بررسی وضیعت و سیاست های غنی سازی آرد در خاورمیانه بر اساس آمارهای رسمی فائو و سازمان جهانی بهداشت

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی وضیعت و سیاست های غنی سازی آرد در خاورمیانه بر اساس آمارهای رسمی فائو و سازمان جهانی بهداشت دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی وضیعت و سیاست های غنی سازی آرد در خاورمیانه بر اساس آمارهای رسمی فائو و سازمان جهانی بهداشت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی وضیعت و سیاست های غنی سازی آرد در خاورمیانه بر اساس آمارهای رسمی فائو و سازمان جهانی بهداشت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی وضیعت و سیاست های غنی سازی آرد در خاورمیانه بر اساس آمارهای رسمی فائو و سازمان جهانی بهداشت :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

منطقه خاورمیانه از کشورهایی تشکیل شده است که از لحاظ اندازه جمعیت، جمعیت شناختی، ثروت، بهداشت و وضعیت تغذیه متنوع هستند. وضعیت بهداشت و تغذیه هر کشور به اقتصاد و توسعه زیرساختش بستگی دارد. غنی سازی یک استراتژی مقرون به صرفه برای مدیریت و کنترل کمخونی در کشورهای توسعه یافته میباشد. فاکتورهای مهم در اجرای موفقیت آمیز غنی سازی: شناسایی مشکل، حمایت از آن، اتحاد، رایزنی، صنعت پاسخگو و منابع مورد نیاز آن میباشد. دسته های جمعیتی تلاش میکنند تا نرخ بالای بهبود کم خونی را در یک کشور داشته باشند اما کمخونی همچنان به عنوان یک مشکل بهداشت عمومی در کشورهای توسعه یافته ادامه دارد. اجرای غنی سازی به کاهش کمبود آهن کمک میکند اما کم خونی باید از طریق راهبردهای متعدد مدیریت شود، البته بیش از نیمی از کشورهای خاورمیانه به غنی سازی آرد نیاز ندارند. غنی سازی به بهبود وضعیت کمخونی در کشورهایی که داده های مرتبط با آن در دسترس است کمک کرد. توسعه شاخصهای برنامه های قابل اعتماد و پایدار باید با نوآوری در زمینه غنی سازی همراه باشد. این مقاله به بررسی وضیعت و سیاست های غنی سازی مواد غذایی با تاکید بر آرد در خاورمیانه از جمله ایران بر اساس آمارهای رسمی فائو و سازمان جهانی بهداشت می پردازد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله آشنایی با پدیده تروریسم نوین

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله آشنایی با پدیده تروریسم نوین دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آشنایی با پدیده تروریسم نوین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله آشنایی با پدیده تروریسم نوین،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله آشنایی با پدیده تروریسم نوین :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
امیررضا صفایی – عضو هیات علمی موسسه علوم دامی کشور
محمدحسین تیموری – سازمان نظام مهندسی استان البرز، کرج
پگاه مظفری مال امیری – سازمان نظام مهندسی استان البرز، کرج

چکیده:
ترور در کلمه به معنی «ترساندن» است و در فرهنگ سیاسی جهان عبارتست از هرگونه اقدام خصمانه و مخفیانه علیه فرد یا افرادی در حوزه ای محدود یا گسترده، و یا اهداف اقتصادی کشاورزی صنعتی، با هدف ایجاد ارعاب و یا باج خواهی. بر اساس این تعریف، تروریسم نوین عبارت خواهد بود از هرگونه اقدام خصمانه مخفی علیه فرد یا افرادی از یک جامعه، یا تأسیسات و تشکیلات اقتصادی آنها با کمک سموم و سلاحهای شیمیایی، میکروبی و یا رادیواکتیو .در بین جنگ افزارهای نوین، سلاحها و فنآوری میکروبی بیشتر از سایرین مور د توجه تشکلهای تروریستی و تروریست دولتیابرقدرتها قرار گرفته است. شاید بتوان به جرأت گفت ادعا نمود که سلاحهای هسته ای دیگر یک خطر بالفعل نیستند و تنها یکقدرت بازدارنده بالقوه محسوب می شوند. کشورهای صاحب این سلاحهای هرگز نخواهند توانست به راحتی از آنها بر علیه دشمنانخود استفاده نمایند. زیرا تبعات بکارگیری چنین سلاحهایی آنچنان گسترده است که قسمت بزرگی از جهان را در بر خواهد گرفت.اشعه های رادیواکتیو، گردوغبار اتمی، طوفان اتمی و اشعه های یونیزان در قالب مرزهای جغرافیایی نخواهند گنجید و حوزه وسیعی راآلوده خواهند کرد. طبعاً در این موقع کشور بکار برنده این سلاح ها باید پاسخگوی کشورهای همسایه نیز باشد. مثلاً اگر هند علیهپاکستان از بمب اتم استفاده نماید، بسته به محل انفجار اتمی، باید پاسخگوی بخش وسیعی از خاورمیانه نیز باشد. لذا شاید همینملاحظه بود که باعث شد در جنگ جهانی دوم ژاپن برای امتحان بمبهای اتمی امریکا انتخاب شود. کشور دور دست در دریا کههمسایه ای نزدیک هم ندارد. درحالیکه به نظر می رسد اگر بنا بود جنگ را به نوعی خاتمه دهند، می بایست این بمبها بر سر برلینتخلیه می شد که مبداء جنگ بود. از سوی دیگر سلاحهای شیمیایی نیز چندان گزینه مناسبی برای فعالیتهای تروریستی نیستند. مشکلات حمل نگهداری وبکارگیری، نیمه عمر کوتاه، خطر نشت، تأثیر محدود و قابلیت ردیابی عامل ترور کننده باعث شده چندان مورد اقبال نباشد. اگرچهدر میدان جنگ گزینه موفقی نشان داده است. ولی از آنجا که از سال 1935 کنوانسیون ممنوعیت بکارگیری آنها در ژنو به امضایاکثر کشورهای جهان رسیده کشورهای متخاصم با احتیاط زیادی اقدام به بکارگیری آن می کنند، که البته آن نیز به اشاره ابرقدرتها خواهد بود. ولی باز هم از سوی افکار عمومی جهان تحت فشار شدید قرار خواهد گرفت .از بین سلاحهای میکروبی، چه در عرصه جنگی و چه در عرصه تروریستی، وسیله ای بسیار مطلوب برای دشمنان شده است. توانتولید بالا، نگهداری راحت، قابلیت انتشار، قابلیت مصون سازی نیروی خودی، قابلیت تکثیر برای عوامل میکروبی زنده، دشواریبسیار در ردیابی فرد یا افراد متخاصم، گستردگی عملکرد از انسان تا دام و محصولات کشاورزی و بسیار محسنات دیگر، موجب شدهتشکلهای تروریستی به این فنآوری جدید بشدت کشش یابند بدون آنکه بتوان گناهی را متوجه آنها نمود.سلاحهای میکروبی بخصوص در عرصه تروریسم دولتی و علیه ساختارهای صنعتی کشاو رزی در سالیان اخیر بسیار بکار رفته است.اگرچه کشور هدف هرگز نتوانسته ادعا خود را علیه دشمنش به اثبات برساند. اروپا شیوع جنون گاوی را متوجه سازمانهای جاسوسیامریکا و استرالیا می داند که با هدف ضربه اقتصادی به صادرات گوشت اروپا انجام شده. چین در شیوع سارس امریکا را مقصر می داندکه باعث شد چین در آستانه شکوفایی اقتصادی، سالها از گردونه رقابت تولید ارزان قیمت بواسطه تعطیلی کارخانه هایش عقببیفتد. کره شمالی شیوع وبا در پیونگ یانگ را در اواخر دهه 80 نتیجه فعالیت جاسوسهای امریکایی می داند که با هدف مجبورکردن این کشور به پذیرش شرایط دول اروپایی امریکایی، برای قطع آزمایشات هسته ای انجام شده است. تمامی این اتهامات درحد اتهامی باقی می ماند. ولی آنچه مسلم است آن است که هر روز بسیار از مناطق جهان در معرض خطر یک حمله بیوتروریستی هستند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

چیستی و چگونگی حجابهای سلوکی ظلمانی در عرفان اسلامی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 چیستی و چگونگی حجابهای سلوکی ظلمانی در عرفان اسلامی دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد چیستی و چگونگی حجابهای سلوکی ظلمانی در عرفان اسلامی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی چیستی و چگونگی حجابهای سلوکی ظلمانی در عرفان اسلامی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن چیستی و چگونگی حجابهای سلوکی ظلمانی در عرفان اسلامی :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بین المللی زبان و ادبیات

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

حجابهای ظلمانی، ازجمله حجابهای سلوکی هستند که سالک را در مراتب نفسانیت و توجه به عالم ملک)ناسوت(نگاه داشته و او را از حقایق معنوی محروم میکنند. این حجابها، منشاء تمام عصیانها و گناهان آدمیاند و محجوبان دراین حجابها، از کشف، اشراق و معرفت شهودی به دور بوده و کاملا در فساد و تباهی، غوطهورند. حجابهای ظلمانی تشکیکیاند و در ظلمانی بودن آنها، شدت و ضعف وجود دارد. این امر در کنار مبحث تناکح، تعداد این حجابها رابینهایت میکند. شناخت و تحلیل صحیح حجابهای ظلمانی و پی بردن به اساس و شالوده آنها، سالک را متنبه و آگاه میکند تا با دوری جستن از ریشههای این حجابها، برنامه سلوکی بهتری برای خود تهیه دیده و سیر صعودی خویش را مطمینتر طی کند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله رایگان کاهش 12 درصدی صادرات فرش

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مقاله رایگان کاهش 12 درصدی صادرات فرش دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رایگان کاهش 12 درصدی صادرات فرش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله رایگان کاهش 12 درصدی صادرات فرش،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رایگان کاهش 12 درصدی صادرات فرش :

روند نزولی صادرات فرش دستباف ایران طی چند سال اخیر، در 4 ماه نخست سال جاری نیز ادامه یافته است که این مسئله، نگرانی کارشناسان و دست‌اندرکاران این صنعت را در پی داشته است.
بر اساس آمار گمرک، در 4 ماه نخست سال جاری، 128 میلیون دلار فرش از ایران به خارج صادر شده است که نسبت به رقم 144 میلیون دلاری سال گذشته در همین مدت، 12 درصد کاهش نشان می‌دهد.
صادرات فرش ایران از لحاظ وزنی نیز حکایت از کاهش 8 درصدی آن در 4 ماه نخست سال جاری دارد. در 4 ماه نخست سال 1384 صادرات فرش دستباف ایران 118 میلیون دلار و در 4 ماهه سال 83 بیش از 125 میلیون دلار بود. در این میان کارشناسان مسائل فرش دستباف این کاهش صادرات را مربوط به تجارت سنتی فرش دستباف ایران می‌دانند.

در حال حاضر سیستم تجارت فرش دستباف ایرانی به زعم وزیر بازرگانی سیستمی فشاری است که باید به سمت سیستم کششی راه یابد.
تولیدکنندگان فرش دستباف ایرانی عادت کرده‌اند که مطابق میل و سلیقه خود به بافت و عرضه این هنر سنتی ایران بپردازند اما سیستم بازار کاملاً برخلاف تفکر و دیدگاه فرش‌های بافته شده توسط آنها حرکت می‌کند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

نقش الگوی سرآمدی اخلاقی در توسعه معنوی دانش آموزان و رهبران آموزشی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 نقش الگوی سرآمدی اخلاقی در توسعه معنوی دانش آموزان و رهبران آموزشی دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش الگوی سرآمدی اخلاقی در توسعه معنوی دانش آموزان و رهبران آموزشی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی نقش الگوی سرآمدی اخلاقی در توسعه معنوی دانش آموزان و رهبران آموزشی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن نقش الگوی سرآمدی اخلاقی در توسعه معنوی دانش آموزان و رهبران آموزشی :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

رهبران مدرسه و دانش آموزان برای موفقیت باید بدون استثناء به اخلاقیات پذیرفته شده ای پای بند باشند و متعهد بودن خود را به اخلاقیات از راه رفتار ملموس نشان دهند نظریه اخلاقی نظامی از قواعد و اصولی را بنا می نهد که انسانها را در تصمیم گیری درباره آنچه درست و نادرست ، خیر وشر است راهنمایی می کنند اخلاق و معنویت یکی از زمینه های مهم برای توسعه معنوی دانش آموزان و رهبران آموزشی است . توسعه معنوی فرآیندی است که طی آن در جهت رفاه روانی افراد تلاش می شود و ریشه آن را می توان در توجه به تفکر شهودی ردیابی نمود برای کمک به استمرار سرآمدی مدرسه نیاز است که اخلاق حرفه ای در محیط آموزشی تبدیل به کدهای رفتاری شده و در سطوح مختلف عملیاتی شود با توجه به اهمیت رفتارهای اخلاقی در نظام آموزشی و زمینه سازی برای توسعه معنوی کارکنان در این مقاله مطالب زیر مورد بحث قرار می گیرد:1 -مفهوم اخلاق حرفه ای 2 -مفاهیم بنیادی الگوی سرآمدی اخلاقی 3 -مولفه های کلیدی الگوی سرآمدی اخلاقی4 -مراحل جاری سازی اخلاق حرفه ای در سازمان های آموزشی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بررسی فنی و آنالیز تحلیلی – ساختاری توربین های بادی در صنعت برق

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی فنی و آنالیز تحلیلی – ساختاری توربین های بادی در صنعت برق دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی فنی و آنالیز تحلیلی – ساختاری توربین های بادی در صنعت برق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی فنی و آنالیز تحلیلی – ساختاری توربین های بادی در صنعت برق،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی فنی و آنالیز تحلیلی – ساختاری توربین های بادی در صنعت برق :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

توربین ها و ژنراتورهای بادی نقش بسزایی در تولید برق و صنعت برق دارند. بررسی فنی آنها بخوبی می تواند در انتخاب نوع و روش صحیح بکارگیری آنها در بازدهی بالاتر موثر باشد. در مقاله حاضر به بررسی و آنالیز فنی – ساختاری انواع توربین های بادی می پردازیم و محاسن و معایب کاری و عملکردی آنها را مورد بررسی قرار می دهیم. بررسی انواع مختلف ژنراتورها و ساختار آنها، از دیگر مواردیست که در مقاله حاضر به آن پرداخته خواهد شد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله نقش زنان در کارآفرینی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله نقش زنان در کارآفرینی دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش زنان در کارآفرینی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نقش زنان در کارآفرینی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقش زنان در کارآفرینی :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش محور)
تعداد صفحات: 14
نویسنده(ها):
مجید وفایی – مدرس دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
مهناز قربانی – دانشگاه پیام نور نیشابور

چکیده:
اگر خانواده را از دیدگاه نهادی مورد بررسی قرار دهیم به این نتیجه می رسیم که خانواده از نظر کمی و کیفی می تواند کانون اصلی ا ندیشه کار و تلاش پرورش روحیه خلق ایده و کار در افراد باشد. تحقق این امر مستلزم توجه ویژه والدین به ابعاد و ساختهای حیات فردی فرزند از هنگام تولد تا زمان تکوین شخصیت اوست. سپس با توجه به اهمیت و نقش کارافرینی در شکل گیری تحولات اقتصادی در جوامع دانشمندان علوم اجتماعی نیز به بررسی ویژگیهای فردی و اجتماعی کارآفرینان پرداختند. خانواده کانونی است که در شکل گیری این ویژگیها می تواند نقش حیاتی ایفا کند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

طرح درس هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان درس سوم

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 طرح درس هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان درس سوم دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طرح درس هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان درس سوم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی طرح درس هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان درس سوم،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن طرح درس هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان درس سوم :

در این فایل، از درس سوم هدیه های آسمانی پایه پنجم دبستان، طرح درسی تهیه کرده ایم که می توانید آن را دانلود کرده و استفاده نمایید.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله زنبور عسل و کرم ابریشم

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مقاله زنبور عسل و کرم ابریشم دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله زنبور عسل و کرم ابریشم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله زنبور عسل و کرم ابریشم،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله زنبور عسل و کرم ابریشم :

زنبور عسل شاید تنها حشره اهلی جهان باشد که انسان نتواسته است در نوع زندگی آن تغییری ایجاد کند زنبور عسل به صورت اجتماعی زندگی می کند. هر یک از اجتماعات زنبور عسل در محیطی بسته به نام کندو به سر می برند و افراد ساکن در هر کندو همچون جوامع بشری به طبقاتی تقسیم می شوند و هر طبقه انجام وظایف خاصی را به عهده دارد.
کارگران زنبوران ماده ای هستند که در اثر تغذیه خاص در مراحل نوزادی و شفیره ای که به وسیله کارگران بالغ اعمال می شود دارای دستگاه تولید مثل با رشد ناقص هستند. کارگران تمامی کارهای داخل و خارج کندو را بر عهده دارند از قبیل جمع آوری غذا، پرورش نوزاد، محافظت و نگهبانی کندو در مقابل مهاجمین، نظافت، ساختن شان و …
زنبوران نر تنها افراد ذکور کلنی هستند وکاری جز بارور کردن ملکه ندارند. غذای این زنبوران بوسیله کارگران داده می شود.
ملکه زنبور ماده ای است با دستگاه تناسی کاملا تکامل یافته که به عنوان یک ماشین تخم گذاری انجام وظیفه می کند و ژنوتیپ او ژنوتیپ همه افراد کلنی را تا حد زیادی مشخص می کند. ملکه ها به تنهایی قادر به تشکیل کلنی و حتی تغذیه خود نیستند. زنبوران عسل در تغلیظ شهد مهارت زیادی دارند و این عمل را به قدری دقیق انجام می دهند که شهد تغلیظ شده (عسل) غیر قابل فساد می شود، زنبوران عسل حجره های پر شده از شهد تغلیظ شده را بالایه ای از موم می پوشانند تا از هر نوع آلودگی درامان بمانند و در زمان نیاز بتوانند ازعسل ذخیره شده استفاده کنند. البته برخلاف تصور عموم که سودآوری اقتصادی زنبور عسل را فقط در تولیدات مستقیم آ ن جستجو می کنند، باید اذعان نمود که تولیداتی نظیر عسل، موم، ژله شاهانه و گرده در مقایسه باسود آوری زنبور عسل از جنبه گرده افشانی قابل مقایسه نبوده و تولیدات ذکر شده حداکثر 20% ارزش اقتصادی زنبور را شامل می شوند و 80% درصد سودآوری زنبور عسل مربوط به گرده افشانی گیاهان گلدار برای بدست آوردن محصولی خوب و مرغوب از محصولاتی نظیر درختان میوه، آفتابگردان، سویا، کلزا و … است. همچنین در بذرگیری از گیاهان علوفه ای دگرگشن مانند یونجه، اسپرس وانواع شبدرها وجود زنبور عسل کاملا ضروری است.
بالاخره ضروری است که بدانیم پرداختن به زنبور عسل بدون توجه به اعضای زیادی آن یعنی مادرهای خوب و متناسب با شرایط محیطی و اب و هوایی آن، کار بیهوده ای خواهد بود. اصلاح نژاد زنبور عسل از قدم های مهم در اقتصادی کردن این ضعف می باشد. برای اصلاح نژاد هر توده زنبور عسل داشتن برنامه های به نژادی بر اساس پارامترهای ژنتیکی از مهمترین ابزار می باشد.

معرفی ملکه زنبور عسل و خصوصیات رفتاری آن
ملکه قلب کلنی است زنبورداران حرفه ای معتقدند که تهیه ملکه های خوب و نگهداری از آنها کار مشکلی است. این موضوع به ویژه به دلیل ضرورت داشتن کلنی های پرجمعیت و قوی و کوتاه بودن فصل استحصال عسل اهمیت دارد. همچنین زنبورداران معتقدند که ملکه های پرورش یافته محلی بهتر از ملکه های وارداتی هستند.
ملکه انواع مختلفی دارد و اختلاف بین انها از چگونگی تغذیه و رفتار با آنها در دوره لاروی ناشی می شود. در حالیکه زنبورداران تفاوت اندازه ملکه را مد نظر قرار می دهند، محققین تعداد تخم های یک ملکه را ملاک قرار می دهند. در کلنی زنبور عسل ملکه علاوه بر وظیفه تخم گذاری، ترشح فرمون هایی را به عهده دارد که با پخش این مواد نظم اجتماعی در کندو را سبب می شود. دانش ما هنوز از ماهیت و نوع مواد مترشحه از ملکه که باعث ایجاد یک سلسله رفتارهای خاص در بین زنبورهای یک کلنی می شود، ناقص است و در این مورد نیاز به تحقیقات بیشتری است. اما می دانیم که ترشح برخی مواد شیمیایی توسط ملکه عامل نظم اجتماعی در درون کندو می باشد. هر کلنی زنبور عسل دارای یک ملکه است وغیر از این حالت، یعنی حالات دو ملکه ای و سه ملکه ای حالت استثنا هستند. ملکه معمولا عمری طولانی تر نسبت به سایر اعضای کلنی دارد و می تواند دو تا پنج سال زندگی کند ولی طول عمر ملکه بیشتر از پنج سال نادر است.
در زنبورداری تجارتی معمولا ملکه ها هر یک تا دو سال یکبار عوض می شوند. طولانی تر بودن عمر ملکه در مقایسه با زنبوران کارگر مزرعه رو، به احتمال بسیار قوی به دلیل تغذیه ملکه از مواد مغذی تر کندو، داشتن یک زندگی آرام و پراستراحت در مقایسه با فعالیت شدید زنبوران کارگر است.
نکته دیگر اینکه زنبوران کارگر و ملکه از لحاظ جنسی همگی ماده اند واز لحاظ ژنتیکی بین آنها هیچ تفاوتی وجود ندارد. قرارگرفتن هر یک از لاروهای ماده در حجره مخصوص ملکه و پرورش خاص آن لارو با غذای مخصوص (ژله شاهانه یا ژله سلطنتی) سبب تبدیل آن لارو به ملکه می شود. این وضعیت به زنبورداران اجازه می دهد تا با انتقال لارو یا تخم هایی که در حجره های کارگری وجود دارند به حجره ای که مصنوعا برای ملکه می سازند و بعدا در کندوهای بدون ملکه قرار می دهند، ملکه های زیادی پرورش دهند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله مدیریت کنترل نشت در شبکه های توزیع آب شهری: مطالعه موردی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله مدیریت کنترل نشت در شبکه های توزیع آب شهری: مطالعه موردی دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدیریت کنترل نشت در شبکه های توزیع آب شهری: مطالعه موردی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مدیریت کنترل نشت در شبکه های توزیع آب شهری: مطالعه موردی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدیریت کنترل نشت در شبکه های توزیع آب شهری: مطالعه موردی :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

محمدمهدی مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازههای هیدرولیکی، دانشکده مهن
خسرو حسینی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، تهران
کوروش بهزادیان – استادیار پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

اتلاف بیش از متوسط 30 درصد آب ورودی به شبکههای توزیع آب شرب کشور در اثر نشت از شبکه ها، موجب نگرانی جدی مسئولین شرکتهای آب و فاضلاب کشور شده است. نشت غیر مرئی از لولههای شبکه به ویژه در شبکههای قدیمی توزیع آب بخش زیادی از اتلاف سالانه شبکههای توزیع آب را تشکیل میدهد. در این مقاله مدیریتکاهشنشتدر شبکه توزیع آب شهری محلات که دارای تلفاتآبی بالایی است، مورد بررسی قرار میگیرد. برای شبکه توزیع آب شهر محلات که همواره دارای مشکل فشار مازاد در اکثر نقاط است، مدیریت فشار (با توجه به رابطه مستقیم بین فشار و نشت) به عنوان یک ابزار مفید در جهت کاهش نشت مورد توجه قرار گرفته و در این راستا نصب شیرهای فشارشکن به عنوان متداولترین شیوه مدیریت فشار به صورت یک مساله بهینهسازی در نظر گرفته شده است. برای حل این مساله یک مدل بهینهسازی پیشنهادی با در نظر گرفتن توابع هدف ( 1) حداقلسازی نشت کلی در شبکه و ( 2) حداقلسازی تعداد شیرهای فشار شکن و لحاظ نمودن محدودیتهای مساله توسعه یافته است. مدل بهینهسازی مذکور با استفاده از یکالگوریتم ژنتیکدوهدفه در قالبیکبرنامهکامپیوتری در محیط نرم افزارMATLAB نوشته شده و برای شبیهسازی هیدرولیکی شبکه توزیع آب (معادلاتتعادل جرم و انرژی) از نرم افزار شناخته شده EPANET استفاده شده است. نتایج اجرای مدل در شبکه توزیع آب شهر محلاتبا فرضسه سناریوی مختلفنشان میدهد که نصبو تنظیم شیر آلات کاهش فشار مطابق با مکانها و تنظیمات بهینه خروجی برنامه کاهشقابل توجهی در میزان تلفات سالانه این شبکه به وجود خواهد آورد. به عنوان نمونه در سناریوی اول حدود 61 درصد کاهشدر میزان نشتاولیه شبکه مشاهده میشود. مقایسه نتایج بهینهسازی با طرح مدیریت فشار از پیشاجرا شده در شبکه محلات (طرح کارشناس) نشان دهنده بهبود قابل توجه نتایج بهینهسازی نسبت به طرح کارشناساست به گونهای که کاهشنشت حاصل از 6 شیر پیشنهادی کارشناستنها معادل نتایج حاصل از 2 شیر بهینه است. هم چنین تغییر تنظیمات شیرآلات موجود به صورتبهینه نیز کاهشمحسوسی در میزان تلفات ایجاد خواهد کرد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید