بررسی شرکت های سهامی انواع و ثبت و مشخصات آنها

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی شرکت های سهامی انواع و ثبت و مشخصات آنها دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی شرکت های سهامی انواع و ثبت و مشخصات آنها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی شرکت های سهامی انواع و ثبت و مشخصات آنها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی شرکت های سهامی انواع و ثبت و مشخصات آنها :

بررسی شرکت های سهامی انواع و ثبت و مشخصات آنها

فرمت فایل: ورد – Word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 23

مقدمه

به موجب اصلاحی قانون تجارت، مصوب 1347 «شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست و طبق حین قانون «شرکت سهامی» شرکت بازرگانی محسوب می شود و او این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد».

در شرکت های سهامی عده شرکا نباید از 3 نفر کمتر باشد.

طبق قانون یاد شده حداقل میزان سرمایه نیز یک میلیون ریال در شرکت های سهامی خاص و پنج میلیون ریال در سهامی عام است بنابراین مشخصات ویژه این نوع شرکت ها عبارت است از :

1- سرمایه به سهام متساوی تقسیم شده باشد.

2- مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آن هاست .

3- کلیه عملیات شرکت، بازرگانی محسوب می شود .

4- عده شرکا کمتر از 3 نفر نخواهد بود

5- سرمایه شرکت از مبلغ معینی نباید کمتر باشد.

تقسیم سرمابه به سهام

مسلم است شرکت ها باید دارای سرمایه باشد و اساس کار هر شرکت تجارتی، سرمایه است . منتهی در این قسم شرکت ها سرمایه باید به قسمت های مساوی تقسیم شده باشد و هر قسمت را «سهم» می گویند اگر شرکتی دو میلیون ریال سرمایه دارد باید به هزار سهم دو هزار ریالی و یا پانصد سهم چهار هزار ریالی تقسیم شده باشد و چنین شرکتی نمی تواند یک میلیون ریال از سرمایه خود را به 500 سهم دو هزار ریالی و بقیه را مثلاً به 250 سهم چهار هزار ریالی تقسیم نماید در این گونه شرکت ها، سهامداران لازم نیست که هر یک فقط یک سهم داشته باشند بلکه هر سهامدار می تواند به هر مقدار دلخواه سهم خریداری نماید، مثلاً در شرکتی که سرمایه آن به یک صد سهم تقسیم شده است ممکن است یک سهامدار هفتاد سهم و سهامدار دیگر بیست سهم و بقیه سهامداران هر کدام یک سهم یا دو سهم داشته باشد.

مسئولیت دارندگان سهام

در شرکتهای سهامی سهامداران به میزان سهام متعلق به خود مسئول هستند و زاید بر آن مسئولیتی ندارند و اگر شرکت به نحوی متضرر گردد که علاوه بر سرمایه مبنی هم بدهکار شود صاحبان سهام ملزم به پرداخت دیون شرکت نخواهند بود اگر شرکتی که سرمایه آن دو میلیون ریال است ورشکست شود و به نحوی که پانصد هزار ریال با احتساب سرمایه کسری ایجاد شود طلبکاران حق مطالبه از سهامداران را نخواهد داشت زیرا شخصیت و اعتقاب سهامداران به هیچ وجه در شرکت دخالتی ندارد.

تعداد سهامداران:

در شرکتی سهامی خاص تعداد شرکا نباید از 3 نفر کمتر باشد این رقم در شرکت سهامی عام، حداقل 5 نفر است .

تعیین حداقل تعداد سهامداران به 3 یا 5 نفر برای تطبیق با سایر مقررات شرکت سهامی است زیرا به موجب قانون تجارت «شرکت های سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از صاحبان سهام انتخاب شده اند وئلا یالبضأ قابل عزل می باشد اداره خواهد شد عده اعضا هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص و عام به ترتیب نباید از 3 یا 5 نفر کمتر باشد» بنابراین در شرکت سهامی عام تعداد شرکتها نباید کمتر از 5 نفر باشد.

انواع شرکت سهامی :

قانون تجارت شرکت های سهامی را به دو نوع زیر تقسیم نموده است :

1- شرکت سهامی عام

1- شرکت سهامی خاص

2-

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 :

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

فرمت فایل: ورد – Word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 42

مقدمه :

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.

هدف از تصویب قانون.

با مقایسه این قانون با قانون مصوب سال 1365 و مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت مصوب سالهای 51و52 و ماده 4 قانون متمم ثبت مصوب سال 54 هدف از تصویب قانون مزبور عمدتاً موارد زیر می باشد.

1 – تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/70 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است.

2 – تعیین وضع ثبتی املاک زیر:

الف – اراضی کشاورزی:

ب – نسقهای زراعیی؛

ج – باغات اعم از شهری و غیر شهری؛:

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی رفتار تیرهای مقاوم سازی شده با CFRP در محل اتصال تیر به ستون

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی رفتار تیرهای مقاوم سازی شده با CFRP در محل اتصال تیر به ستون دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رفتار تیرهای مقاوم سازی شده با CFRP در محل اتصال تیر به ستون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی رفتار تیرهای مقاوم سازی شده با CFRP در محل اتصال تیر به ستون،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی رفتار تیرهای مقاوم سازی شده با CFRP در محل اتصال تیر به ستون :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
حبیب اکبرزاده بنگر – عضو هیأت علمی، دانشگاه مازندران، بابلسر
سعید قاسمی – کارشناس ارشد عمران-سازه
محمدحسین طاهری – کارشناس ارشد عمران-سازه

چکیده:
سازه های بتنی ممکن است به دلایل مختلفی دچارآسیب شده و نیاز به مقاوم سازی داشته باشند. روش های متعددی جهت مقاوم سازی سازههای بتنی وجود دارد که استفاده از مواد پلیمری مسلح شده با الیاف (FRP) جهت مقاوم سازی سازه های بتن مسلح مناسب می باشد. بنابراین تحقیقات گسترده ای بصورت آزمایشگاهی و تئوری بر روی مقاوم سازی اعضا بتن مسلح مانند تیر، ستون، دال، دیوار و اتصال انجام گرفتهاست. در ساختمانهای بتن مسلح ، معمولا اتصالات تیر و ستون بصورت صلب بوده، لذا لنگر منفی حداکثر در تیرها، در بر ستون اتفاقمی افتد. جهت مهار FRP در این قسمت از تیر FRP روی ستون ادامه داده می شود. بررسی ها نشان می دهد که مطالعات محدودی در اینزمینه انجام گرفته است. لذا در این مطالعه با ساخت 4 نمونه بتن مسلح بصورت تیر صلیبی شکل (؟؟) و مقاوم سازی تیر در محل اتصالبه ستون به بررسی رفتار آنها پرداخته شده است. یک نمونه بعنوان شاهد و سه نمونه دیگر با یک ، دو و سه لایه با CFRP در وجه کششی تیر مقاوم سازی و جهت مهار به طول 40 سانتی متر در ستون ادامه پیدا کرده و دورپیچ شده اند. همه نمونه ها تحت بار استاتیکی فزایندهبرروی ستون قرار گرفته اند. نتایج بررسی آزمایش نشان داده است که همه نمونه های تقویت شده بلافاصله بعد از جار ی شدن میلگرد،CFRP روی تیر یا دورپیچ در محل اتصال دچار پارگی شده اند. لذا مقاو سازی کردن تیر در محل اتصال و مهار آن با شیوه ذکر شده ظرفیت باربری نهایی نمونه ها را آنچنان افزایش نداده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بررسی مهار آنزیم آلفا آمیلاز توسط دو گونه ماکروجلبکی Sargassum angostifolium و Laurencia papillosa جهت درمان دیابت نوع دو

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی مهار آنزیم آلفا آمیلاز توسط دو گونه ماکروجلبکی Sargassum angostifolium و Laurencia papillosa جهت درمان دیابت نوع دو دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مهار آنزیم آلفا آمیلاز توسط دو گونه ماکروجلبکی Sargassum angostifolium و Laurencia papillosa جهت درمان دیابت نوع دو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی مهار آنزیم آلفا آمیلاز توسط دو گونه ماکروجلبکی Sargassum angostifolium و Laurencia papillosa جهت درمان دیابت نوع دو،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی مهار آنزیم آلفا آمیلاز توسط دو گونه ماکروجلبکی Sargassum angostifolium و Laurencia papillosa جهت درمان دیابت نوع دو :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

بیماری دیابت نوع دو ناشی ازاختلال درعملکرد و ترشح انسولین و به دنبال آ« افزایش میزان قندخون است که باتوجه به تغییرات د رالگوی رفتاری و غذایی افراد به سومین عامل مرگو میر درجهان تبدیل شده است کاهش میزان گلوکز خون پس ازصرف غذا ازطریق کاهش جذب گلوکز با مهارانزیم الفاامیلاز ازجمله روشهای کنترل این بیماری می باشد به علت اثرات جانبی و بسیارمضر داروهای شیمیایی تحقیقات به سمت جایگزینی آنها با داروهای طبیعی متمایل شده است بدین منظور دراین تحقیق بررسی فعالیت انتی دیابتی ازطریق مهارانزیم الفا امیلاز توسط سه عصاره متانولی اتیل استاتی و ان هگزانی دوگونه ماکروجلبکی L. papillosa S. angostifolium موردتوجه قرارگرفته است نمونه های جلبک ازمناطق جزومدی سواحل خلیج فارس جمع ا وری شدند و پس ازاماده سازی به روش پرکولاسیون عصاره گیری انجام شد فعالیت انزیم الفا امیلاز درحضور غلظت های مختلف سه عصاره هریک ازگونه های جلبکی و همچنین اکاربوز به عنوان استاندارد براساس روش رنگ سنجی DNS بررسی شد نتایج نشان دادند همراه با افزایش غلظت نمونه ها میزان مهارآنزیمی نیز افزایش می یابد درهریک ازدوگونه جلبک S. angostifolium L. papillosa بالاترین فعالیت مهارکنندگی انزیم با کمترین IC50 به ترتیب درعصاره اتیل استاتی mg/ml 0/32 1/43 IC50= و عصاره ان هگزانی mg/ml 0/25 2/51 IC50= این جلبک ها مشاهده شد که با IC50 اکاربز mg/ml 0 /07 0/75 اختلاف معنی داری را نشاندادند p<0.05

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله تولید متیونین با استفاده از تخمیر

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تولید متیونین با استفاده از تخمیر دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تولید متیونین با استفاده از تخمیر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تولید متیونین با استفاده از تخمیر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تولید متیونین با استفاده از تخمیر :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
منصوره ابراهیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
متیونین یکی از آمینواسیدهای ضورری در رژیم غذایی انسان و دام می باشد که به رشد و متابولیسم طبیعی بدن کمک می کند. متیونین پیش ساز سایر آمینواسیدهای گوگردی است و نقش مهمی را در بدن انسان بازی می کند. در نتیجه کمبد متیونین، بیماریها و عوارض بدی در بدن ایجاد می شود. پروتئین های گیاهی، اغلب دچار کمبود متیونین هستند و منحصراً استفاده از مواد غذایی گیاهی ممکن است قادر به برآورده کردن نیازهای تغذیه ای نباشد. این کمبود می تواند بوسیله مکمل های رژیم غذایی مرتفع شود. در حال حاضر، م تیونین یا با سنتز شیمیایی و یا با هیدرولیز پروتئین تولید می شود. بعضی از آمینواسیدهای ضروری نظیر گلوامیک اسید، لیزین، ایزولوسین، والین و ترئونین در حال حاضر در اشل صنعتی با استفاده از تخمیر توسط کورینه باکتریوم تولید می شوندف اما هیچ گزارشی از تولید متیونین در مقیاس بزرگ بوسیله تخمیر وجود ندارد. از انجا که فرآیند تخمیر به شکل ارزان، قادر به تولید اسیدهای آمینه دیگر می باشد، علاقه مندی زیادی در توسعه فرآیند میکروبی در جهت تولید تجاری متیونین وجود دارد. در این مقاله مروری، به موضوعاتی در زمینه تولید متیونین به روش تخمیر پرداخته می شود. در واقع، هدف از ارائه این مقاله، ارتقاء دانش در زمینه توسعه تولید متیونین در اشل صنعتی می باشد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر کلشیسین بر روی تعداد میانگره گیاه به لیمو (Aloysia triphylla)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تاثیر کلشیسین بر روی تعداد میانگره گیاه به لیمو (Aloysia triphylla) دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر کلشیسین بر روی تعداد میانگره گیاه به لیمو (Aloysia triphylla)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تاثیر کلشیسین بر روی تعداد میانگره گیاه به لیمو (Aloysia triphylla)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر کلشیسین بر روی تعداد میانگره گیاه به لیمو (Aloysia triphylla) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: 3
نویسنده(ها):
مریم سرحدی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی , گروه کشاورزی , دانشگاه ازاد اسلامی واحد دامغان, دامغان , ایران.
مجید معصومیان – عضو هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران, گروه تحقیقات گیاهان داروئی , تهران , ایران.
جعفر مسعود سینکی – گروه بیوتکنولوژی کشاورزی , دانشکده ه کشاورزی , دانشگاه ازاد اسلامی واحد دامغان, دامغان , ایران.

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر کلشیسین بر روی خصوصیات مورفولوژیک گیاه به لیمو (Aloysia triphylla)، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور غلظت کلشیسین و مدت زمان تیمار با سه تکرار انجام شد. غلظت کلشیسین با چهار سطح (صفر، 25، 125 و 250 میلیگرم در لیتر) و مدت زمان تیمار در سه سطح (1، 2 و 3 روز) بود. در این آزمایش تیمارهای فوق بر روی مریستم گیاه به لیمو اعمال شد. در این پژوهش تاثیر کلشیسین بر روی تعداد میانگره مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که بیشترین تعداد میانگره مربوط به غلظت 25 میلیگرم در لیتر سه روز با میانگین 6/50 عدد بوده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بررسی نقش هوش هیجانی در سلامت روانی نوجوانان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی نقش هوش هیجانی در سلامت روانی نوجوانان دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی نقش هوش هیجانی در سلامت روانی نوجوانان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی نقش هوش هیجانی در سلامت روانی نوجوانان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی نقش هوش هیجانی در سلامت روانی نوجوانان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

این مقاله با هدف بررسی نقش هوش هیجانی در سلامت روانی نوجوانان نگارش شده است. روش آن مروری-تحلیلی بوده و مطالب آن از منابع کتابخانه ای استخراج شده است. در این مقاله به تحلیل و معرفی نقش هوشهیجانی در سلامت روانی نوجوانان و مبانی نظری و نظریات دانشمندان معاصر پرداخته و دیدگاه هایصاحب نظران مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است نظریه هوش هیجانی دیدگاه جدیدی درباره پیش بینی عواملموثر بر موفقیت و هم چنین پیشگیری اولیه از اختلالات روانی فراهم می کند. بر اساس شواهد، افرادی که مهارتهیجانی دارند در هر حیطه ای از زندگی ممتاز هستند بنابراین هوش هیجانی و سلامت روانی یکی از مسایلمطرح در دنیای امروز است که به طور مستقیم در پرورش باورهای خودکارآمدی و خودپنداره افراد و ارتقایسلامت روان انسان را تحت تاثیر قرار داده و نقش مهی را ایفا می کند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

پیشنهاد دانش در سازمانهای پروژه محور با بکارگیری سیستم خبره

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 پیشنهاد دانش در سازمانهای پروژه محور با بکارگیری سیستم خبره دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پیشنهاد دانش در سازمانهای پروژه محور با بکارگیری سیستم خبره  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پیشنهاد دانش در سازمانهای پروژه محور با بکارگیری سیستم خبره،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پیشنهاد دانش در سازمانهای پروژه محور با بکارگیری سیستم خبره :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

یکی از دغدغه های مطرح در سازمانهای پروژه محور، مدیریت دانش در بین پروژه های انجام شده و یا در حال انجام توسط آنهاست، بطوریکه بتوان ضمن کاهش زمان، هزینه و منابع مصرفشده، بازدهی اجرای پروژه را افزایش داد. در این مقاله ابتدا به بررسی اهمیت و چگونگی اشتراک و انتقال دانش میان پروژهها در سازمانهای پروژهمحور میپردازیم. در ادامه سیستم خبرهای را پیشنهاد میکنیم که هدف عمده آن پیشنهاد دانش مفید و مؤثر برای هر پروژه از میان پایگاه دانش پروژههای سازمان است. این سیستم بر اساس ویژگیهای مدیریتی، محتوایی و منابع انسانی پروژه، دانش مؤثر را پیشنهاد میدهد. قوانین سیستم خبره از سابقه پروژههای سازمان و بر اساس نظر افراد خبره استخراج میشود. به منظور مطالعه موردی سیستم پیشنهادی، به بررسی و ارزیابی پیاده سازی این روش در یک سازمان پروژه محور خواهیم پرداخت

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

تحقیق بنفشه

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 تحقیق بنفشه دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بنفشه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق بنفشه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق بنفشه :

بنفشه نام نوعی گل است که بیشتر در نواحی معتدل جهان یافت می‌شود. گلی است با ساقه‌ای کوتاه و رنگ آن بنفش، یا زرد و بنفش است. این گیاه دارای خواص درمانی و پزشکی نیز هست.
گویا در ایران باستان این گل نزد عشاق نشان یادآوری و فراموش نکردن یکدیگر بوده است.
مشخصات کشاورزی
گیاهی است علفی و پایا و دارای برگ هایی که از محل مشترکی در ناحیه یقه خارج می شوند. برگ های آن قلبی شکل، دارای دمبرگ دراز و واقع بر روی سطح زمین هستند، زیرا ساقه هوایی مشخص دراین گیاه وجود ندارد. درکناره دمبرگ آن، جوانه های جانبی ظاهر می شود. گلهای آن منفرد، زیبا و به رنگ بنفش، بندرت سفید یا گلی و معطر است. دمگل های دراز گل که از بین دمبرگ ها منشاء می گیرند، قبل از منتهی شدن به گل، حالت خمیده شبیه عصا پیدا می کنند. میوه های بنفشه پوشینه، کروی، پوشیده از کرک ومحتوی دانه هایی به رنگ زرد با لکه ای سفید هستند. گل های زیبا ومعطر بنفشه در اوایل بهار ظاهر می شود، در تابستان گلهایی عاری از گلبرگ در بین دمبرگ های آن ظاهر می شود که همیشه به حالت مخفی درآن باقی می ماند.
بنفشه به طور طبیعی درشمال کشور می روید، ولی با توجه به این که امروزه به عنوان یک گل زینتی درباغچه ها کاشته می شود، می توان آن را دراکثر نقاط کشور مشاهده نمود.
تمامی قسمت های بنفشه ازجمله برگ، گل، دانه، ریشه، و سرشاخه های گلدار مصرف دارویی دارند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمان با مدیریت دانش

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمان با مدیریت دانش دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمان با مدیریت دانش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمان با مدیریت دانش،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمان با مدیریت دانش :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

سرمایه اجتماعی با زمینه مساعدی که از وجود مباحث اجتماعی در حوزه سازمان و مدیریت داشته، در مطالعات سازمانی وارد شده است. دیدگاه نسبتاً جدیدی در تئوری سازمان از سوی صاحب نظران مطرح بوده و آنها اعتقاد دارند که یک سازمان یک گروه اجتماعی است که مشخصه آن سرعت و کارایی درایجاد و انتقال دانش است. سرمایه اجتماعی یکی از قابلیت ها ودارایی های مهم سازمانی است که قادر است سازمان ها را در خلق و تسهیم دانش مدد رساند. با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی روش توصیفی- همبستگی و مدیریت دانش، این تحقیق به منظور مطالعه رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در یک سازمان دولتی به روش توصیفی- همبستگی انجام گرفت. جهت جمع آوری داده های مربوط به سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش از پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شده است که روایی آنها توسط استادان مجرب در این زمینه تأیید شد و به علاوه پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 87% و 80% به دست آمد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده گردید. نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از ان بود که بین سرمایه اجتماعی سازمانی با مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به علاوه نتایج آزمون همبستگی نشان داد که تمامی مؤلفه های سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن بود که بین مؤلفه های سرمایه اجتماعی، چهاربعد شبکه ها، اعتماد، روابط و فهم متقابل به عنوان متغیرهای پیش بین، معیار ورود به معادله نهایی رگرسیون برای توضیح تغییرات مدیریت دانش (متغیر ملاک)، را دارند و مؤلفه های تعهد، ارزش ها و همکاری به دلیل نداشتن سهم معنادار در پیش بینی مدیریت دانش از معادله حذف شدند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید