مبانی نظری مدیریت بحران، بحران

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مبانی نظری مدیریت بحران، بحران دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری مدیریت بحران، بحران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری مدیریت بحران، بحران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مبانی نظری مدیریت بحران، بحران :

متغیرها: مدیریت بحران، بحران

توضیحات: 42 صفحه فارسی (word)

با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پایان نامه

خلاصه ای از کار:

– تعریف بحران :

بحران از ریشه یونانی در معنای جورکردن، قضاوت، لحظه حساس و مشاجره گرفته شده است. بحران به معنای تغییر ناگهانی است که در جریان یک بیماری پدید می‌آید و صفت ویژه آن معمولاً بروز حوادث و وخامت است. در معنای مجازی، شرایط و اوضاع یا دورانی خطرناک و فاقد اطمینان را می‌رساند. بحران، حالت و فرایندی است که با آن تعادل ناپدید می‌شود و از انتقالی نسبتاً اجتناب ناپذیر به سوی شرایط و اوضاعی دیگر خبر می‌دهد(لاوروس، 2003: 386).

………………………

– ویژگی­های بحران :

بحران ها دارای ویژگیهای زیر می‌باشند(کومبز، 2007):

1- بحران عموماً غیر قابل پیش بینی است ( یعنی نمی‌توان پیش بینی کرد که کی و در کجا اتفاق می‌افتد)

2- بحران ها آثار مخربی دارند و مردمی‌که تا قبل از بحران نیازمند کمک نبودند به محض وقوع بحران نیازمند کمک می‌شوند.

………………

– مراحل یک بحران :

هر بحران دارای مراحلی بشرح زیر می­باشد(میرزایی، 1391):

احساس خطر نمودن مانند رانندگی نمودن – کار در کارخانه و دستگاههای پر خطرکه ممکن است برای هر یک از افراد سازمان و یا برای هر سازمان اتفاق بیفتد از طرفی تغییر عقاید بسیار سخت تغییر پیدا می نماید لذا درک خطرات در مواقعی دشوار است لذا کارهایی که سود و زیان آگاهانه وغیر آگاهانه دارند همانند ایمنی غذا و سلامتی در محیط استفاده از مواد شیمیایی منبع اطلاعات مواد مصرف کننده­ای که ایجاد گیجی می نماید و مسایل زیستمحیطی از مواردی هستند که ایجاد بحران می نمایند همچنین هیجان از بین عوامل تغییر بحران بسیار قوی است که شامل هیجانات عمومی – هیجانات حقوقی – رسانه های گروهی – فرمولهای سیاسی می­باشند.

…………….

– انواع بحران :

بحرانها انواع مختلفی دارند، از نظر اهمیت، بحرانها را می­توان به صورت زیر طبقه­بندی نمود(رمضانی، 1389):

…………………..

– تعریف بحران سازمانی :

مفهوم بحران می­تواند به معنای انحراف از وضعیت تعادل عمومی رابطه سازمان بامحیط یا تعریفی از خصوصیت محیطی باشد که سازمان مجبور است به صورت مستمر از آناگاهی داشته باشد. در هر یک از این دو نگرش، انجام مسائل بحران در یک دیدگاه مدیریتاستراتژیک به بهترین وجه قابل درک است(بوث، 1993: 64).

………….

انواع بحران سازمانی :

برای اینکه بتوان بحرانها را شناسایی و تفکیک کرد بهتر استکه آنها را دسته­بندی کرده و مبناهایی را برای تفکیک آنها در نظر گرفت.

الف ـ طبقه­بندی بحرانها از لحاظ ناگهانی بودن یا تدریجی بودن آنها:

بعضی از بحرانها بهصورت ناگهانی و یک دفعه بهوجود می­آیند و اثرات ناگهانی بر محیط درونی و بیرونی سازمان می­گذارند. به این بحرانها، بحرانهای ناگهانی می­گویند.

…………………

ب ـ طبقه­بندی بحران از دیدگاه «پارسونز»:

…………

ج ـ طبقه­بندی بحرانها از دیدگاه «میتراف»:

……………

د) طبقه بندی بحران ها با توجه چگونگی بوجود آمدن آنها :

……………..

– مدیریت بحران :

……………….

چرخه مدیریت بحران :

……………..

– نظریه های مدیریت بحران :

هیچ الگوی واحدی که بتواند تحقیق در خصوص موضوع مدیریت بحران را راهنمایی کند وجود ندارد محققان تمایلدارند هر کدام بر یک عنصر خاص از اجزای فرایند مدیریت بحران تمرکز کنند، میتراف و همکاران25 ، (1987) بر حسابرسی بحران، نلسون ـ هارچلر26 (1986) بر تیم‌های مدیریت بحران، ترویت و کلی 27(1989) بر برنامه‌های مدیریت بحران، ریلی 28(1987) بر آمادگی درمقابل بحران، اشریدر 29 (1990) بر یادگیری از وقایع ناگوار، پاوچانت و میتراف30(1992)بر فعالیتهایی لازم برای آمادگی در مقابل بحران و نیز عهدنامه سازمانی برای مقابله با بحرانها تمرکز کردند و تحقیقهایی را انجام دادند. در هر صورت باید فرایندی ازمدیریت بحران مطرح شود که همه عناصر فوق را در بر داشته باشد چون هر کدام از آنهاقسمت مهمی‌از مدیریت بحران سازمانی هستند.

…………….

– نظریه تعادل در مدیریت بحران :

……………….

– نظریه مدیریت شناور(جزیره­ای) :

……………

مدل های مدیریت بحران:

الف- مدل بارنت31

بارنت در مدل خود وظایف و عواملی که سازمان را قادر به استفاده مناسب از مدیریت بحران کند را تشریح می­کند(شکل 2-3). در این مدل ابتدا نویسنده چهار عامل را که در مقابل مدیریت بحران وجود دارد را نشان می­دهد(بودرئوکس32، 2006: 8):

………………

– شش گام موثر در مدیریت بحران:

……………

– لزوم سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان در مدیریت بحران :

…………..

مهمترین اقدامات در مواجهه با بحران :

……………

منابع

الوانی، مهدی(1384). مدیریت عمومی. چاپ بیست و پنجم. تهران: نشر نی.

بابای اهری، مهدی، (مدیریت بحران سازمانی)، کمال مدیریت، شماره 4و5.1384.

بابایی اهری، مهدی(1383). مدیریت بحرانهای سازمانی. کمال مدیریت. شماره 4 و 5.

بالاغفاری، ع؛ علی­گل­بندی، ک(1388). مدیریت ثبت اسناد ضروری پزشکی. ساری: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

………………..

………………….

Boudreaux, Brian(2006). “Exploring a Multi4Stage model of crisis management: utilities, hurricanes, and contingency”, Journalism and Communications, May.

Brent, W. Ritchie(2003). “Chaos, Crises and Disasters: a strategic Approach to crisis Management in th Tourism Industry”; Tourism Management Journal ; University of Canberra, Australia.

Brian Boudreaux,(2006)”Exploring a Multi-Stage model of crisis management: utilities, hurricanes, and contingency”, Journalism and Communication, May.

…………………..

………………………

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بررسی سینما و شکل و هدف و خلاقیت در آن

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی سینما و شکل و هدف و خلاقیت در آن دارای 246 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی سینما و شکل و هدف و خلاقیت در آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی سینما و شکل و هدف و خلاقیت در آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی سینما و شکل و هدف و خلاقیت در آن :

بررسی سینما و شکل و هدف و خلاقیت در آن

فرمت فایل: ورد – Word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 246

“ساختارهای فرآیند سینمایی ” آشکارا روشهای مرلوپونتی را در مورد سینما به کار می‌گیرد- دیده می‌شود. اما بی‌شک متنفذترین نظریه‌های پدیده- شناسی در سینما به “هانری آژل”، “آمده آیفره ” و “روژه مونیه ” تعلق دارد.

کارهای اینان در بخش آخر کتاب به بررسی گذاشته شده است. تا حدی به دلیل آنکه اینان هر یک به طریقی کوشش کرده‌اند تا آگاهانه نظریه‌های بازن را گسترش دهند، و بیشتر به دلیل آنکه این نظریه‌پردازان، شق‌های مرئی‌تری نسبت به متز و میتری ارائه داده‌اند.

همچنانکه به دوران پس ساختارگرایی می‌رسیم، می‌بینیم که متفکران در تمام زمینه‌ها درباره پیدایش رابطه‌ای پربارتر میان ساختارگرایی علمی و برونی و پدیده‌شناسی درونی و تشریحی صحبت می‌کنند. این رابطه در سینما تا حد فراوانی، یادآور حالت پالایش یافته و متحول رابطه‌ی میان نظریه‌های واقع‌گرایانه و شکل‌گرایانه است. از اینرو نمی‌توان پذیرفت که صحنه نظریات سینمایی امروزه، اساساً متفاوت از صحنه نظریات سینمایی گذشته باشد. و نظیر گذشته، وجود دیدگاههای متعدد را می‌توان نشانه‌ی سلامتی و نیروی نظریات سینمایی معاصر دانست.

یادداشت

راجرلین هارت

کارگردان فرانسوی ( – 1903) مستندساز، منتقد و نظریه‌پرداز سینمایی. این کارگردان فیلم‌های مستند، با آنکه کمتر فیلم‌های طویل ساخته است، اما نفوذ فراوانی بر کارگردانان نهضت سینمایی “موج نو”ی فرانسه داشته است.

بعضی فیلم‌های کوتاه: “مترو” (1934)، “کوت داوزور” (1948). فیلم‌های طویل: “تعطیلات آخر” (1947)، “دختری در کوهستان” (1964).

اتین سورسو

فیلسوف فرانسوی ( – 1892) یکی از بنیانگزاران علم جدید فیلمولوژی است و سردبیری مجله‌ی “لارودستیک” را به عهده دارد. از نظر او هر اثر هنری، دنیای خاصی است که دارای ابعاد فضایی، زمانی و درونی خاص خود است. از آثار او: “آینده زیبایی‌شناسی، (1929)، “هنرهای تطبیقی” (1947).

آندرو ساریس

منتقد سینما، آمریکایی، منتقد مجله آمریکایی “ویلج ویس”، استادیار سینما در دانشگاه نیویورک، عضو هیئت مدیره‌ی فستیوال نیویورک، سردبیر نسخه انگلیسی زبان “کایه دو سینما” (67- 1965)، همکاری با نشریه سینمایی “فیلم کالچر” (از 1955 به بعد)، مؤلف کتابهای “فیلم‌های جوزف فن اشترن برگ”، “کارگردانان آمریکایی” وی برای نشریات متعددی مقاله نوشته است.

ادگار مورن

نویسنده، جامعه‌شناس و روزنامه‌نگار فرانسوی ( – 1921) سرپرست مرکز تحقیقات علمی، منتقد سینما و مدیر مجله “ارگومان”، از نوشته‌های وی: “انسان و مرگ”، “انتقاد از خود”.

آثارش درباره سینما: “سینما یا انسان خیالپرداز” (1965)، “بازیگران” (1957).

ژان میتری

ژان میتری با دو رساله‌ی حجیم دوجلدی‌اش، “زیبائی‌شناسی و روانشناسی سینما” (65- 1963) پیشگام دوره کاملاً نوینی از نظریات سینمایی است. نکته جالب اینست که نظریات معاصر سینمایی باید با میتری، معاصر و همکار چهره‌هایی مانند ژان اپستین، ابل گانس و ژان رنوار، آغاز شود. اولین کتاب میتری، بررسی هنر “امیل یانینگز” بود که آن زمان (1928) اواسط کار هنری‌اش بود. میتری در دوران طلایی سینمای صامت زیسته است، همان دورانی که سخت مورد توجه آرنهایم، بالاش و بی‌شمار نظریه‌پردازان دیگر بود. اما ذهن نقاد میتری بر جذبه‌ی درهم شکننده‌ی درد فراق و آن چنان نظریه سینمایی که این فیلم‌های جادویی دهه بیست در آن تفوق داشته باشند، غلبه کرد، زیرا در حقیقت میتری نظریه‌ی سینمایی کاملاً نوینی ارائه داده است.

سه عامل در زندگی شخصی میتری به این بی‌طرفی یا عینیت نقادانه کمک کرده است. اول اینکه وی در طی نهضت “آوانگارد” با کار عملی روی فیلم‌ها، کارش را آغاز کرد. میتری حتی بعد از این نهضت هم رابطه‌اش را با فیلمسازی از دست نداد و با تدوین فیلم‌هایی مانند “پرده عنابی” (1953) به کارگردانی آلکساندر آستروک و فیلمبرداری و تدوین آثار کوتاه خود، “پاسیفیک 231” (1949) و “تصاویری برای دبوسی” (1952)، رابطه‌اش را با کار فیلمسازی حفظ کرد. این فیلم‌ها که همگی دارای جنبه تجربی هستند میتری را وادار داشت که از همان ابتدا اندیشه‌های مترقیانه‌ای در زمینه تدوین، موسیقی و اهمیت تصویر و اقتباس سینمایی در نوشته‌هایش مطرح کند. نزدیک بودن نظریات سینمایی میتری به روشهای عملی فیلمسازی از این گونه تجربیات عملی میتری در سینما ناشی می‌شوند. از میان نظریه‌پردازانی که بررسی‌اشان کرده‌ایم، فقط ایزنشتین از نظر زمان و انرژی صرف شده در اطاق تدوین بر میتری پیشی می‌گیرد.

عامل دوم از زندگی و شخصیت میتری که او را این چنین به کمال برای وظیفه‌اش آماده کرد، عشق شدید او به تاریخ سینما است. میتری حتی طی سالهای نهضت “آوانگارد” نیز سخت مشغول جمع‌آوری اطلاعات و یادداشت‌هایی بود که بعدها باید مورد استفاده قرار می‌گرفت. اسناد سینمایی میتری که در دهه سی حجم قابل ملاحظه‌ای یافته بود، بعداً وقتی میتری به همراهی “هانری لانگلوا” و “ژرژ فرانژو”، “سینماتک” فرانسه را در سال 1938 بنیان گذاشت، همچنان افزایش یافت. “سینماتک” فرانسه از آن موقع تا به حال بزرگترین مخزن فیلم و اطلاعات سینمایی در جهان محسوب می‌شود. در طول جنگ، اندیشه‌ی نگارش یک تاریخ حقیقتاً علمی درباره سینما در ذهن میتری شکل گرفت، تاریخی که هنر سینما را مستند کرده و مهمترین پرسش‌های سینمایی را مطرح می‌کرد. در طول دهه‌ی گذشته، میتری دست به انتشار این “تاریخ سینما” زد و تا به حال فقط سه جلد آن را منتشر کرده و تازه به دهه سی رسیده است. هر کسی نگاهی سطحی به 900 صفحه، مجموعه‌ی کتاب‌های تئوریک میتری انداخته باشد، بی‌درنگ در پس میتری نظریه‌پرداز، متوجه میتری مورخ می‌شود. زیرا مورد مثال‌های دقیق بی‌شماری که در هر صفحه نوشته‌های او یافت می‌شود، به او حالت یک حشره‌شناس سینما را داده است. همان ویژگی که بازن می‌خواست به آن برسد. چه کسی بهتر از میتری می‌تواند مقاله‌ی معروف بازن، “تکامل زبان سینما” را دنبال کند؟ یا بهتر از او جنس‌ها و گونه‌های سینمایی را طبقه‌بندی کرده و به طور کامل نمونه‌های سینمایی را تشریح و تحلیل کند؟

بازن برای نوشتن مقاله‌هایش، به حافظه‌اش از فیلم‌هایی که در انجمن‌های سینمایی دیده بود، رجوع می‌کرد، در حالیکه میتری این فیلم‌ها را در اختیار داشت و مدارک سینمایی را در پرونده‌هایش آماده. بازن به ندرت فیلم را بیش از یک بار می‌دید و هرگز در نمایش آنها یادداشت برنمی‌داشت. استعداد بازن حسی بود و نقدهای سینمایی‌اش هم، عملی شرطی ناشی از حساسیتی هم‌آهنگ و پرورش یافته. از آن طرف میتری هرگز غریزه‌ی نقدنویسی نداشت، از اینرو بینش‌های وی ناشی از تلاش فراوان ذهنی و تحقیقی او است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

پاورپوینت بررسی گیاهان مقدس و تاثیر آن بر معماری ایران

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت بررسی گیاهان مقدس و تاثیر آن بر معماری ایران دارای 126 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت بررسی گیاهان مقدس و تاثیر آن بر معماری ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت بررسی گیاهان مقدس و تاثیر آن بر معماری ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت بررسی گیاهان مقدس و تاثیر آن بر معماری ایران :

پاورپوینت بررسی گیاهان مقدس و تاثیر آن بر معماری ایران

پاورپوینت بررسی گیاهان مقدس و تاثیر آن بر معماری ایران
فهرست

مقدمه

تاریخچه بکارگیری گیاهان مقدس در سبکهای پردیس سازی ایران

تحول تاریخی باغ در ایران

باغهای صفوی یا شاه عباسی

باغهای قاجار

تغییرهدف بکارگیری گیاهان مقدس درطراحی پارکها و فضای سبز در معماری ایران

احداث پارک به منظور بهسازی محیط زیست

احداث اماکن مخصوص بازی کودکان

آب و هوا

رستنی های اقلیم صحرائی

عوامل اقلیمی موثر بر سبک باغسازی ایرانی

ارزش های کاربردی این گیاهان در طراحی

کاربرد مهندسی گیاهان

کاربرد گیاه در معماری

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

پاورپوینت رشد روانی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت رشد روانی دارای 36 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت رشد روانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت رشد روانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت رشد روانی :

پاورپوینت رشد روانی

پاورپوینت رشد روانی شامل 36 اسلاید است که با پاورپوینت 2016 طراحی شده وقابل ویرایش می باشد. این پاورپوینت برای دانشجویان روانشناسی وسایر دانشجویان کاربرد دارد. در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس پاورپوینت رشد روانی
فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را دانلود نمایید .

مقدمه

رشد به دو طبقه رشد جسمانی و رشد روانی تقسیم می شود که هر دوی آنها به دوران قبل از تولد ( تخمکی، رویانی، جنینی) و بعد از تولد اشاره دارد. دلیل گریه نوزاد بعد از تولد ورود اکسیژن به ریه است که با سوزش همراه است. کودکان آوای گریه دارند. آنها از ماهگی در رحم مادر صداها را می شنوند. کودکان عقب مانده در نوزادی گریه های شدیدتری می کنند.

در رشد قبل از تولد پدر و مادرهای کودک نقطه بسیار مهمی هستند. معمولا بچه های نا خواسته بد قلق و بدخلق می شوند زیرا مادر از بارداری ناخواسته اش ناراضی است. والدین باید تصمیم به بچه دار شدن داشته باشند تا مادر آمادگی فیزیولوژی و روانی داشته باشد.

رشد بعد از تولد:

نوزدای ( تا روزگی)، نوباوگی ( تا دو سالگی)، کودکی ( تا سالگی)، نوجوانی ( تا سالگی)، جوانی( تا سالگی)، میانسالی ( تا سالگی)، بزرگسالی( تا سالگی)، پیری و اواخر بزرگسالی( سال به بالا)
شرط ورود از دوره نوجوانی به جوانی ازدواج یا شغل است.

بزرگترین تغییر از دوره جوانی به میانسالی رفتن از مساله یابی به مساله گشایی است.
روانشناسی رشد فرایند رشد روانی یک انسان سالم را بررسی می کند. در مفهوم رشد و نمو همیشه نگاه افزایشی وجود دارد مثلا درخت رشد می کند.

در مورد انسان صرفا از رشد صحبت نمی شود زیرا تحول هم وجود دارد و کلمه Development صحیح می باشد. روانشناسی علمی است که کاملا ذهنی است، زمانی که از تحول روان صحبت می کنیم باید احتیاط کرد و باید ابعاد روانی را از هم جدا کنیم و سپس در مورد آن بحث کنیم.

خروجی انسان یا عملکرد انسان ابعاد روانی است.
ابعاد روانی و عملکرد عبارتند از : رفتار، احساس و افکار
حال این خروجی ها ( ابعاد روانی) چند جنبه دارند : -شناختی – اجتماعی – عاطفی – اخلاقی – معنوی

و …

پاورپوینت رشد روانی
فهرست مطالب

مقدمه
رشد بعد از تولد
سه مفهوم ویژه مراحل رشد
رسش
عوامل محیطی موثر بر رسش
دوره های حساس رشد
رشد زبان در رشد شناختی ویگوستکی
گفتار خصوصی
رشد قضاوت اخلاقی
رفتار اجتماعی اولیه
پایان

عنوان : رشد روانی

فرمت : پاورپوینت

حجم : 1.10 مگابایت

تعداد صفحات : 36

پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

پاورپوینت هیدرولیک و پنوماتیک

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت هیدرولیک و پنوماتیک دارای 22 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت هیدرولیک و پنوماتیک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت هیدرولیک و پنوماتیک،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت هیدرولیک و پنوماتیک :

پاورپوینت هیدرولیک و پنوماتیک ،در حجم 22 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
امروزه در بسیاری از فرآیندهای صنعتی ، انتقال قدرت به صورت کم هزینه و با قدرت و دقت یا سرعت زیاد مورد نظر است درهمین راستا بکارگیری سیال تحت فشار در انتقال و کنترل قدرت در تمام شاخه های صنعت رو به گسترش است. استفاده از قدرت سیال به دوشاخه مهم هیدرولیک و پنوماتیک تقسیم میشود. از هیدرولیک در مواردی که قدرتهای بالا و سرعت های کنترل شده دقیق مورد نظر باشد )مانند پرسهای هیدرولیکی ، ترمز و فرمان هیدرولیکی و…( استفاده میشود در صورتیکه کاربرد سیستمهای پنوماتیک عمدتاً در مواردی است که دامنه نیروها نسبتاً کم (حدودیک تن) و سرعت حرکتی بالا مورد نیاز باشد (مانند سیستمهایی که در قسمتهای محرک رباتها بکار می روند).

هیدرولیک چیست؟
هیدرولیک از کلمه یونانی ” هیدرو ” مشتق گردیده است و این کلمه به معنای جریان حرکات مایعات می باشد. در قرون گذشته مقصود از هیدرولیک فقط آب بوده و البته بعدها عنوان هیدرولیک مفهوم بیشتری بخود گرفت و معنی ومفهوم آن بررسی در مورد بهره برداری بیشتری از آب و حرکت دادن چرخهای آبی و مهندسی آب بوده است.

پنوماتیک چیست؟
پنیوما از لغت یونانی پنوما به معنای دمیدن گرفته شده است و پنیوماتیک علمی است که در مورد حرکات و وقایع هوا صحبت می کند امروزه پنیوماتیک در بین صنعتگران به عنوان انرژی بسیار تمیز و کم خطر و ارزان مشهور است و از آن استفاده وافر می کنند.
و…

پاورپوینت هیدرولیک و پنوماتیک
فهرست مطالب:
مقدمه
هیدرولیک چیست؟
پنوماتیک چیست؟
طرزکارسیستم هیدرولیک
مزایای یک سیستم هیدرولیک یاپنوماتیک نسبت به سیستمهای مکانیکی یاالکتریکی
جدول مقایسه مشخصه های برق-هیدرولیک –پنوماتیک
کاربردهای پنوماتیک درصنعت
خواص اصلی انرژی پنوماتیک
معایب هوای فشرده
منبع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 22 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

پاورپوینت سرطان دهانه رحم

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت سرطان دهانه رحم دارای 44 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت سرطان دهانه رحم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت سرطان دهانه رحم،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت سرطان دهانه رحم :

پاورپوینت سرطان دهانه رحم

سرطان دهانه رحم (cervical cancer) یا سرطان گردن رحم، گونه‌ای سرطان است که از گردن رحم آغاز می‌گردد. این بیماری به خاطر رشد غیرطبیعی سلول ها ایجاد می‌شود و این سلول‌ها می‌توانند در دیگر اعضای بدن گسترش یابند و یا به آنها حمله کنند. در ابتدای ابتلاء به این بیماری، معمولاً نشانه‌ای بروز پیدا نمی‌کند. نشانه‌های بعدی این بیماری شامل مواردی همچون: خونریزی واژنی، درد لگن و آمیزش و نزدیکی دردناک، می‌شود.
هر ساله موارد ابتلای زیادی به این بیماری تشخیص داده می‌شود. یک واقعیت منحصر به فرد در مورد سرطان رحم این است که در درصد موارد، این بیماری توسط عفونت ویروس پاپیلوم انسانی (HPV) ایجاد می‌شود. انواع خاصی از HPV می‌توانند در قسمت‌های مختلف بدن باعث ایجاد زگیل (توده غیرطبیعی و غیرسرطانی بر روی پوست) و یا زگیل تناسلی بشوند. در موارد دیگر، انواع خاصی از HPV می‌توانند ضایعات پیش سرطانی (یعنی نواحی دارای بافت‌های غیرطبیعی) یا سرطان ایجاد نمایند.
سرطان دهانه رحم، در صورتی که زود هنگام تشخیص داده شود بسیار قابل درمان است و حتی با واکسن تقریبا قابل پیشگیری است

پاورپوینت سرطان دهانه رحم
فهرست :
سرطان دهانه رحم چیست؟
علائم سرطان دهانه رحم
علت اصلی سرطان دهانه رحم
آشنایی با ویروس HPV (پاپیلوم انسانی Human Papillomavirus)
نحوه گسترش ویروس HPV
چه کسانی در خطر HPV قرار دارند؟
سرطان‌های مرتبط با HPV
سرطان دهانه رحم، نئوپلازی‌های گردن رحم
سرطان دهان
سرطان‌های دیگر مرتبط با سرطان دهانه رحم
علائم HPV
چه موارد دیگری خطر سرطان دهانه رحم را افزایش میدهد؟
شناسایی زود هنگام سرطان دهانه رحم
تشخیص سرطان دهانه رحم با نمونه برداری
درمان سرطان دهانه رحم با عمل جراحی
درمان سرطان دهانه رحم با پرتو درمانی
درمان سرطان دهانه رحم با پرتو درمانی
درمان سرطان دهانه رحم با شیمی درمانی
کنارآمدن با درمان‌های سرطان
سرطان دهانه رحم و باروری
میزان نجات سرطان دهانه رحم
واکسن برای پیشگیری از سرطان دهانه رحم
چه افرادی باید واکسن HPV را دریافت کنند؟

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بررسی شکستگی هیپ و عوامل و درمان آن

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی شکستگی هیپ و عوامل و درمان آن دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی شکستگی هیپ و عوامل و درمان آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی شکستگی هیپ و عوامل و درمان آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی شکستگی هیپ و عوامل و درمان آن :

بررسی شکستگی هیپ و عوامل و درمان آن

فرمت فایل: ورد – Word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 8

اتیولوژی /اپیدمیولُوژی:

شکستگی های هیپ بویژه در افراد سالمند مشکلی جدی است.بروز شکستکی هیپ با سن افزا یش یافته و به ازای هر پنج سال بعد از پنجاه سالگی ،دو برابرمیشود .نود و پنج درصد از تمامی شکستگی های هیپ در افراد بالای 50سال رخ می دهد. تخمین زد می شود که یک سوم زنان و یک ششم مردان بالای 90 سال شکستگی هیپ را تجربه کرده باشند . در حال حاضر بیش از دومیلیون وپانصد هزار شکستگی هیپ در هر سال رخ می دهد ومراقبت های بهداشتی همراه آن بالغ برهفت میلیلارد دلار می باشد .

ترمیم شکستگی هیپ ، احتمالاً شایع ترین عمل جراحی در افراد بالای 85 سال است.

همانطور که جمعیت مسن تر می شود ، انتظار آن می رود که تعداد شکستگی های گردن فموربه پانصد هزارمورد برسد .

عوامل خطر ساز همراه با شکستگی هیپ عبارتند از : استئوپروز ، سن بالا،جنس مونث وسفید پوست ، کاهش سطح استروژن ( به علت تقییرات یائسگی یا برداشتن دو طرفه ی تخمدان ها ) سابقه ی شکستگی قبلی هیپ ،آلزایمر، سکونت درموسسه ی خیریه و شیوه ی زندگی کم تحرک یا بی تحرک .

سایر عوامل خطر ساز عبارتند از :

1- دریافت غذایی ناکافی کلسیم و ویتامینD

2- مصرف کافئین ،سیگار ؛مصرف الکل

3- ومصرف داروهای محرک سیستم روانی

1- گرچه بروز شکستگی هیپ در زنان شایع است .

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مبانی نظری تعهد سازمانی ، ابعاد تعهد سازمانی ، نظریه های تعهد سازمانی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مبانی نظری تعهد سازمانی ، ابعاد تعهد سازمانی ، نظریه های تعهد سازمانی دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری تعهد سازمانی ، ابعاد تعهد سازمانی ، نظریه های تعهد سازمانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری تعهد سازمانی ، ابعاد تعهد سازمانی ، نظریه های تعهد سازمانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مبانی نظری تعهد سازمانی ، ابعاد تعهد سازمانی ، نظریه های تعهد سازمانی :

مبانی نظری تعهد سازمانی ، ابعاد تعهد سازمانی ، نظریه های تعهد سازمانی

توضیحات: 30 صفحه فارسی (word)

با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پایان نامه

خلاصه ای از کار:

تعهد سازمانی

تعریف

در ادبیات روان شناسی اجتماعی مفهوم نگرش­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است آلپورت(1935، به نقل از اگارد، مارنبورگ و لارسن، 2008)، در مقاله­ای که پژوهش­های مربوط به نگرش­ها را بازنگری می­کرد، اظهار داشت که مفهوم نگرش شاید متمایزترین و ضروری­ترین مفهوم در روان شناسی اجتماعی معاصر باشد. تصور بر این است که در محیط سازمانی نگرش­های مشخص با شخصیت و انگیزش او ارتباط دارند.

………………

– ­ابعاد تعهد سازمانی

از جمله اولین محققان در تعریف ابعاد و انواع تعهد، کریس آرجریس است. وی معتقد است که نیروی انسانی در سازمان می­تواند دو نوع از تعهد را داشته باشد:

– ­تعهد درونی

این تعهد از درون نشأت می­گیرد. به این معنی که افراد، بنا به انگیزه­های درونی به سازمان متعهد می­شوند و در تعیین فعالیت­ها و

………………

– ­موضوعات تعهد سازمانی

اگر چه تعاریف متفاوتی از تعهد سازمانی در ادبیات موضوع یافت می­شود، ولی هر یک از آن­ها یکی از سه موضوع کل وابستگی عاطفی، درک هزینه­ها و احساس تکلیف را منعکس می­کنند.

الف)­ وابستگی عاطفی

عمومی ترین شیوه­ی برخورد با تعهد سازمانی در ادبیات مربوطه، شیوه­ای است که تعهد به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به

…………..

نظریه­های مربوط به تعهد سازمانی

نظریه مزیت­های جانبی بکر

اصطلاح مزیت­های جانبی نخستین بار در ادبیات روان شناسی صنعتی و سازمانی به وسیله­ی بکر مورد استفاده قرار گرفته است (ته، وانگ و گرانگ، 2011).

این اصطلاح اشاره به مزیت­ها و امتیازاتی دارد که توسط افراد در یک سازمان اکتساب و ذخیره می­شوند و در صورت ترک کردن سازمان ممکن است آن­ها

………….

نظریه یا الگوی تعهد سازمانی استیرز

استیرز در سال 1977 با ارائه­ی نظریه یا الگویی درباره­ی تعهد سازمانی پایه­ی بسیاری از تحقیقات بعدی را بنا نهاد. وی در این نظریه یا الگو اظهار می­دارد که تعهد سازمانی در عین این که بر روی متغیرهایی اثر می­گذارد از متغیرهای دیگری نیز اثر می­پذیرد و به عبارت دیگر این الگو بیان می­کند که تعهد سازمانی در آن واحد می­تواند هم متغیر پیش بین (مستقل) و هم متغیر ملاک (وابسته) باشد(کیم و کیم، 2014).

……………..

الگوی سه گانه­ی اثرگذار بر تعهد سازمانی استیرز و همکاران

استیرز، پورتر و مودی (1983، به نقل از اوزگان، 2011)، برخی از عوامل مؤثر بر افزایش تعهد سازمانی را به صورت ذیل مطرح کرده­اند.

1-­ عوامل شخصی

اصلی­ترین عامل شخصی میزان تعلق و پیوستگی بالقوه­ای است که کارمند در اولین روز کاری

…………..

– مدل سه بخشی تعهد سازمانی آلن و مایر

آلن و مایر (1991) مدل سه بخشی تعهد سازمانی را معرفی کردند. در این مدل تعهد سازمانی از سه مورد تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری تشکیل شده است. پیش شرط­های مطرح شده در این مدل شامل

……….

نظریه یا الگوی تعهد سازمانی ماتیو و زاجاک

ماتیو و زاجاک (1990، به نقل از لارسن، مارنبورگ و اگارد، 2012) در الگوی­شان به بررسی متغیرهای مؤثر بر تعهد سازمانی و متغیرهای متأثر از تعهد سازمانی و همچنین به بررسی روابط متقابل متغیر سازمانی با بعضی از

………

الگوی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

سیری در ادبیات و مطالعات مربوط به تعهد سازمانی نشان می­دهد که مجموع عوامل اثرگذار بر تعهد سازمانی در چهار دسته می­گنجد.

1-­ عوامل شخصی: که می­توان به سن، جنس، تحصیلات، سابقه ی کار، احساس آرامش، شایستگی، رضایت شغلی و نظایر آن اشاره کرد.

………

مبانی نظری تعهد سازمانی ، ابعاد تعهد سازمانی ، نظریه های تعهد سازمانی
فهرست منابع

منابع فارسی

احتشام زاده، پروین، صبری نظرزاده، راشین و معمارباشی اول، مژگان (1392). رابطه بین احساس انسجام و عملکرد شغلی با میانجی گری سلامت روان و راهبردهای مقابله. روش ها و مدل های روان شناختی، سال سوم، شماره 13، صفحات 97-85.

ارشدی، نسرین و شکرکن، حسین (1386). بررسی رابطه فشار روانی ناشی از تعارض و ابهام نقش با عملکرد و خشنودی شغلی با توجه به اثرهای تعدیل کننده استقلال کاری و پیوستگی گروهی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب –منطقه اهواز. مجله علوم

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمند سازی کارمندان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمند سازی کارمندان دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمند سازی کارمندان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمند سازی کارمندان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمند سازی کارمندان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمند سازی کارکنان بانک کشاورزی استان البرز انجام شد. جامعه آماری تحقیق را کارمندان سازمان بانک کشاورزی (شامل 320 نفر) تشکیل می دهند ، که از بین آنان با استفاده از جدول کرچسی و مورگان تعداد 174 نفر، طی دو مرحله نمونه گیری به روش نمونه گیری تصادفی، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای شامل دو بخش: پرسش نامه توانمندسازی اسپریتزر، پرسش نامه یادگیری سازمانی نیفه می باشد. نتایج در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی ( ضریب همبستگی پیرسون ) مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که: بین هر یک از مولفه های پنج گانه توانمندسازی با یادگیری سازمانی ارتباط قوی و مثبت وجود دارد. این رابطه بین احساس معناداری شغل با یادگیری سازمانی از بین احساس شایستگی و یادگیری سازمانی (r=0/533)، بین احساس استقلال در امور با یادگیری سازمانی(r=0/816)، بین احساس موثر بودن در شغل با یادگیری سازمانی (r=0/565)، بین احساس اعتماد به همکاران و یادگیری سازمانی (r=0/989)، به دست آمد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بررسی اثر فاضلاب شهری بر رشد گیاه آلوئه ورا

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی اثر فاضلاب شهری بر رشد گیاه آلوئه ورا دارای 97 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اثر فاضلاب شهری بر رشد گیاه آلوئه ورا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی اثر فاضلاب شهری بر رشد گیاه آلوئه ورا،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی اثر فاضلاب شهری بر رشد گیاه آلوئه ورا :

بررسی اثر فاضلاب شهری بر رشد گیاه آلوئه ورا

به منظور بررسی تأثیر فاضلاب شهری بر رشد گیاه آلوئه ورا آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار در سال زارعی 93-92، در منطقه بویراحمد اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل، فاضلاب شهری در چهار سطح(آبیاری با آب معمولی(f1)، پساب فاضلاب تصفیه شده شهری(f2)، ترکیب پساب با آب معمولی به نسبت 2 به 1(f3) پساب فاضلاب با آب معمولی به نسبت 1 به 1(f4) و دور آبیاری در سه سطح(5 روز (a1)، 10 روز(a2) و 15 روز(a3)) اجرا شد. ویژگیهای رشد مانند تعداد برگ، طول برگ، وزن تر(اندام هوائی، برگ و کل) و تعداد پا جوش ها مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد فاضلاب شهری تأثیر معنی داری بر تعداد برگ، طول برگ، وزن تر(اندام هوائی، برگ و کل)، تعداد پا جوش ها داشت. در سطوح مختلف دور آبیاری بیشترین میانگین تعداد برگ، طول برگ، وزن تر(اندام هوائی، برگ و کل)، تعداد پا جوش ها مربوط به تیمار تنش هر 5 روز یک بار آبیاری(a1) و کمترین میانگین تعداد برگ، طول برگ، وزن تر(اندام هوائی، برگ و کل) و تعداد پا جوش ها مربوط به تیمار تنش هر 15 روز یک بار آبیاری(a3) بود. در سطح بر همکنشی بیشترین میانگین تعداد برگ، تعداد پا جوش، طول برگ و وزن تر(اندام هوائی، برگ و کل)، مربوط به تیمار پساب فاضلاب و آب معمولی به نسبت 1:1 و تنش هر 5روز یک بار آبیاری(f4a1) و کمترین میانگین تعداد برگ، تعداد پا جوش، طول برگ و وزت تر(اندام هوائی، تر و خشک برگ و کل)، مربوط به تیمار پساب فاضلاب و آب معمولی به نسبت 1:2 و تنش هر 15 روز یک بار آبیاری(f3a3) بود. بیشترین اثر افزایشی فاضلاب شهری و دور آبیاری بر صفات کمی گیاه در سطح بر همکنشی، تیمار فاضلاب شهری به نسبت 1:1 و تنش هر 5روز یک بار آبیاری(f4a1) به دست آمده است. به این ترتیب تیمار فاضلاب شهری به نسبت 1:1 و تنش هر 5 روز یک بار آبیاری(f4a1) باز خوردی عالی از ترکیب فاضلاب شهری و دور آبیاری برای زیست توده در گیاه آلوئه ورا می باشد.

واژه های کلیدی: فاضلاب شهری، آلوئه ورا(Alveo vera. SPP)، دور آبیاری.

بررسی اثر فاضلاب شهری بر رشد گیاه آلوئه ورا
فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………

فصل اول: مقدمه وکلیات……………………………………………………………………..

1

2

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….

3

1-2- اهمیت فاضلاب……………………………………………………………………………………………………..

5

1-3- منابع فاضلاب………………………………………………………………………………………………………..

6

1-3-1- فاضلاب خانگی…………………………………………………………………………………………

6

1-3-2- مواد زاید صنعتی……………………………………………………………………………………….

6

1-3-3- مواد زاید کشاورزی……………………………………………………………………………………

7

1-3-4- مواد پاک کننده…………………………………………………………………………………………

7

1-4- گیاه پالایی…………………………………………………………………………………………………………….

8

1-4-1- فناوری گیاه پالایی………………………………………………………………………………………

8

1-4-2- مزایا و محدودیت های روش گیاه پالایی……………………………………………………

9

1-4- 1-5- مشخصات گیاه شناسی آلوئه ورا………………………………………………………………………….

10

1-5-1- تاریخچه گیاه……………………………………………………………………………………………….

12

1-5-2- ترکیبات شیمیایی……………………………………………………………………………………….

13

1-5-3- خواص دارویی………………………………………………………………………………………………

13

1-5-4- مضرات…………………………………………………………………………………………………………

14

1-5-5- مشخصات ظاهری………………………………………………………………………………………..

15

1-5-5-1- گل ها………………………………………………………………………………………………….

15

بررسی اثر فاضلاب شهری بر رشد گیاه آلوئه ورا
فهرست مطالب

عنوان

صفحه

1-5-5-2-ریشه ها…………………………………………………………………………………………………….

16

1-5-5-3- نیازها و عوامل محیطی ………………………………………………………………………..

17

1-5-5- 1-5-6- منشاء، زیستگاه و دامنه پراکندگی گیاه……………………………………………………….

19

1-5-6- 1-5-7- جادوی زمین آلوئه ورا………………………………………………………………………………………

20

1-5-7- 1-5-8- کاربرد گیاهان دارویی در کمک های اولیه………………………………………………………

21

1-5-8- 1-5-9- آلوئه ورا در گذر زمان……………………………………………………………………………………….

21

1-5-9- 1-5-10- جنس آلوئه ورا و گونه های آن…………………………………………………………………….

22

1-5-10- 1-5-11- تحقیقات و کاربرد دارویی…………………………………………………………………………….

23

1-5-11- 1-5-12- گیاه قرن بیستم……………………………………………………………………………………………

26

1-5-12- 1-5-13- آلوئه ورا در جزیره قشم………………………………………………………………………………

27

1-5-13- 1-5-14- بازار تجاری و جهانی………………………………………………………………………………………

27

1-5-14- 1-5-15- ترکیبات شگفت آور آلوئه ورا…………………………………………………………………………

29

1-5-15-1- راز درمانگری برگ های آلوئه ورا…………………………………………………………

30

1-5-15- 1-5-16- برگ و محتویات آن……………………………………………………………………………………….

31

1-5-16- 1-5-17- شیوه استفاده………………………………………………………………………………………………….

31

1-5-17- 1-5-18- آشنایی با مواد موثر گیاهی…………………………………………………………………………..

32

1-5-18-1- گلیکوزیدها……………………………………………………………………………………………

32

1-5-18-2- ساپونین ها……………………………………………………………………………………………

32

1-5-18-3- تانن ها…………………………………………………………………………………………………..

33

1-5-18-4- رزین ها…………………………………………………………………………………………………

33

بررسی اثر فاضلاب شهری بر رشد گیاه آلوئه ورا
فهرست مطالب

عنوان

صفحه

1-5-18-5- آلکالوئیدها…………………………………………………………………………………………….

33

1-5-18-6- موسیلاژ…………………………………………………………………………………………………

33

1-5-18-7- اسیدهای آلی………………………………………………………………………………………..

34

1-5-18-8- اسید سالیسیلیک………………………………………………………………………………….

34

1-5-18-9- استفاده و کاربردها………………………………………………………………………………..

34

1-6- فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………

35

1-7- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………….

35

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده……………………………………………….

36

2-1- اثر آبیاری با فاضلاب بر خاک……………………………………………………………………………….

37

46

2-2- فاضلاب و گیاه پالایی……………………………………………………………………………………………

38

2-2-1- برخی از گیاهان مورد استفاده در گیاه پالایی و نتایج حاصل…………………..

39

2-3- خاک و خود پالایی………………………………………………………………………………………………..

43

فصل سوم: مواد و روش ها…………………………………………………………………….

44

3-1- موقعیت جغرافیایی محل آزمایش…………………………………………………………………………

45

3-2- مشخصات هواشناسی منطقه……………………………………………………………………………….

45

3-3- مشخصات فیزیکی وشیمیایی خاک محل اجرای آزمایش……………………………………

46

3-4- مشخصات طرح آزمایش………………………………………………………………………………………..

47

3-5- مراحل اجرای آزمایش…………………………………………………………………………………………..

47

بررسی اثر فاضلاب شهری بر رشد گیاه آلوئه ورا
فهرست مطالب

عنوان

صفحه

3-6- صفات مورد اندازه گیری……………………………………………………………………………………….

48

3-7- چگونگی اندازه گیری صفات مورد آزمایش…………………………………………………………..

48

3-7-1- روش اندازه گیری طول برگ……………………………………………………………………………

49

3-7-2- روش شمارش تعداد برگ و پاجوش………………………………………………………………..

49

3-7-3- روش اندازه گیری زیست توده (وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی)……….

49

3-7-4- روش اندازه گیری وزن تر و خشک برگ……………………………………………………….

50

3-8- محاسبات آماری …………………………………………………………………………………………………..

50

فصل چهارم: نتایج و بحث و پیشنهادات………………………………………………….

51

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….

52

4-2- اثر کاربرد فاضلاب شهری بر عملکرد گیاه آلوئه ورا………………………………………..

52

4-2-1- تعداد برگ………………………………………………………………………………………………..

54

4-2-2- طول برگ………………………………………………………………………………………………….

54

4-2-3- وزن تر اندام هوائی………………………………………………………………………………..

63

4-2-4- وزن تر برگ……………………………………………………………………………………………..

66

4-2-5- وزن تر کل……………………………………………………………………………………………….

69

4-2-6- وزن خشک برگ……………………………………………………………………………………….

72

4-2-7- تعداد پاجوش…………………………………………………………………………………………….

76

4-3- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………..

79

4-4- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………

80

منابع و ماخذ

بررسی اثر فاضلاب شهری بر رشد گیاه آلوئه ورا
فهرست جدول ها و بررسی اثر فاضلاب شهری بر رشد گیاه آلوئه ورا
فهرست شکل ها

عنوان

صفحه

شکل 1-1- گیاه آلوئه‌ ورا (صبر زرد یا شب یار)………………………………………………………………

11

جدول 3-1- پارامترهای تجزیه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک…………………………..

46

جدول4-1- تجزیه واریانس اثرات فاضلاب شهری و دور آبیاری بر رشد گیاه آلوئه ورا..

52

جدول4-2- مقایسه میانگین اثرات اصلی فاضلاب شهری و تنش آبی بر رشدآلوئه ورا..

53

جدول4-3- مقایسه میانگین برهمکنش فاکتورهای مختلف فاضلاب شهری و تنش آبی

53

بررسی اثر فاضلاب شهری بر رشد گیاه آلوئه ورا
فهرست نمودارها

عنوان

صفحه

نمودار 4-1- اثر آبیاری با فاضلاب شهری بر تعداد برگ گیاه آلوئه ورا……………………………

58

نمودار 4-2- اثر دور آبیاری بر تعداد برگ گیاه آلوئه ورا…………………………………………………

58

نمودار 4-3- برهمکنش فاکتورهای مختلف فاضلاب شهری و دور آبیاری بر تعداد برگ..

59

نمودار 4-4- اثر آبیاری با فاضلاب شهری بر طول برگ گیاه آلوئه ورا…………………………..

61

نمودار 4-5- اثر دور آبیاری بر طول برگ گیاه آلوئه ورا………………………………………………….

62

نمودار 4-6- برهمکنش آبیاری با فاضلاب شهری و دور آبیاری بر طول برگ……………….

62

نمودار 4-7- اثر آبیاری با فاضلاب شهری بر وزن تر اندام هوائی…………………………………..

65

نمودار 4-8- اثر دور آبیاری بر وزن تر اندام هوائی گیاه آلوئه ورا…………………………………….

65

نمودار 4-9- برهمکنش آبیاری با فاضلاب و دور آبیاری بر وزن تر اندام هوائی…………….

66

نمودار 4-10- اثر سطوح مختلف آبیاری با فاضلاب شهری بر وزن تر برگ آلوئه ورا…..

68

نمودار 4-11- اثر دور آبیاری بر وزن تر برگ گیاه گیاه آلوئه ورا…………………………………….

68

نمودار 4-12- برهمکنش آبیاری با فاضلاب شهری و دور آبیاری بر وزن تر برگ………….

69

نمودار 4-13- اثر آبیاری با فاضلاب شهری بر وزن تر کل گیاه آلوئه ورا………………………..

70

نمودار 4-14- اثر دور آبیاری بر وزن تر کل گیاه آلوئه ورا………………………………………………

71

نمودار 4- 15- برهمکنش آبیاری با فاضلاب شهری و دور آبیاری بر وزن تر کل………….

71

نمودار 4-16- اثر آبیاری با فاضلاب شهری بر وزن خشک برگ……………………………………..

74

نمودار 4-17- اثر دور آبیاری بر وزن خشک برگ گیاه آلوئه ورا……………………………………..

75

نمودار 4- 18- برهمکنش آبیاری با فاضلاب و دور آبیاری بر وزن خشک برگ…………….

75

نمودار 4-19- اثر آبیاری با فاضلاب شهری بر تعداد پاجوش…………………………………………

77

بررسی اثر فاضلاب شهری بر رشد گیاه آلوئه ورا
فهرست نمودارها

عنوان

صفحه

نمودار 4-20- اثر دور آبیاری بر تعداد پاجوش گیاه آلوئه ورا…………………………………………

78

نمودار 4- 21- برهمکنش آبیاری با فاضلاب شهری و دور آبیاری بر تعداد پاجوش……….

78

نمودار 4-24- اثر متقابل تیمارهای فاضلاب شهری و دور آبیاری بر میزان روی……………

نمودار 4-25- اثرتیمارهای فاضلاب شهری بر میزان مس درگیاه آلوئه ورا…………………..

نمودار 4-26- اثرتیمارهای دور آبیاری بر میزان مس درگیاه آلوئه ورا……………………………..

نمودار 4-27- اثر متقابل تیمارهای فاضلاب شهری و دور آبیاری بر میزان مس……………

نمودار 4-28- اثرتیمارهای فاضلاب شهری بر میزان منگنز درگیاه آلوئه ورا………………

نمودار 4-51- اثر متقابل تیمارهای فاضلاب شهری و دور آبیاری بر میزان پتاسیم خاک.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید