مقاله بررسی اثرات دورآبیاری و کود نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد ذرت علوفه ای (هیبرید S.c704) در شرایط آب و هوایی استان مازندران

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی اثرات دورآبیاری و کود نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد ذرت علوفه ای (هیبرید S.c704) در شرایط آب و هوایی استان مازندران دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اثرات دورآبیاری و کود نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد ذرت علوفه ای (هیبرید S.c704) در شرایط آب و هوایی استان مازندران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی اثرات دورآبیاری و کود نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد ذرت علوفه ای (هیبرید S.c704) در شرایط آب و هوایی استان مازندران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اثرات دورآبیاری و کود نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد ذرت علوفه ای (هیبرید S.c704) در شرایط آب و هوایی استان مازندران :

مقاله بررسی اثرات دورآبیاری و کود نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد ذرت علوفه ای (هیبرید S.c704) در شرایط آب و هوایی استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1389 در فیزیولوژی گیاهان زراعی از صفحه 19 تا 44 منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات دورآبیاری و کود نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد ذرت علوفه ای (هیبرید S.c704) در شرایط آب و هوایی استان مازندران
این مقاله دارای 26 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله دورآبیاری
مقاله کود نیتروژن
مقاله عملکرد و شاخص های رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی سوخت آبندانی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش به منظور بررسی اثرات دورآبیاری و مقادیر نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیکی ذرت علوفه ای (S.c.704)، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بایع کلا (نکا) در سال زراعی 1388 اجرا شد. دورآبیاری در چهار سطح آبیاری 75، 100، 125 و 150 میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاسA ، به عنوان عامل اصلی و سه سطح مقادیر نیتروژن صفر، 96 و 184 کیلوگرم در هکتار (به ترتیب معادل صفر، 200 و 400 کیلوگرم اوره در هکتار) عامل فرعی بودند. نتایج نشان داد که دورآبیاری در صفاتی مانند: عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد کاه (5%) و نیز مقادیر نیتروژن در صفاتی همچون عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و کاه، شاخص برداشت، وزن صد دانه، طول بلال، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در هر ردیف و تعداد دانه در بلال (1%) و قطر بلال (5%) معنی دار گردید و همچنین اثرات متقابل دورآبیاری و مقادیر نیتروژن عملکرد بیولوژیک و عملکرد کاه (در سطح احتمال 1%) اثر معنی داری گذاشته است. عملکرد دانه با مصرف 184 کیلوگرم نیتروژن در هکتار نسبت به عدم مصرف نیتروژن 198 درصد افزایش معنی داری داشت، حداکثر شاخص برداشت برای تیمار بدون مصرف نیتروژن بدست آمد و با افزایش مصرف نیتروژن تا 184 کیلوگرم نیتروژن در هکتار شاخص برداشت بخاطر شدت افزایش عملکرد کاه نسبت به دانه کاهش داشت بطوری که عملکرد کاه نسبت به شاهد حدود 453 درصد افزایش یافت. سرعت رشد نسبی تحت مقادیر نیتروژن برای دورآبیاری 75، 125 و 150 میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A تقریبا یکسان بوده و فقط تحت دورآبیاری 100 میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A سرعت رشد نسبی با مصرف 96 و 184 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در تمامی مراحل رشد بیشتر گردید. در شاخص سطح برگ و وزن ویژه برگ در تیمارهای دورآبیاری با مصرف 184 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بویژه در مراحل آخر دوره رشد بیشترین بود، سرعت جذب خالص در شرایط بدون مصرف نیتروژن برای تمامی دورآبیاری در اواخر دوره رشد در مقایسه با مصرف 96 و 184 کیلوگرم نیتروژن در هکتار منفی گردید. بیشترین روند تغییرات ارتفاع بوته از مرحله 8 برگی به بعد با مصرف 184 کیلوگرم نیتروژن در هکتار مشاهده شد و ارتفاع بوته در زمان ظهور تاسل با دورآبیاری 125 میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A حاصل گردید.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید