ارایه یک روش جدید برای مسیریابی امن در شبکه های موردی متحرک در پروتکل TORA

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 ارایه یک روش جدید برای مسیریابی امن در شبکه های موردی متحرک در پروتکل TORA دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارایه یک روش جدید برای مسیریابی امن در شبکه های موردی متحرک در پروتکل TORA  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ارایه یک روش جدید برای مسیریابی امن در شبکه های موردی متحرک در پروتکل TORA،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن ارایه یک روش جدید برای مسیریابی امن در شبکه های موردی متحرک در پروتکل TORA :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

مسیلهی اصلی که همواره در شبکههای موردی متحرک با آن روبرو هستیم، امنیت در این شبکه ها میباشد. در شبکه هایی که – گره ها در آن از تحرکپذیری بالایی برخوردار هستند، حملات داخلی به شکل آشکاری خود را نشان میدهد و ارسال و دریافت اطلاعات را در این شبکهها با مشکل روبرو میکند. معمولا گرههای همسایهی گرهی هدف با سرقت اطلاعات و یا دستکاری در آدرس گرهی هدف، از دریافت اطلاعات جلوگیری میکنند. در این ارتباط، تاکنون تحقیقات زیادی برای افزایش امنیت صورت گرفته است و از روش-های مختلفی استفاده شده است. برای اینکه یک امنیت مناسب در شبکهی متحرک ایجاد کنیم، لازم است که مسیریابی بخوبی صورت گیرد. در ارتباط با مسیریابی، پروتکلهای مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد. ما در این تحقیق، از پروتکل مسیریابی TORA برای ارسال و دریافت اطلاعات استفاده میکنیم که از قاعدهی کشف مسیر استفاده میکند. اما برای افزایش قابلیتهای بیشتر مسیریابی ذکر شده و برای بهبود نتایج مورد انتظار، از تیوری بازیها استفاده کردهایم که با رویکرد احتمال برد و باخت، از شکست در مسیریابی تا حدبالایی جلوگیری میکند. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان میدهد که با استفاده از تیوری بازیها، نرخ ارسال اطلاعات و طول عمر آدرسدهی گرههای شبکه افزایش چشمگیری داشته است که حکایت از صحت روش پیشنهادی دارد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید