مقاله بررسی نقش گردشگری تجاری بر توسعه اقتصادی شهر اصفهان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی نقش گردشگری تجاری بر توسعه اقتصادی شهر اصفهان دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی نقش گردشگری تجاری بر توسعه اقتصادی شهر اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی نقش گردشگری تجاری بر توسعه اقتصادی شهر اصفهان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی نقش گردشگری تجاری بر توسعه اقتصادی شهر اصفهان :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
تعداد صفحات: 15
نویسنده(ها):
مهری اذانی – استادیار و عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
علیرضا غضائری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:
گردشگری به مثابه صنعتی موثر و تاثیر گذار بر جوامع توانسته است توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان را به خود جلب کند. گردشگری تجاری،فعالیتی گسترده است که تاثیرات اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی مهمی را با خود به همراه دارد. در بسیاری از کشورهای جهان که به توسعه گزدشگری تجاری پرداخته اند،تاثیرات در خور توجهی بر اقتصاد مشاهده میشود. به عبارتی،توسعه خدمات جهانگردی علاوه بر اینکه اصالت های منطقه ای را برجسته می سازد، از حاصل آن در حفظ و سازماندهی این اصالت ها و نیز به وجود آوردن توازن بهینه منبع و طرز استفاده مناسب از آن برای حفظ و نگهداری و رشد و توسعه منابع طبیعی و ملی نیز بهره می جوید،و همزمان با آن از مزایای اقتصادی مربوط به آن هم برخوردار میشود.گردشگری تجاری اکنون به فعالیتی مهم بدل گشته است که جریان کار ها،اقدام های اجتماعی و فرهنگی،وتغییرات فضایی فراوانی را شکل می دهد.گردشگری تجاری به صورت سفر مردم برای اهدافی که با کارشان مرتبط است،از قدیمی ترین اشکال گردشگری به شمار می آید.استان اصفهان به دلیل داشتن امکانات و پتایسل های لازم،یکی از مناطق بسیار مساعد برای توسعه گردشگری تجاری است. پژوهش حاضر با عنوان ارزیابی نقش گردشگری تجاری بر توسعه اقتصادی شهر اصفهان است.در این پژوهش محقق با روش پیمایشی به بررسی فرضیه تحقیق پرداخته است. بدین منظور پس از تهیه کلیات و چارچوب نظری تحقیق و مطالعه کارهای انجام شده در این خصوص،برای جمع آوری اطلاعات پیمایشی از منطقه مورد مطالعه ،اقدام به عملیات میدانی با ابزار پرسشنامه (پرسشنامه شهروندان) نوده است. پس از تکمیل پرسشنامه ها،برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و Excel استفاده گردید. در ادامه با وارد کردن داده ها،یافته های توصیفی ارائه و جهت آزمون فرض از آزمون دو جمله ای استفاده شد. پس از آزمون فریضه ی تحقیق و بررسی های صورت گرفته ،فریضه ی مذکور رد شده، به این نتیجه نائل آمدیم که گردشگری تجاری نقش موثرو معنی داری بر توسعه اقتصادی شهر اصفهان در سال های اخیر نداشته است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید