مقاله تاثیر بومهای بیابانی برمعماری تعامل انسان با اقلیم درطراحی معمارانه مسکن نمونه موردی شهراصفهان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تاثیر بومهای بیابانی برمعماری تعامل انسان با اقلیم درطراحی معمارانه مسکن نمونه موردی شهراصفهان دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر بومهای بیابانی برمعماری تعامل انسان با اقلیم درطراحی معمارانه مسکن نمونه موردی شهراصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تاثیر بومهای بیابانی برمعماری تعامل انسان با اقلیم درطراحی معمارانه مسکن نمونه موردی شهراصفهان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر بومهای بیابانی برمعماری تعامل انسان با اقلیم درطراحی معمارانه مسکن نمونه موردی شهراصفهان :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: 11

نویسنده(ها):

سیدمحمدمهدی میرممتاز – مدرس دانشگاه آزاد فلاورجان
رقیه کیخائی – دانشجوی کارشناسی معماری

چکیده:

پیشینه سرزمین ایران حاوی تجربیات گرانبهایی است که درادوار پیاپی و دراعصار گوناگون دریک فرایند منظم و پیوسته بدین شکل به ما ارث رسیده و این میراث جاویدان را نه تنها بایستی حراست نمود بلکه با دقت درآن و بکارگیری مناسب آن به آیندگان منتقل کرد ازجمله این تجربیات معماری و بویژه معماری اولین نیاز اساسی انسان یعنی مسکن می باشد از سویی مسکن به عنوان اصلیترین نیاز انسان به دلیل نوع عملکردهایی که درآن اتفاق می افتد از سوی دیگر باعنایت سپری نمودن بیشترین زمان روزمره انسان درآن لذا ازجمله کاربریهایی استکه بیشترین تاثیر را از اقلیم خود پذیرا بوده و مستقیما برانسان تاثیر می گذارد معماران دراین راستا به نحوی شایسته توانسته اند از انرژی پایدار طبیعت همچوننور باد و.. عناصر اصلی مانند آب و خاک و گیاه به بهترین شیوه بهره برداری کنند و آنها راتحت کنترل خود گیرند دراین مقاله سعی شده است تا عوامل تاثیر گذار اقلیم درمعماری و تکنیکهای همخوان سازی و چگونگی شکل گیری عناصر ویژه معماری دراقلیم گرم و خشک مورد بررسی قرارگرفته و نحوه تاثیرات آن برمسکن و بصورت نمونه موردی خانه های شهراصفهان مورد مداقه قرارگیرد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله مطالعه تفسیری بازنمایی تغییرات فرهنگی در سبک زندگی جوانان همدان مطالعه موردی سبک پوشش

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله مطالعه تفسیری بازنمایی تغییرات فرهنگی در سبک زندگی جوانان همدان مطالعه موردی سبک پوشش دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه تفسیری بازنمایی تغییرات فرهنگی در سبک زندگی جوانان همدان مطالعه موردی سبک پوشش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مطالعه تفسیری بازنمایی تغییرات فرهنگی در سبک زندگی جوانان همدان مطالعه موردی سبک پوشش،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مطالعه تفسیری بازنمایی تغییرات فرهنگی در سبک زندگی جوانان همدان مطالعه موردی سبک پوشش :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
تعداد صفحات: 14
نویسنده(ها):
علیرضا قبادی – استادیار، دکتری جامعه شناسی فرهنگی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه خوارزمی
زهره روغنیان – دانشجو دکتری سیاستگذاری فرهنگی و مربی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه فرهنگیان نویسنده مسئول

چکیده:
هدف مقاله حاضر مطالعه تفسیری بازنمایی رفتار جوانان می باشد. این مقاله در صدد است تا با پارادایم تفسیرگرایی و رویکرد امیک به درک نظام معنایی جوانان شهر همدان درخصوص سبک پوشش بپردازد. روش شناسی این پژوهش روش کیفی است. داده های مورد نیاز بااستفاده از تکنیک مصاحبه و روش نمونه گیری هدفمند- نظری جهت انتخاب 22 نفر از جوانان انجام گرفته است. برای تحلیل و تفسیر داده ها از روش موضوعی تماتیک ، استفادهشد و در خلال تحلیل موضوعی تماتیک، داده ها، مقوله ی جامعه پذیری، ایجاد محدودیت و فضای بسته، تجددگرایی و نوگرایی، تنوع فرهنگی، تفاوت نسلی و هویت یابی از شبکه هایمجازی استخراج گردید در ادامه مقوله ها در قالب یک الگوی موضوعی تحت عنوان جهانی شدن فرهنگ ترسیم شد. یافتهها حاکی از آن است که کنشگران از طریق سبک پوشش و استفاده های مکرر از مدل های گوناگون، متنوع، نوع آرایش، تلاش می کنند ایدئولوژی و هویت جدیدی را در جامعه خلق کنند تا تنوع فرهنگی، نوگرایی، به روز بودن را به نمایش گذارند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله کتابخانه های عمومی و نیازهای جمعیتی ایران

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله کتابخانه های عمومی و نیازهای جمعیتی ایران دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کتابخانه های عمومی و نیازهای جمعیتی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله کتابخانه های عمومی و نیازهای جمعیتی ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کتابخانه های عمومی و نیازهای جمعیتی ایران :

مقاله کتابخانه های عمومی و نیازهای جمعیتی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه) از صفحه 97 تا 122 منتشر شده است.
نام: کتابخانه های عمومی و نیازهای جمعیتی ایران
این مقاله دارای 26 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جمعیت
مقاله کتابخانه ی عمومی
مقاله دسترسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفی حجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کتابخانه های عمومی وظیفه خدمات دهی به همه افراد جامعه را بر عهده دارند. به این لحاظ، تعداد جمعیت مهم ترین پارامتر برای ایجاد کتابخانه های عمومی است و منابع آنها نیز باید بر حسب ترکیب و ساختار جمعیتی فرآهم آوری شود.
در این مقاله، با نگاهی به آمارهای جمعیتی ایران، ابتدا دسترسی جمعیت به کتابخانه های عمومی در دو حوزه شهری و روستایی بررسی می شود. سپس، نقش مولفه های جمعیتی مانند سن، جنس، سواد، مذهب، نوع فعالیت در تعیین نوع نیاز به منابع و خدمات کتابخانه های عمومی بررسی می گردد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری باROE درشرکت های برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه تهران

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری باROE درشرکت های برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه تهران دارای 106 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری باROE درشرکت های برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری باROE درشرکت های برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری باROE درشرکت های برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه تهران :

بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری باROE درشرکت های برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه تهران

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1بیان مسئله 7

4-1- چهار چوب نظری تحقیق. 9

5-1-فرضیات تحقیق. 10

6-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 11

7-1- اهداف تحقیق. 12

8-1- حدود مطالعاتی : 12

1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق. 12

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق. 13

3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 13

9-1تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق: 13

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 16

2-2- ارزیابی عملکرد 16

3-2- معیارهای ارزیابی عملکرد 17

4-2- معیارهای مبتنی بر اطلاعات اقتصادی: 20

1-4-2- سود باقیمانده 20

5-2- نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 22

6-2- مدل سود اقتصادی. 23

7-2- رویکردهای محاسبه EVA.. 24

8-2- میانگین موزون هزینه سرمایه: 26

9-2- میانگین منابع مالی: 27

1-9-2- ساختار سرمایه بهینه: 27

10-2- هزینه حقوق صاحبان سهام عادی: 27

1-10-2- روش مبتنی بر الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایه‌ای: 28

2-10-2- روش مبتنی بر بازده اوراق قرضه به اضافه صرف ریسک: 28

3-10-2- روش مبتنی بر ارزش فعلی جریانات نقدی: 29

11-2- هزینه دیون: 30

12-2- دامنه عملکرد 30

13-2- تعدیلات EVA: 31

1-13-2- هزینه‌های R & D: 33

2-13-2- مخارج بازاریابی: 33

3-13-2- حسابداری تحصیل (سرقفلی): 33

4-13-2- مالیات.. 33

5-13-2- سرمایه‌گذاریهای قابل داد و ستد: 34

6-13-2- تأمین مالی رایگان: 34

14-2- جمع بندی مراحل محاسبه EVA: 35

15-2- کاربردهای EVA.. 35

16-2- مزایای EVA.. 36

17-2- معایب EVA.. 36

18-2- ارزش افزوده بازار. 37

19-2- رابطه بین MVA & EVA.. 37

20-2 تاریخچه EVA.. 38

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 41

2-3 روش تحقیق. 41

5-3- مدل تحلیلی تحقیق. 42

6-3 متغیرهای تحقیق. 43

1-6-3 متغیرهای مستقل. 43

2-6-3 متغیر وابسته 45

7-3 جامعه آماری. 45

8-3 روش های جمع آوری اطلاعات.. 45

9-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 46

10-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 48

1-10-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: 49

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 56

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 56

3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق. 58

4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 59

1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 60

2-4- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود: 61

1-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 61

2-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم 65

3-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم 69

4-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم 70

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 74

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 75

1-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول. 75

2-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم 75

3-2-5 نتایج فرضیه اصلی سوم 76

4-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهارم 76

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 77

4-5 پیشنهادها 78

1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 78

2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 79

5-5 محدودیت های تحقیق. 79

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 86

منابع لاتین: 88

منابع اینترنتی. 90

چکیده انگلیسی: 91

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بررسی برهمکنش کارکومین با پروتئین های آلبومین سرم انسانی و پگ آلبومین سرم انسانی توسط طیف سنجی و الگوسازی مولکولی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی برهمکنش کارکومین با پروتئین های آلبومین سرم انسانی و پگ آلبومین سرم انسانی توسط طیف سنجی و الگوسازی مولکولی دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی برهمکنش کارکومین با پروتئین های آلبومین سرم انسانی و پگ آلبومین سرم انسانی توسط طیف سنجی و الگوسازی مولکولی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی برهمکنش کارکومین با پروتئین های آلبومین سرم انسانی و پگ آلبومین سرم انسانی توسط طیف سنجی و الگوسازی مولکولی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی برهمکنش کارکومین با پروتئین های آلبومین سرم انسانی و پگ آلبومین سرم انسانی توسط طیف سنجی و الگوسازی مولکولی :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

پروتئین ها برای انجام اعمال خودنیاز دارند تا به مولکولی نظیر آنزیم ها یا گیرنده های هورمونها یا به مولکولهای کوچک متصل شوند لیگاندها از نظر میزان پیچیدگی بایکدیگر تفاوت دارند. برخی از لیگاندها یا پایدارکننده پروتئین ها هستند و برخی دیگر پروتئین ها را ناپایدار می کنند. بعضی سبب فعال کردن آنزیم ها برخی باعث غیر فعال کردن آنزیم ها می شوند . در این پژوهش برهمکنش بین کارکومین با پروتئینهای آلبومین سرم و پگ آلبومین سرم را در دمای محیط، 4 / 7 = pH و شرایط فیزولوژیک توسط روشهای مختلفی نظیر طیفسنجی فلورسانس و روش الگوسازی مولکولی استفاده کردیم.نظر به اینکه کارکومین دارای اثرات انتی اکسیدانی و درمانی در جهت بهبود اختلالات التهابی و بهبود جراحات، توانایی در مهار سرطانزایی در برخی قسمت های بدن می باشد و همچنین در صنایع غذایی کاربرد فراوانی دارد. به همین دلیل، به منظور بررسی امکان بر هم کنش کارکومین باپروتئینهای آلبومین سرم انسانی و پگ آلبومین سرم و به جهت انتقال و توزیع بهینه و هدفمند کارکومین،بر هم کنش این دو ترکیب مورد مطالعه قرارگرفت. نتایج طیف سنجی فلورسانس نشان میدهد که حضور کارکومین باعث خاموشی نشر فلوروفورهای هر دو پروتئین میشود تغییرات ایجاد شده حاکی از تشکیل کمپلکس لیگاند پروتئین میباشد. – کلیه نتایج دست آمده از روش طیف سنجی به کمک الگوسازی مولکولی مورد تأیید قرار گرفته است

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله پیش بینی شیار روسازی راه با استفاده از روش الاستو – پلاستیک

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله پیش بینی شیار روسازی راه با استفاده از روش الاستو – پلاستیک دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پیش بینی شیار روسازی راه با استفاده از روش الاستو – پلاستیک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله پیش بینی شیار روسازی راه با استفاده از روش الاستو – پلاستیک،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پیش بینی شیار روسازی راه با استفاده از روش الاستو – پلاستیک :

سال انتشار: 1383

محل انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

غلامعلی بهزادی – استادیار مرکز آموزش عالی فنی ساری

چکیده:

در دو دهه گذشته تلاشهای زیادی برای تغییر سیستم طراحی روسازی راه از تجربی محض به تحلیلی صورت گرفته است . اگرچه موفقیت های بوجود آمده، ولی هنوز نتایج حاصل از روشهای تحلیلی با واقعیت تفاوت زیادی دارد و یکی از دلایل اصلی تفاوت بخاطر فرضیات غیر واقعی در رفتار و مصالخ و تحلیل ها بوده است. در اکثر سیستم های طراحی جدید، تئوری الاستیک برای توصیف رفتار لایه ای روسازی تحت اثر تکرار بار مورد استفاده قرار گرفته است و بخاطر سهولت در تحلیل، تنشها و کرنش های پلاستیک ناشی از رفتار پلاستیک مصالح در اثر تکرار بارگذاری صرف نظر می شود. در روشهای تحلیلی روسازی راه، شیار چرخ و ترک دو تا از نشانه های اصلی هرابی راه می باشند. هدف اصلی از این مقاله تعیین تاثیر خواص پلاستیک مصالح روسازی در شیار راه می باشد. بدین منظور شیار چندمقطع روسازی که تحت آزمایش صحرایی ALF نیز قرار گرفته اند با استفاده از روشهای الاستیک، ویسکو – الاستیک و الاستو – پلاستیک محاسبه و نتایج حاصله از متدهای مختلف با رفتار روسازی حاصل از آزمایش ALF مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیقات بیانگر آن است که در اکثر مقاطع مورد آزمیاش مقادیر شیار بدست آمده توسط روش الاستو – پلاستک درمقایسه با روشهای الاستیک و ویسکو – الاستیک به نتایج صحرایی نزدیک تر می باشد. و این بخاطر در نظر گرفتن خواص پلاستیک و تاثیر متقابل لایه های مجاور بوده است. در ضمن آنالیز الاستو – پلاستیک قاببیت پیش بینی شیار بوجود آمده در بین لایه های روسازی را دارا می باشد. در صورتی که متدهای دیگر توانایی فوق را دارا نمی باشند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله جداسازی اورانیوم از محلول‌های‌ حاوی اسید فسفریک با استفاده از رزین‌های تبادل‌یونی DiphonixوDoulite

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله جداسازی اورانیوم از محلول‌های‌ حاوی اسید فسفریک با استفاده از رزین‌های تبادل‌یونی DiphonixوDoulite دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جداسازی اورانیوم از محلول‌های‌ حاوی اسید فسفریک با استفاده از رزین‌های تبادل‌یونی DiphonixوDoulite  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله جداسازی اورانیوم از محلول‌های‌ حاوی اسید فسفریک با استفاده از رزین‌های تبادل‌یونی DiphonixوDoulite،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله جداسازی اورانیوم از محلول‌های‌ حاوی اسید فسفریک با استفاده از رزین‌های تبادل‌یونی DiphonixوDoulite :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

فاطمه گرایلی – شرکت مهندسین مشاور افق هسته ای، تهران، بزرگراه آفریقا، چهارراه جهان
علیرضا خانچی –
احمد طیبی –
محمد اتوکش –

چکیده:

در‌این کار‌پژوهشی‌، بازیابی و جداسازی اورانیوم از محلول اسید‌فسفریک با استفاده از روش تبادل‌یونی به‌وسیله رزین‌های‌کاتیونی DiphonixوDoulit-C467 مورد بررسی قرار‌گرفت‌. ابتدا ‌آزمایشات‌ناپیوسته برای جذب اورانیوم بر‌ روی رزین‌های‌‌کی‌لیتDiphonixو‌Doulite-C467 صورت‌گرفت. متغیرهای عملیاتی مورد بررسی عبارتند از زمان‌تماس‌ و غلظت اولیه‌اورانیوم‌. سپس پارامترهای سرعت مدل هسته‌کوچک‌شونده برای جذب بمنظور تشخیص مکانیسم‌های‌جذب مورد‌ارزیابی قرار‌گرفت. همچنین ایزوترم‌های‌جذب و ظرفیت تعادلی‌جذب‌، با قرار‌دادن داده‌های‌تجربی در دو مدل معروف لانگمیر و فروندلیچ تعیین‌شد. سرانجام‌، بازیابی اورانیوم از محلول اسید‌فسفریک در ستون بستر‌ثابت بررسی شد‌. تحت شرایط یکسان بازده جذب دو رزین در ستون بستر ثابت تعیین شد که مقدار آن برای رزین Diphonix برابر با 53%‌و برای رزین‌‌Doulite برابر با 626%‌بدست‌آمد. داده‌های ستون در بهترین شرایط‌عملیاتی با مدل‌های‌توماس‌ و پاسخ‌دز تحلیل شد‌. مدلسازی منحنی‌عبور برای رزین‌های‌Diphonixو‌Doulite-C467 بترتیب با مدل‌های توماس و پاسخ‌دز بسیار مطلوب بود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

روشی جدید برای محاسبه احتمال آشکارسازی رادار با در نظر گ رفتن اثر انحنای زمین

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 روشی جدید برای محاسبه احتمال آشکارسازی رادار با در نظر گ رفتن اثر انحنای زمین دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد روشی جدید برای محاسبه احتمال آشکارسازی رادار با در نظر گ رفتن اثر انحنای زمین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی روشی جدید برای محاسبه احتمال آشکارسازی رادار با در نظر گ رفتن اثر انحنای زمین،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن روشی جدید برای محاسبه احتمال آشکارسازی رادار با در نظر گ رفتن اثر انحنای زمین :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این مقاله روشی جدید، برای محاسبه احتمال آشکارسازی اهداف توسط رادار به کار گرفته شده است که در آن با مدل سازی زمین، اثرات ناشی از انحنای زمین، بازتاب از سطح زمین، تداخل سیگنال ها و … را بر روی احتمال آشکارسازی در نظر گرفته ایم. فاکتور انتشار الگو، در حقیقت بیانگر چگونگی انتشار امواج در اطراف زمین است، و محاسبه آن با مدل سازی زمین امکان پذیر است. با در دست داشتن اطلاعات مربوط به سطح مقطع راداری هدف (RCS)، سیستم رادار و مقدار فاکتور انتشار الگو، با استفاده از معادله رادار مقدار سیگنال به نویز را محاسبه کرده ایم. در نهایت با استفاده از روش سلول پردازنده نرخ هشدار خطای ثابت ( CA_CFAR) احتمال آشکارسازی را به دست آورده ایم. با روش ارائه شده در این مقاله می توان احتمال آشکارسازی را برای هر مسیر سه بعدی دلخواهی به راحتی محاسبه کرد ومیزان قابل شناسایی بودن هدف توسط رادار را مورد ارزیابی قرار داد. بنابراین این پژوهش در به دستآوردن یک مسیر با احتمال شناسایی پایین و مسائل مسیریابی پرواز بسیار کاربردی است. همچنین مدل کردن زمین، طرح را به واقعیت نزدیک تر کرده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله Structure and electrical properties of CIS thin film solar cells by electrochemical method

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله Structure and electrical properties of CIS thin film solar cells by electrochemical method دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Structure and electrical properties of CIS thin film solar cells by electrochemical method  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله Structure and electrical properties of CIS thin film solar cells by electrochemical method،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Structure and electrical properties of CIS thin film solar cells by electrochemical method :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: پنجمین کنگره بین المللی نانو و فناوری نانو (ICNN2014)
تعداد صفحات: 3
نویسنده(ها):
M Movahedifard –
S.M.B Ghorashi – Department of Physics, Kashan University, Kashan, Iran
M Behpour – Department of Analytical Chemistry, Kashan University, Kashan, Iran

چکیده:

Chalcopyrite CIS have been regarded as promising absorbing materials for thin-film solar cells withwidespread commercialization prospects. The most critical material properties of a CIS absorption layer that affect theoverall PV performance include itsmicrostructure and composition at a given band gap energy.In this paper, we report the preparation of CuInSe2 (CIS) using Electrodeposition method. Experimental and theoreticalstudies of the structural properties of Copper Indium diselenide thin films have been performed.Thin films of CIS weredeposited on Molybdenum/glass substrates by chemical bath deposition. Electrodeposition was carried out in acidicaqueous solutions at about pH 2.15. The electrodeposited Cu–In alloys were annealed under Se atmosphere attemperatures between 400 and 600 C to produce CIS absorbers. Films were characterized by XRD analysis. From theXRD results of the films, it is found that the films are of chalcopyrite type structure. The lattice parameter weredetermined as B 5.78^I and 11.57^I.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله نقش رویکرد توسعه ی حمل و نقل محور (TOD) در کاهش آلودگی های ناشی از ترافیک شهری

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله نقش رویکرد توسعه ی حمل و نقل محور (TOD) در کاهش آلودگی های ناشی از ترافیک شهری دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش رویکرد توسعه ی حمل و نقل محور (TOD) در کاهش آلودگی های ناشی از ترافیک شهری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نقش رویکرد توسعه ی حمل و نقل محور (TOD) در کاهش آلودگی های ناشی از ترافیک شهری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقش رویکرد توسعه ی حمل و نقل محور (TOD) در کاهش آلودگی های ناشی از ترافیک شهری :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
تعداد صفحات: 15
نویسنده(ها):
محمدحامد عبدی – کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش برنامهریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان
مهدی بهاری – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش برنامهریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان

چکیده:
پس از افزایش آلودگی های ناشی ازگسترش شهرها در دهه های اخیر، الگوی توسعه پایدار شهری درسراسر جهان گسترده شد و رویکردهای جدید شهرسازی با تاکید بر تخفیف آلودگی های پدیدآمده، مطرحشدند. توسعه حمل و نقل محور یکی از رویکردهای اخیر است که با تمرکز بر معیارهای پایداری شهریهمچون توسعه فشرده و متراکم، مختلط و پیاده محور، ضرورت برنامهریزی یکپارچه کاربری زمین والگوی حمل و نقل را مورد توجه قرار میدهد. این پژوهش سعی دارد تا با روشی تحلیلی- اسنادی نقشتوسعه ی حمل و نفل محور را در کاهش آلودگی های ناشی از تراکم ترافیک در نواحی شهری شناسایینموده و در راستای اهداف این رویکرد پیشنهاداتی را در جهت گسترش کاربرد این رویکرد ارائه دهد. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که TOD در مسیر دستیابی به اهداف توسعه ی پایدار شهری و در قالب جنبههای زیستمحیطی آن می تواند سهم بسزایی در کاهش میزان سفر شهروندان با خودرو شخصیو همچنین کاهش آلودگی هوا و صوتی ناشی از حرکت وسایل نقلیه شهری داشته باشد. بنابراین برایحصول این اهداف لازم است تا بازنگری های اساسی در تهیه ی طرح های توسعه ی شهری، طرح های حملونقلی و سیاستها و اقدامات مربوطه صورت گیرد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید