بررسی رابطه بین شیوههای فرزندپروری با پرخاشگری کودکان دبستانی شهر یاسوج

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی رابطه بین شیوههای فرزندپروری با پرخاشگری کودکان دبستانی شهر یاسوج دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه بین شیوههای فرزندپروری با پرخاشگری کودکان دبستانی شهر یاسوج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی رابطه بین شیوههای فرزندپروری با پرخاشگری کودکان دبستانی شهر یاسوج،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه بین شیوههای فرزندپروری با پرخاشگری کودکان دبستانی شهر یاسوج :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین شیوه فرزند پروری با پرخاشگری در کودکان دبستانی شهر یاسوج بود روش تحقیق در این مطالعه تحلیلی – توصیفی و جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه ی دانش اموزان ساکن در شهر یاسوج 4136 بود حجم نمونه در این مطالعه 351 نفر از دانش آموزان پایه ی ششم بوده که از طریق جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند داده ها با استفاده از پرسشنامه های شیوه ی فرزند پروری بامریند پرخاشگری پری وباس و پرسشنامه ادراک شایستگی هارتر جمع آوری گردید و مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته اند نتایج این مطالعه نشان داد که بین شیوه های فرزند پروری و پرخاشگر رابطه معناداری وجود دارد p<0.05 یعنی شیوه های فرزند پروری مستبدانه سهل گیرانه مقتدرانه با پرخاشگری کودکان رابطه مثبت دارد . نتیجه گیری: باتوجه به نتایج پژوهش میتوان با آموزش والدین در خصوص شیوه های مطلوب فرزند پروری پرخاشگر کودکان آنها کاهش داد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید