مقاله بررسی هیدروژئولوژی سازند جهرم – آسماری در محدوده مخزن سد بهشت آباد با ردیابی رنگی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی هیدروژئولوژی سازند جهرم – آسماری در محدوده مخزن سد بهشت آباد با ردیابی رنگی دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی هیدروژئولوژی سازند جهرم – آسماری در محدوده مخزن سد بهشت آباد با ردیابی رنگی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی هیدروژئولوژی سازند جهرم – آسماری در محدوده مخزن سد بهشت آباد با ردیابی رنگی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی هیدروژئولوژی سازند جهرم – آسماری در محدوده مخزن سد بهشت آباد با ردیابی رنگی :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

حسین عابدیان – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، کارشناس آبهای زیرزمینی مهندسین مشاور زا
حاجی کریمی – دکترای هیدروژئولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

چکیده:

مطالعات ه یدروژئولوژی در مشخص کردن رفتار سازندهای در تماس با مخزن، تعیین پتانسیل فرار آب به سمت پایین دست و حوضه های مجاور، تعیین ارتباط هیدرولیکی مخزن با چشمه های پایین دست و شناخت جهت ، سرعت و نوع جریانات آب زیرزمینی و طراحی پرده تزریق و به طور کلی آب بند بودن که از شرایط اولیه سدها است از اهمیت خاصی برخوردار است . در این نوشتار به منظور بررسی خصوصیات هیدروژئولوژیک سازند جهرم آسماری در تاقدیس سنگویل و تعیین جهت، سرعت و نوع جریان آب زیرزمینی، ارتباط هیدرولیکی بین یال شمالی و چشم ه های واقع در یال جنوبی تاقدیس و منطقه سبزکوه، و همچنین بررسی احتمال فرار آب از مخزن سد بهشت آباد پس از آبگیری، آزمون ردیابی در جناح راست رودخانه کوهرنگ و سد بهشت آباد انجام شد .برای آزمون ردیابی از ماده رنگی فلئورسین سدیم با نام تجاری اورانینUranine استفاده گردید میزان 25 کیلوگرم ماده رنگی در گمانهPR1 تزریق و در چشمه های پایین دست، پیزومتر های محدوده مخزن و ساختگاه و رودخانه کوهرنگ و سبزکوه نمونه برداری صورت گرفت . نمونه برداری دو سال و نیم به طول انجامید و ماده ردیاب در چشمه های راست و چپ ساختگاه و تعدادی از گمانه ها مشاهده شد . در نهایت نتای ج بدست آمده از ردیابی وجود ارتباط هیدرولیکی بین یال شمالی تاقدیس در جناح راست مخزن با چشمه های یال جنوبی با سرعت پایین و در حد جریان افشان را نشان داد و همچنین عدم ارتباط آبخوان سنگویل با چشمه های سبزکوه اثبات گردید.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

کاربردهای سیستم بویایی الکترونیکی در کنترل کیفیت مواد غذایی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 کاربردهای سیستم بویایی الکترونیکی در کنترل کیفیت مواد غذایی دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کاربردهای سیستم بویایی الکترونیکی در کنترل کیفیت مواد غذایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی کاربردهای سیستم بویایی الکترونیکی در کنترل کیفیت مواد غذایی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن کاربردهای سیستم بویایی الکترونیکی در کنترل کیفیت مواد غذایی :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

ارزیابی های حسی، روشی تجربی در آزمایشات کنترل کیفی مواد غذایی است که در آن از بینی انسان به عنوان وسیله ای برای تجزیه و تحلیل مواد مختلف استفاده میگردد. به سبب پیچیدگی عطر برخی از مواد غذایی، توصیف آنها با روش های معمول در تجزیه و تحلیل عطر، نظیر کروماتوگرافی گازی مشکل خواهد بود . از طرف دیگر تجزیه و تحلیل های حسی توسط پانلیست های متخصص هزینه بر بوده و نیاز به افراد آموزش دیده وجود دارد و تفاوتهای فردی جزء نواقص آن است. از این رو در جهت کنترل کیفیت مواد غذایی نیاز به دستگاهی نظیر سیستم بویایی الکترونیکی که هم حساسیت بالایی داشته باشد و هم همبستگی خوبی با ارزیابی های حسی در انسان را از خود نشان دهد به خوبی درک میشود. این سیستم در کنترل کیفیت مواد غذایی دارای محدوده کاربرد بسیار وسیعی است. در این مقاله سعی شده است تا نمونه هایی از کاربردهای سیستم های بویایی الکترونیکی در کنترل کیفیت مواد غذایی ارائه گردد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

ارائه روش نوین کنترل اینورتر 27 سطحی بر مبنای بهینه سازی پرش ها با الگوریتم ازدحام ذرات در حضور مدولاسیون پالس جهت کاهش اعوجاج هارمونیک کل

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 ارائه روش نوین کنترل اینورتر 27 سطحی بر مبنای بهینه سازی پرش ها با الگوریتم ازدحام ذرات در حضور مدولاسیون پالس جهت کاهش اعوجاج هارمونیک کل دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارائه روش نوین کنترل اینورتر 27 سطحی بر مبنای بهینه سازی پرش ها با الگوریتم ازدحام ذرات در حضور مدولاسیون پالس جهت کاهش اعوجاج هارمونیک کل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ارائه روش نوین کنترل اینورتر 27 سطحی بر مبنای بهینه سازی پرش ها با الگوریتم ازدحام ذرات در حضور مدولاسیون پالس جهت کاهش اعوجاج هارمونیک کل،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن ارائه روش نوین کنترل اینورتر 27 سطحی بر مبنای بهینه سازی پرش ها با الگوریتم ازدحام ذرات در حضور مدولاسیون پالس جهت کاهش اعوجاج هارمونیک کل :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی مهندسی برق در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در مقاله حاضر با معرفی اینورتر 27 سطحی کسکید و تشریح عملکرد آن براساس واحد کنترل و حلقه قفل فاز، هماهنگی و انطباق لحظات پرش از یک پله به پله بعدی بر روی یک مرجع سینوسی ایده آل بررسی خواهد شد. اما باید توجه داشت که برای رسیدن به حداقل اعوجاج هارمونیک کل، ممکن است لحظات پرشی که واحد کنترل دستور می دهد، بهینه ترین لحظه ها برای تغییر سطح نباشند. در این مقاله، این موضوع را مورد مطالعه قرار می دهیم و برای روشن تر شدن موضوع، ابتدا سه حالت خاص را بررسی می شود. با مقایسه نتایج به دست آمده از سه حالت، نیاز استفاده از روشی کارآمد جهت تخمین بهینه ترین زمان های پرش به پله بعدی روشن خواهد شد. روش نوینی که برای حل این مسئله معرفی خواهد شد بر مبنای بهینه سازی تابع هدف THD است که دارای 52 پارامتر پرش است. بهینه سازی مذکور با الگوریتم ازدحام ذرات در یک فضای 52 بعدی خواهد بود که با ک ترفند می توان دسته معادلات را از 52 به 13 بعد کاهش داد. نتایج حاصل از بکارگیری این روش با حالت بدون بهینه سازی مقایسه خواهد شد. در نهایت با تلفیق این حالت با مدولاسیون پهنای پالس شیفت یافته ی بهبود یافته ی چند حاملی، به بهترین روش سوئیچینگ مبدل 27 سطحی کسکید خواهیم رسید. شبیه سازی های این مقاله با استفاده از نرم افزارهای PSCAD و MATLAB انجام گرفته است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله چالشها وفرصتهای ارتباطات همراه برای کودکان ونوجوانان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله چالشها وفرصتهای ارتباطات همراه برای کودکان ونوجوانان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله چالشها وفرصتهای ارتباطات همراه برای کودکان ونوجوانان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله چالشها وفرصتهای ارتباطات همراه برای کودکان ونوجوانان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله چالشها وفرصتهای ارتباطات همراه برای کودکان ونوجوانان :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
جهانگیر دادخواه چیمه – استادیار پژوهشی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

چکیده:
واضح است که ارتباطات همراه با تلفن همراه و رایانه لوحی 1 یک وسیله سودمند برای ارتباطات محسوب می شود طبق آمارهای موجود بیشترین استفاده از تلفن های همراه توسط گروه سنی زیر 11 سال می باشد. به این دلیل این ابزار می تواند بسیار حساس و استفاده درست و نادرست آن بسیار تاثیرگذار باشد. به علاوه این ابزار ممکن است در سطح جامعه و مخصوصا کلاس و مدرسه بسیار کارگشا و یا مشکل ساز باشد. در این مقاله با هدف بررسی چالش ها و فرصت های ارائه شده توسط ارتباطات همراه در مدارس، ابتدا به سرویس های ارائه شده توسط موبایل اشاره شده و سپس به مزایا و مضرات ارتباطات همراه با تاکید بر آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان، دلایل جذاب بودن آن، قوانین وضع شده برای استفاده از ارتباطات همراه برای کودکان و نوجوانان اشاره گردیده است. درانتها با ارائه راه کارهایی پیشنهاد گردید که برای رفع مشکلات تلفن همراه برای کودکان و نوجوانان باید اقدام به بسترسازی و افزایش سطح دانش و فرهنگ جامعه نمود

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله پیش بینی پارامترهای امواج ناشی از باد در بندر امیر آباد به کمک درخت های تصمیم رگرسیونی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله پیش بینی پارامترهای امواج ناشی از باد در بندر امیر آباد به کمک درخت های تصمیم رگرسیونی دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پیش بینی پارامترهای امواج ناشی از باد در بندر امیر آباد به کمک درخت های تصمیم رگرسیونی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله پیش بینی پارامترهای امواج ناشی از باد در بندر امیر آباد به کمک درخت های تصمیم رگرسیونی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پیش بینی پارامترهای امواج ناشی از باد در بندر امیر آباد به کمک درخت های تصمیم رگرسیونی :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

جواد محجوبی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، د
امیر اعتمادشهیدی – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران

چکیده:

تخمین امواج ناشی از باد به دلیل انرژی بالای آن ها از اهمیت خاصی در مهندسی سواحل و بنادر برخوردار می باشد . در این مقاله پیش بینی پارامترهای امواج ناشی از باد در آب های دور از ساحل بندر امیر آباد با استفاده از درختان تصمیم رگرسیونی انجام شده است . بدین منظور از اطلاعات میدانی باد و موج ثبت شده در فاصله زمانی 2002/3/20 تا 2003/3/19 استفاده شده است . خصیصه هایی که برای ساخت مدل درختی استفاده شده است، شامل سرعت و جهت باد به عنوان ویژگی های پیش بینی کننده و ارتفاع و پریود موج به عنوان خصیصه های هدف می باشند .
بررسی های انجام شده نشان می دهند که درختان تصمیم رگرسیونی دارای دقت قابل قبول در پیش بینی مشخصات امواج ناشی از باد در بندر در دهه های اخیر ابزار محاسبات نرم و سیستم های هوشمند به عنوان ابزار جدید مدل سازی سیستم های پیچیده مهندسی جای خود را یافته اند مهندسی عمران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد . بنابراین ابزار محاسبات نرم زیادی نظیر سیستم استنباط فازی و شبکه های عصبی مصنوعی در است در امیرآباد می باشند

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله مدلسازی و بهینه سازی سیستم گرمایش از کف در ساختمان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله مدلسازی و بهینه سازی سیستم گرمایش از کف در ساختمان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدلسازی و بهینه سازی سیستم گرمایش از کف در ساختمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مدلسازی و بهینه سازی سیستم گرمایش از کف در ساختمان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدلسازی و بهینه سازی سیستم گرمایش از کف در ساختمان :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: هفتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

سپهر صنایع – آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگ
جواد محمودی مهر – آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگ
محسن آینه چی – آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگ

چکیده:

مقاله حاضر به مدلسازی و بهینه سازی سیستم گرمایش ازکف با لوله های پکسPex می پردازد . برای مدلسازی سیستم، ناحیه محاسباتی به دو بخش تقسیم می شود . ناحیه اول عبارت است از ناحیه فوقانی کف که در برگیرنده هوای اتاق و دیواره های آن می باشد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله مقایسه میزان ترسیب کربن، میانگین سطح برگ و زیست توده برگ هایبلوط ایرانی در جهت های جغرافیایی مختلف (مطالعه موردی:منطقه شهنشاه،استان لرستان)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله مقایسه میزان ترسیب کربن، میانگین سطح برگ و زیست توده برگ هایبلوط ایرانی در جهت های جغرافیایی مختلف (مطالعه موردی:منطقه شهنشاه،استان لرستان) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه میزان ترسیب کربن، میانگین سطح برگ و زیست توده برگ هایبلوط ایرانی در جهت های جغرافیایی مختلف (مطالعه موردی:منطقه شهنشاه،استان لرستان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مقایسه میزان ترسیب کربن، میانگین سطح برگ و زیست توده برگ هایبلوط ایرانی در جهت های جغرافیایی مختلف (مطالعه موردی:منطقه شهنشاه،استان لرستان)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقایسه میزان ترسیب کربن، میانگین سطح برگ و زیست توده برگ هایبلوط ایرانی در جهت های جغرافیایی مختلف (مطالعه موردی:منطقه شهنشاه،استان لرستان) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
زهرا میر آزادی – دانشجوی دکترای جنگلداری
بابک پیله ور – استادیار گروه جنگلداری دانشگاه لرستان
وحید علی جانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه تهران

چکیده:
این بررسی به منظور بررسی میزان کربن ترسیب یافته،سطح برگ و میزان زیست توده برگ درختان بلوط در منطقه شهنشاه صورت پذیرفت.بدین منظور تعداد 50 جست گروه بلوط به صورت کاملا تصادفی انتخاب گردید،و از هر چهار جهت جغرافیایی تعداد 5 برگ در ارتفاع 1/5 متری تاج درخت در پیرامون تاج چیده شد.مقدار کربن موجود در برگ با استفاده از کوره الکتریکی و سطح برگ توسط دستگاه اندازه گیری سطح برگ تعیین شد.و بر اساس معادلات آلومتریک به کل منطقه تعمیم داده شد.هم چنین مشخصه های مورد نظر در جهات مختلف مورد مقایسه قرار گرفتند.بر اساس نتایج به دست آمده از آنالیز واریانس و آزمون دانکن،دامنه شمالی از نظر میزان کربن ترسیب یافته در برگ و متوسط سطح برگ،با دامنه جنوبی و شرقی تفاوت معنی داری نشان داد(P<0/05)،اما از نظر زیست توده شده در برگ تفاوت معنی داری بین جهت های مختلف مشاهده نگردید.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مکان یابی بهینه منابع تولید پراکنده جهت افزایش قابلیت اطمینان، کاهش تلفات و بهبودپروفیل ولتاژ در شبکههای توزیع نیروی برق به کمک الگوریتم رقابت استعماری

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مکان یابی بهینه منابع تولید پراکنده جهت افزایش قابلیت اطمینان، کاهش تلفات و بهبودپروفیل ولتاژ در شبکههای توزیع نیروی برق به کمک الگوریتم رقابت استعماری دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مکان یابی بهینه منابع تولید پراکنده جهت افزایش قابلیت اطمینان، کاهش تلفات و بهبودپروفیل ولتاژ در شبکههای توزیع نیروی برق به کمک الگوریتم رقابت استعماری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مکان یابی بهینه منابع تولید پراکنده جهت افزایش قابلیت اطمینان، کاهش تلفات و بهبودپروفیل ولتاژ در شبکههای توزیع نیروی برق به کمک الگوریتم رقابت استعماری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مکان یابی بهینه منابع تولید پراکنده جهت افزایش قابلیت اطمینان، کاهش تلفات و بهبودپروفیل ولتاژ در شبکههای توزیع نیروی برق به کمک الگوریتم رقابت استعماری :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

استفاده از واحدهای تولید پراکنده که به منظور تامین توان در شبکههای توزیع نیروی برق به کار میروند، میتوانند تاثیرات بسیار زیادی از جمله کاهش تلفات، افزایش قابلیت اطمینان، بهبود پروفیل ولتاژ، بهبود کیفیت توان و … بر روی شبکه های توزیع نیروی برق داشته باشند. برای رسیدن به این اهداف محل نصب منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع از اهمیت ویژهای برخوردار است. در شبکههای توزیع، با توجه به نامناسب بودن پروفیل ولتاژ به لحاظ دامنه ولتاژ و وجود تلفات، مسئله بررسی تاثیر منابع تولید پراکنده در جهت بهبود دامنه پروفیل ولتاژ، کاهش تلفات و افزایش قابلیت اطمینان و در نهایت مکانیابی بهینه آنها در رسیدن به اهداف مورد نظر امری ضروری است. در این مقاله ازالگوریتم رقابت استعماری برای مکانیابی بهینه منابع تولید پراکنده جهت افزایش قابلیت اطمینان، کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ در شبکه اعمال شده و MATLAB در محیط نرمافزاری IEEE توزیع نیروی برق بهرهگرفتهایم. کارایی روش ارائه شده بر روی شبکه استاندارد 34 شینه نتایج شبیهسازی کارایی روش ارائه شده را نشان میدهد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله ارتقاء عملکرد سیستم تصفیه پساب کارخانجات نوشابه سازی جهت استفاده مجدد پساب در آبزی پروری با بهره مندی از مدلAHPو نرم افزارExpert Choice

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله ارتقاء عملکرد سیستم تصفیه پساب کارخانجات نوشابه سازی جهت استفاده مجدد پساب در آبزی پروری با بهره مندی از مدلAHPو نرم افزارExpert Choice دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارتقاء عملکرد سیستم تصفیه پساب کارخانجات نوشابه سازی جهت استفاده مجدد پساب در آبزی پروری با بهره مندی از مدلAHPو نرم افزارExpert Choice  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارتقاء عملکرد سیستم تصفیه پساب کارخانجات نوشابه سازی جهت استفاده مجدد پساب در آبزی پروری با بهره مندی از مدلAHPو نرم افزارExpert Choice،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارتقاء عملکرد سیستم تصفیه پساب کارخانجات نوشابه سازی جهت استفاده مجدد پساب در آبزی پروری با بهره مندی از مدلAHPو نرم افزارExpert Choice :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی و تخصصی پژوهشهای محیط زیست ایران
تعداد صفحات: 20
نویسنده(ها):
نگار گل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد
سیدمهدی برقعی – دکتری محیط زیست/ استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
محمدتقی قانعیان – دکتری بهداشت محیط/ مدیر گروه بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی یزد
جمال قدوسی – دکتری آبخیزداری/ دانشیار گروه مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
بحران کمبود آب و افزایش صنایع به دلیل تقاضای بالای مردم جامعه باعث شده ایده ی استفاده مجدد از پساب صنایع افزایش پیدا کند. در این مقاله بعد از مراجعه به کارخانه مورد نظر و بازدید از تمامی واحد ها، نمونه برداری از پساب خروجیکارخانه صورت گرفت سپس با مشورت گرفتن از اساتید راهنما و مشاور به ارائه گزینه های مختلف پرداختده شده است که منجر به انتخاب گزینه ای تحت عنوان تصفیه پیشرفته شد و تصفیه شیمیایی و تصفیه فیزیکی از بین 7 گزینه موجود درتصفیه پیشرفته انتخاب شدند. در تصفیه شیمیایی با استفاده از آزمایش جارتست 0 ماده شامل آهک، آلوم، کلرورفریک، پلی الکترولیت کاتیونی، سولفات آهن انتخاب شد و در غلظت های مختلف به صورت تکی و ترکیبی به پساب مورد نظر تزریق شد. سپس در تصفیه فیزیکی پساب تصفیه شده، از ماسه بادی و کاغذ صافی عبور داده شد. سپس پارامتر های کیفی مورد نظر با مقدار استاندارد برای آبزی پروری مقایسه گردید و از بین آنها بهترین گزینه ها انتخاب شد. نهایتا جهت دقیق بودن و مطمئن تر بودن نتایج به دست آمده با استفاده از مدلAHPو نرم افزارExpert Choiceبده اولویدت بنددی گزینده هدای ارائده شدده پرداخته شد و وزن تک تک گزینه ها محاسبه شد. در که قسمت نتایج به طور کامل شرح داده شده است

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله رفتاردینامیکی غیر خطی قابهای فولادی OMRF تحت تاثیر زلزله های نزدیک گسل

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله رفتاردینامیکی غیر خطی قابهای فولادی OMRF تحت تاثیر زلزله های نزدیک گسل دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رفتاردینامیکی غیر خطی قابهای فولادی OMRF تحت تاثیر زلزله های نزدیک گسل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله رفتاردینامیکی غیر خطی قابهای فولادی OMRF تحت تاثیر زلزله های نزدیک گسل،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رفتاردینامیکی غیر خطی قابهای فولادی OMRF تحت تاثیر زلزله های نزدیک گسل :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی زلزله و زلزله شناسی

تعداد صفحات: 12

نویسنده(ها):

محمداسماعیل شکری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
ناصر شابختی – استادیار گروه عمران ، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

زلزله های حوزه نزدیک خواص و ویژگیهایی دارند که آنها را از زلزله های دور متمایز می کنند. وجود حرکت پالس گونه با پریود بلند درابتدای رکوردها ،تجمع انرژی و انتقال آن به سازه در مدت زمان کوتاه،اعمال نیروی ضربه گونه به سازه های موجوددر مسیرپیشروگسیختگی (Forward Directivity) بزرگتر بودن مولفه عمود برجهت گسل نسبت به مولفه موازی گسل،نسبت بیشینه سرعت به بیشینه شتاب بالارا می توان ازویژگیهای زلزله های نزدیک گسل بر شمرد.در این تحقیق قابهای فولادی OMRF 3 ، 5، 8 و 12 طبقه تحت 3 زوج رکورد دور ونزدیک گسل تحلیل دینامیکی غیر خطی شده ودرهریک ازقابها مقادیرتغییرمکان کلی و برش پایه ماکزیمم با یکدیگرمقایسه گردیده است.نتایج نشان می دهد که زلزله های حوزه نزدیک تقاضای تغییرمکانی بالاتری نسبت به زلزله های حوزه دور دارند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید