مقاله اثر کودهای تلفیقی و کود آهن بر روی کمیت و کیفیت آفتابگردان رقم آذرگلدر منطقه کرمان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله اثر کودهای تلفیقی و کود آهن بر روی کمیت و کیفیت آفتابگردان رقم آذرگلدر منطقه کرمان دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر کودهای تلفیقی و کود آهن بر روی کمیت و کیفیت آفتابگردان رقم آذرگلدر منطقه کرمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اثر کودهای تلفیقی و کود آهن بر روی کمیت و کیفیت آفتابگردان رقم آذرگلدر منطقه کرمان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر کودهای تلفیقی و کود آهن بر روی کمیت و کیفیت آفتابگردان رقم آذرگلدر منطقه کرمان :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

هوشنگ شادفر – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
عنایت ا; توحیدی نژاد – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
قاسم محمدی نژاد – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مصرف گسترده کودهای شیمیایی مانند نیتروژن و عدم مصرف کودهای ریزمغذی و وجود خاک های آهکی با ماده آلی کم سبب تشدید کمبود عناصر ریزمغذی در اراضی زراعی شده است. این آزمایش جهت بررسی اثرات کودهای تلفیقی و کود آهن بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان به اجرا در آمد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار پیاده گردید . در کرت ها ی اصلی شامل چهار سطح کود تلفیقی : 8t/ha کود گاوی+ 348kg/ha کود اوره= T1 و 10t/ha کودگاوی+ 304kg/ha کوداوره=T2 و 12t/ha کود گاوی + 261kg/ha کود اوره=T3 و 14t/ha کود گاوی+ 217kg/ha کود اوره=T4 قرار گرفتند . در کرت های فرعی فاکتور کود کلات آهن به نسبت 1، 2/5 و 5 در هزار به گیاه داده شد. نتایج نشان داد بیشترین ارتفاع ساقه، قطر طبق، وزن هزار دانه، طول میانگره در تیمار T1 و آهن 2/5 در هزار به دست آمد، همچنین بیشترین تعداد برگ مربوط به تیمار T1 و آهن 5 در هزار بود. بطور کلی استفاده از تیمارها تأثیر چندان قابل توجهی روی صفات مورد بررسی نداشت. به نظر میرسد با تنظیم مقدار کود تلفیقی و کود آهن بتوان از این منطقه عملکرد بالاتری به دست آورد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید