مسئولیت حقوقی ناشی ازصدمات بدنی در ورزش

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مسئولیت حقوقی ناشی ازصدمات بدنی در ورزش دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مسئولیت حقوقی ناشی ازصدمات بدنی در ورزش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مسئولیت حقوقی ناشی ازصدمات بدنی در ورزش،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مسئولیت حقوقی ناشی ازصدمات بدنی در ورزش :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

تعریف مقررات ورزشی از نظر قانون: منظوراز مقررات دربند ث ماده 158 قانون مجازات اسلامی مجموعه شرایطی است که توسط فدراسیونها ، هیأتها، انجمن ها و امثال آنها به صورت مدون در رابطه با عملیات ورزشی تنظیم گردیده و یا مقرراتی است غیر مدون که حاکم بر ورزشهای بومی است. بدون این که مورد تأیید سازمان های دولتی قرار گرفته باشد ولی عرفاً مورد قبول مردم می باشد. هر ورزش اصولاً دارای یک مجموعه مدونی است که تحت عنوان قوانین یا مقررات تهیه و در اختیار فدراسیون یا هیأت ها قرار دارد. در این مجموعه ها معمولاً کلیه مقررات مربوط به زمین ، بازیکنان، داوران ، تخلفات و جرایم و امثال آنها با دقت ذکر شده است. روش تحقیق در این مقاله صرفا بصورت توصیفی همبستگی است.هر گاه حادثه بر اثر حرکات خطای ورزشکار باشد مسئولیت قانونی کامل بر عهده او خواهد بود و همانند یک مجرم عادی که در خارج از زمینورزشی مرتکب جرمی می شود مجازات خواهد شد . بدیهی است اقدامات غیر ورزشی که در حین فعالیت ورزشی انجام می گیرد مانند : فحاشی یاکتکاری ورزشکاران قابل طرح در حقوق ورزشی نیست . مرتکب تحت عنوان مجرم عادی قابل مجازات است . نه ورزش و نه اماکن ورزشی اصولاًوسیله ای برای مصونیت ورزشکار متخلف نیست. بنابراین هر نوع فعل زیانآوری است که مبتنی بر تقصیر باشد، اگر چه موضوع نص خاصی قرارنگرفته باشد. ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی (مصوب 17 اردیبهشت 1339) در این باره مقرر میدارد. «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بیاحتیاط به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید