طرح (کارآفرینی) شرکت بیمه ای پوشش گر شرق

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 طرح (کارآفرینی) شرکت بیمه ای پوشش گر شرق دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طرح (کارآفرینی) شرکت بیمه ای پوشش گر شرق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی طرح (کارآفرینی) شرکت بیمه ای پوشش گر شرق،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن طرح (کارآفرینی) شرکت بیمه ای پوشش گر شرق :

بخشی از فهرست طرح (کارآفرینی) شرکت بیمه ای پوشش گر شرق

قسمت اول : کلیات بیمه
فصل اول : تاریخچه بیمهَ
بخش اول:تاریخچه بیمه در جهان………………………………………………….. 11
پیشینه………………………………………………………………………………………………………….. 11
پیدایش بیمه……………………………………………………………………………………………………. 12
لویدز لندن……………………………………………………………………………………………………….13
بیمه در عصر حاضر………………………………………………………………………………………….. 14
بخش دوم: تاریخچه بیمه درایران ………………………………………………….. 14
سابقه …………………………………………………………………………………………………………. 14
نخستین گام……………………………………………………………………………………………………. 15
شروع فعالیت………………………………………………………………………………………………… 15
تاسیس شرکتهای بیمه ایرانی ……………………………………………………………………………….16
عنوان صفحه
بیمه پس از انقلاب اسلامی…………………………………………………………………………………. 16
فصل دوم : مفاهیم کلی
بخش اول:تعریف بیمه………………………………………………………………….. 18
تعریف لغوی …………………………………………………………………………………………………. 18
تعریف فرهنگستان ایران……………………………………………………………………………………. 18
تعریف قانون بیمه……………………………………………………………………………………………… 18
تعریف فنی ……………………………………………………………………………………………………. 19
بخش دوم:عقد بیمه………………………………………………………………………. 19
تعریف ………………………………………………………………………………………………………….. 19
شرایط صحت عقد …………………………………………………………………………………………….19
خصوصیات عقد بیمه ……………………………………………………………………………………….. 21
بخش سوم:اجزای بیمه………………………………………………………………….. 22
بیمه گر………………………………………………………………………………………………………… 22
عنوان صفحه
بیمه گذار……………………………………………………………………………………………………… 22
بیمه نامه ………………………………………………………………………………………………………… 22
موضوع بیمه …………………………………………………………………………………………………… 23
حق بیمه ……………………………………………………………………………………………………….. 23
خسارت ……………………………………………………………………………………………………….. 23
فرانشیز …………………………………………………………………………………………………………..23
بخش چهارم:شرایط بیمه نامه………………………………………………………… 24
1- شرایط عمومی ……………………………………………………………………………………. 24
2- شرایط خصوصی ………………………………………………………………………………….. 24
3- شرایط ویژه………………………………………………………………………………………….. 24
بخش پنجم : انواع بیمه …………………………………………………………….25
بیمه های اجتماعی……………………………………………………………………………………… 25
بیمه های بازرگانی ………………………………………………………………………………………26
عنوان صفحه
فصل سوم: اصول بیمه
1- اصل حسن نیت……………………………………………………………………………………..27
2- اصل غرامت …………………………………………………………………………………………28
3- اصل نفع بیمه ای…………………………………………………………………………………… 28
4- اصل جانشینی ……………………………………………………………………………………….28
5- اصل مشارکت …………………………………………………………………………………….. 29
6- اصل داوری ………………………………………………………………………………………….29
7- اصل علت نزدیکی …………………………………………………………………………………29
8- اصل اتکایی …………………………………………………………………………………………30
فصل چهارم: چارت سازمانی شرکت بیمه…………………………………………. 32
شرح وظایف……………………………………………………………………………….33
قسمت دوم : انواع بیمه
فصل پنجم: بیمه آتش سوزی
عنوان صفحه
بخش اول: بیمه آتش سوزی ……………………………………………………..37
تعریف بیمه آتش سوزی ……………………………………………………………………………..37
خطرات مورد تعهد ………………………………………………………………………………………37
خطرات خارج از تعهد ………………………………………………………………………………….38
اموالی که بیمه نمی شوند ………………………………………………………………………………38
مراحل صدور بیمه نامه آتش سوزی ………………………………………………………………..38
محاسبه حق بیمه ………………………………………………………………………………………….39
مدت بیمه نامه …………………………………………………………………………………………..40
فسخ بیمه نامه ……………………………………………………………………………………………..40
ابطال بیمه نامه ………………………………………………………………………………………….. 40
بخش دوم : خطرات اضافی ……………………………………………………….41
1- بیمه زلزله …………………………………………………………………………………………….41
2- بیمه سیل ……………………………………………………………………………………………..42
عنوان صفحه
3- بیمه توفان ……………………………………………………………………………………………42
4- بیمه دزدی با شکستن حرز ……………………………………………………………………..43
5- بیمه شکست شیشه ………………………………………………………………………………..43
7- بیمه سقوط هواپیما ………………………………………………………………………………. 43
فصل ششم: بیمه اتومبیل
تعریف ……………………………………………………………………………………………………45
بخش اول: بیمه بدنه ……………………………………………………………….46
تعریف …………………………………………………………………………………………………….46
خطرات مورد تعهد …………………………………………………………………………………….46
خطرات خارج از تعهد ………………………………………………………………………………….46
مراحل صدور بیمه نامه ………………………………………………………………………………….47
پرداخت خسارت …………………………………………………………………………………………47
بخش دوم : بیمه شخص ثالث ……………………………………………………..48
عنوان صفحه
اشخاص ثالث ……………………………………………………………………………………………..48
اشخاصی که ثالث محسوب نمی شوند ……………………………………………………………48
خطرات مورد تعهد …………………………………………………………………………………….49
خطرات خارج از تعهد ………………………………………………………………………………..49
بیمه دیه …………………………………………………………………………………………………….50
کارت سبز ………………………………………………………………………………………………. 50
بخش سوم: بیمه حوادث سرنشین …………………………………………………..51
تعریف سرنشین ……………………………………………………………………………………………….51
بیمه حوادث سرنشین ……………………………………………………………………………………….52
خطرات مورد تعهد ………………………………………………………………………………………….52
خطرات خارج از تعهد …………………………………………………………………………………….52
فصل هفتم: بیمه های زندگی
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..53
عنوان صفحه
بخش اول: بیمه عمر ………………………………………………………………….53
تعریف ………………………………………………………………………………………………………54
انواع بیمه عمر …………………………………………………………………………………………….54
خطرات تحت پوشش ………………………………………………………………………………….55
بخش دوم : بیمه حوادث …………………………………………………………..55
تعربف حادثه ……………………………………………………………………………………………..55
انواع خطر …………………………………………………………………………………………………56
خطرهایی که بیمه می شوند …………………………………………………………………………56
خطرهایی که بیمه نمی شوند ………………………………………………………………………….56
فصل هشتم: بیمه مسئولیت
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………58
تعریف مسئولیت ………………………………………………………………………………………..58
تعریف بیمه مسئولیت مدنی …………………………………………………………………………..59
عنوان صفحه
انواع بیمه مسئولیت مدنی ………………………………………………………………………………59
خسارت های قابل پرداخت ………………………………………………………………………..60
خسارت های غیر قابل پرداخت ……………………………………………………………………60
فصل نهم: بیمه هواپیما:
بخش اول : بیمه بدنه هواپیما ………………………………………………………..62
تعریف ………………………………………………………………………………………………………….62
خطرات مورد تعهد ………………………………………………………………………………………….62
خطرات خارج از تعهد ………………………………………………………………………………………63
عوامل موثر در تعیین حق بیمه بدنه ………………………………………………………………………63
فرانشیز ………………………………………………………………………………………………………….64
بخش دوم : بیمه مسئولیت مدنی هواپیما …………………………………………..64
1- در قبال مسافر وبار مسافر ………………………………………………………………………..64
2- حمل کالا ومحمولات پستی ……………………………………………………………………65
مسئولیت قانونی عمومی ……………………………………………………………………………………65

تاریخچه بیمه:
بخش اول: تاریخچه بیمه در جهان
پیشینه:
بیمه که شکل تکامل یافته تعاون وهمکاری بین افراد است از روزگار قدیم وبه اشکتل مختلف وجود داشته که در اینجا به چند نمونه اشاره میشود:
1- هامورابی پادشاه بابل در2000 سال قبل از میلاد مسیح قوانینی وضع کرده بود که بر اساس آن کاروان هایی که کالاهای تجاری حمل می کردند مورد حمایت قرار می گرفتند؛ بدین صورت که اگر مال التجاره های آنان مورد دستبرد،سرقت ویا حتی سایر حوادث قرار می گرفت وبه آنها خسارت وارد می شد اهالی شهر بلبل آن خسارتها را جبران می کردند.
2- در مصرقدیم، سنگتراشان ومومیاگران قوانینی وضع کرده بودند که در صورت فوت هر یک از اعضا سایرین هزینه های کفن ودفن او را بپردازند ویا وراث اورا مورد حمایت قرار دهند .
3- بیمه که شکل واقعی – ونه امروزی – اولین بار برای حمایت کشتی های تجاری در برابر خطرات دریا و دزدان دریایی بوجود آمد . ساز وکار این حمایت نیز از طریق وام دریایی بود؛ بدین صورت که وام گیرنده متعهد بود چنانچه کشتی حامل کالای او سالم به مقصد برسد مبلغی را به عنوان حق التضمین به وام دهنده بدهد ، اما اگر کشتی در اثر این دو عامل از بین می رفت وام دهنده از اصل وفرع وام خود صرفنظر می کرد.
پیدایش بیمه:
تا قرن 14 میلادی بیمه به شکل کنونی وجود نداشت وحتی بیمه های حمل ونقل دریایی که قبل از این زمان رایج بود منضم به قرارداد حمل ونقل کالا در کشتی بود وبه شکل مستقل نبود . قرن 14 مبدا پیدایش بیمه به شکل کنونی است ،از اواخر این قرن قرارداد بیمه از قرارداد حمل کالا در کشتی جدا شد وپس از آن بیمه های مستقل به سرعت رشد کردند.
یک قرن پس از آن عده ای از بازرگانان وتجار حرفه خود را منحصرا بیمه گری قرار دادند وبدین ترتیب بیمه گری حرفه ای رسما از قرن 15 شروع شد.
از نظر تاریخی بیمه های دریایی قدیمی ترین نوع بیمه ها هستند . پس از آن به ترتیب بیمه های آتش سوزی ، عمروسایر بیمه ها بوجود آمدند .

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید