بررسی عوامل موثر در بهره برداری مطلوب از کاغذهای بازیافتی در صنعت چاپ (مطالعه موردی چایخانه های تبریز)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی عوامل موثر در بهره برداری مطلوب از کاغذهای بازیافتی در صنعت چاپ (مطالعه موردی چایخانه های تبریز) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی عوامل موثر در بهره برداری مطلوب از کاغذهای بازیافتی در صنعت چاپ (مطالعه موردی چایخانه های تبریز)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی عوامل موثر در بهره برداری مطلوب از کاغذهای بازیافتی در صنعت چاپ (مطالعه موردی چایخانه های تبریز)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی عوامل موثر در بهره برداری مطلوب از کاغذهای بازیافتی در صنعت چاپ (مطالعه موردی چایخانه های تبریز) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

اهمیت کاغذ به دلیل یک ماده استراتژک و تامین کننده امنیت فرهنگی جامعه مورد توجه است. هدف این پژوهش بررسی عوامل تاثیر گذار بر بهره برداری مطلوب از کاغذ دریافتی در صنعت چاپ از طریق شناخت عوامل داخلی و خارجی تاثیر گذار در کیفیت و کارایی این کاغذها است. در این پژوهش شش فرضیه بر اساس میزان تاثیر در بهبود کیفیت و کارایی کاغذ های بازیافتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نمونه مورد مطالعه پژوهش مدیران ارشد 60 چاپخانه فعال شهرستان تبریز بوده است. که از روش تمام شمارشی ( سرشماری) انتخاب شدند. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت می باشد .پژوهش انجام گرفته بر اساس نوع داده های گرداوری شده توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل داده ها بدست امده از نمونه ها روش های اماری توصیفی و اماری استنباطی (ازمون تی تک نمونه ای) و از ازمون فریدمن جهت رتبه بندی متغییر ها استفاده شد و وجود تفاوت معنی دار بین فرضیه ها بررسی گردید . برای تحلیل داده ها از نرم افزار های Spss و Expert choice استفاده شده است. از نمودار هیستوگرام و اماره کلمونگروف-اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن مشاهدات استفاده شده است. نتایج بدست امده از ازمون نشان داد که تفکیک و جداسازی از مبدا و بهبود روش های مرکب زدایی از بیشترین درصد تاثیر برخوردار می باشد .بر اساس اطلاعات در دسترس محققان ، این پژوهش نخستین نوع در نوع خود می باشد که عوامل موثر در بهره برداری مطلوب از کاغذ های بازیافتی در صنعت چاپ را مورد مطالعه قرار داده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید