مقاله بررسی و اولویت بندی معیارهای موثر ارزش ادراک شده بر وفاداری مشتریان با استفاده از روشAHP

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی و اولویت بندی معیارهای موثر ارزش ادراک شده بر وفاداری مشتریان با استفاده از روشAHP دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی و اولویت بندی معیارهای موثر ارزش ادراک شده بر وفاداری مشتریان با استفاده از روشAHP  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی و اولویت بندی معیارهای موثر ارزش ادراک شده بر وفاداری مشتریان با استفاده از روشAHP،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی و اولویت بندی معیارهای موثر ارزش ادراک شده بر وفاداری مشتریان با استفاده از روشAHP :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
زینب محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
دیده خانی – عضو هیت علمی دانشگاه علی آباد کتول

چکیده:
وفاداری مشتری نوعی تعهد عمیق درونی است که منجر به خرید مجدد از یک محصول یاخدمت خاص میشود، با وجود این اثرات موقعیتی وپیشنهادهای بازاریابی بصورت بالقوه بر روی تغییر رفتار مشتری درحال تاثیرگذاری می باشداولیور، 3333 این موضوعبه شدت مورد بحث می باشد که شرکت ها و موسسات، باید برای خریداران وفادار بر روی ساختن رابطه وایجاد صمیمیت سرمایه گذاری نمایند یاخیر. ایجاد چنین رابطه وصمیمیتی نیز منجر به اوج رسانی میزان این وفاداری خواهد شد اندوبیسی، 2002 مفهوم وفاداری در مشتری و ایجاد مشتریان وفادار درچارچوب کسب وکار به صورت ایجاد تعهد در مشتری برای انجام معامله با سازمان خاص وخرید کالاها وخدمات به طور مکرر توصیف می شود.تاج زاده نمین و اله یاری، 3133 باید توجه داشت که آنچه مسلم است عوامل زیادی یک سازمان را تحت تاثیر قرار می دهند که تحقق اهداف، موفقیت و بقایسازمان به آنها بستگی دارد وبا توجه به نوع سازمان، این عوامل اهمیت گوناگونی پیدا می کنند. در این میان مشتریان یا خریدارانبه عنوان علت وجودی و در ادامه حیات سازمان از اولویت خاصی برخوردار هستند. عواملی گوناگونی در جهت ایجاد وفاداری در این مشتریان پیش بینی شده است که از آن میان می توان به معیار های موثر ارزش ادراک شده اشاره نمود.در این تحقیق با دسته بندی این معیار ها در دو بخش ارزش ادراک شده عملکردی و موثر و با توجه به ادبیات موجود در این زمینه به جمع آوری زیر معیارهای این دو قسمت نمودیم و در نهایت با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره اقدام به رتبه بندی این عوامل نمودیم.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی اعتماد و وفاداری مشتریان خدمات الکترونیک و رابطه آن برعملکرد بانک ، بانک ملت استان مازندران

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی اعتماد و وفاداری مشتریان خدمات الکترونیک و رابطه آن برعملکرد بانک ، بانک ملت استان مازندران دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اعتماد و وفاداری مشتریان خدمات الکترونیک و رابطه آن برعملکرد بانک ، بانک ملت استان مازندران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی اعتماد و وفاداری مشتریان خدمات الکترونیک و رابطه آن برعملکرد بانک ، بانک ملت استان مازندران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اعتماد و وفاداری مشتریان خدمات الکترونیک و رابطه آن برعملکرد بانک ، بانک ملت استان مازندران :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
محمد محمودی – استادیارحسابداری دانشگاه آزاد فیروزکوه(مدعو واحد بابل)
رضا کوپایی حاجی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل دانشگاه آزاد واحد بابل
روح اله جانبازی – کارشناس ارشدمدیریت (MBA)

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی اعتماد و وفاداری مشتریان خدمات الکترونیک بانک ملت و رابطه آن بر عملکرداست. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی و ازنظر گردآوری اطلاعات ازنوع مطالعات میدانی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دوگروه مدیران بانک ملت و مشتریان آنها می باشند. در تعیین حجم نمونه مشتریان از روش جامعه نامحدود و در تعیین حجم نمونه مدیران از جدول مورگان بهره جویی شده و برای به بوته آزمون گذاشتن فرضیه ها، تعداد 96 پرسشنامه بین مدیران و 150 پرسشنامه میان مشتریان بانک توزیع و گزدآوری شده است. جهت تحلیل اماری و تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار آماری spss استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین اعتماد و وفاداری مشتریان خدمات الکترونیک رابطه وجود دارد. همچنین میان وفاداری مشتریان به خدمات الکترونیکی و عملکرد نیز رابطه بین این دو متغییر را تایید نموده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله تعیین خطوط حالت پایدار برای ماسه ها

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تعیین خطوط حالت پایدار برای ماسه ها دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعیین خطوط حالت پایدار برای ماسه ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تعیین خطوط حالت پایدار برای ماسه ها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تعیین خطوط حالت پایدار برای ماسه ها :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

ساره محمودی میمند – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه تهران

چکیده:

به دلیل سادگی، روش حالت پایدار یک متد جالب برای مشخص کردن مقاومت های ماسه های شل و اشباع برای تحلیل های پایدار در چنین مصالحی می باشد. استفاده از چنین روشی بستگی به مقاومت های حالت پایداری دارد که هم قابل اعتماد و هم قابل اندازه گیری باشند. یک مشکل در کاربرد این روشها تعیین صحیح موقعیت خط حالت پایدار،به ویژه در سطوح تنش پایین تر که نرم شدگی کرنش در ماسه رخ می دهد و کرنشها تمایل به تمرکز در داخل نمونه را دارند، می باشد. در این مقاله سعی بر آن می باشد که علاوه بر توضیح مختصری در باب حالت پایدار، به بحث تعیین خط حالت پایدار پرداخته شود. بدین منوظر یک سری آزمایشات سه محوری مونوتونیک فشاری بر روی ماسه شل اشباع صورت گرفته است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مقاله قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری :

مقدمه

انجام امور جامعه بشری با تنظیم ، تدوین و اجرای قوانین ، مقررات وظوابط امکان پذیراست.با توجه به پیچیدگی قوانین ومقررات کسانی که علم و اگاهی بیشتری بر قوانین ومقررات مربوط به شغل وحرفه وتخصص خود داشته، در انجام کار خود توفیق بیشتری دارند . انها در پرتو این اگاهی ، میتوانند با مسایل مطرح شده درمحیط شغلی واجتماعی خود برخورد صحیح داشته  باشند.به عبارت دیگر ، علاوه بر دانش و تخصص ،  علم به قوانین ومقررات  مربوط به شغل و حرفه نیز در توفیق شغلی موثر می باشد .

قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری از نظر تقسیمات علم حقوق ، در زمره حقوق داخلی عمومی _ که درباره  روابط افراد یک جامعه با دولت و نهادهای دولتی آن کشور و نیز کیفیت  گردش کار دستگاههای دولتی کشور گفتگو می کند – قرار می گیرند . قوانین و ضوابط مذکور مشتمل بر دو دسته می باشند که عبارتنداز :

الف – قوانین و ضوابط مربوط به برنامه ریزی حمل و نقل شهری

ب- قوانین و ضواط مربوط به تشکیلات اداری حمل و نقل شهری

 1- بررسی سیر تحوئل قوانین و ضوابط مرتبط با برنامه ریزی حمل و نقل شهری

1-1 قوانین

 قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابانها اولین قانونی است که در ارتباط با حمل و نقل شهری – به ظور خاص – و برنامه ریزی شهری – به صورت عام – در سال 1312 از تصویب مجلسین گذشت . این قانون در تیرماه 1320 تحت عنوان « قانون توسعه معابر » اصلاح و تجدید گردید . لکن دامنه شمول قانون مذکور بسیار محدود بوده و منحصر به ضوابط و مقررات مربوط به احداثو توسعه و اصلاح معابر ، آن هم از جهت کیفیت تصویب طرحها و نقشه های مربوط و پرداخت غرامت به کسانی است که ملک آنها در مسیر اجرای طرح قرار گرفته تصرف می شود و یا  دریافت حق مرغوبیت از کسانی که ملک آنها در مجورت طرحهای مذکور واقع است . قانون مذکور دو ماه پس از تصویب آن در شهریور 1320 با کشیده شدن دامنه جنگ جهانی دوم به ایران و اشغال کشور توسط قوای بیگانه ، اجرای آن به مدت چند سال متوقف ماند . (1)

لایحه قانونی « تملک زمین اجرای طرحهای شهری و فعالیتهای عمرانی مصوب به صورت جامعتر و تحت عنوان » طرحهای گذربندی و شبکه بندی شهرها مطر گردید . در این سال با امضای قراردادی بین هیات عمران بین المللی آمریکا و وزارت کشور اولین گروه از مستشاران آمریکایی معروف به گروه صلح وارد ایران شد و در وزارت کشور مشغول فعالیت گردیدند . این گروه برای اکثر شهرهای کشور ، طرح شبکه بنودی و گذر بندی تهیه کردند . همزمان با آغاز برنامه سوم عمرانی در اواسط سال 1341 بر اساس قرار داد و موافقتنامه ای که بین دولتهای ایران و آلمانی به ایران آمد و با تشکیل یک واحد سازمانی تحت عنوان « شهرسازی » در ادراه کل امور شهرداریهای وزارت کشور ف فعالیت خود را آغاز کرد . این واحد برای چند شهر طرحهای گذربندی و اصلاح شبکه تهیه نمود که این طرحها بعضا ً به تصویب وزیر کشور که در آن زمان تنها مرجع نظارت و تصویب امور برنامه ریزی و شهرداریها بود ، رسید ولی به میزان کمی مورد استفاده قرار گرفتند . (2)

قانون توسعه معابر چند بار به موجب قوانین دیگر از جمله قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری در سال 1345 مورد اصلاح و تغییرقرار گرفت تا اینکه در سال 1347 با تصویب قانون نوسازی و عمران شهری و منظور داشتن مواد مربوط به قانون مذکور لغو گردید . ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری ضمن موارد دیگر به توسعه و اصلاح معابر نیز اشاره دارد . (3) سایر تحولات قانون نگذاری در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل شهری ، در چارچوب سابقه قانون گذاری و تحولات برنامه ریزی کشور انجام شده است . به این ترتیب که در چارچوب طرحهای شهری در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل شهری نیز توجه شده است . البته در تعداد کمی از شهرهای کشور به دلیل گستردگی مشکلات حمل و نقل شهری و تشخیص مراجع محلی مبتنی بر کلی و غیر اصولی توجه طرحهای جامع شهری به بخش حمل و نقل شهری ، قراردادهایی جهت انجام مطالعات برنامه ریزی حمل و نقل و یا مهندسی ترافیک آن شهرها بسته شد .[1]

 

[1] از جمله این قراردادها می توان به مطالعات مهندسین مشاور سوفرتو در تهران ، اوراپ در مشهد و سازمان ترافیک اصفهان در شهر اصفهان اشاره نمود . 

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

خصوصیات و ویژگی های چوب درمعماری بومی مازندران از نظر کاربرد و زیبایی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 خصوصیات و ویژگی های چوب درمعماری بومی مازندران از نظر کاربرد و زیبایی دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد خصوصیات و ویژگی های چوب درمعماری بومی مازندران از نظر کاربرد و زیبایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی خصوصیات و ویژگی های چوب درمعماری بومی مازندران از نظر کاربرد و زیبایی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن خصوصیات و ویژگی های چوب درمعماری بومی مازندران از نظر کاربرد و زیبایی :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

معماری بومی به عنوان یکی از جنبه های معماری در ساخت و شکل گیری یک مجموعه بسیار حایز اهمیت است. درشکل گیری معماری بومی، برخی روابط اجتماعی و اقتصادی با محیط طبیعی و نمادهای فرهنگی ماهرانه انعکاس می یابد . معماری روستایی مازندران از جمله معماری بومی، و بیشتر بر پایه ی مصالح چوبی استوار است. می توان گفت که نوع معماری چوبی روستایی در این مناطق به دلیل عدم مطالعه روی آن کاملا ناشناخته مانده اند. چوب از جمله مصالحی است که غالب جزییات بنا را در این منطقه شامل می شود. زیبایی نیز همواره به عنوان یکی از مهمترین ابعاد هنر و معماری در طول تاریخ مطرح بوده و تزیین حقیقی نیز به عنوان یکی از روش های خلق زیبایی در معماری ایران و بخصوص در معماری بومی مازندران مورد استفاده قرار می گرفته است.روش پژوهش در مقاله پیشرو مبتنی بر مشاهدات و مطالعات میدانی است و خصوصیات و ویژگی- های چوب در معماری مازندران چه از نظر کاربرد در بنا و چه از نظر زیبایی و تزییناتی بهصورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله the perfect filter approach in reducing uncertainty in the safety evaluation of internal erosion in embankment dams

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله the perfect filter approach in reducing uncertainty in the safety evaluation of internal erosion in embankment dams دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله the perfect filter approach in reducing uncertainty in the safety evaluation of internal erosion in embankment dams  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله the perfect filter approach in reducing uncertainty in the safety evaluation of internal erosion in embankment dams،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله the perfect filter approach in reducing uncertainty in the safety evaluation of internal erosion in embankment dams :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: سمپوزیوم برآورد عدم قطعیت در مهندسی سد

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

R. C. BRIDLE – Civil Engineer, Rodney Bridle Ltd, UK
P. R. VAUGHAN – Department of Civil and Environmental Engineering, Imperial College, London, UK

چکیده:

Internal erosion is a major threat to fill dams. The perfect filter approach to the design of filters relates the permeability of filters to the size of particle that they will trap. It was devised following a serious erosion incident at Balderhead dam. It approaches the matter from fundamentals, identifying the size of the floc that will exist in clay fills and determining the permeability (as a measure of the pore size) that will trap them. It does not depend on ‘self-filtering’. In addition to being a rigorous method to design filters in new dams, the perfect filter relationship between permeability and filtering capability can be used, to check the filtering capabilities of existing filters by measuring permeability in-situ. Most importantly it can be used, by measuring their permeability in-situ, to assess the filtering capability of the fills in the downstream shoulders of fill dams in which there are no formal filters. A knowledge of the filtering capability of the fills in an existing dam can improve understanding of itsbehaviour should internal erosion occur. If it can be shown that some, not necessarily all, of the eroded material would be trapped, the failure process may be one of the formation of sinkholes, rather than sudden catastrophic failure, and this allows time to save lives by releasing water in a controlled manner from the reservoir and/or evacuating people out of the floodway downstream of a failing dam. The perfect filter approach offers the means to improve on methods currently used to enumerate the probability of failure of dams by internal erosion.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله Activation Dispersion/Full I/O and SMPs

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله Activation Dispersion/Full I/O and SMPs دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Activation Dispersion/Full I/O and SMPs  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله Activation Dispersion/Full I/O and SMPs،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Activation Dispersion/Full I/O and SMPs :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنگره سراسری الکترونیکی فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
Hossein Pirmoradian – Department of Engineering and Emerging Technologies, University of Tabriz, Tabriz, Iran
Roghayeh Pourabbasali – Young Researchers And Elite club, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

چکیده:

In recent years, much research has been devoted to the analysis of B-trees; nevertheless, few have improved the visualization of congestion control. Given the current status of smart configurations, cryptographers dubiously desire the improvement of context-free grammar. We motivate a semantic tool for exploring spreadsheets, showing that fiberoptic cables can be made pervasive, embedded, and stochastic.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر مکمل بیوتین بر برخی از فراسنجه های بیوشیمیایی سرم خون در گوساله های تازه متولد شده هلشتاین

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تاثیر مکمل بیوتین بر برخی از فراسنجه های بیوشیمیایی سرم خون در گوساله های تازه متولد شده هلشتاین دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر مکمل بیوتین بر برخی از فراسنجه های بیوشیمیایی سرم خون در گوساله های تازه متولد شده هلشتاین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تاثیر مکمل بیوتین بر برخی از فراسنجه های بیوشیمیایی سرم خون در گوساله های تازه متولد شده هلشتاین،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر مکمل بیوتین بر برخی از فراسنجه های بیوشیمیایی سرم خون در گوساله های تازه متولد شده هلشتاین :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

سیده محبوبه منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلا
امیرداور فروزنده شهرکی – استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خ
غلامرضا قلمکاری – استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خ
شاهین اقبال سعید – استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خ

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر مکمل بیوتین بر فراسنجه های بیوشیمیایی سرم خون گوساله های تازه متولد شده هلشتاین اجرا شد. بدین منظور از 19 راس گوساله ماده با میانگین سن 18±278 روز و میانگین وزن kg 5.2±4195 در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 2 تیمار و با تکرارهای نامساوی به مدت 70 روز استفاده شد. تیمارهای مورد آزمایش شامل: تیمار حاوی مکمل بیوتین و تیمار شاهد بودند. بدین منظور بیوتین به میزان 10mg در روز به صورت سرک بر روی جیره اضافه شد. در روز آخر آزمایش از 6 راس گوساله مربوط به هر تیمار به صورت تصادفی از سیاهرگ وداج گردنی خونگیری و به آزمایشگاه منتقل شد . تجزیه داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SAS، نشان داد که سطوح گلوکز، پروتئین تام، آلبومین، گلوبولین، تری گلیسرید و کلسترول تام سرم خون در بین تیمارها تفاوت معنی داری نداشتند (005>P). به نظر میرسد که استفاده از سطوح بالاتر مکمل بیوتین بر فراسنجه های بیوشیمیایی خون موثرتر خواهد بود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله سنتز سبز نانوذرات اکسید آهن با استفاده از عصاره برگی گیاه رزماری

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله سنتز سبز نانوذرات اکسید آهن با استفاده از عصاره برگی گیاه رزماری دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سنتز سبز نانوذرات اکسید آهن با استفاده از عصاره برگی گیاه رزماری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله سنتز سبز نانوذرات اکسید آهن با استفاده از عصاره برگی گیاه رزماری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله سنتز سبز نانوذرات اکسید آهن با استفاده از عصاره برگی گیاه رزماری :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
الهام زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد،بخش بیوتکنولوژی کشاورزی،دانشگاه شهید باهنر کرمان،ایران
شهرام پورسیدی – استادیار بخش بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،ایران
اسماعیل دره زرشکی – استادیار بخش مرکز تحقیقات صنایع معدنی،دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
عباس پرداختی – استادیار بخش فارماسیوتیکس،مرکز تحقیقات فارماسیوتیکس،دانشگاه علوم پزشکی کرمان،ایران

چکیده:
بهره برداری از مواد گیاهی مختلف جهت سنتز نانوذرات تحت عنوان تکنولوژی سبز در نظر گرفته می شود که هیچگونه مواد شیمیایی مضری را دربر نمی گیرد.کاربرد عصاره های گیاهی به عنوان مواد بیولوژیکی ،مناسب بودن آن را برای سنتز نانو ذرات اثبات می کند.در این پژوهش نانوذرات اکسید آهن به وسیله یک روش سریع،یک مرحله ای و یک روش بیوسنتز سبز به وسیله ی احیاء محلول کلرید آهن با استفاده از عصاره گیاه رزماری که شامل پلی ساکارید سولفات که به عنوان یک عنصر احیاکننده و پایدارکننده مناسب ایفای نقش می کند سنتز می شوند. گیاهان یا عصاره آن ها یک مسیر سنتز بیولوژیکی جهت سنتز چندین نانوذره فلزی که زیست سازگارتر هستند را فراهم و سنتز در اندازه و شکل معین را امکان پذیر می کند. استفاده از تولیدات گیاهی برای سنتز نانوذرات ابعاد جدیدی را به نانوبیوتکنولوژی مدرن اضافه می کند. ساختار و خواص نانوذرات اکسید آهن به وسیله آنالیزهای اسپکتروسکوپی جذب UV-visible ،طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه و میکروسکوپ الکترونی عبوری تعیین گردید.هدف از این پژوهش سنتز و توسعه یک روش جدید جهت تهیه ی نانوذرات اکسید آهن با استفاده از روش های زیست محیطی است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بررسی رفتار لرزه ای سازه های دارای سیستم مستهلک کننده انرژی جدید در طبقه اول نرم

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی رفتار لرزه ای سازه های دارای سیستم مستهلک کننده انرژی جدید در طبقه اول نرم دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رفتار لرزه ای سازه های دارای سیستم مستهلک کننده انرژی جدید در طبقه اول نرم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی رفتار لرزه ای سازه های دارای سیستم مستهلک کننده انرژی جدید در طبقه اول نرم،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رفتار لرزه ای سازه های دارای سیستم مستهلک کننده انرژی جدید در طبقه اول نرم :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

یکی از مسائل مهم در طراحی سازه ها کاهش نیروهای جانبی وارد به سازه می باشد و یکی از راه های کاهش این نیروها استفاده از جداسازهای سازه ای می باشد در این مقاله سیستمی تحت عنوان "میراگر – جداساز" جدید معرفی می گردد که شامل ستون های مایل به همراه میراگر های چرخشی اصطکاکی در تراز پی و سقف طبقه اول نرم می باشد در این سیستم با حرکت ستون های مایل تحت نیروی زلزله مرکز جرم سازه نسبت به حالت اولیه خود در تراز بالاتری قرار می گیرد و در حرکت رفت و برگشتی ناشی از زلزله باعث ایجاد حرکت انتقالی و دورانی در سازه شده و با وجود میراگرهای چرخشی اصطکاکی مقداری از انرژی زلزله ورودی به سازه مستهلک می شود که خود منجر به کاهش نیروی برش پایه ، شتاب و بالطبع موجب کاهش تغییر مکان جانبی طبقات می گردد در این سیستم پیشنهادی پی سازه جزئی از زمین در نظر گرفته شده و رفتار سازه در تراز بالاتر از سطح پی که شامل ستون های مایل و میراگرهای چرخشی اصطکاکی در طبقه اول نرم (سیستم مستهلک انرژی) و سازه واقع بر روی این سیستم مورد بررسی قرار گرفته است مدلسازی در فضای دو بعدی برای سه حالت سازه های کوتاه (5 طبقه) ، متوسط (10 طبقه) و بلند (20 طبقه) و همچنین آنالیز تاریخچه زمانی غیر خطی تحت شتاب نگاشت های نرمالیزه شده Tabas ,Northridg ,chichi توسط نرم افزار SAP2000 انجام داده و طبق نتایج بذست امده سیستم پیشنهادی سیستمی موثر در جهت کاهش نیروهای جانبی وارد بر سازه در هنگام زلزله می باشد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید