تاثیر هنر داستان سرایی در پرورش تفکر کودک

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 تاثیر هنر داستان سرایی در پرورش تفکر کودک دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر هنر داستان سرایی در پرورش تفکر کودک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تاثیر هنر داستان سرایی در پرورش تفکر کودک،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تاثیر هنر داستان سرایی در پرورش تفکر کودک :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

ادبیات کودک و نوجوان)) ادبیات تعلیمی و تربیتی است یعنی جنبه های ارشادی و اندرزی دارد و در ماهیت خود آموزش اخلاق را به مخاطب کم تجربه (کودک) سر لوحه خود قرار می دهد. از آنجا که انتقال آموزش های ادبی معمولا به دو طریق شفاهی و مکتوب امکان پذیر بوده است. بیشتر باید به گونه های مکتوب آن، که قصد ما از انتشار آن آموزش است توجه کرد که در متن چه چیزی آموزش داده می شود. آموزش و پرورش مهمترین نقش را در انتقال آموزه ها به کودکان دارد که از طریق ادبیات کودکان میتواند به پرورش و تربیت آنها بپردازد. کودکان معانی شادی و غم ها، محبت و فداکاری ها، شجاعت، ظلم، شکست و اخلاق و دیگر تعلیمات را با زبان داستان به خوبی میفهمند و همین یعنی تربیت تفکر کودک از طریق داستان گویی. کتاب های داستانی مهمترین نوع کتابهای کودک و نوجوان و موثرترین آنها در روح و فکر کودک هستند و کودک با داستان، آسانتر ارتباط برقرار می کند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی ظرفیت باربری پی های نواری سطحی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی ظرفیت باربری پی های نواری سطحی دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی ظرفیت باربری پی های نواری سطحی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی ظرفیت باربری پی های نواری سطحی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی ظرفیت باربری پی های نواری سطحی :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

منصور مصلی نژاد – استادیار گروه عمران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
احمدعلی فخیمی – دانشیار دانشگاه نیومکزیکو
سیدمحمد بینش – استادیار دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

روشهای مختلفی جهت محاسبه ظرفیت باربری نهایی پی های سطحی وجود داردکه ازمیان آنها می توان به روشهای تحلیلی- تجربی که توسط افرادی نظیر ترزاقی،مایرهوف وهانسن پیشنهاد شده است اشاره کرد. روش های عددی نیز با استفاده از تئوریهای الاستیک- پلاستیک، قادر به تحلیل انواع پ یها با شرایط مرزی گوناگون می باشند .روش هوش مصنوعی به عنوان یک مدل رگرسیون غیر خطی از دیگر رو شهای محاسبه ظرفیت باربری با سرعت بسیار بالا است. این تحقیق، یک مدل شبکه عصبی را جهت پیش بینی ظرفیت باربری نهایی پی های نواری سطحی روی خاکهای لایه ای ارائه می کند که ساختار و پارامترهای آن با استفاده از الگوریتم پس انتشار خطا Back Propagation تعیین شده است ورودیهای شبکه شامل عرض پی، ارتفاع، زاویه اصطکاک و چسبندگی لای هها می باشد و خروجی آن ظرفیت باربری نهایی پی است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

تأثیر باغ موزه بر منظر شهری پایدار (نمونه موردی؛ توسعه میان افزا در بافت قدیم شهر آمل)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 تأثیر باغ موزه بر منظر شهری پایدار (نمونه موردی؛ توسعه میان افزا در بافت قدیم شهر آمل) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تأثیر باغ موزه بر منظر شهری پایدار (نمونه موردی؛ توسعه میان افزا در بافت قدیم شهر آمل)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تأثیر باغ موزه بر منظر شهری پایدار (نمونه موردی؛ توسعه میان افزا در بافت قدیم شهر آمل)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تأثیر باغ موزه بر منظر شهری پایدار (نمونه موردی؛ توسعه میان افزا در بافت قدیم شهر آمل) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری محیط زیست و مدیریت شهری

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

اغلب، هویت شهر در منظر آن نهفته و از این طریق قرائت می شود. محیط بصری شهرها، بوسیله نظام پیچیده نشانه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ظهور می یابد. بافت قدیم آمل با بار فرهنگی بسیار، مانند سنگر حفظ هویت و پایداری اجتماعی است. در دوره اخیر با گسترش طرح های عمرانی، ناسازگاری بین بافت نو و قدیم ایجاد شده و آسیب های جدی به بدنه فرهنگی هویتی بافت قدیم آمل وارد آورده است. انسان با دخل و تصرف در ساختار شهر، در منظر شهری تأثیر گذاشته و از -آن تأثیر می پذیرد. شهرها با محیط بصری مطلوب قادرند با وسعت بخشیدن به تجربه زیباشناختی شهروندان، سبب ارتقاءتصویر ذهنی جامعه از خویش و تقویت هویت مدنی شوند. اما امروزه شکاف عمیق بین انسان و محیط زندگیش از حیث معنا ایجاد شده است. براستی! چه راهکاری می تواند در دنیای شتابزدگی فراتر از نیازهای اقتصادی و سبک جدید ماشینی زیستن بر مطالبات نسل حاضر تأثیر گذارده و شهروندان را به حفظ پیشینه های ارزشمند فرهنگی ترغیب کند؟ یک باغ موزه با منظرپایدار چطور می تواند به جهت زمینه رشد فرهنگی را فراهم آورد؟ تلاش در جهت حفظ و ارتقاء بافت، تأثیر مستقیم بر ارتقاء سطح امنیت اجتماعی، پایداری روابط و بهبود شاخص های فرهنگی خواهد داشت. روش بکار رفته در این پژوهش، تحلیلی -توصیفی و روش گردآوری اطلاعات بصورت اسنادی کتابخانهای، میدانی و پرسشنامه می باشد. از بررسی پرسشنامه ها و تحلیل -فرضیه های پژوهش که توسط نرم افزار SPSS با مقیاس لیکرت محاسبه شد، به این نتیجه می رسیم وجود باغ موزه در بافت قدیم شهر آمل، بر ارتقاء سطح فرهنگ و هویت اثر مثبت داشته و به افزایش پایداری روابط و امنیت اجتماعی کمک کرده وباعث بهبود منظر شهری و حس تعلق خاطر شهروندان به این بافت شده و در نتیجه به ماندگاری میراث گذشتگان خواهد انجامید

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله ارائه روشی جهت حفر تمام مقطع تونل با مقطع مربع

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله ارائه روشی جهت حفر تمام مقطع تونل با مقطع مربع دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارائه روشی جهت حفر تمام مقطع تونل با مقطع مربع  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارائه روشی جهت حفر تمام مقطع تونل با مقطع مربع،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارائه روشی جهت حفر تمام مقطع تونل با مقطع مربع :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
مهدی اشرافی بافقی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد بافق
حسینعلی لازمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد بافق
سیداحمد موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق
مرتضی سوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

چکیده:
در چند دهه اخیر، با توجه به افزایش نیاز به استفاده از فضاهای زیرزمینی و توسعه تکنولوژی حفر، حفاری های مکانیزه و استفاده از ماشین آلات گسترش یافته است. در حفر تونل ها و تقسیم بندی از نظر سطح مقطع، یکی از روش ها، حفر تمام مقطع می باشد که علاوه بر امکان اجرا به روش کلاسیک، می تواند به روش مکانیزه نیز انجام شود. TBM ها ماشین آلاتی هستند که مقاطع دایره ای را بصورت تمام مقطع حفر می کنند. در بعضی موارد با حفر مقطع مربع، می توان استفاده بهینه ای از مقطع و هزینه حفر بعمل آورد. در این مقاله حفر مکانیزه تونل با سطح مقطع مربع مورد بررسی قرار گرفته و یک روش جدید برای انجام این کار ارائه شده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله ارائه مدلی ساختاری در مورد نحوه ژنز دره گسلی زو

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله ارائه مدلی ساختاری در مورد نحوه ژنز دره گسلی زو دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارائه مدلی ساختاری در مورد نحوه ژنز دره گسلی زو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارائه مدلی ساختاری در مورد نحوه ژنز دره گسلی زو،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارائه مدلی ساختاری در مورد نحوه ژنز دره گسلی زو :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

حامد رحیمی – دانشجوی کارشناسی راشد گروه زمین شناسی دانشگاه دامغان
سیدسعیدالرضا اسلامی – استادیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم زمین دانشگاه دامغان
سیدحسین میرزینعلی یزدی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رضا جعفرزاده – کارشناس ارشد بخش زمین شناسی شرکت آلومینای ایران جاجرم

چکیده:

معدن بوکسیت جاجرم در تاقدیس زو و در شمال شرق شهرستان جاجرم واقع شده است تاقدیس زو با دو پلانژ خاوری – باختری توسط یک راندگی موازی با محور قطع شده است که نواحی ستیغ و یال جنوبی آن فرسایش یافته است تاثیر رخدادهای زمین ساختی دراین منطقه موجب تشکیل چین خوردگی و گسلش درسازندهای مختلف شده است گسلها در دو جهت تقریبا خاوری باختری و شمالی جنوبی رخ داده اند دراین کانسار دو افق بوکسیتی به نامهای A,B تشکیل شده است. سنگ بستر افق A را کربناتهای سازند مبارک تشکیل میدهد. افق بوکسیتی B که ماده ی اصلی معدنی کانسار جاجرم را شامل می شود برروی دولومیتهای سازند الیکا قرار گرفته و توسط سازند شمشک پوشیده شدها ست.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی اجمالی روش اصولی تصفیه و جداسازی پسابهای ناشی از مایع خنک کننده وروان کننده حاصل از روغن حل شونده

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی اجمالی روش اصولی تصفیه و جداسازی پسابهای ناشی از مایع خنک کننده وروان کننده حاصل از روغن حل شونده دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اجمالی روش اصولی تصفیه و جداسازی پسابهای ناشی از مایع خنک کننده وروان کننده حاصل از روغن حل شونده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی اجمالی روش اصولی تصفیه و جداسازی پسابهای ناشی از مایع خنک کننده وروان کننده حاصل از روغن حل شونده،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اجمالی روش اصولی تصفیه و جداسازی پسابهای ناشی از مایع خنک کننده وروان کننده حاصل از روغن حل شونده :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
مهدی قدیمی – کارشناس ارشد واحد کنترل کیفیت شرکت صنایع آذرآب اراک

چکیده:
آب به دلیل خواص منحصر به فردی که دارد، نظیر انحلال پذیر بودن مواد مختلف در آن ،عدم سمیت، ظرفیت گرمایی بالا و فراوانی طبیعی، در صنایع گوناگون کاربرد های گسترده ای دارد . صنعت ماشین کاری و برش و نورد یکی از این صنایع مرتبط و وابسته به آب است . در صنایع مذکور، به منظور کاهش اصطکاک و خنک کاری، از روانکار های محلول در آب استفاده می شود که بخش عمده آنها، روانکار های حاصل از حل کردن روغن حل شونده در آب که در اصطلاح به آنها آب صابون می گویند،می باشد. آب صابون پس از مدت زمانی محدود خاصیت و کارایی خود را از دست داده، فاسد شده و تبدیل به یک پساب صنعتی بالقوه خطرناک برای همه ی موجودات زنده و ارکان محیط زیست می شود. در این مقاله با نگاهی اجمالی به تصفیه خانه پساب آب صابون شرکت صنایع آذرآب اراک، به کلیات تصفیه و جداسازی اینگونه پساب ها پرداخته شده است.این تصفیه خانه در سال 6831 در شرکت مذکور به مرحله بهره برداری رسید و تا کنون،پس از گذشت هشت سال از تاریخ بهره برداری، توانسته است حجم زیادی از این پساب را تصفیه و جداسازی کند. تصفیه خانه مذکور، مورد تقدیر اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی و جزء پروژه های برتر و برگزیده کشور و مورد تقدیر ریاست محترم جمهور در سال 6831 واقع شده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

گزارش کارآموزی در صنایع برق داد خواه

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 گزارش کارآموزی در صنایع برق داد خواه دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش کارآموزی در صنایع برق داد خواه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی گزارش کارآموزی در صنایع برق داد خواه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن گزارش کارآموزی در صنایع برق داد خواه :

گزارش کارآموزی در صنایع برق داد خواه

پیشگفتار :

پیدایش ترانسفورماتور در صنعت برق دو تحول عمده در این صنعت بوجود آورده است :

1- ارتباط سراسری میان شبکه های مصرف و تولید در سطح یک یا چند کشور

2- امکان طراحی وسایل الکتریکی با منابع تغذیه دلخواه.

گستردگی منابع انرژی در سطح هر کشور و مقرون به صرف بودن تاسیس نیروگاههای برق در نزدیکی منابع انرژی ، همچنین ضرورت تعیین محلی خاص برای احداث سدها سبب می شود که هنگام انتقال انرژی الکتریکی با ولتاژ پایین ، تلفات زیادی در انرژی تولید شده به وجود آید. بنابراین ، یا باید نیروگاههای برق ، محلی طراحی شوند یا به دلیل پایین بودن بازده اقتصادی از احداث آنها صرفنظر شود. بهره گیری از ترانسفورهای قدرت موجب افزایش ولتاژ جریان انتقال و کاهش تلفات انرژی به مقدار زیاد می شود، در نتیجه :

1- مشکل انتخاب محل نیروگاه را بر طرف می کند.

2- ایجاد شبکه سراسری را میسر می سازد.

3- مدیریت بر شبکه مصرف و تولید را به مراتب گسترش می دهد

از سوی دیگر کاهش ولتاژ جریان متناوب شبکه با استفاده از ترانسفورماتور امکان طراحی وسایل الکتریکی ، الکترونیکی ، صوتی ، تصویری و سیستم های کنترل را با هر ولتاژ لازم فراهم می آورد . همچنین به علت طراحی مدارهای فرمان الکتریکی با ولتاژ کمتر، ایمنی تکنیسینها و کارگران فنی مربوطه در هنگام کار افزایش می یابد.

اصول و طرز کار ترانسفورماتور

ترانسفورماتور دستگاه استاتیکی ( ساکن ) است که قدرت الکتریکی ثابتی را از یک مدار به مدار دیگر با همان فرکانس انتقال می دهد . ولتاژ در مدار دوم می تواند بیشتر یا کمتر از مدار اول بشود، در صورتیکه جریان مدار دوم کاهش یا افزایش می یابد.

بنابراین اصول فیزیکی ترانسفورماتورها بر مبنای القاء متقابل می باشد که بوسیله فوران مغناطیسی که خطوط قوای آن اولیه و ثانویه را قطع می کند، ایجاد می گردد.

ساده ترین فرم ترانسفورماتورها بصورت دو سیم القائی است که از نظر الکتریکی از یکدیگر جدا شده هستند ولی از نظر مدار مغناطیس دارای یک مسیر با مقاومت مغناطیس کم می باشد .

هر دو سیم پیچ اولیه و ثانویه دارای اثر القایی متقابل زیاد می باشند . بنابراین اگر یک سیم پیچ به منبع ولتاژ متناوب متصل شود، فلوی مغناطیسی متغیر بوجود خواهد آمد که بوسیله مدار مغناطیسی ( هسته ترانسفورماتور که از یکدیگر عایق شده اند ) مدارش بسته شده و در نیتجه بیشتر فلوی مغناطیسی مدار ثانویه را قطع نموده و تولید نیروی محرکه التریکی می نماید. ( طبق قانون فاراده نیروی محرکه القاء شده ) . اگر مدار ثانویه ترانسفورماتور بسته باشد یک جریان در آن برقرار می گردد و میتوان گفت که انرژی الکتریکی سیم پیچ اولیه ( بوسیله واسطه مغناطیس) تبدیل به انرژی الکتریکی در مدار ثانویه شده است .

تعریف مدار اولیه و ثانویه در ترانسفورماتور.

بطور کلی سیم پیچ که به منبع ولتاژ متناوب متصل می گردد را سیم پیچ اولیه یا اصطلاحاً «طرف اول » و سیم پیچی که این انرژی را به مصرف کننده منتقل می کند ، سیم پیچ ثانویه « طرف دوم » می نامند .

حال می توان بطور کلی مطالب فوق را بصورت زیر جمع بندی نمود:

بنا به تعریف ترانسفورماتور وسیله ایست که :

1- قدرت الکتریکی را از یک مدار به مدار دیگر انتقال می دهد. بدون آنکه بین دو مدار ارتباط الکتریکی وجود داشته باشد.

2- در فرکانس مدار هیچگونه تغییری ایجاد نمی نماید.

3- این تبدیل بوسیله القاء الکترومغناطیسی صورت می گیرد.

4- در صورتیکه مدار اولیه و مدار ثانویه بسته باشند ، این عمل بصورت القای متقابل و نفوذ در یکدیگر صورت می گیرد.

ساختمان ترانسفورماتور :

اجزای یک ترانسفورماتور ساده عبارتند از :

1- دو سیم پیچ که دارای مقاومت اهمی و سلفی می باشند.

2- یک هسته مغناطیسی .

3- قسمتهای دیگری که اصولاً مورد لزوم می باشند عبارتند از :

الف : یک جعبه برای قرار دادن سیم پیچ ها و هسته در داخل آن

ب : سیستم تهویه – که معمولاً در ترانسفورماتورهای با قدرت زیاد، علاوه بر سیستم تهویه می یابد مخزن روغن نیز برای خنک کردن بهتر کار گرفته شود.

ج : ترمینالهایی که باید سرهای اولیه و ثانویه روی آنها نصب شود.

خصوصیات هسته مغناطیسی :

در تمام انواع ترانسفورماتورها هسته از ورقه های ترانسفورماتور ( ورقه های دینامو ) ساخته می شود که مسیر عبور فوران مغاطیسی را با حداقل فاصله هوایی ایجاد نماید و جنس آن از آلیاژ فولاد می باشد که مقداری سیلیس به آن اضافه گردیده است.

با فعل و انفعالاتی که در متالوژی بر روی این نوع فولاد انجام می شود وعملیات حرارتی که صورت می گیرد سبب می شود که پر می ابلیته ( قابلیت هدایت مغناطیسی ) هسته بالا رفته و به عبارت دیگر تلفات هیستر زیس کاهش می یابد و بطور کلی مقاومت مغناطیسی کوچک می گردد.

از طرف دیگر برای کاهش تلفات ناشی از جریان گردابی فوکو هسته ترانسفورماتورها را به صورت ورقه می سازند و اصولاً یک طرف این ورقه ها را با ماده ای که بتواند فوران مغناطیسی را عبور دهد ولی عایق جریان الکتریکی باشد، می پوشانند و بنابراین این ورقه ها باید به ترتیبی چیده می شوند که از یکدیگر عایق الکتریکی باشند.

معمولاً ضخامت ورقه های هسته ترانسورماتورها در فرکانس 50 تا 25 بین 35/0 تا 50/0 میلیمتر می باشد.

این ورقه ها پهلوی هم قرار می گیرند. و اصولاً مقدار آن محاسبه می گردد. همانطوریکه در این شکل مشاهده می شود ، با قرار گرفتن ورقه ها بر روی یکدیگر بین آنها فاصله هوایی بوجود می آید و در نتیجه در سطح مقطع هسته همیشه یک شکاف وجود دارد که اجتناب ناپذیر است.

انواع هسته های ترانسفورماتور

ساختمان هسته ترانسفورماتورهای معمولی بدو صورت کلی ساخته می شوند.

الف : هسته نوع معمولی

ب : هسته نوع زرهی

البته ترانسفورماتور با هسته های حلزونی یا مارپیچ هم ساخته می شود، ولی قسمت عمده را در صنعت تشکیل نمی دهد.

از نظر فیزیکی در ترانسفورماتور با هسته معمولی سیم پیچی اولیه و ثانویه در دو طرف بازوهای هسته و بصورت مجزا پیچیده می شوند. در حالیکه در نوع زرهی که کاربرد بیشتری هم دارد ، این سیم بندی بر روی قسمت وسط ( اولیه و ثانویه ) روی هم پیچیده می شوند . و از نظر اقتصادی راندمان کار بیشتر دارد و ارزان تر تمام می شود . به شکل (4) توجه کنید.

در قسمت ( الف ) و ( ب ) دیاگرام فوران در هر دو نوع هسته مشخص شده است . در قسمت ( الف ) دیاگرام بسیار ساده ترانسفورماتور با هسته نوع معمولی و وضعیت سیم بندی اولیه و ثانویه و جهت مخالف فوران در دو بازوی هسته کاملاً مشخص شده است.

ولی باید توجه داشت که مقداری فوران بصورت فوران پراکندگی نیز وجود دارد که سبب کاهش فوران از مقدار اصلی شده و به آن نشد مغناطیس می گویند.

اما اگر دقت کنید ، در می یابید که اینبار فوران مغناطیسی در دو مسیر دور می زند و اگر بخواهیم که هر یک از سیم پیچ های اولیه و ثانویه بر روی بازوی اول و دوم نوع معمولی پیچیده شده اند. ( یعنی بر خلاف نوع معمولی که می یابد که می باید اولیه بر روی یک بازو ثانویه بر روی بازوی دیگر باشند ) .

باید توجه داشت که چه نوع هسته معمولی باشد و چه نوع زرهی هر دو نوع هسته از ورقه های ترانسفورماتور ساخته شده است که در نوع معمولی این ورقه ها را بفرم L در می آورند و در نوع زرهی این ورقه ها را بصورت E و I در می آورند پهلوی هم قرار می دهند .

نحوه سوار کردن هسته و بستن سیم پیچ یک ترانسفورماتور با هسته نوع معمولی بصورت می باشد.

همچنانکه در شکل مشاهده می گردد. اگر قسمت نمایش یک طبقه هسته باشد، قسمت نمایش طبقه دوم هسته است و به همین ترتیب این عمل تکرار می شود تا سطح مقطع خواسته شده بدست آید. و این عمل برای جلوگیری از افزایش ( مقاومت مغناطیسی ) در نقاط اتصال هسته و کاهش فوران پراکندگی صورت می گیرد.

نتیجه می گیریم که در ترانسفورماتور با هسته نوع معمولی همیشه باید هر طبقه ورقه ترانسفورماتور نسبت به طبقه بعدی در خلاف جهت هم چیده شوند.

نحوه سوار کردن هسته و بستن سیم پیچ ترانسفورماتور باهسته نوع زرهی هم مانند نوع معمولی است و مطابق صورت می گیرد.

تئوری مقدماتی ترانسفورماتور آیده آل :

ترانسفورماتور ایده آل ، ترانسفورماتوری است که افت ندارد. برای مثال سیم پیچ های آن مقاومت اهمی ندارد و پراکندگی فوران معناطیسی در آن وجود ندارد . تلفات مسی و تلفات مسی آهنی ( p Fe ) در آن موجود نمی باشد.

پس بطور کلی یک ترانسفورماتور ایده آل شامل دو سیم پیچ با ندوکیتویته خالص ( مقاومت سلفی ) که روی هسته بدون افت فوران مغناطیسی پیچیده شده می باشد . باید خاطر نشان شود که چنین ترانسورماتوری عملاً غیر ممکن است و وجود خارجی ندارد و به همین دلیل به آن ایده ال می گوییم . ولی برای کار بحث در مورد ترانسفورماتورها را از حالت ایده آل شروعت کرده و مرحله جلو می بریم تا به حالت واقعی آن نزدیک شویم.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله تأثیر ویژگی های سازه های اطراف تونل های متروی شهری بر روی نشست ناشی از حفر تونل

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تأثیر ویژگی های سازه های اطراف تونل های متروی شهری بر روی نشست ناشی از حفر تونل دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأثیر ویژگی های سازه های اطراف تونل های متروی شهری بر روی نشست ناشی از حفر تونل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تأثیر ویژگی های سازه های اطراف تونل های متروی شهری بر روی نشست ناشی از حفر تونل،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تأثیر ویژگی های سازه های اطراف تونل های متروی شهری بر روی نشست ناشی از حفر تونل :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
هوشنگ کاتبی – استادیاردانشگاه تبریز
آرین اهری پور – کارشناس ارشدخاک وپی
سیدامین صدرائی طباطبائی – کارشناس ارشدخاک و پی

چکیده:
نیاز به سیستم حمل و نقل زیرزمینی دراکثرشهرهای بزرگ جهان بهویژه برای آنهایی که با مشکل ترافیک مواجه هستند کاملا محسوس میباشد محاسبه و طراحی و اجرای بنای زیرزمینی را میتوان ازجمله مشکلترین ودرعین حال ازمهمترین مباحث مهندسی عمران دانست بروز خسارات پیش بینی نشده درابنیه مجاور این تونل ها به دلیل عدم پیش بینی صحیح رفتارتونل و خاک مجاور آن و طراحی نادرست تونل حاکی ازاهمیت مطالعه و پیش بینی تغییر شکل زمین براثرحفر تونل می باشد هدف ازاین تحقیق بررسی اثرمشخصات سازه مجاور درمساله اندرکنش تونل – خاک – سازه است که طی آن اثرات پارامترهای مختلفی چون سختی وزن و ابعاد ساختمان مورد بررسی قرارخواهند گرفت دراین تحقیق با استفاده ازروش عددی المان محدود حفرگام به گام تونل بصورت سه بعدی شبیه سازی شده و تاثیر پارامترهای مختلف ساختمان برروی نشست سطح زمین بررسی میگردد براساس نتایج بدست آمده ازاین پژوهش باافزایش سختی طول وعرض ساختمان نشست سطح زمین کاهش و با افزایش وزن ساختمان نشست سطح زمین افزایش می یابد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد پروژه مالی انبارداری

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مقاله در مورد پروژه مالی انبارداری دارای 98 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد پروژه مالی انبارداری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد پروژه مالی انبارداری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد پروژه مالی انبارداری :

پیشگفتار
منظور از طرح سیستم اطلاعاتی انبار در کارخانه ، بطور کلی ایجاد روشی سیستماتیک و منطقی است برای اجرای عملیات مربوط به کالاهای موجود در انبار و همچنین اعمال کنترلهای لازم روی مراحل مختلف این عملیات .
جزئیات سیستمهای طرح شده در واحدهای مختلف صنعتی با توجه به نوع فعالیت و سازمان داخلی آنها ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشد ولی نتایج زیر از طرح هر سیتم اطلاعاتی انبار عاید می گردد :

1) ایجاد رابطه های بهتر و منطقی تر در داخل کارخانه برای تبادل اطلاعات .
2) تسریع عملکرد قسمتهای مختلف به کمک طرح فرمهای مناسب .
3) انجاد کنترلهای بهتر در کارخانه .
4) کمک به شناسائی بهتر کالاهای موجود در انبار با توجه با تنوع آنها .
5) طرح فرمهای مناسبتر برای نگهداری حساب موجودیهای انبار ( مثل کـارت انبـار و… ) .
6) طرح فرمهای بهتر برای نقل و انتقالات کالاهای موجود انبار ( مثل برگ درخواست جنس از انبار و …. ) .
7) نگهداری اطلاعات بروز درآمده از وضع موجودیهای انبار که در مقاطع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد ( مثلاً برای محاسبه قیمت تمام شده و …. ) .
8) سفارش به موقع کالا و به میزان مورد نیاز به آن .
9) افزایش اطلاعات مدیریت از میزان کالاهای موجود در انبار ، مصرف آنها و مسائل مشابه .
10) ایجاد اطمینان در مدیریت از عدم وجود سوءاستفاده در موجودیهای انبار .
11) کاهش اشکالات احتمالی ناشی از غیبت افراد شاغل در سیستم ، بخصوص انباردار .
12) کاهش هزینه ها و کارهای زائد اداری از طریق حذف فرمها و یا عملیات غیرضروری.
13) شناسائی کالاهائی که بعلل مختلف به صورت بلااستفاده در انبار باقیمانده اند و سبب اتلاف فضای انبار و راکد نگهداشتن قسمتی از سرمایه کارخانه میشوند.

فصل اول کلیات

انبارها
این شرکت دارای هشت انبار میباشد که عبارتند از :
1- انبار مواد اولیه 2- انبار ضایعات 3- انبار لوازم یدکی 4- انبار کالای تجاری 5- انبار محصول 6- انبار ابزار مصرفی 7- انبار سوخت 8- انبار متفرقه .
نقشه هوائی و موقعیت فیزیکی این انبارها پیوست میباشد .

کدینگ در شرکت
کدینگ اقلام انبارها در این شرکت ، شامل 10 رقم می باشد که رقم اول و دوم از سمت چپ کد کالا ، بیانگر نوع انبار میباشد ، یعنی انبار مواد اولیه با پیش شماره 11 انبار ضایعات با پیش شماره 12 ، انبار لوازم یدکی با پیش شماره 21 ، انبار کالاهای تجاری با پیش شماره 41 ، انبار محصول با پیش شماره 51 و انبار ابزار مصرفی با پیش شماره 62 ، انبار سوخت با پیش شماره 81 و انبار متفرقه با پیش شماره 91 شروع می شوند .

پس از دو رقم اول از سمت چپ چهار رقم بعدی صرفاً برای گسترش انبار برای آینده پیش بینی شده است و به اصطلاح باز می باشد و پس از آن رقم هفتم و هشتم نشانگر نوع جنس کالا می باشد و در آخر دو رقم پایانی بیانگر واحد شمارش یا اندازه گیری کالا میباشد . یعنی اگر دو رقم آخر کد کالایی 01 باشد واحد اندازه گیری آن کالا کیلوگرم است و همچنین 02 نشانگر عدد ، 03 متر ، 07 لیتر ، 08 قوطی ، 09 یارد ، 10 دست ، 12 جلد ، 13 اصله ، 14 جین ، 15 شاخه و 16 رول میباشد .

بعنوان مثال اگر کد کالایی 6202400402 باشد از رقم 62 مشخص می شود که این کالا در انبار ابزار مصرفی میباشد و اعداد 0240 باز میباشد و اعداد 04 نشانگر نوع ابزار مثلاً سنگ برش میباشد و اعداد 02 نشانگر این است که واحد شمارش این کالا عدد میباشد .

نحوه ورود و خروج کالا از انبار
نحوه ورود جنس به انبار
در شرکت ورود کالا به انبار بدین صورت است که استفاده کننده از جنس مورد نظر با توجه به نوع جنس مانند مصرفی بودن ، ملزومات ، مواد اولیه و … فرمی به نام درخواست کالا تنظیم مینماید و با ذکر نام خود و نام واحد درخواست کننده ، شرح و تعداد جنس مورد نیاز خود را اعلام می نماید و پس از استعلام از انبار مبنی بر نبود این جنس در انبار ، جهت خرید به واحد تدارکات ارجاع می گردد . واحد تدارکات نیز پس از طی مراحل قانونی ( دریافت استعلام بها ، پیش فاکتور و … )

نسبت به خرید جنس مورد نظر اقدام می نماید و جنس خریداری شده وارد انبار شده و برای آن رسید انبار صادر می شود . رسید انبار در سه نسخه ( یک نسخه 3 برگی ) تنظیم می گردد که یک نسخه از این برگها نزد آورنده جنس ( تحویل دهنده ) ، یک نسخه نزد تحویل گیرنده ( انبار ) و نسخه دیگر هم به همراه فاکتور ، درخواست خرید ، استعلام بها و غیره جهت ثبت و تنظیم سند خرید تحویل امور مالی می گردد .
نحوه خروج جنس از انبار
همچنین در این شرکت برای خروج جنس از انبار ، ابتدا تکمیل فرم درخواست کالا توسط واحد متقاضی جنس صورت می گیرد و در صورت وجود جنس مورد نظر در انبار ، حواله صادر می گردد و پس از تکمیل و تأئید حواله مربوطه جنس مذکور به تعداد ( یا مقدار ) حواله شده از انبار خارج می گردد . در صورت لزوم برگ خروج از انبار نیز توسط انباردار یا مسئول انبار صادر می گردد .
فرمهای مورد استفاده در انبارها

1- حواله : جهت خروج کالا از انبار مجوزی بنام حواله صادر می گردد . حواله انبار شامل : ردیف ، کد کالا ، شرح جنس ، واحد ، مقدار ، شماره سفارش و مبلغ میباشد که در سه نسخه تنظیم می گردد . نسخه اول برای حسابداری ، نسخه دوم برای انبار و نسخه سوم برای تحویل گیرنده میباشد ، همچنین حواله انبار دارای کد انبار ، شماره سریال حواله ، نام واحد درخواست کننده و تاریخ میباشد که توسط رئیس اداره انبارها (مسئول ابنارها ) و انباردار و تحویل گیرنده امضاء می گردد . نمونه این فرم ضمیمه پیوست میباشد .

2- رسید : جهت ورود کالا به انبار مجوزی بنام رسید انبار صادر می گردد ، قسمتهای اصلی رسید انبار عبارتند از : ردیف ، کد جنس ، نام جنس ، واحد ، مقدار ، شماره سفارش و مبلغ میباشد که در سه نسخه تنظیم می گردد ، نسخه اول برای حسابداری ، نسخه دوم برای انبار و نسخه سوم هم برای تحویل دهنده جنس ( واحد تدارکات ) است . نمونه این فرم ضمیمه پیوست میباشد .
3- برگشت رسید : گاهی اوقات اتفاق که کالایی در اثر عوامل مختلف باید به فروشنده و یا سازند

ه آن عودت گردد ، در این صورت کالای رسید شده در انبار را باید برگشت رسید کرد ، و یا به عبارتی با عودت آن به فروشنده یا سازنده آن ، برگشت از خرید تنظیم می گردد این سند شبیه حواله انبار میباشد ، با این تفاوت که در آن علت برگشت نیز ذکر میشود . نمونه این فرم ضمیمه پیوست میباشد .
4- فرم برگشت کالا : گاهی اتفاق می افتد که کالایی از انبار درخواست می گردد اما پس از صدور حواله و خروج کالا ، این کالا به انبار عودت می شود . ثبت ورود کالا به انبار در سندی بنام برگشت کالا به انبار انجام می شود . این فرم شبیه رسید انبار است ، با این تفاوت که در این فرم علت برگشت کالا به انبار نیز قید می گردد . نمونه این فرم ضمیمه پیوست میباشد .

انبارگردانی
همانگونه که میدانید موجودی مواد و کالا یکی از اقلام دارایی های جاری و همچنین یکی از مهمترین اقلام ترازنامه است ، در پایان هر دوره مالی جهت اثبات مقدار ( مبلغ ) واقعی موجودیهای مواد و کالا و همچنین جهت دستیابی به مقدار و مبلغ اجناس انبار عمل انبارگردانی انجام می گیرد .

در شرکت این عمل در سال مالی منتهی به 1300 با حضور نمایندگان سازمان حسابرسی صورت گرفت . بدین صورت که کمیته ای تشکیل گردید که کمیته انبارگردانی نام دارد . برای این کمیته مسئولی انتخاب شد که وظیفه این کمیته اجرای دقیق دستورالعمل انبارگردانی بود و شخصی بعنوان هماهنگ کننده تعیین گردید که مسئولیت هماهنگی بین انبارها ، مسئولین انبارها و شمارشگران و نمایندگان سازمان حسابرسی بود .
انبارگردانی در این شرکت به مدت 30 روز طبق دستورالعمل و اجرای موارد زیر انجام گردید :
1- کنترل اجناس : از آغاز انبارگردانی موجودی انبارها چک گردید . برای اطمینان از اینکه جنسهای مشابه در چند جای مختلف قرار نگیرند و یکجا جمع شوند و مواردی بود که رفع شد .

2- تگ گذاری : برگه های شمارش شامل سه قسمت مشابه که در آن شماره سریال برگه ، کد کالا ، شرح کالا ، تعداد شمارش شده ، واحد و نیز دو محل امضاء برای شمارش کنندگان وجود داشت . این تگهای شمارش قبل از آغاز انبارگردانی بصورت کامپیوتری پرینت شده و هر کدام روی جنس مربوطه قرار گرفته بود .

3- شمارش اول : شمارش کنندگان در چند تیم دو نفری تقسیم شده که یک نفر مسئول شمارش و دیگری مسئول ثبت مقادیر بود . شمارش از یک طرف انبار و در جهت خاصی شروع شد . شمارش کنندگان به ترتیب قفسه ها و ردیفهای انبار را طی کردند و به هر جنس که رسیدند قسمت اول تگ را جدا کرده و پس از شمارش دقیق مقادیر شمارش شده در آن ثبت کردند  سپس قسمتهای مربوط به شمارش دوم و سوم را در جای قبلی خود ( روی جنسها ) قرار می دادند . طبق استانداردها این عمل ( شمارش اول ) توسط گروه دیگری نیز انجام می گیرد و در قسمت مربوط به شمارش دوم ثبت و توسط شمارش کنندگان ( تیم دوم ) امضاء می گردد .
جمع آوری برگه های شمارش

در پایان هر روز برگه های شمارش به تفکیک شمارش اول و دوم توسط ناظرین انبارگردانی ( حسابرسان ) جمع آوری و نگهداری می شد . پس از آنکه کلیه موجودیهای انبار شمارش گردید با حضور بازرسان قانونی شرکت ( حسابرسان ) پاکت حاوی برگه های شمارش باز شده و موجودیهای شمارش شده وارد کامپیوتر گردید .
لیستهای مغایرت
اگر بین شمارش اول و شمارش دوم گروههای شمارش اختلافی وجود داشته باشد ، این موارد در لیستی به عنوان مغایرت اولیه چاپ ( تهیه ) می شود و شمارش مجدد این اقلام انجام می گیرد . سپس این شمارشها وارد کامپیوتر گردیده ( پاسخ ) و با موجودی کالاها طبق کاردکس مقایسه می گردد . در صورت وجود هرگونه اختلاف بین آنها لیست مغایرت ثانویه تهیه می گردد و اینبار با حضور مسئول انبار یا انباردار و یا کمک انباردارهایی که مورد اطمینان مسئولین انبار هستند شمارش سوم انجام می گیرد و نتیجه این شمارش در قسمت سوم برگ شمارش ( تگ ) ثبت می شود . سپس برای آخرین بار این شمارشها وارد کامپیوتر ( پاسخ ) شده و لیست مغایرت نهایی گرفته ( چاپ ) می شود . لازم به ذکر است کلیه این فعالیتها باحضور حسابرس انجام می گیرد و برگه های شمـارش سوم بـه تـأیید و امضـاء انبـاردار می رسد .
که در این شرکت مواردی مغایرت وجود داشت که پس از طی این مراحل رفع گردید .
پس از اتمام انبارگردانی صورتجلسه انبارگردانی و همچنین تأییدیه انباردار نیز تهیه گردید . کلیه لیستهای فوق به امضاء مسئول هماهنگ کننده انبارگردانی ، مسئول انبار و انباردار رسیدند . جهت شروع اعمال انبارداری در سال جدید مالی لیست کسری و اضافی انبار مورد استفاده قرار گرفت . بدین ترتیب که کلیه کسری انبار به حساب هزینه ها و کلیه اضافات انبار به حساب سایر درآمدها یا درآمدهای متفرقه منظور گردید
فصل دوم – شناسائی انبار

مقدمه :
انبارداری یک خدمت اقتصادی است و عبارت از نگهداشتن کالا به منظور عرضه بموقع آن یا گسترش دادن مدت عرضه آن است به نحوی که کالا برای مدتی بیشتر قابل دسترس و مصرف باشد . در اقتصاد هر کشوری انبارها حلقه هایی از زنجیر تولید ، انتقال ، توزیع و مصرف اند و نقش اتصال و واسطه را در انتقال کالا از مناطق تولید به بازارهای مصرف و سپس توزیع محلی بر عهده دارند . بهایی که مصرف کننده برای هر کالایی می پردازد ، برابر مجموع قیمت خرید کالا ،هزینه حمل و نقل ، هزینه انبارداری و سود فروشنده است . هزینه های حمل و نقل و انبارداری اغلب اوقات در مقایسه با قیمت تمام شده کالا ، مبلغ قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص می دهد . بنابراین استفاده از شیوه های صحیح انبارداری موجب کاهش چنین هزینه هایی می شود که در نهایت به تقلیل بهای پرداختی از طرف مصرف کننده خواهد انجامید ، ضمن این که برای مصرف کننده ، انبار نقش عمده خود را از نظر قابلیت کاربرد و سهولت دسترسی به کالا نشان می دهد .

تلاش کارخانه های مختلف مصروف تهیه مواد اولیه و ساخت کالاهای مورد مصرف مردم می شود . بنابراین در هر سازمان صنعتی و تولیدی ، انبارهای مختلفی بر حسب نیازهای آن سازمان همچون : انبار مواد اولیه ، انبار کالاهای نیم ساخته ، انبار ابزارآلات ، انبار قطعات یدکی دستگاهها ، انبار قالبها ، انبار ملزومات ، انبار ضایعات مواد و … وجود دارد .
درصد زیادی از سرمایه اکثر سازمانهای بازرگانی را مواد اولیه ، لوازم و قطعات یدکی ، کالاهای ساخته شده و نیم ساخته و نظایر اینها تشکیل می دهنـد . بدیـهی است کـه بخـش عمده ای از سرمایه در گردش سازمان مصروف تهیه آنها می شود . لذا نگهداری و مراقبت دقیق از آنها و برقراری یک نظام صحیح اطلاعاتی برای کنترل موجودیهای انبار بسیار ضروری است . چه ثروتهایی

که در انبارها به سبب فقدان دقت و مراقبت و انبارداری ناصحیح از بین می روند و بنابراین با بهبود وضع انبارداری می توان جلو این زیانها را گرفت و بر میزان سود سازمان افزود . عوامل مختلفی در میزان موجودی و انواع و تعداد انبارهای سازمانهای بازرگانی مؤثرند. از قبیل : روش تولید ، میزان به کارگیری ماشین آلات ، نوع محصول ساخته شده ، بازار مصرف ، نوع مواد اولیه مورد نیاز ، نوسانات ارزی و قیمت در بازارهای جهانی ، وضعیت واحد تولیدی در صحنه صنعت و اقتصاد کشور بلکه در سطح جهانی و بالاخره نظام تدارک و سفارش کالاها در سازمان مربوطه .
در نظام انبارداری و نگهداری کالاها با سه روش سروکار است :
1- ورود کالاها به انبار ( وارده )
2-صدور و خروج کالاها از انبار ( صادره )
3- ذخیره کردن یا موجودی کالاها در انبار .
در مواردی که انبار ، کالاهای نیم ساخته در میان خط تولید را ذخیره و نگهداری می کند ، چون جریان ورود این کالاها و صدور آنها در خارج انبار تعیین و اجرا می شود ، این روشها مشکلتر و پیچیده تر است .
هدف و اهمیت انبارداری صحیح

درصد زیادی از سرمایه اکثر موسسات صنعتی را مواد اولیه ، لوازم ، وسائل یدکی کالای ساخته و نیم ساخته و نظایر آنها تشکیل میدهند که قسمت عمده سرمایه در گردش صرف تهیه اجناس و وسائل مذکور میگردد ، لذا نگهداری و حفاظت دقیق از آنها و برقراری یک سیستم صحیح اطلاعاتی برای موجودی بسیار ضروریست .
ارزش ریالی مجودیهای انبار در صنایع مختلف متفاوت است . جهت در ک اهمیت این موجودیها در واحدهای صنعتی مختلف میتوان از نسبت موجودیهای انبار به کل دارائیها و ارزش ویژه آن صنعت استفاده کرد .

عوامل مختلفی در میزان موجودی انبار واحدهای صنعتی موثر هستند . بطور مثال روش تولید ، دوره تولید ، میزان بکارگیری ماشین آلات ، نوع محصول ساخته شده ، بازار مصرف ، نوع مواد اولیه مورداحتیاج ، نوسانات ارزی و قیمت در بازارهای جهانی ، وضعیت واحد صنعتی در کل صنعت کشور و دنیا ، … و بالاخره سیستم های تدارکاتی و سفارش واحد تولیدی .
ایجاد یک نظام صحیح انبارداری در سازمانها ( به ویژه سازمانهای بازرگانی و صنعتی ) باعث سودآوری و متضمن مزایای زیادی است که در زیر به پاره ای از آنها اشاره می شود .
1- دریافت ، استقرار ، حفاطت و در دسترس قرار دادن کالاها در انبار به طرز درست و به سرعت و آسانی انجام می پذیرد و نیازهای واحدها بموقع تامین می شود
2- با نظارت دقیق بر موجودیهای انبار ، از افزایش بیش از اندازه و حد تعیین شده کالاها در انبار جلوگیری می شود و در نتیجه از ضرر و زیانهای ناشی از تغییر قیمتها یا خرابی و فساد کالاها در اثر گذشت زمان جلوگیری می شود .
3- از سفارشات مضاعف و تکراری که بر اثر بی توجهی به کالاهای سفارش شده قبلی و در بین راهی رخ می دهد ، جلوگیری می شود .
4- تعیین میزان موجودی کالاها در انبار و میزان مصرف و در نتیجه نوع و مقدار خرید آنها در زمانهای مختلف به نحو صحیح محاسبه و در نتیجه در بودجه خرید صرفه جویی می شود . ا

ین امر عملیات حسابداری صنعتی را نیز تسهیل می کند .
5- اطلاعات مورد نیاز مدیران در زمینه میزان موجودیها و مصارف کالاها در هر زمان به نحو احسن تأمین می شود .
6- باعث تسهیل عملیات شمارش ، موجودی گیری و صورت برداری عملی از موجودیها ( انبار گردانی ) ، همچنین تعیین ارزش موجودی جنسی در پایان سال که کار پر زحمت و پر خرجی است می گردد .
7- با خرید به مقدار مقرون به صرفه ، از راکد شدن سرمایه در گردش به سبب نگهداری بیش از حد موجودی جلوگیری و در نتیجه باعث تسریع جریان نقدینگی سازمان می شود .
8- صدور بموقع قبض انبار سبب تسهیل پرداخت مبلغ کالا به فروشنده و عملیات حسابداری می شود .
9- کالاها به میزان واقعی و صحیح بیمه می شوند و از پرداخت هزینه اضافی بیمه برای کالاها جلوگیری می شود .
10- چون میزان موجودیهای انبار معمولا به قیمت تمام شده ارزیابی می شود ، لذا در صورتی بروز خسارات ناشی از آتش سوزی و مواردی که باعث ایجاد خسارت می شود ، خسارات وارده با استناد به آمار موجودیها ، از طرف شرکتهای بیمه به سهولت تعیین می شود و احتیاج به ادعاهای واهی ، غیر حقیقی و تسویه حساب از طریق مصالحه نمی باشد
11 – اموال و دارائیهای سازمان به نحو صحیحی نگهداری و حفاظت می شود و در نتیجه اتلاف و ضایعات و سرقت به حداقل می رسد . به علاوه بدیهی است که با بودن نظم و امکان رسیدگی دقیق بر موجودیها ، از سوء استفاده های احتمالی در انبار جلوگیری می شود .
انبار و انواع آن
1- تعریف

به محل و فضایی که یک یا چند نوع کالای تجاری ، صنعتی ، مصرفی ، مواد اولیه یا فراورده های مختلف نگهداری می شود ، انبار اطلاق می کنند . از ترکیب چند انبار یک مخزن (دپو) بوجود می آید . تعداد انبارها و مخازن هر سازمان به نوع و کیفیت کالاها و نیازهای سازمان و نیز حدود تأثیر آنها در دستیابی به هدفهای مورد نظر سازمان بستگی دارد .
2- انواع انبارها
انبارها را به طرق مختلف تقسیم بندی می کنند : از نظر نوع کالاهای نگهداری شده از نظر چگونگی و ماهیت عمل ، از نظر فیزیکی یا شکل ساختمانی .

1-2- از نظر نوع کالاهایی که درانبار نگهداری می شود
کالاها در بدو امر به شکل جامد ، مایع و گاز هستند و انبارداری هر یک به شیوه خاصی انجام می گیرد . علاوه بر شکل و حالت مواد ، شرایط و خصوصیات کالا در نوع انباری که برای نگهداری آن مورد نیاز است و تدابیری که به کار می رود ، در آن شیوه تأثیر دارد . از این نظر، انبارها به صورت زیر تقسیم بندی می شوند :
1- انبار کالاهای معمولی
2- انبار مواد قابل اشتعال و انفجار
3- انبار کالاهای فاسد شدنی
4- انبار مواد شیمیایی و سموم
5- انبار مواد فله ای .
2-2- انواع انبار از نظر چگونگی نقش و ماهیت عمل
با توجه به محل و موقعیت انبار ، نحوه ساختن انبار ، تأسیسات مورد نیاز ، تنوع کالاهایی که وارد انبار می شود ، میزان حجم یا وزن موادی که در طی زمان معینی به انبار داخل یا از آن خارج می شود ، همچنین موقعیت انبار در ارتباط با فعالیتهای اقتصادی جامعه ، انبارها را به صورت زیر تقسیم بندی کرده اند :
1- انبارهای گمرکی و ترانزیت
2- انبارهای توزیع کلی و محلی ( سراها )
3- انبارهای سازمانها و کارخانه ها .

3-2- انبار از نظر فیزیکی یا شکل ساختمانی
انبار از نظر فیزیکی یا شکل ظاهری به سه صورت زیر است :
1-انبارهای پوشیده : چنین مکانی از چهار طرف بسته و دارای سقف ، دیوارها ، در و وسایل ایمنی و اطفای حریق کامل و ساختمان آن عمدتا به صورت سوله است.
2- انبارهای سر پوشیده : این انبار به صورت بارانداز است و فقط سقف و عمدتاً سکو دارد . بدین ترتیب که اطراف آن باز و فاقد دیوار و حفاظ جانبی است و کالاها را فقط از بارندگی و تابش مستقیم نور خورشید محافظت می کند . معمولاً کالاهایی که از کامیون یا قطار تخلیه می شوند در این انبارها به طور موقت نگهداری وسپس به محلهای دیگر حمل می کردند .
3- انبارهای باز یا انبار فضای باز : این انبار به شکل محوطه باز است و معمولاً برای نگاهداری ماشین آلات و لوازم سنگین و نیز مواد و مصالح ساختمانی ( زیر بارندگی و تابش آفتاب آسیب نمی بینند ) مورد استفاده قرار می گیرد .

3- نقش انبار
نقش اصلی انبار حفاظت از کالاهاست . در پاره ای موارد در انبار عملیات ساده بسته بندی و عدل بندی ، یا باز

کردن کالاها و تقسیم و توزین آنها و آماده کردن برای توزیع بین واحدهای مختلف سازمانی ، نیز انجام می پذیرد . در واقع انبار حالت بارانداز را دارد و محل استقرار موقت یا دریافت و پخش کالاهاست و عمدتاً هیچگونه ارزش افزوده ایجادنمی کند بلکه کانون ایجاد هزینه است .

نگهداری کالا
خروج کالا از انبار انبار ورود کالا به انبار

شکل 1/1 عملیات انبار

گفتنی است که انبار ، حالت مسافرخانه یا هتل را برای کالا دارد . برای مدتی در آن اقامت می کند و سپس برای استفاده و مصرف همیشگی به واحد اصلی و مصرف کننده تحویل داده می شود .
در انبار اعمال فیزیکی از قبیل تحویل گرفتن کالاها ، حمل و نقل ، جایگزینی ، توزیع و تحویل کالاها ، همچنین اعمال اداری و دفتری برای کنترلهای موجودی و مالی از قبیل ثبت در دفاتر و کارتها انجام می شود . در واقع نگهداری و تحویل مواد و کالاها شامل کنترل اقلام (کنترل جنسی) و نیز کنترل مالی و تحویل و تحولات فیزیکی کالا در انبار می شود . بیشتر سوءاستفاده ها و فساد اداری و مالی در انبارها رخ می دهد که با ایجاد سیستم صحیح انبارداری می توان از بروز آن پیشگیری کرد .
4- منابع ورود کالا به انبار
کالاهای یک سازمان از مجاری ، منابع و ورودیهای مختلف به شرح زیر راهی انبارهای سازمان می شود و بر موجودی می افزاید :
1-کالاهای خریداری شده توسط مامورین خرید ( از فروشندگان ، تولید کنندگان ، دلالها یا مازاد مواد اولیه و مصرفی کارخانه ها ) ؛
2-کالاهای تحویل شده توسط برندگان مناقصه ؛
3- کالاهای خریداری شده از خارج از کشور ؛
4- کالاهای برگشتی یا مرجوعی به انبار ( برگشتی از فروش با برگشتی از واحدهای سازمان ) ؛
5- کالاهای انتقالی از سایر انبارهای سازمان ؛
6- کالاهایی که به عنوان نمونه یه مستوره و معمولا مجانی و بلاعوض توسط تولیدکنندگان و فروشندگان داخلی یا خارجی یا مردم به سازمانی اهدا می 

7- کالاهایی که در همان سازمان تولیدی ( کارخانه ) ساخته و رهسپار انبار محصولات ، یا انبارقطعات نیم ساخته و یا انبار مواد اولیه می شود ؛
8- کالاهای امانی نظیر انبارهای گمرکی ، انبارهای عمومی و سردخانه ها ، انبارهای شرکتهای حمل و نقل ، انبارهای برخی چاپخانه ها و برنج کوبیها و ریخته گریها ، انبارهای برخی پارچه بافیها ، انبارهای پست و بانک کارگشایی ؛
9- کالاهای مصادره ای و تملیکی برای بعضی سازمانهای دولتی یا کالاهایی که بر اثر تغییرات سازمانی به انباری تحویل داده می شوند .
انبارهای سازمانهای تولیدی و صنعتی
1-انبارهای تولید
معمولا در سازمانهای صنعتی _ بازرگانی ، هر انبار به رفع نیازهای یک بخش یا واحد سازمانی اختصاص دارد . معمولاً انبار مواد اولیه و قطعات زیر نظر مدیر فنی کارخانه قرار دارد. همچنین در بعضی کارخانه ها انبار مواد خام و قطعات ، لوازم یدکی ، قطعات نیم ساخته و ابزارآلات جملگی مستقیماً زیر نظر مدیر فنی کارخانه اداره می شود . انبار محصولات ساخته شده زیر نظر بخش بازاریابی و فروش قرار دارد . انبار ملزومات اداری و دفتری زیر نظر بخش امور اداری و کارگزینی فعالیت می کند .
مواد و قطعات مختلف مورد نیاز سازمان صنعتی حداقل در سه مکان جمع و انباشته می شود :
1- معمولاً در انبار مرکزی یا انبار مادر ، مواد خام و اولیه و اقلام در انتظار توزیع با شرایط زیر ذخیره و نگهداری می شود :
الف- اقلام بزرگ و حجیم ،
ب- اقلام به تعداد زیاد ،
ج- قطعاتی که در بخشهای زیادی مورد استفاده است ،
د- مواد اولیه و قطعات خریداری شده آماده ورود به فرایند تولید .
2-در انبارهای واقع دربخشهای مختلف کارخانه معمولاً چنین اقلامی ذخیره و نگهداری می شود :
الف- در صورت امکان همه نوع اقلام ،

ب- کالاها و قطعاتی که پیوسته مورد استفاده آن بخش قرار می گیرد ،
ج- مواد در جریان تولید که به صورت موقت در کنار ماشینها انبار می شود ( کالاهای نیم ساخته در بین مراحل تولید یا در انتظار مونتاژ نهایی ) .
3-در نقطه انجام عملیات یا ایستگاه کار یا محل عملیات ( که به آن انبار پای کـار گفتـه می شود ) ، معمولاً چنین اقلامی ذخیره و نگهداری می شود :
الف- اقلام مورد استفاده فوری ،
ب- اقلام کوچک با مقادیر زیاد ،
ج- مواد در جریان ساخت .
2- انبار محصول
این انبار با نگهداری و توزیع کالاهای ساخته شده ( محصول ) ارتباط دارد و وظایف آن بدین شرح است :
1- تحویل گرفتن کالاهای ساخته شده ( محصول ) ازبخش تولید
2- انبار کردن منظم و حفاظت صحیح فرآورده ها
3- تفکیک محصولات سفارشی از سایر محصولات موجود در انبار
4- توزین و بسته بندی صحیح محصولات برای ارسال به مراکز و بازارهای فروش .
3- انبار مرکزی و انبار پای کار
تشکیلات و سازمان داخلی انبارها در همه سازمانهای صنعتی و بازرگانی یکنواخت نیست و با توجه به موقعیت ، اوضاع و احوال ، مصالح سازمان و مساله تمرکز و عدم تمرکز متفاوت است . در برخی سازمانهای تولیدی ، یک انبار مرکزی ( مادر ) مواد اولیه و یک انبار مرکزی کالای ساخته شده وجود دارد . در برخی دیگر از سازمانهای تولیدی علاوه بر این دو انبار ، برای مواد اولیه و کالاهای نیم ساخته نیز انبارهای فرعی یا به اصطلاح انبارهای دستی و پای کار در هر پست کار ( واحد تولید ) وجود دارد . اهمیت ایجاد انبارهای پای کار بیشتر از لحاظ کنترل مصرف است .

در عین حال انبارداری و طراحی و ساختمان فیزیکی تأسیسات انبار ، لازمست مسایلی چون کسری و کمبود انبار بر اثر تبخیر ، نقایص و شکستگی و نشت و تراوش و امثالهم که برای کالاها پیش می آید ، در نظر گرفته شود .
موجودیهای انبار ( انواع انبار )
برای به کارگیری سیستم صحیح انبار داری کالاها ، در بدو امر لازمست شناسایی دقیقی از اقلام انبارها داشت . هر قلم کالایی که در انبارها نگهداری می شود ، جزء یکی از موارد زیر است و هر سازمان بسته به نوع وظایف ، هدفهاو تولیدات خود یک یا چند نوع از انبارهای زیر را داراست :
1- مواد تولیدی ( مواد خام اولیه )
مواد خریداری شده برای تولید کالا را مواد تولیدی یا مواد اولیه می نامند . این مواد در فرایند تولیدی ، برای ساخت محصولات و مصنوعات کارخانه مورد استفاده قرار می گیرد و روی آنها عملیات مختلف شیمیایی ، فیزیکی و مکانیکی انجام می شود ؛ پس از طی مراحل تولید به صورت کالای قابل مصرف و استفاده ، یعنی کالای قابل عرضه به بازار برای فروش به مشتریان و مصرف کنندگان ، درمی آید . مواد تولیدی اشیایی هستند مانند مفتول آهن و ورقه آهن در یک کارخانه سازنده وسایل و لوازم خانه ( مثل بخاری ، کولر و … )، یا نظیر چرم و پارچه های خاص در کارخانه کفش سازی ، یا سنگ آهن برای کارخانه فولادسازی . مواد اولیه تنها به صورت مواد خام و به حالت طبیعی نیست ، بلکه ممکن است محصول ساخته شده در یک کارخانه ، به عنوان مادهم اولیه در کارخانه دیگر مورد استفاده قرار گیرد .
مواد اولیه در یک کارخانه به آن دسته از مواد و مصالحی اطلاق می شود که در آن کارخانه ساخته نشده و محصول کارخانه های دیگر است و در آن کارخانه به عنوان عوامل تولید بشمار می آید و از آن پس در آن کارخانه روی آنها کار انجام می شود ، نظیر آرد ، چرم و پارچه .

2- کالای نیم ساخته ( کالای در جریان ساخت )مواد یا کالاهایی را که بخشی از عملیات تولیدی در آن کارخانه روی آنها انجام گرفته لکن هنوز به صورت کالای آماده برای فروش در نیامده و در محل کارخانه در مراحل مختلف تولیدی یا در دست ساخت است ، کالای نیم ساخته یا در جریان ساخت گویند ؛ مانند بدنه کولر یا اتاق اتومبیل ، بهای کالای نیم ساخته تنها قیمت مواد اولیه آن نیست . بلکه هزینه هایی از قبیل کار مستقیم ، کار غیر مستقیم و دیگر هزینه های ساخت نیز شامل آن می شود . نگهداری کالاهای نیم ساخته و قطعاتی که به سرعت مونتاژ می شود و به صورت محصول نهایی مورد نظر در می آید ، در پاره ای مواقع فضای کمتری نسبت به نگهداری محصولات اشغال می کنند و گاه به صلاح است کالاها بدین شکل در انبار نگهداری شود .

3- محصول یا کالای ساخته شده
کالاها یا موادی که کلیه عملیات تولیدی را در کارخانه پشت سر گذارده و تکمیل شده و کاملاً آماده فروش یا توزیع است ، کالای تمام شده یا نهایی می نامند . در واقع کالاهایی که محصول تولیدی یک سازمان تلقی می شود و هدف آن سازمان ، تولید آنهاست و برای حمل به بازار و توزیع و فروش آماده است ، کالای ساخته شده یا محصـولات کـارخانـه خـوانده می شود . درسازمانهای تولیدی ، کالاها و لوازم تولید شده در کارگاه های آن سازمان ، معمولاً از مواد اولیه ای ساخته شده است که از انبار مواد اولیه می گیرند یا مستقیماً از خازج سازمان خریداری می کنند و سپس به شکل و در قالب یک کالای جدید به انبار کالاهای ساخته شده سازمان تحویل داده می شود . یک سازمان ممکن است یک محصول تولید کند (تک محصوله) مانند اتومبیل ، یا محصولات متعدد ، مانند لوازم خانگی که برای هر کدام یک انبار در نظر گرفته می شود .

4- اجناس خریداری شده برای فروش
اجناس خریداری شده برای فروش آن دسته از موجودیهای انبار است که صرفاً به منظور فروش خریداری می شود و هیچ نوع عمل تولیدی روی آنها انجام نمی گیرد . به بیان دیگر ، عبارتند از کالاهایی که به هر شکل که خریداری شده اند به همان صورت نیز فروخته می شوند و تنها احیاناً از هیأت کلی به شکل خرد در آمده و به صورت کوچک تقسیم و بسته بندی می شوند . عموماً موجودی انبارهای سازمانهای تجاری و توزیع کننده کالاها در این زمره است . البته برخی از سازمانهای تولیدی که به موجب مجوّز قرارداد خاص با یک شرکت خارجی به مونتاژ یا تولید محصولات می پردازند، مقداری از همان محصول ساخته شده را با توجه به تقاضای بازار و تولید داخلی به منظور فروش ، از خارج می خرند . اضافات لوازم یدکی ماشین آلات نیز از این دسته است .
5- مواد غیر تولیدی ( مواد و لوازم مصرفی و ملزومات اداری )
مواد غیر تولیدی ، به انواع و اقسام مواد ، وسایل ، لـوازم و اشیـا مصـرف شدنـی گفتـه می شود که در سازمان تولیدی مورد استفاده قرار می گیرند و به امر تولید به طور غیر مستقیم کمک می کنند . به عبارت دیگر ، مستقیماً در امر تولید دخالت ندارند و در ساخت کالا بکار نمی روند و دیده نمی شوند ؛ بلکه برای تولید محصول ضروری هستند ، نظیر : انواع مواد حرارت زا مانند زغال سنگ و … ؛ همچنین لوازم و ملزومات دفتری و اداری مورد نیاز مانند لوازم التحریرو … از این کالاها برای تامین امکانات و اجرای عملیات تولیدی و غیـر تولیـدی ( اداری ) استفاده می شود .

مواد غیر تولیدی خود به دو دسته : 1- مواد کمکی ، 2- مواد و ملزومات مصرفی ، قابل تقسیم اند . مواد کمکی یا مکمل چیز هایی هستند که در جریان تولید بکارمی روند ولی در اصل محصول دیده نمی شوند مانند لوازم بسته بندی .

مواد و ملزومات مصرفی هم خود به دو دسته : 1- مواد مصرفی و ملزومات اداری ، 2- مواد مصرفی و ملزومات صنعتی تقسیم می شوند .
منظور از مواد مصرفی و ملزومات اداری ، مواد و ملزوماتی است که در امور دفتری و اداری مورد استفاده قرار می گیرند مانند لوازم التحریر و مرکب چاپ . مواد و ملزومات صنعتی ، مواد و ملزوماتی است که در عملیات تولیدی و ساخت کـالا مـورد استفـاده قـرار می گیرند و جز‌ء اقلام مصرفی بشمار می آیند مانند : مواد شوینده و پاک کننده ها و …
6- لوازم و قطعات یدکی ماشین آلات
منظور لوازم و قطعاتی است که در تعمیر ماشین آلات و تجهیزات کارخانه و نیز وسائط حمل و نقل سازمان مورداستفاده قرار می گیرند و جایگزین قطعات و لوازم از کار افتاده و مستعمل می شوند .
به بیان دیگر ، قطعاتی است که برای بازسازی و تعمیرات ماشین آلات کارخانه یا تأسیسات واحدهای تولیدی و غیر تولیدی به کار می آیند .
7- ابزار آلات و قالبها منظور از ابزار آلات یا افزارآلات عبارتست از انواع ادوات ، لوازم و وسایلی که توسط کارگران در عملیات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و با آنها کار انجام می شود ، نظیر انواع آچارها ، بیلها ، اهرمها و … انباردار ابزارآلات مسئول هر نوع تحویل و تحول در ابزار است .
به طور دقیقتر ، ابزار و ادوات خود به دو نوع تقسیم می شود:
الف- دستی ب- ماشینی .
ابزارآلات دستی چیزهایی است مانند انبردست، آچار ، بیل و … که نیروی انسانی آنها را بکار می گیرد .
ابزارآلات ماشینی ابزارهایی است که روی ماشین آلات ثابت مـی شـوند و بکـار گرفتـه می

شوند ، مانند انواع تیغچه ها ، مته ها ، مرغکها که روی ماشین تراش یا ماشین مته بستـه می شوند و در کارها مختلف مورد استفاده قرار می گیرند . گاهی اوقات قالبهای مورد استفاده ماشین آلات کارخانه را نیز در این انبار نگهداری می کنند ، یا ممکن است به طور جداگانه در جایی به عنوان انبار قالبها نگهداری شوند .
در سازمانهای غیر تولیدی ، ابزارآلات حکم اموال اداری را پیدا می کنند مانند میز ، مبل، صندلی ، و … که در انبار اموال نگهداری می شوند .
8- اجناس و لوازم اسقاطی و ضایعات مواد
منظور از اجناس اسقاطی اجناسی است که دیگر بکار نمی آیند و مستهلک شده اند . معمولاً این اجناس را در موقعیت مناسب ، به مزایده می گذارند و انبار را از وجود آنها پاک می کنند ؛ یا احتمالاً آنهایی را که قابل مرمّت اند ، تعمیر می کنند و مورد استفاده دوباره قرار می دهند . ضایعات غیر قابل استفاده مواد را هم عموماً در این انبار جای می دهند . در برخی موارد هم برای آن انبار جداگانه ای در نظر می گیرند .
ضایعات مواد خود به دو بخش : الف- پرت تولید ، ب- ضایعات تولید ، تقسیم می شوند. منظور از پرت تولید ، قسمتی از مواد اولیه است کـه از باقیمـانده قطعـات تولیـدی حـاصل می شود و پذیرفته شدنی و طبیعی است . منظور از ضایعات تولیدی ، مواد و قطعات تولیدشده خراب و ناقصی است که در مراحل مختلف تولیدی به دلایل مختلف انسانی یا مادی ایجاد می شود و با روشهای گوناگون می توان این ضایعات تولیدی را به کمترین حدّ ممکن کاهش داد. به علاوه باید توجه داشت که همـواره وقتـی از ضایعـات مـواد صحبـت می شود ، چیزهایی مورد نظر است که دارای ارزش اند ؛ ولی چیزهای کلاً به دردنخور که دیگر اصلاً قابل استفاده نیست به عنوان زباله مطرح می شود .
محل سازمانی و تشکیلات داخلی انبار

1- نقش و وظیفه انبار
همانطور که ذکر شد ، وظیفه انبار نگهداری صحیح و تحویل به موقع کالاهای مورد مصرف سازمان است . معمولاً در واحدهای تولید ، هر انبار به رفع نیازهای یک یا چند واحد تولیدی مشابه اختصاص دارد .
از ترکیب چند انبار یک مخزن یا دپو بوجود می آید . تعداد انبارهای هر یک از مخازن به نوع وکمیت کالاها و نیز حدود فعالیت آنها بستگی دارد .
شکل 2/1 نمودار سازمانی یک سازمان را نشان می دهد .

شکل شماره2/1- نمودار سازمانی انبارهای یک سازمان
2- موقعیت سازمانی انبار در سازمانهای بازرگانی و سازمانهای دولتی
در برخی سازمانهای صنعتی و تولیدی ، انبارهای قطعات ، مواد اولیه و لوازم یدکی زیر نظر مدیر فنی کارخانه ( مدیر تولید ) قرار دارد ؛ انبار محصولات زیر نظر مدیر فروش و بازاریابی ( مارکتینگ ) است .
در بعضی سازمانهای بزرگ بازرگانی ، واحد انبار به عنوان یک شاخه مدیریت زیر نظر معاونت تدارکات یا بازرگانی است که زیر نظر مستقیم مدیر عامل قرار دارد . مدیر انبار ، انبارهای مختلفی مانند انبار مواد ، انبار قطعات ، انبار ابزارآلات ، انبار اموال را که هر یک از آنها دارای یک مسئول است ، زیر نظر دارد .
در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی ، واحد انبار زیر نظر اداره تدارکات یا کارپردازی اداره می شود ، که این اداره نیز ممکن است یکی از واحدهای تابعه مدیریت کل امور اداری یا مدیریت کل امور مالی باشد . ممکن است واحد کارپردازی نیز به سبب وسعت و گسترش با نام اداره کل کارپردازی زیر شاخه معاونت اداری و مالی سازمان و در ردیف سایر ادارات کل این معاونت قرار داشته باشد .
3- مشاغل موجود انبار

درانبارهای بزرگ معمولاً مشاغل متعددی هست که باید افراد واجد شرایط عهده دار تصدی آنها شوند . برای اینکه این افراد به خوبی از عهده وظسایف محوله برآیند ، لازمست آموزشهای لازم ببینند و در کار خود اطلاعات و تجربیات کافی و لازم داشته باشند . این مشاغل عبارتند از : مدیر مخزن ، رئیس امور انبارها ، معاون ، انباردار کل ، سرانباردار ، کمک انباردار ، مسئول انبار کارگاه ( انبار دستی یا انبار پای کار ) ، کارت نویس ( حسابدار انبار ) ، مسئول سفارشها ، بازرس ، قطعه شناس ، نگهبان ، کارگر تخلیه و بارگیری و راننده .

مشخصات انباردار
انبار داری حرفه ای بسیار فنی ، تخصصی ، پرمسئولیت و چند بعدی است . متأسفانه بسیاری از مدیران ، انبارداری را معادل سرایداری می پندارند و برای آنها تفاوتی قائل نیستند و به انبارداری التفاتی ندارند . این رفتار به سبب استنباط نادرست آنها از حرفه انبارداری است .
انباردار واقعی به کسی گفته می شود که دارای مشخصات زیر باشد :
1- داشتن اطلاعات علمی و عملی کافی از مواد ، لوازم و اجناس مورد مصرف یا کالاهای مورد مصرف یا مورد عرضه و فروش سازمان که لازمست در محلی به نام انبار محافظت شود.
2- داشتن توانایی اداره و نگهداری انبار به نحو موثر و سودمند .
3- داشتن توانایی مباشرت و نظارت قابل توجه نسبت به درخواستهای رسیده و صدور کالا و بالأخره اطلاعات کافی از میزان موجودیها و محل مصرف آنها .
4- داشتن حسن سلیقه در ترتیبت دادن و چیدن کالاها و همچنین درنقل و انتقال داخلی آنها و نیز در استفاده از مهمترین ، مناسبترین و با صرفه ترین وسیله مکانیکی یا هر نوع وسیله دیگر در انتقال داخلی اجناس .
5- داشتن مهارت کافی در طبقه بندی کالاها ، کدگذاری و نگهداری آنها و نیز ترتیب محل انبارها با درنظر گرفتن و دسترسی به محلهای مصرف ، به نحوی که بتوان با کمترین هزینه و آسانترین وسیله و شیوه حمل و نیز رعایت ایمنی و حفاظتی ، آن مواد و لوازم را به محل مصرف رسانید .
6- داشتن دقت در تشخیص زمان سفارش هر کالا و مقدار اقتصادی سفارش ، به نحوی که وقفه ای در عملیات پیش نیاید و موجودی غیر ضروری هم هرگز گردآوری و نگهداری نشود .
7- داشتن آمادگی پذیرش مسئولیت مالی .
8- خود را به رعایت اصول امانتداری و حفظ منافع سازمان مربوطه موظف بداند.
9- گزارشهای هر دوره عملکرد انبارها را برای مدیریت سازمان تنظیم و ارائه کند.
10- از روشها و فنون جدید انبارداری اطلاع کافی داشته باشد و در طرز استفاده از روشها و تسهیل امور از خود ابتکار شخصی نشان دهد .
11- از تدابیر ایمنی و بهداشت صنعتی آگاهی کافی داشته باشد .

اهم وظایف انباردار
انباردار کسی است که دارای وظایف مشروحه زیر باشد :
1- تحویل گرفتن کالاهای خریداری شده طبق اسناد و مدارک لازم ،
2- کنترل دقیق کالاهای وارده به انبار وتطبیق آنها با مشخصات فنی و استانداردهای تأیید شده در سازمان ،
3- صدور برگ قبض انبار ( برگ رسید کالا به انبار ) پس از دریاقت وکنترل و مطابق بودن کالا با مشخصات مربوطه ،
4- تحویل دادن کالاهای درخواستی به متقاضی با رعایت ضوابط لازم و صدور برگ حواله انبار هنگام تحویل کالا به متقاضی ،
5- صدور برگهای مرجوعی ، برگشتی از خرید و سایر فرمهای لازم ،
6- صدور برگ درخواست خرید به هنگام لزوم ،
7- ثبت مشخصات اقلام وارده و صادره در دفاتر و کارتهای انبار ،
8- استقرار و چیدن صحیح کالاها در انبار طبق اصول و ضوابط مربوطه ،
9- طبقه بندی ، تتنظیم و کدگذاری کالاها ،
10- بایگانی و حفاظت صحیح از اسناد و مدارک مربوطه در انبار ،
11- نگهداری آمار موجودیهای انبار و تهیه و ارائه گزارشها و بیلانهای عملکرد ادواری و دوره ای به مسئولین مربوطه ،
12- رسیدگی و بازرسی مداوم موجودیها و آگاهی داشتن دقیق از مقدار موجودیهای انبار و انجام اقدامات لازم برای نگهداشتن مقدار لازم کالاها در انبار ،

13- ایجاد هماهنگی و ارتباط صحیح با واحد کنترل انبار و اجرای دستورات صادره از طرف واحد مرکزی کنترل انبار و سایر مقامات ذیصلاح ،
14- نگهداری صحیح کالاها و رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در انبار و اقدامات و تدابیر لازم برای حفظ و سلامت کالاها و جلوگیری از فساد و خطرات احتمالی برای آنها .
رعایت اصول ایمنی و حفاظت در انبار
یکی از وظایف مهم انباردار ، علاوه بر تنظیم ، نگهداری و در دسترس قراردادن کالاها طبق ضوابط تعیین شده ، رعایت اصول بهداشتی و حفاظتی در انبار برای نیروی انسانی و نیز رعایت اصول ایمنی برای اجناس است . با توجه و به تناسب میزان سرمایه مصروفه برای موجودیهای انبار لازم است برای امور حفاظتی سرمایه گذاری شود . در بدو امر لازم است محیط انبار از نظر بهداشت

صنعتی وسایلی از قبیل گردوغبار ، نور و روشنایی ، میزان دما و رطوبت ، نظافت ، سروصدا ، بوهای نامطبوع ، گرمایش و سرمایش و … ، بررسی شود و اقدامات لازم برای بهبود آنها و حفظ سلامت کارکنان انبار صورت گیرد ، باید وسایل حفاظت انفرادی از قبیل دستکش ، لباس ، کلاه ، ماسک و … بر حسب ضرورت تهیه و در اختیار کارکنان انبار قرار گیرد . آموزش نکات ایمنی در محل صحیح بار ، با توجه به اصول مهندسی انسانی به کارکنان انبار اهمیت ویژه ای دارد .
در خصوص کالاها باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد :
1- علایم ایمنی بسته های کالاها ، 2- رعایت عوامل موثر برای جلوگیری از فاسد شدن کالاها و در نظر داشتن تاریخ مصرف کالاها ، 3- سرقت کالاها .
انبار اسقاط یا انبار لوازم فرسوده
بسیاری از سازمانهای دولتی و نیز سازمانهای بخش خصوصی برای نگهداری و کنترل کالاها و اموال و ماشین آلات فرسوده و از رده خارج شده خود ، انباری به نام انبار اسقاط تشکیل می دهند . چگونگی عمل و شیوه نگهداری کالاها و ماشین آلات فرسوده درچنین انباری تقریباً شبیه انبارهای معمولی است ، با این تفاوت که باید در حد امکان سعی شود که نگهداری چنین کالاهایی هزینه های زیادی برای سازمان در بر نداشته باشد . معمولاً اموال و ماشین آلات فرسوده را که مستعمل بودن و غیر قابل استفاده بودنشان به تأیید کارشناسان مربوطه رسیده است و نگهداری آنها مقرون به صرفه نیست ، به انبار اسقاط سازمان تحـویل می دهند و توسط انباردار انبار فرسوده برای این کالاها قبض انبار اسقاط صادر می گردد .
بخش اداره امور اموال سازمان ، با دریافت قبض انبار اسقاط ، پس از خارج کردن کالای مربوطه از فهرست اموال سازمان ، آن را در حسابی به نام حساب انتظامی ، کالای اسقاط شده را به بهای یک ریال ثبت می کند . کالاهای فرسوده هر چند وقت یکبار از طریق مزایده به فروش می رسد و عواید حاصل از فروش این کالاها به حساب درآمد عمومی سازمان منظور می شود . البته در بخش دولتی به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل منظور خواهد شد .

کالاهای فرسوده ای را که به انبار اسقاط تحویل می دهند ، در دفتـر انبـار اسقـاط ثـبت می کنند و چنانچه به این نوع کالاها یا قسمتی از آنها قبل از مزایده نیاز پیدا شود ، بهتر است با دستور مقامات مجاز سازمان و با تنظیم صورتجلسه ، آنهارا مجدداً از انبار اسقاط خارج کنند.

واحد کنترل انبار یا کنترل اقلام
همچنان که در امور مالی برای بهبود عملیات ، وظیفه حسابرسی از حسابداری جدا شده است ، امروزه در انبارداری مدرن ، امور کنترل انباز که با آمار و اطلاعات و حسابها سروکار دارد ، از وظایف فیزیکی انبارداری که مربوط به تحویل و تحول کالاها در انبار است ، جدا شده است .
این واحد برای اجرای وظایف خود به نحو مناسب و شایسته ، دارای یک سیستم اطلاعاتی به نام کاردکس مرکزی است .
اگر عملیات واحد کنترل انبار به نحو مطلوب انجام شود ، دستاوردهای زیر را خواهدداشت :
1- تعیین موجودی هر قلم از کالاها در هر یک از انبارهای سازمان و نیز در کل سازمان درهر لحظه زمان ،
2- ثبت نقل و انتقالات و دادوستدهای بین انبارهای سازمان ،
3- تهیه و تنظیم صورت وضعیت موجودیها و حساب ماهانه کل انبارها و تهیه گزارشات لازم به منظور اخذ تصمیمات صحیح توسط مدیران ،
4- اداره کالاها در انبارهای سازمان در نهایت کارایی و ثمربخشی .
وظایف واحد کنترل انبار
وظایف واحد کنترل انبار را می توان به شرح زیر خلاصه کرد :
1-ثبت موجودی کلیه انبارهای سازمان درکاردکس ؛
2- تعیین میزان و نوع کالاهای مورد نیاز واحدها و توصیه برای خرید کردن به بخش خرید ؛
3-موافقت و صدور دستور برای انتقال کالا بین انبارها ؛
4-مراقبت برای قابل استفاده شدن کالاهای فرسوده یا ناقص پس از تعمیر و بازسازی؛
5- طبقه بندی و کدگذاری کالاها با رعایت اصول علمی و سیستماتیک و متناسب با نیازهای سازمان ؛
6- بررسی پیرامون شیوه های جدید انبارداری ، نگهداری و استقرار کالاها در انبار و تجهیزات و وسایل انبارداری و پیشنهاد برای اجرا درانبارها به منظور ایجاد هماهنگی بین انبارهای سازمان ؛
7- مراقبت و پیش بینی برای تأمین نیازها و تکمیل به موقع ذخیره کالاها و تعیین حداقل و حداکثر موجودی ، نقطه سفارش و زمان سفارش ، به نحوی که کالاهای مورد نیاز و درخواست شده همیشه به اندازه کافی در انبارها موجود و جوابگو باشد به این وظیفه کنترل موجودی گفته می شود .

فصل سوم –طبقه بندی کالاها

مفهوم طبقه بندی و ضرورت آن
اصولاً طبقه بندی یعنی دسته بندی ، تقسیم ، تفکیک و جدا کردن کالاها به گروههایی کـه دارای وجوه مشترک یا کاربرد مشخصی هستند . در هر روش طبقه بندی ، نخستین نکتــه ای که لازمست همواره مورد توجه قرار گیرد آن است که ترتیبی داده شود که طبقات و گروههای اقلام کالاها به آسانی قابل تشخیص باشند . به علاوه طبقه بندی باید با توجه به اصل جامـع و مانع بودن صورت گیرد یعنی دارای تمام نیازها و ضروریات و فاقد هر گونه زواید و اضافـات باشد . بدیهی است که طبقه بندی کالاها وقتی اجرا می شود که تعداد و تنوع اقلام کالاها زیـاد باشد . ابتـدا لازم است کـالاها را بـر اساس تشابهشان گـروه سازی و گـروه بنـدی و سپـس کدگذاری کرد . در مواردی که تعداد اقلام کالاها و تنوع آنها زیاد نیست و انباردار از این جهـت مشکلی ندارد ، نیازی به طبقه بندی نیست و کدگذاری مستقیماً اجرا می شود .
کار طبقه بندی در اصل یعنی تعمیم و کلیت دادن ویژگی یا صفتی که باعث مفهوم کلی برای پدیده ها می شود .
محاسن طبقه بندی کالاها
معمولاً هر سازمانی نظام طبقه بندی خود را داراست که بر اساس خصوصیات آن سازمان طراحی شده است . پس از طبقه بندی و کدگذاری کالاها مزایای زیر عاید سازمان می شود :
1) یک زبان ساده و مشترک برای کلیه واحدهایی که با کالا سروکار دارند ایجاد می شود.
2) در زمان نگارش شرح و تفصیلات کالاها صرفه جویی می گردد .
3) اشتباهات احتمالی ناشی از نوشتن شرحهای مختـلف برای اقـلام موجـودی از بـین می رود و امر مکاتبات آسان می گردد ، زیرا شرح کالاها استاندارد می گردد و کالا با یک نام و عنوان شناخته می شود .
4) در امر استفاده از دستگاههای کامپیوتری جهت ثبت آمار ، در نتیجه پی

ریزی یک بنیان مطلوب و مناسب برای امر سفارش و نگهداری منطقی کالاها در انبار تسهیل ایجاد می شود .
خصوصیات طبقه بندی صحیح
بطور کلی یک طبقه بندی صحیح باید ویژگیهای زیر را داشته باشد :
1 شالوده منطقی دارا باشد ، بدین ترتیب که انعطاف پذیر باشد و مشخصات فنی کالاها در آن در نظر گرفته شود و ترتیب الفبایی آن نیز رعایت گردد .
2 پیش بینی ردیف اقلام مناسب باشد .
3 شرح اقلام کاملاً دقیق و واضح باشد . در این ارتباط لازم است برای هر یک از گروه اقلام مقدمه و شرحی تهیه شود و نحوه زیرگروه بندی آن اقلام بیان گردد .
و در بیان دیگر می توان گفت طبقه بندی صحیح دارای خصوصیات زیر است :
اطمینان : طبقه بندی کالا باید طوری انجام پذیرد که محل دقیق کالا مشخص باشد و تمام کالاها در جایی قرار گیرد که باید باشد .
سرعت : طبقه بندی باید دسترسی و دستیابی به کالا را در کمترین زمان ممکن فراهم سازد.
سهولت : نحوه طبقه بندی باید به خوبی قابل درک و اجرای آن به آسانی امکانپذیر باشد .
قابلیت انعطاف : طبقه بندی باید طوری طرحریزی شود که با تغییرات احتمالی آینده هماهنگ بوده و قابلیت اجرا و انعطاف پذیری داشته باشد .
مبانی طبقه بندی کالا
کالاها را می توان بر حسب موارد زیر طبقه بندی کرد :
1) بر حسب نوع و مشخصات کالا : این شیوه که از متداولترین شیوه های طبقه بندی است لازم است ماهیت ، نوع و جنس کالاها در بدو امر شناسایی و سپس پایه طبقه بندی ، تفکیک و تنظیم قرار گیرد .
2) برحسب تاریخ : در این شیوه پایه طبقه بندی تا ریخ ورود کالا به انبار یا تاریخ مصرف کالاست . این شیوه برای برخی کالاهایی که دارای تاریخ مصرف اند مانند داروها ، موادغذایی و … استفاده می شود .
3) بر حسب حروف الفبا و نام : در این شیوه کالاها برمبنای نامشان یا کارخانه تولیدکنندشان و بر حسب حروف الفبا طبقه بندی و تفکیک می شوند . در این شیوه هیچ گونه توجهی به ماهیت ، جنس و خصوصیات کالا نمی شود و صرفاً بر حسب حروف الفبا است .
4) بر حسب واحد سازمانی مصرف کننده یا مراحل تولید : در این روش که بیشتر درباره مواد ولوازم مصرفی و یدکی در کارخانه های تولیدی مرسوم و معمول است کلیه مواد و لوازم مصرفی و یدکی بر حسب تقسیم بندی مراحل تولید و کارگاهها یا واحدهای سازمانی که آن مواد و لوازم را مورد مصرف قرار می دهند طبقه بندی و در هر طبقه کدگذاری و شماره بندیهای لازم اجرا می شود . حسن این روش در آن است که واحد حسابداری صنعتی براحتی می تواند مواد و لوازم یدکی مصرفی هر مرحله یا واحد را تشخیص دهد و قیمت تمام شده مواد و لوازم بکار رفته را در هر مرحله یا واحد از تولید محاسبه کند .
5) بر حسب منطقه جغرافیایی : در این شیوه مبنای طبقه بندی کشور ، شهر ، ناحیه کارخ

انه و شرکت سازنده یا مصرف کننده محصول است و کالاهای هر کشور ، شهر یا … در محل مخصوص خود نگهداری می شوند .
کدگذاری کالاها
تعریف و اهمیت کدگذاری
کد یا رمز یعنی علامت یا نشانه معنادار ، و کدگذاری مکمل طبقه بندی کالاهاست . کدگذاری عبارت است از اختصاص یک علامت یا نشانه قراردادی به صورت حرف یا عدد یا ترکیبی از آنها به کالای مورد نظر . در عین حال عمل کدگذاری را می توان با استفاده از عوامل متعددی همچون رنگها ، اصوات ، اشکال و … انجام داد .
هدف از کدگذاری کالاها در انبار ، تشخیص و تفکیک اجناس مختلف از یکدیگر و ایجاد تسهیلات لازم درامر مراجعه ، نگهداری اطلاعات و ارائه آمارهای مختلف و در نتیجه صرفه جویی در وقت ، هزینه و نیرو برای نوشتن شرح اجناس از طریق ایجاد علامت و شماره شناسایی برای کالاها می باشد و نهایتاً استفاده از آن در کار با سیستمهای الکترونیکی و مکانیکی است .
در واقع منظور از کدگذاری ایجاد روشی است که از طریق آن اطلاعات بصورتی فشرده ، معین و مختصر از یک نقطه یا شخص به نقطه یا شخص دیگر به نحو صحیح منتقل می شود . این عمل معمولا برای سهولت و سرعت کار از طریق تقلیل حجم اطلاعات و ره کمک علایم و نشانه ها انجام می گیرد .
در انبار با بکارگیری نظام کدگذاری کلیه اقلام موجودیها با کد مشخص می شود و متضمن مزایای زیر است :
1- صرفه جویی در وقت برای نوشتن شرح و تفصیلات اجناس .
2- از بین بردن اشتباهات احتمالی از نظر نگارش شرحهای مختلف برای یک کالا .
3- ساده تر شدن شناسایی و تشخیص اجناس .
4- جلوگیری از تکرار و تداخل در امور ثبت و نگهداری صورتهای موجودی .
5- تسهیل در کار ثبت ، نگهداری و یا بایگانی صورتهای موجودی .
6- کمک به استاندارد کردن کالاها .
7- ایجاد مبنا برای طبقه بندی و جمع آوری آمارهای لازم .
8- ثبت بهتر آمارها توسط دستگاههای مکانیزه و الکترونیکی .
ضرورت و شرایط کدگذاری

درجه نیاز سازمانهای مختلف به سیستم کدگذاری متفاوت است . ممکن است سازمانهای کوچک عملا نیازی به کدگذاری مفصل اقلام خود نداشته باشند اما اگر از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد ، حتی در این مورد هم وجود نظام کدگذاری اثر بسیار مثبتی خواهد داشت . بدون وجود نظام کدگذاری مناسب ، نظم عملیاتی و در نتیجه بازده اقتصادی سازمانها لطمه خواهد دید . برای کدگذاری روش واحدی وجود ندارد و سازمانهای مختلف می توانند بر اساس شرایط و نیاز موجود خویش ، نظامی متناسب با فعالیتهای خود طرح کنند . با این همه از نظر منطق و اساس کدگذاری باید موارد زیر را در نظر گرفت کـه به پاره ای از آنها اشاره می کنیم :
1- نظام کدگذاری باید از منطقی روشن ، روان ، ساده و طبیعی پیروی کند .
2- نظام کدگذاری باید با نیازها و شرایط سازمان وفق دهد .

3- نظام کدگذاری باید توان پوشش کلیه کالاهای موجود و آتی را داشته باشد .
4- کدگذاری باید بر اساس مشخصات اساسی کالاها صورت پذیرد .
5- واحد شمارش کالا باید مشخص باشد .
6- هر قلم کالا باید تنها دارای یک شماره کد باشد نه چند شماره .
7- هر کد تنها باید نشان دهنده یکم قلم کالا باشد .
8- تعداد ارقام کد برای همه کالاها باید مساوی باشد .
9- تعداد ارقام نباید بیش از حد طولانی باشد .
خصوصیات یک نظام کدگذاری مناسب
یک نظام کدگذاری مناسب دارای خصوصیات زیر می باشد :
1- قابلیت بسط و گسترش : نظام کدگذاری باید به گونه ای باشد که جای خالی برای ثبت اقلام جدید در هـر طبقـه در آن پیـش بـینی شده باشد ، همچنین بـاید امکـان بسـط و توسعـه طبقه ها موجود بوده باشد .
2- دقیق بودن : نظام کدگذاری باید به گونه ای باشد که تنها بتواند یک کد برای یک کالا تعیین کند .
3- مختصر و کوتاه بودن : کد انتخابی باید با بکارگیری حداقل اعداد ، نام و مشخصات کالا را بیان کند .
4- مناسب و راحت بودن : کد انتخابی باید از نقطه نظر تعیین کالا و پی بردن به مفهوم آن آسان باشد .
5- مفهوم داشتن : در صورت امکان کد انتخابی باید بیانگر برخی ویژگیهای اقلام کالا باشد .
6- عملی بودن : کد انتخابی باید از نظر بکارگیری در نظامهای ماشینی و پردازش اطلاعات در نظامهای دستی ، مناسب و عملی باشد .
علل استفاده از نظام کدگذاری
در هر سازمان یا کارخانه ای مقدار زیادی کالاها ، قطعات یدکی ، ماشین آلات ، مواد اولیه و ملزومات وجود دارد که هر کدام در انبارهای مربوطی به خود نگهداری می شوند تا در زمان نیاز مورد استفاده قرار گیرد یا در صورت رسیدن به نقطه سفارش مجدد ، درخواست خریدشان صادر شود . یا زمانی که قلم جدیدی وارد انبار می شود بتواند جای خود را در میان اجناس موجود پیدا کند . به این منظور و برای راحتی کسانی که با کالاها سروکار دارند و تشخیص به موقع و سریع از محل انبار شدن کالا و موجودی آن و مشکلات اسمهای مشابه برای اقلام ، به نظام کدگذاری نیاز است ، در زیر به برخی از فواید یک نظام کدگذاری مناسب اشاره می کنیم :

1- تسریع ارتباطات سازمانی : بدون تردید استفاده از شماره های کد در مکاتبات یا ارتباطات مخابراتی ساده تر از شرحهای نامنظم و طولانی خواهد بود .
2- ایجاد سهولت در تنظیم فرمها : معمولاً در عملیات تدارک کالا از فرمهای متعددی همچون برگ درخواست خرید ، حواله انبار و … استفاده می شود . استفاده از نظام کدگذاری تنظیم و نگارش فرمهای یاد شده را آسانتر می کند .
3- کاهش اشتباهات : نوشتن شرحهای نامنظم و طولانی برای تشریح کالاهای مورد درخواست توسط هر بخش از سازمان ، غالبا سبب بروز اشتباهاتی می شود . لذا تخصیص شماره های هماهنگ به هر یک از اقلام کالا به منظور طبقـه بندی احتمال اشتبـاه را کاهـش می دهد .
4- کمک به استاندارد کردن کالاها : به طبقه بندی کالاها وتمرکز اقلام هم خانواده و متجانس در یکجا ، تصویر روشنی از تعداد و تنوع اقلام به دست می آید و در نتیجه می توان از تعداد اقلام مشابه کاست و همان تعداد محدود را نیز استـاندارد کرد .
5- تسهیل عملیات انبارداری : کدگذاری عملیات انبارداری را از قبیل دریافت ، نگهداری و توزیع کالا را آسانتر می کند .
6- کمک به عملیات خرید : با طبقه بندی کالاها و کدگذاری آنها علاوه بر ایجاد سهولت بیشتر در مکاتبات این امکان پدید می آید که واحد خرید را برحسب گروههای مختلف کالا سازماندهی کرد به گونه ای که هر قسمت آن واحد مسئول گروه معینی از کالا باشد .
7- کمک به امور مالی : ثبت سریع و دقیق اطلاعات حسابداری و کنترل امور مالی ، بدون داشتن نظام کدگذاری بسیار مشکل و در اکثر موارد تقریباً غیرممکن است .
8- کمک به مکانیزه کردن نظامها : بدون استفاده از نظام کدگذاری استقرار نظامهای مکانیزه کنترل موجودی عملاً امکانپذیر نمی باشد .

شکل زیر فلوچارت طراحی یک نظام کدگذاری را نشان می دهد .

روشهای کدگذاری
برای کدگذاری کالاها از حروف الفبا یا اعداد یا ترکیب آنها استفاده می شود . بدینگونه روشهای کدگذاری عبارتند از:
1 الفبایی : این روش یکی از ابتدایی ترین روشهای تنظیم کالا می باشد و طبق آن کالاها بر اساس حروف متشکله نام کالا و رعایت نظم حروف الفباء به ترتیب در قفسه ها و محلهای تعیین شده قرار داده می شوند و با حروف اوّل نام کالا نیز شناسایی می گردند . در روش الفبایی برای اطلاع از محل کالا و دسترسی به آن نیاز به تنظیم دفتر راهنما نمی باشد ، زیرا با در دست داشتن نام کالا و با مراجعه به قفسه حروف مربوظ به آن کالا به راحتی می توان به کالای مورد نظر دست پیدا کرد .

2 شماره گذاری ساده : در روش شماره گذاری ساده یا مسلسل به کالاهای موجود در انبار به ترتیب ورود به انبار شماره ردیفی اختصاص داده می شود . سپس کالاها به ترتیب شماره شان درقفسه ها و محلهای تعیین شده در انبار جای می گیرند . در این روش هیچگونه طبقه بندی اجرا نمی شود و شماره های بالاتر متعلق به آخرین انواع کالاهای وارده به انبار است . بدیهی است در این روش برای دسترسی به کالای مورد نظر استفاده از دفتر یا کارت راهنما که بر حسب حروف متشکله نام کالا تنظیم می شود الزامی است . این روش در سازمانهایی که تنوع اقلامشان زیاد نمی باشد مورد استفاده قرار می گیرد .
3 شماره گذاری مرکب : این روش مرحله تکامل یافته شماره گذاری ساده و متداولترین و مناسبترین روشی است که امروزیه در اکثر انبارهای بزرگ و با کالاهای متنوع و مختلف از آن استفاده می شود . با افزایش اقلام کالاها و ورود کالاهای جدید به انبار بخوبی حالت انعطاف پذیری و جوابگویی را طبق نیازها پیدا می کند زیرا در این روش برای کدگذاری کالاهای جدید جای خالی وجود دارد . در این روش از شماره ها یا گروههایی از اعداد برای طبقه بندی استفاده می شود و به منظور تقسیم بندیهای فرعی شماره های فرعی برای آن گروه اعداد بکار می رود و لازم است ابتدا کالاها بر مبنای یکی از موارد ذکر شده طبقه بندی و سپس کدگذاری می شوند .
4 الفبا – شماره : در این روش حرف اول نام کالا و شماره ردیفی که بطور مسلسل به هر یک از کالاهای مربوظ به آن حرف اختصاص داده می شود ، ملاک تنظیم است . کالاها ابتدا به ترتیب حروف الفبا تفکیک می شوند و سپس حرف اول نام کالا و شماره ردیف به عنوان کد کالا شناخته شده و ملاک تنظیم کالاها در انبار قرار می گیرد .

5 نیمونیک : در این روش از خلاصه اسـم یا اسامـی کـالا بعنـوان کـد آن کـالا استفـاده می شود بطوریکه با داشتن سابقه ذهنی از نام یک کالا ، در صورت شنیدن یا خواندن خلاصه آن ، اسم کامل آن کالا به خاطـر آید . به روش نیـمونیک حروف اول نـام کـالاها هم گفتـه می شود و معمولاً برای انبارهای با موجودی کم بکار می رود و نام کالا یا مشخصات چیزی را به اختصار به یاد می آورد . این روش نیاز به حضور ذهن خوب کارکنان انبار دارد . بدیهی است که این روش کدگذاری قراردادی

است و هر سازمان می تواند در این مورد با توجه به ویژگیهای خاص کالاهای خود از علایم و خلاصه های ابداعی خود استفاده کند .معمولاً وقتی از این روش استفاده می شود که تعداد اقلام کالاها متنوع و متعدد و مشابه نباشد . از این روش در طبقه بندی ، نگهداری و شناخت انواع داروها ، مواد و عناصر شیمیایی نیز استفاده می شود .
کدگذاری بر اساس طبقه بندی کالاها

شیوه های الفبایی ، شماره گذاری ساده و الفبا- شماره روشهایی است که عموماً در بایگانیها و کتابخانه ها برای نگهداری پرونده ها و کتابها بکار می رود و در پاره ای انبارها نیز مورد استفاده قرار می گیرد . در واقع امروزه دیگر در انبارداری منسوخ شده اند . منطقی ترین و رایجترین شیوه کدگذاری کالاها ، طبقه بندی آنها و اختصاص شماره به هر یک از طبقات تعیین شده است .
کد میله ای ( خط نما )

خط نما یا کد میله ای از جمله سازوکارهای ورود و خروج اطلاعات هستند که امروزه در جهان به کمک نظامهای کامپیوتری کاربردهای فراوانی یافته اند . یکی از مهمترین زمینه های استفاده از کدهای میله ای ، شناسایی کالاها و حسابداری آنها در صنایع ، انبارها ، فروشگاهها یا امور مربوط به کتابخانه ها و آرشیوها ، امنیت ورود و خروج پرسنل و … است .

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

A new model of project portfolio selection under IVF-environment with application in investment firms

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 A new model of project portfolio selection under IVF-environment with application in investment firms دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد A new model of project portfolio selection under IVF-environment with application in investment firms  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی A new model of project portfolio selection under IVF-environment with application in investment firms،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن A new model of project portfolio selection under IVF-environment with application in investment firms :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

Selecting the right set of projects is an essential part of holdings and investment companies’ activities. Companies in order to survive today’s competitive and changing environment need reliable methods for the selection of projects and project portfolio. In this paper, a new project portfolio selection model is introduced to select the optimal portfolio of investment projects under interval-valued fuzzy environment. This model proposes a novel approach to consider risk and return in project selection. A new project selection index based on net present value and lower semi-variance is introduced. Moreover, applying interval-valued fuzzy sets (IVFSs) gives the model more flexibility in expressing and calculating the uncertainty of the problem. For the purpose of illustration, an illustrative example is presented and solved with the introduced model. The results show the reliability of the proposed model in addition to illustrate its application in real world situation problems.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید