مبانی نظری انتقال اجرایی، اسناد منجز و معلق، اجرای اسناد معاملات با وثیقه، مزایده معاملات با وثیقه، اجرای اسناد ذمه

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مبانی نظری انتقال اجرایی، اسناد منجز و معلق، اجرای اسناد معاملات با وثیقه، مزایده معاملات با وثیقه، اجرای اسناد ذمه دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری انتقال اجرایی، اسناد منجز و معلق، اجرای اسناد معاملات با وثیقه، مزایده معاملات با وثیقه، اجرای اسناد ذمه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری انتقال اجرایی، اسناد منجز و معلق، اجرای اسناد معاملات با وثیقه، مزایده معاملات با وثیقه، اجرای اسناد ذمه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مبانی نظری انتقال اجرایی، اسناد منجز و معلق، اجرای اسناد معاملات با وثیقه، مزایده معاملات با وثیقه، اجرای اسناد ذمه :

مبانی نظری انتقال اجرایی، اسناد منجز و معلق، اجرای اسناد معاملات با وثیقه، مزایده معاملات با وثیقه، اجرای اسناد ذمه

توضیحات: 39صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی رایگان و پولی و مقاله بیس پایان نامه حقوق با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

بند اول: انتقال

انتقال در لغت به معنای جابه جا شدن، از جایی به جای دیگر بردن، نقل کردن، منتقل کردن، واگذار کردن و در گذشته به معنای مردن و غیره … می باشد و در اصطلاح به معنای سلب مالکیت مالک نسبت به اموال (یا مال معین) و افزوده شدن به مایملک شخص دیگر می باشد. که به دو قسم تقسیم می شود:

1- انتقال ارادی یا اختیاری

2-انتقال قهری یا اجباری

…………….

– انتقال ارادی

……………….

– انتقال قهری

…………….

بند دوم: انتقال اجرایی

…………….

بند سوم: معامل و متعامل

……………….

بند چهارم: سند وثیقه

……………..

بند پنجم: سند ذمه

…………….

بند ششم: سند رسمی لازم الاجراء و در حکم لازم الاجراء

سند رسمی لازم الاجراء سندی است که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب[1]. اما در حکم لازم‌الاجرا بودن سند به این معنی است که مقنن قدرت اجرای اسناد لازم‌الاجرا را بر سند عادی شمول داده و به این ترتیب مقررات آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در مورد آن حاکم می‌باشد اما با این همه آن سند، رسمی محسوب نمی‌شود[2].

………………..

گفتار دوم: مفاهیم مرتبط

مفاهیم مرتبط به واژه هایی اشاره می کند که با موضوع مورد بحث ارتباط داشته ولیکن نه ارتباط نزدیک و تنگاتنگ.

بند اول: حراج، مزایده

فروش مال از طریق عرضه آن به نحوی که پیشنهادکننده بالاترین قیمت خریدار و برنده حراج باشد حراج نامیده می‌شود[3]……………..

………………..

بند دوم: حق الاجراء

………….

بند سوم: حکم قطعی

…………..

بند چهارم: صورتجلسه

……………

بند پنجم: توقیف

بند پنجم: توقیف

…………….

بند ششم: دستور اجرا

…………..

بند هفتم: اعتراض شخص ثالث

……………

مبحث دوم: پیشینه و هدف انتقال اجرایی

……………….

گفتار اول: پیشینه انتقال اجرایی

……………..

گفتار دوم: هدف انتقال اجرایی

……………..

اقسام انتقال اجرایی

……………..

مبحث اول: انتقال اجرایی ثبتی

……………..

گفتار اول: اسناد قابل درخواست اجراء

………………

بند اول: اسناد منجز و معلق

……………..

بند دوم: نظم عمومی در مقررات ثبتی

……………..

گفتار دوم: اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا

………………..

بند اول: مرجع صدور اجراییه در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا

……………….

بند دوم: اجرای اسناد معاملات با وثیقه

……………….

– نحوه صدور اجراییه و عملیات اجرایی در معاملات با وثیقه

…………………

– منقول یا غیر منقول بودن مورد وثیقه

………………

– مزایده معاملات با وثیقه

بر خلاف تبصره ی یک ماده 34 قانون ثبت اصلاحی 1351 که اظهار می داشت: «حراج اموال منقول و غیر منقول، بدون تشریفات انتشار آگهی خاص در روزنامه، در مرکز یا مراکز حراج به عمل می آید…» در حال حاضر به تصریح ماده 121آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و… مصوب1387، پس از ارزیابی مال و قطعیت آن با رعایت نکات بیان شده در بندهای (الف) و (ب) ذیل همین ماده آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه ی کثیر الانتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه ی کثیر الانتشار نزدیکترین به محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزایده نباید از 15 روز کمتر باشد[4]. آگهی مزایده به قدری برای قانون گذار اهمیت داشته………………

…………………

بند سوم: اجرای اسناد ذمه

……………….

– نحوه صدور اجراییه و عملیات اجرایی در اسناد ذمه

…………..

– مزایده اموال اسناد ذمه

……………..

منابع و مآخذ

الف) کتب

1- اصفهانی، محمد حسین، حاشیه کتاب المکاسب، چاپ جدید، قم، انوار الهدی، جلد 1،2، 1418 ه.ق.

2- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ هشتم، 1368.

3- امامی، محمد، کلیات حقوق مالی، چاپ اول، تهران، نشر میزان،1384.

4- انصاری، مسعود و طاهری، محمد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، محراب فکر، 1386، چاپ دوم، جلد دوم.

……………….


[1] – ماده یک آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی، مصوب 1386.

[2] – محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج اول، تهران، چ پنجم، بهار 72، نشر ماجد صفحه 358.

[3] – محمدجعفر جعفری لنگرودی، ص 212 .

[4]- ماده ی 122 آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و…مصوب 1387:« آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک ترین به محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزایده نباید از 15 روز کمتر باشد و علاوه بر این آگهی، آگهی الصاقی تهیه و به محل وقوع ملک، محل مزایده، ابنیه عمومی از قبیل شهرداری، بخشداری، فرمانداری، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت اسناد محل الصاق می شود.

در مورد اموالی که به کمتر از ده میلیون ریال به مزایده گذاشته می شود، فقط آگهی الصاقی کافی است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

گزارش کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 گزارش کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود دارای 74 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی گزارش کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن گزارش کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود :

گزارش کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود

چکیده:

پیاده کردن نقشه

درنقشه های شهری کیفیت نقشه ازنظرشمال – جنوب – ناحیه – قطعه – برخیابان اصلی ، ویافرعی کاملاً مشخص است .

چنانچه فرض شودخیابان کشی ویاجدول بندی خیابان انجام شده باشد، برابراندازه نقشه مقدارمتراژ پیاده روتعیین میگردد. بااندازه برداری ازجدول ومیخ کوبی ، بر، زمین تعیین میگردد.

معمولاً قطعات بامیخ کوبی که قبلا انجام شده است مشخص می باشد. میخ گوشه زمین را، برابرباوضع جغرافیای زمین ازنظرشمال وجنوب پیاده می کنیم . ازمیخ مذکورریسمان کشی کرده وازگونیای بزرگ استفاده می نماییم وضلع دوم زمین رتبه دست می آوریم .

برای اینکه دقت بیشتری داشته باشیم می توان ازرابطه مثلث ( 3 و 4 و 5 ) استفغده کرده یعنی برروی دوضلع ریسمان – کار3 واحدو4 واحدراانتخاب کرده ووتررابا5 واحدکنترل می نماییم ، خصوصاً اگرواحدها، بزرگ انتخاب شوند.

مثلاً 3 – 4 – 5 مترازنبش زمین که برابربانقشه های شهری ونقشه برداری میباشدمیخ کوبیده میشود، باندازه طول زمین ( ضلع دوم ) ازمیخ نبش ، جلوآممده انتهای طول رامیخ کوبی می کنیم .

ضلع دیگرطول زمین رابامترکشی ازنقطه عرض تعیین کرده ، ازمیخ چهارم به وسیله برداشت مترطول وعرض زمین راکنترل می نماییم .

چنانچه خواسته باشیم کارهای انجام شده رادقیقاً کنترل نماییم ازگوشه های میخ کوبیده شده درزمین ، به وسیله مترفلزی چپ راست برداشته ( یعنی اقطارچهارضلعی راکنترل می نمایبم ، وقتی اقطارمساوی باشندحتماً گوشه هاقائمه 90 درجه می باشند) .

چنانچه دراراضی ( منطقه ) خیابان کشی ویاجدول – بندی نشده باشدبامیخهای برخیابان نیزمیتوان نقاط زمین ( گوشه رابرابرنقشه 2000 ) بدست آورد.

پیاده کردن نقشه بدین روش ، برای زیربناهای کم بوده ، وزمانی که زیربنازیادباشدپیاده کردن نقشه به وسیله دوربین انجام میشود.

پیاده کردن نقشه بادوربین

دراراضی پس ازعمل نقشه برداری ، ابتدامحورخیابان هامیخ کوبی شده وسپس میخ کوبی قطعات انجام می گیرد. آنگاه نقشه زمی ن هاتهیه می شود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

پیشینه پژوهش معاشرت و دوستی و روابط دختر و پسر پیش از ازدواج، دوستی با جنس مخالف

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 پیشینه پژوهش معاشرت و دوستی و روابط دختر و پسر پیش از ازدواج، دوستی با جنس مخالف دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پیشینه پژوهش معاشرت و دوستی و روابط دختر و پسر پیش از ازدواج، دوستی با جنس مخالف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پیشینه پژوهش معاشرت و دوستی و روابط دختر و پسر پیش از ازدواج، دوستی با جنس مخالف،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پیشینه پژوهش معاشرت و دوستی و روابط دختر و پسر پیش از ازدواج، دوستی با جنس مخالف :

متغیرهای پیشینه تحقیق: معاشرت و دوستی و روابط دختر و پسر پیش از ازدواج، دوستی با جنس مخالف

توضیحات: 15 پیشینه تحقیق داخلی و 11 پیشینه تحقیق خارجی (word) به همراه منابع آنها

دارای 17 صفحه

پیشینه تحقیقاتی و مطالعات انجام شده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه روانشناسی، جامعه شناسی ، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

نمون پیشینه متن::

در پژوهش دیگری که توسط همان محقق در سطح ایران، تحت عنوان «بررسی آگاهی­ها، نگرش­ها و رفتارهای اجتماعی- فرهنگی در ایران در 1379» انجام گرفته است، نتایجی بسیار نزدیک به نتایج پژوهش پیشین به دست آمده است: در این پژوهش در کل میزان موافقت با معاشرت قبل از ازدواج رقم بالایی را نشان می­دهد (6/68 درصد) که در این میان گروه سنی 24-16 سال بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است(9/74 درصد). در این پژوهش نیز با افزایش سن میزان موافقت کاهش می­یابد به صورتی که در گروههای سنی 55 سال به بالا، تنها 64/7 درصد موافقت خود را با معاشرت قبل از ازدواج ابراز داشته­اند. نتیجه­گیری محقق فوق­الذکر از این پژوهش آن است که در دهه­های گذشته این نوع معاشرت­ها اساساً وجود نداشت و زن و شوهر در موارد زیاد تا قبل از ازدواج یکدیگر را نمی­دیدند و از سویی دیگر اولاً ازدواج به معنای مشارکت متقابل زن و شوهر نبود، ثانیاً در ازدواج­ها اندیشه انسان­ها مورد توجه نبود. این مطالعه نشان داد که شرایط با گذشته بسیار فرق کرده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بررسی شرکت ایران خودرو و محیط کار و کاربرد علم شیمی در بخش های مختلف آن

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی شرکت ایران خودرو و محیط کار و کاربرد علم شیمی در بخش های مختلف آن دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی شرکت ایران خودرو و محیط کار و کاربرد علم شیمی در بخش های مختلف آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی شرکت ایران خودرو و محیط کار و کاربرد علم شیمی در بخش های مختلف آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی شرکت ایران خودرو و محیط کار و کاربرد علم شیمی در بخش های مختلف آن :

بررسی شرکت ایران خودرو و محیط کار و کاربرد علم شیمی در بخش های مختلف آن

فرمت فایل: ورد – Word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 89

ایران خودرو در یک نگاه

نام شرکت: ایران‌خودرو (سهامی عام)

تاریخ تأسیس: مرداد 1341

میزان سرمایه: 5/1282 میلیارد ریال

نیروی انسانی: 12039 نفر

مساحت: 000/450/3 متر مربع

شرکت ایران‌خودرو (سهامی عام) در 27 مرداد 1341 و با سرمایه اولیه یکصد میلیون ریال و با یک هزار سهم هزار‌ریالی تاسیس شد و در شهریور همان سال تحت شماره 8352 در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسید و از مهرماه سال 1342 فعالیت خود را با تولید اتوبوس آغاز کرد و پس از استقرار تجهیزات مربوطه به تولید آخرین مدل اتومبیل هیلمن با عنوان پیکان با ضرفیت اولیه سالانه 6 هزار دستگاه اولین اتومبیل سواری به تولید رسید.

شرکت ایران خودرو که فعالیت خود را با تولید سواری پیکان، اتوبوس و مینی‌بوس آغاز کرد و به مرور زمان به تنوع حجم تولیدات خود افزود به طوری که در سال 1379 به تولید 176000 دستگاه خودرو با شکستن رکورد و به میزان قابل توجهی کمیت و کیفیت محصولات خود افزایش دهد.

شرکت ایران خودرو با داشتن 70% از سهام تولید بازار بزرگترین تولید کننده خودرو در کشور است.

فعالیت‌های شرکت را می‌توان از بدون تاسیس به سه قسمت تقسیم کرد:

الف: 1342 تا 1357

در این سالها سیاست افزایش از طریق مونتاژ به صنعت خودرو در ایران خودرو بوده که روند افزایش داشته و انواع خودرو در این شرکت مونتاژ و به بازار عرضه شد.

ب: از سال 1358 تا 1368

در این سالها با محاصره اقتصادی که ناشی از جنگ تحمیلی باعث شد که در بازار با فراز و نشیب‌هائی برخوردار گردد.

پ: از سال 1369 به بعد

در این سالها شرکت با تحولات جدیدی وارد بازار شد که قانون خودرو به تصویب رسید.

سال نگاری از تولید سواری و وانت:

1348: وانت پیکان با حجم موتور 1600 سی‌سی

1369: سواری پیکان با نیروی محرکه پژو 504 با حجم موتور 1800 سی‌سی

1369: سواری پژو 405 در مدل های GLX , GL با حجم موتور 1600 سی‌سی

1374: سواری پژو 405 در دو مدل دنده‌ای و اتوماتیک با حجم موتور 2000 سی‌سی

1375: آغاز طراحی سمند (خودروی ملی)

1376: سواری پژو 405 با قوای محرکه پیکان (پژو-آردی) با حجم موتور 1600 سی‌سی

1376: سواری تشریفاتی پژو 405 (لیموزین) با حجم موتور 2000 سی‌سی

1377: سواری استیشن پژو 405 با حجم موتوری 2000 سی‌سی

1378: پژو پارسی با حجم موتور 1800 سی‌سی (انژکتوری)

1370: پژو 206 با حجم موتور 1360 سی‌سی

1380: سمند (خودروی ملی) با حجم موتور 1800 سی‌سی (انژکتوری)

ایران خودرو و سازندگی:

ایران خودرو در سال 1373 وارد مرحله نوینی شد که با فعالیت‌های سازمانی و شرایط بازار و رضایت مشتری، محیط اقتصادی، توقع مردم و رسالت ملی، مورد نظر گرفته شد. دستیابی به دانش فنی و طراحی و ساخت خودروهای جدید (خودکفائی) و قطعات یدکی و ورود به بازار جهانی از اهداف این شرکت است که با اهداف و برنامه‌ریزی صدها طرح و پروژه‌های کوچک و بزرگ و اصلاح خطوط تولید و بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات و بالابردن تولید تنوع بخشیدن به محصولات بوده است که در سال‌های اخیر این طرح‌ها به بهره‌برداری رسید.

عواملی که باعث رشد و شکوفائی شرکت شد عبارتند از:

1- کیفیت در مدیریت و اشاعه فرهنگ رقابتی

2- کیفیت در محصولات و خدمات

3- بهبود مستمر در محصول و خدمات

4- بهبود مستمر در فرآیند با تاکید بر خودروساز شدن

5- کسب حداکثر کیفیت با حداقل هزینه

در ایران خودرو چندین مدیریت (سازمان) وجود دارد که با آنها آشنا می‌شویم:

مدیریت برش و پرس: این مدیریت که زیر نظر معاونت اجرائی سواری سازی مسئولیت تامین قطعات پرسی را بر عهده دارد که تمام قطعات سواری سازی را تامین می‌کند قطعات در این مجموعه تولید پرس و قالب و ماشین‌آلات بر اساس مدارک فنی و استاداردهای تعریف شده باعث شده که این مدیریت با دریافت گواهینامه ایزو 9002 شود که در ایران خودرو این مدیریت شامل بخش‌های زیر است:

1- سالن پرس غرب و شرقی در کارخانه شمالی

2- سالن برش و خم و فرم پرس

3- سالن کویل بری

4- پروژه توسعه پرس شاپ

مدیریت بدنه سازی:

فعالیت های این سالن تحویل قطعات منفصله بدنه (از سالن پرس و برش و خم) و انجام عملیات جوشکاری و مونتاژ بر روی آن و تحویل بدنه کامل که به سالن رنگ فرستاده می شود که در شرکت این مدیریت دارای سالن‌های زیر می‌باشد.

1- سالن بدنه سازی سواری در کارخانه شمالی

2- سالن بدنه سازی وانت در کارخانه شمالی

3- سالن بدنه سازی RD

4- سالن بدنه‌سازی جدید

که در این مدیرتی با داشتن این سالن ها با تولید 72 دستگاه در ساعت، بدنه کامل به سالن رنگ فرستاده می‌شود که این مدیریت با راه‌اندازی خط تولید بدنه 206 و سمند و چهار منظوره کردن خط پژو در سالن بدنه سازی جدید به 132 دستگاه بدنه در ساعت خواهد رسید.

مدیریت رنگ:

بدنه‌های ارسالی از سالن‌های بدنه سازی و بعد از عملیات صافکاری که شامل سوراخ‌کاری، قلع‌کاری، سنگ و سنباده زنی به اتاق رنگ انتقال می‌یابد در این سالن از قطعات بدنه چربی‌گیری مقدماتی، چربی‌زدائی، فسفاته‌کاری، الکتروفوروز، سیلر کاری، پاشیدن PVC، سنبادکاری، پاشیدن رنگ آستر، پخت رنگ آستر، صافکاری، بتونه کاری، پوست آب زنی، پاشیدن و پختن رنگ رویه و پولیش کاری می‌شود که این مدیریت دارای 4 سالن رنگ می‌باشد.

1- سالن رنگ شماره 1

2- سالن رنگ شماره 3

3- سالن رنگ شماره 2

مدیریت مونتاژ:

این مدیریت مسئولیت مونتاژ نهائی خودروها (اعم از تزئینات و مکانیکی) بر عهده دارد و دارای 3 سالن مونتاژ است

1- سالن مونتاژ شماره 1 (جهت خودروهای پیکان، پژو آردی و پژو 206)

2- سالن مونتاژ شماره 2 (جهت خودروهای پژو 405، پارس و سمند)

3- سالن مونتاژ شماره 3 (جهت خودروهای پیکان و وانت)

مدیریت قالب و پرس: این مدیریت مسئولیت طراحی فرآیندهای تولیدی و کیفی و نظارت مستمر بر پروژه‌های طراحی و ساخت قالب و خطوط پرس را بر عهده دارد. بنابراین فعالیت‌های قالب و پرس شامل: کنترل و نظارت فنی بر پروژه‌های ساخت قالب و پنل کیج، نظارت بر تولید آزمایش قطعات پرسی و اعمال تغییرات بر روی قالب‌ها به منظور مناقصه و عقد قرارداد.

مدیریت ریخته‌گری:

این مدیریت با ساخت 6 قطعه چدنی موتور، سیلندر، سرسیلندر، منیفولددود، فلایویل، یاتاقان، چرخ‌دنده آغاز کرد و در حال حاضر دارای 2 سالن مجزای ریخته‌گری چدن و آلومینیوم است که در سال‌های اخیر با توجه به مسئله صادرات به مشتریان خارجی از کیفیت فنی بالاتری برخوردار هستند و این مدیریت دارای گواهینامه ISO 9002 از شرکت BSI، VALEO1000 از شرکت AS 9000 , VALEO از شرکت ASR شد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

جزوه حقوق بازرگانی (مخصوص دانشجویان دانشگاه پیام نور)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 جزوه حقوق بازرگانی (مخصوص دانشجویان دانشگاه پیام نور) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف جزوه حقوق بازرگانی (مخصوص دانشجویان دانشگاه پیام نور)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی جزوه حقوق بازرگانی (مخصوص دانشجویان دانشگاه پیام نور)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن جزوه حقوق بازرگانی (مخصوص دانشجویان دانشگاه پیام نور) :

توضیحات:

دانلود جزوه خلاصه کتاب حقوق بازرگانی؛ تالیف: ارسلان ثابت سعیدی (پیام نور)، در قالب فایل pdf و در حجم 286 اسلاید، همراه با نکات طلایی و پرتکرار و نمونه سوالات ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخ نامه کلیدی، مناسب برای دانشجویان رشته های مدیریت بازرگانی، حسابداری، الهیات و معارف اسلامی و علوم اقتصادی.

محتویات محصول:

نکات کلیدی و کاربردی فصول مختلف کتاب در قالب فایل پاورپوینت و در حجم 286 اسلاید ( درسنامه )

نکات پرتکرار و طلایی فصول مختلف کتاب در قالب فایل pdf و در حجم 15 صفحه

نمونه سوالات امتحانی نیمسال اول 95-94 با پاسخ نامه کلیدی

نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم 94-93 با پاسخ نامه کلیدی

نمونه سوالات امتحانی نیمسال اول 94-93 با پاسخ نامه کلیدی

نمونه سوالات امتحانی نیمسال اول 93-92 با پاسخ نامه کلیدی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

پیشینه پژوهش روش ها و الگوهای تدریس بر پیشرفت تحصیلی، تدریس فعال و سنتی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 پیشینه پژوهش روش ها و الگوهای تدریس بر پیشرفت تحصیلی، تدریس فعال و سنتی دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پیشینه پژوهش روش ها و الگوهای تدریس بر پیشرفت تحصیلی، تدریس فعال و سنتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پیشینه پژوهش روش ها و الگوهای تدریس بر پیشرفت تحصیلی، تدریس فعال و سنتی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پیشینه پژوهش روش ها و الگوهای تدریس بر پیشرفت تحصیلی، تدریس فعال و سنتی :

متغیرهای پیشینه: روش ها و الگوهای تدریس بر پیشرفت تحصیلی، تدریس فعال و سنتی

توضیحات: 3 پیشینه داخلی و 4 پیشینه خارجی (word) به همراه منابع آنها

با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای انجام پروپوزال و پایان نامه

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی شهروندان درمحله های شهرخرمدره

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی شهروندان درمحله های شهرخرمدره دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی شهروندان درمحله های شهرخرمدره  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی شهروندان درمحله های شهرخرمدره،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی شهروندان درمحله های شهرخرمدره :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: 13
نویسنده(ها):
لادن مصطفی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشدبرنامه ریزی شهری دانشگاه ازاداسلامی واحدعلوم تحقیقات قزوین
اسماعیل شیعه – دکتری شهرسازی استادمدعو دانشگاه ازاداسلامی واحدقزوین
قادر احمدی – دکتری شهرسازی عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

چکیده:
برنامه ریزان شهری همیشه در پی افزایش سطح کیفی محیط زندگی شهری و شهروندان میبودند. با توجه به افزایش جمعیت شهرنشین که در ایران امروز شاهد آن هستیم، خواه یا ناخواه کیفیت زندگی انسان- ها را تحت تاثیر قرار میگیرد. بنابراین انجام این پژوهش در چنین شرایطی و در این برهه از زمان که کشور ایران با بحران افزایش جمعیت در شهرها روبروست ضروری به نظر میرسد. هدف پژوهش حاضر، مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی در محله های شهر خرمدره است. بدین منظور، پس از مطالعه و بررسی نظریات، رویکردها، مفاهیم و تجارب جهانی در خصوص کیفیت زندگی شاخصهای سنجش آنها مورد بررسی قرار گرفت. کیفیت زندگی توسط 19 شاخص و طراحی پرسشنامهای براساس این 19 شاخص و پر کردن آن در محله های انتخابی شهر خرمدره(محله های 1 و 6 و 8 و 11 ) ارزیابی شد. محله های 1 و 11 از محله های کم تراکم و محله های 6 و 8 از محله های پرتراکم شهر خرمدره انتخاب گردید که دو به دو دارای مساحت یکسان هستند. تعداد پرسشنامهها بر اساس فرمول کوکران مورد محاسبه قرار گرفت و تعداد آن در 4 محله شهر خرمدره به 130 عدد رسید و با استفاده از این تکنیک به گردآوری اطلاعات نمونه آماری مورد نظر پرداخته شد. سپس به بررسی و خلاصه سازی داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از ابزارهای آمار توصیفی (جدولها و نمودارها) پرداخته شد و نهایتا با استفاده از تکنیک های آمار استنباطی، داده های پرسشنامهای مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج آن با سطح اطمینان مشخصی به جامعه تعمیم داده شد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی بعضی از ارقام و ژنوتیپ های بادام

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی بعضی از ارقام و ژنوتیپ های بادام دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی بعضی از ارقام و ژنوتیپ های بادام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی بعضی از ارقام و ژنوتیپ های بادام،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی بعضی از ارقام و ژنوتیپ های بادام :

مقاله ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی بعضی از ارقام و ژنوتیپ های بادام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1389 در مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران) از صفحه 119 تا 131 منتشر شده است.
نام: ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی بعضی از ارقام و ژنوتیپ های بادام
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزیه کلاستر
مقاله صفات کمی وکیفی
مقاله بادام
مقاله تجزیه عامل
مقاله همبستگی صفات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی قهفرخی سیداصغر
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحی مقدم محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی ذبیح اله
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی تنوع مرفولوژیکی برخی از ارقام و ژنوتیپ های بادام، آزمایشی روی 55 رقم و ژنوتیپ بادام ایرانی و خارجی انجام گرفت. در این مطالعه 29 صفت کمی و کیفی خشک میوه و مغز و همچنین 4 صفت فنولوژیک درخت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات نشان داد که ارقام و ژنوتیپ های مورد بررسی از نظر کلیه صفات مورد مطالعه با یکدیگر دارای تفاوت معنی دار هستند که نشان دهنده وجود تنوع بین ارقام و صفات مورد بررسی است. صفاتی مانند وزن خشک میوه، درصد مغز، درصد دو قلویی، سختی و ضخامت پوست چوبی، عادت رشد و زمان رسیدن که ضرایب تغییرات بالاتری نشان دادند، دارای تنوع بالاتری بین ارقام و ژنوتیپ های مورد بررسی بودند. ضرایب همبستگی بین صفات اندازه گیری شده نشان دهنده وجود همبستگی مثبت یا منفی بین برخی صفات مهم بود. نتایج تجزیه کلاستر بر اساس تمام صفات اندازه گیری شده، ارقام را در فاصله اقلیدسی 25، به دو گروه اصلی تقسیم بندی کرد. با کاهش فاصله اقلیدسی از 25 به 5، ژنوتیپ ها و ارقام به شش گروه اصلی تقسیم بندی شدند. از عوامل مهم تفکیک کلاسترهای اصلی صفاتی از جمله طول، شکل و وزن خشک میوه و مغز، درصد مغز، میزان ضخامت و سختی پوست چوبی و زمان گل دهی بودند. تجزیه عامل توانست صفات مورد ارزیابی را به 9 عامل اصلی کاهش دهد که مجموعا 83 درصد واریانس کل را توجیه نمودند. در محدوده هر عامل صفات با ضرایب بالای 06 به عنوان ضرایب عاملی معنی دار در نظر گرفته شدند. بر اساس نتایج تجزیه عامل ها خصوصیات خشک میوه و مغز شامل: طول، ضخامت (قطر)، وزن و اندازه خشک میوه و ضخامت و سختی پوست چوبی، میزان نقوش و شکاف در پوست چوبی، درصد مغز، طول، عرض و ضخامت (قطر) مغز، درصد دوقلویی، شکل خشک میوه و مغز بیشترین سهم را در تفاوت بین ارقام و ژنوتیپ ها نشان دادند. با استفاده از سه عامل اصلی در تجزیه پلات ارقام و ژنوتیپ هایی با خصوصیات پوست نازک و کاغذی، طول خشک میوه و مغز بلندتر، وزن و درصد مغز بالاتر از ارقام و ژنوتیپ هایی با پوست سخت، وزن مغز و درصد مغز پایین تر، طول میوه و مغز کوچک تر ولی ضخامت و وزن خشک میوه بیشتر و درصد دو قلویی بالاتر تفکیک گردیدند. بر اساس نتایج به دست آمده ارقام شاهرود12 ، شاهرود 7 ، شاهرود 8- ب، زرقان 7 ، فرانیس ، شاهرود21 ، مامایی ، نان پاریل، مونتری ، سونورا ، نی پلاس الترا، یلدا و ژنوتیپ های کا-12-4-4″، کا-1-16″، کا-11-40، کا-10-15 از نظر صفات خشک میوه و مغز برتری نسبی نشان دادند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مقاله تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین

چکیده

گفتار اول

احداث دیوار حایل و دیوان لاهه

ساخت دیوار حائل

واکنش های بین المللی به ساخت دیوار

تقاضای رای مشورتی

صلاحیت مشورتی دیوان

آثار حقوقی آرای مشورتی دیوان

موضع حقوقی اسرائیل

موضع حقوقی فلسطین

صلاحیت دیوان

تلاش دولت غربی برای نفی صلاحیت دیوان

بررسی موضوعی رای

سابقه تاریخی

شرح ساخت دیوار

بررسی حکمی رای

استناد به مقررات حقوق بین الملل

12-1 منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه 2625 مجمع عمومی

12-2 حقوق بین الملل بشر دوستانه (کنوانسیون های لاهه و ژنو)

12-3 مقررات مربوط به حقوق بشر

ساخت دیوار و نقض حقوق بین الملل

13-1 ساخت دیوار و حق تعیین سرنوشت

13-2 ساخت دیوار و حقوق بشر

13-3 ساخت دیوار و حقوق بشر دوستانه

دفاع مشروع و مقابله با تروریسم

بخش اجرایی رای

15-1 تکالیف مقرره برای دولت اسرائیل

15-2 تکالیف مقرره برای سایر دولت ها

15-3 تکالیف مقرره برای سازمان ملل

جمع بندی

اعلام نهایی نظر مشورتی

نتیجه گیری

فهرست منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین

 1-    اسدالهی، مسعود، دیوار حایل، اهداف، چالش ها و چشم انداز آینده، فصلنامه، نهضت، شماره 20، 1383

2-    بلدسو، رابرت، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه بهمن آقایی، تهران، گنج دانش، 1375

3-  خالوزاده، سعید، ایجاد دیوار حایل توسط اسرائیل و مواضع اتحادیه اروپائی، سازمان ملل متحد و دیوان دادگستری لاهه، نشریه گزیده تحولات جهان، شماره 28، شهریور 1383

4-    روزنامه مردم سالاری 7/12/82، دیوار حایل فاجعه سوم تاریخ فلسطین

5-    روزنامه اطلاعات 27 دیماه 1382 دیوار حایل از شارون تا شارون

6-    شریفی طراز کوهی، حسین، قواعد آمده و نظم حقوقی بین المللی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1375

7-    صفا تاج، مجید، ماجرای فلسطین اشغالی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1385

8-    ضیایی بیگدلی، محمدرضا، بررسی نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با آثار حقوقی ساخت دیوار حایل در سرزمین های فلسطین اشغالی، فصلنامه  حقوقی گواه دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 4 و5، سال 1384

9-  طالقانی، حسین و مرادی، سیرا;، خلاصه نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد دیوار حایل در سرزمین های اشغالی فلسطین، شهر کرد، دانشگاه شهر کرد مهر 1383

10-علی بابایی، مجتبی، ساخت دیوار و قواعد حقوق بین المللی، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال یازدهم، شماره 3و4، پاییز و زمستان 1383

11-فیوضی، رضا، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران،

12-موسی زاده، رضا، نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، مهر 1383

13-موسی زاده، رضا، سازمان های بین المللی، تهران، نشر میزان، 1382

14-میرعباسی، سیدباقر و سادات میدانی، سید حسین، دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و عمل، تهران، انتشارات جنگل، 1384

15-میرعباسی، سیدباقر، حقوق بین المللی عمومی (جلد دوم)، تهران، نشر میدان، 1385

16-نشریه پیام فلسطین، دیماه 1382، دیوار حایل پیامدها و تهدیدها

 چکیده

یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطین که در راه آزادی پیکار می کند و در آرزوی رسیدن به حقوق از دست رفته خود است

موضوع فلسطین حدود شصت سال است که در سازمان ملل متحد مطرح بوده و قطعنامه های متعددی چه در مجمع عمومی و چه در شورای امنیت در این باره صادر شده است. اما برای نخستین بار است که پس ازسال 1947 در سال 2004 شاهد آن هستیم که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد وارد این بحث شده و یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است. چنانکه برخی اساتید نیز اذعان دارند « دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد در اعمال صلاحیت مشورتی خود، اگر نگوئیم مهمترین اما می توانیم با قاطعیت اذعان نمائیمکه یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است[1].»

علت ورود دیوان بین المللی دادگستری به بحث فلسطین در واقع درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که مجمع در تاریخ 8 دسامبر 2003 براساس ماده 69 منشور، طی قطعنامه ای سوال حقوقی را به شرح زیر مطرح و خواستار صدور رای مشورتی از سوی دیوان می شود

« آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس برطبق آنچه که در گزارش دبیر کل شرح  داده شده و با توجه به قواعد و اصول حقوق بین المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه ها ذیربط مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی چیست؟»

در این راستا، دیوان از کلیه دولت هایی که حق مراجعه به دیوان را دارند، درخواست نمود که تا تاریخ 30 ژوئن 2004 بیانیه های کتبی خود را در مورد موضوع مذکوربه دیوان ارائه دهند که حدود 50 کشور لوایح خود را نه فقط در مورد دیوار بلکه بطور کلی در موضوع فلسطین تقدیم دیوان نموده اند، و مهم آنکه دیوان به سازمان آزادی بخش فلسطین نیز اجازه ارائه بیانیه کتبی و حضور در جلسه استماع را داده است. این امر برای اولین بار در تاریخ رسیدگی های دیوان است که به نهادی که به لحاظ حقوقی از وضعیت « دولت» برخوردار نیست اجازه می دهد در دادرسی مشارکت کند

دیوان بعد از جمع آوری لوایح ارسالی از سوی دولت ها، در زمان مقرر بررسی درخواست مجمع عمومی سازمان ملل را آغاز کرد. در جلسات دیوان، نمایندگان چند کشور دلایل و اسناد خود دال بر غیرقانونی بودن اقدام اسرائیل در احداث دیوار حایل را بطور شفاهی بیان کردند و از دادگاه لاهه خواستند، نظر مشورتی خود را درباره دیوار ابراز دارد

دیوان پس از طرح سابقه موضوع، در ابتدا به مساله صلاحیت خود در صدور رای مشورتی می پردازد، و بعد از احراز صلاحیت خود و رد ایرادات وارده از سوی رژیم اسرائیل، به ویژه در پاسخ به این ایراد آن رژیم، مبنی بربی فایده بودن صدور رای مشورتی، اعلام می دارد که : نظر مشورتی به منظور روشن شدن جنبه های حقوقی یک مساله که برای فعالیت های یک رکن یا سازمان ضروری است صادر می گردد. چنانکه در قضیه مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح های هسته ای اظهار می دارد که این به عهده دیوان نیست که تصمیم بگیرد که آیا مجمع برای انجام وظایف خود به یک نظر مشورتی احتیاج دارد یا خیر. مجمع عمومی حق تصمیم گیری در مورد مفید بودن نظر درخواستی با در نظر گرفتن نیازهای خود را دارا می باشد. [2]

آنگاه دیوان اصول و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع  را مورد بررسی قرار می دهد، و اعلام می دارد که ساخت دیوار حایل در تناقض آشکار با دو دسته از اصول و قواعد حقوق بین المللی یعنی حقوق بین  المللی بشر دوستانه و حقوق بشر قرار دارد، و نیز به منزله نادیده گرفتن منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های متعدد شورای امنیت و مجمع عمومی تلقی می شود. لذا ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین در تضاد آشکار با قواعد و اصول مسلم حقوق بین الملل و حقوق بنیادین ساکنان این مناطق بوده و هیچ توجیهی برای احداث دیوار که پیامدها و نتایج سویی را در پی خواهد داشت، قابل پذیرش نمی باشد

آنگاه دیوان بعد از بررسی آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین، نتیجه گیری می کند که

اولاً : ساخت دیوار توسط اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین مغایر حقوقی بین الملل است

ثانیاً : اسرائیل مکلف به خاتمه بخشیدن به نقض های حقوق بین الملل است، و بایستی بناهای ساخته شده در این سرزمین را تخریب نموده و مکلف به جبران خسارت وارده ناشی از ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین است

ثالثاً : کلیه دولت ها وظیفه دارند که احداث دیوار را به رسمیت نشناسند و هیچگونه کمک و مساعدتی به حفظ وضعیت ایجاد شده بواسطه این ساخت و ساز ننماید

رابعاً : از سازمان ملل متحد خصوصاً مجمع عمومی و شورای امنیت می خواهد که باتوجه به نظر مشورتی داده شده تدابیر جدیدی را برای پایان دادن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار و نظام حاکم بر آن اتخاذ نمایند

گفتار اول

احداث دیوار حایل و دیوان لاهه

 ساخت دیوار حائل

اندیشه ایجاد دیوار حایل در سرزمین اشغالی فلسطین به وسیله رژیم صهیونیستی تاکنون مراحل مختلفی را طی کرده است. هدف آن است تا از ورود کنترل شده فلسطینیان به اسرائیل از طریق کرانه باختری کاهش یابد. [3]

دولت اشغالگر اسرائیل از سال 1977 یک سیاست تهاجمی در جهت استقرار جهت غیرنظامی خود در کرانه غربی رود اردن را آغاز کرده است. اسرائیل از جنگ 6 روزه با اعراب به دنبال طرح هایی برای انضمام سرزمین های اشغالی فلسطین بوده که یکی از آن طرح ها ساخت دیوار حائل از سال 2001 می باشد.[4]

پس از آن که رژیم صهیونیستی در سال 1967 میلادی کرانه باختری را اشغال کرد، بنحاس سافیر وزیر دارایی وقت اسرائیل موضوع ساخت دیوار حایل را به مقام های تل آویو پیشنهاد داد. آریل شارون نیز از سال 1973 میلادی و پس از آنکه پست وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی را به عهده گرفت در این اندیشه بود که برنامه جداسازی از مناطق خود گران و ساخت دیوار در این مناطق را به اجرا بگذارد.[5]

در سال 1995 میلادی اسحاق رابین نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی از موشه شاحال وزیر وقت اطلاعات این رژیم خواست تا طرح جداسازی یک جانبه از مناطق فلسطینی و بنای دیوار در این مناطق را آماده و اجرا کند، اما به دلایل مالی این موضوع با شکست روبرو شد.[6]

در سال 2000 ایهود باراک نخست وزیر پیشین اسرائیل در جریان مبارزات انتخاباتی خود بار دیگر موضوع دیوار حایل را مطرح کرد و اعلام نمود به طور یکجانبه مناطق فلسطین نشین از صهیونیست نشین را جدا خواهد کرد و این کار را با شعار « ما اینجا و آنها آنجا» عملی خواهد ساخت.[7]

با شعله ور شدن آتش قیام انتفاضه مسجدالاقصی درسپتامبر سال 2000 (پاییز 1379) مقام های تل آویو بر اهمیت برپایی دیوار حایل تاکید کردند و به دنبال آن رییس سازمان امنیت داخلی اسرائیل « شاباک» در سال 2003 میلادی طرح آن را تدوین و آماده کرد. پس از آن و از ژوئن سال 2002 میلادی (خردادماه 1381) کار ساخت دیوار نژاد پرستی به طول نزدیک به 650 کیلومتر، ارتفاع 8 متر و اعتبار 8 میلیارد دلار در سرزمین اشغالی آغاز شد.[8] دیوار شامل : مناطق حایل، خندق، سیم خاردار، مسیرهای ردیابی برای ثبت ردپا، یک نرده الکترونیکی دارای حسگرهایی برای هشدار هر نوع یورش، یک مسیر گشت زنی دو طرفه و برج های مراقبت مستحکم در فواصل منظم و تعداد معدودی گذرگاه می باشد.[9]  مسیر نهایی دیوار طبق اسناد منتشر شده اسرائیل در سایت وزارت دفاع اسرائیل خطی به طول 720 کیلومتر در سرتاسر کرانه باختری است. طبق این مسیر تقریباً 975 کیلومتر مربع (6/16درصد) از کل کرانه باختری بین دیوار حایل و خط سبز قرار می گیرد. در این منطقه منازل 70 هزار فلسطینی کرانه باختری و 20 هزار از فلسطینیان بیت المقدس وجود دارد که درمحاصره قرار خواهند گرفت

هدف رژیم صهیونیستی ازساخت این دیوار از میان بردن خط سبز مرزی[10]میان خود و مناطق فلسطینی اشغال شده در سال 1967 است که در صورت تحقق این امر، این رژیم زمین های بیشتری از کرانه باختری را خواهید بلعید و امکان برپایی کشور ودولت مستقل فلسطینی منتفی خواهد شد.[11]

در واقع هدف دولت اسرائیل ازساخت دیوار حایل، جلوگیری از دستیابی فلسطینیان به مزارع و زمین های شان است تا بدین وسیله رابطه آنها را با زمین های شان قطع نموده و ساختار اقتصادی منطقه را به طور ثابت تغییر دهند. ایجاذ دیوار حایل موجب ایجاد سیستم  بسته ای خواهد شد که در آن رفت و آمد فلسطینیان و کالاهای آنان محدود می گردد و براین اساس زیان های اقتصادی و اجتماعی فراوانی به آنها وارد می شود. گزارش های اخیر بانک جهانی و ملل متحد حاکی از آن است که دیوار حایل به صورت وحشتناکی به جوامع فلسطینی در مسیر طرح، زیان هایی را وارد ساخته است. برخی از شهرها مانند قلقییه از زمین های کشاورزی جدا شده و روستاهای اطراف از بازار و خدمات دور مانده اند. اگر روزی این طرح به اجرای کامل درآید، تحقق یک دولت فلسطینی عملاً غیرقابل تصور خواهد بود. روندی که جامعه فلسطین را به محروم شدن از منابع انسانی خویش تهدید می کند و هرگونه امیدی را برای استقلال از بین می برد.[12]

 واکنش های بین المللی به ساخت دیوار

تصمیم و آغاز به کار ساخت دیوار حایل در کناره باختری رود اردن از سوی اسرائیل، چالش جدیدی را در رابطه با مساله بغرنج و پیچیده صلح در خاورمیانه پدید آورده است. اسرائیل از این دیوار به عنوان « حصار امنیتی موقت» یاد کرده و ساخت آن را اقدامی موجه و مبتنی بر ضرورت نظامی و حتی « دفاع از خود» برای جلوگیری از ورود مبارزان فلسطینی به مناطق کرانه باختری و حفاظت از سرزمین هایش می داند. از سوی دیگر، فلسطینی ها و بسیاری دیگر از کشورهای اسلامی معتقدند که دیوار حایل اقدامی برای تعیین و تثبیت یک جانبه مرزها پیش از هرگونه حصول به صلحی درآینده با اسرائیل بوده و بهانه ای برای ایجاد شهرک های جدید یهودی نشین در سرزمین های اشغالی فلسطین است.[13]

پس از اینکه اسرائیل در تاریخ 26 فوریه 1997 تصمیم گرفت که در جنوب بیت المقدس اقدام به ایجاد یک شهرک بزرگ اسرائیلی کند، این تصمیم اسرائیل بجا شد تا مسئله توسط جامعه عرب به شورای امنیت ارجاع شود. ولی متاسفانه و توی دولت آمریکا در تاریخ 21 مارس 1997 سبب شد شورای امنیت نتواند در مورد مساله مربوط به استقرار جمعیت غیرنظامی تصمیمی اتخاذ کند. از این رو مساله به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارجاع شد. مجمع عمومی قبل از ارجاع مساله به دیوان از طریق درخواست رای مشورتی، تصمیمات بسیار مهمی اتخاذ نمود. یکی از این تصمیمات مهم این بودکه از دولت سوئیس به عنوان امین چهار کنوانسیون ژنو 1949 خواست که کنفرانسی با شرکت دولت های عضو این اسناد بین المللی تشکیل دهد. دولت سوئیس در پاسخ به این درخواست، در دو نوبت اقدام به دعوت از دولت های عضو این کنوانسیون ها نمود. کنفرانس دوم مهم است؛ زیرا در خاتمه این کنفرانس در تاریخ 5 دسامبر 2001 دولت های عضو این کنوانسیون ها- به خصوص کنوانسیون چهارم در مورد حمایت از جمعیت غیرنظامی، اعلامیه ای را صادر می کنند و متذکر می شوند که دولت اسرائیل موظف به اجرای تعهدات خود براساس کنوانسیون چهارم است و در موارد متعددی دولت اسرائیل به تعهدات خود بی توجه بوده و ترتیبات کنوانسیون چهارم را نقض کرده است

در طول این مدت، برنامه های اسرائیل در جهت ساخت دیوار حایل ادامه داشت تا بالاخره در 31 ژوئیه 2003 فاز اول ساختمان این دیوار به اتمام رسید. همین امر سبب گردید تا موضوع بار دیگر به شورای امنیت ارجاع گردد. ولی بار دیگربه دلیل و توی ایالات متحده آمریکا مساله با ناکامی مواجه شد.[14]

مجمع عمومی نیز در قطعنامه 27 اکتبر 2003 از اسرائیل خواسته بود تا ساخت دیوار را متوقف کند و وضعیت را به حالت اولیه بازگرداند. اقدامی که از خط آتش بس سال 1949 عدول نموده و مغایر با مقررات مربوطه در حقوق بین الملل است

 تقاضای رای مشورتی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

شبیه سازی و تحلیل مکانیکی یک شاخه کولتیواتور S شکل با استفاده از نرم افزارهای SOLIDWORKS و ANSYS

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 شبیه سازی و تحلیل مکانیکی یک شاخه کولتیواتور S شکل با استفاده از نرم افزارهای SOLIDWORKS و ANSYS دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شبیه سازی و تحلیل مکانیکی یک شاخه کولتیواتور S شکل با استفاده از نرم افزارهای SOLIDWORKS و ANSYS  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی شبیه سازی و تحلیل مکانیکی یک شاخه کولتیواتور S شکل با استفاده از نرم افزارهای SOLIDWORKS و ANSYS،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن شبیه سازی و تحلیل مکانیکی یک شاخه کولتیواتور S شکل با استفاده از نرم افزارهای SOLIDWORKS و ANSYS :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

با استفاده از نرم افزارهای SOLIDWORKS و ANSYS شبیه سازی ، تحلیل استاتیکی و دینامیکی یک شاخه کولیتیواتور دندانه فنری S شکل و رفتار آن تحت شرایط بحرانی از نظر عمق کار، نوع خاک و سرعت پیشروی بررسی شد. پس از مدلسازی سه بعدی به روش مهندسی معکوس و نرم افزار SOLIDWORKS قیدها و شرایط مرزی بارگذاری روی مدل احتمالی گردید. سپس تحلیل های استاتیکی، دینامیکی و مودال برای آن انجام شد. نتایج نشان داد که حداکثر تنش نرمال ( 3504/8 مگا پاسکال ) براساس معیار وان-میسز در محل انحنای باس، قبل از اتصال شاخه (بازو) به شاسی اتفاق شد. بنابراین احتمال اولین شکست در این محل بیشتر از سایر نقاط دیگر تشخیص داده شد. ضریب اطمینان حاصل از تحلیل استاتیکی در محیط بحرانی 0/08 به دست آمد که نشان دهنده احتمال شکست در ناحیه پقوس بازو، بالای شانسی است. نتایج حاصل از مودال هم نشان داد که عامل خاکورز S شکل از لحاظ پدیده تشدید ایمن بود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید