مقاله ارائه الگویی جهت بررسی تبلیغات اینترنتی و تصمیم گیری خرید مشتریان در خدماتکامپیوتری در شهرستان شیراز

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله ارائه الگویی جهت بررسی تبلیغات اینترنتی و تصمیم گیری خرید مشتریان در خدماتکامپیوتری در شهرستان شیراز دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارائه الگویی جهت بررسی تبلیغات اینترنتی و تصمیم گیری خرید مشتریان در خدماتکامپیوتری در شهرستان شیراز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارائه الگویی جهت بررسی تبلیغات اینترنتی و تصمیم گیری خرید مشتریان در خدماتکامپیوتری در شهرستان شیراز،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارائه الگویی جهت بررسی تبلیغات اینترنتی و تصمیم گیری خرید مشتریان در خدماتکامپیوتری در شهرستان شیراز :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
مجید اسماعیل پور – استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس(بوشهر)
منیجه بحرینی زاده – استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس(بوشهر)
محبوبه قریحه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس(بوشهر)

چکیده:
این پژوهش به بررسی نقش تبلیغات اینترنتی در فرایند تصمیم گیری خرید مشتریان در خدمات کامپیوتری در شهرستان شیراز میپردازد. روشتحقیق پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از منظر جمع آوری داده ها روش توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل -تعدادی خریداران و مصرف کنندگان خدمات کامپیوتری در شهرستان شیراز می باشند، که با توجه به نا محدود بودن جامعه آماری در این تحقیقاز نمونه گیری استفاده می شود . روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری تصادفی ساده خواهد بود. تعداد 390 پرسشنامه گردآوریگردید. پس از گردآوری دادهها، مدل مفهومی پژوهش به وسیله نرم افزار Amos20 تجزیه وتحلیل و پس از اجرای برخی اصلاحات مورد تائید قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که رضایت، اعتماد، بصورت مستقیم هم بر تبلیغات اینترنتی و اینترنت تاثیر دارند و تبلیغات اینترنتی به صورت مستقیم بر فرایند خرید مشتریان در خدمات کامپیوتری تاثیر دارند. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که از بین متغیرها ، رضایت و اعتماد بر تبلیغات اینترنتی تاثیری دارند و تبلیغات اینترنتی بر تصمیم گیری تاثیر دارد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید