مقاله پتروگرافی، چینه شناسی و ژئوشیمی مجموعه افیولیتی کرمانشاه

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله پتروگرافی، چینه شناسی و ژئوشیمی مجموعه افیولیتی کرمانشاه دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پتروگرافی، چینه شناسی و ژئوشیمی مجموعه افیولیتی کرمانشاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله پتروگرافی، چینه شناسی و ژئوشیمی مجموعه افیولیتی کرمانشاه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پتروگرافی، چینه شناسی و ژئوشیمی مجموعه افیولیتی کرمانشاه :

سال انتشار: 1378

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

محمدعلی آرین – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-شمال
حسین معین وزیری – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

در شمال کرمانشاه، بین سنقر و مریوان و منطبق بر زون زاگرس خرد شده، توالی نسبتا پیوسته ای از سنگهای افیولیتی با امتداد شمال غرب – جنوب شرق رخنمون دارند. چند توده نفوذی متعلق به ائوسن فوقانی به داخل و یا در کنار این مجموعه تزریق شده و سنگهایدرونگیر خود را تحت تاثیر قرار داده اند.
سنگهای این مجموعه افیولیتی شامل پریدوتیت، سرپانتینیت ، گابرو، دایکها و گدازه های کم وبیش تجزیه شده همراه با رسوبات دریایی؛ آهکهای سلیسی، رادیولاریت ورسوبات رس دار غنی از آهن بین چینه ای با گدازه ها است. چینه بندی این مجموعه افیولیتی هر چند به شدت تکتونیزه، با توالی رخساره های سنگ شناسی پوسته اقیانوسی شباهت دارد. با توجه به سن رادیومتری دیابازهای ناحیه صحنه (77/6 تا 85/2 میلیون سال) واقع در جنوب شرقی این افیولیتها و همراهی آهکهای کرتاسه بالایی با بازالتهای حد بالایی مجموعه افیولیتی، سن رانده شدن گوه ها افیولیتی را تورونین – مایستریشتین می دانیم.
بررسی های ژئوشیمیایی نشان می دهد که دایکهای دلریتی و گدازه های همراه این مجموعه افیولیتی دارای ترکیب توله ایتی، قلیایی و تحولی است. به نظر می رسد که مجموعه افیولیتی کرمانشاه یک پوسته اقیانوسی کموسعت با نرخ کم گسترش بوده و یا اینکه بخشی از پوسته ایانوسی مجاور حاشیه غیر فعال پلیت عربی بوده باشد. حجم کم پریدوتیت و گابرو پوسته اقیانوسی نشانه این است که بخش 1و2 و کمی از بخش 3 پوسته اقیانوسی بر روی قاره فرا رانده شده اند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بررسی تاثیر یک واحد امگاواتی خورشیدی بر روی شبکه های توزیع برق

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی تاثیر یک واحد امگاواتی خورشیدی بر روی شبکه های توزیع برق دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر یک واحد امگاواتی خورشیدی بر روی شبکه های توزیع برق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی تاثیر یک واحد امگاواتی خورشیدی بر روی شبکه های توزیع برق،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تاثیر یک واحد امگاواتی خورشیدی بر روی شبکه های توزیع برق :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این مقاله با اضافه کردن یک واحد خورشیدی 1 مگاواتی شبکه را مورد بررسی قرار می دهیم. واحد فوق می تواندهم به صورت همزمان یا در مواقع ایجاد اتصالی یا خاموشی بر روی شبکه در مدا قرار گیرد. باتوجه به نصب واحد فوق،اندازه گیری های مربوط به عناصر موجود در شبکه اندازه گیری و شبیه سازی شدهاست و در جداول مربوطه نشان داده شده است. عملکرد سیستم با یک شبکه متداول که در همان محل به هم متصل شده است مقایسه شده است شبیه سازی نشان داد که واحد خورشیدی موردنظر یک عملکرد بسیار خوبی در این شرایط ایجاد می کند. شبیه سازی نشان داد که واحد خورشیدی موردنظر یک عملکرد بسیار خوبی در این شرایط ایجاد می کند. ضمنا از این کار می توان نتیجه گرفت که این تولیدکنندگان می توانند افت ولتاژ در مناطقی از فیدر به صورت قابل توجهی بهبود می یابد تحقیق با ورود واحدهای 1 مگاواتی خورشیدی و نصب آنها در مناطق انتهایی فیدر و دارای ضعف ولتاژ انجام می گیرد و افت ولتاژ و تلفات اندازه گیری می شود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله الگوریتم تعمیم یافته جستجو درحل یک کلاس از مسائل بهینه سازی ناهموار

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله الگوریتم تعمیم یافته جستجو درحل یک کلاس از مسائل بهینه سازی ناهموار دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله الگوریتم تعمیم یافته جستجو درحل یک کلاس از مسائل بهینه سازی ناهموار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله الگوریتم تعمیم یافته جستجو درحل یک کلاس از مسائل بهینه سازی ناهموار،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله الگوریتم تعمیم یافته جستجو درحل یک کلاس از مسائل بهینه سازی ناهموار :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
لعیا افضلی پور – کارشناس ارشد ریاضی کاربردی
منیره اسدی آبچویه – کارشناس ارشد ریاضی کاربردی

چکیده:
دراین مقاله به بررسی یک روش عددی که درحل مسائل بهینه سازی خطی و غیرخطی و نیز دسته ای از مسائل بهینه سازی غیرهموار ضمن حضور مجموعه ای ازمحدودیت های کارامد است پرداخته میشود تمرکز اصلی این مطالعه برمساله ناهموار است این روش الگوریتم تعمیم یافته جستجو و به اختصارGPS نامیده میشود دراینروش ضمن تولید تکرارها نیازی به محاسبه یا تقریب صریح مشتق تابع هدف نیست دراین رویکرد جهت های موجه درهمسایگی اشتراک مخروط قطبی متناظر با ابرصفحه های ناهموارومخروط حاصل ازابرصفحه های قیود خطی جستجو میشود تحت مفروضات متعادلی نتایج همگرایی الگوریتم ارایه شده به نقطه حدی ایستا بیان میشود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

کاربرد سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در بهبود مدیریت چرخه حیات پروژه های عمرانی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 کاربرد سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در بهبود مدیریت چرخه حیات پروژه های عمرانی دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کاربرد سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در بهبود مدیریت چرخه حیات پروژه های عمرانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی کاربرد سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در بهبود مدیریت چرخه حیات پروژه های عمرانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن کاربرد سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در بهبود مدیریت چرخه حیات پروژه های عمرانی :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) روشی جهت ارائه اطلاعات در مورد کل اجزای یک پروژه از مرحله طراحی تا مرحله ساخت و حتی بهره برداری می باشد. تحقیقات نشان می دهد که کاربرد BIM در صنعت ساخت در تمام مراحل پروژه و نیز در دوره بهره برداری، اثرات قابل توجهی دارد. در این مقاله تاثیرات استفاده از BIM در چرخه حیات پروژه های عمرانی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به هزینه های اولیه جهت برپا سازی سیستم BIM در مراحل اولیه ساخت به نظر می رسد می توان با جبران آن در بهبود مدیریت چرخه حیات پروژه ها نتایج بهتری کسب نمود. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان در مدیریت چرخه حیات پروژه ها باعث افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها در تمام طول چرخه حیات پروژه، از میان برداشتن دوباره کاری ها و مشکلات اجرایی و از همه مهم تر باعث افزایش کیفیت یک پروژه می شود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله مطالعه دگرسانی سنگ های ولکانیک ائوسن روستای دستگردو تا گردنه ملا احمد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله مطالعه دگرسانی سنگ های ولکانیک ائوسن روستای دستگردو تا گردنه ملا احمد دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه دگرسانی سنگ های ولکانیک ائوسن روستای دستگردو تا گردنه ملا احمد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مطالعه دگرسانی سنگ های ولکانیک ائوسن روستای دستگردو تا گردنه ملا احمد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مطالعه دگرسانی سنگ های ولکانیک ائوسن روستای دستگردو تا گردنه ملا احمد :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
حسنا ملکی – گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده:
روستاهای دستگردو و ملا احمد در بخش میانی زون ارومیه- دختر و شرق اصفهان واقع گردیده اند. سنگ های ولکانیک ائوسن این منطقه شامل گدازه های آندزیتی، تراکی آندزیت، پیروکسن آندزیت، لیتیک توف، توف برشی و ایگنیمبریت می باشند. گرانودیوریت ها با سن الیگوسن، سنگ های ولکانیک ائوسن را قطع کرده اند. از بین سنگ های ولکانیک ائوسن، آندزیت ها بیشترین فراوانی را دارند. کانی های اصلی تشکیل دهنده ی این سنگ ها کلینوپیروکسن (اوژیت)، ارتوپیروکسن (انستاتیت)، پلاژیوکلاز (آندزین تا بیتونیت) و آمفیبول (هورنبلند منیزیم دار) است. کانی های فرعی مگنتیت، ایلمنیت و اسفن بوده و کانی های ثانویه، مالاکیت، کلریت، کلسیت، اپیدوت، اکتینولیت، آلبیت، مونت موریلونیت و کریستوبالیت می باشند. بافت اصلی آندزیت ها پورفیریتیک بوده و بافت های گلومروپورفیری، غربالی، کرونا، آنتی راپاکیوی، بادامکی، شعاعی و پوئی کیلیتیک بافت های فرعی سنگ را تشکیل می دهند. دگرسانی پروپلیتیک، سیلیس زایی و کوارتز- اپیدوت، از دگرسانی های عمده در سنگ های ولکانیک منطقه مورد مطالعه می باشند. دگرسانی هایی سنگ های ولکانیک منطقه مورد مطالعه در ارتباط با توده نفوذی و گسل های منطقه بوده و تحت تأثیر محلول های گرمایی به وجود آمده اند. کانی سازی مس در سنگ های دگرسان مورد مطالعه به صورت رگه ای در قالب کانی های کربناته آبدار (مالاکیت) قابل مشاهده می باشد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقایسه استحکام فشاری آمالگام موجود در بازار با استاندارد ایزو 24234

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مقایسه استحکام فشاری آمالگام موجود در بازار با استاندارد ایزو 24234 دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه استحکام فشاری آمالگام موجود در بازار با استاندارد ایزو 24234  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقایسه استحکام فشاری آمالگام موجود در بازار با استاندارد ایزو 24234،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقایسه استحکام فشاری آمالگام موجود در بازار با استاندارد ایزو 24234 :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

جیوه فلزی سنگین و بسیار سمی است. این فلز خطرناک، عنصری لازم برای الیاژ شدن با سایر عنصرهای موجود در آمالگام می باشد. اگر استحکام فشاری آمالگام کمتر از میزان استاندارد باشد، به راحتی دچار شکست شده و ممکن است با بلعیدن غذا، وارد دستگاه گوارش شده و این عنصر سمی از آنجا جذب اندامهای حیاتی بدن گردد. برای بررسی این موضوع 6 نمونه آمالگام اس دی آی، آریستالوی، آنا، جی کا 110، کاوس و سینالوکس، مورد استفاده در مطبهای دندانپزشکی به صورت تصادفی تهیه گردید و توسط یک دندانپزشک قالبگیری شدند. این نمونه ها پس از 7 روز، تحت آزمون فشار مکانیکی قرار گرفتند و نتایج آنها با استاندارد ایزو 24234 مقایسه شد و نتایج غیر قابل باوری بدست آمد که به طور خلاصه می توان گفت آمالگام موجود در بازار استحکام کافی را ندارد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی جایگاه هزینه یابی کیفیت در مدیریت ارتقا سازمانی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی جایگاه هزینه یابی کیفیت در مدیریت ارتقا سازمانی دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی جایگاه هزینه یابی کیفیت در مدیریت ارتقا سازمانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی جایگاه هزینه یابی کیفیت در مدیریت ارتقا سازمانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی جایگاه هزینه یابی کیفیت در مدیریت ارتقا سازمانی :

مقاله بررسی جایگاه هزینه یابی کیفیت در مدیریت ارتقا سازمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1387 در چشم انداز مدیریت بازرگانی (چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت)) از صفحه 5 تا 28 منتشر شده است.
نام: بررسی جایگاه هزینه یابی کیفیت در مدیریت ارتقا سازمانی
این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزینه یابی کیفیت
مقاله هزینه های کیفیت
مقاله مدیریت کیفیت جامع
مقاله پتروشیمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فارسی جانی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: کیامهر امیرکامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحولات جهانی صورت گرفته در دهه های اخیر، کیفیت را به یک ضرورت برای بقا سازمان ها تبدیل کرده است. سیر توسعه مکاتب کیفیت به مدیریت کیفیت فراگیر انجامیده است که اعمال و ارتقا کیفیت را به همه بخش های سازمان تسری می دهد. در این راستا هزینه های مختلفی در بخش های مختلف سازمان صرف می شود که «هزینه های کیفیت» نام دارد. هزینه یابی کیفیت با هدف شناسایی سطح بهینه کیفیت در سازمان انجام می شود که می تواند نقشی موثر در ارتقا سازمان ایفا کند، چرا که در این سطح از کیفیت محصول، هزینه ها حداقل و منافع حداکثر است. سازمان‌های ایرانی نیز بعضا با درک ضرورت توجه به کیفیت برای بقا یا توسعه خود، اقدام به پیاده سازی سامانه های کیفیتی نموده اند که در چنین شرایطی عدم توجه به هزینه یابی کیفیت می تواند موجب اتلاف منابع و بازدهی پایین در این سازمان ها شود. این پژوهش با هدف بررسی نگرش مدیران واحدهای پتروشیمی به هزینه یابی کیفیت و جایگاهی که برای آن و اقلام مختلف هزینه های کیفیت در مدیریت ارتقا سازمانی قایل هستند، انجام شده است. در این مورد کاوی از روش نظرسنجی خبرگان استفاده شده و خبرگان مورد مطالعه از مدیران ارشد و مسولان واحد کیفیت شرکت های فعال در صنایع پتروشیمی انتخاب شده اند. همچنین مدل P-A-F به عنوان مبنا جهت بررسی هزینه های کیفیت به کار رفته و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بررسی عناصر هویت ساز در معماری سنتی ایرانی و تاثیر عدم حضورآن بر معماری معاصر

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی عناصر هویت ساز در معماری سنتی ایرانی و تاثیر عدم حضورآن بر معماری معاصر دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی عناصر هویت ساز در معماری سنتی ایرانی و تاثیر عدم حضورآن بر معماری معاصر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی عناصر هویت ساز در معماری سنتی ایرانی و تاثیر عدم حضورآن بر معماری معاصر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی عناصر هویت ساز در معماری سنتی ایرانی و تاثیر عدم حضورآن بر معماری معاصر :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

خانه به زبان کارکردگرایانه و یا مطق مالینوسکی ، خانه نوعی (نیاز زیستی) است که (فرهنگ خانه) برای پاسخگویی به این نیاز شکل گرفته است. هویت، واژه ای ساده اما با مفهومی بسیار پیچیده است. بحث درباره هویت در شاخه های مختلف علمی مورد توجه قرار گرفته است. اهداف این پژوهش مفهوم خانه ومسکن وشناسایی مولفه های هویت ساز در عناصر معماری سنتی خانه های ایرانی وبررسی چگونگی ظهور مولفه های هویت ساز درعناصرمعماری سنتی خانه های ایرانی و همچنین بررسی تاثیر هویت معماری مسکونی سنتی برهویت معماری مسکونی مدرن . روش تحقیق مبنی بر مطالعات اسنادی براساس مرور مستندات مربوط به نظریه های مرتبط با موضوع خانه ومسکن و هویت آن صورت گرفته است. در جریان یک بررسی کتابخانه ای، مقالات پژوهشی وکابردی وبررسی مقاله ها و گزارشات در زمینه خانه و مسکن و هویت سنتی آن همچنین نتایج بررسی موردی ویا گزارشات چاپ شده درمجلات علمی پژوهشی داخلی وخارجی در زمینه تعریفی از خانه ومسکن هویت وهویت سازی درمعماری داده شده وسپس چند نمونه از این خانه ها ی سنتی به نام خانه زینت الملک شیراز وخانه رسولیان و خانه مرتاض یزد مورد مطالعه قرار گرفته است ونتیجه ی حاصله از این بررسی نشان می دهد که در طراحی خانه های سنتی ایران، معمار آشنایی کامل با مولفه های هویت ساز یعنی ارزشهای ملی و دینی و… دارد شیوه هایی رادر معماری وارد نموده است ودرنهایت به بررسی تاثیر هویت معماری سنتی برمعماری امروز پرداخته ایم.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله رابطه دینداری همسر با خشونت خانگی علیه زنان متاهل شهر مهریز

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله رابطه دینداری همسر با خشونت خانگی علیه زنان متاهل شهر مهریز دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رابطه دینداری همسر با خشونت خانگی علیه زنان متاهل شهر مهریز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله رابطه دینداری همسر با خشونت خانگی علیه زنان متاهل شهر مهریز،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رابطه دینداری همسر با خشونت خانگی علیه زنان متاهل شهر مهریز :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: 18
نویسنده(ها):
سید علیرضا افشانی – دانشیار جامعه شناسی دانشگاه یزد
الهه پور رحیمیان – کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه یزد

چکیده:

درپژوهش حاضررابطه بین دینداری همسران و خشونت خانگی علیه زنان بررسی شده است داده های تحقیق ازطریق اجرای یک پیمایش مقطعی دربین زنان متاهل 15تا60 ساله شهر مهریز گرداوری گردید حجم نمونه بافرمول کوکران 309 نفربراورد گردید و نمونه ها با شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و مورد مطالعه قرارگرفتند داده ها به کمک نرم افزارهای اماری SPSS و لیزرل مورد تحلیل قرارگرفتند یافته ها نشان داد به جزء بعداعتقادی بین سایر ابعاددینداری همسران و شاخص کل خشونت خانگی علیه زنان رابطه معکوس و معناداری وجود داشته است همچنین بعددانشی دینداری قوی ترین همبستگی معکوس را با خشونت خانگی علیه زنان داشت

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی ریز ساختار و خواص مکانیکی جوش های فولاد زنگ نزن آستنیتی 316L

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله ارزیابی ریز ساختار و خواص مکانیکی جوش های فولاد زنگ نزن آستنیتی 316L دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی ریز ساختار و خواص مکانیکی جوش های فولاد زنگ نزن آستنیتی 316L  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی ریز ساختار و خواص مکانیکی جوش های فولاد زنگ نزن آستنیتی 316L،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی ریز ساختار و خواص مکانیکی جوش های فولاد زنگ نزن آستنیتی 316L :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: اولین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: 16

نویسنده(ها):

مرتضی شمعانیان – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن صمدی خوشخو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
فاطمه جاوید – کارشناس مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین خلیلیان –

چکیده:

در این پژوهش نمونه های فولادی از جنس فولاد زنگ نزن آستنیتی 316L به روش جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی به یکدیگر اتصال داده شد و ساختار میکروسکوپی و خواص مکانیکی نمونه های جوشکاری شده بررسی شده است. بررسیههای متالوگرافی نشان می دهد که منطقه جوش شامل دندریت های آستنیت می باشد و مقاداری فریت به صورتهای کرمی شکل و لسی در آن وجود داشته است. همچنین ساختار میکروسکوپی منطقه تحت تاثیر حرارت جوش، شامل دانه های آستنیت می باشد که نسبت به اندازه دانه های فلز پایه، دارای دانه های درشت تری می باشد. آزمایش های مکانیکی نشان می دهد که استحکام تسلیم و استحکام کششی فولاد جوشکاری شده در مقایسه با فولاد خام، قابل قبول می باشد و چقرمگی و انعطاف پذیری فولاد جوشکاری شده در حد نمونه خام می باشد. همچنین تغییرات سختی در فلز جوش و منطقه متاثر از حرارت ناچیز می باشد و تنها در مرز فلز جوش و منطقه مجاور کاهش کمی در سختی مشاهده می شود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید