اثر درمانی عصاره متانولی اسپند بر گلوکز خون رت های دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 اثر درمانی عصاره متانولی اسپند بر گلوکز خون رت های دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثر درمانی عصاره متانولی اسپند بر گلوکز خون رت های دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اثر درمانی عصاره متانولی اسپند بر گلوکز خون رت های دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن اثر درمانی عصاره متانولی اسپند بر گلوکز خون رت های دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

گیاه اسپند در اکثر نقاط ایران به صورت خودرو می روید و در طب سنتی کاربردهای متعدد دارد.این پژوهش با هدف بررسی اثر عصاره متانولی اسپند بر گلوکز خون رت های دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین صورت پذیرفت.در این مطالعه از 39 سر رت نر در محدوده وزنی 180 تا 280 گرم استفاده شد. موش ها به طور تصادفی در 5 گروه تقسیم شدند. درچهار گروه با تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین( 60 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن)دیابت القا گردید و گروه باقیمانده(شاهد منفی) دارونما دریافت نمود. به موش های دیابتی به ترتیب صفر(شاهد مثبت) 100،200 و400 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن توسط سوند معدی، عصاره متانولی اسپند خورانده شد. در پایان هر هفته قند خون ناشتای موش ها با دستگاه گلوکومتر اندازه گیری شد. عصاره متانولی اسپند روی وزن و یا سطوح سرمی انسولین در رتهای مورد آزمایش تأثیری نداشت، ولی توانست میزان قند خون موش های تحت درمان را کاهش دهد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله امنیت شبکه های کامپیوتری و ارائه یک الگوریتم گردشی مناسب برای افزایش ضریب امنیت در شبکه ها

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله امنیت شبکه های کامپیوتری و ارائه یک الگوریتم گردشی مناسب برای افزایش ضریب امنیت در شبکه ها دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله امنیت شبکه های کامپیوتری و ارائه یک الگوریتم گردشی مناسب برای افزایش ضریب امنیت در شبکه ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله امنیت شبکه های کامپیوتری و ارائه یک الگوریتم گردشی مناسب برای افزایش ضریب امنیت در شبکه ها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله امنیت شبکه های کامپیوتری و ارائه یک الگوریتم گردشی مناسب برای افزایش ضریب امنیت در شبکه ها :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8)
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
علی اصغری – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی شفق تنکابن
مجتبی رحیمی – دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر
حمید علی کاظمی – دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر

چکیده:
شبکه های کامپیوتری یکی از تکنولوژی های جذاب و پر کاربرد هستند. مهمترین مرحله تعیین کننده میزان رضایت از شبکه های کامپیوتری، ارزیابی نیازها و توقعات و مقایسه آن با امکانات و قابلیت های این تکنولوژی است. ضریب اطمینان و امنیت شبکه های کامپیوتری در مقابل عوامل محیطی از جمله مسئله ای مهم است که در شبکه کامپیوتری قابل توجه است. نکته ای که مطرح است این است که تنوع شبکه های کامپیوتری از نظر معماری، منابعف خدمات، کاربران و مواردی از این قبیل، ایجاد سیاست امنیتی واحدی را برای شبکه ها غیر ممکن ساخته و پیشرفت فناوری نیز به این موضوع دامن می زند و با تغییر داده ها و تجهیزات نفوذگری، راهکارها و تجهیزات مقابله با نفوذ نیز باید تغییر کند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله رویکردهای بین المللی به حفاظت زیستی و توسعه پایدار

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله رویکردهای بین المللی به حفاظت زیستی و توسعه پایدار دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رویکردهای بین المللی به حفاظت زیستی و توسعه پایدار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله رویکردهای بین المللی به حفاظت زیستی و توسعه پایدار،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رویکردهای بین المللی به حفاظت زیستی و توسعه پایدار :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

ظهراب اداوی – هیات علمی دانشگاه پیام نور
مهدی قنواتی –
کامیار کاظمی –
عباس علیزاده شوشتری –

چکیده:

مادامیکه مکانیسمهای اصلی قانونی و محافظت موجود در کشورهای فردی قرار دارند، همکاری بین المللی، به چند دلیل، نیاز فوریتی است: بسیاری از گونهها در عرض مرزهای بین المللی مهاجرت میکنند. تلاشهای حفاظتی باید گونهها را در تمام نقاط دامنهی انتشارشان حمایت کند. تلاش در یک کشور (برای حفاظت ) بی فایده خواهد بود اگر زیستگاههای حساس(مهم) در سایر کشورهامادامی که یک حیوان به آنجا مهاجرت میکند،تخریب شود. برای مثال تلاش برای حمایت از گونههای پرنده مهاجر در شمال اروپا صورت نمیپذیرد اگر زیستگاه زمستان گذران پرندهها در آفریقا تخریب شود.دادوستدهای بین المللی در فرآوردههای بیولوژیکی پیش پا افتادهاند (معمولی هستند). تقاضاهای قوی برای یک فرآورده در یک کشور میتواند باعث بهره برداری زیاد از گونهها توسط کشورهای فقیر یا دادوستد غیر قانونی برای حمایت این تقاضا را شود. منفعت سود تنوع بیولوژیکی اهمیت بین المللی دارد. جوامع در سطح ملی توسط گونهها و تنوعشان که میتوان استفاده کشاورزی، دارویی، و صنعتی از آنها کرد. همیاری رسانده، توسط اکو سیستم که به مناسب شدن آب و هوا کمک میکند و توسط پارکهای ملی و ذخیرهگاه- های زیست سپهر در جهت اطلاعات علمی بین المللی و ارزش توریست یاری رسانده است . بسیاری از برنامههای آلودگیهای محیط زیستی که اکو سیستم را تهدید میکند در محدوده بین المللی هستند و نیاز به همکاری بین المللی دارند. مانند تهدیدهایی شامل آلودگی های اتمسفر و بارانهای اسیدی ; آلودگی دریاچهها، رودخانهها، و اقیانوسها؛ فراوردههای گازهای گلخانهای و تغییر آب و هوای جهانی; و تقلیل رفتن اوزون

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

ارزیابی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز در شرکتهای پتروشیمی واقع در منطقه ویژه ماهشهر براساس تلفیق رویکردAHP و TOPSIS

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 ارزیابی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز در شرکتهای پتروشیمی واقع در منطقه ویژه ماهشهر براساس تلفیق رویکردAHP و TOPSIS دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزیابی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز در شرکتهای پتروشیمی واقع در منطقه ویژه ماهشهر براساس تلفیق رویکردAHP و TOPSIS  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ارزیابی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز در شرکتهای پتروشیمی واقع در منطقه ویژه ماهشهر براساس تلفیق رویکردAHP و TOPSIS،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن ارزیابی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز در شرکتهای پتروشیمی واقع در منطقه ویژه ماهشهر براساس تلفیق رویکردAHP و TOPSIS :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

امروزه یکی از ابزارهای حفظ محیط زیست، همراه با افزایش عملکرد شرکتها، مدیریت زنجیره تأمین سبز است. در همین راستا، هدف این پژوهش، ارزیابی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز در شرکتهای پتروشیمی واقع در منطقه ویژه ماهشهر براساس تلفیق رویکردAHP و TOPSIS است. در این پژوهش، جامعه آمار شامل 12 شرکت پتروشیمی واقع در منطقه ویژه ماهشهر می باشد. رتبه بندی عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز براساس تکنیک AHP نشان داد: محرک های خارجی دارای بالاترین اولویت هستند. نتایج حاصل از رتبه بندی با تکنیک TOPSISنشان داد محرک های خارجی بیشترین اولویت را دارا هستند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی اثر حافظتی ویتامین C بر عملکرد کلیوی موش صحرایی نر بالغ تحت مواجهه با فرمالدهید

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی اثر حافظتی ویتامین C بر عملکرد کلیوی موش صحرایی نر بالغ تحت مواجهه با فرمالدهید دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اثر حافظتی ویتامین C بر عملکرد کلیوی موش صحرایی نر بالغ تحت مواجهه با فرمالدهید  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی اثر حافظتی ویتامین C بر عملکرد کلیوی موش صحرایی نر بالغ تحت مواجهه با فرمالدهید،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اثر حافظتی ویتامین C بر عملکرد کلیوی موش صحرایی نر بالغ تحت مواجهه با فرمالدهید :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
امیر نویانی – دستیار تخصصی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایران
ابراهیم نصیری – دانشیار و هیات علمی علوم تشریح علوم پزشکی گیلان
حسن مولادوست – استادیار فیزیک پزشکی و هیات علمی علوم پزشکی گیلان
حسن امیری – استادیار علوم پزشکی ایران فلوشیپ مسمومیت

چکیده:
فرمالدهید(متانال) ماده شیمیایی با بوی زننده است. که برای فیکس نمودن کاداورها، پروسه های بافت شناسی، رزینهای صناعی، تولید فراورده های چوبی پلاستیکی و فیبرهای صنعتی از آن استفاده میشود . فرمالدهید با ایجاد استرس اکسیداتیو اثرات منفی روی دستگاههای بدن از جمله کلیه ها دارد. از آنجا که آنتی اکسیدانها از جمله ویتامینها مانند ویتامین C می توانند در حفاظت از آسیبهای ناشی از این ماده مضر نقش به سزایی داشته باشند. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر حفاظتی ویتامین C در آسیب ناشی از فرمالدهید بر عملکرد کلیوی موش صحرایی نر بالغ می باشد. که این مطالعه بر روی 24 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار با وزن 300-250 گرم انجام شد. موشها به 3 گروه 8 تایی تقسیم شدند.که گروه اول (C) به عنوان گروه کنترل دریافت کننده 1cc/kg و گروه دوم (E1) دریافت کننده 10mg/kg فرمالدهید و گروه سوم (E2) دریافت کننده همزمان فرمالدهید 10mg/kg و ویتامین C ا 200mg/kg بودند و پس از 10 روز تزریق روزانه به موشهای با فاصله 3 هفته از آخرین تزریق خونگیری انجام شده و سطح سرمی اوره و کراتینین سنجش شد.که در بررسی ها میزان اوره و کراتینین بر روی 24 سر موش نژاد رت بالغ در 3 گروه C ,E1, E2 اندازه گیری و نتایج حاصل مقایسه شدند . مقایسه نتایج میزان اوره در سه گروه معنیدار بوده است (005>P). در گروه تحت مواجهه همزمان فرمالدهید و ویتامین C (E2) در میزان اوره اختلاف معنی دار نسبت به گروه C (کنترل) وجود نداشت (P=0.239) . میزان اوره در گروه E2 نسبت به گروه E1 معنی دار نبوده (P=0.149) . مقایسه نتایج کراتینین در سه گروه معنیدار بوده است (005>P) اما تیمار با ویتامینC در گروه E2 نتوانسته از افزایش معنیدارکراتینین در این گروه جلوگیری کند (005>P). میزان کراتینین در گروه E2 نسبت به گروه E1 معنی دار نبوده است (P=0.847) . وبا توجه به این مطالعه چنین نتیجه گیری شد که تجویز داخل صفاقی 13 روزه ویتامین C با دوز 200mg/kg میتواند از افزایش اوره ناشی از فرمالین در موشهای بالغ نر بکاهد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

Today”s approach to sustainable development in buildings

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 Today”s approach to sustainable development in buildings دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد Today”s approach to sustainable development in buildings  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی Today”s approach to sustainable development in buildings،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن Today”s approach to sustainable development in buildings :

سال انتشار : 1390

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

In the long term sustainable design is not an option because we have an obligation to destroy resources, water, and we”ve paid our country; contaminated land and thefuture, we have made and the disastrous results of this process have been ignored. Accordingly, one of the recent issues raised in the architecture, sustainability andtherefore the design is in accordance with the environment. Term sustainable architecture or architectural environment to coexist in a complex architecturesensitive nature, refers to humans and artifacts. Today”s puzzle environmental objective and organized sustainable balance between nature, environment and living organisms are built. Under the plan OECD, building sustainable buildings are considered less damaging effects on the built environment (artificial) and natural surrounding, the area around the text and background as well as their own general.Therefore, to achieve sustainable architecture is not possible unless the field with emphasis on integration. Field-oriented architecture on earth orbital spaceenvironment and the link is highlighted and understood your message bed is formed. In fact the message that context, he transferred to the architecture and design brought to objectivity. As a result a small part of nature surrounding the building will be. In this architecture, each building on areas of cultural, social, historical andphysical, climatic and site specific conditions and construction Design and construction are compatible with the ecology and member coordinating element in their bed and ultimately in the context of the environment will be. The research onthat field as one of the abiding principles of sustainable design and architecture in the area to introduce environmental sustainability. This qualitative research study carried out a descriptive research method and data gathering tool of objective observation and study of written sources, is documentation

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی کاربرد رنگ ها در شعر مقاومت قیصر امین پور و محمود درویش (مناقشه استعمال الالوان فی شعر المقاومه محمود درویش و قیصر امین پور)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی کاربرد رنگ ها در شعر مقاومت قیصر امین پور و محمود درویش (مناقشه استعمال الالوان فی شعر المقاومه محمود درویش و قیصر امین پور) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی کاربرد رنگ ها در شعر مقاومت قیصر امین پور و محمود درویش (مناقشه استعمال الالوان فی شعر المقاومه محمود درویش و قیصر امین پور)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی کاربرد رنگ ها در شعر مقاومت قیصر امین پور و محمود درویش (مناقشه استعمال الالوان فی شعر المقاومه محمود درویش و قیصر امین پور)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی کاربرد رنگ ها در شعر مقاومت قیصر امین پور و محمود درویش (مناقشه استعمال الالوان فی شعر المقاومه محمود درویش و قیصر امین پور) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
تعداد صفحات: 20
نویسنده(ها):
محبوبه سپهری حسن نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد؛ ادبیات فارسی تطبیقی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
یکی از گونه های ادبی که دردوران معاصر شاعران زیادی را به سمت خود جذب کرذد ادبیات پایداری است. از جمله شاعران این شاخه ادبی می توان به قیصر امین پو در ایران و محمود درویش در فلسطین اشاره کرد. اگرچه امین پور در اواخر شاعری خود درون گرا شد و کمتر در مورد جنگ شعر گفت ولی هیچ اه ارزش های انقلابی را از یاد نبرد. از جمله زیبایی های شعر این دو شاعر استفاده ی نمادین از رنگ هاست و می توان گفت رنگ ها کاربرد فراوان و اساسی در تصویرپردازی شعرشان دارد. گفتنی است که استفاده ی نمادین از رنگ ها یکی از شیوه های زیباسازی کلام است که در این مقاله به بررسی مفهوم برخی از رنگ ها در شعر دو شاعر پرداخعته شده است. رنگ های پرکاررد در شعر امین پور و درویش عبارتند از: سبز، سفید، سیاه، زرد و آبی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

تاثیر ابعاد مسیولیت اجتماعی بر عملکرد ( مورد مطالعه: شرکت های صنایعغذایی اهواز)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 تاثیر ابعاد مسیولیت اجتماعی بر عملکرد ( مورد مطالعه: شرکت های صنایعغذایی اهواز) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر ابعاد مسیولیت اجتماعی بر عملکرد ( مورد مطالعه: شرکت های صنایعغذایی اهواز)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تاثیر ابعاد مسیولیت اجتماعی بر عملکرد ( مورد مطالعه: شرکت های صنایعغذایی اهواز)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تاثیر ابعاد مسیولیت اجتماعی بر عملکرد ( مورد مطالعه: شرکت های صنایعغذایی اهواز) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر ابعاد مسیولیت اجتماعی بر عملکرد شرکت های تولیدی صنایع غذایی در شهر اهواز می باشد. پژوهش بر اساس هدف کاربردی بوده و برای گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است که در مطالعات میدانی برای سنجش متغیرهای پژوهش ا پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید 120 پرسشنامه در میان مدیران و معاونین و مشتریان محصولات صنایع غذایی اهواز توزیع و در نهایت داده های 105 پرسشنامه مبنای تحلیل قرار گرفت همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، ا نرم افزار smart pls و SPSS استفاده شده است نتایج تحقیق نشان می دهد که فقط رابطه مسیولیت اخلاقی با عملکرد تایید شده و دیگر ابعاد مسیولیت اجتماعی با عملکرد رابطه نداشته اند. همچنین رابطه بعد اخلاقی و انسان دوستانه مسیولیت اجتماعی با رضایت مشتری نیز موردتایید قرار گرفتد از دیگر نتایج این پژوهش می توان به تایید نقش میانجی ابعاد اقتصادی و انسان دوستانه مسیولیت اجتماعی در رابطه بین مسیولیت اجتماعی و عملکرد اشاره نمود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

آکادمیک معماری با بهره گیری از فناوری های اطلاعات

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 آکادمیک معماری با بهره گیری از فناوری های اطلاعات دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آکادمیک معماری با بهره گیری از فناوری های اطلاعات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی آکادمیک معماری با بهره گیری از فناوری های اطلاعات،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن آکادمیک معماری با بهره گیری از فناوری های اطلاعات :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر به بررسی آموزش معماری نوین با رویکرد فناوری اطلاعات می باشد . امروزه در بسیاری از دانشگاه های دنیا استفاده از فن آوری اطلاعات برای انتقال دانش استفاده می شود. ابزار فن آوری اطلاعات این قابلیت درونی را دارند که طیفوسیعی از برنامه های درسی را برای تولید و ارتباط ایده ها و پوشاندن فاصله بین درک و پذیرش نوآوری در اختیار دانشجویان مهندسی قرار دهند.دانشگاه های عصر حاضر با دگرگونی عمده ای مواجه هستند که یکی از این تغییرات مهم، نیازهای آموزشی متنوع و جدید است توسعه بسیاری از کشورها در سال های اخیرمدیون گسترش ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی است. آموزشمعماری از حساسیت خاصی برخوردار است و نیازهای جدید آموزشی بیش از هر رشته ای دراین رشته احساس می شود .چرا که آموزش معماری، آموزشی هنری است و آموزش هنر برای پرورش خلاقیت دانشجویان و رشد و تقویت قدرت تجسم فراگیران بهفضاهای انعطاف پذیر و تکنولوژی روز و ابزارهای نوین آموزشی نیازمند است که فناوری اطلاعات می تواند سهم مهمی در رفع ایننیازها داشته باشد .از طرفی معماری دارای ماهیت میان رشته ای بوده و دارای نیازها و ضرورت های آموزشی خاصی است که توجه به این نیازها و فراهم نمودن زیر ساخت های مورد نیاز باید در الویت برنامه آموزشی معماری قرار بگیرد. در این راستا پژوهش حاضر به مقوله آموزش معماری، تأثیر فناوری اطلاعات بر آموزش معماری و نقش آن در انعطاف پذیری فضای آموزشی که ازملزومات آموزش معماری است، پرداخته می شود. در ادامه به ابعاد مختلف فناوری اطلاعات و تأثیر آن در محیط آموزشی و نقش آن در ارتقا آموزش پرداخته شده است. سپس به معرفی ابزارهای نوین آموزشی در عصر فناوری پرداخته شده است که روند جدیدی برای آموزش مطرح کرده است. نتایج پژوهش بیانگر ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش معماری و فراهم نمودن زیر ساخت های مورد نیاز برای استفاده از این ابزارها برای رشد و تقویت خلاقیت و قدرت تصور دانشجویان معماری در طراحی معماری است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مناطق خطر زمین لغزش با استفاده از روشهای آماری دو متغیره مطالعه موردی حوضه آبخیز گلندرود

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مناطق خطر زمین لغزش با استفاده از روشهای آماری دو متغیره مطالعه موردی حوضه آبخیز گلندرود دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مناطق خطر زمین لغزش با استفاده از روشهای آماری دو متغیره مطالعه موردی حوضه آبخیز گلندرود  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مناطق خطر زمین لغزش با استفاده از روشهای آماری دو متغیره مطالعه موردی حوضه آبخیز گلندرود،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مناطق خطر زمین لغزش با استفاده از روشهای آماری دو متغیره مطالعه موردی حوضه آبخیز گلندرود :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

امروزه زمین لغزشها بعنوان یک تهدید برای اکوسیستم های خشکی و ساکنان موجود در آن مبدل شده است که در منطقه مورد مطالعه بطور احساسی مشاهده می شود هدف از تحقیق حاضر دستیابی به مهمترین علل وقوع زمین لغزش های کم عمق در ارتفاعات شمالی البرز شهرستان نور است ابتدا نقاط لغزشی با استفاده بازدیدهای میدانی مشخص و متعاقب آن نقشه پراکنش زمین لغزش منطقه تهیه گردید سپس هریک از عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش در منطقه مورد مطالعه در 15 لایه اطلاعاتی شامل عوامل ژئومورفولوژیک و عوامل خاکی در محیط نرم افزار Arc GIS9.3 رقومی گردید جهت تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش از 3 مدل شاخص لغزش نسبت فراوانی و فاکتور اطمینان استفاده گردید به منظور ارزیابی مدل از روش منحنی ROC استفاده شد نتایج بررسی عوامل ایجاد لغزش های کم عمق در این منطقه نشان داد عوامل مربوط به هیدرولوژی خاک نظیر رطوبت خاک نفوذپذیری خاک و بافت خاک بیشترین ارتباط را در وقوع این نوع لغزش ها دارند نتایج ارزیابی مدل نشان داد که نقشه پهنه بندی زمین لغزش با مدل نسبت فراوانی دارای بیشترین دقت و صحت در منطقه مورد مطالعه بوده است

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید