مقاله مدل سازی حذف متانول در بیوتریکلینگ فیلتر:بررسی اثرنیتروژن و جدایش بیومس

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله مدل سازی حذف متانول در بیوتریکلینگ فیلتر:بررسی اثرنیتروژن و جدایش بیومس دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدل سازی حذف متانول در بیوتریکلینگ فیلتر:بررسی اثرنیتروژن و جدایش بیومس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مدل سازی حذف متانول در بیوتریکلینگ فیلتر:بررسی اثرنیتروژن و جدایش بیومس،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدل سازی حذف متانول در بیوتریکلینگ فیلتر:بررسی اثرنیتروژن و جدایش بیومس :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

مرجان رزمجویی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدحسن فضائلی پور – عضوهیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله یک مدل ریاضی برای تشریح حذف متانول از گاز در یک بیوتریکلینگ فیلتر که عملکرد آن به صورت جریان غیرهمجهت از گاز و مایع است ارائه شده است.از موازنه های جرمی در فازهای گاز ،مایع و بیوفیلم برای به دست آوردن معادلات مدل استفاده شد و به طور همزمان اثر متانول و نیتروژن بر شدت واکنش بیوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت.همچنین برای اولین بار پدیده ی جدایش و کنده شدن بیومس در این مدل بررسی شد.معادلات با روش حجم محدود حل شده و از داده های تجربی مقاله ی منتشر شده ای برای آزمایش اعتبار مدل استفاده شد. بین نتایج مدل و داده های تجربی توافق قابل قبولی به دست آمد.نتایج شبیه سازی نیز نشان داد ظرفیت حذف بیو راکتور با افزایش غلظت نیتروژن و متانول ورودی افزایش می یابد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید