پروژه مقایسه ادراک شنوایی دانش آموزان نارساخوان با ادراک شنوایی دانش آموزان عادی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 پروژه مقایسه ادراک شنوایی دانش آموزان نارساخوان با ادراک شنوایی دانش آموزان عادی دارای 105 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقایسه ادراک شنوایی دانش آموزان نارساخوان با ادراک شنوایی دانش آموزان عادی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه مقایسه ادراک شنوایی دانش آموزان نارساخوان با ادراک شنوایی دانش آموزان عادی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه مقایسه ادراک شنوایی دانش آموزان نارساخوان با ادراک شنوایی دانش آموزان عادی :

توضیحات:
پایان نامه رشته روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی با موضوع مقایسه ادراک شنوایی دانش آموزان نارساخوان با ادراک شنوایی دانش آموزان عادی، در قالب فایل word و در حجم 105 صفحه.

بخشی از متن:
همه ی انسانها بدون توجه به زبان پدر و مادر خود، در هر جامعه زبانی که قرار بگیرند با استفاده از موهبت الهی قوه بیان که در وجود آنان به ودیعه گذاشته شده است زبان همان جامعه را می آموزند برای مثال، یک کودک چینی اگر در کشوری فارسی زبان و یک کودک روسی در کشوری فرانسوی زبان قرار بگیرد، بدون توجه به زبان ملی خود، به ترتیب به زبانهای فارسی و فرانسوی مسلط می شوند معنای تسلط به یک زبان به طور ساده تسلط یک شخص به نظام آوایی، واژگانی، نحوی، معنایی، کلامی و منظور شناختی آن زبان است. زبان یک پدیده انتزاعی و در نتیجه ذهنی است هر شخص می تواند از این توانش ذهنی خود استفاده کند و با حرکت از ساخت انتزاع به عالم واقعیت از زبان خود به صورت «کنش گفتاری» (گفتن و شنیدن) یا به صورت «کنش نوشتاری» (نوشتن و خواندن) در امر ارتباط و انتقال یا دریافت پیام سود ببرد بنابراین می توان گفت «قوه نطق یابیان» یک ویژگی است که همه انسانها از آن برخور دارند و تبلور این قوه به صورت «زبان» های مختلف بشری (حدود چهار تا پنج هزار زبان) دیده می شود که اکثر این زبانها به صورت گفتاری و تعدادی از آنها (صدها زبان) به صورت گفتاری و نوشتاری به شکل علمی در جوامع انسانی تجلی می یابد. (دکتر بهمن زندی 1383) خواندن یکی از ارکان بصری و مهارت دریافت زبان، از قوی ترین راههای کسب اطلاعات و ابزار مناسبی برای تعامل اجتماعی است. هم چنین خواندن به عنوان یک مهارت حیاتی در جامعه، پایه یادگیری در محیط مدرسه و در خارج آن می باشد. کودکان معمولاً خواندن را در کلاس اول و گاه زودتر آغاز می کنند و در تمام دوران تحصیل وابستگی به خواندن ادامه دارد.

پروژه مقایسه ادراک شنوایی دانش آموزان نارساخوان با ادراک شنوایی دانش آموزان عادی
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت وضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف نظری وعملیاتی متغییر ها
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
تعاریف حافظه
راهبردهای شناختی
راهبردهای حافظه
قوانین سازمان دهی حافظه
انواع حافظه
جنبه های متمایزحافظه و مبانی زیست شناختی آنها
فراگیری زبان یا زبان آموزی
مبانی نظری
روش رشد زبان
اختلالات یادگیری
تعاریف اختلالات یادگیری
اختلال یاد‌گیری
اختلال یاد‌گیری چیست
ریشه‌ها ی اختلال یاد‌گیری
چه عواملی باعث بروز اختلالات یادگیری هستند
مراحل ارزیابی و تشخیص در مراکز آموزشی مشکلات ویژه یادگیری
نیاز به ارزشیابی مناسب
خصوصیات و ویژگیها ی دانش آموزان دچار اختلالات خواندن
شیوع نارساخوانی
انواع نارساخوانی
علل اختلال خواندن
اختلالات خواندن در دانش آموزان
مشکلات ادراک خواندن
عواقب اختلال در خواندن
مراحل درمان مشکلات خواندن
راهبردهای آموزشی
اختلالات شنیداری دانش آموزان
تحقیقات انجام شده درباره موضوع
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه و روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری وروش نمونه گیری
ابزار پژوهش
روش گردآوری اطلاعات
روایی و اعتبار آزمونها
فصل چهارم : تحلیل داده ها
مقدمه
توصیف داده ها (آمار توصیفی)
بررسی فرضیات تحقیق
فصل پنجم: نتیجه گیری
مقدمه، بحث و تحلیل داده ها و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادهای آموزشی
منابع فارسی وغیر فارسی
ترجمه ی چکیده به انگلیسی

پروژه مقایسه ادراک شنوایی دانش آموزان نارساخوان با ادراک شنوایی دانش آموزان عادی
فهرست جداول:
جدول(1-4) پراکنش جمعیتی پدران دانش آموزان عادی بر حسب سطح تحصیلات
جدول(2-4) پراکنش جمعیتی مادران دانش آموزان عادی بر حسب سطح تحصیلات
جدول(3-4) پراکنش جمعیتی پدران دانش آموزان نارسا خوان بر حسب سطح تحصیلات
جدول(4-4) پراکنش جمعیتی مادران دانش آموزان نارسا خوان بر حسب سطح تحصیلات
جدول(5-4) آماره های توصیفی نمرات دانش آموزان نارسا خوان در آزمونهای پژوهش به تفکیک جنسیت
جدول(6-4) آماره های توصیفی نمرات دانش آموزان عادی در آزمونهای پژوهش به تفکیک جنسیت
جدول(-74) مقایسه میانگین نمرات حافظه شنوایی دانش آموزان نارسا خوان نسبت با دانش آموزان عادی
جدول(8-4) مقایسه میانگین نمرات حافظه توالی شنوایی دانش آموزان نارسا خوان نسبت با دانش آموزان عادی
جدول(9-4) مقایسه میانگین نمرات تشخیص شنوایی(جفت های یکسان) دانش آموزان نارسا خوان نسبت با دانش آموزان عادی
جدول(10-4) مقایسه میانگین نمرات تشخیص شنوایی(جفت های متفاوت) دانش آموزان نارسا خوان نسبت با دانش آموزان عادی

پروژه مقایسه ادراک شنوایی دانش آموزان نارساخوان با ادراک شنوایی دانش آموزان عادی
فهرست نمودارها:
نمودار(1-4) پراکنش جمعیتی پدران دانش آموزان عادی پسر بر حسب سطح تحصیلات
نمودار(2-4) پراکنش جمعیتی پدران دانش آموزان عادی دختر بر حسب سطح تحصیلات
نمودار(3-4) پراکنش جمعیتی مادران دانش آموزان عادی پسر بر حسب سطح تحصیلات
نمودار(4-4) پراکنش جمعیتی مادران دانش آموزان عادی دختر بر حسب سطح تحصیلات
نمودار(5-4) پراکنش جمعیتی پدران دانش آموزان نارسا خوان پسر بر حسب سطح تحصیلات
نمودار(6-4) پراکنش جمعیتی پدران دانش آموزان نارساخوان دختر بر حسب سطح تحصیلات
نمودار(7-4) پراکنش جمعیتی مادران دانش آموزان نارساخوان پسر بر حسب سطح تحصیلات
نمودار(8-4) پراکنش جمعیتی مادران دانش آموزان نارساخوان دختر بر حسب سطح تحصیلات


برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله طراحی جامع شبکه فشار متوسط بر مبنای ترانزیت برق درشرایط حضور احتمالی واحدهای تولید پراکنده

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله طراحی جامع شبکه فشار متوسط بر مبنای ترانزیت برق درشرایط حضور احتمالی واحدهای تولید پراکنده دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طراحی جامع شبکه فشار متوسط بر مبنای ترانزیت برق درشرایط حضور احتمالی واحدهای تولید پراکنده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله طراحی جامع شبکه فشار متوسط بر مبنای ترانزیت برق درشرایط حضور احتمالی واحدهای تولید پراکنده،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله طراحی جامع شبکه فشار متوسط بر مبنای ترانزیت برق درشرایط حضور احتمالی واحدهای تولید پراکنده :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

مرتضی شعبان زاده – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، تهران، ایران
علیرضا لطفی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، تهران، ایران
مهرداد ستایش نظر – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله یکمدل ریاضی بهبود یافته به منظور حل مسأله طراحی سیستم توزیعDSP)در حضور منابع خاصی از واحدهای تولید پراکندهDG)با عنوان موتور ژنراتورهای گاز سوز کوچکGas Engineو با امکان سنجی ترانزیت برق در شبکه فشار متوسط به صورت گزینه ای جالب توجه در بخش توزیع توان الکتریکی پیشنهاد می شود. مدل پیشنهادی با هدف کمینه سازی کلیه هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری سیستم، با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی آمیخته با اعداد صحیح یک مدل بهینه سازی چند هدفه جامع را با تجربه طراح شبکه تلفیق نموده تا به کمکآن، نوع هادی، ظرفیت و مسیر بهینه فیدرهای قابل توسعه شبکه فشار متوسط را در شرایط حضور احتمالی واحدهای موتور ژنراتوری گازسوز کوچک با حفظ قابلیت اطمینان سیستم و در کنار مجموعه جدیدی از قیود حاکم بر شرایط مسأله تعیین نماید. نتایج کامپیوتری بدست آمده از اجرای این روش بر روی یکشبکه توزیع نمونه مدل سازی شدهتوسط نرم افزارGAMS نشان می دهد که مدل پیشنهادی به منظور طراحی کامپیوتری برنامه ریزی توسعه شبکه های توزیع سیستم های قدرت مبتنی بر بازار برق بسیار مناسبمی باشد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله تهیه و بررسی ریزساختار ترکیب بین فلزی نانوساختار NiMnتهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی و عملیات حرارتی پس از آن

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تهیه و بررسی ریزساختار ترکیب بین فلزی نانوساختار NiMnتهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی و عملیات حرارتی پس از آن دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تهیه و بررسی ریزساختار ترکیب بین فلزی نانوساختار NiMnتهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی و عملیات حرارتی پس از آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تهیه و بررسی ریزساختار ترکیب بین فلزی نانوساختار NiMnتهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی و عملیات حرارتی پس از آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تهیه و بررسی ریزساختار ترکیب بین فلزی نانوساختار NiMnتهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی و عملیات حرارتی پس از آن :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
طاهره جلال – دانش آموخته کارشناس ارشد مهندسی مواد- دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه ص
سیامک حسین نژاد – دانشیار – دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی سهند تبریز.

چکیده:
در این پژوهش، آلیاژسازی مکانیکی مخلوط پودرهای تجاری نیکل و منگنزبا نسبت اتمیNi-%55Mn در یک دستگاه آسیای سیارهای انجام شد. سپس پودرهای آسیاکاری شده جهت تکمیل فرایند آلیاژسازی، عملیات حرارتی شدند. جهتمطالعه خواص ساختاری پودرهای آسیاکاریشده از روشهای پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد. در مرحله اول آسیاکاری، ذرات درشت گوشهدار حاوی فازهای ریز سفید رنگ مشاهده شدند که با افزایش زمان آسیاکاری اندازه ذرات ریزتر، مورفولوژی ذرات کرویتر و ترکیب شیمیایی ذرات یکنواختترشد. مطابق نتایج xrd با افزایش زمان آسیاکاری، پیک عناصر اولیه ناپدید شده و پس از 50 ساعت پیک مربوط به یک فاز جدید در الگوی پراش ظاهر شده است. عملیات حرارتی پودرهای آسیاکاریشده سبب تکمیل فرایند انحلال و استحاله نظمیابی شده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

Factors that Affect Dividend per Share in Petrochemical Companies: Using Rough Set Theory to Analyze Data from Tehran Stock Exchange

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 Factors that Affect Dividend per Share in Petrochemical Companies: Using Rough Set Theory to Analyze Data from Tehran Stock Exchange دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد Factors that Affect Dividend per Share in Petrochemical Companies: Using Rough Set Theory to Analyze Data from Tehran Stock Exchange  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی Factors that Affect Dividend per Share in Petrochemical Companies: Using Rough Set Theory to Analyze Data from Tehran Stock Exchange،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن Factors that Affect Dividend per Share in Petrochemical Companies: Using Rough Set Theory to Analyze Data from Tehran Stock Exchange :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

This study aims at investigating the factors that affect dividend per share in petrochemical firms listed in Tehran Stock Exchange. Among all the factors that affect dividend per share, only the variables of firm size, corporate governance, lifecycle, return on investment, return on assets and financial leverage were analyzed. This is an applied piece of research whose design is quasi-experimental and which adopts a post-test approach to data analysis. Data were collected using Rahavard-e-Novin software for the years 2003 until 2014. Data analysis was conducted using Rose software and some rules were obtained through Rough Set Theory. Based on the rules, the factors that affected dividend per share at different stages of a firm s lifecycle were different. At the growth stage, large firms with above average current ratio or the firms with above average return on investment and liquidity ratio, showed higher dividend per share than the average of the industry. In the firms which were at the maturity stage, dividend per share was higher than the average of the industry when the return on investment and current ratio were above average and in the firms which were at the decline stage, dividend per share was higher than the average of the industry if the return on investment and current ratio were above average. It is suggested that the investors who seek to obtain dividend per share pay particular attention to the variables of firm size, liquidity ratio, return on investment and current ratio in light of each firm s lifecycle

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله ارائه یک مدل تحلیل آماری اطلاعات برای بهبود مدیریت کلان کشور در تعیین توان‌ها و نیازهای استانها

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله ارائه یک مدل تحلیل آماری اطلاعات برای بهبود مدیریت کلان کشور در تعیین توان‌ها و نیازهای استانها دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارائه یک مدل تحلیل آماری اطلاعات برای بهبود مدیریت کلان کشور در تعیین توان‌ها و نیازهای استانها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارائه یک مدل تحلیل آماری اطلاعات برای بهبود مدیریت کلان کشور در تعیین توان‌ها و نیازهای استانها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارائه یک مدل تحلیل آماری اطلاعات برای بهبود مدیریت کلان کشور در تعیین توان‌ها و نیازهای استانها :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

مهدی گندمکار – کارشناس ارشد دفتر پایش فراگیر، سازمان حفاظت محیط زیست
محمد آقایی –

چکیده:

استفاده از آمار و اطلاعات و تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها، یکی از قدرتمندترین و الزامی‌ترین ابزارهای مدیریتی است که کمک شایانی به شناسایی نقاط ضعف و قوت، هدایت صحیح و بهبود اقدامات می‌نماید. در این راستا دستیابی به اطلاعات صحیح، انتخاب شاخصهای مناسب و انجام تحلیلهای علمی از شروط اصلی برای رسیدن به معیارهای صحیح برای تصمیم‌گیری است.این موضوع، در مسائل مدیریت کلان کشور که در آن تقسیمات استانی و تفاوتها و اختلاف ویژگیهای کلان استانها مطرح است، اهمیت ویژه‌تری می‌یابد. از سوی دیگر در این مسائل با دو موضوع «چه هست» و «چه لازم است» مواجهیم که غالباً در عمل مورد افراط یا تفریط قرار می‌گیرد و لازم است تحلیلهای آماری و تصمیم‌گیریهای مدیریتی مترتب برآن، بر اساس رابطه منطقی بین این دو موضوع اجرا گردد. در این مطالعه، به معرفی بررسیها و اقدامات انجام شده برای تهیه گزارش «بررسی توان و نیاز پایش زیست‌محیطی کشور» ارائه گردیده و نهایتاً یک مدل (سلسله مراحل) مدیریتی پیشنهاد شده که بکارگیری آن می‌تواند در تحلیلهای آماری هر نوع از اطلاعات کلان، با هدف هدایت اقدامات مدیریتی کلان کشور، مفید واقع گردد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله Sorption Studies of Uranium and Thorium on Mesoporous MCM-41: Effect of Synthesis Conditions

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله Sorption Studies of Uranium and Thorium on Mesoporous MCM-41: Effect of Synthesis Conditions دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Sorption Studies of Uranium and Thorium on Mesoporous MCM-41: Effect of Synthesis Conditions  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله Sorption Studies of Uranium and Thorium on Mesoporous MCM-41: Effect of Synthesis Conditions،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Sorption Studies of Uranium and Thorium on Mesoporous MCM-41: Effect of Synthesis Conditions :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

Ali Malekynejad – Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI
Hamid Sepehrian – Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI
Mahbobeh Manoochehri – Department of chemistry, Isalmic azad university, Central tehran branch
Pejman Khalesy – Department of chemistry, Isalmic azad university, Central tehran branch

چکیده:

In this study, mesoporous MCM-41 have been prepared in various conditions with cetyltrimethylammonium bromide (C16) and dodecyltrimethylammonium chloride (C12) as template and characterized by powder X-ray diffraction, N2 adsorption-desorption measurements. Sorption behavior of uranium and thorium on these adsorbents have been compared and discussed. The results show Kd value of uranium on the synthesized mesoporous MCM-41 by C12 has been enhanced and the synthesized adsorbents by hydrothermal method have more sorption affinity for thorium than the synthesized adsorbents by non-thermal method.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله چیستی و چگىنگی پدافند غیر عامل و اهمیت و ضرورت آن در بستر شهرها

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله چیستی و چگىنگی پدافند غیر عامل و اهمیت و ضرورت آن در بستر شهرها دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله چیستی و چگىنگی پدافند غیر عامل و اهمیت و ضرورت آن در بستر شهرها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله چیستی و چگىنگی پدافند غیر عامل و اهمیت و ضرورت آن در بستر شهرها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله چیستی و چگىنگی پدافند غیر عامل و اهمیت و ضرورت آن در بستر شهرها :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
عباس ارغان –
سمیه سادات سجادی –
بهار نوکار –

چکیده:
از آنجا که انسانهای ابتدایی دائماً در معرض تهاجم و حملات حیوانات درنده و دشمنان و دزدان بودند، لازم بود که محل تجمع آنها طوری ساخته شود که در برابر این تهاجمات و حمله ها محفوظ باشد و ساکنان خانه ها با وسایل مختلف بتوانند از خود دفاع کنند. به همین دلیل در شهرها از همان آغاز پیدایش باید به مسئله دفاع توجه می شد و به موازات تجمع مردم و ایجاد سازمانهای شهری، مسئله دفاع نیز اهمیت بیشتری می یافت (شکویی، 145:1387). پدافند غیرعامل از صلح آمیزترین و منطقی ترین روش دفاعی است که باعث کاهش خسارات مالی به شهرها و تأسیسات و تجهیزات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی را دربرابر حملات مختلف (نظامی و غیرنظامی) دشمن و همچنین کاهش تلفات جانی را به دنبال دارد. موضوعی است که از دیرباز و آغاز زندگی بشر با توجه به جنگهای مختلف در طول دوران زندگی انسانها بر روی کره خاکی زمین و همچنین هجوم و حملات اقوام مختلف در دورانهای تاریخی نقش بسیار مهمی ایفا کرده و مسئله ای بوده است که در دوره های مختلف تاریخ، در امور شهرسازی و معماری بدان توجه شده است. همچنین پدافند غیرعامل از راهبردهای مهم و حیاتی دفاعی است که نکته بارز استفاده از آن، خصوصیت بازدارندگی بالایی است که ایجاد می کند، بدان جهت که دفاع غیرعامل باعث بالارفتن هزینه نظامی کشور مهاجم می شود و نیز با جلوگیری از وارد آمدن خسارت به کشور مدافع، سود و درآمد حاصل از تهاجم نظامی را به میزان ناچیزی تقلیل خواهد داد و همچنین با کاهش خسارات وارد آمده در زمان وقوع بالایای طبیعی نوعی سرمایه گذاری برای کشور استفاده کننده محسوب می شود (موحدی نیا، 38:1386).

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر تابلوهای تبلیغاتی کنار جادهای بر ایمنی جاده ها

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تاثیر تابلوهای تبلیغاتی کنار جادهای بر ایمنی جاده ها دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر تابلوهای تبلیغاتی کنار جادهای بر ایمنی جاده ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تاثیر تابلوهای تبلیغاتی کنار جادهای بر ایمنی جاده ها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر تابلوهای تبلیغاتی کنار جادهای بر ایمنی جاده ها :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
تعداد صفحات: 12
نویسنده(ها):
اسماعیل آیتی – استاد تمام، مرکز مطالعات فنی واقتصادی ایمنی جادهای دانشگاه فردوسی مشهد
مریم بحرینی مقدم – کارشناس شهرسازی و دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشکده ی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد (واحد بین الملل)، مشهد، ایران

چکیده:
شناسایی عوامل تصادفات جاده ای و یافتن راه حل های مناسب جهت بر طرف نمودن آنها به دلیل هزینه های گزافاجتماعی و اقتصادی و آثار کوبنده فیزیکی و روانی آن روی افراد و جوامع، از مهمترین موضوعات تحقیقات علمی در خصوصایمنی جاده ها بشمار می رود. در بین این عوامل، عوامل انسانی در 90 تا 95 درصد از موارد مربوط به تصادفات به تنهایی یامشترکا با عوامل دیگر مسؤولیت وقوع حادثه را بر عهده داشته است. در بین عوامل انسانی مؤثر در تصادفات جاده ایخطاهای ادراکی راننده به دلیل عدم درک و فهمیدن فضا و به تبع آن عدم تمرکز لازم در رانندگی صورت می گیرد. بدین ترتیبشناخت عوامل حواس پرتی راننده (شامل دو دسته عوامل بیرونی و درونی) و تلاش برای کم کردن این خطای انسانی از طریقاقدامات گوناگون می تواند در کاهش حجم تصادفات و عوامل منجر به آن تاثیر بسزایی داشته باشد. لذا هدف این مقاله آن استکه به شناسایی و ارزیابی اثرات احتمالی تابلوهای تبلیغات کنار جاده ای به عنوان یکی از عوامل بیرونی بر هم زننده حواسراننده را مورد ارزشیابی قرارداده و با مروری بر تحقیقات گذشتگان، نتایج را تحلیل نماید. در این راستا روش هائی را که بهمنظور اثبات فرضیه مشترک موضوع این مقاله با عنوان بررسی تاثیر تابلوهای تبلیغاتی کنار جاده ای بر ایمنی جاده ها مورداستفاده قرار گرفته اند دسته بندی و سپس به تحلیل نتایج و راهکارهای ارائه شده در هریک پرداخته شد. در نهایت نتیجهگردید که تابلوهای تبلیغاتی به صورت بالقوه در حواس پرتی رانندگان موثر بوده و نقش مهمی در عوامل منجر به تصادفات جادهای دارند. همچنین پیشنهاد می گردد که علاوه بر پارامترهای اشاره شده در تحقیقات مذکور، توجه به همجواری تابلوهایتبلیغاتی با سایر عوامل ثابت و متحرک پیرامونی آن ها شامل کاربری های مختلف (مسکونی، تجاری, صنعتی)، جاذبه هایطبیعی و بصری، نوع عملکرد راه (گردشگری، باری، صنعتی و;) از یک سو و همچنین شاخصه های اجتماعی و فرهنگی استفادهکنندگان از راه ضروری به نظر می رسد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله WHITE RUST DISEASE OF PORTULACA OLERACEA CAUSED BY WILSONIANA PORULACAE, FIRST REPORT IN ISFAHAN

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله WHITE RUST DISEASE OF PORTULACA OLERACEA CAUSED BY WILSONIANA PORULACAE, FIRST REPORT IN ISFAHAN دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله WHITE RUST DISEASE OF PORTULACA OLERACEA CAUSED BY WILSONIANA PORULACAE, FIRST REPORT IN ISFAHAN  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله WHITE RUST DISEASE OF PORTULACA OLERACEA CAUSED BY WILSONIANA PORULACAE, FIRST REPORT IN ISFAHAN،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله WHITE RUST DISEASE OF PORTULACA OLERACEA CAUSED BY WILSONIANA PORULACAE, FIRST REPORT IN ISFAHAN :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
Esmaeil Mahmoudi – Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
Ahmadreza Ahmadi – Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده:

Purslane (Portulaca oleracea) is a common succulent, ornamental plant mainly used in hot dry areas, rock gardens, over walls or along paved surfaces as an edging plant. Moss rose is generally easy to grow and easily propagated through cuttings or seed. It is not commonly prone to major diseases but has been found to be susceptible to white rust. The genus Wilsoniana, is an obligate parasitic pseudo-fungus responsible for white rusts in herbal plants, like Moss Rose, over widely different geographical areas of the world. The pathogen causes significant damage in agricultural crops, ornamental plants and common weeds.MATERIAL AND METHODS During summer and fall of 2013, a few plants were received from Isfahan landscape, which showed typical symptoms of white rust disease. These symptoms were observed on various parts of plant, particularly in the leaves. The symptoms began as small, irregular yellow areas (chlorotic lesions) in the lower surface of infected leaves. The stems of strong infected plants were swelled and malformed than normal, and the shoots become more erect to spindly. One or more partial-to-complete circles of white pustules commonly developed on uppers leaves surface, sparsely on lower surface and on stems.RESULTS AND DISCUSSION Microscopic examination of the pustules revealed that the sporangiophores were hyaline, cylindrical or clavate and the sporangia were arranged in a basipetal chain, hyaline, globose or subglobose, with equal thin wall, base rounded or sub-truncate. The sporangia measured were 13.8 – 15.4 x 16.3 – 18.9 m (av.14.6 x 16.8 m). Based on morphological characteristics of sporangiophores and sporangia, the fungus was confirmed as Wilsoniana portulacae (DC.) Thines 2005. This is the first record and outbreak of white rust disease caused by W. portulacae on purslane cultivated in Isfahan

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیرات مدیریت شهری الکترونیک در کاهش آلودگی هوا

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تاثیرات مدیریت شهری الکترونیک در کاهش آلودگی هوا دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیرات مدیریت شهری الکترونیک در کاهش آلودگی هوا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تاثیرات مدیریت شهری الکترونیک در کاهش آلودگی هوا،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیرات مدیریت شهری الکترونیک در کاهش آلودگی هوا :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
سمیه آهنی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه بین الملل
شهدیه زارعیان – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه شیراز

چکیده:
دراین مقاله با استفاده ازروش توصیفی – تحلیلی به ضرورت ایجاد مدیریت شهری الکترونیک به عنوان راهکاری برای کاهش آلودگی هوا پرداخته میشود نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که انتخاب راهکاربهینه و بررسی سازوکارهای لازم درزمینه کاهش آلودگیهای زیست محیطی و علی الخصوص آلودگی هوا باید منطبق برتحولات علمی هزاره سوم زندگی بشر عصرفناوری اطلاعات و ارتباطات باشد تا آهنگ توسعه و افق ترسیم شده نیز براساس واقعیت های اینده استوار شود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید