نقش رسوبات و مواد معلق رودخانه ای در جذب فلزات مس، روی و کادمیم در مقیاس آزمایشگاهی – مطالعه موردی : رودخانه جاجرود

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 نقش رسوبات و مواد معلق رودخانه ای در جذب فلزات مس، روی و کادمیم در مقیاس آزمایشگاهی – مطالعه موردی : رودخانه جاجرود دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش رسوبات و مواد معلق رودخانه ای در جذب فلزات مس، روی و کادمیم در مقیاس آزمایشگاهی – مطالعه موردی : رودخانه جاجرود  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی نقش رسوبات و مواد معلق رودخانه ای در جذب فلزات مس، روی و کادمیم در مقیاس آزمایشگاهی – مطالعه موردی : رودخانه جاجرود،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن نقش رسوبات و مواد معلق رودخانه ای در جذب فلزات مس، روی و کادمیم در مقیاس آزمایشگاهی – مطالعه موردی : رودخانه جاجرود :

سال انتشار : 1387

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

افزایش رو به رشد جمعیت و صنعتی شدن جوامع، موجب دخل و تصرف غیر طبیعی و تغییر شرایط کیفی آب رودخانه ها و افزایش غلظت آلاینده ها بویژه فلزات سنگین در آب رودخانه ها شده است . لذا امروزه بررسی در مورد رسوبات و ذرات معلق رودخانه ای به عنوان جاذبهای طبیعی در فرآیند خودپالایی رودخانه ها به طور وسیعی مورد استقبال قرار گرفته است . رودخانه جاجرود یکی از منابع اصلی تامین آب شرب شهر تهران بوده که نزدیکی این رودخانه با تهران که بزرگترین قطب صنعتی ایران می باشد، موجب گردیده است که این رودخانه در معرض آلودگیهای متنوعی قرار گیرد . برای حذف یا کاهش غلظت فلزات سنگین از محیطهای آبی روشهای فیزیکی ، شیمیایی، بیولوژیکی و یا تلفیقی از آنها وجود دارد که در این تحقیق روش جذب سطحی توسط رسوبات و مواد معلق رودخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است . جذب فلزات توسط رسوبات و مواد معلق از فاز محلول باعث کاهش دسترسی زیست محیطی این عناصر می گردد . در این تحقیق نمونه هایی از آب، رسوبات و مواد معلق از چهار ایستگاه در مسیر رودخانه جاجرود بر اساس دستورالعملهای استاندارد برداشت و پس از انتقال به آزمایشگاه، ظرفیت جذب فلزات مس، روی و کادمیم توسط رسوبات و مواد معلق، با استفاده از آزمایشات جذب تعیین گردیده است . همچنین برای تعیین نوع و درصد مواد تشکیل دهنده نمونه های رسوبات از لحاظ کمی و کیفی، آزمایشات XRD و XRF و رس شناسی بر روی نمونه ها انجام گرفت . بر اساس نتایج آزمایشات جذب، حداکثر قابلیت جذب این فلزات توسط رسوبات و مواد معلق رودخانه ای در ایستگاه نمونه برداری آهار از الگوی زیر پیروی می کند
رسوبات Cu(1846 )(mg/kg)>Zn(1340 )( mg/kg)>Cd(860 ) (mg/kg)
مواد معلق Cu( (( 1542 mg/kg)>Zn(790)( mg/kg)>Cd( ( 510 (mg/kg)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید