مقاله تجزیه زیستی آفت کش دیازینون توسط باکتری سودوموناس ائروژینوزا و فلاوو باکتریوم از وبررسی سینیتیک رشد آن

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تجزیه زیستی آفت کش دیازینون توسط باکتری سودوموناس ائروژینوزا و فلاوو باکتریوم از وبررسی سینیتیک رشد آن دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تجزیه زیستی آفت کش دیازینون توسط باکتری سودوموناس ائروژینوزا و فلاوو باکتریوم از وبررسی سینیتیک رشد آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تجزیه زیستی آفت کش دیازینون توسط باکتری سودوموناس ائروژینوزا و فلاوو باکتریوم از وبررسی سینیتیک رشد آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تجزیه زیستی آفت کش دیازینون توسط باکتری سودوموناس ائروژینوزا و فلاوو باکتریوم از وبررسی سینیتیک رشد آن :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
مرتضی خانی – گروه زیست شناسی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد جهرم، جهرم، ایران
فرشید کفیل زاده – گروه زیست شناسی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد جهرم، جهرم، ایران

چکیده:
همه ساله مقدارزیادی افت کش ازطرق مختلف به محیط زیست راه پیدا می کنند این افت کش ها درمحیط پخش شده و به نقاط دوردست منتقل میشوند برای پیش بینی اثرات این مواد دراکوسیستم علاوه براطلاع ازسمیت آنها باید چگونگی ورود پخش و رفتاراین ترکیبات درطبیعت نیز شناخته شود دیازینون o,o-دی اتیل -O-و2-ایزوپروپیل 6-متیل 4-پیریمیدینل تیوفسفات درواقع نوعی حشره کش ارگانوفسفره میباشد که درکشاورزی بطور گسترده ای به کاربرد برده میشود نگرانیهای زیست محیطی اولیه درارتباط بااستفاده ازآن درازبین رفتن پرندگان آلودگی آبهای سطحی و اثراتمخرب برروی گونه های آبزی مدنظر است دیازینون و متابولیت های آن درطول مطالعات هشداردهنده درمورد سیستم های ابزی مختلف درسراسر جهان موردتوجه واقع بوده اند دراین تحقیق درطول دوفصل متوالی سال پاییز و زمستان 1392 ازخاک سه ایستگاه ازخاک کشاورزی مرودشت ایران نمونه برداری انجام گرفت براساس روش استاندارد نمونه خاک پس ازعصاره گیری جهت اندازه گیری مقداردیازینون توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی صورت گرفت به منظور غنی سازی وجداسازی باکتریهای مقاوم به کادمیم که برای غنی سازی ازمحیط کشت MSM و جهت جداسازی ازمحیط کشت جامد نوترینت اگار استفاده شد شناسایی باکتریها بوسیله تستهایمتداول بیوشیمیایی صورت گرفت و سینتیک رشد درغلظتهای مختلف دیازینون ارزیابی گردید

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید