مقاله مکانیابی دقیق مناطق ژنومی کاندیدای مرتبط با ذخیره چربی در گوسفند

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله مکانیابی دقیق مناطق ژنومی کاندیدای مرتبط با ذخیره چربی در گوسفند دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مکانیابی دقیق مناطق ژنومی کاندیدای مرتبط با ذخیره چربی در گوسفند  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مکانیابی دقیق مناطق ژنومی کاندیدای مرتبط با ذخیره چربی در گوسفند،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مکانیابی دقیق مناطق ژنومی کاندیدای مرتبط با ذخیره چربی در گوسفند :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
محمدحسین مرادی – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک، اراک، ایران
اردشیر نجاتی جوارمی – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
محمد مرادی شهربابک – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
کن دادرس – مرکز ژنومیکس و تولیدمثل اینورمیAgResearchنیوزیلند

چکیده:
ذخیره چربی در دنبه یا قسمتهای احشایی بدن گوسفند یکی از مسائل مطرح در کشور ما و بسیاری از کشورهای در حال توسعه میباشد. این تحقیق با همکاری پروژهSheep HapMapبا هدف دقیقتر کردن محدوده سه منطقه ژنومی کاندیدای مرتبط با این صفت در کروموزومهای5و7وX و همچنین بررسی زمان تقریبی تمایز این نژادها از همدیگر انجام شد. نژادهای ایرانی زل و لریبختیاری برای این جایگاهها با چگالی مارکری بالا و با استفاده از تکنولوژیSequenomتعیین ژنوتیپ شدند و آنالیزهای آماری با استفاده از آمارههای مختلف شامل روشهای مبتنی بر تمایز جمعیتی (مانند میانه هموزیگوسیتی) و عدم تعادل لینکاژی (مانندXP-EHH انجام شد. نتایج مکانیابی دقیق این امکان را فراهم آورد تا وجود سیگنالهای انتخاب در این مناطق ژنومی را تأیید کرده و بتوانیم فواصل ژنومی مربوطه را به ترتیب از113و201و2831kbدر کروموزومهای 5و7وXبه 30و140و1077kbکاهش دهیم. بررسی روند تغییر اندازه مؤثر در طی نسلهای گذشته نشاندهنده یک نقطه زمانی مشخص مربوط به 1100 نسل قبل است که در این زمان این دو نژاد برای این صفت از یکدیگر تمایز پیدا میکنند. اگر فاصله نسل در گوسفند 5-4 سال در نظر گرفته شود، این نقطه در محدوده زمانی خواهد بود که اولین شواهد باستان شناسی مربوط به نژادهای دنبهدار (حدود 5000 سال قبل) بدست آمده است. بنابراین به نظر میرسد که این صفت درنژادهای مورد مطالعه حداقل در حدود 5000 سال قبل تمایز یافته است

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید