مقاله بررسی تأثیر دو نوع شخم متداول و شخم حداقل و مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر ظهور گیاهچه و رشد اولیه گلرنگ

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی تأثیر دو نوع شخم متداول و شخم حداقل و مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر ظهور گیاهچه و رشد اولیه گلرنگ دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تأثیر دو نوع شخم متداول و شخم حداقل و مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر ظهور گیاهچه و رشد اولیه گلرنگ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تأثیر دو نوع شخم متداول و شخم حداقل و مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر ظهور گیاهچه و رشد اولیه گلرنگ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تأثیر دو نوع شخم متداول و شخم حداقل و مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر ظهور گیاهچه و رشد اولیه گلرنگ :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی

تعداد صفحات: 3

نویسنده(ها):

محمدحسام شاهرجبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
کاظم مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
علی محمدی شنگری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
مهدی خوشخرام – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر دو نوع شخم متداول و شخم حداقل و مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر ظهور گیاهچه و رشد اولیه گلرنگ آزمایشی به صورت کرتهای یکبار خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی شخصی در شهرستان فسا اجرا شد. دو نوع شخم متداول و شخم حداقل در کرت اصلی و نوع کود شامل 15، 30 و 45 تن در هکتار کپوست زباله شهری، 15، 30 و 45 تن در هکتار کمپوست زباله شهری غنی شده با 50 درصد کود شیمیایی در کرت فرعی قرار گرفت، تیمار فقط مصرف کود شیمیایی 200 کیلوگرم در هکتار اوره و 100 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم و فسفات آمونیوم و تیمار شاهد بدون مصرف کمپوست و با کود شیمیایی در سه تکرار اجرا گردید. در این آزمایش تنها اثر شخم بر طول گیاه، طول ریشه و تعداد علفهای هرز معنیدار بود. کاربرد کود بر تمامی متغیرها به غیر از وزن گیاه معنیدار بود. شخم حداقل به طور معنیداری طول گیاه بیشتری در مقایسه با شخم متداول حاصل نمود. شخم حداقل به طور معنیداری طول گیاه بیشتری را در مقایسه با شخم متداول حاصل نمود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید