مدلسازی بارش -رواناب در حوضه آبریز شهر چای ارومیه بااستفاده از مدل WMS

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مدلسازی بارش -رواناب در حوضه آبریز شهر چای ارومیه بااستفاده از مدل WMS دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مدلسازی بارش -رواناب در حوضه آبریز شهر چای ارومیه بااستفاده از مدل WMS  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مدلسازی بارش -رواناب در حوضه آبریز شهر چای ارومیه بااستفاده از مدل WMS،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مدلسازی بارش -رواناب در حوضه آبریز شهر چای ارومیه بااستفاده از مدل WMS :

سال انتشار : 1392

نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

کنترل سیلاب حوضه های آبریز و نیز استفاده بهینه از منابع آب، مستلزم شناخت پدیده های هیدرولوژیک می باشد. رواناب سطحی یکی از مهمترین بخش های چرخه ی هیدرولوژیک بوده و برآورد دقیق آن، به عنوان یکی از عملیات محوری و اساسی در زمینه مدیریت منابع آب و بهره برداری مطلوب از یک سیستم هیدرولوژیک است که توسط مدلهای مختلف بارش-رواناب قابل تخمین است. در این مقاله، حوضه آبریز رودخانه شهر چای ارومیه، با استفاده نرم افزار ( WMS7.1) و مدل هیدرولوژیکی (HEC-HMS) مدلسازی و نتایج مدل بعد از واسنجی مورد ارزیابی و صحت سنجی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده تطابق خوب و مناسب مدل بارش-رواناب با نتایج مشاهداتی و تحلیلهای آماری ایستگاههای هیدرومتری بوده و و از دقت قابل قبولی در تخمین هیدروگرافی سیل دارد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید