رتبه بندی نیاز های ساختاری جهت پیاده سازی بهره ور الگوی ارزیابی عملکرد با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 رتبه بندی نیاز های ساختاری جهت پیاده سازی بهره ور الگوی ارزیابی عملکرد با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رتبه بندی نیاز های ساختاری جهت پیاده سازی بهره ور الگوی ارزیابی عملکرد با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی رتبه بندی نیاز های ساختاری جهت پیاده سازی بهره ور الگوی ارزیابی عملکرد با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن رتبه بندی نیاز های ساختاری جهت پیاده سازی بهره ور الگوی ارزیابی عملکرد با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی در سپاه

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

امروزه هر سازمان باید در راستای انجام ماموریت های محوله از عملکرد خود اطلاعاتکافی داشته باشد تا بتوانند به وسیله این آگاهی از عملکرد فعلی برای آینده خود چشمانداز تعریف نمایند و در همان راستا اهداف بلند مدتی را برای بر طرف کردن نیاز هایاساسی شان در نظر گیرند و همواره باید فاصله خود با اهداف تعیین شده را بدانند و آنفاصله را مدیریت نمایند زیرا تا زمانی که نتوانیم چیزی را اندازه گیری نماییم نمی توانیمآن را مدیریت کنیم و در اینجاست که نیاز سازمان به سیستم جامع ارزیابی عملکرد درحوزه ایمنی و اقدامات تأمینی برای همگان مشخص می گردد ضرروت پیاده سازی کارا واثر بخش این سیستم و اثری که این سیستم در تربیت مدیران و کارمندان سازمان داردما را بر آن داشت تا چالش های ساختاری که مانع از اجرای درست سیستم ارزیابیعملکرد جامع در حوزه ایمنی و اقدامات تأمینی می گردد را شناسایی نماییم ابتدا باکمک دو تن از اساتید وپنج تن از صاحب نظران این حوزه مشکلات را شناسایی و سپسبا پرسش از متخصصان به روش AHP گروهی به رتبه بندی این مشکلات بر اساساحتمالی که وقوع آن بر ناکارآمدی سیستم ارزیابی عملکرد سازمان در حوزه ایمنی واقدامات تأمینی می گذارد پرداختیم و در انتها برای رفع موانع موجود پیشنهاداتی بهادارات دولتی ارائه نمودیم.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید