بررسی تاثیر عوامل محیطی رستوران بر زمان انتظار درک شده توسط مشتریان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی تاثیر عوامل محیطی رستوران بر زمان انتظار درک شده توسط مشتریان دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر عوامل محیطی رستوران بر زمان انتظار درک شده توسط مشتریان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی تاثیر عوامل محیطی رستوران بر زمان انتظار درک شده توسط مشتریان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تاثیر عوامل محیطی رستوران بر زمان انتظار درک شده توسط مشتریان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

محققان بیان می کنند که انتظار برای دریافت خدمات، یک تجربه اجتناب ناپذیر برای مشتریان به خصوص در رستوران ها می باشد. لذا، با بهبود شرایط محیطی که موجب داشتن تجربیات بهتر برای مشتری می شود، مانند عوامل فیزیکی، رفتار کارکنان و کنترل جمعیت موجود در رستوران، می توان تاثیرات منفی انتظار را در نظر مشتری کاهش داد و شرایط انتظار را بهبود ببخشید. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل محیطی موجود در رستوران ها مانند عوامل فیزیکی، عامل کارکنان و عامل جمعیت درک شده بر رمان انتظار درک شده توسط مشتریان می باشد. بدین منظور در این پژوهش 400 نفر از مشتریان رستوران های تهدیگ در شهر تهران در ساعات شلوغی مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار لیزرل انجام شد. نتایج یافته ها نشان داده اند که علاوه بر تاثیر منفی عوامل محیطی رستوران بر زمان انتظار درک شده، جمعیت درک شده مشتریان تاثیر مستقیمی بر زمان انتظار درک شده دارند، اما عوامل فیزیکی و عامل کارکنان زمان انتظار درک شده مشتریان را کاهش می دهند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید