تجزیه و تحلیل اثرات فرهنگ شهری بر توسعه پایدار شهر فولادشهر

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 تجزیه و تحلیل اثرات فرهنگ شهری بر توسعه پایدار شهر فولادشهر دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تجزیه و تحلیل اثرات فرهنگ شهری بر توسعه پایدار شهر فولادشهر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تجزیه و تحلیل اثرات فرهنگ شهری بر توسعه پایدار شهر فولادشهر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تجزیه و تحلیل اثرات فرهنگ شهری بر توسعه پایدار شهر فولادشهر :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

دنیای امروز ،دنیای تغییر و تحول است و همواره یکی از آرزوهای دیرین بشراین بوده که از این تغییر و تحول در راه ایجاد یک جامعهی آرمانی و ایده آل استفاده کند اما آنچه در این میان مهم به نظر می رسد. این است که اگر چه توسعه و پیشرفت امری اجتناب ناپذیراست ولی حد و مرز آ نیبباید مشت ب با تد و سترعت فباینده ی آ متناستز با زیر سا ت ها و بستر های هرجامعه با د به عفارتدیگر، توسعه به شرطی به ایجاد هم افزایی در جوامع کمک می کند که پایدار باشد، یعنی هم رشد کمی و هم تغییرات کیفی را در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و … فراهم آورد. بی شک بحث از پایداری و توسعهپایدار بدون توجه به شهر و شهر نشینی بی معنا خواهد بود، چرا که شهرها و گسترش آنها یکی از عوامل ناپایداری هستند و بر هم زننده توسعه ی متوازن هستند. لذا باید به آنها توجهی خاص داشت. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا نقش فرهنگ و به ویژه فرهنگ شهری بر توسعه پایدار شهر فولاد شهر آن هم به دلیل تنوع قومی زیاد در این شهر مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور ابتدا مفاهیم کلیدی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و سپس بر اساس مدل های موجود در زمینه ی توسعه پایدار که اختصاصا نقش فرهنگ را به عنوان عاملی استراتژیک درنظر می گرفتند، فرضیات تحقیق تعریف، و با استفاده از پرسش نامه هایی که روایی و پایایی آنها به تایید رسید و با استفاده از آزمون های همبستگی اسپیرمن و تاو b کندال، مورد آزمون قرار گرفت. همچنین از این آزمون ها برای بررسی رابطه سابقه خدمت افراد (متغیر تعدیل کننده) با توسعه ی پایدار و از آزمون U من – ویتنی برای مقایسه توسعه ی پایدار بر اساس جنسیت و وضعیت تاهل استفاده شد. نهایتا این فرضیات مورد تایید قرارگرفت.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید