بررسی نگرش معلمان کرمانشاه بر طرح تلفیق دانش آموزان دیرآموز و تفکیک دانش آموزان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی نگرش معلمان کرمانشاه بر طرح تلفیق دانش آموزان دیرآموز و تفکیک دانش آموزان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی نگرش معلمان کرمانشاه بر طرح تلفیق دانش آموزان دیرآموز و تفکیک دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی نگرش معلمان کرمانشاه بر طرح تلفیق دانش آموزان دیرآموز و تفکیک دانش آموزان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی نگرش معلمان کرمانشاه بر طرح تلفیق دانش آموزان دیرآموز و تفکیک دانش آموزان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر، با هدف بررسی نگرش معلمان بر طرح تلفیق دانش آموزان دیرآموز و تفکیک دانش آموزان در مدارس تلفیقی استان کرمانشاه در سال تحصیلی 1396-1395 انجام شد. این پژوهش کاربردی و از لحاظ زمان جزء پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی و از لحاط ماهیت داده ها جز پژوهش های کمی است. 150 نفر از معلمان از مدارس تلفیقی به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات نیز شامل پرسشنامه 24 سوالی محقق ساخته بود. داده ها براساس آزمون خی دو با استفاده از نرم افزار SPSS-20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین میزان ارتباط مثبت بین دانش آموزان دیرآموز با دانش آموزان عادی با نگرش معلمان بر طرح تلفیقی رابطه ی معناداری وجود دارد، از طرفی، بین میزان مهیا بودن امکانات و تجهیزات کافی، میزان افزایش حقوق معلمان، میزان هماهنگی بین شیوه نامه ی اجرایی طرح تلفیقی با اجرای آن در عمل، میزان هماهنگی بین محتوای کتاب درسی و شرایط ذهنی دانش آموزان دیرآموز، میزان ارتباط موجود بین سابقه ی معلم و تدریس مطلوب، مشارکت فعال دانش آموزان دیر آموز در امر یادگیری در سر کلاس، میزان وجود نگرش مثبت والدین دانش آموزان عادی نسبت به حضور دانش آموزان دیرآموز در سر کلاس های عادی و میزان وجود مشکلات و شرایط موجود بر روند اجرای طرح تلفیقی با نگرش معلمان بر طرح تلفیقی رابطه ی معناداری وجود دارد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید