مبانی نظری قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مبانی نظری قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مبانی نظری قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن :

مبانی نظری قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن

توضیحات: 35صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

مبحث سوم: قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن

گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال

گفتار حاضر ابتدا مهلت طرح دعوای ابطال و مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به آن، ذینفع و خوانده دعوای ابطال و بحث مالی یا غیر مالی بودن آن را بررسی می‌کند.

بند اول: مهلت طرح دعوای ابطال

…………………

بند دوم: مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوای ابطال

در مورد دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور را دارد، ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی تا حدودی موضوع را روشن کرده است؛ اما هنوز ابهاماتی وجود دارد:

آیا اگر دعوا در مرحله تجدید نظر به داوری ارجاع شود و تا زمان معلوم شدن نتیجه داوری متوقف بماند، رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور با این دادگاه است یا دادگاه نخستین؟

روشن است که این پرسش در مورد دیوان عالی کشور نیز قابل طرح است. اما بدون تردید، خود دیوان به این دعوا رسیدگی نمی‌کند بلکه این امر از وظایف مراجع تالی است . به نظر می‌رسد که در هر حال و برخلاف ظاهر ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی، خود دادگاه تجدیدنظر حق ورود به دعوای ابطال رأی داور را ندارد زیرا برحسب ماده 7 قانون مزبور: «به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی کرد تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.» دعوای ابطال رأی داور، مستقل از دعوای اصلی محسوب می‌شود و دلیلی بر رسیدگی به آن در مرجع بالاتر بدون این‌که در مرحله نخستین حکمی در آن مورد صادر شده باشد، وجود ندارد و ظاهر ماده 490 نیز منصرف به جایی است که دعوا در دادگاه نخستین، متوقف و به داوری ارجاع شده باشد. البته رویه قضایی، بعضاً نظر دیگری هم دارد.[1]

…………………..

بند سوم: ذینفع و خوانده دعوای ابطال

………………

بند چهارم : مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال

نویسندگان حقوقی و رویه قضایی در مورد مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور، اتفاق نظر ندارند. برای مثال، شعبه 18 دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 68/18/18 مورخ 23/1/1368 موضوع پرونده 15/2542 در مقام نقض رأی دادگاه راجع به ابطال رأی داور، بیان می‌دارد که دعوای ابطال رأی داور، با اینکه متضمن محکومیت به پرداخت مبالغی وجه نقد بود، غیر مالی می‌باشد….« با توجه به اینکه برابر ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و مفهوم مخالف رأی وحدت رویه شماره 17 مورخ 18/6/1365 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه حقوقی یک در دعاوی مالی به خواسته بیش از دو میلیون ریال و نیز دعوای غیر مالی و داخل درصلاحیت خود بایستی درخاتمه رسیدگی….. کند و با عنایت به اینکه دعوای مطروحه از دعاوی غیرمالی و داخل در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک می‌باشد……»[2]

……………….

گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال

تشریفات رسیدگی در دعوای ابطال از جمله شامل لزوم تقدیم دادخواست، تشکیل جلسه رسیدگی، امکان اخذ توضیح از طرفین و حتی داور، استفاده از نظر کارشناس و نظایر آن است که نیازی به تکرار همه نیست و تنها به برخی اشاره اجمالی می‌شود.

بند اول: لزوم تقدیم دادخواست

…………………

بند دوم: لزوم تشکیل جلسه رسیدگی

………………….

بند سوم: لزوم اخذ تأمین در دعوای ابطال

……………..

گفتار سوم: آثار ابطال رأی داوری

بند اول: اثر رأی باطل شده

………………

بند دوم: تصحیح، تفسیر و تکمیل رای داوری

………………

بند سوم: درخواست توقف اجرای رای داور

……………

گفتار چهارم: رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطلال رای داور

………………

گفتار پنجم: ابطال بخشی از رای داور و سرایت آن به بخش‌های دیگر

………………

گفتار ششم: تأثیر دعوای ابطال در اجرای رای داوری

………………

منابع و مآخذ

الف) کتاب‌ها

  1. امیرمعزی، احمد، داوری بین المللی دعاوی بازرگانی، انتشارات دادگستر، چاپ اول، تهران، 1387
  2. ایوبی، فاطمه، چگونه با داوری اختلافات حقوقی خود را مسالمت آمیز حل کنیم، انتشارات سخن گستر، 1384
  3. بازگیر، یدالله، آرای دیوان عالی کشور در امر حقوقی، انتشارات بازگیر، چاپ دوم، 1382
  4. بازگیر، یدالله، تشریفات داوری در آیینه آرای دیوان عالی کشور، داوری و احکام راجع به آن، انتشارات فردوسی، چاپ سوم، 1386.

……………………..


[1] . عبداله خدابخشی، منبع پیشین، ص 491

[2] . یدالله بازگیر، آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی انتشارات بازگیر، چاپ دوم، 1382، ص 121.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مطالعه سینتیک هیدروژن زدایی پروپان و واکنش های جانبی با کاتالیزور پلاتین، قلع/اکسید آلومینیوم (Al2O3) (ترجمه فارسی)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مطالعه سینتیک هیدروژن زدایی پروپان و واکنش های جانبی با کاتالیزور پلاتین، قلع/اکسید آلومینیوم (Al2O3) (ترجمه فارسی) دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مطالعه سینتیک هیدروژن زدایی پروپان و واکنش های جانبی با کاتالیزور پلاتین، قلع/اکسید آلومینیوم (Al2O3) (ترجمه فارسی)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مطالعه سینتیک هیدروژن زدایی پروپان و واکنش های جانبی با کاتالیزور پلاتین، قلع/اکسید آلومینیوم (Al2O3) (ترجمه فارسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مطالعه سینتیک هیدروژن زدایی پروپان و واکنش های جانبی با کاتالیزور پلاتین، قلع/اکسید آلومینیوم (Al2O3) (ترجمه فارسی) :

مطالعه سینتیک هیدروژن زدایی پروپان و واکنش های جانبی با کاتالیزور پلاتین، قلع/اکسید آلومینیوم (Al2O3) (ترجمه فارسی)

نمونه ترجمه

چکیده
سینتیک واکنشهای درگیر در هیدروژن زدایی پروپان به پروپیلن با کاتالیزور پلاتین، قلع/Al2O3 مورد مطالعه قرار گرفت. خنثی سازی همزمان هیدروژن زدایی، هیدروژن کافت و مکانهای کراکینگ به صورت مجزا نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. مدل برای به دست آوردن تبدیل گذرا از پروپان، گزینش محصول و فعالیت مکان کاتالیزوری توسعه داده شد. واکنش هیدروژنزدایی به عنوان غلظتهای حاکم پروپان و هیدروژن واکنش اصلی در طول راکتور (واکنشگاه) در نظر گرفته شد. آزمون کاتالیزوری در یک راکتور کوارتز با بستر ثابت انجام شد.
…………………………………..
لغات کلیدی: هیدروژن زدایی پروپان، کاتالیزور Pt-Sn، کراکینگ، هیدروژن کافت، خنثی سازی کاتالیزور، سینیتیک

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

توسعه و استانداردسازی روشهای آزمایشی برای موجودات اصلاح شده ژنتیکی و مشتقات آنها (ترجمه فارسی)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 توسعه و استانداردسازی روشهای آزمایشی برای موجودات اصلاح شده ژنتیکی و مشتقات آنها (ترجمه فارسی) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد توسعه و استانداردسازی روشهای آزمایشی برای موجودات اصلاح شده ژنتیکی و مشتقات آنها (ترجمه فارسی)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی توسعه و استانداردسازی روشهای آزمایشی برای موجودات اصلاح شده ژنتیکی و مشتقات آنها (ترجمه فارسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن توسعه و استانداردسازی روشهای آزمایشی برای موجودات اصلاح شده ژنتیکی و مشتقات آنها (ترجمه فارسی) :

توسعه و استانداردسازی روشهای آزمایشی برای موجودات اصلاح شده ژنتیکی و مشتقات آنها (ترجمه فارسی)

نمونه ترجمه
چکیده

به همان سان که تجارت GMO در سراسر جهان در حال افزایش است، نگرانی مصرف کنندگان در مورد ایمنی GMOs افزایش یافته و بسیاری از کشورها و مناطق، مقرراتی را در برچسب زدن(لیبل گذاری، اتیکت) GMOs و محصولات آن وضع نمودند. روشهای تحلیلی و استانداردسازی برای مواد تراریخته در غذاها و خوراک، برای اجرای قوانین و مقررات برای برچسب زدن ضروری است. تا به امروز، روشهای آزمایشی GMO عمدتا مبتنی بر توالی DNA بوده و اخیرا پروتئین های تولیدی در محصولات تراریخته قرار داده شده است. این مقاله یک مرور کلی از روشهای آزمایشیGMO و همچنین استانداردسازی آنها را نشان می دهد.

کلمات کلیدی: DNA؛ ارگانیسم¬های اصلاح شده ژنتیکی؛ پروتئین؛ استانداردسازی؛ روش¬های آزمایش

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

جزوه ادبیات کنکور در 10 روز

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 جزوه ادبیات کنکور در 10 روز دارای 153 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف جزوه ادبیات کنکور در 10 روز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی جزوه ادبیات کنکور در 10 روز،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن جزوه ادبیات کنکور در 10 روز :

توضیحات:

جزوه ادبیات کنکور در 10 روز، در قالب فایل pdf و در حجم 153 صفحه.

پنج گنج ادبیات کنکورکه شامل: (تاریخ ادبیات)-(آرایه های ادبی)-(قرابت معنایی)-(واژگان واملا) و(زبان فارسی) می باشد برای شما فراهم کرده ایم

جزئیات جزوه ادبیات در روز:

از ویژگی های بارز این جزوه که به ترتیب دفترچه کنکور برای شما تنظیم کرده ایم تمام آنچه شما باید برای ادبیات و زبان فارسی کنکور بخوانید به صورت بهینه سازی شده و جامع و مفید است، شامل:

-واژگان کنکور

-تاریخ ادبیات رمز نگاری شده: که حفظ تاریخ ادبیات را سهل و آسان تر کرده

-بررسی جامع آرایه های ادبی و قرابت معنایی به همراه مفاهیم محوری ابیات

-همراه با مثال ها و تست های گوناگون استاندارد

-همراه زبان فارسی کنکور

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

پاورپوینت بررسی شهرهای جدید ایران در دوران قبل از انقلاب

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت بررسی شهرهای جدید ایران در دوران قبل از انقلاب دارای 34 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت بررسی شهرهای جدید ایران در دوران قبل از انقلاب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت بررسی شهرهای جدید ایران در دوران قبل از انقلاب،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت بررسی شهرهای جدید ایران در دوران قبل از انقلاب :

پاورپوینت بررسی شهرهای جدید ایران در دوران قبل از انقلاب در 34 اسلاید بسیار زیبا و قابل ویرایش

پاورپوینت بررسی شهرهای جدید ایران در دوران قبل از انقلاب
فهرست

مقدمه

در ایران

زمینه تاریخی

ضرورت ایجاد و شهرهای جدید

شهرهای جدید

تعابیر مختلف

سابقه ایجاد شهرهای جدید در ایران: (قبل از انقلاب)

دوره اول در فاصله دو جنگ جهانی

دوره دوم پس از جنگ جهانی دوم تا اواسط دهه

جمع بندی این دوره

دوره سوم: از نیمه دوم دهه 1340 تا پیروزی انقلاب اسلامی

اهداف

در این دوره 2 پدیده اتفاق افتاد

2-جذب جمعیت مازاد یا سرریز شهرهای بزرگ و اسکان جمعیت مهاجر

ویژگیهای شهرهای این دوره

الگو و طبقه بندی شهرهای جدید در ایران

1-شهرهای جدید سازمانی- صنعتی

2-شهرهای جدید اقماری

3-شهر جدید با هویت مستقل

4-شهرهای جدید پیوسته:

5- شهرهای شرکتی:

از جمله مشکلات این شهرها

بررسی شهرهای جدید شاهین شهر و شوشتر نو

ویژگی های جمعیتی

ویژگی های اقتصادی

ویژگی های کالبدی

استخوان بندی شهر

دو محور اصلی شهر

شوشتر نو

ویژگی های کالبدی

استخوان بندی شهر

بافت شهر

طراحی شهری بر اساس الگو چلیپا

مقایسه شوشتر نو در دو دوره مختلف

دو دیدگاه درباره مجتمع مسکونی

جمع بندی:

منابع

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییرات اجزای صورت سود و زیان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییرات اجزای صورت سود و زیان دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییرات اجزای صورت سود و زیان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییرات اجزای صورت سود و زیان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییرات اجزای صورت سود و زیان :

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییرات اجزای صورت سود و زیان

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

تغییرات اجزای صورت سود و زیان

مفهوم سود و اجزای صورت سود و زیان

سود حسابداری:

از دیدگاه عملی سود حسابداری را بدینگونه تعریف کرده‌اند: تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامله‌های دوره و بهای تاریخی منقضی شده مربوطه، تعریف مزبور بیانگر این است که سود حسابداری دارای پنج ویژگی می‌باشد:

1ـ سود حسابداری مبتنی بر معامله‌های واقعی است که شرکت آنها را انجام داده است و اصولاً از تفاوت درآمد فروش کالاها یا خدمات با هزینه‌های لازم برای انجام دادن این فروش، بدست می‌آید. برحسب سنت، حرفه حسابداری برای محاسبه سود از روش معاملاتی استفاده کرده است، این معاملات می‌تواند درون سازمانی یا برون سازمانی باشد.

2ـ سود حسابداری برمبنای فرض دوره‌ زمانی، به عنوان یک امری بدیهی،‌ قراردارد و به عملکرد مالی شرکت در طی یک دوره زمانی مشخص اشاره دارد.

3ـ سود حسابداری که به مبنای اصل تحقق درآمد قراردارد، ایجاب می‌کند تا درآمد تعریف شود، آن را اندازه‌گیری و شناسایی (ثبت) نمود. به طورکلی، اصل تحقق درآمد معیار یا آزمونی است برای شناسایی (ثبت) درآمد و در نتیجه شناسایی (ثبت) سود.

4ـ سود حسابداری ایجاب می‌کند که بهای جاری را برحسب بهای تاریخی اندازه‌گیری کرد یعنی باید اصل بهای تاریخی را به صورت دقیق رعایت نمود. یک دارایی برمبنای بهای تمام شده (بهای خرید) ثبت می‌شود تا زمانی که فروش تحقق یابد، و در آن زمان هر نوع تغییری در ارزش شناسایی (ثبت) می‌شود. از این رو هزینه‌های جاری عبارتند از دارایی‌های منقضی شده یا بهای تمام شده اقلام خریداری که منقضی شده‌اند.

5ـ سود حسابداری ایجاب می‌کند که درآمدهای تحقق یافته دوره،‌ در رابطه با هزینه‌های مربوط، مناسب یا ذیربط مورد توجه قرار گیرند. از این رو سود حسابداری بر مبنای اصل تطابق قراردارد.

نظریات پیرامون سود:

سه نظریه اصلی در زمینه سود وجوددارد:

1 ـ نظریه دارایی‌ها ـ بدهی‌ها

2 ـ نظریه درآمد و هزینه

3 ـ نظریه استقلال‌تر از نامه و سود و زیان

نظریه دارایی‌ها ـ بدهی‌ها:

این نظریه که دیدگاه‌ ترازنامه‌ای یا نگهداری سرمایه ثابت نیز نامیده می‌شود براین مبنا استوار است که درآمد و هزینه فقط در نتیجه تغییر دارایی‌ها و بدهی‌ها ایجاد می‌گردد. درآمد، افزایش در دارایی‌ها و کاهش در بدهی‌ها و هزینه،‌کاهش در دارایی‌ها و افزایش در بدهی‌هاست.

نظریه درآمد و هزینه:

این نظریه که دیدگاه سود و زیانی یا تطابق نیز نامیده می‌شود. براین مبنا استوار است که سود فقط اختلاف بین درآمد در یک دوره و هزینه‌های که موجب کسب آن درآمد‌ها شده است، می‌باشد. لذا تطابق به عنوان اساسی‌ترین جریان اندازه‌گیری است که شامل دو مرحله است:

1ـ تشخیص درآمد براساس معیارهای خاص

2ـ تشخیص هزینه از طریق رابطه علت و معلول، تسهیم سیستماتیک یا منطقی و تشخیص فوری یا بلادرنگ

نظریه استقلال‌ترازنامه و سود و زیان:

در نظریه دارایی‌ها ـ بدهی‌ها و درآمد ـ هزینه، تر ازنامه و صورت سود و زیان به هم پیوسته بوده، و هر دو بخشی از یک جریان اندازه‌گیری هستند و تفاوت بین درآمد و هزینه در نهایت مساوی افزایش (کاهش) خالص دارایی‌هاست. ولی نظریه سوم، یعنی استقلال‌تر از نامه و سود و زیان براین مبنا استوار است که بهم پیوستگی صورتهای مالی موجب زواید می‌گردد زیرا همه‌ وقایع هم در صورت سود و زیان و هم در ترازنامه گزارش می‌گردد، اگر چه درجهات مختلف هستند لذا تعریف‌های دقیق دارایی‌ها و بدهی‌ها درتر از نامه و تعریف‌‌های درآمد و هزینه، در تعیین سود حاکمیت دارند و این در صورت، استقلال و اندازه‌گیری جداگانه دارند و دو روش اندازه‌گیری می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد (مثل استفاده از روش Lifo در محاسبه سود و استفاده از روش Fifo در ترازنامه )

استدلال انتخاب نظریه سود:

با توجه به اینکه اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران اقتضاء می‌کند، حتی‌الامکان باید از روشهای یکنواختی در تهیه صورتهای مالی استفاده کرد، تا اعمال کنترل عملی‌تر گردد.

از سوی دیگر، حرفه‌ حسابداری در ایران با نظریه سوم آشنایی کامل ندارد و انتخاب یکی از دو نظریه اول و دوم در تعیین چهارچوب هریک از دو نظریه فوق تأخیر قابل توجهی در تعریف عوامل صورتهای مالی می‌گذارد. نظریه دارایی‌ها ـ بدهی‌ها بر ارزش این اقلام تأکید دارد و از طرفی، همانگونه که توضیح داده شد، یکی از معیارهای اصلی و اولیه اطلاعات یا تصمیم‌گیری است. بکار‌گیری این معیار مستلزم استفاده از ارزش روز دارایی‌ها و بدهی‌هاست.

مکانیزم بازار در کشور کارا و کامل نیست، لذا مفهوم ارزش نمی‌تواند به خوبی تعریف گردد و به خوبی منعکس کننده علایق افراد نیست. در برخی از موارد نیز، ممکن است قیمت بازار اصلاً وجود نداشته باشد و در بسیاری از موارد دیگر قیمت بازار منعکس کننده ارزش نیست. در چنین وضعیتی انگیزه یکسان بین سهامداران یک واحد وجودندارد و اگر هم وجود داشته باشد، احتمالاً به حداکثر رساندن ارزش بازار منابع اقتصادی نخواهد بود. در نتیجه، خصوصیات قیمت مشخص نبوده و لذا سودی هم که برمبنای چنین قیمتهایی تعیین گردد، روشن نیست.

پس این نظریه آنچنانکه در بازار مؤثر و کامل کاربرد دارد، در بازار غیرمؤثر و ناکامل کاربرد ندارد. علاوه بر استدلال فوق با توجه به اینکه مالکیت اکثر واحدهای اقتصادی در حال حاضر، متعلق به دولت است و یکی از اصلی‌ترین هدفها سنجش کارایی و نقش مباشرتی مدیریت است، به حداکثر رساندن ارزش منابع اقتصادی در بازار، کاربرد چندانی در سنجش این کارایی ندارد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مروری بر مفاهیم عام اخلاقی و صفات نفسانی عمل کننده و هدایتگر

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مروری بر مفاهیم عام اخلاقی و صفات نفسانی عمل کننده و هدایتگر دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مروری بر مفاهیم عام اخلاقی و صفات نفسانی عمل کننده و هدایتگر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مروری بر مفاهیم عام اخلاقی و صفات نفسانی عمل کننده و هدایتگر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مروری بر مفاهیم عام اخلاقی و صفات نفسانی عمل کننده و هدایتگر :

مروری بر مفاهیم عام اخلاقی و صفات نفسانی عمل کننده و هدایتگر

فرمت فایل: ورد – Word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 29

بخش دوم : مفاهیم عام اخلاقی :

مقدمه :

پیش فرض های فلسفی اخلاق اسلامی :

1 – انسان دارای دو بعد روح و جسم است .

2 – روح آدمی موجودی مجرد است .

3 – حقیقت انسان روح اوست ، نه بدن آن .

4 – ادراک و فهم و درد و لذت و سعادت و شقاوت مربوط به روح است .

5 – روح می تواند مستقل از بدن به حیاط خود ادامه دهد .

پیش فرض های کلامی اخلاق اسلامی :

کلام یعنی علم اعتقاد های اسلامی و یا دینی .

1 – جهان آفرینش هدف مند است .

2 – هدف از خلقت جهان آفرینش این است که انسان به کمال برسد .

3 – انسان کامل همان خلیفه الله است .

4 – خلیفه خداوند کسی است که مظهر اسماء و صفات خداوند باشد .

5 – جایگاه مومنان در بهشت است و جایگاه کافران در جهنم است .

ابعاد وجودی انسان :

در یک تقسیم بندی می توان ابعاد وجودی انسان را به این ترتیب طبقه بندی کرد :

1 – اندیشه و تفکر

2 – صفت یا خصلت

3 – رفتار یا عمل

رابطه متقابل ابعاد وجودی انسان :

الف) رابطه اندیشه با صفات نفسانی :

1 – تأثیر صفت بر اندیشه و فکر :

بعضی صفات نفسانی بر اندیشه و فکر انسان تأثیر می گذارند ، مثلاً کسی که چیزی را دوست یا دشمن بداند ،

نمی تواند درباره آن چیز یا آن شخص داوری یا قضاوت کند ، زیرا دوست داشتن مانع ثشخیص صحیح می شود به همین جهت در روایتی آمده است که :

” حُبُّک بشیءِ یُعمی یُصِم “

( محبت تو به یک چیز تو را کور وگنگ می کند . )

2 – تأثیر اندیشه بر صفت :

برای ایجاد تغییر در صفات نفسانی ، ابتدا باید اندیشه و فکر انسان تغییر کند .

ب) رابطه صفات نفسانی با رفتار :

1 – تأثیر صفت بر رفتار :

هر صفتی در نفس انسان باشد رفتار خاصّی را به نمایش می گذارد ، مثلاً اگر صفت نرم خویی در انسان باشد ، ازانسان رفتار ملایم و مهربانانه سر می زند .

2 – تأثیر رفتار بر صفت :

تکرار یک عمل برای مدتی می تواند صفتی را در نفس انسان ایجاد کند ، مثلاً اگر کسی به هنگام خشم خود را بُرد بار نشان دهد و این عمل را برای مدتی تکرار کند ، صفت بُرد باری و حِلم در او ایجاد می شود .

ج) رابطه اندیشه و عمل :

1 – تأثیر عمل بر علم و اندیشه :

از دیدگاه اسلام عمل صالح نوع خاصی از بینش و علم و معرفت را در عامل ایجاد می کند که موجب تشخیص حقّ از باطل می شود .

قرآن کریم درباره این فرموده است :

” ای کسانی که ایمان آورده اید ، اگر تقوا پیشه کنید خداوند برای شما نیروی تشخیص حقّ از باطل قرار می دهد .”

( انفال/ 22 )

2 – تأثیر علم و ندیشه بر عمل :

هر عملی از اندیشه ای سرچشمه گرفته است ، پس برای تغییر در عمل باید به سراغ فکر و اندیشه رفت .

مفاهیم عام اخلاقی :

مقصود از مفاهیم عام اخلاقی ، فضائل یا رذائل اخلاقی اند که در همه حوزه های رندگی انسان تأثیر گذارند و اختصاص به حوزه خاصی ندارند .

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله تحلیلی بر روند تحولات معماری شهرهای اسلامی در طول زمان، با نگاهی به ایران

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تحلیلی بر روند تحولات معماری شهرهای اسلامی در طول زمان، با نگاهی به ایران دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیلی بر روند تحولات معماری شهرهای اسلامی در طول زمان، با نگاهی به ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تحلیلی بر روند تحولات معماری شهرهای اسلامی در طول زمان، با نگاهی به ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحلیلی بر روند تحولات معماری شهرهای اسلامی در طول زمان، با نگاهی به ایران :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
پویان یدی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
سجاد چیلان – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
سهیل عمرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:
به جز عوامل طبیعی و در صدر آنها عامل اقلیم که نقش اساسی در شکل گیری ، مورفولوژی و تا حدودی سیمای سکونتگاههای انسانی به طور عام و شهرها به طور خاص را داشته اند، عوامل انسانی شامل فرهنگ و به ویژه مذهب، مهمترین عاملدر نحوه شکل یابی ، آمایش فضایی و ترسیم سیمای درونی و بیرونی شهرها در گذشته بوده است. این امر را می توان بهروشنی در معماری شهرهای اسلامی و تمیز آنها نسبت به روستاها ی اطراف خود و نیز شهرهای غیر اسلامی (به ویژهشهرهای غربی) در دوره های گذشته مشاهده نمود.وجود مساجد، مناره ها، سردر بناها، گچ بری ها، و . . . همگی تحتتاثیر شریعت اسلام عوامل موثر در معماری درونی و بیرونی شهرهای اسلامی بوده اند. اما با گذشت زمان و رخداد فرایندهایی از جمله، افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی، افزایش قیمت زمین و به تبع آن کمبود زمین در شهرها و توسعهآپارتمان نشینی، ایجاد یک همسانی کالبدی را در سیمای شهرهای اسلامی و غیر اسلامی پدید آورده است به طوری که درنگاه اول به شمای شهرهای اسلامی و غربی ، تفاوت آنچنانی که نشان دهنده عامل دین در آنها باشد به چشم نمی خورد وبه جز عناصر انگشت شماری همچون مسجد که شاید از اندک عناصر به جای مانده از گذشته شهرهای اسلامی است کهالبته همین عنصر هم تا حدود زیادی تحت تاثیر عوامل مختلف تغییراتی در بنای آن ایجاد شده ، چیز دیگری باقی نماندهاست.چرا که شهرهای امروز در فرایند جهانی شدن و رشد ارتباطات ساختاری بیش از پیش به همگرایی و همانندیفرهنگی- اجتماعی، اقتصادی و خصوصا کالبدی نزدیک می شوند . روش تحقیق در این پژوهش با توجه به هدف مقاله ، روش اسنادی و تحلیلی می باشد، و نتایج این تحقیق بیانگر آن است که روند تحولات معماری کلانشهرهای اسلامی طیزمان و تحت تاثیر عوامل گوناگون ،چه تغییراتی یافته است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله Effect of Diesel Exhaust and Ethanol Exhaust on Cyanuric Acid Evaporation Rate

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله Effect of Diesel Exhaust and Ethanol Exhaust on Cyanuric Acid Evaporation Rate دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Effect of Diesel Exhaust and Ethanol Exhaust on Cyanuric Acid Evaporation Rate  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله Effect of Diesel Exhaust and Ethanol Exhaust on Cyanuric Acid Evaporation Rate،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Effect of Diesel Exhaust and Ethanol Exhaust on Cyanuric Acid Evaporation Rate :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین
تعداد صفحات: 4
نویسنده(ها):
Simin Faramarzi –
Mehran Taki –

چکیده:

Selective catalytic reduction reaction is used in diesel engines in order to reduce Nitrogenoxides (NOX) pollution. This reaction involves problems including formation of white clumpson pipe wall of silencers in diesel engines. As a result, a lot of investigations have been done onthe parameters reducing deposit formation. CYA (cyanuric acid) forms the major of deposit insilencers of diesel engines.Also,Ethanol is an alternative fuel which can be used in engines.Consequently, this article studies the influence diesel exhaust and ethanol exhaust on CYAevaporation rate. The instruments used in this investigation include TGA (Thermo gravimetricanalysis for quality and quantity scanning of CYA evaporation rate.The TGA results prove thatCYA evaporates faster under ethanol exhaust which shows different approaches can be chosenin decomposing CYA in engines.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

خشونت نسبت به زنان از منظر اسلام

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 خشونت نسبت به زنان از منظر اسلام دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد خشونت نسبت به زنان از منظر اسلام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی خشونت نسبت به زنان از منظر اسلام،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن خشونت نسبت به زنان از منظر اسلام :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

خشونت علیه زنان در ابعاد مختلف خانگی یا اجتماعی آن یکی از آسیب ها و نگرانی های جامعه های امروز است . تأ کید بر ابعاد انسانی وجود زن و جایگاه ویژه او در خانواده و توجه به حساسیت ها و لطافت روحی جنس زن ایجاب می کند که پدید ه خشونت علیه زنان به منزله اقدامی غیراخلاقی محکوم و در گام های بعدی تلاش شود تا زمینه های بروز آن به کمترین حد برسد و پیامدهای منفی آن جبران یا مهار شود . فرهنگ اسلامی و آموزه های نورانی آن، در برخورد با پدیده هایی همچون خشونت خا نگی، بر پیشگیری و بازدارندگی تأکید می ورزند . تأکید اسلام بر پرورش اخلاقی و کرامت شخصیت انسان از جمله عوامل مهم پیشگیری از رفتارهای غیراخلاقی وتعرض به حقوق و شخصیت دیگران است . در کنار این اصل کلی ، توجه به تغافل و انجام رفتار کریمانه با همنوعان به ویژه با زیردستان و در هنگام خشم، می تواند یکی از ابزارهای مهار خشونت از دیدگاه اسلام شمرده شود ، که در عین حال بار ارزشی و معنوی نیز دارد . نگاه اخلاق محور به خانواده ، اساس توجه اسلام به این نهاد را شکل می دهد وآرامش و عاطفه میان همسران از جمله اهداف ازدواج و زندگی زناشویی دانسته شده است. قرآن برپایی عدالت توسط مردم را هدف مهم رسالت انبیا اعلام کرده است. ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات … لیقوم الناس بالقسط (سوره حدید، آیه 52). در زمینه خشونت خانگی نیز دولت اسلامی وظیفه مهمی بر عهده دارد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید