بررسی نقش وام مسکن در توسعه پایدار روستایی (نمونه موردی:روستای برزآباد)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی نقش وام مسکن در توسعه پایدار روستایی (نمونه موردی:روستای برزآباد) دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی نقش وام مسکن در توسعه پایدار روستایی (نمونه موردی:روستای برزآباد)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی نقش وام مسکن در توسعه پایدار روستایی (نمونه موردی:روستای برزآباد)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی نقش وام مسکن در توسعه پایدار روستایی (نمونه موردی:روستای برزآباد) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی

تعداد صفحات : 3

چکیده مقاله:

توسعه پایدار روستایی از عوامل مختلفی نشأت می گیرد که یکی ازآنها مسکن مطلوب می باشد. مسکن مناسب در واقع مسکن پایداراست که دارای ویژگی های آسایش مناسب، فضای مناسب، عواملبهداشتی مناسب، مکان مناسب و قابلیت دسترسی از نظر کار را دارامی باشد .یکی از عوامل مهم در توسعه و عمران روستایی مسکنپایدار است و از این جهت شناخت ویژگی ها وتجزیه وتحلیل ابعادمختلف مسکن پایدار روستایی اهمیت خاصی دارد. بهبود و افزایشکیفیت مساکن روستایی از مهم ترین ابعاد ارتقای کیفیت زندگیروستایی و از اهداف مهم توسعه روستایی به شمار آید. تسهیلاتمسکن روستایی که تحت عنوان وام طرح ویژه بهسازی مساکنروستایی در اختیار روستاییان قرار می گیرد، محدودیت ها والزاماتی به لحاظ زیر بنا، نوع مصالح ونقشه این مساکن اعمال میکند که این مساکن را از مساکن سنتی روستایی متمایز ساختهاست. روستا خونیک سفلی و ورزگ زیر نظر بخش مرکزی شهرستانقاین می باشد و با داشتن بیشترین سهم در گرفتن وام های مسکنروستایی در جهت مقاوم سازی وبهسازی خانه های مسکونی موردمطالعه قرار گرفته است.هدف پژوهش بررسی نقش وام مسکن درتوسعه پایدار روستایی، روستای برزآباد می باشد، روش تحقیق در اینمقاله توصیفی- تحلیلی وروش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای ومیدانی می باشد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید