مقاله بررسی روند تغییرات پارامترهای کیفیت شیمیایی آب رودخانه زیارت

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی روند تغییرات پارامترهای کیفیت شیمیایی آب رودخانه زیارت دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی روند تغییرات پارامترهای کیفیت شیمیایی آب رودخانه زیارت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی روند تغییرات پارامترهای کیفیت شیمیایی آب رودخانه زیارت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی روند تغییرات پارامترهای کیفیت شیمیایی آب رودخانه زیارت :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

چکیده:

رودخانه ها به عنوانیکی از منابع اساسی تامین آب برای مصارف گوناگون شرب، کشاورزی و صنعت به شمار می روند هدف از این تحقیق بررسی وضعیت تغییرات درازمدت پارامترهای کیفی آب و همچنین روند تغییرات بارش و رواناب در رودخانه زیارت واقع در استان گلستان میباشد این رودخانه در حدود 20% از آب شرب شهرستان گرگان را تامین می کند جهت بررسی تغییرات کیفیت شیمیایی آب رودخانه زیارت از اطلاعات کیفیت آب برای سالهای 1353 تا 1385 استفاده شد مهمترین پارامترهای مورد بررسی شامل مقادیر HCO3,PH,EC,CL,SO+4,Na,Mg+2,Ca+2,TDS می باشد که در نهایت میانگین سالانه آنها مورد استفاده قرارگرفت و میزان تغییرات آنها با استفاده از نرم افزار اماری مینی تب مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشانداد که به غیر از سولفات در بقیه موارد بین آنها رابطه همبستگی معنی داری وجودداشت و دارای روند افزایشی بود شاخص خشکسالی SPI نیز برای این دوره آماری محاسبه شد و همچنین از نظر شرب و کشاورزی از طریق دیاگرام ویلکوکس و شولر بررسی شد بررسی ها بیانگر این است که غلظت املاح شیمیایی موجود در آب رودخانه زیارت در طی این سالها در بیشتر موارد روند افزایشی داشته است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید