مقاله اثر مشخصه های پوشش دهی بر ضخامت و خصوصیات پوشش پلاستیسولی پی وی سی بر روی فولاد CK45 در روش غوطه وری گرم

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله اثر مشخصه های پوشش دهی بر ضخامت و خصوصیات پوشش پلاستیسولی پی وی سی بر روی فولاد CK45 در روش غوطه وری گرم دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر مشخصه های پوشش دهی بر ضخامت و خصوصیات پوشش پلاستیسولی پی وی سی بر روی فولاد CK45 در روش غوطه وری گرم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اثر مشخصه های پوشش دهی بر ضخامت و خصوصیات پوشش پلاستیسولی پی وی سی بر روی فولاد CK45 در روش غوطه وری گرم،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر مشخصه های پوشش دهی بر ضخامت و خصوصیات پوشش پلاستیسولی پی وی سی بر روی فولاد CK45 در روش غوطه وری گرم :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

معصومه قربانی – کارشناس
علی حبیب اله زاده – استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه سمنان

چکیده:

اثر عوامل موثر بر ضخامت و کیفیت نهایی پوش در فرآیند غوطه وری گرم پلاستیسول، شامل دمای پیشگرم، زمان غوطه وری، سرعت بیرون آوردن قطعات از مایع پلاستیسول و دما و زمان پخت بررسی شده است. نتایج نشان می دهد با افزایش دمای پیشگرم و زمان غوطه وری و کاهش سرعت بیرون آوردن قطعه از وان حاوی پلاستیسول، ضخامت پوشش افزایش می یابد. پخت پلاستیسول اهمیت فوق العاده ای در کیفیت نهایی پوشش دارد. پخت ناکافی منجر به ترد شدن پوشش شده و پخت اضافی سوختن پوشش را بدنبال دارد. البته زمان و دمای مناسب پخت به جنس بستر نیز مربوط است و در این مورد پوشش میانی نیکل- کروم شرایط بهتری را نسبت به گالوانیزه ارائه می کنند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و دستکاری سود با محافظه کاری حسابداری در شرکتهای زیان ده بورس اوراق بهادار تهران

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و دستکاری سود با محافظه کاری حسابداری در شرکتهای زیان ده بورس اوراق بهادار تهران دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و دستکاری سود با محافظه کاری حسابداری در شرکتهای زیان ده بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و دستکاری سود با محافظه کاری حسابداری در شرکتهای زیان ده بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و دستکاری سود با محافظه کاری حسابداری در شرکتهای زیان ده بورس اوراق بهادار تهران :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
محمدامید اخگر – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
نگار رحیم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات کردستان

چکیده:
در این پژوهش ما به بررسی ارتباط بین سرمایه گذاران نهادی و دستکاری سود با محافظه کاری حسابداری در شرکتهای زیان ده بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم که برای این منظور از اطلاعات سالهای 6631 تا 6631 بورس تهران استفاده می کنیم. روش تحقیق به کار برده شده در این پژوهش از نوع تحلیل محتوایی تجربی میباشد.نتیجه تحقیق حاکی از آن است . که میزان سرمایه گذاران نهادی بر محافظه کاری در شرکت های زیان ده تأثیری ندارد. همچنین در آزمون فرضیه دوم مشخص گردیدکه میزان مدیریت سود بر محافظه کاری حسابداری در شرکت های زیان ده تاثیر اندکی دارد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله The survey diversity of genus Dichagyris Lederer (Lep.: Noctuidae, Noctuinae) in Sistan & Balouchestan province

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله The survey diversity of genus Dichagyris Lederer (Lep.: Noctuidae, Noctuinae) in Sistan & Balouchestan province دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله The survey diversity of genus Dichagyris Lederer (Lep.: Noctuidae, Noctuinae) in Sistan & Balouchestan province  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله The survey diversity of genus Dichagyris Lederer (Lep.: Noctuidae, Noctuinae) in Sistan & Balouchestan province،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله The survey diversity of genus Dichagyris Lederer (Lep.: Noctuidae, Noctuinae) in Sistan & Balouchestan province :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

Ehsan Kazemi – Graduate student and member of young researcher society, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman
Asghar Shirvani – Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran

چکیده:

In order to identifying and investigation of the biodiversity of the genus Dichagyris Lederer, 1857 inSistan & Balouchestan Province different locations of 10-2600 m. altitudes were sampled using light trapsduring 2008-2011. The species were identified using both genital and external characteristics. Totally, 18species were collected and identified as follows. Of those, 3 species are considered as new record for thefauna of Sistan & Balouchestan Province which are marked with one asterisk.Dichagyris elbursica (Draudt, 1937) Dichagyris vallesiaca opulenta Brandt, 1941Dichagyris tyrannus beluchus Brandt, 1941 Dichagyris squalidior (Staudinger, 1901Dichagyris taftana Brandt, 1941 Dichagyris boursini Brandt, 1941Dichagyris leucomelas Brandt, 1941 Dichagyris erubescens (Staudinger, 1891Dichagyris celebrata (Alpheraky, 1897) Dichagyris argenta darius Boursin, 1940Dichagyris danilevskyi (Stshetkin, 1965 Dichagyris forficula Eversmann, 1851Dichagyris anastasia (Draudt, 1936)* Dichagyris gyulaiivani Gyulai & Varga, 2002*Dichagyris amoena (Staudinger, 1892)* Dichagyris melanuroides Kozhantshikov, 1930Dichagyris singularis Staudinger, 1877 Dichagyris eureteocles (Boursin,1940

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

رابطه کارکرد عاطفی خانواده با افکار خودکشی جوانان در گذار از دانشگاه

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 رابطه کارکرد عاطفی خانواده با افکار خودکشی جوانان در گذار از دانشگاه دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه کارکرد عاطفی خانواده با افکار خودکشی جوانان در گذار از دانشگاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی رابطه کارکرد عاطفی خانواده با افکار خودکشی جوانان در گذار از دانشگاه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن رابطه کارکرد عاطفی خانواده با افکار خودکشی جوانان در گذار از دانشگاه :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان رابطه کارکرد عاطفی خانواده و افکار خودکشی در دانشجویان بود. در این پژوهش 571دانشجوی دختر و پسر به شیوه ای تصادفی ساده انتخاب و با مقیاس های کارکرد خانواده ) FAD ، اپستین، پیشاب و بالدوین،5891 ( و مقیاس افکار خودکشی بک ) BSSI ، بک، 5888 ( مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های حاصل با نرم افزار SPSS ورژن 51 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از آزمون t و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها حاکی از آن بود که تفاوت معناداری در میانگین افکار خودکشی زنان و مردان مشاهده نشده است. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد کهبین کارکردهای عاطفی خانواده و افکار خودکشی دانشجویان رابطه معنا داری وجود ندارد و پاسخگویی و درگیری عاطفی خانواده نتوانسته واریانس افکار خودکشی در جوانان را پیش بینی کند. با توجه به نتایج به دست آمده می توان چنین استنتاج کرد که روابط عاطفی در خانواده از الگوی متفاوتی در کاهش افکار خودکشی جوانان برخوردار است

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله مقایسه نتایج حاصل از ارزیابی تجربی و تحلیل عددی مشخصات دینامیکی خاک

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله مقایسه نتایج حاصل از ارزیابی تجربی و تحلیل عددی مشخصات دینامیکی خاک دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه نتایج حاصل از ارزیابی تجربی و تحلیل عددی مشخصات دینامیکی خاک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مقایسه نتایج حاصل از ارزیابی تجربی و تحلیل عددی مشخصات دینامیکی خاک،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقایسه نتایج حاصل از ارزیابی تجربی و تحلیل عددی مشخصات دینامیکی خاک :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

محمد صفانیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبا
مهدی مخبری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

امروزه تراکم دینامیکی در بهسازی عمیق خاکهای سست کاربرد فراوان دارد به همین منظور مطالعاتی روی مشخصات خاک تحت بارهای فشاری دینامیکی هم بصورت تجربی و عددی انجام گرفته است از ابتدای پیدایش این روش تاکنون طراحی عملیات تراکم دینامیکی با انجام تراکم آزمایشی صورت میگیرد که باعث افزایش هزینه ها می شود بنابراین تهیه مدلی که در طراحی ها بتوان از آن استفاده کرد بسیار موثر است و همچنین باعث کاهش هزینه ها می شود دراین مقاله با آنالیز کردن روی عکسهای میکروسکوپی ساختمان خاک تحت تراکم و بدون تراکم نشان میدهد که بارهای فشاری ساختمان اصلی خاک درمساحتی که تحت تراکم است را خراب می کند اما خاکهای با دانه های نوک تیز وقتی که تحت تحکیم قرارمیگیرد دارای ساختاری منظم و به فرم گرداب مانند در می آیند دراین جا روند عملیات دینامیکی خاک با نرم افزار LS-DYNA شبیه سازی شده و همچنین پیش بینی میزان بهسازی خاک با نرم افزار ANSYS مدل شده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسیا ثر مصرف توام عل کش پودر زغال و کود بر روی برف در کنترل علف های هرز و میزان محصول گندم دیم در مناطق سرد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسیا ثر مصرف توام عل کش پودر زغال و کود بر روی برف در کنترل علف های هرز و میزان محصول گندم دیم در مناطق سرد دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسیا ثر مصرف توام عل کش پودر زغال و کود بر روی برف در کنترل علف های هرز و میزان محصول گندم دیم در مناطق سرد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسیا ثر مصرف توام عل کش پودر زغال و کود بر روی برف در کنترل علف های هرز و میزان محصول گندم دیم در مناطق سرد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسیا ثر مصرف توام عل کش پودر زغال و کود بر روی برف در کنترل علف های هرز و میزان محصول گندم دیم در مناطق سرد :

سال انتشار: 1381

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

سامان بهرامی کمانگر – مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان
فاضل پرگال – مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان

چکیده:

سطح زیر کشت گندم دیم در استان کردستان بالغ بر 390 هزار هکترا است که اکثرا در دشت های مرتفع برفگیر و سرد واقع است. سرما و پایداری برف در اوایل بهار به همراه پراکنگی نامناسب نزولات آسمانی و کمبود رطوبت خاک از ناواسط بهار به بعد سبب کوتاه شدن فصل رویش کاهش جذب مواد غذایی و در نتیجه کاهش پتانسیل تولید گندم در این نواحی می گردد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله Sea Waves Prediction Usin Fuzzy i Neural Network

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله Sea Waves Prediction Usin Fuzzy i Neural Network دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Sea Waves Prediction Usin Fuzzy i Neural Network  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله Sea Waves Prediction Usin Fuzzy i Neural Network،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Sea Waves Prediction Usin Fuzzy i Neural Network :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: اولین کارگاه مشترک ایران و کره در مدلسازی اقلیم

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

Bahareh Arefmanesh – Islamic Azad University- Science and Research Unit
Teshnehlab – Departemant of Electric Engineering, Khajeh Nasir Toosi of Technology Tehran, Iran
Shenasa – Departemant of Electric Engineering, Khajeh Nasir Toosi of Technology Tehran, Iran
Kamali – Iran Meteorology Organization

چکیده:

Combination of neural networks and fhzzy systems yields intelligent Fuzzy-Neural system used to solve problems such as modeling, prediction, etc. In this paper, Fuzzy- Neural Network (FNN) has been designed to predict sea waves that are non-linear phenomena. The system trains parameters in three phases: first, system trains conclusion parameters (center of output membership fi~nction);t hen, the system trains antecedent parameters (center of input membership function) with conclusion parameters and; finally, the system trains variance of membership function with other parameters. Result of each phase was compared with each other. Result of third phase is better than other phases. The performance of this phase is slower than other phases because it has higher degrees of freedom. Next stage, three previous phases would be used recurrent Fuzzy- Neural Network to train the parameters. Training conclusion parameters, antecedent parameters and variance parameters together has the best result. In this paper, Error Back Propagation Algorithm was used for learning mechanism, and Fuzzy-Neural Networks were evaluated by Mean Square of Error (MSE).

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله محاسبه حداکثر کاهش تقاضای انرژی و بار الکتریکی بخش خدمات در اثر اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها تا افق 1420

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله محاسبه حداکثر کاهش تقاضای انرژی و بار الکتریکی بخش خدمات در اثر اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها تا افق 1420 دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله محاسبه حداکثر کاهش تقاضای انرژی و بار الکتریکی بخش خدمات در اثر اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها تا افق 1420  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله محاسبه حداکثر کاهش تقاضای انرژی و بار الکتریکی بخش خدمات در اثر اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها تا افق 1420،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله محاسبه حداکثر کاهش تقاضای انرژی و بار الکتریکی بخش خدمات در اثر اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها تا افق 1420 :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: 18

نویسنده(ها):

زهره سلیمانیان – پژوهشگاه نیرو
وهاب مکاریزاده – پژوهشگاه نیرو
مهدی صادقی شاهدانی – دانشگاه علوم اقتصادی
مجید آقایی خوندابی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

تاپیش از این با تکیه بریارانه های عظیم دولت دربخش انرژی قیمت برق برمیزان مصرف انرژی نداشته و مشترک را وادار بهمنطقی شدن مصرف نمینمود حال در شرایط فعلی و با اثر گذاربودن قیمت برمصرف برق ناخودآگاه مدیریت مصرف برق توسط مشترکین مورد توجه قرار خواهد گرفت بنابراین شرایط حال حاضر و تصویب طرح هدمند کردن یارانه ها نیازمند آن استتا با مطالعه دقیق تر و بررسی شرایط تاثیر متقابل قیمت برق برمیزان مصرف آن دربرآورد تقاضای انرژی الکتریکی و به تبع آن کاهش رشد بار پیک مورد بازنگری قرارگیرد بخش خدمات با سهم 19 درصدی از مصرف برق کشور از پتانسیل کاهش تقاضای قابل توجهی برخوردار است و با توجه به اینکه قیمت برق بخش خدمات نسبت به سایر زیربخشهای مصرفی بیشتر است بخش عمده ای از سهم مدیریت مصرف دراین بخش برعهده سیاستهای قیمتی مدیریت تقاضا قرار خواهد گرفت با این مقدمه محاسبه میزان کاهش تقاضای انرژی الکتریکی و پیک بار بخش خدمات تحت اثر اجرای طرح تحول و یا بعبارت دیگر بررسی سهم رویکردهای قیمتی درکاهش تقاضای انرژی و پیک بار خدمات مهمترین اهداف این پژوهش را به خود اختصاص داده اند که درادامه نتایج حاصل از آن تبیین خواهد گردید.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله ایجاد لایه نانو ساختار در سطح فولاد IF توسط روش SPD و بررسی خواص مکانیکی آن

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله ایجاد لایه نانو ساختار در سطح فولاد IF توسط روش SPD و بررسی خواص مکانیکی آن دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ایجاد لایه نانو ساختار در سطح فولاد IF توسط روش SPD و بررسی خواص مکانیکی آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ایجاد لایه نانو ساختار در سطح فولاد IF توسط روش SPD و بررسی خواص مکانیکی آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ایجاد لایه نانو ساختار در سطح فولاد IF توسط روش SPD و بررسی خواص مکانیکی آن :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: 13

نویسنده(ها):

کامران دهقانی – دانشیار و عضو هیئت علمیء دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کمال لطیفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه امیرکبیر
حامد اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

در بسیاری از موارد، خواص مکانیکی یک قطعه فلزی، به ساختار و دانه بندی سطحی آن بستگی داشته و تغییر و بهبود آن، نه تنها باعث افزایش خواص مکانیکی آن می شود بلکه اقتصادی تر نیز می باشد. در این مطالعه، از روش برسکاری بعنوان یکی از فرآیندهای تغییر شکل پلاستیکی خیلی شدید، جهت ایجاد لایه نانو ساختار در سطح فولادهای عاری از اتم های بین نشین، استفاده شده است. سیلان فلز ناشی از عملیات برسکاری در سطح، باعث افزایش کرنش پلاستیک و در نتیجه باعث افزایش چگالی نابجایی ها در آن محدوده شده و لذا باعث تشکیل دانه های بسیار ریز نانومتری می گردد.با مطالعه و بررسی ریز ساختار سطحی فولاد مذکور توسط میکروسکوپ نیروی اتمی و الگوی پراش اشعه ایکس، مشاهده گردید که لایه سطحی نانوساختار با اندازه دانه بین 30 تا 180 نانو متر و تا عمق حدود 50 تا 60 میکرومتر، در سطح فولاد فوق تشکیل شده است. همچنین با انجام آزمایشات مختلف، مشاهده شده است که خواص مکانیکی آن، از جمله تنش تسلیم، استحکام تسلیم، مقاومت به خستگی و سختی آن، بسیار بهبود یافته است.مقدار سختی لایه نانو ساختار سطحی نسبت به ساختار اولیه و دانه درشت آن، تا بیش از 5/3 برابر افزایش یافته است

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله تحلیلى بر نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایى

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تحلیلى بر نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایى دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیلى بر نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایى  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تحلیلى بر نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایى،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحلیلى بر نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایى :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
پروین ده ده زاده – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
ابراهیم زحمت کش – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور رشت، معاونت برنامه ریزی استانداری گیلان

چکیده:
صنعت گردشگرى به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه ی ساختار زیربنایی می دانند. صنعت گردشگری امروزه به قدری در توسعه ی اقتصادی، اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را ( صادرات نامرئی ) نام نهادند. کشور ایران از نظر منابع طبیعی جزء 10 کشور برتر دنیا می باشد که می تواند از اثرات حاصل از گردشگری در کاهش مشکلات بیکاری و درآمد اقتصادی بهره مند شود اما با توجه به آمارهای موجود، ایران از این فرصت بهره کافی نبرده است .یکی از این منابع که می تواند بسیاری از تهدیدها را به فرصت تبدیل کند منابع موجود گردشگری در محیط روستاها می باشد. در این راستا در پژوهش حاضر به روش توصیفى تحلیلی و با استفاده از شیوه کتابخانه اى ابتدا به بررسى مفهوم گردشگرى و گردشگرى روستایى پرداخته مى شود، سپس انواع و پیامدها و مشکلات گردشگری روستایى در ایران ذکر می شود، و در نهایت نیز به نقش گردشگری روستایى در توسعه روستایی همراه با پیشنهاداتی جهت گسترش گردشگرى روستایى اشاره مى گردد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید