مقاله اثربخشی و مقایسه گروه درمانی شناختی به شیوه منطقی – عاطفی – رفتاری و روش هومیوپاتی بر اختلال افسردگی زنان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله اثربخشی و مقایسه گروه درمانی شناختی به شیوه منطقی – عاطفی – رفتاری و روش هومیوپاتی بر اختلال افسردگی زنان دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثربخشی و مقایسه گروه درمانی شناختی به شیوه منطقی – عاطفی – رفتاری و روش هومیوپاتی بر اختلال افسردگی زنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اثربخشی و مقایسه گروه درمانی شناختی به شیوه منطقی – عاطفی – رفتاری و روش هومیوپاتی بر اختلال افسردگی زنان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثربخشی و مقایسه گروه درمانی شناختی به شیوه منطقی – عاطفی – رفتاری و روش هومیوپاتی بر اختلال افسردگی زنان :

مقاله اثربخشی و مقایسه گروه درمانی شناختی به شیوه منطقی – عاطفی – رفتاری و روش هومیوپاتی بر اختلال افسردگی زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1387 در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه 41 تا 64 منتشر شده است.
نام: اثربخشی و مقایسه گروه درمانی شناختی به شیوه منطقی – عاطفی – رفتاری و روش هومیوپاتی بر اختلال افسردگی زنان
این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگی
مقاله گروه درمانی شناختی
مقاله روش منطقی – عاطفی – رفتاری
مقاله هومیوپاتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوابی فر فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: عمرانی فرد ویکتوریا
جناب آقای / سرکار خانم: افشارزنجانی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: معینی پدرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی به شیوه منطقی – عاطفی – رفتاری با روش هومیوپاتی بر اختلال افسردگی زنان بود. به این منظور 30 بیمار مبتلا به این اختلال از میان مراجعه کنندگان به درمانگاه روانپزشکی نور شهر اصفهان که با نظر روانپزشک تشخیص افسردگی دریافت نموده و نیز از پرسشنامه افسردگی بک نمره ای بین 17 تا 30 کسب کرده بودند و هیچ گونه اختلال طبی دیگری نداشته و در حال حاضر تحت درمان دیگری قرار نداشتند، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی 15 نفری قرار گرفتند. جلسات گروه درمانی شناختی به روش منطقی – عاطفی – رفتاری الیس به صورت 10 جلسه 90 دقیقه ای یک بار در هفته بود. اعضای گروه هومیوپاتی نیز با اخذ مجوز از روانپزشک به پزشک هومیوپات ارجاع داده شده و به مدت 6 ماه به صورت انفرادی تحت درمان با داروهای هومیوپاتی قرار گرفتند. پس از اتمام مداخلات، دو گروه آزمایش دوباره با این پرسشنامه به عنوان پس آزمون مورد سنجش قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری عبارت بود از: ارزیابی روانپزشکی طبق معیارهای DSM-IV-TR، پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه سنجش افسردگی بک. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. در سطح توصیفی از شاخص های فراوانی و درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از تحلیل کواریانس به منظور مقایسه تاثیر گروه درمانی شناختی و هومیوپاتی بر میزان افسردگی و از آزمون t همبسته برای بررسی اثربخشی دو روش مداخله به طور جداگانه استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که به کارگیری هر دو روش درمانی میزان افسردگی بیماران را کاهش داده است (P£005). همچنین نتایج نشان داد بین دو روش درمان از نظر اثربخشی تفاوت معناداری وجود ندارد (P>0.05).

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله طراحی پشت تراکتوری ماشین تولید بسته های فشرده سوختی از بقایای گیاهی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله طراحی پشت تراکتوری ماشین تولید بسته های فشرده سوختی از بقایای گیاهی دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طراحی پشت تراکتوری ماشین تولید بسته های فشرده سوختی از بقایای گیاهی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله طراحی پشت تراکتوری ماشین تولید بسته های فشرده سوختی از بقایای گیاهی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله طراحی پشت تراکتوری ماشین تولید بسته های فشرده سوختی از بقایای گیاهی :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

علی محرک – دانش آموخته کارشناسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسین آق خانی – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور تولید بسته های فشرده سوختی از بقایای گیاهی از روشهای متعددی با توجه به فاکتورهایی از قبیل هزینه ساخت و راه اندازی، تکنولوژی ساخت، وسعت نیاز، سرعت کار، کاربری آسان و غیره استفاده می شود . در این مقاله به طراحی مقدماتی یک دستگاه پشت تراکتوری تولید بسته های فشرده سوختی از بقایای گیاهی پرداخته شده است . اتصال دستگاه به تراکتور به صورت دنباله بند است و توان مورد نیاز خود را ا ز محور تواندهی دریافت می کند . سرعت تولید این دستگاه برای نصب برتوان مورد نیاز برای این دستگاه روی تراکتور 285 80MF کیلوگرم در ساعت در نظر گرفته شده است . برای طراحی این دستگاه پرس نوع مارپیچی استفاده گردید . توان مورد نیاز برای این دستگاه 17/4 کیلووات تخمین زده شد که توسط محور تواندهی تر اکتور تأمین می گردد . سرعت پرس برای این دستگاه 370 دور در دقیقه در نظر گرفته شد . قطعات ماشین بریکت ساز مورد استفاده در بنگلادش که برای طراحی پورتابل دستگاه مناسب بود توسط نرم افزار Catia مورد آنالیز قرار گرفت و مناسب شناخته شد. وزن دستگاه 940/8 نیوتن برآورد گردید. فریم دستگاه توسط نرم افزار کتیا و بخش آنالیزر آن طراحی گردید و از قوطی فولادی 80×80 میلیمتر استفاده گردید . برای گرم کردن قالب از هیترالکتریکی از نوع لوله ای استفاده گردید که طول المنت آن 254 میلی متر، گام آن 35 میلی متر، و قطر سطح مقطع 8 میلی متر می باشد . این دستگاه برای تولید بسته های فشرده سوختی از سبوس برنج یا خاک اره
یا هر دو با ترکیب حجمی 1 به 1 طراحی گردیده است. برای تولید 80 کیلوگرم بریکت در نوع پورتابل، به طور متوسط باید 89/85 کیلوگرم بیوماس درون دستگاه ریخته شود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله مدل سازی مقاومت به ضربه ی مواد دارای شیب استحکام کششی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله مدل سازی مقاومت به ضربه ی مواد دارای شیب استحکام کششی دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدل سازی مقاومت به ضربه ی مواد دارای شیب استحکام کششی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مدل سازی مقاومت به ضربه ی مواد دارای شیب استحکام کششی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدل سازی مقاومت به ضربه ی مواد دارای شیب استحکام کششی :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: 2

نویسنده(ها):

علی نظری – دانشجوی دکتری رشته مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جمشید آقازاده مهندسی – استاد دانشکده مهندسی معدن و متالوژی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مدلی ریاضی جهت پیش بینی مقاومت به ضربه ی چارپی کامپوزیت های دارای شیب استحکام کششی در حالت تقسیم کننده ی ترک ارائه شده است. در این مدل، مقاومت به ضربه ی کامپوزیت با ارتباط دادن مقاومت به ضربه ی هر لایه به سطح زیر منحنی نمودار تنش – کرنش حاصل از آزمون کشش تک محوری آن لایه ، و با به کارگیری قانون مخلوط فازها به دست آمده است. در نهایت مدل با نتایج حاصل از دو کامپوزیت فولادی مرتبه ای تایید شده است . نتایج حاصل از مدل با نتایج عملی در توافق خوبی است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مدیریت ریسک های بهداشتی و محیط زیستی واحد پلی اتیلن سبک شرکت پتروشیمی جنوب ایران با استفاده از روش های تلفیقی EFMEA &William fine

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مدیریت ریسک های بهداشتی و محیط زیستی واحد پلی اتیلن سبک شرکت پتروشیمی جنوب ایران با استفاده از روش های تلفیقی EFMEA &William fine دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مدیریت ریسک های بهداشتی و محیط زیستی واحد پلی اتیلن سبک شرکت پتروشیمی جنوب ایران با استفاده از روش های تلفیقی EFMEA &William fine  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مدیریت ریسک های بهداشتی و محیط زیستی واحد پلی اتیلن سبک شرکت پتروشیمی جنوب ایران با استفاده از روش های تلفیقی EFMEA &William fine،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مدیریت ریسک های بهداشتی و محیط زیستی واحد پلی اتیلن سبک شرکت پتروشیمی جنوب ایران با استفاده از روش های تلفیقی EFMEA &William fine :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

تعداد صفحات : 23

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش شناسایی و ارزیابی عوامل ایجاد ریسک های بهداشتی _محیط زیستی در واحد پلی اتیلن سبک یک شرکت پتروشیمی در جنوب ایران می باشد. لذا جهت نیل به اهداف مورد نظر از تکنیک تجزیه وتحلیل حالات شکست و اثرات آن برمحیط زیست (EFMEA)جهت شناسایی جنبه های محیط زیستی و از تکنیک William fineجهت ارزیابی ریسکهای بهداشتی استفاده گردید.پس از انجام مطالعات میدانی و کتابخانه ای و بررسی گزارشات حوادث و مستندات شرکت تحت برررسی و با استعانت از نظر کارشناسان HSEو مهندسین فرآینددر این واحد، 117 جنبه محیط زیستی شناسایی گردید،که پس از محاسبه عدد اولویت ریسک و تعیین سطوح ریسک ،مشخص گردید که 20.51 درصد از جنبه ها در سطح بحرانی و 76.07 درصد جنبه ها در سطح متوسط ریسک قرار دارند.همچنین 201 ریسک بهداشتی شناسایی گردید که 21 درصد ریسک ها در سطح بالای ریسک ،و 66 درصد از ریسکها در سطح متوسط قرار دارند.نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که بالاترین ریسک های محیط زیستی مربوط به فعالیت کوره و چیلر ،با RPN 125 می باشد که منجر به انتشار گازهای گلخانه ای و آلاینده در اتمسفر خواهند شد.وبالاترین ریسک های بهداشتی ناشی از نشت گاز و موادشیمیایی به علت پوسیدگی و شکست تجهیزات می باشد که می تواند منجر به انفجار و آتش سوزی و صدمات جانی گردد.سپس تدابیر مدیریتی مناسب جهت اصلاح و کنترل ریسک های سطوح بالا و متوسط نسبت به کاهش حداکثری اثرات آنها بر سلامت و بهداشت و محیط زیست تحت اثر ، اتخاذ گردید.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

تعیین برخی عوامل مؤثر بر عملکرد تولید مثل درگله های گاو هلشتاین

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 تعیین برخی عوامل مؤثر بر عملکرد تولید مثل درگله های گاو هلشتاین دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تعیین برخی عوامل مؤثر بر عملکرد تولید مثل درگله های گاو هلشتاین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تعیین برخی عوامل مؤثر بر عملکرد تولید مثل درگله های گاو هلشتاین،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تعیین برخی عوامل مؤثر بر عملکرد تولید مثل درگله های گاو هلشتاین :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

برای تعیین عملکرد تولیدمثل در شش گله گاو هلشتاین گاوداری های شیری وابسته به بنیاد مستضعفان معیاری مانند صفات تولیدمثلی اعم از فاصله زایش تا نخستین تلقیح، فاصله گوساله زایی، روزهای باز، نرخ گیرایی و شمار تلقیح به ازای هر آبستنی در نظر گرفته شد و فاکتورهای موثر بر روی صفات شامل اثر گله، فصل و سال مورد توجه قرار گرفت، 200643 دادهاز سال 1380 الی 1391 در این تحقیق استفاده شد که اثرات گله، فصل و سالبر صفات تولید مثلی معنی دار بود (0/0001>P ). عملکرد تولید مثل شامل فاصله زایش ا نخستین تلقیح، شمار تلقیح به اهر آبستنی و روزهای باز در فصل تابستان و پاییز نسببه بهار و زمستان به طور معنی داری بیشتر و نرخ آبستنی کمتر بوده (0/05>P). نتایج بررسی اثر سال بر صفات تولید منشان داد که بیشتر صفات تولید مثلی از سال 1380 تا 1386 با شیب ملایم کاهش یافته، اما از سال 1387 تا 1391 روند افت صفات تولیدمثلی بیشتر بود. در مورد اثر گله، گله یک و شش به ترتیب با میانگین 89 و 62 روز بیشترین و کمترین مقدار از نظر فاصله زایش تا نخستین تلقیح را داشتند (0/05>P). میانگین روزهای باز در سه گله نخست یک، دو و سه به ترتیب بیشتر از سایر گله ها بود(0/05>P). روزهای باز و فاصله گوساله زایی گله های یک،دو و سه به طور معنی داری نسبت به گله چهار و روزهای باز در گله هار نسبت به دو گله پنج و شش بیشتر بود(0/05>P). نرخ گیرایی در گله یک با 70 درصد بالاترین و در گله های دو و شش با میانگین 58 و 59 درصد پایین ترین گیرایی را به خود اختصاص داد(0/05>P). در کل نتایج این مطالعه نشان داد که گله، فصل و سال تاثیر معنداری بر صفات تولید مثلی بررسی شده در این تحقیق داشته و احتمالا تفاوت در برنامه های مدیریتو تولید مثلی و همچنین تفاوت در شرایط محیطی مختلف از دلایل تفاوت عملکرد تولید مثل طی سال های مورد بررسی می باشد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

رسانه ها در روابط بین الملل؛ کارگزاران دولتی یا بازیگران بین المللی؟

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 رسانه ها در روابط بین الملل؛ کارگزاران دولتی یا بازیگران بین المللی؟ دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رسانه ها در روابط بین الملل؛ کارگزاران دولتی یا بازیگران بین المللی؟  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی رسانه ها در روابط بین الملل؛ کارگزاران دولتی یا بازیگران بین المللی؟،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن رسانه ها در روابط بین الملل؛ کارگزاران دولتی یا بازیگران بین المللی؟ :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

رسانه ها امروزه نقش عمده ای را در جهان سیاست خصوصا تصمیم گیری سیاست خارجی کشورها ایفا می کند.پس از پایان جنگ سرد و تغییر ساختار جهانی قدرت، رسانه ها نیز در پی انقلاب ارتباطات و اطلاعات تحولاتیرا پشت سر گذاشته اند به گونه ای که نقش آنها نیز در حوزه سیاست و روابط بین الملل دستخوش تغییر شده است. در راستای فهم این تغییرات، این مقاله درصدد است تا به این سوال جواب بدهد که رسانه چه نقشی درروابط بین الملل دارد. فرضیه این مقاله با این استدلال که گفتمان سیاسی هنوز بر گفتمان رسانه و گفتمان عمومی در منازعه قدرت در جوامع سیاسی، مسلط است بر این اساس می باشد که نقش رسانه در امور بینالملل و روند سیاست خارجی تابعی از ساختار قدرت و منافع سیاسی بازیگران است. هرچند، رسانه همیشه یک مفهوم صریح درباره عملکردش در سیاست خارجی یا روابط بین الملل ندارد، اما بررسی رویدادهای سیاسیخصوصا مواردی که به موضوعات بشردوستانه مرتبط می شود، می تواند تا اندازه زیادی برای درک نقش رسانه در سیاست خارجی و بر انگیختن اقدام و یا مداخله بشر دوستانه مفید باشد. لذا در این نوشته با مرور پیشینه موضوع و بررسی نظریه های موجود درباره روابط بین رسانه و سیاست خارجی در بخش اول تلاش می شود که خلا موجود در این حوزه ابتدا مشخص شود. سپس در بخش دوم با ارائه نظریهتعامل بین رسانه و سیاست، ضمن عبور از دیدگاه سنتی رسانه محور و یک طرفه، رویکرد تعاملی و دو طرفه بین دو متغییر رسانه و تصمیم گیری در سیاست خارجی بررسی خواهد شد. نهایتا در بخش سوم با کاربست نظریه مطرح شده در موارد چندگانه چنین نتیجه گیری خواهد شد که نقش رسانه ها با توجه به ساختار قدرت و منافع سیاسی بازیگران، کاملا محدود و نسبی است. همچنین در مقایسه رویکرد ابزاری با رویکرد کارکردی در زمان بحث از عملکرد رسانه در سیاست جهانی، رویکرد کارکردی می تواند مفید باشد. ضمنا روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی می باشد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

کاربرد عنصر آب در طراحی فضاهای عمومی شهری

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 کاربرد عنصر آب در طراحی فضاهای عمومی شهری دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کاربرد عنصر آب در طراحی فضاهای عمومی شهری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی کاربرد عنصر آب در طراحی فضاهای عمومی شهری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن کاربرد عنصر آب در طراحی فضاهای عمومی شهری :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

جلوه های مختلف حضور آب را می توان نزدیک ترین عینیت به معماری و شهرسازی دانست . عینیتی که خود در تاریخ فضاسازی، مفهوم وترکیبی ذهنی با بستر طرح به ارمغان آورده است و برای همگان نمادی آشناست. جلوه های مختلف حضور آب در محیط، هم به صورت طبیعی وهم در آفرینش های انسانی وجود دارد که آفرینش های انسان تجسم و تبلور اعتقادات او و حاصل شناخت خالقان فضا از جنبه های عملکردی،حالات و ویژگی های حسی و زیبایی مورد نظر خود آنهاست. آب به عنوان یک عنصر مهم در طراحی فضاهای شهری عنصری شکل دهنده وشکل پذیر است. به جرات می توان گفت آب عنصری دعوت کننده، پیوند دهنده و گاه جداکننده است با این حال کاربرد آن در فضاهای شهرینشات گرفته از ارزش والای آب در تاریخ و حیات بشر و شناخت تاثیرات گوناگون آن می باشد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی روند تغیرات کمی و کیفی جریان ژئوستروفیک در خلیج فارس

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی روند تغیرات کمی و کیفی جریان ژئوستروفیک در خلیج فارس دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی روند تغیرات کمی و کیفی جریان ژئوستروفیک در خلیج فارس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی روند تغیرات کمی و کیفی جریان ژئوستروفیک در خلیج فارس،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی روند تغیرات کمی و کیفی جریان ژئوستروفیک در خلیج فارس :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

مسعود ترابی آزاد – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
عبدالرضا ثابت عهد جهرمی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
امین رئیسی کمیز – مربی آموزشکده فنی و حرفه ای سماء- شیراز

چکیده:

در این مقاله نحوه محاسبه سرعت جریان ژئوستروفیک در خلیج فارس مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از اندازه گیری های گروه ROPMI در سال 2001 استفاده می گردد. در این تحقیق تعداد20 ایستگاه که در نقاط مختلف خلیج فارس بر روی ده ترانسکت قرار دارند، در نظر گرفته می شود. اطلاعات حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که مدل دو لایه مناسبترین مدل برای بررسی جریان ژئوستروفیک در خلیج فارس است. شیب مرز دو لایه در درون خلیج فارس در امتداد شمال- جنوب و به سمت سواحل ایران بوده و با نزدیک شدن به تنگه هرمز جهت شیب تغییر می کند. بنابراین تعادل ژئوستروفیک در راستای شمال- جنوب برقرار است. نتایج حاصل از اندازه گیریهای به عمل آمده و مقایسه آن با نتایج مدلهای ریاضی برای خلیج فارس، تطابق نسبتا مناسبی را نشان داد. براساس نتایج ارائه شده در این تحقیق، سرعت جریانهای ژئوستروفیک در فصل تابستان به طور میانگینمی باشد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله فناوری نانو و نقش آن در پایداری معماری مسکونی اقلیم گرم و خشک

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله فناوری نانو و نقش آن در پایداری معماری مسکونی اقلیم گرم و خشک دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فناوری نانو و نقش آن در پایداری معماری مسکونی اقلیم گرم و خشک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله فناوری نانو و نقش آن در پایداری معماری مسکونی اقلیم گرم و خشک،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله فناوری نانو و نقش آن در پایداری معماری مسکونی اقلیم گرم و خشک :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: 14
نویسنده(ها):
رحمان روبیاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد بیرجند
فرید فروزانفر – دکترای معماری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد بیرجند

چکیده:
نانوتکنولوژی یکی از فناوریهای نوظهور است که نویدبخش فرمهای جدید، عملکردهای تازه و ارتباط نوین بین مردم،ساختمان و محیط است. نانوتکنولوژی به طور قابل ملاحظهای مباحث انرژی را تحت تأثیر قرار داده و توانسته تا حدی اهداف معماری پایدار را برآورده سازد. نانوتکنولوژی ما را قادر میسازد که ویژگیهای مصالح را ارتقاء داده و یا حتی ویژگیهای جدیدی برای آنها ایجاد کنیم. از سوی دیگر نانو با توجه به درنظرگرفتن موقعیت اقلیمی هر منطقه میتواند به ارائه تکنولوژی مورد استفاده در همان اقلیم بپردازد. در این پژوهش اقلیم گرموخشک- که یکی از مشکلات اصلی این اقلیم اختلاف زیاد درجه حرارت روز و شب میباشد- مورد بررسی قرارگرفته است. یکی از اصلیترین ویژگیهای بنا از منظر پایداری در این اقلیم، جلوگیری از اتلاف حرارت میباشد. در این راستا فناوری نانو میتواند در جلوگیری از انتقال حرارت از طریق جداره ها بسیار موثر واقع شود و مقابله با هدررفت انرژی که یکی از مباحث عمده پایداری است بدینوسیله محقق گردد. فناوری نانو بواسطه شش رکن اصلی میتواند در پایداری معماری کمک نماید که عبارتند از : مواد نانو بنیان، سطوح نانو بنیان، مواد نانو اپتیک، مواد نانو الکتریک ،فتوولتاییها و تصفیه کنندههای نانو که در این مقاله به صورت تخصصی به کاربرد آنها در معماری این اقلیم پرداخته شده است

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله مقایسه عملکرد و کیفیت در چند رقم توتون بارلی نر عقیم

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله مقایسه عملکرد و کیفیت در چند رقم توتون بارلی نر عقیم دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه عملکرد و کیفیت در چند رقم توتون بارلی نر عقیم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مقایسه عملکرد و کیفیت در چند رقم توتون بارلی نر عقیم،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقایسه عملکرد و کیفیت در چند رقم توتون بارلی نر عقیم :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

پیمان زمانی – محققین مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش
رامین مصباح – محققین مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش
نقی حسین زاده فشالمی – محققین مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش
عبدالرحیم مهدوی – محققین مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش

چکیده:

به منظورارزیابی عملکرد کمی و کیفی و انتخاب یک یا چند رقم توتون مناسب، بذر 12 رقم توتون نرعقیم بارلی به همراه رقم بارلی 21 (رقم شاهد) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 13 تیمار و 3 تکرار در مزرعه آزمایشی مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش مازندران به مدت دو سال زراعی (1386- 1385) مورد مقایسه قرار گرفتند . براساس نتایج تجزیه واریانس مرکب، بین ارقام از نظر صفات عملکرد برگ سبز و عمل آوری شده، قیمت 1 کیلوگرم توتون، درآمد ریالی در هکتار، عرض برگ، تعداد برگ، روز تا گلدهی و درصد نیکوتین در سطح احتمال 1% و برای صفات طول برگ و ارتفاع بوته در سطح احتمال 5% اختلاف معنی داری وجود داشت. بین ارقام از نظر درصد قند اختلاف معنی دار دیده نشد. مقایسه میانگین حاصل از دو سال نشان داد ارقام KY907 ،HB4105p ،NC6 ،HB4124p ،NC7 بالاترین مقدار عملکرد برگ توتون عمل آوری شده را داشتند. براساس صفت درآمد ریالی در هکتار(قیمت 1 کیلو × عملکرد) ارقام HB4105 p ، NC7، 03FZ13 بیشترین درآمد ریالی در هکتار را دارا بودند، لذا به عنوان ارقام برتر در این تحقیق شناخته شدند. کمترین عملکرد برگ توتون عمل آوری شده و درآمد ریالی در هکتار متعلق به رقم شاهد (بارلی 21 ) بود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید