پل ها و انواع آن

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 پل ها و انواع آن دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پل ها و انواع آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پل ها و انواع آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پل ها و انواع آن :

پل ها و انواع آن

چکیده:

تعریف پل

پل یک سازه است که برای عبور از موانع فیزیکی از جمله رودخانه ها و دره ها استفاده می شود.پلهای متحرک نیز جهت عبور کشتیها و قایقهای بلند از زیر آنها ساخته شده است.

تاریخچه پل

ایجاد گذرگاهها و پلها برای عبور از دره ها و رودخانه ها از قدیمی ترین فعالیتهای بشر است. پلهای قدیمی معمولا از مصالح موجود در طبیعت مثل چوب و سنگ والیاف گیاهی به صورت معلق یا با تیرهای حمال ساخته شده اند.پلهای معلق از کابلهایی از جنس الیاف گیاهی که از دو طرف به تخته سنگها و درختها بسته شده و پلهای با تیر حمال از تیرهای چوبی که روی آنها با مصالح سنگی پوشیده می شد، ساخته شده اند.

ساخت پلهای سنگی به دوران قبل از رومیها بر می گردد که در خاور میانه و چین پلهای زیادی بدین شکل برپا شده است. در اروپا نیز اولین پلهای طاقی را 800 سال قبل از میلاد مسیح، برای عبور از رودخانه ها از جنس مصالح سنگی ساخته اند.

اغلب پلهای ساخته شده توسط رومیها از طاقهای سنگی دایره شکل با پایه های ضخیم تشکیل یافته است.در ایران نیز ساختن پلهای کوچک وبزرگ از زمانهای بسیار قدیم رواج داشته و پلهایی نظیر سی و سه پل، پل خواجو و پل کرخه بیش از 400 سال عمر دارند.

از قرن یازدهم به بعد روشهای ساختن پلها پیشرفت قابل توجهی نمود و به تدریج استفاده از دستگاههای فشاری از مصالح سنگی و آجر با ملاتهای مختلف و دستگاههای خمشی از چوب متداول گردیده و تا اوایل قرن بیستم ادامه یافت. شروع قرن بیستم همراه با استفاده وسیع از پلهای فلزی و سپس پلهای بتن مسلح می باشد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مبانی نظری آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس از آن

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مبانی نظری آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس از آن دارای 67 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس از آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس از آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مبانی نظری آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس از آن :

مبانی نظری آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس از آن

توضیحات: 67صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس از آن

قرار تأمین خواسته به عنوان ابزاری در جهت تأمین منافع خواهان بی شک اثراتی پس از اجرا بر جای می­گذارد، معمولا وقتی قانونگذار نهادی را در جهت دادرسی تدوین می نماید معمولاً جنبه های ملموس و عینی آن نهاد را طی مواد قانونی جهت پیشبرد صحیح آن نهاد می آورد. معمولا بیان جنبه های نظری و غیر ملموس در تدوین قوانین شکلی نمی آید، مثلا در نهاد دستور موقت صدور این دستور و اجرای آن ممکن است خساراتی با خوانده دعوا وارد آورد که طی مواد قانونی و بیان آن به صورت جزئی در متون قانونی غیر ممکن است یا اطمینان خاطر………….

…………….

فصل اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا

…………..

مبحث اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به خواهان

گفتار اول : امکان استرداد در خواست بدون پرداخت خسارت احتمالی

……………….

گفتار دوم : امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون رسیدگی به ادعای اعسار

………………

مبحث دوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرای قرار نسبت به خوانده

……………….

مبحث سوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به شخص ثالث

………………

مبحث چهارم : امکان اعتراض در رفع اثر از قرار

………………

مبحث پنجم : امکان اقامه تأمین دلیل و تأثیر آن در تصمیم گیری دادگاه در صدور رأی

………………..

فصل دوم : آثار قرار تأمین خواسته پس از اجرا

گفته شد آثار مهم صدور قرار تأمین خواسته پس از اجرایی شدن بارز می شود و بهتر قابل شناسایی است، اجرای قرار به مفهوم اخص یعنی اینکه مال موقتاً از تصرف و ید خوانده خارج شود مانند وقتی که مال منقول بوده و امکان تضییع و تفریط آن و یا در مالکیت خوانده ماندن آن بسیار محتمل است در این صورت مال از شخص خوانده گرفته می شود و به خواهان داده می شود اما در خصوص اموال غیرمنقول خواهیم گفت که اجرایی آن به ثبت در اداره ثبت محل امکان پذیر است و در واقع از این تاریخ مال توقیف شده محسوب می شود این موارد در مبحث آثار اجرای قرار نسبت به خوانده بررسی خواهد شد.

………………..

مبحث اول : آثار اجرای قرار نسبت خواهان

………………

گفتار اول : اطمینان خاطر خواهان نسبت به اجرای حکم در آینده

……………..

گفتار دوم : حق تقدم تحصیل کننده قرار نسبت به سایر طلبکاران

………………

بند اول : بررسی حق تقدم خواهان در صورت ورشکستگی خوانده

ماده 528 قانون تجارت مقرر می دارد: « اگر قبل از ورشکستگی تاجر، کسی اوراق تجاری به او داده که وجه آن را وصول وبه حساب صاحب سند نگاه دارد و یا به مصرف معین برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد ورشکسته موجود باشد صاحبان آن می­توانند عین اسناد را استرداد کنند» اما اسناد تجاری از باب تغلیب است و سایر اسناد نیز قابلیت استرداد را دارد1.

……………….

بند دوم : تکلیف اشخاص ثالث در مقابل ورشکستگی خوانده

………………

گفتار سوم: جبران خسارت توسط خواهان محکوم به بی حقی

………………

گفتار چهارم : منوط بودن رسیدگی دعوای خواهان به پرداخت تأمین

……………..

گفتار پنجم : مصونیت مال از تضییع و تفریط

……………….

مبحث دوم : آثار اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به خوانده

……………….

گفتار اول : توقیف اموال

بند اول:توقیف اموال در اجرای احکام

الف : توقیف اموال اشخاص حقیقی وحقوقی حقوق خصوصی

نخست- توقیف اموال غیر منقول

ماده 12 قانون مدنی مال غیر منقول را چنین تعریف کرده است:

« مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود» .

عملکرد قسمت اجرا در توقیف اموال غیر منقول به این صورت است که محکوم له با ذکر مشخصات مال، آن را به قسمت اجرا معرفی و قسمت اجرا مشخصات آن را به اداره ثبت حوزه ای که مال در آن واقع است اعلام تا چنانچه به نام محکوم علیه باشد، آن را در قبال مبلع محکوم به و هزینه های اجرایی ثبت و نتیجه را به واحد اجرا اعلام دارند، اداره ثبت و نیز پس از وصول نامه، آن را در سابقه پرونده ثبت ملک ضبط و ضمنا در دفتر مخصوص آن را ثبت می کند، از این تاریخ ملک توقیف شده محسوب است.[1]

………………

دوم:توقیف اموال منقول

…………..

ب : توقیف اموال دولت و شهرداری­ها 1

………………

بند دوم :توقیف اموال در اجرای اسناد

……………..

الف:توقیف اموال منقول

……………..

ب:توقیف اموال غیر منقول

………………….

گفتار دوم : ممنوعیت قرارداد نسبت به مال بازداشت شده

……………..

گفتار سوم: استحقاق مطالبه خسارت

………………..

بند اول : قطعیت حکم

…………………

بند دوم : رابطه سببیت

اجرای قرار تأمین خواسته، محکومیت خواهان به بی حقی به موجب رأی قطعی، ورود ضرر به خوانده نیز الزاما پرداخت خسارت به خوانده را موجب نمی گردد، علاوه بر اینها بین ضرر وارده به خوانده، و اجرای قرر تأمین خواسته باید رابطه سببیت وجود داشته باشد در حقیقت رابطه خوانده متقاضی قرار تأمین خواسته و ورود خسارت به خوانده باید به سبب اجرای قرار تأمین خواسته ای باشد که خواهان بی حق تحصیل نموده است.

……………….

گفتار چهارم: انواع خسارت در مقام اجرای قرار تأمین خواسته

بند اول: خسارت مادی و تقسیم بندی آن

الف- اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال

………………

ب- خسارت عدم النفع

منظور از عدم النفع ، ممانعت از تحقق نفعی است که مقتضی وجود آن حاصل شده است و یا محروم شدن از حقی است که شخص ان را انتظار دارد[2].

………………..

بند دوم : خسارت معنوی

……………….

گفتار پنجم:مستثنیات دین

……………….

.گفتار ششم :قابلیت درخواست تبدیل تامین

………………..

مبحث سوم: آثار تأمین خواسته نسبت به اشخاص ثالث

گفتار اول :شخص ثالث که مال نزد وی توقیف می شود

………………

بند اول: توقیف اموال موضوع تأمین

……………..

بند دوم : غیر نافذ بودن تعهدات و نقل و انتقالات

نخست : عدم قابلیت استناد به تهاتر

……………….

دوم : عدم قابلیت ابراء مال توقیفی

…………………

سوم : عدم قابلیت تبدیل تعهد

………………

بند سوم: بررسی امکان طرح دعوای متقابل توسط شخص ثالث که مال نزد او توقیف شده پس از صدور حکم قطعی

……………….

بند چهارم : آثار تجدید نظر خواهی طرفین نسبت به شخص ثالث

………………..

گفتار دوم :ثالث مدعی حق

………………..

منابع:

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مبانی نظری پیشینه تاریخی و جغرافیایی سیستان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مبانی نظری پیشینه تاریخی و جغرافیایی سیستان دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری پیشینه تاریخی و جغرافیایی سیستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری پیشینه تاریخی و جغرافیایی سیستان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مبانی نظری پیشینه تاریخی و جغرافیایی سیستان :

مبانی نظری پیشینه تاریخی و جغرافیایی سیستان

توضیحات: 26صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها که توسط اساتید همان رشته جمع آوری شده و از طریق مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف تهیه شده و مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه جغرافیا، ادبیات، تاریخ، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی می باشد.

خلاصه ای از کار:

اشاره به پیشینه تاریخی وجغرافیایی سیستان

1-2-1 جغرافیای سیستان

سیستانِ کنونی، در جلگه ی پست و همواری در منتهی الیه مرزشرقی کشور ایران بین 30 درجه و18 دقیقه تا31 درجه و 20 دقیقه عرض شمالی و 61 درجه و 10 دقیقه تا 61 درجه و 50 دقیقه ی طول شرقی از نصف النهارگرینویچ قرار دارد. و حد شرقی آن در امتداد رودمرزی هیرمند، مرز ایران وافغانستان را تشکیل می دهد.[1] سیستان از شمال ومشرق به افغانستان، از جنوب به شهرستان زاهدان، از مغرب و شمال غربی به کویر لوت و شهرستان بیرجند خراسان محدود است. جلگه سیستان، قسمتی از جلگه ی وسیع هیرمند است که قسمت عمده ی آن در خاک افغانستان و قسمت کوچکی از آن در خاک پاکستان است. سیستان در بیشترین طول و عرض خود به ترتیب 171 و 168 کیلومتر است.[2]

……………….

2-2-1 شهرهای سیستان در قرون آغازین هجری قمری

………………

وجه نامگذاری سیستان

……………..

4-2-1 پیشینه اعتقادی سیستان تا زمان ورود اسلام به آن جا

……………

الف: آیین های اولیه

……………

ب: زردتشتی

…………….

ج: مسیحیت

……………

ه‍: ورود اسلام به سیستان

……………

منابع و مآخذ

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

افزایش صلاحیت استخدام دانش آموخته در ورزش (ترجمه فارسی)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 افزایش صلاحیت استخدام دانش آموخته در ورزش (ترجمه فارسی) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد افزایش صلاحیت استخدام دانش آموخته در ورزش (ترجمه فارسی)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی افزایش صلاحیت استخدام دانش آموخته در ورزش (ترجمه فارسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن افزایش صلاحیت استخدام دانش آموخته در ورزش (ترجمه فارسی) :

افزایش صلاحیت استخدام دانش آموخته در ورزش (ترجمه فارسی)

نمونه ترجمه

به منظور افزایش صلاحیت استخدام فارغ التحصیلان در بیشتر ورزشها شامل بخشها و فعالیتهایی، همچون برنامه ¬ریزی توسعه فردی (PDP)، آن برای توسعه مهارتهای شخصی و ویژگیهایش، هدفگذاری شده است. با این حال، آن همیشه برای دانشجویان واضح نیست که چرا آن خیلی تعیین کننده می باشد. این فصل در مورد مفهوم صلاحیت استخدام بحث میکند و اینکه چرا آن برای ارتقا صفات مربوط به استخدام در سراسر دوره اش مهم میباشد. این در درجه اول در صنعت ورزش متمرکز شده اما همچین تعداد زیادی از فارغ التحصیلان ورزشی از آن برای برای پیدا کردن کار در صنایع دیگر استفاده می کند، در نتیجه آن برای استخدام فارغ التحصیلان به طور کلی قابل قبول میباشد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مبانی نظری مسئولیت پیامبر از دیدگاه قرآن

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مبانی نظری مسئولیت پیامبر از دیدگاه قرآن دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری مسئولیت پیامبر از دیدگاه قرآن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری مسئولیت پیامبر از دیدگاه قرآن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مبانی نظری مسئولیت پیامبر از دیدگاه قرآن :

مبانی نظری مسئولیت پیامبر از دیدگاه قرآن

توضیحات: 34صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه فقه و حقوق و علوم قرآنی با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه فقه و حقوق و علوم قرآنی، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

تعریف مسؤولیت در لغت و اصطلاح

این واژه، از ریشه‌ی سَأَلَ به معنی پرسیدن و درخواست کردن است. مسؤولیت، مصدر جعلی از اسم مفعول سَأَلَ و به معنی موظف بودن به انجام دادن کاری می‌باشد. مسؤول بودن، یعنی:

1ـ موظف دانستن خود به انجام دادن کاری. این معنی در سوره‌ی فرقان آیه 16 بیان شده است: «لهَُّمْ فِیهَا مَا یَشَاءُونَ خَلِدِینَ کاَنَ عَلی‏ رَبِّکَ وَعْدًا مَّسُْئولا. جاودانه هر چه بخواهند در آن جا دارند. پروردگار تو مسئوول [تحقق‏] این وعده است.»

…………………………

منشأ مسؤولیت

منشأ مسؤولیت یا افراد است یا قرارداد و یا پروردگار. در این پژوهش، سخن از مسؤولیتی است که خداوند بر دوش پیامبرانش گذاشته؛ از این رو، پیامبران در برابر انسان‌ها پاسخگو نبودند و تنها در برابر خداوندی که مسؤولیت بر عهده‌ی آنها نهاده پاسخگو بودند. همچنان که در سوره‌ی جن آیه 21 فرمود: «قُلْ إِنی‏ِ لَا أَمْلِکُ لَکمُ‏ْ ضَرًّا وَ لارَشَدًا.»

…………..

رابطه‌ی مسؤولیت با اهلیت یا قابلیت و توانمندی فرد

هنگامی که واگذاری مسؤولیت از سوی آفریدگار باشد، با توجه به اینکه خداوند به تدبیر امور مصالح مردم داناتر می‌باشد، از میان هر مردمی هر که را مصلحت بداند، او را مسؤول قرار می‌دهد. پس هر کسی که ویژگی‌های مناسب داشته باشد، از سوی پروردگار دارای مسؤولیت می‌شود. همچنان که در سوره‌ی آل عمران آیه 56 می‌فرماید: «قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاء… بگو: «بار خدایا! فرمانروایی از آن توست؛ هر کس را که خواهی، فرمانروایی بخشی…»‏

………….

مسؤولیت‌های پیامبر در قرآن

در پیشگفتار، به مهم‌ترین مسؤولیت‌های پیامبر در قرآن اشاره شد مانند: تبشیر، انذار، تذکر، دعوت به سوی خدا، خواندن آیه‌های خداوند برای مردم، آموختن کتاب و حکمت به آنان، تزکیه آنها و قضاوت در اختلاف‌های‌شان؛ ولی چون موضوع این پژوهش مسؤولیت سیاسی پیامبر در زمینه‌ی روابط خارجی می‌باشد، از شرح دیگر مسؤولیت‌های ایشان خودداری می‌شود.

مسؤولیت‏ سیاسی پیامبر

آیه‌هایی که در باره‌ی مسؤولیت ‏سیاسی پیامبر در قرآن کریم آمده، به چند دسته تقسیم می‏شود:

1 ـ آیه‌هایی که به مساله‌ی اطاعت از پیامبر می‏پردازند

این دسته از آیات، اطاعت از پیامبر را به شکل‏های گوناگون مورد توجه قرار داده‏اند. در مواردی «اطاعت‏ شدن‏» از اهداف ارسال همه‌ی پیامبران معرفی می‌شود:

ــ «وَ مَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ…‏ و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه به توفیق الهی از او اطاعت

………………..

معنای اطاعت از پیامبر

اکنون با توجه به معنای اطاعت که عبارت از فرمانبرداری است، اگر پیامبران از سوی خود هیچ امر و نهی‏ای نداشته

………..

تفویض کارها به پیامبر

با توجه به آن چه گذشت و نیز با توجه به آیات زیر روشن می‏شود که خداوند کارهایی را به پیامبران تفویض کرده تا با اذن او در میان مردم به آن چه صلاح آنان در آن است، فرمان دهند و مردم نیز لازم است از ایشان اطاعت کنند.

این آیه‌ها، برخی فرمان‌های پیامبران را به اقوام خود نقل می‏کنند. مانند فرمان موسی به هارون که از او می‏خواهد در میان مردم بماند و آنان را به سوی صلاح پیش ببرد «… وَ قَالَ مُوسی‏ لِأَخِیهِ هَرُونَ اخْلُفْنی فی قَوْمِی وَ أَصْلِح‏… و موسی [هنگام رفتن به کوه سینا] به برادرش هارون گفت: «در میان قوم من جانشینم باش، و [کار آنان را] اصلاح کن» (اعراف/142).

……………..

محدوده‌ی اطاعت از پیامبر

از مسائلی که درباره اطاعت از پیامبر مطرح است، محدوده ای است که بر مؤمنان لازم است در آن محدوده، مطیع

………..

شبهات درباره‌ی اطاعت از پیامبر

شبهاتی درباره اطاعت از پیامبران مطرح شده که دسته‏ای از آنها مربوط به مساله دین به‏ طور مطلق و نقش آن در زندگی مردم است و برخی دیگر، بویژه به دین اسلام مربوط می‏شود. هر چند بحث درباره‌ی قسمت اول، از موضوع.

…………

نفی دخالت پیامبر در امور مردم

یکی از آیه‌هایی که با آنها برای نفی امور از پیامبر استدلال شده، ‏این است:

«لَیْسَ لَکَ مِنَ الْأَمْرِ شی‏ْءٌ أَوْ یَتُوبَ عَلَیهِْمْ أَوْ یُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُون‏. هیچ یک از این کارها در اختیار تو نیست یا [خدا] بر آنان می‏بخشاید یا عذاب‌شان می‏کند؛ زیرا آنان ستمکارند.‏» (آل عمران/128)

…………

حافظ، وکیل، مسلط، جبار نبودن پیامبر

آیات دیگری که درباره‌ی ارتباط نداشتن رسالت پیامبر با امور اجتماعی به آنها استدلال شده، آیه‌هایی است که

………..

انحصار وظیفه‌ی پیامبر در بشارت و هشدار دادن

در زمینه‌ی نفی وظیفه‌ی پیامبر برای دخالت در امور اجتماعی، به آیه‌هایی استدلال شده که ایشان را انحصارا نذیر یا نذیر و بشیر می‏خوانند: «إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِیر. تو جز هشدار دهنده‏ای [بیش‏] نیستی.» (فاطر/23) « إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِیرٌ وَ بَشِیرٌ

…………….

2 ـ آیه‌هایی که ولایت پیامبر و اولویت ایشان نسبت‏ به مؤمنان را مطرح می‏کنند

کلمه‌ی ولایت، همواره مقارن با نوعی تسلط بر امور فردی یا اجتماعی است. از این رو، در اینجا در چارچوب آیه‌هایی که ولایت پیامبر را مطرح می‏کنند، به بررسی محدوده‌ی ولایت پیامبر اکرم می‏پردازیم.

……….

3 ـ آیه‌هایی که در زمینه‌ی حکم پیامبر سخن می‏گویند

دسته سوم از آیه‌هایی که به مسؤولیت ‏سیاسی پیامبر می‏پردازند، ایشان را حاکم در میان مردم معرفی می‏کنند. این

………….

معنای حکمیت پیامبر

سیاق آیات با اختصاص آن به مورد قاضی تحکیم که در خصوص آیه 36 سوره‌ی احزاب احتمال داده شده، منافات دارد; زیرا:

…………

4 ـ آیه‌هایی که پیامبر را محور امور اجتماعی معرفی می‏کنند

محور بودن انبیا در ایجاد قسط در جامعه

قرآن کریم، یکی از اهداف بعثت انبیا را اقامه‌ی قسط در جامعه انسانی معرفی می‏کند:

……………

اجازه گرفتن از پیامبر هنگام شرکت در امور اجتماعی

در سوره‌ی نور، خداوند بر محوریت پیامبر در امور اجتماعی تاکید می‏کند و مؤمنان را کسانی قلمداد می‏کند که در این امور، تابع او هستند: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِذَا کَانُواْ مَعَهُ عَلی أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ یَذْهَبُواْ حَتی‏………

…………

محور بودن پیامبر در امور مالی جامعه

از محورهای مهم در امور اجتماعی، امور مالی است. در اسلام، سه محور مهم برای تحقق عدالت اجتماعی در این

………………

5 ـ آیه‌هایی که مؤمنان را به ایمان به پیامبر فرا می‏خوانند

در قرآن کریم آیه‌هایی وجود دارد که مؤمنان را به ایمان به خداوند و رسول فرا می‏خواند. در بعضی از این آیات، خداوند و رسول هر دو ذکر شده‌اند:

………….

منابع:

1- قرآن کریم

2ـ فرهنگ روبرت Le petit Robert پاریس: انتشارات روبرت، 1992 ص. 1688

3ـ تفسیر المیزان، ج‏4، ص‏39; التبیان، ج‏3، ص‏236; تفسیر المنار، ج‏5، ص‏180.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

پاور پوینت معماری آشپزخانه

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاور پوینت معماری آشپزخانه دارای 34 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاور پوینت معماری آشپزخانه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاور پوینت معماری آشپزخانه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاور پوینت معماری آشپزخانه :

پاور پوینت معماری آشپزخانه

پاور پوینت معماری آشپزخانه
فهرست

نور در آشپزخانه

پرده در آشپزخانه

رنگ در آشپزخانه

میز و صندلی

گل و گیاه

بافت

بازشوها

مسابقه طراحی آشپزخانه

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله تأثیر برخی گونه های گیاه آکاسیا بر خصوصیات خاک های داخل و خارج سایه انداز آنها

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تأثیر برخی گونه های گیاه آکاسیا بر خصوصیات خاک های داخل و خارج سایه انداز آنها دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأثیر برخی گونه های گیاه آکاسیا بر خصوصیات خاک های داخل و خارج سایه انداز آنها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تأثیر برخی گونه های گیاه آکاسیا بر خصوصیات خاک های داخل و خارج سایه انداز آنها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تأثیر برخی گونه های گیاه آکاسیا بر خصوصیات خاک های داخل و خارج سایه انداز آنها :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

جواد فلاح شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش خاکشناسی دانشگاه شیراز
عبدالمجید ثامنی – دانشیار بخش خاکشناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

سطح وسیعی از کشور ایران در اقلیم آب و هوایی خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته است . شرائط نامساعد محیطی به همراه اثرات تخریبی فعالیت های انسانی بر منابع طبیعی و منجمله پوشش های گیاهی کشور سبب شده است که تغییرات زیادی در وضعیت کمی و کیفی رستنی های کشور به وجود آید (3) از نتایج نامناسب این فرآیند در بخش مرتع وجنگل می توان نابودی پوشش گیاهی ( یا در واقع از دست رفتن منبع تأمین غذای دام و همچنین از بین رفتن سپر حفاظتی خاک ) و قرار گرفتن خاک در معرض نیروهای فرساینده باد و باران و در نهایت کویرزایی و خارج شدن زمین ها از چرخه تولید و نیز پر شدن مخازن پشت سدها از رسوبات و جاری شدن سیلها را نام برد (2 و4 )در جلوگیری از این ضایعات، راه اساسی، برگرداندن اکوسیستم مرتعی و جنگلی به حالت طبیعی اولیه خود از طریق حفظ پوشش های گیاهی موجود و اصلاح پوشش های از دست رفته می باشد . درختان به طور مستقیم و غیر مستقیم باعث تغییر در طبیعت خاک مجاور خود می شوند، تأثیر مستقیم به وسیله فشاری است که بر خاک رویشگاه خود بر اثر تکان های ناشی از باد و همچنین فشار حاصل از رشد ریشه وارد می آورند و تأثیر غیر مستقیم از طریق عصاره گیری مواد غذایی از
حجم زیادی از خاک و استقرار آن در زیر توده خود بوده که در نهایت بازگشت این برگ ها به خاک زیر سایه انداز ( در نتیجه خزان ) ، باعث تغییر در ترکیب فیزیکی و شیمیایی خاک می گردد (5 و 6 )به منظور حفـظ پوشـش گیـاهی موجـود و همچنـین انتخـاب و معرفـی گونههایی که ضمن مناسب بودن برای احیـاء و اصـلاح مراتـع فرسـوده نیازهای تغذیه ای دام های منطقه ر ا هم فراهم آورد، عـلاوه بـر بررسـی نکات مدیریتی، لازم است تا ارتبـاط بـین نـوع پوشـش گیـاهی، عوامـل اکولوژیکی و خصوصیات خاک مورد بررسی قرار گیرد (1) گیاه آکاسـیا بـا دارا بودن خصوصیات استثنائی و نیز سازش پذیری بـا شـرایط اقلیمـی و خصوصیات خاک های ایران، مایه امیدی در اح یاء پوشش های گیاهی از دست رفته می باشد .

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مفهوم هویت و بررسی آن در خانه های سنتی کاشان (نمونه موردی خانه عباسیان کاشان)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مفهوم هویت و بررسی آن در خانه های سنتی کاشان (نمونه موردی خانه عباسیان کاشان) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مفهوم هویت و بررسی آن در خانه های سنتی کاشان (نمونه موردی خانه عباسیان کاشان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مفهوم هویت و بررسی آن در خانه های سنتی کاشان (نمونه موردی خانه عباسیان کاشان)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مفهوم هویت و بررسی آن در خانه های سنتی کاشان (نمونه موردی خانه عباسیان کاشان) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

امروزه این نیاز احساس می شود که به جنبه های مختلف هویت مخصوصا هویت ملی توجه وافری شود. دلیل این احساس نیاز کم رنگ شدن هویت ملی در اثر هجمه و تسلط فرهنگی فرهنگ های بیگانه در زمینه های مختلف از جمله معماری می باشد که باعث شده تا معماری ما از جمله خانه هایمان صرفا فقط به یک سر پناه و محلی برای گذران زندگی و نه زندگی کردن تبدیل شوند و ساکنان این خانه ها هم هیچ گونه حس تعلقی به خانه هایشان نداشته باشند. هدف از این مقاله این است که با یک روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به تعریف مفهوم هویت و روشن شدن معنای آن در معماری بپردازد و بعد عواملی را که این هویت را در خانه های سنتی ایرانی مانند خانه های کاشان بوجود می آورند را مورد بررسی قرار دهد. امید است که این مقاله بتواند با واکاوی هویت نهفته در این بناها قدمی در جهت برگرداندن این ارزش از دست رفته به فرهنگ و معماری غنی این مرز و بوم بردارد. در این مقاله در ابتدا به ارایه یک تفسیری از هویت و مفهوم آن در معماری پرداخته می شود و بعد در ادامه شاخصه هایی که باعث می شوند که یک خانه در کاشان با هویت تلقی شود معرفی و در یک نمونه موردی (خانه عباسیان) مورد آزمایش قرار می گیرند. و هم جنین سعی می شود که به این سوال که نمود عینی هویت در یک خانه سنتی ایراین به چه صورت و با چه شاخصه هایی اتفاق می افتد؟ پاسخی یافت شود. اگر ساختارهای فرهنگی اجتماعی و کالبدی خانه های سنتی کاشان را به عنوان زمینه ی به وجود آورنده ی هویت بشناسیم پس با بررسی این ساختارها می توانیم به چگونگی بروز هویت و شاخصه های آن در این خانه ها پی ببریم.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله توسعه پایدارو مدیریت جامع درغرب کشور با آمایش سرزمین

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله توسعه پایدارو مدیریت جامع درغرب کشور با آمایش سرزمین دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله توسعه پایدارو مدیریت جامع درغرب کشور با آمایش سرزمین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله توسعه پایدارو مدیریت جامع درغرب کشور با آمایش سرزمین،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله توسعه پایدارو مدیریت جامع درغرب کشور با آمایش سرزمین :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
مهری جوانمرد – عضو هیئتعلمی دانشگاه پیام نور نهاوند
فاطمه صابری فر – کارشناس ارشد گیاه پزشکی
لیلا فتح الهی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور الشتر

چکیده:
امروزه منابع طبیعی به عنوان ثروتهای خدادادی توجه زیادی را به لحاظ اهمیتی که دراقتصاد کشورها ایفا می کند به خود جلب کرده است تاچندی پیش اکثرکشورهای درحال توسعه بخوبی از نقش منابع طبیعی درتوسعه اقتصادی خود آگاه نبودند به همین دلیل برنامه کاملی جهت حفظ و توسعه این منابع نداشتند اما درسالهای اخیر اکثرکشورها ازجمله کشورما به این امر آگاهی پیدا کرده اند که برای مدیریت منابع طبیعی خود بایستی مدیریتی برمبنای علوم جدید اتخاذ کرد اما مشکلات و موانع متعددی از جمله فقر و تنگدستی بهره برداری بی رویه و غیراصولی قاچاق چوب برداشت بیش از حد خانوارهای ساکن مناطق جنگلی آتش سوزی ها تبدیل عرصه های طبیعی به اراضی زراعی بی توجهی به ارزشهایزیست محیطی و تنوع زیستی سطح ی نگری دربرنامه ریزی ها و سیاست های کلان درخصوص منابع طبیعی کمبود اعتبارات دولتی کمبود کارشناسان مرتبط نبود مشارکت مسقیم مردم محلی درمدیریت این عرصه ها ساختار تشکیلاتی سازمان جنگلها و مراتع کشور نگرشهای فرهنگی و سنتی موجود عدم توجه به دیدگاه ها و تجربیات مردم بومی ضعف اطلاعاتی و عدم آگاهی کامل از روشهای بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و نحوه حفاظت از آن نبود روشهای پیشرفته و کارآمد مدیریتی به جای روشهای سنتی ناکارآمد را می توان نام برد که همگی خود مانعی برسرراه مدیریت بهینه و توسعه عرصه های منابع طبیعی و فضای زیست محیطی می باشد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی هیدرولیکی شبکه های توزیع آب شهری بعد از بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک مطالعه موردی شهر دالکی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی هیدرولیکی شبکه های توزیع آب شهری بعد از بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک مطالعه موردی شهر دالکی دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی هیدرولیکی شبکه های توزیع آب شهری بعد از بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک مطالعه موردی شهر دالکی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی هیدرولیکی شبکه های توزیع آب شهری بعد از بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک مطالعه موردی شهر دالکی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی هیدرولیکی شبکه های توزیع آب شهری بعد از بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک مطالعه موردی شهر دالکی :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
حسن درخشان – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه زابل
طهماسب دستوریان – دانشجوی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه ازاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:
با توجه به هزینه های زیاد اجرا و نوسازی شبکه های آبرسانی، لازم است که این شبکه ها به صورت واقعی مدلسازی و بهینه گردند. این شبکه ها با توجه به گسترش جمعیت ، از نظر هیدرولیکی و اقتصادی دارای اهمیت زیادی می باشند. دراین تحقیق ضمن مدلسازی سازی یک شبکه آبرسانی شهری واقعی، به بهینه سازی قطر لوله های آن، که مهمترین پارامتردر تعیین هزینه های آن هستند، با استفاده از الگوریتم ژنتیک پرداخته می شود. سپس نتایج قبل و بعد از بهینه یابیمقایسه هیدرولیکی شده اند وپارامترهای مهم هیدرلیکی نظیر فشار و سرعت بررسی گردیده اند. نتایج نشان می دهد کهبهینه سازی با این روش باعث بهبود پارامترهای فوق از نظر هیدرلیکی می گردد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید