مقاله تاثیر برگشت به حالت اولیه فعال و غیرفعال بر سلول های خونی سیستم ایمنی ورزشکاران

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تاثیر برگشت به حالت اولیه فعال و غیرفعال بر سلول های خونی سیستم ایمنی ورزشکاران دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر برگشت به حالت اولیه فعال و غیرفعال بر سلول های خونی سیستم ایمنی ورزشکاران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تاثیر برگشت به حالت اولیه فعال و غیرفعال بر سلول های خونی سیستم ایمنی ورزشکاران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر برگشت به حالت اولیه فعال و غیرفعال بر سلول های خونی سیستم ایمنی ورزشکاران :

مقاله تاثیر برگشت به حالت اولیه فعال و غیرفعال بر سلول های خونی سیستم ایمنی ورزشکاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1387 در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه 15 تا 20 منتشر شده است.
نام: تاثیر برگشت به حالت اولیه فعال و غیرفعال بر سلول های خونی سیستم ایمنی ورزشکاران
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برگشت به حالت اولیه
مقاله برگشت فعال به حالت اولیه
مقاله برگشت غیرفعال به حالت اولیه
مقاله شمارش افتراقی گلبول های سفید خون
مقاله ورزشکاران حرفه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیرکی پریوش
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی فروزان
جناب آقای / سرکار خانم: انیسیان آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ورزش، بر عناصر و اجزای مختلف سیستم ایمنی، تاثیرگذار است. هدف این مطالعه، مقایسه تاثیر دو نوع برگشت به حالت اولیه یعنی برگشت فعال (AR) و غیرفعال (RR)، بر سلول های خونی سیستم ایمنی در اثر ورزش شدید تا حد درماندگی در ورزشکاران مرد بود.
روش بررسی: 20 ورزشکار مرد، پس از اخذ رضایت آگاهانه انتخاب شدند. آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه 10 نفره تقسیم شدند. از آن ها در سه مرحله (بلافاصله قبل و بعد از ورزش، و بلافاصله بعد از برگشت به حالت اولیه)، خونگیری و شمارش افتراقی لکوسیت ها، انجام شد. پروتکل تمرینی عبارت بود از: پروتکل چند مرحله ای بروس تا حد درماندگی و سپس انجام AR (گروه اول)؛ و RR (گروه دوم). داده ها، با آزمون Wilcoxon signed-rank و Mann-Whitney تجزیه و تحلیل شدند (a=%5).
یافته ها: انجام یک جلسه فعالیت ورزشی درمانده ساز، موجب افزایش معنی داری در تعداد گلبول های سفید خون محیطی ورزشکاران، بجز ائوزینوفیل ها شد(P<0.05). تفاوت معنی داری در مقادیر ائوزینوفیل ها، قبل و بعد از ورزش در 2 گروه مشاهده نشد. انجام 15 دقیقه AR، نسبت به RR، تفاوت معنی داری در شمارش گلبول های سفید و زیرگروه های آن ها ایجاد نکرد.
نتیجه گیری: انجام یک جلسه فعالیت ورزشی درمانده ساز، لکوسیت های خون محیطی، بجز ائوزینوفیل ها را افزایش داد. هم چنین، 15 دقیقه برگشت به حالت اولیه به صورت فعال و غیرفعال، از نظر تاثیر در تعداد لکوسیت های خون محیطی ورزشکاران، با یکدیگر اختلافی نداشت؛ یعنی نوع برگشت به حالت اولیه، بر شمارش لکوسیت های ورزشکار، تاثیر خاص و متفاوتی برجای نگذاشت. در واقع، اگر تغییری در شمارش لکوسیت ها در طی ورزش و بعد از آن ایجاد گردید، این تغییر، تحت تاثیر نوع برگشت به حالت اولیه در مدت 15 دقیقه قرار نگرفت. ضمنا، در شرایط برقرار شده در این مطالعه، تعداد کلوسیت های خون محیطی، پس از انجام برگشت از نوع
AR و یا RR، همچنان بالاتر از سطح پایه باقی ماند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

ارایه مدل مکانی تلفیقی مبتنی بر AHP برای ارزیابی اثرات محیط زیست

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 ارایه مدل مکانی تلفیقی مبتنی بر AHP برای ارزیابی اثرات محیط زیست دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارایه مدل مکانی تلفیقی مبتنی بر AHP برای ارزیابی اثرات محیط زیست  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ارایه مدل مکانی تلفیقی مبتنی بر AHP برای ارزیابی اثرات محیط زیست،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن ارایه مدل مکانی تلفیقی مبتنی بر AHP برای ارزیابی اثرات محیط زیست :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

همانند هر فرایند دیگر ارزیابی، انجام ارزیابی اثرات محیط زیستی مستلزم در اختیار داشتن روش ها و ابزارهای مخصوص خود است، تلاش های زیادی در این زمینه صورت پذیرفته تا روش های مورد نیاز برای انجام ارزیابی اثرات محیط زیستی ابداع و توسعه داده شود. حاصل این تلاش ها مجموعه ای از روش های مختلف کمی و کیفی یا تلفیقی در زمینه ارزیابی اثرات طرح ها بر محیط زیست است که توسط کارشناسان مختلف ارایه شده است. در این پژوهش سعی بر آن است با استفاده از تکنیک AHP و همچنین تلفیق آن با سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS به منظور افزایش کیفیت و دقت نتایج، مدل ساخته شده به صورت مکانی، عددی و کمی باشد و تلفیق مدل های وزن دهی شده با توجه به میزان اهمیت و اثرگذاری آن ها در هر پروژه صورت بگیرد. هدف از این پژوهش تلفیق روش ها و ابزار های ارزیابی داده های مکان دار با روش ها و ابزار های تصمیم گیری چند معیاره، و کاربرد عملی آن بر روی یک نمونه موردی (ارزیابی اثرات نیروگاه سیکل ترکیبی یزد بر محیط زیست) است. با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با توجه به طیف وسیع کلاس بندی، قدرت تصمیم گیری تصمیم گیران را بالاتر برده و می توان با نتایج حاصل شده در جهت کاهش هزینه ها اعم از هزینه های اقتصادی و زیست محیطی، اقدامات مناسبی را اعمال نمود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله آنالیز نظریه کوانتومی اتم درملکول روی نانوساختارهای تشکیل شده دراثرپیوند هیدروژنی بین داروی ضدفشارخون هیدروکلروتیازید واتیلن گلیکول

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله آنالیز نظریه کوانتومی اتم درملکول روی نانوساختارهای تشکیل شده دراثرپیوند هیدروژنی بین داروی ضدفشارخون هیدروکلروتیازید واتیلن گلیکول دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آنالیز نظریه کوانتومی اتم درملکول روی نانوساختارهای تشکیل شده دراثرپیوند هیدروژنی بین داروی ضدفشارخون هیدروکلروتیازید واتیلن گلیکول  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله آنالیز نظریه کوانتومی اتم درملکول روی نانوساختارهای تشکیل شده دراثرپیوند هیدروژنی بین داروی ضدفشارخون هیدروکلروتیازید واتیلن گلیکول،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله آنالیز نظریه کوانتومی اتم درملکول روی نانوساختارهای تشکیل شده دراثرپیوند هیدروژنی بین داروی ضدفشارخون هیدروکلروتیازید واتیلن گلیکول :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
احمد محمدی دنیانی –
زهرا شریعتی نیا –
زاهد احمدی –
فرامرز افشارطارمی –

چکیده:
محاسبات نظریه کوانتومی اتمها در مولکول روی دو نانوساختار بین هیدروکلروتیازید و اتیلن گلیکول تشکیل شده اند، انجام شدند. نتایج نشان دادند که در کمپلکس 1، علاوه بر تشکیل دو پیوند هیدروژنی قوی O-H…O وN-H…O ، دو برهمکنش الکتروستاتیک درون مولکولی بین اتمهای اکسیژن و نیتروژن با کلر و همچنین یک پیوند هیدروژنی ضعیف C-H…O وجود دارند. در کمپلکس 2 نیز علاوه بر پیوند هیدروژنی قوی N-H…O ، یک پیوند هیدروژنی ضعیف C-H…O تشکیل شده است. نهایتا، می توان گفت کمپلکس 1 به عنوان سیستم دارورسان از کمپلکس 2 مطلوبتر است

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی چالش های فراروی سیستم های مدیریت دانایی در واحدهای تحقیق و توسعه سازمان ها

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی چالش های فراروی سیستم های مدیریت دانایی در واحدهای تحقیق و توسعه سازمان ها دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی چالش های فراروی سیستم های مدیریت دانایی در واحدهای تحقیق و توسعه سازمان ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی چالش های فراروی سیستم های مدیریت دانایی در واحدهای تحقیق و توسعه سازمان ها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی چالش های فراروی سیستم های مدیریت دانایی در واحدهای تحقیق و توسعه سازمان ها :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: 15

نویسنده(ها):

بهروز ارباب شیرانی – استادیار دانشکده صنایع و سیستمها، دانشگاه صنعتی اصفهان
افشین شهلایی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد دنشکده صنایع و سیستمها، دانشگاه صنعتی اصفهان
تقی رضوان قهفرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده صنایع و سیستمها، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

امروزه مدیریت دانایی به عنوان یکی از ابزارهای مهم و شاید مهمترین ابزار جهت توانمندسازی سازمان¬ها به شمار می¬رود. شماری از محققین عصر حاضر را دوران عبور از عصر اطلاعات و ورود به عصر دانایی نامیده¬اند. مدیریت دانایی در سازمان¬ها دارای دامنه بسیار گسترده و اشکال متفاوت می¬باشد. با این حال استفاده از راهکارهای مدیریت دانایی همواره با چالش¬های گوناگونی روبرو بوده است. در اغلب موارد سازمان¬ها بدون درک صحیح چالش¬های فراروی پروژه¬های مدیریت دانایی و تلاش و بسترسازی مناسب برای حل آنها، اقدام به بکارگیری راه¬حل¬های مبتنی بر دانایی نمودند که این امر نه تنها امتیازی برای سازمان ایجاد نمی کند، بلکه هزینه¬های گزافی هم بر سازمان تحمیل می نماید. شناخت این چالش¬ها یکی از اساسی¬ترین مراحل فرآیند بکارگیری سیستم¬های مدیریت دانایی می باشد. در این مقاله با استفاده از یک رویکرد نوین بازار دانایی به تجزیه و تحلیل چالش¬های فراروی سیستم¬های مدیریت دانایی پرداخته می شود. در این رویکرد دانایی به عنوان کالای ذی قیمتی در نظر گرفته می¬شود که ضمن تطابق آن با بازار، تحلیل¬های اقتصادی در مورد آن انجام می¬شود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

فایل برآورد احداث مرغداری گوشتی به ظرفیت 10.000 قطعه در شهرستان ورامین

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 فایل برآورد احداث مرغداری گوشتی به ظرفیت 10.000 قطعه در شهرستان ورامین دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل برآورد احداث مرغداری گوشتی به ظرفیت 10.000 قطعه در شهرستان ورامین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل برآورد احداث مرغداری گوشتی به ظرفیت 10.000 قطعه در شهرستان ورامین،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن فایل برآورد احداث مرغداری گوشتی به ظرفیت 10.000 قطعه در شهرستان ورامین :

فایل برآورد احداث مرغداری گوشتی به ظرفیت 10.000 قطعه در شهرستان ورامین

مقدمه :

به موجب مطالبات و فایل های کارشناسی کارشناسان بخش تولید از نهاده های خارجی و داخلی استخراج این طرح به شرح زیر می باشد:

از بین طرحهای خدماتی، تولیدی و خدماتی- تولیدی و …، طرحهای تولیدی از ریسک پذیری بسیار بیشتری برخوردار هستند. در ضمن میزان سود یا بازگشت سرمایه طرحهای تولیدی با توجه به میزان سرمایه اولیه در کوتاه مدت نسبت به طرحهای خدماتی بسیار ناچیز است. ولی بازگشت سرمایه و سود آن در طرحهای تولیدی در درازمدت قابل مقایسه با طرحهای خدماتی می باشد. از طرف دیگر در اکثر طرحهای تولیدی حداقل سرمایه اولیه لازم جهت شروع و راه اندازی طرحها بسیار سنگین می باشد. با توجه به دلایل ذکر شده شروع اکثر طرحهای تولیدی مخصوصاً در بخش کشاورزی که به خاطر عوامل مختلف مانند آفتها و بیماریها و حوادث و بلایای طبیعی ریسک پذیری بالاتری نسبت به سایر طرحهای تولیدی صنعتی دارند، برای فارغ التحصیلان بخش کشاورزی بسیار مشکل است. هر چند در حال حاضر با حمایت بانک کشاورزی تسهیلات بسیار مناسبی برای شروع چنین طرحهای کشاورزی به فارغ التحصیلان پرداخت می گردد، ولی با توجه به دلایل ذکر شده در ابتدای بحث به نظر می رسد که راهکارهایی جهت به ثمر رسیدن تسهیلات اعطائی باید جستجو گردد.

در این راستا مطالعاتی جامع همراه با آزمایش عملی نتایج حاصله از مطالعات توسط متقاضی در مورد مرغداری گوشتی صورت گرفته است. در مورد مرغداری گوشتی از نظر جواز به طور کامل اشباع شده است، ولی میزان مرغ گوشتی تولید شده بسیار کمتر از ظرفیت جواز صادر شده است. زیرا اکثر مرغداری های بزرگ در مناطق آلوده قرار داشته و به علت عدم چاره جوئی صاحبین مرغداریها برای کنار آمدن با شرایط ایجاد شده، این مرغداریها یا خالی مانده اند و یا برای مصارف به غیر از مرغداری به کار می روند. و در نهایت اگر خیلی خوشبین باشیم مرغداری توسط صاحبان آن برای چند دوره اجاره داده می شود. پس میزان تولید از میزان پتانسیل به مراتب کمتر است.

در مورد مرغداری گوشتی بخش اعظم سرمایه اولیه موردنیاز به ساخت مرغداری و مهمترین قسمت آن خرید زمین موردنیاز مرغداری اختصاص می یابد. برای کاهش این سرمایه موردنیاز می توان به جای خرید زمین، از زمینهای استیجاری به مدت زمان حداقل دوره بازپرداخت و برگردانده شدن سرمایه استفاده کرد. همچنین به جای ساخت سالنهای سوله ای شکل و بسیار مقاوم می توان از سالنهای ضربی با به کار بردن مصالح کمتر استفاده کرد. تا اولاً میزان سرمایه اولیه موردنیاز به شدت کاهش یابد. و ثانیاً در طول مدت طول عمر ساختمان های احداث شده وضعیت مالی متقاضی به حدی بهبود خواهد یافت که هم به خرید زمین و هم به ساخت سالنهای جدید با تکنولوژی روز مبادرت خواهد کرد و ساختمانهای قدیمی به عنوان انبار و تاسیسات جانبی مرغداری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مدل های پوشش در شبکه های حسگر جهت دار

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مدل های پوشش در شبکه های حسگر جهت دار دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مدل های پوشش در شبکه های حسگر جهت دار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مدل های پوشش در شبکه های حسگر جهت دار،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مدل های پوشش در شبکه های حسگر جهت دار :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

شبکه های حسگر بی سیم مشکل از تعداد زیادی گره حسگر که در تعامل فیزیکی با محیط قرار می گیرند، اقدام بهمبادله اطلاعات با یکدیگر می نمایند، تا پس از جمع آوری اطلاعات و پردازش داده ها دیدی کلی نسبت به منطقه تحتنظارت بوجود آید.عمل پوشش، اصلی ترین و پایه ا یترین هدف ایجاد و استقرار شبکه حسگر بی سیم می باشد. پوشش بادرجه کیفیت، چگونگی و مدت زمان توانایی حسگرها برای تشخیص دادن پارامترها و اهداف از پیش تعیین شده درمناطق ارتباط مسقیم دارد. هدف اصلی مقاله،بررسی اهمیت نقش پوشش در شبکه های حسگر بی سیم است تا محققانبتوانند براساس شناخت محدودیت ها و توانایی پوشش یک مدل جدید در آینده معرفی نمایند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله نگاهی به کارکرد های اسطوره ای شعر سنتی فارسی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مقاله نگاهی به کارکرد های اسطوره ای شعر سنتی فارسی دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نگاهی به کارکرد های اسطوره ای شعر سنتی فارسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نگاهی به کارکرد های اسطوره ای شعر سنتی فارسی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نگاهی به کارکرد های اسطوره ای شعر سنتی فارسی :

نگاهی به کارکرد های اسطوره‌ای شعر سنتی فارسی
مقدمه‌
بابِ این‌ روزگار، برخورد آرکئولوژیک‌ با هنر سنتی‌ است‌ و در ذیل‌ آن، شعر سنتی، چه‌ در عصر حافظ‌ و بیدل سروده شده باشد‌ و چه‌ در روزگار ما از این‌ برخورد بی‌نصیب‌ نمانده‌ است.در واقع دیدگاه صرفاً آرکئولوژیک‌ نسبت‌ به‌ شعر کلاسیک‌ و هر نوع‌ هنر سنتی‌ دیگر رهاورد اسف بار هنر مدرن‌ است. از این‌ منظر دنیای‌ مدرن‌ در غیبت‌ اساطیر و مآثر سلف‌ و در غیاب‌ محوریت‌ آیین های‌ الهی، هنر را تنها پایگاه‌ بروز معنویت‌ یافته است ،و در نتیجه این‌ دریافت‌ مدرن‌ به‌ تقدیس‌ هنر من‌ حیث‌ هنر انجامید. امروزه‌ بخشی‌ از جریان‌ ادبی‌ با شعر سنتی‌ به‌ عنوان‌ شئی‌ موزه‌ای‌ برخورد می‌کند. در این‌ نوشته‌ کوتاه‌ و عجولانه می‌خواهیم‌ به‌ بررسی‌ جوانب‌ این‌ برخورد بپردازیم.
در شعر سنتی‌ فارسی‌ صورت‌ و سیرت‌ قدسی‌ هنر متجلی‌ می‌شود. این‌ گونه‌ شعر، حاوی‌ خصوصیاتی‌ است‌ که‌ در برخورد نخستین‌ کارکرد حسی‌ ویژه‌ای‌ به‌ واسطهِ‌ تقارن‌ بر مخاطب‌ تحمیل‌ می‌کند. از منظر این‌ برخوردِ نخستین، شعر و سایر هنرهای‌ فطری‌ و غیر تلفیقی‌ نظیر نقش‌پردازی‌ و موسیقی‌ چیزی‌ نیست. جز حس، چیزی‌ نیست‌ جز صورت‌ محض، نه‌ در تقابل‌ با معنای‌ ادعایی‌ و موهوم‌ و نیز دوگانگی‌ پنداری‌ بزرگان‌ فلسفه‌ و نظریه‌پردازان‌ ادبی، بلکه‌ در تقابل‌ با خودِ معنا.
شعر سنتی‌ فارسی‌ در ذات‌ پویا و اصیل‌ خود، واجد کارکردهای‌ اسطوره‌ای‌ است‌ که‌ این‌ کارکردها به‌ لحاظ‌ طبیعت‌ ماندگار و پایدار، از خصلت‌ فرازمانی‌ و مکانی‌ برخوردارند. در حقیقت‌ اقبال‌ صدها ساله‌ طیف های‌ مختلف‌ به‌ شعر سنتی‌ فارسی‌ می‌تواند از این‌ عنصر فرازمانی‌ و مکانی‌ اسطوره، بهره‌ برده‌ باشد. منظور از کارکرد اسطوره‌ای‌ در اینجا، بیان‌ مصادیق‌ اسطوره‌ای‌ نیست‌ بلکه‌ مقصود آن‌ است‌ که‌ شعر سنتی‌ در فرم‌ و ساختار، آشکارکنندهِ‌ مراتبی‌ است‌ که‌ آن‌ مراتب‌ واجد خصلت‌ اسطوره‌ای‌ یعنی‌ ثبوت، وحدت‌ ارکان‌ و هماهنگی‌ با ارکان‌ آفرینش‌ است.
چنین‌ مراتبی‌ که‌ در آغاز از سوی‌ اصحاب‌ ادب‌ و نویسندگان‌ کتب‌ شعری‌ به‌ صنایع‌ و بدایع‌ معرفی‌ شدند و حاوی‌ عناصری‌ همچون‌ وزن‌ و قافیه‌ بودند، بی‌هیچ‌ دلیل‌ خاصی‌ و تنها شاید به‌ دلیل‌ غلبه‌ عینیات‌ بر ذهنیات‌ و تلقی‌ جزء به‌ جای‌ کل‌ در تعریف‌ شعر وارد شدند و علمای‌ روزگار تعریف‌ شعر را بر اساس‌ آنها استوار نمودند. بی‌نیاز از گفتن‌ است‌ که‌ شعر می‌تواند کارکردی‌ غیراسطوره‌ای‌ داشته‌ باشد. چنانکه‌ معتقدیم‌ شعر این‌ روزگار در بخشی‌ وسیع‌ و فراگیر چنین‌ است، زیرا زندگی‌ مردم‌ این‌ روزگار از خصایص‌ اسطوره‌ای‌ تهی‌ است. بنابراین‌ تعریف‌ شعر بر اساس‌ وزن‌ و قافیه‌ چندان اصیل به نظر نمی رسد‌‌ زیرا وزن‌ و قافیه‌ تظاهرات کارکردهای‌ اسطوره‌ای‌ است‌ که‌ اهم‌ آن طی‌ موضوع‌ تقارن‌ و توازن‌ بیان‌ خواهد شد.با تمام‌ این‌ اوصاف‌ برخورد صرفاً ارکئولوژیک‌ با هنرهای‌ سنتی‌ و در ذیل‌ آن‌ شعر سنتی‌ فارسی‌ نمی‌تواند برآورندهِ‌ تمامی‌ نیازهای‌ نقد ادبی‌ امروز باشد زیرا چه‌ بخواهیم‌ و چه‌ نخواهیم‌ نمی‌توانیم‌ اسطوره‌ها را حداقل‌ از پسزمینه‌ وجدان‌ بشری‌ خارج‌ کنیم.این‌ کارکردهای‌ اسطوره‌ای‌ حداقل‌ در لحظاتی‌ خاص‌، حضور غیرقابل‌ انکار و قاطع‌ خود را می‌نمایانند.نیاز به‌ حضور شعر سنتی‌ فارسی‌ در حقیقت‌ نیاز به‌ تنفس‌ در فضایی‌ اسطوره‌ای‌ و بی‌زمان‌ و مکان‌ است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله تولید بیومالچ گیاهی برای تثبیت ریزگردها

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تولید بیومالچ گیاهی برای تثبیت ریزگردها دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تولید بیومالچ گیاهی برای تثبیت ریزگردها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تولید بیومالچ گیاهی برای تثبیت ریزگردها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تولید بیومالچ گیاهی برای تثبیت ریزگردها :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
صادق شکرائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، گروه فنی و مهندسی، شاهرود
موسی نظری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، گروه فنی و مهندسی، یاسوج
سجاد اقبالپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، گروه فنی و مهندسی، شاهرود
صاحبعلی منافی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، گروه فنی و مهندسی، شاهرود

چکیده:
در این تحقیق با استفاده از میوه گیاه سپستان بیومالچهای زیستی برای تثبیت ریزگردها به سه روش: مخلوط میوه پخته شده با حلال آب مقطر، مخلوط میوه پخته نشده با حلال آب مقطر و مخلوط میوه گیاه پخته شدهبا حلال الکل صنعتی در مقیاس آزمایشگاهی تولید شد. بدین صورتکه، ابتدا بیومالچ تولید شده را برروی لایه- های شن وماسه ریخته سپس آن را در مقابل نور خورشید قرار داده. نتایج نشان داده که پخته شدن مالچ برروی توان آن برای جذب خاک تاثیر چشمگیری نداشته،و مالچی که در تولید آن از حلال الکل استفاده شده بود در مقایسه با مالچی که در تولید آن از حلال آب استفاده شد بود عمق نفوذ حلال آن خیلی کمتر ولی زمان خشک شدن سریعتر بوده، که در نتیجه مخلوط میوه پخته نشده با آب مقطر نسبت به دو روش دیگرجهت تثبیت ماسهها مناسبتر است

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

کاربرد نانو مواد در صنعت ساختمان و تاثیر ان بر بهداشت محیط و انسان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 کاربرد نانو مواد در صنعت ساختمان و تاثیر ان بر بهداشت محیط و انسان دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کاربرد نانو مواد در صنعت ساختمان و تاثیر ان بر بهداشت محیط و انسان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی کاربرد نانو مواد در صنعت ساختمان و تاثیر ان بر بهداشت محیط و انسان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن کاربرد نانو مواد در صنعت ساختمان و تاثیر ان بر بهداشت محیط و انسان :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

نانو مواد یکی از فعال ترین حوزه های تحقیقاتی است که هم دارای علم جدید و هم کاربردهای مفید می باشد و طی دو دهه اخیر به تدریج شکل گرفته است. صنعت معماری، مهندسی و ساختمانی ممکن است با کاربرد های گسترده ای از نانو تکنولوژی و نانو مواد سازگار باشند. نشان داده شده است که محصولات تولید شده نانو تکنولوژی دارای خواص بی نظیر فراوانی هستند و می توانند به طور قابل ملاحظه ای مشکلات ساخت وساز فعلی را بر طرف و در شرایط و سازمان دهی فرایند ساخت وساز تغییر ایجاد کنند. نانومواد با خواص فیزیکی وشیمیایی ویژه و منحصر به فرد توسط صنعت ساختمانی برای کاربردهای جدیدی مورد استفاده می گیرند با این وجود ما با نگرانی هایی در مورد اثرات بالقوه انها بر روی سلامتی انسان و محیط زیست مواجه هستیم. در این جا ما سناریو های در معرض قرار گیری و ازاد شدن زیست محیطی نانو موادی را در نظر داریم که عمدتا در مصالح ساختمانی و در کاربردهای مختلفی از سوی صنعت ساختمانی به کار می روند. برای ارائه یک چشم انداز ریسک و اثرات بیولوژیکی و سم شناسی مربوط به این نانو مواد شیوه، عملکرد آنها نیز در نظر گرفته می شود. در طول استفاده از یک تکنولوژی جدید، جنبه ها وپیامدهای منفی باید همچنین در نظر گرفته شوند تا به ما در برطرف کردن تاثیرات منفی کمک کنند. در این مقاله خلاصه ای از کاربردهای نانو تکنولوژی و نانو مواد در صنعت ساختمانی و همچنین جنبه های و پیامدهای منفی از نانو ذراتی که می توانند برروی ارگانیسم های زنده تاثیرگذار باشند ارائه می گردندو

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله تشخیص و جداسازی دقیق سرطان پستان با تلفیق خوشه بندی فازی فضایی و الگوریتم تکاملی ازدحام ذرات

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تشخیص و جداسازی دقیق سرطان پستان با تلفیق خوشه بندی فازی فضایی و الگوریتم تکاملی ازدحام ذرات دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تشخیص و جداسازی دقیق سرطان پستان با تلفیق خوشه بندی فازی فضایی و الگوریتم تکاملی ازدحام ذرات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تشخیص و جداسازی دقیق سرطان پستان با تلفیق خوشه بندی فازی فضایی و الگوریتم تکاملی ازدحام ذرات،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تشخیص و جداسازی دقیق سرطان پستان با تلفیق خوشه بندی فازی فضایی و الگوریتم تکاملی ازدحام ذرات :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
علی دروگرمقدم – دانشگاه حکیم سبزواری
حسین قیومی زاده –
جواد حدادنیا –

چکیده:
پیشرفت تکنولوژی و ساخت دستگاه های تصویربرداری مختلف درچند دهه اخیر تصاویر پزشکی را به بخش بسیار مهمی از فرایند تشخیص بیماریها درمراکز پزشکی مبدل ساخته است همچنین نیاز پزشکان به این تصاویر برای تشخیص دقیق بیماری و افزایش روزافزون تعداداین تصاویر نیاز به الگوریتم های خودکار برای افزایش دقت و تسهیل کردن روند تشخیص را افزایش داده است دراین میان الگوریتم خوشه بندی خودکار تصاویر پزشکی نقش مهمی دراشکارکردن نواحی مشکوک درتصاویر و بالا بردن سرعت و دقت تشخیص دارند درراستای این هدف ما یک روش جدید مبتنی بر خوشه بندی فازی فضایی و الگوریتم تکاملی ازدحام ذرات برای جداسازی بسیار دقیق توده سرطانی پستان ارایه کرده ایم

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید