کند. ( الف ) و در سایر سکه ها از او تنها به عنوان شاه ایران و یا شاه ایران و غیر ایران (ب) یاد می کند.

****
خدایگان شاپور شاهنشاه ایران و غیر ایرانیان که چهر از ایزدان دارد.
Mazdayasn bagi shapuhri malkan malka airan minochitri min yazdan.
در برخی از سکه های شاپور نوشتار متن سکه تغییر کرده و همانند بخشی از نوشتار سنگ نوشته ** به صورت زیر امده است.

*** شهپوهری زی ** ایران *** من یزدان .
Mazdayasn dhia shapuhri zi malkan malka airan minochitri minyazdan. سایر نوشته ها روی سکه شاپور دوم شامل موارد زیر است.
– ** شهپوهری ملکان ملک ایران و ایزدان من

– ** شهپوهری ملکان ملک ایران
– ** شهپوهری ملکان ملک
– ** شهپوهری ملک زی
– شهپوهری
– شهپوهری ملکان ملک ایران
– شهپوهری ملکان

– ملکان ملک خرد ملکان ملک. شهپوهری و یا همین نوشته به شکل وارونه آن ** شهپوهری زی ملکان ملک ایران ** شهپوهری زی بر پشت دسته ای از سکه های شاپور دوم نقش آتش دان همانند سکه های اردشیر اول به تنهایی به تصویر در آمده است.

در برخی دیگر مراسم تاج بخشی در کنار آتشدانی بلند بارا شعله های افروخته نقش شده و در نمونه هایی تصویر شاه و یا ایزد مورد علاقه شاه، در آتش (هاله نور) بربالای آتش دان به چشم می خورد.

نوشتار بر پشت سکه های شاپور دوم معمولا به صورت نورازی شهپوهری بوده و در مواردی واژه آتوریا آتوری نیز به جای نورا بکار رفته است. بر روی ستون آتش دان در برخی موارد واژه راست به معنای دادگر نوشته شده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله مقایسه شیوه سنتی استخراج صمغ سقز از درختان پسته وحشی Pistacia atlantica با شیوه های غلمی صمغ گیری از سوزنی برگان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله مقایسه شیوه سنتی استخراج صمغ سقز از درختان پسته وحشی Pistacia atlantica با شیوه های غلمی صمغ گیری از سوزنی برگان دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه شیوه سنتی استخراج صمغ سقز از درختان پسته وحشی Pistacia atlantica با شیوه های غلمی صمغ گیری از سوزنی برگان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مقایسه شیوه سنتی استخراج صمغ سقز از درختان پسته وحشی Pistacia atlantica با شیوه های غلمی صمغ گیری از سوزنی برگان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقایسه شیوه سنتی استخراج صمغ سقز از درختان پسته وحشی Pistacia atlantica با شیوه های غلمی صمغ گیری از سوزنی برگان :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: همایش ملی گیاهان دارویی

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

مریم رضائیان – کارشناس ارشد مامایی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
صدیقه رضائیان – کارشناس ارشد منابع طبیعی عضو باشگاه پزوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
امیر احمدی – دانشجوی دکتری منابع طبیعی، استاد مدعو مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خرم آباد

چکیده:

بنه یا پسته وحشی با نام علمی Pistacia atlantica درختی از خانواده Anacardiaceae و جنس پسته (Pistacia) می باشد. درخت بنه از نادرترین نباتات است که متنوع ترین محصولات را تولید می کند این محصولات عبارت از: میوه بنه، مستکی، برگ بنه، گال، و صمغ سقز می باشد در منابع علمی صمغ سقز را به این صورت تعریف می کنند: سقز الئورزینی است متشکل از 70 درصد ماده رزینی و 25 درصد روغن پر ارزش تربانتین. انچه در مورد اصول کلی رزین گیری و صنغ گیری از درختان به روش علمی با تاکید به حفظ حیات درخت ارائه گردیده در مورد رزین گیری از درختان سوزنی برگ معمول و مرسوم است. سه شیوه صمغ گیری: روش آمریکایی، شیوه جدید Acid post و روش ونینگ می باشد شیوه شیارهای مورب که در ایران به شیوه آمریکایی شهرت یافته است در بهره برداری سقز در ایران طراحی و طی مقاله ای منتشر و اساس ترویج آن نهاده شد. قابلیت آن نخست به دلیل پایین بودن میزان تولید از نظر بهره برداری (میانگین 250 گرم از هر درخت) و دوم به علت عدم ترمیم دلخواه و گاهی خشک شدن پوست در حد فاصل شیارهای مورب که به واسطه قطع رابطه آوندی در برش های مکرر پدید آمده بود از نظر کارشناسان صاحب نظر مورد تردید قرار گرفت. روش های علمی سقزگیری بر اساس صمغ گیری از درختان سوزنی برگ و رزین دار، جنگلکاری های گسترده و کشت مجتمع درختان تدوین گردیده است ولی استقرار درختان بنه در فراز و نشیب کوهستان ها و پراکنش تنک آنها و عدم بازده ای مناسب اقتصادی و بالا رفتن هزینه ها مانع اجرای روش پیشنهادی است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

Effect of solvent type on microencapsulation of 1-methylimidazole curing agent by solid epoxy shell

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 Effect of solvent type on microencapsulation of 1-methylimidazole curing agent by solid epoxy shell دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد Effect of solvent type on microencapsulation of 1-methylimidazole curing agent by solid epoxy shell  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی Effect of solvent type on microencapsulation of 1-methylimidazole curing agent by solid epoxy shell،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن Effect of solvent type on microencapsulation of 1-methylimidazole curing agent by solid epoxy shell :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر

تعداد صفحات : 2

چکیده مقاله:

In this study, 1-methylimidazole was microencapsulated by using solid epoxy resin via solvent evaporation method. Two solvents by different polarity were used to investigate the effect of solvent type on encapsulation of 1-methylimidazole curing agent. Thermal gravimetric analysis (TGA) method was used for calculation of the core content and microencapsulation efficiency. SEM investigation of fractured surface of microcapsules showed mono core morphology.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی خود تمیز شوندگی نانو پوشش های تیتانیا بر روی شیشه FTO

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی خود تمیز شوندگی نانو پوشش های تیتانیا بر روی شیشه FTO دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی خود تمیز شوندگی نانو پوشش های تیتانیا بر روی شیشه FTO  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی خود تمیز شوندگی نانو پوشش های تیتانیا بر روی شیشه FTO،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی خود تمیز شوندگی نانو پوشش های تیتانیا بر روی شیشه FTO :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: 11

نویسنده(ها):

نازیلا هوراندقدیم – کارشناس ارشد مهندسی مواد، گرایش خوردگی و حفاظت از مواد، فارغ التحصیل ا
محمد قربانی – دکتری مهندسی مواد، خوردگی و حفاظت از مواد،ایران- تهران- دانشگاه صنعتی
ابوالقاسم دولتی – دکتری مهندسی مواد، خوردگی و حفاظت از مواد،ایران- تهران- دانشگاه صنعتی

چکیده:

نانو پودرهای تیتانیای سنتز شده به روش سل-ژل، با رسوب دهی الکتروفورتیک بر روی زیرلایه ی شیشه ای پوشش داده شدند. اثر ولتاژ اعمالی رسوب دهی الکتروفورتیک بر روی خواص فوتوکاتالیستی و آب دوستی پوشش های تیتانیا بررسی شد. ولتاژ های 10 و 60V به مدت 10s برا یرسوب دهی انتخاب شدند. برای ارزیابی فعالیت فوفتو کاتالیستی پوشش های تیتانیا از تخریب محلول متیل اورنژ (MO) تحت نور UV استفاده شد و شدت جذب آن بر حسب طول موج توسط اسپکتروفوتومتر UV-Vis ثبت گردید. برای تعیین زاویه تماس قطره آب با سطح پوشش های تیتانیا از دستگاه OCA15 plus استفادخ شد. نتیج اسپکتروفوتومتری نشان داد که با افزایش ولتاژ اعمالی، میزان تخریب محلول MO توسط پوشش های تیتانیا با تابش نور UV افزایش می یابد. مشاهده شد که با تابش نور UV زاویه تماس قطره آب با سطح پوشش های تیتانیا با افزایش ولتاژ اعمالی، کاهش می یابد. بنابراین می توان گفت که با افزایش ولتاژ اعمالی، فعالیت فوتوکاتالیستی، آب دوستی و در نتیجه خود تمیز شوندگی شیشه های FTO با نانو پوشش تیتانیا افزایش می یابد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید