جایگاه پلیس راهوردرکاهش ترافیک وتصادفات جاده های کشور

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 جایگاه پلیس راهوردرکاهش ترافیک وتصادفات جاده های کشور دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد جایگاه پلیس راهوردرکاهش ترافیک وتصادفات جاده های کشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی جایگاه پلیس راهوردرکاهش ترافیک وتصادفات جاده های کشور،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن جایگاه پلیس راهوردرکاهش ترافیک وتصادفات جاده های کشور :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

درسوانح وتصادفات ، علل وعوامل مختلفی تاثیرگذارهستند، ازاین جمله ، عوامل انسانی مهمترین عواملی هستند که تقریبا با 70 تا 75 درصد درتصادفات دخیل می باشندبه همین منظورتوجه و بررسی ریشه این علل و عوامل می توانداثر زیادی درکاهش سوانح وتصادفات شده وکاهش ترافیک رابه همراه داشته باشد.این مقاله درروشی توصیفی –تحلیلی به ضرورت مقررات ترافیکی، توصیف ترافیک عوامل موثر درایجاد ترافیک، عوامل موثر دربهبودکنترل ووضعیت ترافیک (حضورپلیس راهور)وروشهای اجرای قوانین ترافیکی درجاده های کشورکه مهمترین آن حضورپلیس راهورمی باشدپرداخته است وهدف تببین نقش پلیس راهوربرکاهش سوانح ترافیکی رادنبال کرده ونشان می دهد که حضورپلیس راهورتاثیرزیادی برکاهش ترافیک دارد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مدیریت رفتار در فضای الکترونیک

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مدیریت رفتار در فضای الکترونیک دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مدیریت رفتار در فضای الکترونیک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مدیریت رفتار در فضای الکترونیک،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مدیریت رفتار در فضای الکترونیک :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

جهان الکترونیک نیازمند وجود نقطه مشترکی میان انسانها و فناوری است. مدیریت تحول گرایی با هدایت سازمان، کارکنان و تجارت الکترونیک، نقش مؤثری در دستیابی به این امر ایفا می کند. تاکید بر کارآفرینی،توجه ویژه به خلاقیت و نوآوری، هدایت و رهبری مبتنی بر اصول فنی، فرهنگ سازی موثر و توسعه مهارتهای ارتباطی از عمده ترین ویژگیهای عصر اینترنت است که به شدت حوزه مدیریت و رهبری را چالش برانگیزساخته است. تلفیق نظام مدیریتی و نظام فناوری مستلزم داشتن رابطه همه جانبه با مشتری، کارکنان و سازمان است. عدم مدیریت صحیح در کاهش تعداد مشتریان نقش انکار ناپذیری دارد. از سوی دیگر مدیریت الکترونیک بیانگر این موضوع است که چگونه مدیریت در پرتو اقتصاد شبکه ای و تجارت الکترونیک تکامل مییابد. بطور کلی در مدیریت الکترونیک اگرچه نقشها تغییر عمده ای پیدا میکنند، اما بسیاری از مهارتهای اصلی مدیران همان مهارتهای متداول و سنتی است. سازماندهی ساز و کار، نظارت، انگیزش، تیم سازی، تضمین کیفیت، رفع نواقص، رسیدگی، نظام مند کردن امور و اقدام در جهت بهبود اوضاع، تفاوت در فرآیند تعامل با کارکنان، کار و مشتریان ایجاد میکند. با توجه به ویژگیهای محیط دیجیتال و خصوصیات رفتاری مصرفکنندگان به منظور تسهیل فرایند خرید مصرفکنندگان، می بایست دلایلی که موجب بیاعتمادی مصرفکنندگان و یا طراحی ضعیف سایتها و در نتیجه عدم خرید مصرفکنندگان در محیط دیجیتال میشود را بررسی و مرتفع نمود. در این مقاله مدیریت رفتار در فضای الکترونیک مورد بررسی و …………. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله استفاده از نگهدارنده های طبیعی در صنعت سوخت های زیست محیطی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله استفاده از نگهدارنده های طبیعی در صنعت سوخت های زیست محیطی دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله استفاده از نگهدارنده های طبیعی در صنعت سوخت های زیست محیطی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله استفاده از نگهدارنده های طبیعی در صنعت سوخت های زیست محیطی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله استفاده از نگهدارنده های طبیعی در صنعت سوخت های زیست محیطی :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

ستار طهماسبی انفرادی – استادیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
زهره ربیعی – استادیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
محمدرضا عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد ضعیفی زاده – دانشجوی دکترای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

چکیده:

استفاده از نگهدارنده های طبیعی در صنایع سوخت های زیست محیطی از مسایل امروز تولید و تجاری سازی این صنعت به ویژه تولید بیودیزل می باشد که مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق افزایش پایداری بیودیزل بر پایه روغن آفتابگردان با اولییک بالا HO) در مقابل اکسیداسیون در نتیجه کاربرد درصد های متفاوت 001% و 002% و005% و 01% و 02% w/v از ترکیبات مختلف ذرت غیر قابل مصرف (انسانی و دامی) آلوده به مایکوتوکسین مورد بررسی قرار گرفته است. پایداری اکسیداتیو بیودیزل در حضور نگهدارنده طبیعی غیر صابونی مشتق شده از روغن الوده به مایکوتوکسین توسط دو روش Schaal oven storage test در 70 درجه سانتی گراد) وRancimat در55 درجه سانتی گراد) تعیین گردید. زمان پایداری ثبت شده در روشRancimat پس از اعمال تبدیلات زمانی – دمایی بسیار شبیه به زمان تعیین شده توسط روش آزمونOven storage test بود. تعقیب پایداری بیودیزل با استفاده از فقط یکی از دو روش به کار رفته در این تحقیق به دلیل ضرایب اطمینان بالایشان، کافی می باشد. تاثیر مقدار آنتی اکسیدانت ها در افزایش پایداری بیودیزل در غلظت های بالاتر از سطح اپتیمم، افزایش و در غلظت های پایین تر رابطه کم معنی داری را نشان داده است. بهترین اثر محافظت کنندگی در غلظت 01 % نگهدارنده طبیعی مشاهده گردید

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله جلوگیری از همگرایی زودرس در الگوریتم اجتماع ذرات، با استفاده از کنترل پراکندگی ذرات در فضای جستجو

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله جلوگیری از همگرایی زودرس در الگوریتم اجتماع ذرات، با استفاده از کنترل پراکندگی ذرات در فضای جستجو دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جلوگیری از همگرایی زودرس در الگوریتم اجتماع ذرات، با استفاده از کنترل پراکندگی ذرات در فضای جستجو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله جلوگیری از همگرایی زودرس در الگوریتم اجتماع ذرات، با استفاده از کنترل پراکندگی ذرات در فضای جستجو،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله جلوگیری از همگرایی زودرس در الگوریتم اجتماع ذرات، با استفاده از کنترل پراکندگی ذرات در فضای جستجو :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

حمیدرضا مدرس – دانشکده برق و رباتیک دانشگاه صنعتی شاهرود
علیرضا احمدی فرد – دانشکده برق و رباتیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

روش بهینه سازی اجتماع ذرات ذاتا دارای سرعت همگرایی بالایی می باشد. از آنجایی که تمام ذرات در فضای جستجو به سمت بهترین موقعیتی که در طول مسیر حرکتشان یافته اند، شتاب می گیرند، درمان تکرار های اولیه الگوریتمف ذرالت که در ابتدای کار در فضای جستجو پراکنده بوده اند، به سرعت به همدیگر و به نقطه بهینه ای که توسط الگوریتم یافته شده نزدیک می شوند و نتیجتا از سرعت وپراکندگی آنها به شدت کاسته می شود. درمسائل بهینه سازی با بعد بالا و پیچیده ، معمولا سرعت همگرایی بالا باعث همگرایی زودرس می شود که نتیجه آن این است که الگوریتم در یک نقطه بهینه محلی متوقف می شود. درچنین مواردی لازم است الگوریتم وقت بیشتری را صرف جستجوی نقطه بهینه کند. برای غلبه بر این مشکل می توان پراکندگی ذرات در فضای جستجو کنترل کرد و اگر ذرات خیلی بهم نزدیک شدند، شروع به پراکنده کردن آنها کرد. در این مقاله از عملکرد جهش ژنتیکی برای رسیدن به هدف مورد نظر استفاده شده است. نتایج روش پیشنهادی با الگوریتم استاندارد PSO مقایسه شده است و نتیجه به مراتب بهتری بدست آمده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله مقایسه بهزیستی روان شناختی والدین دانش آموزان ناشنوا و عادی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله مقایسه بهزیستی روان شناختی والدین دانش آموزان ناشنوا و عادی دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه بهزیستی روان شناختی والدین دانش آموزان ناشنوا و عادی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مقایسه بهزیستی روان شناختی والدین دانش آموزان ناشنوا و عادی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقایسه بهزیستی روان شناختی والدین دانش آموزان ناشنوا و عادی :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
نبی فتاحی –
علی محمد رضایی –
حمیدرضا محمودیان –
یاسین فرشچی –

چکیده:
هدف کلی پژوهش حاضر مقایسه بهزیستی روان شناختی والدین دانش آموزان ناشنوا و عادی بود. روش پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه والدین دانش آموز دوره ابتدایی ناشنوا و عادی بود که در شهر شیراز در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه این پژوهش شامل 200 نفر (100 نفر از والدین دانش آموزان ناشنوا و 100 نفر از والدین دانش آموزان عادی) بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف (1989) بود. جهت تجزیه و تحلیل یافته ها در سطح آمار توصیفی به برآورد میانگین، انحراف معیار، درصد و فراوانی متغیرها و در پاسخ به سوال پژوهش از روش تحلیل واریانس دوطرفه استفاده شد. یافته ها نشان داد که به طور کلی بهزیستی روان شناختی والدین دانش آموزان ناشنوا پایین تر از والدین دارای کودکان عادی بود. می توان این گزینه بیان کرد که والدین دانش آموزان ناشنوا نیازمند برنامه های آموزشی مهارت های زندگی می باشند تا بتوانند از نظر مؤلفه های بهزیستی روان شناختی در سطح مطلوب و مناسبی قرار بگیرند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

اثرضد میکروبی رنگدانه پرودی جیوسین بر باکتری سودوموناس آئروژینوزا تلقیح شده به فیله ی ماهی قزل الای رنگین کمان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 اثرضد میکروبی رنگدانه پرودی جیوسین بر باکتری سودوموناس آئروژینوزا تلقیح شده به فیله ی ماهی قزل الای رنگین کمان دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثرضد میکروبی رنگدانه پرودی جیوسین بر باکتری سودوموناس آئروژینوزا تلقیح شده به فیله ی ماهی قزل الای رنگین کمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اثرضد میکروبی رنگدانه پرودی جیوسین بر باکتری سودوموناس آئروژینوزا تلقیح شده به فیله ی ماهی قزل الای رنگین کمان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن اثرضد میکروبی رنگدانه پرودی جیوسین بر باکتری سودوموناس آئروژینوزا تلقیح شده به فیله ی ماهی قزل الای رنگین کمان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

پرودی جیوسین رنگدانه قرمز استخراجی از باکتری سراشیا Serratia marcescens است که دارای خاصیت ضد میکروبی می باشد. در این مطالعه خاصیت ضد باکتریایی پرودی جیوسین با میزان 0/9 میلی لیتر و 1/5 میلی لیتر علیه باکتری های سودوموناس آئروژینوزا تلقیح شده در فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان طی دوره 12 روزه نگهداری در دمای 4 درجه بررسی شد. نتایج نشان داد با افزایش زمان نگهداری مقادیر باکتری افزایش یافت و این افزایش در تیمار حاوی 1/5 میلی لیتر رنگدانه کمتر از تیمار حاوی 0/9 میلی لیتر رنگدانه بود. با توجه به نتایج رنگدانه پرودی جیوسین با میزان 1/5 میلی لیتر می تواند به عنوان یک آنتی باکتری طبیعی در فرآورده گوشتی استفاده شود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله جداسازی و تعیین فراوانی سویه های Escherichia coli مولد توکسین (STEC) از کاهودر تهران به روش مولکولی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله جداسازی و تعیین فراوانی سویه های Escherichia coli مولد توکسین (STEC) از کاهودر تهران به روش مولکولی دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جداسازی و تعیین فراوانی سویه های Escherichia coli مولد توکسین (STEC) از کاهودر تهران به روش مولکولی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله جداسازی و تعیین فراوانی سویه های Escherichia coli مولد توکسین (STEC) از کاهودر تهران به روش مولکولی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله جداسازی و تعیین فراوانی سویه های Escherichia coli مولد توکسین (STEC) از کاهودر تهران به روش مولکولی :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

سمیه مظاهری – گروه زیست شناسی دانشگاه الزهرا،تهران، ایران
سیاوش سلمانزاده اهرابی – گروه زیست شناسی دانشگاه الزهرا،تهران، ایران
طاهره فلسفی – گروه زیست شناسی دانشگاه الزهرا،تهران، ایران
محمد مهدی اصلانی – گروه بیولوژی مولکولی انیستیتوپاستور. تهران. ایران

چکیده:

بیماری های اسهالی عفونی یک مسئله مهم در سراسر جهان می باشند. ای کلای های تولید کننده توکسین(STEC) عامل اسهال های اپیدمیک و اندمیک در سراسر جهان اند. عفونت با این گروه از میکروارگانیسم ها منجر به ایجاد دو بیماری، کولیت خونریزی دهنده Haemorrhagic Colitis(HC و سندروم اورمی همولیتیک Syndrom HaemolyticUraemic (HUS) می شود.آگاهی از شیوع STEC در منابع مختلف ، میتواند راهکاری در جهت کنترل بیماری های ناشی از آن باشد. هدف: این پژوهش به منظور جداسازی سویه های بومی ایران و تع یین تنوع ژنوتیپ بیماریزایی آنها صورت گرفته است. روش پژوهش: 100 نمونه کاهو از شهر تهران جمع آوری شد.این نمونه ها با محیط EC Broth حاوی سفکسیم استومیک و روی محیط انتخابی MC agar برده شد. برای بررسی میزان آلودگی از روش مولکولی PCR استفاده شد. DNA با روش جوشانیدن استخراج شد . در این مطالعه با استفاده از روش PCR و پرایمرهای تع یین شده برای جستجوی ژن های تولید کننده توکسین های stx1 و stx2 ، اینتیمین eae ، فلاژل flich7 و ژن اختصاصی سویه H ، rbfO157:O157 7 ، میزان آلودگی در نمونه های کاهو در تهران، بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که 8 درصد نمونه ها آلوده به STEC بود. 625 % ، 25 % ، 125 % از سویه ها به ترتیب حاوی ژن stx2 ، stx1 و eaeA- flicH7- rbfO157 بودند. نتیجه گیری: بر اساس این مطالعه، کاهو تازه موجود در سطح شهر تهران میتواند منبع بالقوه برای آلودگی با سویه های STEC باشد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله Sensitive voltammetric determination of antipsychotic perphenazine using multiwall carbon nanotube-ionic liquid nanocomposite electrode

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله Sensitive voltammetric determination of antipsychotic perphenazine using multiwall carbon nanotube-ionic liquid nanocomposite electrode دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Sensitive voltammetric determination of antipsychotic perphenazine using multiwall carbon nanotube-ionic liquid nanocomposite electrode  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله Sensitive voltammetric determination of antipsychotic perphenazine using multiwall carbon nanotube-ionic liquid nanocomposite electrode،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Sensitive voltammetric determination of antipsychotic perphenazine using multiwall carbon nanotube-ionic liquid nanocomposite electrode :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: پنجمین کنگره بین المللی نانو و فناوری نانو (ICNN2014)
تعداد صفحات: 3
نویسنده(ها):
F Farjami – Departmentof chemistry, Science and research branch, Islamic Azad University, Fars, Iran
F Fasihi – Departmentof chemistry, Science and research branch, Islamic Azad University, Fars, Iran
Gh Shafiee – Departmentof chemistry, Science and research branch, Islamic Azad University, Fars, Iran

چکیده:

Using the unique properties of carbon-ionic liquid nanocomposites, a sensitive electrochemical sensor fordetermination of perphenazine, a common antipsychotic drug, has been fabricated. Differential pulse voltammetry wasapplied as an analytical technique for quantification of sub-micromolar concentrations of perphenazine. The surfacemorphology of composite electrode was characterized by scanning electron microscopy. Various parameters wereoptimized for practical applications. Under the selected conditions, theproposed electrode exhibited interesting sensitivitytoward determination of perphenazine compared to the other conventional electrodes and the anodic peak current versusPPZ concentration was linear in the range of 0.05-30 M.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله شبیهسازی بهرهوری مصرف آب در گندم تحت مدیریتهای مختلف آبیاری در شرایط تغییر اقلیم شهرستان اهواز

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله شبیهسازی بهرهوری مصرف آب در گندم تحت مدیریتهای مختلف آبیاری در شرایط تغییر اقلیم شهرستان اهواز دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شبیهسازی بهرهوری مصرف آب در گندم تحت مدیریتهای مختلف آبیاری در شرایط تغییر اقلیم شهرستان اهواز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله شبیهسازی بهرهوری مصرف آب در گندم تحت مدیریتهای مختلف آبیاری در شرایط تغییر اقلیم شهرستان اهواز،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شبیهسازی بهرهوری مصرف آب در گندم تحت مدیریتهای مختلف آبیاری در شرایط تغییر اقلیم شهرستان اهواز :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

بهرام اندرزیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
عبدالمهدی بخشنده – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر تغییر اقلیم در آینده (دو برابر شدن غلظت CO2 محیط ) بر عملکرد گندم و بهره وری آب در اهواز، این پژوهش انجام گردید . دراین تحقیق برای تعیین تغییرات دما تحت شرایط دو برابر شدن غلظت دی اکسید کربن از یک مدلگردش عمومی به نام آزمایشگاه دینامیک ژئوفیزیکی سیالات استفاده گردید . ضرائب خروجی این مدل در داده های بلند مدت دماهای کمینه و بیشینه اعمال گردید . داده های اقلیمی تبدیل شده ه مراه با مدیریت های آبیاری (آبیاری بر مبنای 60 ، 30 و 20در صد حداکثر تخلیه مجاز رطوبت به ترتیب شرایط بدون تنش، تنش ملایم و تنش شدید ) به عنوان تیمارهای ورودی به مدل سرس- گندم داده شد، تا عملکرد دانه گندم، میزان بهره وری آب گیاه را تحت شرایط تغییر اقلیم شبیه سازی نماید . نتایج نشان داد، در شرایط کنونی تحت مدیریت های آبیاری بر اساس تخلیه مجاز رطوبتی 60 ، 30 و 20 درصد، میزان عملکرد دانه به ترتیب 7، 6/5 و 5/2 تن در هکتار، میزان میزان بهره وری آب گیاه به ترتیب 2، 2 و 1/8 گرم دانه به کیلوگرم آب تعرقی می باشد . در شرایط تغییر اقلیم آینده تحت مدیریت های آبیاری ذکر شده میزان عملکرد دانه به ترتیب 7، 6/5 و 5/8 تن در هکتار، میزان میزان بهرهوری آب گیاه به ترتیب 2/5 ، 2/5 و 2/4 گرم دانه به کیلوگرم آب تعرقی خواهد بود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله معرفی شاخص های لازم جهت استقرار سیستم پایش لحظه ای Online آلایندههای زیست محیطی در صنایع مستقر دراستان تهران

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله معرفی شاخص های لازم جهت استقرار سیستم پایش لحظه ای Online آلایندههای زیست محیطی در صنایع مستقر دراستان تهران دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله معرفی شاخص های لازم جهت استقرار سیستم پایش لحظه ای Online آلایندههای زیست محیطی در صنایع مستقر دراستان تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله معرفی شاخص های لازم جهت استقرار سیستم پایش لحظه ای Online آلایندههای زیست محیطی در صنایع مستقر دراستان تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله معرفی شاخص های لازم جهت استقرار سیستم پایش لحظه ای Online آلایندههای زیست محیطی در صنایع مستقر دراستان تهران :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

امیر خاکپور – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران
میثم طوسی –
نوشین خزاعی – فارغ التحصیل برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده:

جهت الویت بندی صنایع و معرفی واحدهای واجد استقرار سیستم پایش لحظه ای Online در ابتدای امر اقدام به تعیین شاخص های ضروری مورد پایش بر اساس پرسشنامه های طراحی شده، بررسی نتایج سوابق زیست محیطی واحدهای صنعتی و پایش های انجام شده گردید. در ابتدای امر اقدام به بررسی اطلاعات اخذ شده از پرسشنامه های زیست محیطی گردید و از بین پارامترهای موجود در پرسشنامه، دو پارامتر مساحت واحد صنعتی و پرسنل شاغل در واحدهای صنعتی به عنوان الویت ثانویه انتخاب گردید. شاخص آلودگی های زیست محیطی به عنوان شاخص اولیه معرفی شدند؛ به طوری که اگر صنعتی واجد یکی از این شاخص ها باشد شرط لازم و کافی جهت استقرار سیستم پایش لحظه ای را بدست آورده است. در این مرحله از میان شاخص های آلودگی های زیست محیطی دو شاخص عمده یعنی شاخص آلودگی پساب (COD) و از میان پارامترهای آلودگی هوا دو شاخص گاز دودکش (پارامتر CO) و غبار دودکش به عنوان شاخص های آلودگی هوا تعیین و معرفی گردید. از 250 واحد صنعتی پایش شده تعداد 134 واحد صنعتی از نظر شاخص های معرفی شده، مشمول استقرار سیستم Online شده اند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید