اسید نوکلئیک مبتنی بر حسگر زیستی الکتروشیمیایی برای بررسی تسهیم شده عوامل زیستی (ترجمه فارسی)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 اسید نوکلئیک مبتنی بر حسگر زیستی الکتروشیمیایی برای بررسی تسهیم شده عوامل زیستی (ترجمه فارسی) دارای 77 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اسید نوکلئیک مبتنی بر حسگر زیستی الکتروشیمیایی برای بررسی تسهیم شده عوامل زیستی (ترجمه فارسی)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اسید نوکلئیک مبتنی بر حسگر زیستی الکتروشیمیایی برای بررسی تسهیم شده عوامل زیستی (ترجمه فارسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن اسید نوکلئیک مبتنی بر حسگر زیستی الکتروشیمیایی برای بررسی تسهیم شده عوامل زیستی (ترجمه فارسی) :

اسید نوکلئیک مبتنی بر حسگر زیستی الکتروشیمیایی برای بررسی تسهیم شده عوامل زیستی (ترجمه فارسی)

نمونه ترجمه

چکیده
نیاز به روشهای سریع، قابل اعتماد، خاص و حساس برای تشخیص عوامل بیماریزا با هزینه کم، کانون بسیاری از پژوهش هاست. برای پاسخگویی به انتظارات کاربران، روش تحلیلی برای شناسایی پاتوژن باید ویژگی تمایز بین باکتریهای مختلف، سازگاری برای تشخیص آنالیت های مختلف و حساسیت تشخیص درون خطی باکتری داشته باشد و به طور مستقیم در نمونه های واقعی بدون پیش غناسازی صورت بگیرد. این دستگاه باید ساده و ارزان همچنین به راحتی طراحی و تولید شود. تسهیم یا تشخیص به طور همزمان آنالیتهای متعدد، یکی دیگر از پیش نیازهای مهم برای شناسایی پاتوژن است. تکنولوژی (BIO) حسگر ادعا شده که این نیاز را رفع کرده است. در سال های اخیر انواع حسگرهای زیستی الکتروشیمیایی بر اساس شناسایی اسید نوکلئیک باکتری توسعه داده شدند.

کلمات کلیدی تشخیص پاتوژن • حسگرهای زیستی مبتنی بر DNA • توالی اسید نوکلئیک • آرایه الکترودی صفحه چاپ شده • اسکن میکروسکوپ الکتروشیمیایی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بررسی فعالیت های ستادی و پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی فعالیت های ستادی و پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی فعالیت های ستادی و پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی فعالیت های ستادی و پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی فعالیت های ستادی و پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور :

بررسی فعالیت های ستادی و پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

فرمت فایل: ورد – Word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 56

3- فعالیتهای ستادی و پشتیبانی سازمان

3-1. در بخش آموزش و توسعه پژوهش های کاربردی

مرکز آموزش و پژوهش سازمان طرح ها و برنامه های مختلفی را در طی شش ماهه گذشته انجام داده است که در زیر به تعدادی از مهمترین آنها اشاره می گردد:

• برگزاری آموزش تخصصی – مدیریتی آینده بهتر (مآب)

سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در اجرای تکالیف مواد 141و143 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ودر راستای عملیاتی نمودن برنامه های سند راهبردی پنج ساله سازمان مبنی بر استقرار نظام شایسته گرایی وایجاد ثبات در خدمات مدیران از طریق تعیین شرایط تخصص لازم در انتخاب وانتصاب افراد به مشاغل مدیریتی حرفه ای با رویکرد اصلاح وبهبود مدیریت نیروی انسانی ، نسبت به برگزاری دوره آموزشی تخصصی – مدیریتی تحت عنوان مدیران فردا در شش ماهه اول سال جاری اقدام نموده که در این طرح نسبت به شناسائی ، کشف ،جذب ،وپرورش ونگهداشت نخبگان در هریک از بخشهای سازمان اقدام گردید که باتوجه به تخصصی بودن این سازمان ومیانگین بالای سنوات خدمتی مدیران فعلی ونیاز اجتناب ناپذیر به مسئولین وکارشناسان متخصص وبا استعانت از تجربیات به دست آمده از برگزاری دوره اول (مدیران فردا)،سازمان با برنامه ریزی لازم وبسیج امکانات نسبت به اجرای دوره دوم تحت عنوان مآب (مدیران آینده بهتر)در شش ماهه دوم سال به شرح ذیل اقدام نمود :

اهداف اجرای طرح

1-فراهم نمودن زمینه رشد وتعالی نیروهای سازمان و توانمند کردن آنها

2-تصدی مسئولیت های سازمانی از طریق نیروهای خبره و کارآمد

3-ایجاد تحول سازمانی از بعد منابع انسانی

4-تضمین آینده مدیریتی سازمان ثبت وپیشگیری از هرگونه شکاف و بحران نیروهای کارآمد

5-افزایش بهره وری و کارآمدی سازمان

6-اجرای نظام مدیریتی نوین و پرهیز از اعمال مدیریتهای سنتی

7-اجرای اصل نظام شایسته سالاری

8-ایجاد انگیزه بین نیروهای سازمان وتشویق آنها برای احراز فرصتهای بالاتر

9-تلاش در به روز کردن سازمان

10-ارتقا. دانش شغلی ومهارتی وبهبود مدیریتی

چگونگی و شرایط انتخاب فراگیران

1-تهیه لیست کارکنان 8 تا 25 سال خدمت با مدرک تجصیلی کارشناسی از طریق کمیته فرعی استانها و واحدهای ستادی

2-تکمیل پرسشنامه تشریحی

3-بررسی پاسخنامه ها از طریق گروه کارشناسی و انتخاب پنج برابر سهمیه

4-برگزاری امتحان تستی تخصصی سازمان از برگزیده گان اولیه

5-انجام مصاحبه تخصصی – مدیریتی

6-استعلام از مراجع ذیصلاح سازمان

7-جمعبندی نتایج و تعیین لیست اولویتها

8-دعوت از منتخبین جهت شرکت در دوره آموزشی مآب

توسعه پژوهش های کاربردی در سازمان

امروزه نقش و جایگاه پژوهش برای تعالی و بالندگی سازمانها کاملاً بارز و مشهود می باشد و جایگاه آن برای سازمان ثبت اسناد واملاک نیز با توجه به گستردگی و پیچیدگی وظایف و تنوع رسالتها و مأموریتها محوله بمنظور نیل به اهداف آرمانی مندرج در سند راهبردی برنامه پنج ساله سازمان و همگامی و همراهی با پیشرفتهای تکنولوژی روز از اهمیت خاصی برخوردار بوده که جهت عملیاتی نمودن این مهم بدوا نسبت به تبیین و استقرار سامان یافته یک نظام پژوهشی متناسب با نیازمندی های سازمان و منطبق با ضوابط و مقررات مربوطه اقدام گردید که از اهم این نظام میتوان به عنواین ذیل اشاره نمود :

-تدوین نظامنامه شورای علمی

-تدوین شرح وظایف کمیته راهبری و تلفیق و فعال نمودن آن

– تعیین سازوکار مناسب برای ارزیابی پیش طرح های تحقیقاتی

-تعیین ساز و کار مناسب برای توزیع بهینه پروژه های تحقیقاتی در حوزه های ستادی سازمان‌ و استانها

-تعیین ساز و کار مناسب برای نظارت بر طرح های تحقیقاتی

تشکیل شورای پژوهشی سازمان

به منظور مدیریت کارآمدتر امور پژوهشی ، سیاست گذاری و تعیین نیازمندیها و اولویتهای پژوهشی مطابق با برنامه راهبردی و برنامه های سالیانه سازمان ، تصویب طرح های پژوهشی پیشنهادی ، فراهم سازی شرایط و زمینه لازم جهت اجرای طرح های پژوهشی ، کنترل و اعمال نظارت کیفی بر روند انجام و نتایج و محصولات پروژه ها و انجام سایر امور اجرایی مقوله پژوهش در سازمان شورای پژوهشی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل شده است . ارکان این شورا عبارتند از :

الف) هسته مرکزی

ب‌) کمیته راهبری و تلفیق

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بررسی تطبیقی عوامل موفقیت و شکست پروژه‌های مهندسی مجدد و ارایه یک مدل تحلیلی- اجرایی مهندسی مجدد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی تطبیقی عوامل موفقیت و شکست پروژه‌های مهندسی مجدد و ارایه یک مدل تحلیلی- اجرایی مهندسی مجدد دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تطبیقی عوامل موفقیت و شکست پروژه‌های مهندسی مجدد و ارایه یک مدل تحلیلی- اجرایی مهندسی مجدد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی تطبیقی عوامل موفقیت و شکست پروژه‌های مهندسی مجدد و ارایه یک مدل تحلیلی- اجرایی مهندسی مجدد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تطبیقی عوامل موفقیت و شکست پروژه‌های مهندسی مجدد و ارایه یک مدل تحلیلی- اجرایی مهندسی مجدد :

بررسی تطبیقی عوامل موفقیت و شکست پروژه‌های مهندسی مجدد و ارایه یک مدل تحلیلی- اجرایی مهندسی مجدد

فرمت فایل: ورد – Word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 22

تعریف مدل

تعریف این مدل به شما این امکان را می دهد تا از الگو و ساختارهای مشابه که قبلا ساخته شده اند، برای:

• درک بهتر از شناخت نیاز

• درک بهتر از راهبردها

• درک بهتر از چگونگی !رفع نیازها

استفاده نمود. توجه با مدلهای مشابه دارای مزیتهای ذیل خواهد بود:

• استفاده از تجارب دیگران

• عدم برخورد با مشکلات پیش بینی نشده

• حفظ سرمایه و زمان

• جلوگیری از سعی و خطاهای کورکورانه

• یافتن ایده های جدیدی که در بوته آزمایش موفق بوده اند

• و هزاران مزیت دیگر

چکیده

مهندسی مجدد به معنی بازاندیشی بنیادین و طراحی مجدد ریشه‌ای فرایندها به منظور دستیابی به بهبود چشمگیر در معیارهای مهم عملکرد از قبیل هزینه، کیفیت، سرعت و خدمت است. این مفهوم توسط مایکل همر در سال 1990 معرفی گردید ومورد استقبال تمامی مدیران در سراسر دنیا قرار گرفت. این رهیافت نوین بهبودهای چشمگیری را در معیارهای عملکردی سازمانها نوید می‌داد اما در عمل، پیاده‌سازی آن با مشکلات متعدد روبه رو گردید و حدود 70 درصد پروژه‌های مهندسی مجدد بدون دستیابی به نتایج مورد انتظار، با شکست مواجه شدند.

این مقاله با بررسی تطبیقی عوامل موفقیت و شکست پروژه‌های مهندسی مجدد به تدوین و ارایه یک مدل تحلیلی- اجرایی مهندسی مجدد می‌پردازد.عناصر تشکیل دهنده این مدل عبارتند از: حمایت و تعهد مدیریت ارشد، مدیریت تغییر، چشم‌انداز وجهت‌گیری استراتژیک، درک اصول و مفاهیم مهندسی مجدد، مدیریت پروژه، ترکیب تیم مهندسی مجدد، متدولوژی مدون، ، بهره‌گیری از فناوری اطلاعات، پیاده‌سازی و اجرا، و مشارکت کارکنان.

توجه یا بی توجهی به هر یک از عوامل پیش گفته می‌تواند به موفقیت یا شکست پروژه مهندسی مجدد منجر شود.

مقدمه

اکثر کتابها و مقالات علمی، سابقه مهندسی مجدد را دهه 1980 دانسته‌اند . در این دهه در بیشتر سازمانهای اقتصادی آمریکا یک نارضایتی فراگیر به علت عدم حصول ارزش افزوده بالا از فناوری اطلاعات حاکم شد. این شرکتها با اینکه سرمایه عظیمی برای توسعه فناوری اطلاعات صرف کرده بودند، اما این سرمایه‌گذاری تاثیر چندانی در افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد آنان نداشت.[1]

برای حل این مشکل نظریه‌های متفاوتی از سوی کارشناسان و متخصصان ارائه گردید که مهمترین آنها توسط مایکل همر بیان شد.

بر اساس این نظریه، سه نیرو به صورت جداگانه و نیز مشترک، شرکتهای امروزی را به گونه‌ای روزافزون به سرزمینی هدایت می‌کنند که به چشم مدیران و دست ‌اندرکاران آن هراس‌انگیز و ناآشنا می‌نماید. این سه نیرو عبارتند از: مشتریان، رقبا و تغییرات. که به 3C (CUSTOMER,COMPETITION, CHANGE) معروفند. در این دنیای دگرگون شده، اصول «تقسیم کار» وضع شده از سوی آدام اسمیت که محور سازماندهی شرکتها بود، دیگر کارساز نیست و لذا برای شرکتها سودمند و ضروری نیست تا کار خود را بر پایه این اصول سازمان دهند. ساختار وظیفه‌گرا در دنیای کسب‌وکار امروز غیرمؤثر بوده و منسوخ است. شرکتها بایستی اینک برگرد محور فرایندها سازماندهی شوند. [2]

به عقیده «همر» این نظریه(مهندسی مجدد فرایندهای کسب‌وکار) به اندازه اندیشه‌های آدام اسمیت در زمان خودش، انقلابی و دور از دسترس می‌نماید. مدیرانی که نظریه «سازمانهای فرایندگرا» را شناخته و پذیرفته اند، راه خود به سوی آینده‌ای پیروزمند را گشوده و همواره کرده‌اند وآنان که چنین نمی‌کنند، از کاروان عقب خواهند ماند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

جایگزین چربی (ترجمه فارسی)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 جایگزین چربی (ترجمه فارسی) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد جایگزین چربی (ترجمه فارسی)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی جایگزین چربی (ترجمه فارسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن جایگزین چربی (ترجمه فارسی) :

جایگزین چربی (ترجمه فارسی)

نمونه ترجمه
چکیده

کاهش چربی در رژیم غذایی هدف اصلی رژیم غذایی برای بسیاری از مصرف کنندگان است. جایگزین چربی ترکیبات گنجانیده شده به محصولات غذایی با ارائه برخی از ویژگیهای شبیه به چربی هستند. ما روند در مصرف چربی در رژیم غذایی که توسط منبع تغذیه، چگالی انرژی، برنامه خاص و خواص کاربردی جایگزینهای چربی طبقه بندی شده را مرور خواهیم کرد. برنامه خاص و اثرات بالقوه روی وضعیت سلامت جایگزینهای چربی نیز بررسی خواهد شد.

کلمات کلیدی: جایگزینهای چربی، ذخیره های چربی، شبه چربی، کم چرب

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

پاورپوینت طراحی مسیر شغلی 1 (بخش 7 کارگاه کارآفرینی و تولید)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت طراحی مسیر شغلی 1 (بخش 7 کارگاه کارآفرینی و تولید) دارای 13 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت طراحی مسیر شغلی 1 (بخش 7 کارگاه کارآفرینی و تولید)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت طراحی مسیر شغلی 1 (بخش 7 کارگاه کارآفرینی و تولید)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت طراحی مسیر شغلی 1 (بخش 7 کارگاه کارآفرینی و تولید) :

پاورپوینت طراحی مسیر شغلی 1 (بخش 7 کارگاه کارآفرینی و تولید)

پاورپوینت بخش 7 کارگاه کارآفرینی و تولید ( طراحی مسیر شغلی 1 )

رنگ بندی و استفاده از افکت های متعدد به همراه تصاویر مرتبط با این درس .

این پاورپوینت شامل 13 اسلاید از متن اصلی کتاب می باشد .

مناسب جهت دانش آموزان و معلمان برای تفهیم بهتر مطالب درسی .

ارائه درس به بهترین نحو و زیبایی هر چه تمام تر در کلاس.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

طراحی و ساخت سردخانه ها

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 طراحی و ساخت سردخانه ها دارای 130 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طراحی و ساخت سردخانه ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی طراحی و ساخت سردخانه ها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن طراحی و ساخت سردخانه ها :

طراحی و ساخت سردخانه ها

ابتدایی ترین ماشین مبرد برای تولید یخ یک کمپرسور دستی بود که با باتری کار می کرد و در سال 1834 به وسیله جاکوب پرکینز در انگلستان ساخته شد.در سال 1851 ماشین مبردی برای تولید یخ که با هوا کار می کرد به وسیله دکتر گوری به ثبت رسید . چندی بعد ماشین مبرد دکتر گوری به وسیله الکساندر کوک در انگلستان ساخته شد. در سال 1856 ماشین تبریدی که با مبرد جذبی که با آمونیاک و آب کار می کرد به وسیله لیند ساخته شد. در دوران جنگهای داخلی آمریکا به وسیله کمبود یخ در شمال ماشین مبرد جذبی که با آمونیاک و آب کار می کرد به وسیله فردیناند کار ساخته شد.
در سال 1904 انجمن مهندسان تبرید آمریکا تشکیل شد.نخستین یخچال خانگی دستی به وسیله ج . ام . لارسن در سال 1913 ساخته شد و اولین یخچال خود کار نیز به وسیله شرکت کلویناتور در سال 1981 به بازار عرضه شد.
یخچالهای خود کار و مدار بسته نیز در سال 1926 به وسیله جنرال الکتریک ساخته شد. در دهه 1940 توسعه ماشین های مبرد سرعت بیشتر به خود گرفت. در این دهه شرکت دوپورانت مبردهای را به نام فرونها به بازار عرضه کرد. روش دیگری به وسیله پلیته در سال 1834 کشف شد استفاده از عامل ترمو الکتریکی برای تبرید بود. از آنجا که همیشه و در هر زمینه بهره گیری بهینه از نیروی انسانی، تجهیزات و سرمایه گذاریها مستلزم رعایت موارد علمی و تجربی روز می باشد.

تاریخچه سردخانه در ایران:

به محل های قدیم تهران بر می گردد که از دیواره های بلند که سایه ایجاد می کرد برای تولید یخ استفاده می کردنند که طی آن صنعت بستنی سازی و فالوده یخی رونق گرفت.

بعضی از تعاریف و اصطلاحات سردخانه:

سردخانه ثابت:

سردخانه مجموعه ایست از ساختمان و تجهیزاتی که بتواند شرایط ویژه نگهداری مواد خوراکی و فاسد شدنی را عمدتاً از نظر دما و رطوبت دمایی و رطوبت نسبی و در صورت لزوم سایر شرایط مورد نیاز را تامین کند.

طرح ساختمان سردخانه:

عبارت است از نفشه بناهای مورد نظر در سردخانه با توجه به کلیه ارتباطات لازم بین بناهای مختلف، ابعاد، موقعیت زمین، نوع و ویژگیهای مصالح مورد استفاده.

فاصله نگهدار در سردخانه:

عبارت است از نوعی اجرای ساختمانی در سردخانه به منظور تامین بین دیواره ها و بار چیده شده برای گردش مناسب هوا و پیشگیری از آسیبهای احتمالی وسایل بار چینی به دیواره های عایق کاری شده سالن نگهداری در صورتی که پیشگیری از آسیب ریزش بار به دیواره ها نیز مورد نظر باشد می توان در اجرای ساختمان سردخانه ملحوظ کرد.

لیف تراک :(Life truck)

این دستگاه یکی از تجهیزات موتوری مربوط به تخلیه و بارگیری در سردخانه است و در صورتیکه در ساختمانی اصلی سردخانه مورد بهره جویی قرار گیرد نیروی محرکه آن باید از نوع الکتریکی باشد.

آمادگاه:

عبارت است از فضای مناسب و خنکی در سردخانه که دمای آن با استفاده از تجهیزات مناسب در حد آسایش انسان (15-21) درجه سلسیوس تنظیم یافته و در آن اعمال مربوط به جور کردن، درجه بندی، بسته بندی و سایر فرایندهای لازم تا مرز شروع انجماد کاهش می یابد.

تونل انجماد:

عبارت است از سالنی در سردخانه که قدرت سرمازایی تجهیزات آن به اندازه ای باشد که بتواند کاهش دمای کالا و عبور آن از مرحله حداکثر کریستالیزاسیون (Crystalization) را با سرعت مورد نظر انجام دهد.

گربه رو:

عبارت است از کانالها یا لوله های تهویه در سردخانه که برای پیشگیری از یخ زدگی و تورم خاک بویژه در زیر کف سالنهای نگهداری زیرصفر ایجاد و یا کار گذاشته می شود.

بلوکاژ (Blockage):

سنگ چینی با استفاده از قلوه سنگ در زمین زیر کف سردخانه است تا از یخ زدگی و تورم خاک جلوگیری شود.

ایستایی:

عبارت است از بررسی و محاسبه اجزای متشکله بناهای سردخانه از نظر مقاومت مصالح و سازه

عایق رطوبتی:

پوششی است در سردخانه از جنس نفوذ ناپذیر در برابر آب مانند قیر اندود شده و غیره که به منظور جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت به عایق حرارتی و بنا به کار می رود.

عایق حرارتی:

جنسی که هدایت آن کم می باشد و برای کم کردن تبادل حرارت بین محیط داخل سردخانه از آن بهره گیری می شود.

بتن تراز میگر (maiger واژه فرانسوی بوده و به معنای ضعیف می باشد):

عبارت است از لایه نازک بتنی در سردخانه که برای به دست آوردن سطح تمام شده صاف و تراز ریخته می شود معمولاً ضخامت این بتن 5 تا 10سانتیمتر و سیمان مصرفی در آن به مقدار 150 تا 200 کیلوگرم در متر مکعب بتن می باشد.

موتورخانه:

فضایی که در بنای اصلی سردخانه احداث می گردد تا بخش عمده ای از تجهیزات سرمازا در آن نصب گردد.

اتاق کنترل:

عبارت است از بخشی از موتورخانه در سردخانه که تابلوهای کنترل سیستم سرمازا در آن نصب می گردد.

اتاق ترانسفورماتور:

عبارت است از ساختمانی که ترانسفورماتورهای کاهش ولتاژ شبکه برق در سردخانه نصب می گردد.

اتاق شارژ باتری:

عبارت است از ایستگاه شارژ باطریهای لیفت تراک در سردخانه.

بارانداز (سکوی تخلیه و بارگیری):

عبارت است از محلی در سردخانه که در جلوی راهروی ارتباطی و یا آمادگاه که امکان سریع تخلیه و بارگیری کالا را از کامیونهای حامل بار فراهم می کند.

دستگاه متعادل کننده فشار هوا:

عبارت است از وسیله ای در سردخانه که برای ایجاد تعادل فشارهوای داخل و خارج سالن نگهداری و مورد استفاده قرار می گیرد.

مبرد سردخانه (Refrigerant):

عبارت است ماده ای برای جذب گرما و تولید سرما در سیستم سرمازایی سردخانه مورد استفاده قرار می گیرد.

کمپرسور سردخانه :(Compressor)

عبارت است از دستگاهی که موجب تراکم مبرد و افزایش فشار سردخانه می گردد.

کندانسور سردخانه (Condensor):

عبارت است دستگاهی که برای تقطیر مبرد خروجی از کمپرسور در سردخانه مورد استفاده قرار می گیرد.

تبخیرکننده (Evaporator):

عبارت است دستگاهی که در آن مبرد، با جذب گرمای محیط سردخانه تبخیر می شود.

مخزن شاره سرما زا (Receiver):

عبارت است از مخزن تحت فشاری در سردخانه که در آن مبرد ذخیره می گردد.

مخزن جداکننده (Separator):

عبارت است از مخزن تحت فشار در سردخانه که برای جداسازی گاز از مبرد مایع برگشتی از تبخیر کننده بکار می رود.

کنترل ها (Controls):

عبارت است تجهیزاتی در سردخانه که برای راهبری خودکار در نقاط مختلف سیستم سرمازایی مورد استفاده قرار می گیرد.

تجهیزات و مواد یدکی:

عبارت است لوازمی در سردخانه که در صورت از کارافتادن اجزایی از سیستم، جایگزین آنها می شود.

سیستم مرکزی:

عبارت است از یک واحد تولید سرما در سردخانه همراه با تجهیزات مربوطه که سرمای مورد نیاز کلیه سالنهای نگهداری و در هر فضای دیگر را تامین می کند.

سیستم تک واحدی:

عبارت است از واحدهای تولید سرما در سردخانه که به طور جداگانه سرمای هر یک هر یک از سالنهای نگهداری و یا هر فضای دیگر را تامین میکند.

محل سردخانه:

در انتصاب محل سردخانه نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
ا- دسترسی به جاده یا راه ارتباطی.
2- دسترسی یخ آب (اعم از شبکه لوله کشی، رودخانه، چاه یا غیره آن).
3- دسترسی به برق (اعم از شبکه سراسری یا نیروگاه اختصاصی).
4- دسترسی به تلفن (اعم از اینکه با سیم یا بی سیم و یا سایر وسایل مخابراتی).
5- دوری از تجمع مراکز زباله و جانوران مزاحم ( به ویژه جوندگان و حشرات موزی)
6- داشتن فاصله کافی از مراکز و واحدهایی که به نحوی موجب آلودگی هوا ومحیط می شوند، طبق ضوابط مراجع صلاحیت دار مربوطه.
7- فاصله کافی از مسیل طبق ضوابط مراجع صلاحیت دار مر بوطه.
8- فاصله کافی از خط گسل شناخته شده زلزله طبق ضوابط مراجع صلاحیت دار مربوطه.

طرح ساختمان سردخانه:

پس از انتخاب محل سردخانه باید ساختمان اصلی، سایر بناها و محوطه را با درنظر گرفتن شرایط اقلیمی و براساس حجم مفید مورد نظر و رعایت موارد زیر طوری طراحی کند که ضمن استفاده بهینه از زمین نیازهای سردخانه به بهترین وجه تامین گردد.

1- محاسبه مساحت زمین مورد نیاز برای بنای اصلی سردخانه با توجه به موارد استفاده حجم و حجم مفید سردخانه و تعیین محل بنای اصلی، به علاوه باید زمین کافی برای زیر مد نظر قرار گیرد:
1-1 بارگیری، تخلیه و مانور وسایل نقلیه
2-1 پارکینگ
3-1 محل باسکول
4-1 ساختمان جنبی از قبیل نگهبانی، سرویسها و دفاتر
5-1 محوطه فضای سبز
6-1 محل مسکونی برای کارکنان سردخانه در صورت امکان و مهمانسرا.

2- نقشه بنا و محوطه سازی باید به گونه ای باشد که تسهیلات و نکات زیر در آن رعایت شده باشد.
1-2 ورود و خروج وسایط نقلیه باری به محوطه سردخانه، توزین کالا، تخلیه بارگیری به راحتی انجام گیرد.
2-2 ساختمان اداری، غذاخوری و سرویسها (دستشویی، دوش حمام، آشپزخانه و توالت) دارای موقعیت و زیربنای مناسب باشد.
3-2 ورود و خروج مراجعان به آسانی انجام گیرد و محلی به عنوان پارکینگ اتومبیل در نظرگرفته شود.
4-2 محل پارکینگ برای دو دستگاه آتش نشانی به گونه ای که در موارد عادی از بین محل استفاده نگردد در نظر گرفته شود.
5-2 محل استراحت نگهبانان و رانندگان در جای مناسبی در محوطه بوده و محل مسکونی کارکنان، خارج از محیط کار سردخانه باشد.
6-2 محل مخصوص جمع آوری و دفع زباله و ضایعات به منظور جلوگیری از انتشار آلودگی و جانوران موذی و غیره ساختمان سردخانه در دورترین نقطه محوطه سردخانه از بناهای اصلی در نظرگرفته شود.
7-2 اتاق نگهداری مواد سریع الاشتعال و قابل انفجار مواد گازی، رنگ روغن و تینر دور از ساختمان اصلی جنبی سردخانه و مجهز به سیستم تهویه مناسب پیش بینی گردد.

3- در طراحی تیغه بندی ساختمان اصلی سردخانه مواد زیر باید رعایت شود:
1-3 نوع بهره گیری از سردخانه.
2-3 پیش بینی اجزای ساختمان و تعیین ابعاد آنها با توجه به:

– نوع کالاهای مورد نگهداری.
– شرایط نگهداری کالا از نظر دما، رطوبت نسبی، روش چیدن، سرعت گردش هوا با توجه به ماندگاری آن و شرایط اختصاصی مربوط به هر کالا.

4- اجزای ساختمان اصلی سردخانه و مواردی که باید در آن رعایت شود به شرح زیر می باشد.
1-4 سالنهای نگهداری سردخانه: تعداد سالنهای نگهداری، ابعاد سالنها، جای هر سالن به راهروی ارتباطی.
1-1-4 عایقکاری سالنهای نگهداری سردخانه باید بر اساس استانداردهای ملی مربوطه باشد.
2-1-4 سالنهای نگهداری کنترل اتمسفر در سردخانه باید به گونه ای طراحی، محاسبه و اجرا شوند که علاوه بر تحمل بار وارده بر آن قدرت تحمل فشار باری معادل 5 سانتی متر ستون آب را به طور وسیع و یکنواخت داشته باشند و کاملاً هوابندی شده باشند.
3-1-4 اجرای فاصله نگهدار در سالنهای نگهداری سردخانه که از قفسه بندی (باکس پالت) برای چیدن کالا بهره گیری نمی گردد، ضروری است.

2-4 راهروی ارتباطی
1-2-4 در طراحی ساختمان سردخانه جای سالنها نسبت به هم باید طوری باشد که طول راهروی ارتباطی به جهت رعایت حداقل فاصله در بارگیری و تخلیه، طولانی نباشند. در صورتی که طول راهرو بیشتر از 54 متر باشد باید در انتهای راهرو، در خروجی و سکوی بارگیری و تخلیه پیش بینی گردد.
2-2-4 با در نظرگرفتن عرض لازم در سردخانه برای حرکت لیفت تراکها، پهنای 5-6 متری برای راهروها سفارش می گردد.
3-2-4 چون نیاز چندانی به ارتفاع زیاد راهرو نیست لذا بهتر است با ایجاد سقف کاذب از قسمت فوقانی راهرو به عنوان محلی برای عبور لوله ها و همچنین قرار دادن کابل ها و غیره استفاده کرد این امر در موارد سردخانه هایی که دارای سیستم سرمازایی آمونیاکی می باشند ضروری است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

خطوط انتقال برق

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 خطوط انتقال برق دارای 168 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد خطوط انتقال برق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی خطوط انتقال برق،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن خطوط انتقال برق :

شبکه و خطوط انتقال

هر سیستم انرژی الکتریکی از سه قسمت تشکیل شده است که عبارتند از :
1 ـ مرکز تولید نیرو یا نیروگاه
2 ـ خطوط انتقال
3ـ شبکه‌های توزیع نیروگاه‌ها به دلایل ایمنی ،اقتصادی و منابع انرژی در مسافت دور از مصرف کننده قرار دارند و بنا به دلایل تلفات خط و افت ولتاژ ،انرژی را ما با سطح ولتاژ بالا انتقال می‌دهیم. و مزایای آن سطح مقطع هادی کاهش پیدا می‌کند در نتیجه وزن سیم مصرفی نیز کاهش پیدا می‌کند. افزایش بیش از حد ولتاژ نیز معایبی را در بر دارد که عبارتند از:
1ـ افزایش قیمت ترانسها در ابتدا و انتهای خط
2ـ افزایش بین هادی های خطوط انتقال و در نتیجه بزرگتر شدن دکلها
3 ـ افزایش تعداد مقره‌های دکلها جهت عایق سازی
4 ـ افزایش قیمت تجهیزات ولتاژ سطح انتقال 400و230 کیلوولت و ولتاژ سطح فوق توزیع 132 و 63 کیلو ولت و ولتاژ سطح توزیع 20 کیلو ولت و 400 ولت می‌باشد. ولتاژ تحویلی به مصرف کننده های مختلف متناسب با قدرت مورد نیاز آن می‌باشد که در مصارف کم حداکثر تا 3 کیلووات با 220 ولت تکفاز و در مصارف تا 50 کیلو ولت آمپر با 380 ولت سه فاز و در مصارف تا 3 مگا وات برق 20 کیلو ولت سه فاز و در بیشتر از 3 مگا وات با 63 و 132 کیلوولت استفاده می‌شود.

خطوط انتقال برق
فهرست:

تقدیر و سپاس
شبکه و خطوط انتقال
انواع شبکه ها
انتخاب سطح ولتاژ انتقال
انتخاب سطح مقطع هادی ها
سیم محافظ هوایی
پدیده کرنا
انواع پست ها از نقطه نظر عملکرد
انواع سکسیونورها
شین و شین بندی
انواع کابل ها
کابل های فشار قوی
گراند تجهیزات ارتباطی بر اساس استاندارد
اثرات حرارتی
اساس کار کنتور چیست
انواع کنتور
کار کنتورهای پیشرفته
کنتورهای تک فاز
کنتورهای سه فاز اکتیو
سوال
منظور از برق گرفتگی چیست
جزیان خطا چیست و چند نوع است
طرح استراتژیک برای استقرار سیستم اتومایسون شبکه توزیع
انواع کابل ها
تعریف
ساختمان کابل
کابل های معادن و رودخانه
مواد عایق و ساختمان کابل
کابل و کابل کشی
کابل فشار
کابل روغنی با فشار کم
کابل روغنی با فشار زیاد
کابل گازی
تولید برق درنیروگاه ها
انواع توربین
خطوط انتقال نیرو
تقسیم ولتاژ نامی
تعریف پست و انواع آن
ترانسفورماتور
تئوری و تعاریفی از ترانسفورماتور
انواع ترانسفورماتور
اندازه گیری های ترانسفورماتور جریان
خطای جریان ( خطای نسبی )
خطای زاویه فاز
مدار کالیبراسیون اساسی
رنج اندازه گیری
اندازه گیری های ترانسدیوسر جریان
دسته های تست ترانسفورماتور جریان
بر چسب گذاری ترانس سه فاز
بر چسب گاری موتور های سه فاز
پست فشار قوی
تقسیم بندی پست ها
پست های داخلی باز و نیمه باز
پست های داخلی بسته
پست های گازی ( داخلی و بیرونی )
پست های معمولی بیرونی
شبکه و خصوص انتقال
راکتانس ترانسفورماتور های تغذیه بزرگ
بارهای نا متعادل
خطوط هوایی
ابعاد تلفات انرژی الکتریکی
افزایش مصرف
سیگنال ینگ و کنترل
نرم افزار سیستم
سیستم ارتباطات
سیستم برق قطار شهری
فصل پنجم
انواع نیروگاه های تولید برق در ایران
نیروگاه دیزلی
نیروگاه های تلمبه ذخیره ای
نیروگاه خورشیدی
نیروگاه بادی
نیروگاه زمین گرمایی
نیروگاه آبی با امواج دریا
نیروگاه آبی جذر و مدی
ترانسفورماتورهای قدرت
ترانسفورماتورهای قدرت از نوع تعداد فاز
ترانسفورماتورها از نظر نوع استفاده
سیستم داخلی ایستگاه
باطریها
کنترل و حفاظت اینتر فیس و تابلوهای واسط
حفاظت پست و خطوط
ساختمان داخلی رله
قسمت ثانویه رله دیستانس
راکتور
کلید قدرت
سکسیونرها
برق گیر
موج گیر یا تله موج
ترانس جریان ولتاژ
حفاظت رله
پست کارون
وضعیت شینه بندی پست ها
انواع شینه بندی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مکان یابی و ساماندهی فضای سبزاز طریق مدل AHP و بادر نظر گرفتن توسعه پایدارشهری نمونه موردی: شهر اردبیل

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مکان یابی و ساماندهی فضای سبزاز طریق مدل AHP و بادر نظر گرفتن توسعه پایدارشهری نمونه موردی: شهر اردبیل دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مکان یابی و ساماندهی فضای سبزاز طریق مدل AHP و بادر نظر گرفتن توسعه پایدارشهری نمونه موردی: شهر اردبیل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مکان یابی و ساماندهی فضای سبزاز طریق مدل AHP و بادر نظر گرفتن توسعه پایدارشهری نمونه موردی: شهر اردبیل،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مکان یابی و ساماندهی فضای سبزاز طریق مدل AHP و بادر نظر گرفتن توسعه پایدارشهری نمونه موردی: شهر اردبیل :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد انسان و محیط

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

پارک ها وفضاهای سبز به عنوان یکی از شاخص های توسعه پایدار شهری و شهر سازی جهت شناخت شهر سالم یاد می شود. کمبود این کاربری ها در شهر اردبیل ، محدوده باغمیشه خاتم النبین به شدت احساس می شود. دراین مقاله سعی بر آن شده است تا با استفاده از روش AHP مکان مناسبی را برای پارک و فضای سبز بیابیم . هدف از این مقاله بهبود وضعیت فضای سبزو تبدیل گورستان و فضاهای رها شده به فضای سبز و پارک ها می باشد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

نانوحامل های ویزیکولاری نیوزوم و فیتوزوم در مقایسه با لیپوزوم؛ ساختار و کارایی درون پوشانی ترکیبات زیست فعال

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 نانوحامل های ویزیکولاری نیوزوم و فیتوزوم در مقایسه با لیپوزوم؛ ساختار و کارایی درون پوشانی ترکیبات زیست فعال دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نانوحامل های ویزیکولاری نیوزوم و فیتوزوم در مقایسه با لیپوزوم؛ ساختار و کارایی درون پوشانی ترکیبات زیست فعال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی نانوحامل های ویزیکولاری نیوزوم و فیتوزوم در مقایسه با لیپوزوم؛ ساختار و کارایی درون پوشانی ترکیبات زیست فعال،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن نانوحامل های ویزیکولاری نیوزوم و فیتوزوم در مقایسه با لیپوزوم؛ ساختار و کارایی درون پوشانی ترکیبات زیست فعال :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

ترکیبات غذا – دارو مانند ویتامینها، مواد معدنی و… دارای نقشهای بیولوژیکی مهمی در بدن انسان میباشند. از طرف دیگر اغلب این ترکیبات نوتریسیتیکال ترکیبات حساسی هستند که بایستی از عوامل تخریب کننده در مواد غذایی و مجرای گوارشی محافظت شوند. چون این عوامل فواید فیزیولوژیکی آنها را کاهش میدهند. درون پوشانی (انکپسولاسیون) ترکیبات غذا – دارو توسط حامله ای لیپیدی یا پلیمری، روش مؤثری برای حفاظت ویژگی های ذاتی آنها بوده و همچنین باعث افزایش حلالیت در مواد غذایی و دسترسی زیستی آنها میشود. لیپوزوم، نیوزوم و فیتوزوم از نانوحاملها هستند که اخیرا کاربرد گسترده ای در زمینه ی داروسازی و صنایع غذایی یافتهاند. این کلوئیدهای تجمعی چشم انداز درخشانی برای تحویل هدفمند و رهایش کنترل شده ی غذا-داروها در صنعت غذا دارند. لیپوزوم یک نوع حامل فسفولیپیدی است که ناپایداری شیمیایی آن در طول نگهداری موجب هیدرولیز و اکسیداسیون مواد درونپوشانی شده و تجمع و ترکیب لیپوزومها اتفاق می افتد. برای فایق آمدن به این ناپایداری های شیمیایی، نیوزومها با همان توانایی لیپوزومها طراحی شدند. نیوزوم از سورفاکتانت های غیر یونی هیدراته شده تشکیل یافته و از لحاظ ساختاری مشابه لیپوزوم است ولی پایداری شیمیایی بالاتر و اقتصادی بودن آن باعث شده است که به طور بالقوه، برتر از لیپوزوم باشد . فیتوزومها از طریق پیوندهای هیدروژنی بین عصاره ی گیاهی و فسفاتیدیلکولین در یک محیط غیر قطبی مثل اتانول تشکیل میشوند. فیتوزوم ها دارای دسترسی زیستی و جذب بیشتری نسبت به لیپوزومها هستند. در مقاله ی حاضر ویژگیهای لیپوزومها، نیوزومها و فیتوزوم ها بیان شده و فیتوزوم و نیوزوم نسبت به لیپوزوم مقایسه میشود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله استخراج ساختمان های مسکونی از تصاویر قدت تفکیک بالا با استفاده از تعریف قواعد در طبقه بندی شی مبنا

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله استخراج ساختمان های مسکونی از تصاویر قدت تفکیک بالا با استفاده از تعریف قواعد در طبقه بندی شی مبنا دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله استخراج ساختمان های مسکونی از تصاویر قدت تفکیک بالا با استفاده از تعریف قواعد در طبقه بندی شی مبنا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله استخراج ساختمان های مسکونی از تصاویر قدت تفکیک بالا با استفاده از تعریف قواعد در طبقه بندی شی مبنا،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله استخراج ساختمان های مسکونی از تصاویر قدت تفکیک بالا با استفاده از تعریف قواعد در طبقه بندی شی مبنا :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
ایمان خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران نقشه برداری، دانشکده فنی و
مهدی مؤمنی – استادیار و عضو هیئت علمی، گروه مهندسی عمران نقشه برداری، دانشکده فنی

چکیده:
با توسعه ی سنجنده های سنجش از دور، هم اکنون تصاویر ماهواره ای قدرت تفکیک بالا موجود می باشد. به کمک این تصاویر امکان طبقه بندی جزئیات کاربری زمینی در مناطق شهری با یک مقیاس بزرگ فراهم شده است. در مناطق شهری، استخراج تمام یا برخی ساختمان ها از جمله نیازهای ضروری سازمان های برنامه ریزی شهری محسوب می شود. با توجه به ناکارآمدی روش های قدیمی پیکسل مبنا در استفاده از ویژگی ها ی غیر طیفی هم چون ویژگی های هندسی، شکل و بافت و تولید نتایج نامناسب از این تصاویر، روش های شی مبنا پیشنهاد گردید. این روش ها هم از شی به عنوان واحد اصلی پردازش استفاده می کنند و هم می توانند از ویژگی های غیر طیفی اشیا نیز بهره ببرند. در این مقاله ما نیز قصد داریم تا با یک روش شی مبنا، با ساختن قوانینی بر اساس ویژگی های در نظر گرفته شده، ساختمان های مسکونی متعلق به یک منطقه ی شهری را استخراج نماییم. تصویر مورد نظر، تصویر پن شارپ شده ی کوئیکبرد است. نتایج حاصل، کارآمدی روش شی مبنا در استفاده از ویژگی های غیر طیفی را نشان می دهد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید