مقاله حفاظت تنوع زیستی با حمایت ازدامداری چوپانی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله حفاظت تنوع زیستی با حمایت ازدامداری چوپانی دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حفاظت تنوع زیستی با حمایت ازدامداری چوپانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حفاظت تنوع زیستی با حمایت ازدامداری چوپانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله حفاظت تنوع زیستی با حمایت ازدامداری چوپانی :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
الهام امیدزاده اردلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری
حجت اله خدری غریب وند – دانشجوی دکتری علوم مرتع
پژمان طهماسبی – استادیاران دانشگاه شهرکرد
عطاءاله ابراهیمی –

چکیده:
دامداری استراتژی غالب معیشتی دراراضی خشک و نیمه خشک می باشد که با نقش تاثیر گذاردام درمرتع اهمیت زیادی برتنوع گونه ای دارد حفظ توسعه و حمایت دامداری ازحذف گونه های دامی مهم جلوگیری و تنوع گونه ای دامی را حفظ می کند مطالعات نشان داده است برخی ازتغییرات صورت گرفته درنظام دامداری پاسخ منطقی به تغییرات اجتماعی اقتصادی و اکولوژیکی بودها ست با این وجود درچنددهه اخیر مداخلات توسعه بی تاثیرنبوده است و بسیاری ازفشارها و درک نادرست ازمصالحه بین منافع کوتاه مدت درمقابل تداوم حیات بلندمدت منجر به تضعیف این شیوه دامداری شده است مطالعه حاضرحاصل مرور منابع درخصوص دامداری و تنوع زیستی است علاوه براین مطالعات صورت گرفته دربخش بازفت به عنوان مطالعه تجربی درایران نیز آورده شده است باتوجه به جمع بندی مطالعات می توان گفت با تغییر کاهشی درترکیب و تنوع گونه ای دامها و حذف دامداری تنوع زیسیتی دامهای اهلی تهدید می شود و به دنبال آن با حذف دام و قطع ارتباط چرایی با مرتع تهدیدی برای تنوع زیستی مراتع و حیات وحش خواهد بود بنابراین لزوم برنامه ریزی و سیاستگذاری درخصوص حمایت و تقویت دامداری به دلیل تاثیر برتنوع زیستی درکلیه اجزای حیات ضروری به نظر می رسد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید