مقاله مقایسه درصد کارآیی و تاثیر مالچ های غیرزنده (ارگانیک و غیرارگانیک) و علفکش متریبوزین بر پویایی جمعیت علفهای هرز در مزرعه گوجه فرنگی رقم CH

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله مقایسه درصد کارآیی و تاثیر مالچ های غیرزنده (ارگانیک و غیرارگانیک) و علفکش متریبوزین بر پویایی جمعیت علفهای هرز در مزرعه گوجه فرنگی رقم CH دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه درصد کارآیی و تاثیر مالچ های غیرزنده (ارگانیک و غیرارگانیک) و علفکش متریبوزین بر پویایی جمعیت علفهای هرز در مزرعه گوجه فرنگی رقم CH  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مقایسه درصد کارآیی و تاثیر مالچ های غیرزنده (ارگانیک و غیرارگانیک) و علفکش متریبوزین بر پویایی جمعیت علفهای هرز در مزرعه گوجه فرنگی رقم CH،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقایسه درصد کارآیی و تاثیر مالچ های غیرزنده (ارگانیک و غیرارگانیک) و علفکش متریبوزین بر پویایی جمعیت علفهای هرز در مزرعه گوجه فرنگی رقم CH :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: 4
نویسنده(ها):
روزبه زنگوئی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
حسین غدیری – استاد بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:
به منظور مقایسه درصد کارآیی و تاثیر مالچ های غیرزنده و علفکش متریبوزین بر پویایی جمعیت علفهای هرز در مزرعه تولید گوجه فرنگی در سال 1391 پژوهشی درقالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز صورت پذیرفت. بالاترین درصد کارآیی کنترل علفهای هرز مربوط به تیمار مالچ پلاستیک شفاف (86/23%) بود که البته با تیمارهای مالچ پلاستیک مشکی (83/23%) و تیمار علفکش متریبوزین (84/59%) اختلاف آماری معنیداری نداشت. طولانی ترین زمان جوانه زنی علفهای هرز در کرتهای تیمار شده با مالچهای غیرارگانیک شفاف و مشکی به ثبت رسید. کوتاهترین زمان گلدهی علفهای هرزنیز تحت تاثیر مالچ های ارگانیک غیرزنده مشاهده شد. اما طولانیترین زمان رسیدگی بذر علفهای هرز در کرتهای تحت تیمار علفکش متریبوزین (131/29 روز پس از انتقال نشای گوجه فرنگی به زمین اصلی) دیده شد که با تمامی تیمارهای مالچ اعمال شده دارای اختلاف آماری معنیداری بود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید