اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی در کاهش نشانه های اختلال استرس پس از آسیب و پریشانی روانی استرس، اضطراب و افسردگی ناشی از آن

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی در کاهش نشانه های اختلال استرس پس از آسیب و پریشانی روانی استرس، اضطراب و افسردگی ناشی از آن دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی در کاهش نشانه های اختلال استرس پس از آسیب و پریشانی روانی استرس، اضطراب و افسردگی ناشی از آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی در کاهش نشانه های اختلال استرس پس از آسیب و پریشانی روانی استرس، اضطراب و افسردگی ناشی از آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی در کاهش نشانه های اختلال استرس پس از آسیب و پریشانی روانی استرس، اضطراب و افسردگی ناشی از آن :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

اختلال استرس پس ازآسیب ازجمله اختلالات روانی است که هزینه ها و اثارمنفی زیادی برای فرد وجامعه دارد هدف پژوهش حاضر مطالعه اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری گروهی درکاهش نشانه های اختلال استرس پس ازاسیب و پریشانی روانی استرس اضطراب وافسردگی ناشی ازآن بود این مطالعه ازنوع مطالعات نیمه ازمایشی با یک گروه ازمایش و یک گروه کنترل و بصورت پیش ازمون وپس ازمون باپیگیری 3 ماهه بود جامع اماری این پژوهش را جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس ازاسیب بستری دربیمارستان روانپزشکی ابن سینا و همچنین جانبازان اعصاب وروان شهرستان نیشابور تشکیل میدادند برای تشخیص اختلال استرس پس ازاسیب ازمقیاس اجرایی بالینی اختلال استرس پس ازاسیب CAPS-5 استفاده شد 30نفر ازافرادی که تشخیص PTSD گرفتند به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند وبصورت تصادفی درگروه ازمایشی 15نفر و گروه کنترل 15نفر قرارگرفتند برای ارزیابی اثربخشی درمان درمراحل مختلف پژوهش ازفهرست اختلال استرس پس ازاسی PCL-5و مقیاس استرس اضطراب و افسردگی DASS-21 استفاده شد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید