مبانی نظری ارتباط سازمانی، ارتباطات سازمانی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مبانی نظری ارتباط سازمانی، ارتباطات سازمانی دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری ارتباط سازمانی، ارتباطات سازمانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری ارتباط سازمانی، ارتباطات سازمانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مبانی نظری ارتباط سازمانی، ارتباطات سازمانی :

مبانی نظری ارتباط سازمانی، ارتباطات سازمانی

توضیحات: 22 صفحه فارسی (word)

با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پایان نامه

خلاصه ای از کار:

برای اینکه یک اندیشه به واقعیت بپیوندد باید برنامه ای وجود داشته باشد و هنگامی که یک برنامه توسعه می‌یابد باید با افرادی که درگیر اجرای آن هستند ارتباط برقرار شود. در این زمینه ارتباطات وسیله به دست آوردن حاصل کار از دیگران به شمار می‌رود و به عنوان فرآیند انتقال و دریافت اطلاعات تعریف می‌‌شود.

ارتباطات نقطه آغاز کلیه وظایف مدیریتی است. بدون ارتباطات، برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل مقدور نیست زیرا درک اطلاعات وانتقال آنها ممکن نیست.

ارتباط عبارت است از کلیه فعالیت های گفتاری، نوشتاری و حرکتی که برای انتقال معنی و مفهوم از فردی به فرد دیگر یا اثر گذاری و نفوذ بر دیگران به کار می رود. (فرهنگ،17:1372)

ارتباط فرآیندی است که از طریق آن مفاهیم را با استفاده از علائم و سمبل های کلامی و غیر کلامی در یک زمینه مشخص ایجاد، حفظ و اداره می کنند(کچینگز1، 2004: 8).

ارکان اصلی فرایند ارتباطات:

کاتر12 ارتباطات را به صورت زیر تعریف کرده است : یک فرستنده پیام، پیامی را از طریق وسیله یا ابزاری به گیرنده پیام می فرستد که او به آن پاسخ می‌دهد .

به مفهوم ساده فرایند ارتباط در شکل ذیل نشان داده شده است(رابینز13، 2003: 284):

……………………..

ارتباطات سازمانی :

ارتباط سازمانی عبارت است از انتقال اطلاعات، مفاهیم و معانی بین افراد سازمان (الوانی،168:1384). ارتباط سازمانی فرآیندی است که می توان بوسیله آن سیستمی را برای گرفتن اطلاعات و تبادل معانی با افراد و سازمانهای فراوان داخل و خارج سازمان بر قرار کرد. (رضاییان،472:1384)

…………………

– ویژگی‌های ارتباطات سازمانی:

ارتباط سازمانی به‌عنوان یکی از حوزه‌های تخصصی ارتباطات کلامی یا گفتاری22، از مباحث مهم مدیریت به‌شمار می‌رود. این‌گونه از ارتباط شکلی از ارتباط میان‌فردی است؛ که در آن ارتباط به‌طور مستقیم بین دو یا چند نفر از افراد، در مجاورت فیزیکی هم، واقع می‌شود و به‌دلیل وجود ویژگی‌های خاص خود، تشکیل‌دهنده‌ی حوزه متمایز و شاخص در مطالعه‌ی ارتباطات شده است.

…………………..

– تفاوت ارتباط سازمانی با انواع دیگر ارتباط :

1. ارتباط سازمانی وظیفه‌مدار است؛ سازمان‌ها، مجموعه‌های هدف‌مدار هستند؛ که فعالیت‌های آن‌ها در جهت تحقق اهداف فردی و سازمانی، هماهنگ شده‌اند.

……………

انگیزه و فایده‌ی ارتباط سازمانی :

همه‌ی انواع سازمان‌ها ممکن است به‌عنوان مجموعه‌ای از تشکل‌های هدف‌دار در نظر گرفته شوند؛ که افراد در آن‌ها به‌دلایل متعددی با یکدیگر ارتباط دارند، اما انگیزه‌ی اصلی مشارکت، این است که اهداف سازمانی و شخصی به‌واسطه عملکرد جداگانه افراد به‌آسانی قابل حصول نیستند؛ اما می‌توان به‌وسیله عملکرد گروهی به آنها جامه‌ی عمل پوشاند؛ بنابراین ارتباط در سازمان‌ها می‌تواند عامل دست‌یابی به اهداف سازمانی به‌شمار رود

…………….

– انواع ارتباطات در سازمان دارای ساختار رسمی :

در یک سازمان دارای ساختار رسمی، فرایند ارتباطات را می‌توان این‌گونه تقسیم‌بندی کرد:

1. ارتباطات رسمی؛ برخی از کانال‌های ارتباطی، مجاری ارتباطی هستند؛ که به‌طور رسمی به‌وسیله مدیران و دیگر افراد ذی‌نفع طراحی و اجرا می‌شوند. چنین کانال‌هایی برای ایجاد جریان‌های اطلاعاتی به‌سمت پائین، افقی و بالا طراحی شده‌اند. وجود این کانال‌ها برای مرتب کردن و هماهنگی فعالیت‌های افراد در پست‌های مختلف آن ساختار ضروری است.

……………..

– فرایندهای ارتباطات سازمانی:

1. فرایندهای جامعه‌پذیری؛ در هر سازمانی فرایندهای ادراکی و رفتاری گوناگونی صورت می‌گیرد؛ که از طریق آن‌ها افراد به‌سازمان می‌پیوندند و با آن یکی شده و در آن می‌مانند. یکی از این فرایندها جامعه‌پذیری است که سازمان‌ها سعی می‌کنند؛ از طریق فرایندهای رسمی و غیررسمی جامعه پذیری بر انطباق افراد تأثیر بگذارند و فرد را جزئی از سازمان کرده و ارزشها و هنجارهای سازمان خود را به وی منتقل نمایند.

……………..

– سبک‌‌های ارتباطی در سازمان :

1. سبک کنترلی؛ در این سبک، که سبکی یک‌طرفه به‌شمار می‌رود، فردی که عامل ارتباطی است و ارتباط برقرار می‌کند، به اقدامات و تفکرات خاص افراد دیگر، در رابطه با خودش، جهت خاصی می‌دهد و آن‌ها را محدود می‌کند. در این سبک، ارتباط‌گر هدایت‌گر است و هدفش هدایت دیگران است.

…………..

– روابط بین سازمانی :

سازمان‌ها برای بقاء در محیط، اغلب روابط مداومی را با سایر سازمان‌ها برقرار می‌کنند.

“الیور 24″، شش اقتضای مهم مؤثر بر شکل‌گیری روابط بین سازمانی را این‌گونه بیان کرده است:

1. الزام: “الیور” اشاره دارد، که یک سازمان به‌منظور برآورده کردن الزامات قانونی یا تنظیم‌کننده‌ی خود، روابط یا تبادلاتی را با دیگر سازمان‌ها برقرار می‌کند؛

جهت ارتباطات سازمانی :

در داخل سازمانها ارتباط در چهار جهت جداگانه جریان دارد:

ارتباط روبه پایین:

ارتباطی که از یک سطح سازمان به سطح پایین تر آن جریان دارد، ارتباط رو به پایین نامیده می شود. زمانی که یک مدیر با کارمند خود ارتباط بر قرار می کند، اولین نوع ارتباط که به ذهن می رسد، ارتباط رو به پایین است. رهبران و مدیران از این نوع ارتباط برای تعیین اهداف، انتقال سیاستها و رویه ها به کارکنان، خاطر نشان کردن مشکلاتی که به توجه ویژه ای نیاز دارند و باز خورد عملکرد کارکنان، استفاده می کنند(رابینز26، 2003: 284).

……………

– کانالهای ارتباطی رسمی و غیر رسمی :

ارتباط سازمانی اثر بخش در بر گیرنده کانالهای ارتباط رسمی است. کانالهای ارتباطی رسمی در یک سازمان، ساختار رسمی سازمان را نشان می دهد و به صورت نزدیکی با سلسله مراتب سازمانی ارتباط دارد. بسیاری از سازمانهای بزرگ کانالهای ارتباطی بوروکراتیک یاسنتی بسیاررسمی رابه کارمیگیرند؛این سازمانهاکارکنان راملزم می کنندتابرای برقراری ارتباط سازمانی ازاین کانالهااستفاده کنند(کچینگز27، 2004: 10).

……………………………

– ضرورت برقراری ارتباط در مدیریت :

هنری مینتز برگ عامل ارتباطات را به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در ایفای نقش مدیران بیان می‌کند. با استقرار کانال ارتباطی صحیح بین مدیر و کارکنان پنج هدف زیر تحقق می‌یابد:

…………….

موانع ارتباطی :

مانع ارتباطی عبارت است از هر نوع عامل یا علتی که در راه ارسال یا درک پیام اختلال ایجاد کند. موانع ارتباطی را می توان به دو گروه موانع خارجی و موانع داخلی تقسیم کرد. موانع خارجی به عوامل فیزیکی

منابع

ایوار، مجید؛ یاری ناصریه، محمد؛ عزیزی، صدیقه(1391). بررسی رابطه بین ارتباطات سازمانی و مدیریت بحران در سازمان های دولتی. کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری.

بابای اهری، مهدی، (مدیریت بحران سازمانی)، کمال مدیریت، شماره 4و5.1384

………………

……………………..

Christal L.Catcings,(2004),”Relationship of organizational communication methods and leader”, Master of science, Agust.

Robbins, Stephen P(2003). “Organizational Behavior”, prentice4Hall Inc,tenth edition.

………………….

…………………………….

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بررسی معرق کاری و تاریخچه و ابزار آن

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی معرق کاری و تاریخچه و ابزار آن دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی معرق کاری و تاریخچه و ابزار آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی معرق کاری و تاریخچه و ابزار آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی معرق کاری و تاریخچه و ابزار آن :

بررسی معرق کاری و تاریخچه و ابزار آن

فرمت فایل: ورد – Word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 18

بخشی از هنر موزاییک اثر آنتونیو گائودی در Park Güell در بارسلونا

مُعَرَّق‌کاری یا موزاییک سازی یکی از رشته‌های صنایع دستی است.

معرق سازی در ایران از سده هجری و دوره سلجوقیان با ساخت کاشی معرق پیشرفت کرد و در سده هشتم کامل‌تر و ظریف‌تر شد. در سده نهم و دهم هجری نیز رشد بسیار زیادی کرد. شهرهای اصلی معرق سازی در این دوره اصفهان ، یزد ، کاشان ، هرات ، سمرقند و آران و بیدگل بودند.

هنر موزاییک از دیرزمان شناخته شده بود و تا به امروز نیز کاربرد دارد. در بین النهرین و مصر باستان نوعی موزائیک در اندازه‌های کوچک و برای مصارف تزئینی و زینتی ساخته می‌شد ولی رومیان آن را چون یک قالب هنری همپایه‏ی دیوارنگاری به کار می‌بردند . صنعت موزاییک سازی توسط هنرمندان صدر مسیحیت ادامه یافت و در اوایل قرون وسطی به خصوص در قلمرو امپراتوران بیزانسی به اوج شکوفایی خود رسید ( مثلاً موزاییک‌های کلیسای سان وتیله در راونا )

معرق چیست؟

در دایره‏المعارف هنر (نوشته رویین پاکباز)، در تعریف معرق چنین آمده‏است: معرق (موزائیک Mosaic) طرح پیک نما یا انتزاعی ساخته شده از قطعات سنگ ، شیشه ، سفال ، چوب رنگین بر روی دیوار ، سقف ، زمین و غیره‌است.

انواع معرق

• معرق چوب

• معرق کاشی

• معرق موزائیک

معرق‏کاری در ایران

در بعضی از منابع به اشتباه گفته شده‏است که معرق چوب برگرفته از کاشی معرق است و معرق در ایران از هند وارد شده‌است. در حالیکه در سبک هندی چوب زمینه‏ی کار یک تکه‌است و به علاوه جنس چوب از فوفل است ..شیوه‌ای کار در سبک هندی به این شکل است که ابتدا طرح را بر روی چوب پیاده کرد و سپس شکل‏ها را بریده و بعد با تکه‏های مختلف چوب پر میکنند.

طبق آخرین کاوش‏هایی که در شهر سوخته واقع در زابل انجام گرفته‌است، شانه‎ای پیدا شده‌است که بر روی آن گلی با تکه‏های چوب کار شده‌است. این شانه متعلق به سال پیش است. پیدا شدن این شانه دلیلی بر بطلان دو نظریه فوق‏الذکر میباشد. علاوه بر این طرح گل روی شانه با طرح گلی که بر روی سفالینه‏ها کشف شده‏است یکی می‏باشد که نشان میدهد شانه‏ی یافت شده نمی‏تواند از جایی وارد ایران شده باشد.(بر اساس کاوش‏های استاد مهران امیر اینانلو)

معرق نوین

معرق به شکل امروزی یک هنر نوین است که در سال هجری شمسی اولین کارگاه آن توسط حسین طاهرزاده ایجاد شد که کارگاه منبت بود و توسط احمد امامی و پسرانش خلیل و علی در سال در رشته معرق و مشبک به کارگاه منبت فوق‏الذکر اضافه شد.از اساتید آن زمان میتوان به برادران امامی و استاد زابلی اشاره کرد. از استادان معاصر می‏توان به استاد اینانلو اشاره کرد که ابداع کننده سبک تفکیک رنگ می‏باشند. در این سبک تکنیک‌های نقاشی را روی معرق پیاده می‏کنند. تکنیک‏هایی مانند پرسپکتیو- سایه روشن – نور و.. ولی در معرق سنتی به صورت مینیاتور(نقاشی ایرانی) کار می‏شد و بیشتر طرحهای به کار رفته از اثار استاد محمود فرشچیان بود. در معرق سنتی مبحثی به عنوان تفکیک رنگ وجود نداشت و به صورت کلی فرم‏ها یک تکه و با کمک خط اره نشان داده می‏شدند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

پاورپوینت مفاهیم بنیادی هنر (پودمان 1 هنر کلاس دهم)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت مفاهیم بنیادی هنر (پودمان 1 هنر کلاس دهم) دارای 15 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت مفاهیم بنیادی هنر (پودمان 1 هنر کلاس دهم)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت مفاهیم بنیادی هنر (پودمان 1 هنر کلاس دهم)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت مفاهیم بنیادی هنر (پودمان 1 هنر کلاس دهم) :

پاورپوینت مفاهیم بنیادی هنر (پودمان 1 هنر کلاس دهم)

پاورپوینت پودمان 1 هنر کلاس دهم ( مفاهیم بنیادی هنر )

رنگ بندی و استفاده از افکت های متعدد به همراه تصاویر مرتبط با این درس .

این پاورپوینت شامل 15 اسلاید از متن اصلی کتاب می باشد .

مناسب جهت دانش آموزان و معلمان برای تفهیم بهتر مطالب درسی .

ارائه درس به بهترین نحو و زیبایی هر چه تمام تر در کلاس.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مبانی نظری رویکرد قرآن به جایگاه سیاست خارجی، اصول برقراری ارتباط بین الملل از منظر قرآن

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مبانی نظری رویکرد قرآن به جایگاه سیاست خارجی، اصول برقراری ارتباط بین الملل از منظر قرآن دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری رویکرد قرآن به جایگاه سیاست خارجی، اصول برقراری ارتباط بین الملل از منظر قرآن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری رویکرد قرآن به جایگاه سیاست خارجی، اصول برقراری ارتباط بین الملل از منظر قرآن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مبانی نظری رویکرد قرآن به جایگاه سیاست خارجی، اصول برقراری ارتباط بین الملل از منظر قرآن :

مبانی نظری رویکرد قرآن به جایگاه سیاست خارجی، اصول برقراری ارتباط بین الملل از منظر قرآن

توضیحات: 43صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه فقه و حقوق و علوم قرآنی، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

رویکرد قرآن به جایگاه سیاست خارجی

طرح اصول سیاست ‏خارجی اسلام از منظر قرآن، مستلزم آن است که رابطه‌ی دین و سیاست مفروض انگاشته شود. در چارچوب اندیشه جدایی دین و سیاست، زمینه‏ای برای طرح این بحث‏ نخواهد ماند. سیاست ‏خارجی، یکی از بخش‏های اساسی سیاست در معنای کلان آن است؛ بنابراین اگر دین در مسائل سیاسی اندیشه نموده، طبیعتا در مسائل سیاست ‏خارجی نیز اندیشیده است. سیاست ‏خارجی، مجموعه‏ای از مسائل سیاسی مرتبط به حوزه‌ی خارجی است و از دو بخش نسبتا ثابت و متغیر برخوردار می‏باشد. قسمت ثابت آن، بیانگر چارچوب کلی سیاست گذاری خارجی است که خط مشی‏ها و استراتژی‏های سیاست‏ خارجی در درون آن تنظیم می‏گردد; این بخش، عمدتا مبتنی بر آموزه‏های نظری و نظام ارزشی و ایدئولوژی حاکم است. عناصر متغیر سیاست ‏خارجی ناظر به خط مشی‏هایی است که متناسب با اوضاع تنظیم و تدوین می‏گردند.

اسلام دو بخش ثابت و متغیر دارد: ثابت آن ناظر به اصول کلی رفتار دینداران است و در طول زمان ماندگاری دارد؛ اما جنبه‌ی متغیر آن از عرف و ضرورت‏های زمانه تاثیر می‏گیرد. بخش متغیر سیاست ‏خارجی به این جنبه برمی‏گردد؛ زیرا در شرایط و مقتضیات زمانه تغییر مشی می‏دهد; بنابراین، اندیشه‌ی دینی در مورد مسائل سیاسی و مدیریت اجتماعی، در حیطه‌ی طرح کلیات و اصول محدود می‏گردد. مسائل روابط بین الملل و سیاست ‏خارجی به شکل امروزی و در قالب یک سیستم آکادمیک و منسجم، محصول قرون اخیر به خصوص دوره‌ی پس از جنگ جهانی دوم است; ولی برخی مسائل آن، نظیر روابط خارجی و مسائل جنگ و صلح به قدمت تاریخ بشر سابقه دارد. چنین نگرشی، طرح بحث‏ سیاست‏خارجی اسلامی را تبیین می‏کند؛ زیرا به گفته‌ی «هالستی‏» اگر یکی از مهم‏ترین مسائل روابط بین‌الملل را مطالعه‌ی دو پدیده‌ی جنگ و صلح بدانیم، مطالعه‌ی مسائل جهانی به دوره‏های پیش از میلاد باز می‏گردد و اثر تاریخی «توسیدید» پیرامون جنگ‏های «پلوپونز» از قدیمی‏ترین متون این رشته محسوب می‏گردد.[1]

………………

اصول سیاست ‏خارجی اسلام

همان‏گونه که اشاره شد، مقصود از اصول سیاست ‏خارجی، مجموعه‏ای از آموزه‏های دینی است که چارچوب کلان سیاست ‏خارجی دولت اسلامی را شکل می‏دهد. این مجموعه از خصلت ماندگاری برخوردار است و از نظر تفسیری بر دیگر مسائل سیاست ‏خارجی حکومت دارد. یکی از پژوهشگران مسلمان در تعریف اصول سیاست ‏خارجی می‏گوید: «مقصود از اصول سیاست‏خارجی، مبادی و اساس روابط خارجی دولت اسلامی است که منابع دینی، آنها را به عنوان چارچوب تنظیم روابط خارجی مطرح می‏کند.»[2]

…………..

1ـ اصل توحید

محور آنچه قرآن مردمان را بدان خوانده، یک اصل بیش نیست؛ اصل ایمان به خدا ـ رب العالمین ـ و اینکه هیچ

……….

2ـ اصل ولاء

مسلمان همواره باید بداند که عضو جامعه‌ی اسلامی است. غیر مسلمان نیز عضو یک پیکر دیگر است. عضو پیکر

…………………

3ـ اصل دعوت و جهاد

از میان اصول سیاست‏ خارجی اسلام، شاید این اصل بیش از همه حائز اهمیت ‏بوده و بیش‌تر از دیگر محورها مورد

………….

4ـ اصل عدالت

اسلام دینی است که جهان انسانیت را واحدی یکنواخت دانسته و بنیاد تبعیض و تفرقه را از بیخ برکنده است. این روش نسبت به همه عمومیت داشته و هیچ گونه فرقی میان سیاه و سفید، زن و مرد، غنی و فقیر نخواهد بود. به همین علت عدالت در آیات قرآنی جایگاه ویژه‌ای دارد، تا جایی که یکی از اهداف پیامبران برپایی قسط می‌باشد. خداوند متعال در قرآن کریم سوره حدید، آیه 21 می‌فرماید:

« لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط… ما پیامبران خود را با معجزات فرستادیم و همراهشان کتاب و میزان عدل نازل کردیم تا مردم به راستی و عدالت گرایند…»

………….

5ـ اصل ظلم ستیزی و نفی سلطه‌ی کافران

عنوان نفی سلطه‌ی کافران، برگرفته از نص آیه قرآن است: «… وَ لَن یجَْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلی المُْؤْمِنِینَ سَبِیلا. و خداوند هرگز بر [زیانِ‏] مؤمنان، برای کافران راه [تسلّطی‏] قرار نداده است.» (نساء/141)

…………

6ـ اصل عزت اسلامی

اصل عزت در روابط خارجی دولت اسلامی، بیانگر برتری تعالیم اسلامی و به دنبال آن، برتری جوامع اسلامی است. اصل عزت اسلامی در روابط خارجی، ناظر به جامعیت و مقبولیت دین اسلام است که خداوند این دین آسمانی را کامل‏ترین و برترین دین دانسته و به صراحت ‏بر مقبول نبودن دیگر دین‏ها تاکید دارد: «إِنَّ الدِّینَ عِندَ اللَّهِ الْاسْلَامُ… » (آل عمران/19)

……….

7ـ اصل التزام به پیمان‌های سیاسی

اصل وفای به عهد، یکی از دستورهای مؤکد اسلام است که آیات بسیاری به آن توصیه کرده‏اند. مانند: اسراء آیه 34، بقره آیه 177، مؤمنون آیه 8 ، معارج آیه 32، مائده آیه 1، و آل‏عمران آیه 76. عمره‌ی قضاء طبق بند 8.

……………..

اصول حاکم بر روابط سیاسی میان جوامع (نه دولت‌ها) از دیدگاه قرآن

1ـ عدالت

یکی از اصولی که در قرآن کریم بسیار مورد تأکید و اهتمام قرار گرفته، مسأله عدالت است: «یاأَیهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَ لا یجْرِمَنَّکُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ عَلَی أَلاَّ تَعْدِلُواْ إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی. ای کسانی که ایمان آورده‏اید، برای خدا به داد برخیزید [و] به عدالت شهادت دهید، و البتّه نباید دشمنی گروهی شما را بر آن دارد که عدالت نکنید. عدالت کنید که آن به تقوا نزدیک‌تر است و از خدا پروا دارید که خدا به آنچه انجام می‏دهید آگاه است.» (مائده /8)

……….

2ـ تعادل در روابط و حفظ احترام متقابل

اصل اعتماد متقابل، پشتوانه‌ی فعالیت‌های هماهنگ اجتماعی و همکاری در سطح وسیع می‏باشد. همین معنا در روابط بین المللی و در سطح جهانی نیز صادق است. یکی از مصادیق بارز و تعیین کننده به عنوان ضامن اجرای این……………….

3ـ حفظ سیادت اسلام

حفظ سیادت اسلام و جامعه‌ی اسلامی از جمله وظایف مسؤولان نظام اسلامی است که نقض آن از حدود اختیارات مسلمانان خارج بوده و بر اساس قاعده‌ی نفی سلطه‌ی کافران، حتی تعهدات بین المللی نیز نمی‏تواند ناقض آن باشد. این اصل کلی را فقها تحت عنوان «أَلإِسْلامُ یعْلُو وَ لایعْلی عَلَیهِ» به صورت یک قاعده‌ی حقوقی[3] در فروع و موارد

…………

اقسام بیگانگان در ارتباط با مسلمانان

قرآن در یک دسته بندی، ارتباط با بیگانگان را به سه قسم تقسیم می‌کند:

…………….

اصل برقراری ارتباط از نظر قرآن

سؤالی که مطرح است اینکه آیا قرآن اصل را بر ارتباط می داند یا جهاد؟ در پاسخ این پرسش، نخست بایـد گفت

…………….

اصول برقراری ارتباط بین الملل از منظر قرآن

برقراری ارتباط میان ملت‌ها از دیدگاه قرآن، بر اساس پایه‌هایی استوار می باشد که به اختصار به برخی از آنها اشاره خواهیم نمود.

ـ اصل برقراری ارتباط با گفتار پسندیده

از آنجایی که در نخستین ارتباط میان انسان‌ها، ذهنیت‌ افراد نسبت به همدیگر شکل می‌گیرد، شایسته است که فرد یا

……………

ـ اصل برقراری ارتباط با گفتار نرم

گفتـار نرم در روابط دیپلماتیک اسلام از اهمیت ویـژه‌ای برخوردار است؛ زیرا برقراری ارتبـاط بین‌المللی بر پایه اهدافی صورت می‌گیرد که برای تحقق آنها باید اصولی را به عنوان پیش شرط آن به کار بست تا به مقصد اصلی

…………

تعریف و مفهوم تقیه و نقش آن در روابط بین‌الملل‏

علامه طباطبایی ذیل آیه‏: «…إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَیه… مگر اینکه از آنان به نوعی تقیّه کنید…»
………….

دلایل تقیه در قرآن ‏

نهی از پذیرش دوستی و ولایت کفار، از مسایلی است که در قرآن تأکید فراوانی بر آن شده؛ لیکن تقیه از آن استثنا شده است:

……………

حکم تقیه‏

تقیه از احکام ثانویه است. موضوع تقیه در موارد مختلف، پذیرای احکام متفاوت پنج گانه می‏باشد؛ به این معنا که تقیه در مواردی ترک یا انجام دادن کاری را مباح، واجب و یا مستحب، و در مواردی دیگر، مکروه یا حرام…………

حدود تقیه‏

وظیفه‏ی هر مسلمانی، نخست انجام احکام اولیه‏ی دین خداست؛ ولی چون اسلام دین آسان است و سعادت دنیا و آخرت را در کنار هم برای انسان می‏خواهد، بنابراین در مواقعی که میان رعایت حدود الهی و مسایل حیاتی انسان

…………..

دیدگاه قرآن در باره‌ی رفتار با اهل کتاب

قرآن در آیات بسیاری یهودیان و اهل شرک را دشمن می‌خواند: «لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَهً لِّلَّذِینَ ءَامَنُواْ الْیَهُودَ وَ الَّذِینَ أَشرَْکُواْ… مسلّماً یهودیان و کسانی را که شرک ورزیده‏اند، دشمن‏ترین مردم نسبت به مؤمنان خواهی یافت..‏.» (مائده/82)

………..

رفتار با‌ اهل‌ کتاب‌ از دیدگاه قرآن‌

1ـ گذشت کردن و به روی خود نیاوردن بدی‌های آنان: «وَدَّ کَثِیرٌ مِّنْ أَهْلِ الْکِتَابِ لَوْ یَرُدُّونَکُم مِّن بَعْدِ إِیمَانِکُمْ کُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَینَ‏َ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَ اصْفَحُواْ حَتی‏ یَأْتی‏َ اللَّهُ بِأَمْرِهِ‏… بسیاری از اهل کتاب پس از

……………

رابطه با‌ کافران‌ و مشرکان از دیدگاه قرآن‌

1ـ بستن قرارداد و همزیستی‌ مسالمت‌آمیز تا زمانی که به پیمان خود یای‌بند هستند: «إِلَّا الَّذِینَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِکِینَ ثمُ‏َّ لَمْ یَنقُصُوکُمْ شَیْئًا وَ لَمْ یُظَاهِرُواْ عَلَیْکُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَیْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلی‏ مُدَّتهِِمْ إِنَّ اللَّهَ یحُِبُّ الْمُتَّقِین‏. مگر آن

…………….

منابع و مآخذ: (فارسی)

1ـ ابن رسته. الاعلاق النفیسه. مترجم: قره چانلو، حسین. تهران: امیر کبیر، 1365.

2ـ ابن فراء. رسل الملوک. (سفیران) مترجم: اتابکی، پرویز. چاپ اول، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1363.

………………..

………………..

……………..


1ـ کی. جی، هالستی. مبانی تحلیل سیاست‏بین الملل. مترجم: مستقیمی، بهرام. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1376.

2ـ نادیه، محمود مصطفی. المدخل المنهاجیه فی العلاقات الدولیه فی الاسلام. المعهد العالمی للفکر الاسلامی، 1996م.

1ـ النجفی، محمد حسن. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. ج21، ص 136.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مبانی نظری بهره وری، بهره وری در آموزش و پرورش

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مبانی نظری بهره وری، بهره وری در آموزش و پرورش دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری بهره وری، بهره وری در آموزش و پرورش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری بهره وری، بهره وری در آموزش و پرورش،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مبانی نظری بهره وری، بهره وری در آموزش و پرورش :

مبانی نظری بهره وری، بهره وری در آموزش و پرورش

توضیحات: 28صفحه فارسی (word) با منابع کامل

تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پروپوزال و پایان نامه

خلاصه ای از کار:

مفاهیم بهره‎ وری

وجه بارز وجود انسان این است که فعالیت‎های ارادی را با نمونه‎گیری، طراحی و ابداع الگوهایی برای حصول اهداف مشخصی انجام می‎دهد. این اهداف به منظور دستیابی به مطلوبیت‎هایی است که نیازهای مادی و معنوی او را برآورده می‎سازد و زندگی بهتر و متعالی‎تری را برای او ایجاد می‎کند «بهره‎وری» هم یک مفهوم است و هم معیار ارزیابی عملکرد نظام‎ها با نسبتی از مطلوبیت‎های حاصله یا ستانده‎ها در برابر آنچه که برای بدست آوردن آن صرف می‎شود یا داده‎هاست. این مفهوم در قرن حاضر برای ارزیابی عوامل تولید (کار، سرمایه، مواد و انرژی) در اقتصاد به کار گرفته شده و در دهه‎های اخیر حرکت برای ارتقاء آن با جنبش بهره‎وری در کشورهای مختلف مطرح و فعالیت‎های گسترده‎ای به وسیله سازمان‎های بهره‎وری ملی و منطقه‎ای انجام شده است. مفهوم بهره‎وری برای حصول به نتیجه‎ای بهتر درگذران زندگی، ایجاد آسایش در مقابل استفاده از کار و نیروی فکر و ابزار، قدمتی به اندازه حیات انسان هوشمند برکره خاک دارد. به سخن دیگر هر تصمیم مبتنی برعقل و شعور که منجر به فعالیت یا تلاشی شود، بهره‎وری را به عنوان مفهومی جهت کسب نتیجه بهتر در نظر دارد و ارتقاء آن، یعنی بهتر زیستن کیفیت بالاتر زندگی (ابطحی، 1382).

…………….

– مفهوم شناسی بهره وری

بدون شک، یکی از اهداف و آروزهای ملّت‌‌ها و کشورها، فراهم آوردن یک زندگی مناسب، همراه با رفاه و آسایش برای خود و دیگران در جهان امروز است؛ که بهترین راه شناخته شده برای رسیدن به آن، توسعه» است. امروزه تأکید برتوسعه پایدار، یکی از محورهای اساسی در سیاست‌گذاری‌ها‌ی دولت‌ها به شمار می‌اید. تا از طریق آن، استاندارد‌‌های زندگی را در جامعه خویش بهبود بخشند. استاندارد زندگی در یک جامعه، به درجه‌ای از تأمین حداقل نیازهای جامعه بستگی دارد. به‌ عبارت دیگر، کیفیت غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و امنیت اجتماعی، استاندارد زندگی را تعیین می‌کند(خاکی، 1382).
………….

– عوامل مؤثّر در بهره‌وری

مشخّص است که تمام عوامل مؤثّر در افزایش بهره‌وری (درونی و بیرونی)، به یک اندازه و در یک زمان نمی‌توانند باعث افزایش بهره‌وری شوند؛ چرا که بعضی اثر کوتاه‌مدّت دارند و بعضی دیگر در بلندمدّت جواب می‌دهند و باعث افزایش بهره‌وری می‌شوند. به طور کلّی، عوامل مؤثّر بر بهره‌وری را از نظر زمان عملکرد، به دو دسته: 1. عوامل کوتاه‌مدت و 2. عوامل بلندمدت، تقسیم می‌کنند.
عوامل کوتاه‌مدت در بهره‌وری، غالباً به ‌میزان انگیزه پرسنل برای کار و بهبود روش‌ها و سیستم‌های جاری و گردش کار و تغییرات در میزان فشار کار و نوسانات تجاری بستگی دارد و از عوامل بلندمدت مؤثّر بر بهره‌وری نیز می‌توان به ایجاد و توسعه محصولات جدید، معرفی روش‌های تولید جدید، کشف منابع جدید، یافتن کانال‌های جدید بازاریابی و عقلایی کردن ساختار اقتصادی اشاره نمود.

البته موارد بالا مربوط به عوامل درونی مؤثّر بر بهره‌وری هستند. مسلّم است که عوامل بیرونی (مانند تغییرات و نوسانات قیمت ارز، مواد خام، اوضاع سیاسی و اقتصادی بین المللی، جنگ و تحریم‌های اقتصادی و…) نیز می‌توانند در بلندمدّت و کوتاه‌مدّت، بهره‌وری یک جامعه و سازمان را تحت تأثیر قرار دهند. به عنوان نمونه، راهبرد بهره‌ورانه کمپانی خودروسازی تویوتا و به طور کلّی خودروسازان ژاپنی در مصرف پایین سوخت، باعث ورود خودروسازهای ژاپنی به بازار ایالات متّحده امریکا گردید (عامل درونی)؛ امّا بحران نفتی اوایل دهه هفتاد میلادی (عامل بیرونی) هم یکی از بهترین فرصت‌ها برای تبدیل شدن این مزیت نسبی به مزیت بالفعل را فراهم آورد و خودروهای کم‌مصرف ژاپنی را کماکان در بازار پُررقابت امریکا تثبیت کرد، تا جایی که حتّی در سال‌های اخیر، تولیدکنندگان ژاپنی، توانسته‌اند به عنوان یک رقیب استراتژیک، برای شرکت‌هایی چون: فورد (Ford) و جنرال موتورز (GM) در امریکا مطرح شوند.(غلامی، 1381).

…………..

– نظام‌های ارتقای بهره‌وری

بر اساس آنچه گفته شد، می‌توان سه نوع نظام کلّی را برای افزایش بهره‌وری در نظر گرفت که عبارت‌اند از:
1- نظام‌هایی که بر حذف یا کاهش تلفات ناشی از مواد و ماشین، تمرکز دارند (بهره‌وری سرمایه)؛

2- نظام‌هایی که بر حذف یا کاهش تلفات ناشی از عملکرد انسان تمرکز دارند (بهره‌وری نیروی انسانی)؛

3- نظام‌هایی که بر حذف یا کاهش تلفات ناشی از تعامل نامناسب بین انسان، ماشین و مواد، تمرکز دارند (بهره‌وری کل(.
گروه اول را نظام‌های سخت‌افزارْمحور، گروه دوم را نظام‌های انسانْ‌افزارمحور و گروه سوم را نظام‌های نرم‌افزارمحور می‌گویند.
برای ارتقای بهره‌وری، قبل از هرچیز، باید عوامل مؤثّر بر بهره‌وری را به خوبی شناخت(میرسپاسی، 1375).

…………….

– موانع بهره‌وری

از جمله عواملی که باعث کاهش میزان بهره‌وری در جوامع و سازمان‌های تولیدی و خدماتی می‌شوند، می‌توان به موارد زیر، اشاره نمود:

1- انعطاف‌ناپذیری بازار کار به دلیل ناکارآمد بودن قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار،

2- پایین بودن سرعت جابه‌جایی نیروی کار، به واسطه عدم توسعه کمّی و کیفی مراکز کاریابی و فقدان شبکه سراسری کامپیوتری ـ اینترنتی اطلاعات بازار کار،

3- نبود ارتباط بین توسعه نظام آموزشی و نیازهای بازار کار و عدم انطباق بین شغل و مهارت نیروی کار،
4- نبود ارتباط بین میزان دستمزدها و سطح بهره‌وری،

5- وجود نیروی کار مازاد در برخی از فعالیت‌‌های دولتی و خصوصی و پایین بودن انگیزه نیروی کار برای کار بیشتر و مفیدتر،

6- فقدان روحیه نواندیشی، نوآوری، افزایش مهارت‌ها و کارآموزی،

7- پایین بودن دانش تخصّصی مدیران و شیوه ناصحیح انتخاب مدیران و عدم ارزیابی آنها،

8- عدم تخصیص بهینه منابع و عدم درک صحیح مدیران و قانون‌گذاران درخصوص اهمّیت محدودیت منابع و ضرورت استفاده بهینه از آنها، به ویژه در مورد سرمایه،

9- پایین بودن توان رقابتی بنگاه‌‌ها،

10- وجود پیچیدگی در قیمت‌‌های عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه و انرژی)

11- فرسودگی برخی از تجهیزات، ماشین آلات و امکانات سرمایه‌ای،

12- پایین بودن سطح دانش فنی و وجود فاصله زیاد با سطح جهانی،

13- کُند بودن فرایند خصوصی‌سازی و وجود انحصارات،

14- تعداد زیاد طرح‌‌های عمرانی نیمه تمام و طولانی شدن دوره اتمام آنها.(فرجی، 1385).

…………………

– عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی

رفتار مطلوب و کردار درست رهبران و مدیران: مسئولیت خطیر مدیریت و رهبری باید به افرادی سپرده شود که ضمن برخورداری از ویژگیهای شخصیتی خاص، شیوه های رهبری و مدیریت مناسب را به کار گیرند و از نظر اخلاقی نیز الگو باشند.

فراهم کردن شرایط لازم پیشرفتهای شغلی برای همه افراد

دوره‌های آموزش ضمن خدمت و آموزش کارکنان: باید دوره های آموزش ضمن خدمت و آموزش کارکنان را به عنوان یک امر حیاتی و مستمر و مداوم تلقی کرد، زیرا تنها از طریق آموزش می توان تلاشهای کارکنان را با امکانات موجود و پیشرفتهای علمی جدید هماهنگ کرد.

باید کلیه وظایف و دستورالعمل‌ها و مقررات و قوانین برای کارکنان واضح و روشن باشد و هیچ جای ابهامی برای آنها وجود نداشته باشد.

دادن اختیارات کافی به کارکنان، تا آنها در انجام کارهای خود احساس مسئولیت بیشتری کنند.

در زمان استخدام سعی شود افراد کارآمد و متخصص جذب شوند جهت انتخاب آنها اجرای آزمون‌های شفاهی و کتبی ضرورت دارد.

سعی شود تا کارکنان را در تصمیم گیری ها و تدوین اهداف و برنامه ها مشارکت داد. نتیجه این عمل باعث خواهد شد که کارکنان در اجرای فعالیتها احساس مسئولیت کنند و در دستیابی به اهداف سازمانی تلاش بیشتری بروز دهند (فرجی، 1385).

……………

– عوامل موثر بر بهره‎وری

عوامل موثر بر بهره‎وری‎، به دو دسته عوامل درونی و عوامل بیرونی تقسیم‎بندی شده‎اند (طاهری، 1378).

– عوامل درونی

این عوامل از درون سازمان، نهاد یا هر واحد دیگری بر بهره‎وری تاثیر می‎گذارند. این عوامل را می‎توان به دو دسته جداگانه عوامل سخت و عوامل نرم گروه‎بندی کرد.

…………..

– بهروری در جهان امروز

در جهان امروز، چنان که ذکر شد، بهره‌وری به عنوان عامل اساسی توسعه، مدّ نظر رهبران سیاسی، مدیران، صاحبان صنایع و به طور کلی همه کسانی است که خواهان پیشرفت و توسعه هستند؛ امّا نوع نگاه به بهره‌وری در جهان امروز با نگاه به مفهوم سنّتی آن ـ‌که فقط از دیدگاه اقتصادی به آن توجّه می‌کردـ، تفاوت یافته است شاید مهم‌‌ترین تغییرات در این نوع نگاه را بتوانیم به صورت زیر، مبانی نظری بهره وری، بهره وری در آموزش و پرورش
فهرست‌بندی نماییم:
ـ گسترش دامنه بهره‌وری و اندازه‌گیری آن از بخش‌‌های صنعتی به خدماتی،
ـ تأکید گسترده، بر کیفیت بویژه در سنجش بهره‌وری بخش‌‌های خدماتی،
…………..

– مفهوم بهره وری در آموزش و پرورش

تا کنون تعاریف بسیار زیادی از بهره وری در آموزش و پرورش ارایه شده است و هر یک از صاحبنظران از دیدگاه خاص خود به تعریف این مفهوم پرداخته اند. برخی بهره‌وری در آموزش و پرورش را اینگونه تعریف کرده اند:

«بهره وری در آموزش و پرورش تمرکز بر یادگیرنده و بهبود یادگیری است.»

«بهره وری در آموزش و پرورش : عبارت است از ارتباط میان نحوه ی استفاده سازمان آموزشی از منابعی که در اختیار دارد و تبدیل آن طی فرآیندی آموزشی به ستاده های مطلوب همراه با در نظر گرفتن کیفیت زندگی کاری کلیه ی کارکنان آن .» (عمادزاده، 1380).

………….

– ضرورت و اهمیت بهره وری در آموزش و پرورش

یکی از زیر بنایی ترین نهادهای تمامی جوامع بشری پس از خانواده، آموزش و پرورش است.هر ساله منابع انسانی و مالی بسیار عظیمی برای تعلیم و تربیت دانش آموزان مورد استفاده قرار می گیرد. اینکه دانش آموزان آگاهی‌ها و توانمندی‌های ضروری برای زندگی اجتماعی را بیاموزند و در رشد و اعتلای جامعه خود موثر باشند، از مهمترین چالش‌های گریبان گیر نظامهای آموزشی دنیا، بخصوص نظام آموزشی کشور ماست.

…………….

– راهکارهای افزایش بهره وری در آموزش و پرورش

با وجود تعاریف زیاد درباره بهره وری، به منظور اجرایی کردن آن در آموزش و پرورش می بایست تعریفی هماهنگ و سازگار با شرایط و نیازهای آموزش و پرورش به کار برد و ازطریق مشارکت کلیه کارکنان قدمهای موثری را در این راه برداشت (عظیمی، 1389).

…………..

منابع

ابطحی، س.ح؛ کاظمی، ب. 1382. بهره وری. انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی. چاپ چهارم، صص 34-42.

انصاری رنانی، ق؛ سبزی علی آبادی، س. 1388. اولویت بندی عوامل سازمانی مؤثر در ارتقای بهره وری نیروی انسانی در صنایع کوچک ، بررسی های بازرگانی، دوره جدید، سال هفتم، شماره 39، صص 49-64.

حسین زاده، ع؛ ناصری، م. 1386. عدالت سازمانی، تدبیر، شماره 190، صص45-46.

خاکی، غ. 1378. ارزش افزوده راهی برای اندازه گیری بهره وری، تهران: مؤسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی

……………..

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

جزوه و خلاصه درس تربیت بدنی عمومی 1- عمومی پیام نور

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 جزوه و خلاصه درس تربیت بدنی عمومی 1- عمومی پیام نور دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف جزوه و خلاصه درس تربیت بدنی عمومی 1- عمومی پیام نور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی جزوه و خلاصه درس تربیت بدنی عمومی 1- عمومی پیام نور،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن جزوه و خلاصه درس تربیت بدنی عمومی 1- عمومی پیام نور :

توضیحات:
جزوه و خلاصه درس تربیت بدنی عمومی 1 دانشگاه پیام نور، بر اساس کتاب ابوالفضل فراهانی، در قالب فایل pdf و در حجم 35 صفحه.

این فایل حاوی خلاصه ای از کتاب تربیت بدنی عمومی 1 بصورت اسکن شده می باشد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مبانی نظری نظام بین المللی و رشد اقتصادی، همگرایی اقتصاد سیاسی، لیبرالیسم، تقارن و عدم تقارن

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مبانی نظری نظام بین المللی و رشد اقتصادی، همگرایی اقتصاد سیاسی، لیبرالیسم، تقارن و عدم تقارن دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری نظام بین المللی و رشد اقتصادی، همگرایی اقتصاد سیاسی، لیبرالیسم، تقارن و عدم تقارن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری نظام بین المللی و رشد اقتصادی، همگرایی اقتصاد سیاسی، لیبرالیسم، تقارن و عدم تقارن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مبانی نظری نظام بین المللی و رشد اقتصادی، همگرایی اقتصاد سیاسی، لیبرالیسم، تقارن و عدم تقارن :

مبانی نظری نظام بین المللی و رشد اقتصادی، همگرایی اقتصاد سیاسی، لیبرالیسم، تقارن و عدم تقارن

توضیحات: 36صفحه فارسی (word) با منابع کامل

تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و فصل دوم پایان نامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

دیدگاههای مرتبط با نحوه تأثیر را بطه با نظام بین الملل بررشد اقتصادی

یکی از سوالات بسیار مهم در اقتصاد سیاسی بین الملل امروز این است که آیا با توجه به شدت همگرایی اقتصادی فراملی در حوزه‌هایی نظیر تجارت بین‌الملل و جریان‌های بین‌المللی سرمایه, ما در واقع شاهد یک مرحله جدید کیفی و بی سابقه در تحول اقتصاد جهانی هستیم؛ چیزی که از آن بعنوان جهانی شدن اقتصاد یاد می‌شود؛ یا اینکه سطوح قابل مقایسه و مشابهی از همگرایی اقتصادی در دوره های قبل (مثلا از اواخر قرن نوزده تا اوائل قرن بیستم) نیز قابل مشاهده بوده است؟ (31).

………………….

اثرات همگرایی اقتصاد سیاسی بین الملل نوین

در باب اثرات همگرایی اقتصاد سیاسی بین الملل سه دیدگاه اصلی مطرح است. یک گروه از صاحبنظران معتقدند در مقایسه با دهه‌های 1950 و 1960, همگرایی اقتصاد بین‌الملل یا به عبارتی جهانی شدن اقتصاد بوضوح سیاست های اقتصادی خودمختار, حمایت گرایانه و ملی گرایانه را تحلیل برده و در واقع آن را غیر ممکن ساخته است. بر این اساس یک ملت که مواجه با بیکاری است, ممکن است در گذشته در صدد افزایش اشتغال از طریق سیاست کسر بودجه عظیم و گسترش عرضه پول در اقتصاد بر می‌آمد ولی الآن همین کشور باید نگران این باشد که چنین سیاست هایی ممکن است به فرار سرمایه و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی بیانجامد. متشابهاًَ و متقابلاً اقتصاد جهانی ممکن است به کشورها فشار بیاورد تا به سیاست های رفاه ملی و زیست محیطی توجه بیشتری داشته باشند, فشاری که شاید در سی سال پیش جدّی گرفته نمی شد (29).

……………………

لیبرالیسم

لیبرالیسم : در این جهان بینی ضمن اعتقاد به انجام اصلاحات در وضع موجود بر تغییرات و دگرگونیهای فزاینده از طریق یک فرآیند تکاملی بسیار تاکید می شود ، اکثر نظریه هایی که بر اساس سنت لیبرال بنا می گردند غالبا به منافع مشترکی که از طریق وابستگی متقابل در روابط بین الملل حاصل می شود عنایت خاصی دارند از این منظر کسب ثروت اقتصادی به صورت مطلق آن ، از کسب قدرت با اهمیت تر است .

طرفداران این دیدگاه سعی دارند تا زمینه های رشد خود را از طریق رشته اقتصاد سیاسی بین الملل فراهم کنند که در این روند با توجه به بهره برداری دولت از اصل مزیت نسبی در تولیدات و خدمات خاص امکانات بالقوه را برای تامین منافع مشترک در تجارت و مبادلات با سایرین در نظر می گیرند . در این رویکرد بر آزادی ( بویژه تجارت آزاد و مبادله ی آزاد عقاید و نظریات تاکید می شود (2).

……………..

لیبرالیسم و تحولات آن

. لیبرالیسم مبتنی بر این مفروضه هاست :

1- لیبرالها معتقدند همه انسان ها موجوداتی عقلانی هستند و عقلانیت را می توان به 2 شکل به کار برد:

الف – به شکل ابزاری به عنوان توانایی شکل دادن و تعقیب منافع

ب – توان فهم و اصول اخلاقی زندگی بر اساس حکومت قانون

2- لیبرالها به آزادی فردی بیش از همه چیز بها می دهند

3- لیبرالیسم برداشتی مثبت از سرشت انسان دارد ومعتقدند می توان به تغییراتی در روابط بین الملل دست یافت

4- لیبرالها بر امکانات کارگزاری انسانی برای تاثیر بر تغییر تاکید دارند

5- لیبرالیسم به طرق متمایزی تفکیک میان قلمرو داخلی و بین المللی را به چالش می کشد

……………..

وابستگی متقابل

در پایان دهه 1970 در ویژگی های اصلی نظام بین الملل تغییراتی ایجاد شد که شاخصه آن عبارت بود از پیچیدگی روابط متعدد و متداخل ، کشاکش و همکاری اتحادیه های جنگ سرد ، بر اثر تنش زدایی کمرنگ شدند ، در این دهه راههای سیاست خارجی متعدد و گزینش ها دشوارتر و نتایج آن هم روشن نبود.خطر بروز جنگ هسته ای بین ابر قدرت ها تحولات انقلابی در ارتباطات ، حجم عظیم مبادلات اقتصادی ، سیاسی شدن مسائل اقتصادی و اهمیت فزاینده آلودگی های زیستی و خطرات آن برای کلیه جوامع کم و بیش ابزار نظری نوینی را برای درک روابط بین الملل طلب می کرد و به نظر برخی از دانشمندان روابط بین الملل ، مفروضات نظریه ی واقع گرایانه روابط بین الملل قادر به تبیین همه مسائل جهانی نبودند و لازم بود نظریه جدیدی که بتواند با تلفیق و پیوند دادن سیاست و اقتصاد مدل جدیدی در کنار مدل واقع گرایانه روابط بین الملل مطرح کند . نظریه وابستگی متقابل را یکی از نظریه هایی می دانند که ریشه در طرز تفکر بین الملل گرایانه یا انتر ناسیونالیستی دارد که برمبنای آن امور دنیا به طور عینی در جهت جهانی شدن است این جریان عینی ، درروندهای سیاسی به شکل همکاری میان دولت ها منعکس می شود و در عین حال جریان مثبت و در راستای صلح و رفاه بیشتر جهانی است. (8)

………………..

قدرت :

مفهوم دیگری که در رابطه مستقیم با وابستگی متقابل قرار دارد قدرت است کیون ونای (Keohane and Nye ) قدرت را چنین تعریف می کنند « توانایی یک بازیگر به انجام کاری که طرف مقابل در صورت عدم وجود قدرت آن را انجام نمی داد .

…………………..

تقارن و عدم تقارن :

تقارن ( Symmetry ) در وابستگی متقابل به معنای شرایطی است که وابستگی دو جانبه به طور مساوی و در حالت توازن قرار می گیرد ، مثل رابطه ای که میان کشورهای شمال دیده می شود عدم تقارن ( Asymmetry ) نیز به معنای شرایطی است که یک طرف کاملا به طرف دیگر وابسته باشد ، مثل وابستگی که در بسیاری از روابط شمال وجنوب دیده می شود نظریه وابستگی متقابل مبتنی بر فرض هایی است که درقالب مجموعه ای از شرایط ویژگی های یک نمونه ناب وابستگی متقابل پیچیده را تعریف می کند عبارتند از:

……………………

نهادگرایی نو لیبرال

در دهه 1980 کثرت گرایی به نهادگرایی تغییر شکل داد ، در اینجا به نهادگرایی نو لیبرال اشاره می شود . اصولا نهادگرایان لیبرال دولت را به عنوان نماینده مشروع جامعه مسلم فرض می کنند و برخی از آنان بازیگران غیر دولتی را تابع دولت میدانند همچنین آنها وضعیت ساختار آنارکی ( فقدان اقتدار مرکزی ) را درنظام بین الملل می پذیرند ولی از نظر آنها وجود آنارکی به معنای غیرممکن بودن همکاری میان دولت ها نیست کما اینکه افزایش رژیم های بین المللی این موضوع را به ثبوت می رساند که بر این اساس رژیم ها ونهادهای بین المللی می توانند وضعیت آنارشی را تخفیف دهند . (4).

…………….

منابع:

1- محمود ، سریع القلم ، عقل و توسعه یافتگی ، تهران : نشر سفیر 1370 ، ص13

2- عبدالعلی ، قوام، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل ، تهران: سمت ، ، 1380 صص 339-341.

………………………

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله تهیه نرم افزار طراحی مکانیکال دیگ های بخار فایر تیوب

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تهیه نرم افزار طراحی مکانیکال دیگ های بخار فایر تیوب دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تهیه نرم افزار طراحی مکانیکال دیگ های بخار فایر تیوب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تهیه نرم افزار طراحی مکانیکال دیگ های بخار فایر تیوب،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تهیه نرم افزار طراحی مکانیکال دیگ های بخار فایر تیوب :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

اصغر دانشور پاشاکی – کارشناس مهندسی مکانیک (ساخت و تولید) و رئیس مهندسی ساخت گروه دیگ بخار، ماشین سازی اراک
محمد میرموسوی – کارشناس ارشد مکانیک (تبدیل انرژی) و کارشناس طراحی گروه دیگ بخار، مشاور طراحی مقاله ، ماشین سازی اراک
مهران خلیلی – کارشناس مهندسی مکانیک (سیالات) و مدیر مهندسی گروه دیگ بخار ، ماشین سازی اراک

چکیده:

طراحی مکانیکال دیگهای بخار فایر تیوب نیازمند صرف وقت و انرژی فراوانی میباشد ، که خود علاوه بر هزینه طراحی بالا نه تنها موجبات عقب افتادن اجرای پروژه ها میشود بلکه به دلیل طراحی خاص دیگهای مربوطه نمیتوان از اشتباهات رایج انسانی و نرم افزارهای ترسیمی (AutoCAD) نیز غافل ماند.به طور خلاصه اینکه جهت طراحی مکانیکال دیگهای بخار فوق لازم است مثل تمامی مخازن تحت فشار دیگر قسمتهای مختلف مخزن از جمله شل، پایه ها، نازلها و غیره مورد تحلیل قرار بگیرند اما مهمترین بخشی که زمانبر بوده و نیازمند صرف وقت فراوانی هم میباشد تیوب پلیت دیگهای مربوطه است که بایستی ابتدا آرایش لوله های آن مشخص گردد سپس لوله های مقاوم و میلهای مقاوم نیز در آن مشخص شده (البته با رعایت فواصل تنفسی مختلف ارائه شده در استاندارد و جایگاه هر کدام ثابت شود که این امر با توجه به ضخامت منتجه تیوب پلیت ، فشار کاری دیگ و ضخامت مقاومتهای در نظر گرفته شده معین میگردد . مضافاً اینکه در این زمینه یک نرم افزار جامع و کاملی وجود ندارد که بتوان توسط آن بصورت یکجا دیگهای بخار فایر تیوب را طراحی نمود.لذا مشکلات و عیوب طراحی فوق کارشناسان این شرکت را بر آن داشت تا در جهت رفع این مشکل که انصافاً یکی از مشکلات اساسی سازندگان دیگهای فایر تیوب خصوصاً در کشور میباشد اقدامی سازنده انجام دهند . باشد که مورد عنایت سازندگان محترم قرار گیرد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

پاوپوینت ماشین های کود آبیاری

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاوپوینت ماشین های کود آبیاری دارای 34 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاوپوینت ماشین های کود آبیاری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاوپوینت ماشین های کود آبیاری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاوپوینت ماشین های کود آبیاری :

پاوپوینت ماشین های کود آبیاری

پاوپوینت ماشین های کود آبیاری شامل 34 اسلاید می باشد .و دررشته ی محیط زیست قابل استفاده می باشد .

روش‌های آبیاری :

آبیاری سطحی

آبیاری زیر سطحی

مقدمه :

با توجه به افزایش سریع جمعیت کشور، نیاز به تولید بیشتر مواد غذایی احساس میگردد.

بهترین راه برای نیل به این هدف و همچنین تامین قسمتی از ارز مورد نیاز، افزایش تولید در واحد سطح است.

در بین نهادهای کشاورزی، اضافه نمودن متعادل کودهای شیمیایی بیشتر از سایر نهادها در افزایش تولید محصولات کشاورزی موثر است.

نظر به اینکه تولید کنندگان محصولات کشاورزی کشور برای تولید بیشتر، مصرف کودهای شیمیایی را افزایش دادند ولی در عمل

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله مقایسه گزارشگری مالی اینترنتی ازطریق هایپرلینکها وصورتهای مالی کاغذی سنتی درقالب ارائه اطلاعات مربوط ونامربوط و اثرآنها برقضاوت سرمایه گذاران

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله مقایسه گزارشگری مالی اینترنتی ازطریق هایپرلینکها وصورتهای مالی کاغذی سنتی درقالب ارائه اطلاعات مربوط ونامربوط و اثرآنها برقضاوت سرمایه گذاران دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه گزارشگری مالی اینترنتی ازطریق هایپرلینکها وصورتهای مالی کاغذی سنتی درقالب ارائه اطلاعات مربوط ونامربوط و اثرآنها برقضاوت سرمایه گذاران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مقایسه گزارشگری مالی اینترنتی ازطریق هایپرلینکها وصورتهای مالی کاغذی سنتی درقالب ارائه اطلاعات مربوط ونامربوط و اثرآنها برقضاوت سرمایه گذاران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقایسه گزارشگری مالی اینترنتی ازطریق هایپرلینکها وصورتهای مالی کاغذی سنتی درقالب ارائه اطلاعات مربوط ونامربوط و اثرآنها برقضاوت سرمایه گذاران :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت
تعداد صفحات: 16
نویسنده(ها):
سعید انورخطیبی – عضوهیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه اسلامی واحدایلخچی مکاتبه کننده
فرهاد امیری – عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه اسلامی واحدگرمی
ناصر مست چمن – عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه اسلامی واحدهریس

چکیده:
این تحقیق به مقایسه گزارشگری مالی اینترنتی از طریق هایپرلینکها و گزارشگری کاغذی (سنتی) اطلاعات پرداخته است. هایپرلینک در معنای عام یعنی ارتباط مستقیم یک متن یا مدراک یا کلمات و یا عناوین دیگر که با انتخاب آنها مدارک مرتبط اولیه دیگر بازیابی و نمایش داده می شود ، ولینکی را بین یک سری از آیتم هایی که پیوند درونی باهم دارند برقرار می کند .در واقع هایپرلینک یک قالب هدایت کننده به جزئیات می باشد . بخاطر اینکه بهترین عامل جهت حداکثر کردن منابع در بازار سرمایه عامل تصمیم گیری و قدرت تجزیه و تحلیل اطلاعات و انجام بموقع و سریع آن می باشد . بنابراین گزارشدهی مالی اینترنتی از طریق هایپرلینکها از اهمیت ویژه ای در این مورد برخوردار است در مبانی تظری تحقیق، در رابطه با گزارشدهی مالی اینترنتی و هایپرلینکی و مزایای آنها مطالبی ارائه شده است . تحقیق حاضر شامل 3 فرضیه می باشد . که در این فرضیه ها دقت تصمیم گیری و زمان تصمیم گیری و اطلاعات مفید کسب شده دو روش با هم دیگر مقایسه شده اند جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 3 گروه کارگزاران بورس و مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اساتید رشته حسابداری و مدیریت دانشگاهها می باشد و ابزار اندازه گیری به صورت پرسشنام های می باشد . که با استفاده از آمار آزمون t و نرم افزار spss به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده و در نهایت اقدام به قبول یا رد فرضیات شده است و ضمن جمع بندی نتایج پیشنهادات کاربردی و همچنین پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه شده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید