بررسی موانع ارتباط پژوهشگران با سازمان و راهکارهای ایجاد انگیزه برای آنها

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی موانع ارتباط پژوهشگران با سازمان و راهکارهای ایجاد انگیزه برای آنها دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی موانع ارتباط پژوهشگران با سازمان و راهکارهای ایجاد انگیزه برای آنها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی موانع ارتباط پژوهشگران با سازمان و راهکارهای ایجاد انگیزه برای آنها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی موانع ارتباط پژوهشگران با سازمان و راهکارهای ایجاد انگیزه برای آنها :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به بررسی موانعی که سبب جلوگیری از جذب و ارتباط موثر پژوهشگران با سازمان می شود می پردازد. جامعه آماری تحقیق کلیه پژوهشگران همکار با شرکت برق خراسان رضوی می باشد. پژوهشگران همکار به دو بخش اساتید و کارمندان شرکت برق تقسیم می شوند. حجم نمونه 85نفر می باشد که به صورت تصادفی از لیست پژوهشگران انتخاب می شوند. پیشینه تحقیق و نظریات مرتبط مورد بررسی کامل قرار می گیرد و پرسشنامه محقق ساخته بر اساس آن تهیه می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که از دید پژوهشگران مهمترین موانع ارتباط با سازمان برای انجام پژوهش عدمتصویب طرح های دلخواه ، بی اطلاعی از موضوعات قابل تحقیق ، پایین بودن بودجه طرح های تحقیقاتی و … می باشد. برخی از راهکارهای ارائه شده دراین زمینه توجه به سرمایه علمی محقق از طریق ایفای نقش بیشتر در فرایند طرح پژوهشی و توجه به نتایج تحقیق وافزایش حق التحقیق و بودجه بیشتربرای طرح متناسب با سرمایه علمی محقق، مشارکت دادن یا استفاده از نظرات پژوهشگران و بخصوص اساتید در مصوب نمودن اولویتهای پژوهشی و ….می باشد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید