کنترل فازی داده های کامپیوتر

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 کنترل فازی داده های کامپیوتر دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کنترل فازی داده های کامپیوتر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی کنترل فازی داده های کامپیوتر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن کنترل فازی داده های کامپیوتر :

کنترل فازی داده های کامپیوتر

مقدمه:

در بخش اول و در بحث برنامه ریزی بیان نمودیم که یکی از قسمتهای مهم در این فرایند تولید داده های مناسب می باشد. در حقیقت میزان درستی و درجهُ اطمینان هر نوع برنامه ریزی ارتباطات مستقیم، کیفیت و اعتبار داده های ورودی آن دارد.

در اکثر برنامه ریزی های منابع آب از داده های آماری گذشته استفاده می شود. میزان دقت ایستگاههای مختلف در اندازه گیری ها و پرت زمان نهدنه برداری از اینگونه شرایط از اهمیت زیادی برخوردار می باشد در بسیاری از اوقات نمی توان تنها به این داده ها اکتفا نمود بدلیل اینکه اولاً تاسسیات آبی غالباً در مدت زمان زیادی مورد بهره برداری قرار می گیرند و در این مدت هر گونه اتفاقاتی باید در نظر گرفته شود . ثانیاً این آمار متقلق به گذشته می باشد و نمی توان آنها را ملاک خوب برای کارهای برنامه ریزی در آینده در نظر گرفت.

در این میان روشهای آماری بکمک برنامه ریزان آمده است تا بتوانند از روی همین داده های موجود و اندازه گرفته شده به داده های مصنوعی بسازند تا جوابگوی این نیاز فرایند باشند.

با توجه به آنچه گفته شد مشاهده می گردد که این آمار مصنوعی چیز جدیدی نمی باشد و تنها با حفظ نمودن بعضی از خصوصیات آماری مربوط به داده های اندازه گرفته شده حاصل شده اند. این فزونی درست می باشد زیرا در اکثر پدیده های هیدرولوژیکی و وابسته به زمان میزان یک پارامتر ارتباط مستقیم با مقدار آن در دورهُ گذشته دارد و این وابستگی در دوره های زمانی نزدیک هم بیشتر است مثلاً‌ جریان یک رودخانه در فروردین وابستگی زیادی به مقدار آن در اسفند دارد و این وابستگی در هفتهٌ آخر اسفند و هفته اول فروردین بمراتب بیشتر است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله مقایسه تاثیر استفاده از روان کننده با پایه های پلی کربوکسیلات ونفتالین بر روی خواص مکانیکی بتن های سبک تولیدی با سنگدانه اسکوریا

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله مقایسه تاثیر استفاده از روان کننده با پایه های پلی کربوکسیلات ونفتالین بر روی خواص مکانیکی بتن های سبک تولیدی با سنگدانه اسکوریا دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه تاثیر استفاده از روان کننده با پایه های پلی کربوکسیلات ونفتالین بر روی خواص مکانیکی بتن های سبک تولیدی با سنگدانه اسکوریا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مقایسه تاثیر استفاده از روان کننده با پایه های پلی کربوکسیلات ونفتالین بر روی خواص مکانیکی بتن های سبک تولیدی با سنگدانه اسکوریا،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقایسه تاثیر استفاده از روان کننده با پایه های پلی کربوکسیلات ونفتالین بر روی خواص مکانیکی بتن های سبک تولیدی با سنگدانه اسکوریا :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
میثم کریمی نیا – کارشناس عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمد پیروی – کارشناس عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:
رشد روزافزون استفاده از بتن های سبک تولیدی از سنگدانه ی طبیعی اسکوریا و عواملی چون کاهش قیمت تمام شده بتن تولیدی با این سنگدانه در مقایسه با دیگر سنگدانه های سبک و ویژگی در دسترس بودن آن از جمله عواملی است که ما را برای استفاده از این سنگدانه ترغیب می نماید. در گذشته در آزمایش های متعددی که توسط محققین مختلف انجام شده به بررسی عواملی هم چون نسبت آب به سیمان و منحنی دانه بندی بر روی خواص مکانیکی این بتن ها پرداخته شده است، اما متاسفانه توجه کمتری به تاثیرات احتمالی استفاده از افزودنی هایی با پایه های مختلف شیمیایی شده است؛ لذا در این مقاله تلاش شده است تا به بررسی تاثیر استفاده از افزودنی هایی با پایه های پلی کربوکسیلات و نفتالینی در یک طرح اختلاط مشخص و با دانه بندی ثابت، به مقایسه نتایج حاصله در اسلامپ های متفاوت )استفاده از درصدهای مختلف افزودنی( بر روی خواص مکانیکی بتن های حاصله پرداخته شود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

گردشگری و شناخت معنوی با توجه به اشعار سهراب

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 گردشگری و شناخت معنوی با توجه به اشعار سهراب دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گردشگری و شناخت معنوی با توجه به اشعار سهراب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی گردشگری و شناخت معنوی با توجه به اشعار سهراب،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن گردشگری و شناخت معنوی با توجه به اشعار سهراب :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

انسان جستجوگر در مسیر حیات خویش به دنبال شناخت است و این شناخت بیرونی و درونی است. در شناخت بیرونی به جستجو در طبیعت و سفر می پردازد و در شناخت درونی به جستجو در خود می پردازد و هدفش رسیدن به وحدت وجود و ذات هستی است. سپهری شاعر معاصر ایران نیز انسانی جستجو گر است که از آرمان شهرش جدا شده است و به دنبال رسیدن به آن است. بنابراین در طول حیات خود سفری بیرونی و درونی دارد. او عارفی است که می خواهد در نهایت به اقلیم هشتم و ذات الهی برسد. در این پژوهش، با مرور پژوهش های انجام شده در حوزه گردشگری های جایگزین که در عصر پست مدرن در حال گسترش است و پژوهش های عرفانی، تلاش شده تا جنبه شناختی گردشگری و سفر مورد توجه قرار گیرد و به گردشگری عنوان زمینه ای برای شناخت شهودی توجه شود. چارچوب مفهومی ارائه شده است، انطباق میان مضامین اشعار سپهری را با انواع گردشگری نشان می دهد که زمینه ای برای سفر و جستجوی انسان در طول حیاتشان برای شناخت و درک هستی است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

تحقیق مینی PLC

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 تحقیق مینی PLC دارای 116 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق مینی PLC  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق مینی PLC،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق مینی PLC :

بشر همواره به فکر استفاده از ابزارها و روشهایی است که نقایص فیزیکی و ذهنی خود را مرتفع ساخته و به یک تکامل نسبی در این خصوص نایل گردد و حداکثر بهره جویی را در مقاطع زمانی مشخص با هزیه کمتر و کیفیت بالاتر کسب کند.

استفاده از وسایل اندازه گیری و کنترل به منظور صرفه جویی در بکارگیری نیروی انسانی، افزایش دقت و در جهت تأمین ایمنی کارکنان و تأسیسات هر روز روند روبه رشدی دارد. هرچندکه سیستمهای کنترلی نیوماتیکی و الکترونیکی ، در جهت عدم وابستگی،مناسب است اما بدلیل تکامل صنعت، دستگاههای قدیمی از رده خارج شده و استفاده از دستگاههای جدید کنترلی و هوشمند اجتناب ناپذیر می گردد. امروزه با مطالعات و بررسیهای فراوان و پیشرفت در تکنولوژی دیجیتال و بهره گیری از پروتکل های مخابراتی، سیستمهای کنترل جدیدتری ارائه می گردد که امتیازات بیشتری نسبت به گذشته داشته و بسرعت جایگزین سیستمهای آنها می گردند.

در مجموع، بکارگیری کلیه عناصر ابزارها و جریانهایی که در فرایند یک صنعت منجر به افزایش بهره وری و یا بهینه سازی تولید محصول به هر لحاظ می گردد، پدیده ای است بنام اتوماسیون صنعتی ؛ که اهداف زیر را دنبال میکند:

1) بهینه سازی تولید محصول و یا جریان فرآیند

2) رعایت کلیه شاخص های استاندارد با استفاده از منابع آماری تجربی

3) بالا بردن حفاظت و امنیت سیستم، با استفاده از ابزارهای مناسب و برنامه ریزی شده

4) استفاده از ماشین آلات و تجهیزات بجای نیروی انسانی متخصص.

نقش نیروی انسانی در اجرای خودکار فرآیند که در تمام مراحل فقط کاربرد ماشین آلات و ابزار کنترلی و اپراتوری اجرای عملیات توسط دستگاههاست.

5) کاهش زمان در تصمیم گیری و کنترل فرآیند

6) کاهش هزینه در پژوهش، تولید و عملیات .

تحقیق مینی PLC
فهرست مطالب

چکیده1

ابزار دقیق هوشمند. 3

1)سنسورها وعملگرها3

2 ) کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی.. 4

3) سیستمهای نمایش، سوپر و ایزری و مدیریت.. 6

طرح سیستم PLC.. 12

2- برنامه مونیتور (PROGRAM MEMORY) PM.. 16

3- مدولهای ورودی و خروجی (I/O):16

اجزاءکنترلی PLC.. 20

مدارات Driver/Regulator20

مدارات Receiver21

کارتهای کنترلی I/O.. 21

WATCHDOG TIMER:22

تقویت کننده های عملیاتی(OP-AMP). 24

تقویت کننده های ایزولاسیون:24

ساختمان و طرز کار توربین. 26

سیستم کنترل هوای ورودی AIR FLOW CONTROL. 26

محفظه احتراق. 28

توربین کمپرسورGas Turbine :30

توربین نیرو Power Turbine :30

سیستمهای کنترل توربین. 35

وسایل جانبی سیستم کنترل توربین :37

اندازه گیری ارتعاش.. 41

کنترل سرعت و حرارت توربین:43

سیستم مونیتورینگ HMI:50

شرح سیستم کنترل توربو ژنراتورها57

سخت افزار و نرم افزار:58

مشخصات کابینت ها:60

ساختار برنامه کنترلیPLC.. 82

تحقیق مینی PLC
فهرست منابع:110

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

عملکرد علمی، انتشار و تجدید نظر :بررسی دقیق نقاط مبهم

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 عملکرد علمی، انتشار و تجدید نظر :بررسی دقیق نقاط مبهم دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عملکرد علمی، انتشار و تجدید نظر :بررسی دقیق نقاط مبهم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عملکرد علمی، انتشار و تجدید نظر :بررسی دقیق نقاط مبهم،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن عملکرد علمی، انتشار و تجدید نظر :بررسی دقیق نقاط مبهم :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش ارائه یک نقد از دسترسی به پژوهش منتشر شده و تجدید نظر و بررسی تأثیر آنها بر بورس تحصیلی حسابداری می باشد. پژوهش براساس ادبیات و تجدید نظر سند انتشاری، بازتاب ها و استدلال تجربی می باشد. نویسنندگان تغییرات فرمت های انتشار و دسترس پذیری آن، چالش های مدیریت کیفیت و اهمیت پژوهش و چالش های اجتناب از محدودیت و سلب حق دانش جدید و انتشار مؤثر آن را آشکار می کنند. این تحقیق درمورد موقعیت های جدید و قابل انعطاف تحقیق و نشر برای ایجاد و اشاعه دانش بحث می کند.این بحث وضع موجود انتشار مجله علمی سنتی و نکاتی برای آینده را به چالش می کشد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بررسی عوامل موثر در بهره برداری مطلوب از کاغذهای بازیافتی در صنعت چاپ (مطالعه موردی چایخانه های تبریز)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی عوامل موثر در بهره برداری مطلوب از کاغذهای بازیافتی در صنعت چاپ (مطالعه موردی چایخانه های تبریز) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی عوامل موثر در بهره برداری مطلوب از کاغذهای بازیافتی در صنعت چاپ (مطالعه موردی چایخانه های تبریز)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی عوامل موثر در بهره برداری مطلوب از کاغذهای بازیافتی در صنعت چاپ (مطالعه موردی چایخانه های تبریز)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی عوامل موثر در بهره برداری مطلوب از کاغذهای بازیافتی در صنعت چاپ (مطالعه موردی چایخانه های تبریز) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

اهمیت کاغذ به دلیل یک ماده استراتژک و تامین کننده امنیت فرهنگی جامعه مورد توجه است. هدف این پژوهش بررسی عوامل تاثیر گذار بر بهره برداری مطلوب از کاغذ دریافتی در صنعت چاپ از طریق شناخت عوامل داخلی و خارجی تاثیر گذار در کیفیت و کارایی این کاغذها است. در این پژوهش شش فرضیه بر اساس میزان تاثیر در بهبود کیفیت و کارایی کاغذ های بازیافتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نمونه مورد مطالعه پژوهش مدیران ارشد 60 چاپخانه فعال شهرستان تبریز بوده است. که از روش تمام شمارشی ( سرشماری) انتخاب شدند. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت می باشد .پژوهش انجام گرفته بر اساس نوع داده های گرداوری شده توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل داده ها بدست امده از نمونه ها روش های اماری توصیفی و اماری استنباطی (ازمون تی تک نمونه ای) و از ازمون فریدمن جهت رتبه بندی متغییر ها استفاده شد و وجود تفاوت معنی دار بین فرضیه ها بررسی گردید . برای تحلیل داده ها از نرم افزار های Spss و Expert choice استفاده شده است. از نمودار هیستوگرام و اماره کلمونگروف-اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن مشاهدات استفاده شده است. نتایج بدست امده از ازمون نشان داد که تفکیک و جداسازی از مبدا و بهبود روش های مرکب زدایی از بیشترین درصد تاثیر برخوردار می باشد .بر اساس اطلاعات در دسترس محققان ، این پژوهش نخستین نوع در نوع خود می باشد که عوامل موثر در بهره برداری مطلوب از کاغذ های بازیافتی در صنعت چاپ را مورد مطالعه قرار داده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

تحلیل انرژی تجدیدپذیر زیست توده در راستای بهینه سازی مصرف انرژی ( نمونه موردی سپتیک تانک )

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 تحلیل انرژی تجدیدپذیر زیست توده در راستای بهینه سازی مصرف انرژی ( نمونه موردی سپتیک تانک ) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحلیل انرژی تجدیدپذیر زیست توده در راستای بهینه سازی مصرف انرژی ( نمونه موردی سپتیک تانک )  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحلیل انرژی تجدیدپذیر زیست توده در راستای بهینه سازی مصرف انرژی ( نمونه موردی سپتیک تانک )،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحلیل انرژی تجدیدپذیر زیست توده در راستای بهینه سازی مصرف انرژی ( نمونه موردی سپتیک تانک ) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

امروزه همزمان با افزایش رشد جمعیت و گسترش شهرها نیاز به ساخت و ساز های شهری امری جتناب ناپذیر است(6). که این روند باعث افت کیفیت محیط زیست شهرها شده است. توجه به زیستگاه های طبیعی محیط زیست یکی از مهمترین مطالبی است که باید در عرصه ساخت و ساز مورد توجه قرار گیرد. موانع متعددی بر سر راه حفظ محیط زیست شهری وجود دارد، که یکی از آنها عدم توجه معماران و متخصصان امور مسایل شهری به تقابل انسان و محیط زیست است. دست یافتن به راه حل هایی برای مشکلات زیست محیطی که امروزه با آنها روبرو هستیم ، نیازمند اقدامات طولانی مدت و برنامه ریزی شده ای در جهت توسعه پایدار هستند. پسماندها و فاضلاب های شهری یکی از منابع مهم زیست توده بشمار می آیند . سپتیک تانک ساده ترین و ارزانترین نوع تصفیه است که تصفیه مکانیکی ( ته نشینی) و تصفیه زیستی (تجزیه فاضلاب) با کمک باکتریهای بی هوازی همزمان در آن انجام می گیرد .لذا استفاده از انرژی های نو از جمله انرژی زیست توده می تواند الگویی مناسب و کارساز جهت رسیدن به معماری پایدار و کاهش آلودگی محیط زیست باشد. در مقاله حاضر با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای سعی بر آن شده تا با بهره گیری از فناوریهای مناسب ضمن حل معضل این پسماندهای آلی به تولید انرژی تجدید پذیر جهت استفاده بهینه از انرژی های فسیلی دست یافت.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله مفهوم مصلحت در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی(ره)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله مفهوم مصلحت در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی(ره) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مفهوم مصلحت در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی(ره)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مفهوم مصلحت در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی(ره)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مفهوم مصلحت در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی(ره) :

چکیده

یکی از نوآوریهای امام خمینی(ره) در فقه اسلام شیعی، مفهوم مصلحت میباشد. مصلحت را شیخ مفید در فقه امامیه پی نهاد، شهید اول با بررسی آن در قواعد فقهی بدان تعمیم بخشید و آن را روشمند ساخت و صاحب جواهر رابطه ولایت فقیه و مصلحت را نمایاند و امام خمینی در آن طرحی جامع در انداخت و آن را به صورت یک نظریه درآورد. مصلحت به این معنا از مهمترین ضوابط احکام حکومتی است و رهبران جامعه باید در تصمیمگیریهای خود به آن توجه کنند. هرگاه مصلحتها با هم متزاحم شوند و یا حکم حکومتی در بردارنده مصلحت با احکام شرعی ناسازگار باشد، باید مصلحت مهم و یا حکم مهم را در آستان اهم قربانی کرد. بنابراین، امام خمینی، به عنوان یک اصولی دارای ابتکار، تأملاتی را در این نظریهپردازی مطرح ساخت و سعی نمود که با واقعگرایی بیشتری با این مسئله برخورد نماید. حال در این مقاله کوشش گردیده که ابعاد این مسئله از حوزه نگاه امام راحل مورد تدقیق و بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی: امام خمینی، فقه، ولایت فقیه، تزاحم احکام، مصلحت

کنگره ملی بررسی اندیشههای فرهنگی و اجتماعی حضرت امام خمینی(ره)
2

مقدمه

تصمیمهای درست و بههنگام رهبری هر جامعه از اصلیترین عوامل موفقیت آن به شمار میآیـد. قـوانین،

دستورالعملها، عزل و نصب کارگزاران و چگونگی گزینش آنان، برنامهریزیهای خرد و کلان و شیوه اجـرای

قانون، هرگاه درخور و خردورزانه باشد، جامعه میتواند از پیچ و خم مشکلات فزاینده بگذرد و در رویـارویی

با طوفانهای سهمگین رخدادادها، سرافرازانه و با قامت استوار ایستاده و خم به ابرو نیاورد و با عـزت از ایـن رهگذر به سوی رستگاری و بالندگی رهنمون گردد؛ درست همانگونه که تصمیمهای رهبران جامعـه اگـر بـر

پایه مصلحت جامعه و تأمل نباشد، سستی، زبونی و رکود را در پهنه اجتماع میگستراند و آن را به سمت ذلت

و ناپایداری میکشاند. به همین دلیل، بسیار شایسته است که پژوهنـدگان معـارف اسـلامی بـا تحقیـق دربـاره

ضوابط و محورهای تصمیمهای رهبری جامعه اسلامی(احکام حکومتی)، زوایای گونـاگون آن را بازشناسـند و

بازشناساند.

حال یکی از مفاهیمی که در ایجاد تصمیمهای درست، برای اداره کشور، اندیشهای اساسی محسوب مـیس شود، مفهوم ”مصلحت“ است. مفهوم و واژه مصلحت، گرچه در بین برادران اهل سنت سابقه نسبتاً دیرینه دارد

(خصوصاً غزالی و شاطبی از بنیادگذاران این بحث بودند) ولی در نظریات شیعی، مفهوم مصـلحت در ارتبـاط

با نظامهای سیاسی و حکومتی مغفول مانده بود و تنها در مقام ثبوت فرض میشد که احکام صـادره از سـوی شرع بر مدار مصلحت است. البته برای اثبات این مدعا نیز کار جدی نشده بود.
به نظر میرسد اگرچه امام خمینی(ره) مؤسس طرح بحث مصلحت در اندیشه سیاسی شیعه هسـتند، ولـی

حتی امام(ره) نیز در قریب به 90 سال عمر شریفشان تنها در اواخر عمرشان است که بر روی بحث مصـلحت متوقف شده و توانستند فصل نوینی را در نظام سیاسی شـیعی بگشـایند. حضـرت امـام خمینـی(ره) از آن رو

توانستند برخلاف عرف شیعه، به واژه مصلحت بپردازند که اولاً و قبل از آن، تکلیف نظام سیاسی را بـا طـرح

اندیشه ولایت مطلقه فقیه حل کردند. ثانیاً، زمانی که مدیریت نظام سیاسی را برای حدود یـکدهـه بـر عهـده داشتند به صورت ملموس با خلأها، مشکلات، پرسشها و تنگناها آشنا شدند. در این هنگام بود که امام بـرای پر کردن خلأها و پاسخ گفتن به پرسشها، طرح مفهوم مصلحت و تأسیس نهادی در این راستا، یعنـی مجمـع

تشخیص مصلحت نظام، را تشخیص دادند.

هدف اصلی نوشتار حاضر تلاشی است برای بررسی آن بعد از مسئله که به مبادی نظری و معرفتشناختی

کاربرد مصلحت در اندیشه سیاسی امام (ره) میپردازد. نویسنده در پی بیان این مسئله است که: چگونه عنصـر

مصلحت در درون نظریه ولایت فقیه حضرت امام(ره) امکان حضور یافته است؟ و همچنین مفهـوم مصـلحت

در نظریه امام به چه معنی میباشد؟ حال به نظر میرسد که بهترین روش برای پاسـخ دادن بـه ایـن سـؤالات،

مطالعه کتابها و مخصوصاً دیدگاههای فقهی امام در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی باشد. به همین دلیل است

که در این مقاله سعی شده تا عمدتاً سراغ کتبی مانند البیع، ولایت فقیه و صحیفه نور رفته و پاسخ این سؤالات

را در آنها بجوید.

کنگره ملی بررسی اندیشههای فرهنگی و اجتماعی حضرت امام خمینی(ره)
3

فقه و مصلحت

فقه از دیدگاه امام خمینی(ره) مجموع تلاش فقها و بزرگان اسلام برای پاسخگویی به نیازهای عملی مردم

در زندگی دنیویشان است و لذا از حیث ماهیت و محتوی چنان است کهبعـد عملیـاتی دیـن، در آن تجلـی

مییابد. لذا امام »فقه« را »تئوری اداره جامعه« ارزیابی کرده و میفرمایند: »فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است« (صحیفه امام، ج21، ص.(289
بدین ترتیب مشخص میشود که ماهیت فقه از دیدگاه امام (ره) چنان است که »تدبیر امور دنیوی« مردم را

با عنایت به اصول وضع شده از سوی شارع که در قالب کتاب و سنت آمده، مد نظـر دارد. بـه عبـارت دیگـر،

توجه به »منافع عمومی« در حیات اجتماعی یکی از ارکان اولیه فقه را تشکیل میدهد. به همین دلیل است کـه

فقیه در عصر حاضر نمیتواند نسبت به مسائل سیاسی ـ اجتماعی و هر آن چیزی که با زندگی انسـان معاصـر در ارتباط است، اظهار بیاطلاعی ـ از آن حیث که با او رابطهای ندارد ـ بنماید؛ چرا که فقه با این معنا، مـرتبط

با تمام زندگی اجتماعی انسان است و کلیه مسائل جدید را در برمیگیرد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی سوخت تجدیدپذیر و پاک بیودیزل به عنوان سوخت جایگزین در مصارف نیروگاهی و غیر نیروگاهی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی سوخت تجدیدپذیر و پاک بیودیزل به عنوان سوخت جایگزین در مصارف نیروگاهی و غیر نیروگاهی دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی سوخت تجدیدپذیر و پاک بیودیزل به عنوان سوخت جایگزین در مصارف نیروگاهی و غیر نیروگاهی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی سوخت تجدیدپذیر و پاک بیودیزل به عنوان سوخت جایگزین در مصارف نیروگاهی و غیر نیروگاهی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی سوخت تجدیدپذیر و پاک بیودیزل به عنوان سوخت جایگزین در مصارف نیروگاهی و غیر نیروگاهی :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

محمدعلی قضاوی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه
مهدی مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد و عضو باشگاه پژوهشگران جوان،دان
سعید شمشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهرکر

چکیده:

روی آوری و دست یابی به تکنولوژیهای پیشرفته، بکارگیری و استفاده از انرژیهای پاک و سیستمهاى تجدیدپذیر درتامین انرژی مورد نیاز بشر رشد قابل ملاحظهای داشته است. شرایط فعلى دنیا از جمله محدودیت منابع انرژی فسیلی و آلودگی زیست محیطی، انرژیهای تجدیدپذیر از جمله بیودیزل را یک مکمل مناسب براى منابع انرژی فسیلی ساخته است، علاوه براین فواید دیگرى نیز براى این نوع از انرژیها میتوان برشمرد، همچون: ایجاداشتغال، عدم احتیاج به آب زیاد، امکان تامین شبکه کوچک و ناحیهای، استهلاک کم، عمر زیاد و کاربردهای غیر نیروگاهی منابع انرژی تجدیدپذیر، لذا تجارت در تولید انرژی با استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر یکی از شاخههاى مطرح در بازار جهانی است. قابلیت تولید غیرمتمرکز از انرژیهای نو،فرصت پیشرفت و توسعه را برای نقاط دورافتاده و روستایی فراهم ساخته است و موجب تقویت ساختار اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی و جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرها میشود.مسائل ذکر شده در بالا دلایل کافی برای رشد سرمایهگذاری در این شاخه از تجارت جهانی، که هم اکنون نیز شاهد آن هستیم مىباشد و آمار و ارقام ارائه شده در این مقاله که بر گرفته از اسنادمنتشر شده در دنیا است نیز تاییدی براین ادعا میباشد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

پیش بینی عمر خستگی پره های توربین گازی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 پیش بینی عمر خستگی پره های توربین گازی دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پیش بینی عمر خستگی پره های توربین گازی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پیش بینی عمر خستگی پره های توربین گازی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پیش بینی عمر خستگی پره های توربین گازی :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

توربینهای گاز کاربرد فراوانی در صنایع نیروگاهی و هوافضایی دارند. امروزه بر مبنای جوشکاری دوجنسی روش های اقتصادی برای تعمیر پره های این نوع توربینها ابداع شده است. خستگی دور بالا یکی از عوامل اصلی بروز خرابی در پره های توربینهای گازی می باشد که از یکسو باعث کاهش میزان دسترسی و قابلیت اطمینان نیروگاه های گازی شده و از سوی دیگر باعث تحمیل هزینه جایگزینی پره ها به بخش نگهداری و تعمیرات این نیروگاه ها می گردد. در این مقاله روشی برایتعیین عمر خزشی بر مبنای تحلیل اجزاء محدود گذرا ارائه شده است. بدین منظور یک طرح ساده دو بعدی تحت نیروی گریز ازمرکز پیشنهاد شدهاست. برای مقایسه نتایج از تئوری های خزش ثانویه و مدلهای پرزینا و مدل آناند استفاده شده است و بانتایج تست خزش نیز نزدیک هست و حداکثر خطا 10 درصد می باشد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید