قانون حاکم بر مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل در حوادث بین المللی هوایی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 قانون حاکم بر مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل در حوادث بین المللی هوایی دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد قانون حاکم بر مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل در حوادث بین المللی هوایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی قانون حاکم بر مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل در حوادث بین المللی هوایی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن قانون حاکم بر مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل در حوادث بین المللی هوایی :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

همواره بحث از قوانین متعارض، حاکمیتهای متعارض و نظمهای متعارض است ازجمله موضوعات دشوار و درواقع پیچیده حقوق بینالملل خصوصی بوده و به همین دلیل هم توجه بسیاری از قانونگذاران، دادرسان و اندیشمندان حقوقی، بهویژه فرهیختگان تعارض قوانین را به خود جلب کرده؛ بهعلاوه این پیچیدگی هم ظاهراً دلایلخاص خود را دارد: رشد سریع و شگفتآور بشر در این سده، موجب تنوع موارد مسئولیت مدنی شده و بر دشواری موضوع افزوده است؛ وظیفه و هدف اصلی حقوقمسئولیت مدنی همواره مورد اختلاف است و در طبیعت و ماهیت حق مطالبه جبران خسارت، هیچگونه اتفاق نظری وجود ندارد از طرفی بحث مسئولیت متصدیحملونقل هوایی دارای پیچیدگیها خاصی است بهترین روش شناخته شده در زمینه تعیین مسئولیتهای حملونقل هواپیمایی علاوه بر قوانین داخلی که شامل قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی است، کنوانسیونهای بینالمللی نیز که ایران عضو آنهاست، حاکم بر این موضوع هستند و دادگاهها نیز در مورد دعاوی مربوط به شرکتهای هواپیمایی میبایست بر اساس قوانین و کنوانسیونهای ذکر شده، رأی صادر کنند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید