بررسی رابطه چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی رابطه چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی رابطه چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

مهم ترین تصمیمات مدیران شرکت ها، تصمیمات مرتبط با هزینه های تامین مالی می باشد. این در حالی است که هزینه حقوقصاحبان سهام به عنوان یکی از منابع اصلی تامین سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرفی، بر اساس فرضیه چرخه عمرمراحل حیات شامل تولد، طفولیت، رشد، بلوغ و افول است. بنابراین، می توان ادعا نمود که تصمیمات تامین مالی درون سازمانیمتاثر از مراحل حیاتی خواهد بود که شرکت در آن قرار دارد. در این تحقیق رابطه بین چرخه عمر شرکت و هزینه حقوقصاحبان سهام، در 64 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1384 الی 1393مورد بررسی قرار گرفته است. داده ها به صورت سالانه جمع آوری شده و به روش داده های تلفیقی (تابلویی) مورد بررسی قرارگرفته است. برای اندازه گیری چرخه عمر شرکت، از متدولوژی های دیکنسون (2011) و دی آنجلو و همکاران (2006) جهتایجاد پروکسی برای مرحله ی شرکت در چرخه عمر استفاده می کنیم. نتایج پژوهش بر مبنای مدل دیکنسون (2011)بیانگر این مطلب است که هزینه حقوق صاحبان سهام در مرحله ی بلوغ چرخه عمر بیشتر از مرحله بحران می باشد. همچنینشرکت هایی که در مرحله رشد قرار دارند، نسبت به شرکتهایی که در مرحله بحران قرار دارند دارای هزینه حقوق صاحبان سهامبیشتری می باشند. از طرفی شرکت هایی که در مرحله معرفی و افول قرار دارند، نسبت به شرکتهایی که در مرحله بحران قراردارند دارای هزینه حقوق صاحبان سهام بیشتری می باشند. در بررسی ارتباط بین هزینه حقوق صاحبان سهام و چرخه عمرشرکت ها بر اساس مدل دی آنجلو و همکاران (2006) نیز مشاهده گردید که بین هزینه حقوق صاحبان سهام و نسبت RE/TAیک رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید