تحقیق سرطان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 تحقیق سرطان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق سرطان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق سرطان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق سرطان :

سَرَطان یا چَنگار[] بیماری‌ای است که در آن سلول‌های بدن بطور کنترل نشده‌ای تکثیر می‌یابند. در یک جاندار سالم، همیشه بین میزان تقسیم سلول، مرگ سلولی و تمایز، یک تعادل وجود دارد.
سرطان شامل همه انواع تومورهای بدخیم می‌شود[] که در پزشکی آنها را بیشتر با نام نئوپلاسم می‌شناسند.
احتمال بروز سرطان در سنین مختلف وجود دارد ولی احتمال بروز سرطان با افزایش سن زیاد می‌شود[] سرطان باعث مرگ‌ها است[] بر طبق گزارش انجمن بهداشت آمریکا میلیون نفر بر اثر سرطان و در سال مرده‌اند [] سرطان تنها ویژه انسان نیست و همه جانوران و گیاهان پرسلولی نیز ممکن است به سرطان دچار شوند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله اخلاق در فناوری اطلاعات و آسیب شناسی اخلاق ارتباطات

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله اخلاق در فناوری اطلاعات و آسیب شناسی اخلاق ارتباطات دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اخلاق در فناوری اطلاعات و آسیب شناسی اخلاق ارتباطات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اخلاق در فناوری اطلاعات و آسیب شناسی اخلاق ارتباطات،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اخلاق در فناوری اطلاعات و آسیب شناسی اخلاق ارتباطات :

مقاله اخلاق در فناوری اطلاعات و آسیب شناسی اخلاق ارتباطات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1388 در اخلاق در علوم و فناوری از صفحه 21 تا 28 منتشر شده است.
نام: اخلاق در فناوری اطلاعات و آسیب شناسی اخلاق ارتباطات
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق علمی
مقاله فناوری اطلاعات
مقاله هنجارهای اخلاقی
مقاله هویت مجازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورنقدی بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: با امکانات و گزینه های فراوانی که رسانه های جدید در عصر اطلاعات در اختیار افراد جامعه قرار می دهند، کاربران دائما با محرک های جدید و انواع مختلف رفتارهای اجتماعی و اخلاقی آشنا می شوند. این فضا هویت نامشخص و پیوسته متحولی را می آفریند، و بیشترین تاثیر آن برای نسلی است که در مقایسه با نسل قبل با محرک های فراوانی مواجه است. همچنین از طریق رسانه های نوین و فناوری اطلاعات، افراد جامعه خط مفروض میان فضای عمومی و خصوصی را تجدید سازمان می کنند و این امکانی است که جامعه فعالانه از آن استفاده می کند.
روش کار: با بررسی تعداد 80 نفر از کاربران عمومی فناوری اطلاعات و آسیب های اجتماعی، هنجارها و تهدیدهای اخلاقی شبکه جهانی و ابزارهای ارتباطی رایانه ای بر آنها، الگوی برای اخلاق کاربری ارایه شده است.
یافته ها: در این پژوهش مشخص گردید بیش از 85% کاربران در معرض آسیب های اخلاقی و ناهنجاری های فناوری اطلاعات قرار داردند که سهم کودکان و نوجوانان در این نمونه گیری از سایرین بیشتر است.
نتیجه گیری: اخلاق حرفه ای به دلیل این که متخصصان تنها با تسلط بر کار و فعالیت حرفه ای خود و فلسفه و نقش آن در زندگی مردم، به درک اخلاقی نایل می آیند و عینیت گرایی و بی طرفی علمی و عدم جانبداری سیاسی که مهمترین اصل اساسی علم و فناوری است، در رابطه با اخلاق علمی حرفه ای مورد تایید قرار گرفته است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

اثر غلظت هورمونهای اکسین و سایتوکینین در باززایی جوانه جانبی ساقهگلدهنده بنفشه آفریقایی (Saintpolia ionanta)در محیط کشت

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 اثر غلظت هورمونهای اکسین و سایتوکینین در باززایی جوانه جانبی ساقهگلدهنده بنفشه آفریقایی (Saintpolia ionanta)در محیط کشت دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثر غلظت هورمونهای اکسین و سایتوکینین در باززایی جوانه جانبی ساقهگلدهنده بنفشه آفریقایی (Saintpolia ionanta)در محیط کشت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اثر غلظت هورمونهای اکسین و سایتوکینین در باززایی جوانه جانبی ساقهگلدهنده بنفشه آفریقایی (Saintpolia ionanta)در محیط کشت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن اثر غلظت هورمونهای اکسین و سایتوکینین در باززایی جوانه جانبی ساقهگلدهنده بنفشه آفریقایی (Saintpolia ionanta)در محیط کشت :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

بنفشه آفریقایی (Saintpolia ionanta)گیاهی زینتی متعلق به خانواده Gesneriaceaeاست. در این پژوهش از ریزنمونه جوانه جانبی ساقهگلدهنده جهت ریزازدیادی بنفشه آفریقایی شیمر در محیط کشت بافت انجام گرفته و جهت تعیین مناسبترین غلظت تنظیم کننده های رشداکسین و سیتوکینین به منظور دست یابی به بیشترین باززایی گیاه بنفشه آفریقایی شیمر انجام گرفت. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرحکاملا تصادفی در سه تکرار در سال 1394در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اجرا شد. در این آزمایش سطوح مختلف ازتنظیمکننده های رشد ( 5 ,1.0)BAمیلی گرمدرلیتر و( 0 , 0.5 ,1) IBAمیلی گرمدرلیتر در ترکیب با هم جهت باززایی ریزنمونه جوانه جانبی ساقهگلدهنده بررسی شده اند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بیشترین تعداد گیاهچه در تیمار BA 0.5, IBA 0.5و تیمار ,BA 1 IBA 0.5بیشترین تعداد ریشه بوده است

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله ارائه یک مدل اصلاح شده سیگنال بزرگ برای ترانزیستورهای SGMESFET

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله ارائه یک مدل اصلاح شده سیگنال بزرگ برای ترانزیستورهای SGMESFET دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارائه یک مدل اصلاح شده سیگنال بزرگ برای ترانزیستورهای SGMESFET  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارائه یک مدل اصلاح شده سیگنال بزرگ برای ترانزیستورهای SGMESFET،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارائه یک مدل اصلاح شده سیگنال بزرگ برای ترانزیستورهای SGMESFET :

سال انتشار: 1383

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

محمد ملایی امامزاده – دانشگاه شهید باهنر، بخش مهندسی برق، گروه الکترونیک، مرکز تحقیقاتی ف
احمد حکیمی –
حسین نظام آبادی پور –

چکیده:

آنالیز شبکه های غیر خطی مایکرویو یکی از زمینه های فعال تحقیقاتی در سالهای اخیر است . در این راستا لازم است برای عن اصر غیر خطی مورد استفاده، مدل مناسبی جایگزین شود . در زمینه مدلسازی سیگنال بزرگ ترانزیستورهای SGMESFET ، تحقیقات قابل توجه ای انجام شده و مدلها ی سیگنال بزرگ متفاوتی برای این عنصر ارائه شده
است . در این مقاله با بررسی نقاط ضعف و قوت چند مدل پیشرفته از این مدلها،یک مدل سیگنال بزرگ اصلاح شده ارائه می شود . دقت تطبیق مدل پیشنهادی روی مشخصه های واقعی عنصر با چند مدل با ساختارهای متفاوت مقایسه شده و نتایج آن بصورت جدول و نمودار آمده است ، که این نتایج برتری مدل پیشنهادی را تایید می کند . برای بهینه سازی پارامترهای مدل، از الگوریتم وراثتی استفاده شده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی شرایط آب و هوایی متقاوت بر مواد جامد محلول ، اسیدیته و اسیدیته قابل تیتراسیون در ارقام مختلف انار

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی شرایط آب و هوایی متقاوت بر مواد جامد محلول ، اسیدیته و اسیدیته قابل تیتراسیون در ارقام مختلف انار دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی شرایط آب و هوایی متقاوت بر مواد جامد محلول ، اسیدیته و اسیدیته قابل تیتراسیون در ارقام مختلف انار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی شرایط آب و هوایی متقاوت بر مواد جامد محلول ، اسیدیته و اسیدیته قابل تیتراسیون در ارقام مختلف انار،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی شرایط آب و هوایی متقاوت بر مواد جامد محلول ، اسیدیته و اسیدیته قابل تیتراسیون در ارقام مختلف انار :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

آسیه قادری شهر بابک – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
سید حسین میردهقان – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
محمدرضا وظیفه شناس – دانشجوی دکتری و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
سید علی طباطبایی – استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

چکیده:

انار یکی از قدیمی ترین میوه های خوراکی است این گیاه به طور وسیعی در کشورهای مدیترانه ای، ایران، هند و به مقدار محدودی در ایالات متحده چین ، ژاپن و روسیه کشت می گردد ایران زادگاه انار بوده و از نظر تنوع ، کیفیت ، سطح زیر کشت، تولید و صادرات انار مقام اول دنیا را داراست. به منظور بررسی تاثیر مکان کاشت بر میزان مواد جامد محلول، اسیدیته و اسیدیته قابل تیتراسیون ارقام متفاوت انار آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو تیمار مکان یزد و مهریز و ده رقم تجاری انار در 4 تکرار انجام شد. نتایج بدست امده نشان داد بیشترین مواد جامد محلول مربوط به رقم اصفهانی دانه قرمز و کمترین مواد جامد محلول از رقم گرج تفتی حاصل گردید. همچنین رقم اصفهانی دانه قرمز بیشترین اسیدیته و رقم زاغ کمترین اسیدیته را دارا بودند اما میزان اسیدیته قابل تیتراسیون بین ارقام مختلف معنی دار نگردید. بر اساس نتایج تجزیه واریانس تاثیر تیمار مکان و اثر متقابل رقم در مکان بر صفات اندازه گیری شده معنی دار نگردید.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله استفاده از تئوری تعمیم یافته ی کالای مرکب برای گروهبندی برخی از محصولات زراعی در ایران، طی دوره زمانی 88-1374

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله استفاده از تئوری تعمیم یافته ی کالای مرکب برای گروهبندی برخی از محصولات زراعی در ایران، طی دوره زمانی 88-1374 دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله استفاده از تئوری تعمیم یافته ی کالای مرکب برای گروهبندی برخی از محصولات زراعی در ایران، طی دوره زمانی 88-1374  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله استفاده از تئوری تعمیم یافته ی کالای مرکب برای گروهبندی برخی از محصولات زراعی در ایران، طی دوره زمانی 88-1374،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله استفاده از تئوری تعمیم یافته ی کالای مرکب برای گروهبندی برخی از محصولات زراعی در ایران، طی دوره زمانی 88-1374 :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
نرگس ایزدی مهر – دانشجوی ارشد اقتصادکشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
عذرا جوان بخت – استادیار گروه اقتصادکشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده:
در مطالعه ی حاضر از تئوری تعمیم یافته ی کالای مرکب برای گروه بندی اقتصادی 17 محصول از محصولات مهم زراعیاستفاده شده است. نتایج نشان می دهد که فرآورده های مورد مطالعه (گندم آبی، گندم دیم، جو آبی، جو دیم، ذرت،شلتوک، نخود آبی، نخود دیم، عدس آبی، عدس دیم، لوبیا آبی، سیبزمینی، پیاز، گوجه فرنگی، خیار، خربزه و هندوانه) بهجز جو آبی و هندوانه را می توان در چهار گروه غلات، حبوبات، سبزیجات و فرآورده های جالیز دسته بندی نمود. بر مبنایاین نتایج، برآورد یک تابع تولید و یا هزینه برای هر کدام از گروه های تعیین شده بلامانع می باشد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی عوامل موثرمعماری وشهرسازی دربازارخریدوفروش مسکن مناطق شمالی ایران مطالعه موردی: شهرساری

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی عوامل موثرمعماری وشهرسازی دربازارخریدوفروش مسکن مناطق شمالی ایران مطالعه موردی: شهرساری دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی عوامل موثرمعماری وشهرسازی دربازارخریدوفروش مسکن مناطق شمالی ایران مطالعه موردی: شهرساری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی عوامل موثرمعماری وشهرسازی دربازارخریدوفروش مسکن مناطق شمالی ایران مطالعه موردی: شهرساری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی عوامل موثرمعماری وشهرسازی دربازارخریدوفروش مسکن مناطق شمالی ایران مطالعه موردی: شهرساری :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: 14
نویسنده(ها):
پوریا رضوی ثانی – دانشجوی کارشناسی ارشدمعماری تنکابن
زهرا فرامرزی – کارشناس ارشدبرنامه ریزی شهری دانشگاه هنر اصفهان ساری
عباس علیپور – دکتری جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی قائمشهر

چکیده:
دستیابی به مسکن مطلوب به عنوان یکی از نیازهای اولیه بشر از دیر باز از دغدغه های انسان و یکی از مهمترین مسائل پیش رو طراحان و برنامه ریزان بوده است. مهمترین مسئله در ارتباط با عرضه واحدهای مسکونی، آن است که مصرف کنندگان چگونه عناصر مختلف یک واحد مسکونی را رتبه بندی می کنند. بنابراین، در برآورد تقاضا برای مسکن سعی می شود توان و تمایل به پرداخت برای این ویژگی ها از سوی متقاضیان شناسایی و مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد. این پژوهش نیز با هدف شناخت عوامل موثر معماری و شهرسازی در بازار خرید و فروش مسکن در شهر ساری و ارایه راهکارهای اصولی و منطقی به متولیان و سیاست گذاران اجرایی در حوزه مسکن به منظور ساماندهی در ساخت و ساز مسکن انجام شده است. بدین منظور سی و هشت متغیر در دو گروه معماری و شهرسازی در نظر گرفته شده است. به منظور بررسی و نظر خواهی مردم نسبت به شاخص های مذکور با استفاده از فرمول کوکران، 384 پرسشنامه در سطح شهر ساری توزیع شده است، یافته های حاصل از نظرخواهی ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی، کای اسکوئر و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاکی از آن است عواملی چون سیستم تاسیساتی مناسب، محل قرارگیری سرویس بهداشتی، وجود حیاط، زیربنای واحد مسکونی، قرارگیری در بر خیابان های پرتردد، کیفیت زیست محیطی، دسترسی به خیابان اصلی، معماری داخلی مناسب، تفکیک فضاهای خصوصی و نیمه خصوصی، عمر و قدمت بنا، مقاومت در برابر زلزله و موقعیت نسبی در شهر به ترتیب بیشترین تاثیر را در بازار خرید و فروش مسکن شهر ساری دارا می باشند. روش تحقیق از نظر هدف توصیفی و تحلیلی و از نظر روش در زمره تحقیق های کاربردی قرار می گیرد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی شرایط هیدروشیمیایی و هیدروژئولوژیکی دشت اهر

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی شرایط هیدروشیمیایی و هیدروژئولوژیکی دشت اهر دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی شرایط هیدروشیمیایی و هیدروژئولوژیکی دشت اهر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی شرایط هیدروشیمیایی و هیدروژئولوژیکی دشت اهر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی شرایط هیدروشیمیایی و هیدروژئولوژیکی دشت اهر :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی آب، انسان و زمین
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
اصغر نصیرزاده ماخ – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه ، ایران
امیرحسین کوکبی نژاد مقدم – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه، ایران

چکیده:
امروزه مدیریت منابع طبیعی یکی از اصلی ترین پیش نیازهای توسعه پایدار در هر کشوری به شمار می رود و مدیریت منابع اب های زیرزمینی به عنوان یکی از حیاتی ترین منبع آب در کشوری مثل ایران که سهم آن از نزولات جوی به حد چشمگیری از متوسط جهانی هم پایین تر است. بسیار حساس می باشد؛ محدوده مطالعاتی اهر در شمال غرب ایران و در 110 کیلومتری شمال شرق شهر تبریز قرار دارد. وسعت محدوده مطالعاتی 9520 کیلومتر مربع است که با رسوبات آبرفتی پوشیده شده است در این منطقه آب زیرزمینی مهم ترین منبع تامین آب شرب به ویژه مناطق روستایی است با توجه به کمبود آب های زیرزمینی در منطقه و هم چنین وجود معادن در بخش های شمالی محدوده، مطالعاتی که می توانند تاثیراتی بر روی کیفیت آب داشته باشند. ضروت می یابد تا آب های منطقه از لحاظ کیفی مورد بررسی قرار بگیرد. نایج بدست آمده نشان می دهد اکثر نمونه ها دارای سختی متوسط به بالا می باشند، میزان شوری نمونه ها نیز در حدذ قابل قبولی بوده و اکثر اب های زیرزمینی منطقه به منظور مصارف کشاورزی و صنعتی مناسب می باشند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله اهمیت نماز جماعت

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مقاله اهمیت نماز جماعت دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اهمیت نماز جماعت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اهمیت نماز جماعت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اهمیت نماز جماعت :

آئین اسلام، از بعد اجتماعی مهمی برخوردار است و با عنایت به برکات آثار وحدت و تجمع و یکپارچگی، در بسیاری از برنامه‌هایش بر این بعد، تکیه و تأکید کرده است.
برگزاری نمازهای روزانه ‌واجب نیز به صورت جماعت و گروهی، یکی از این برنامه‌هاست. در اینجا به اهمیت «نماز جماعت» و آثار گوناگون آن اشاره می‌کنیم:
اهمیت نماز جماعت
غیر از آثار فردی و اجتماعی نماز جماعت (که به آنها اشاره خواهد شد) پاداشهای عظیمی برای آن بیان شده که در اینجا به بعضی از روایات، اشاره می‌شود.
از رسول خدا(ص)‌ نقل شده که:
نماز کسی که صدای اذان را بشنود و بی‌دلیل، در نماز جماعت مسلمانان شرکت نکند، ارزشی ندارد.
در حدیث، تحقیر نماز جماعت، به منزله ‌تحقیر خداوند بشمار آمده است.
شرکت دائم در نماز جماعت، انسان را از منافق شدن بیمه می‌کند. و برای هر گامی که به سوی نماز جماعت و مسجد برداشته شود، ثواب و حسنه در نظر گرفته شده است.
همین که کسی برای شرکت در نماز جماعت از منزل خارج می‌شود، یا در مسجد، در انتظار نماز جماعت به سر می‌برد پاداش کسی را دارد که در این مدت، به نماز مشغول بوده است.
تعداد حاضر در نماز جماعت، هر چه بیشتر باشد، پاداش آن بیشتر است. این کلام رسول خدا(ص)‌ است که فرمود.
حدیث جالبی در بیان فضیلت نماز جماعت است که قسمتی از آن در رساله‌های عملیه هم ذکر شده که ترجمه تمام حدیث چنین است:

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله طراحی و ارزیابی یک پروتکل Single Sign-On جدید

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله طراحی و ارزیابی یک پروتکل Single Sign-On جدید دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طراحی و ارزیابی یک پروتکل Single Sign-On جدید  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله طراحی و ارزیابی یک پروتکل Single Sign-On جدید،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله طراحی و ارزیابی یک پروتکل Single Sign-On جدید :

سال انتشار: 1382

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

مرتضی آنالویی – دانشگاه علم و صنعت ایران
شهرام جمالی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در سیستم های امن تحت شبکه های کامپیوتری، کلید نشست در فاز ورود به سیستم (SSO) در اختیار کاربر قرار می گیرد، واین ک لید ضامن امنیت در ارتباط بین کاربر و کارگزار می باشد . کاربر برای در اختیار گرفتن این کلید، باید کلمه عبور را در اختیار داشته باشد . به منظور اینکه در مرحلهSSO فرآیند تحویل کلید نشست به کاربر از گزند مهاجمانمحفوظ بماند، و افشا نگردد، پروتکلهایی موجود است.
این مقاله ابتدا به معرفی پروتکلهایSSOموجود پرداخته است، سپس این پروتکلها ارزیابی شده و نقاط ضعف آنهامشخص شده اند و در نهایت پروتکل جدیدی ارائه شده است، که برخی از مشکلات پروتکل های پیشین را رفع می نماید. پروتکل پیشنهادی نیز دارای نقاط ضعفی می باشد، که به آن اشاره شده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید